Tlačiareň
Xerox® D110/D125
Tlačiareň Xerox® D110/D125
Od faktúr po viazané brožúry
– výkonná tlač pre vašu spoločnosť
Tlačiareň Xerox® D110/D125 je vašou
výhodou, či ide o tlač faktúr alebo brožúr
Ak si vyberiete tlačiareň D110/D125, budete môcť ponúknuť vašim
zákazníkom viac v každej zákazke, ktorú prijmete. Tieto tlačiarne
ponúkajú maximálnu rýchlosť a všestrannosť pri minimálnych rozmeroch
a sú ideálne pre veľkonákladovú čiernobielu tlač. Navyše sú vybavené
funkciami, ktoré vám umožnia rozvíjať sa v rozmanitých prostrediach.
Ideálna pre aplikácie
transakčnej tlače
Tlačiareň D110/D125 je obzvlášť vhodná
pre workflow transakčnej tlače. Môžete sa
spoľahnúť na jej veľkonákladové schopnosti
pri extrémne produktívnych rýchlostiach
a súčasnom svižnom spracovaní prúdov
transakčných dát pri tlači mesačných
výpisov, účtov, faktúr a ďalších dokumentov.
Vynikajúca kvalita tlače zaručuje dobrú
prezentáciu a presné vyobrazenie dôležitých
informácií. Môžete zvýšiť hodnotu pomocou
cielených grafických detailov a personalizácie
pomocou nástrojov z FreeFlow Variable
Information Suite. A naše nepreberné
možnosti dokončovacieho spracovania
– vrátane veľkokapacitného výstupného
zásobníka – vám umožnia tieto časovo
kritické dokumenty rýchlo dodať.
Výkon kontroléra FreeFlow®
Kontrolér FreeFlow je silou, ktorá poháňa
produktivitu tlačiarne Xerox® D110/D125
pri tlači.
• Bezkonkurenčná rýchlosť spracovania
a kapacita.
• Výkonný integrovaný set funkcií s voliteľnými doplnkami, ktoré zariadenie rozšíri
o schopnosti produkčnej triedy, vrátane
podpory širokej škály voliteľných finišerov.
• Flexibilné odosielanie úloh – odosielajte
úlohy odkiaľkoľvek!
• Viac front a priečinky hotfolder
vám umožnia rýchlo a jednoducho
automatizovať a prispôsobiť workflow
úloh.
• Vzdialené riadenie úloh a správy.
• Funkcie zabezpečenia možno prispôsobiť
jednotlivcom alebo skupinám.
Ďalšie informácie nájdete na stránke
www.xerox.com/freeflow-specs
Ideálna pre aplikácie
vydavateľstva
Tlačte knihy, brožúry, príručky, prezentácie,
prospekty a ďalšie aplikácie s vysokou
hodnotou s farebnými obálkami,
rozraďovačmi a ďalšími doplnkami pomocou
tlačiarne D110/D125. Vďaka vysokej rýchlosti
a rozšíriteľnej kapacite médií je zaručené, že
si poradí s veľkými nákladmi potrebnými pre
aplikácie, ako je výroba kníh. Tiež ponúka
vynikajúcu kvalitu tlače a flexibilitu podpory
médií, potrebnú na vytváranie dobrého
celkového dojmu, ktorý čitatelia požadujú,
vrátane výnimočne kvalitnej tlači fotografií
v poltónoch. Navyše tlačiareň D110/D125
ponúka množstvo možností dokončovacieho
spracovania, takže môžete trvalo tlačiť
dokumenty s profesionálnym vzhľadom.
V ponuke je finišer so zariadením na tvorbu
brožúr, rezačka SquareFold®, dierovačka
GBC® AdvancedPunch™, zariadenie na tvorbu
brožúr Plockmatic Pro30™, pásková viazačka
Xerox® a viazačka GBC® eBinder 200™.
Tlačiareň D110/D125 poskytuje
nasledujúce hlavné výhody:
Rýchlosť a produktivita
Jednoduchá obsluha
Vďaka tlačiarni D110/D125 budú vaše
zákazky rýchlo spracované, takže stihnete
aj tie najkratšie termíny a zvládnete veľké
náklady.
Tlačiareň D110/D125 bola navrhnutá pre
maximálne jednoduchú obsluhu.
•Vysokorýchlostné tlačové jednotky tlačia
rýchlosťou až 110 alebo 125 strán za
minútu.
•Pridajte veľkokapacitný podávač a niektorý
z veľkokapacitných podávačov pre veľké
formáty a splníte tým svoje požiadavky na
štandardné, veľkoformátové a užívateľské
médiá a využijete dlhú, neprerušovanú tlač.
Kvalita tlače
Vzhľad výstupu vašim zákazníkom veľa
napovie. Vynikajúca kvalita tlače, ktorú
tlačiareň D110/D125 ponúka, vám umožní
vytvoriť účinnú správu, ktorá posilní dopad
každého oznamu, ktorý vytvoríte. Využívajte
špičkové rozlíšenie tlače 2400 × 2400 dpi
s konzistentnou, vysoko kvalitnou
reprodukciou textu, jednoliatych plôch
a obrázkov, vrátane vynikajúcej tlače
fotografií v poltónoch. Navyše môžete
očakávať výnimočnú sútlač s úhľadným,
profesionálnym výstupom.
Inovatívna technológia EA tonera hrá vo
vysokej kvalite tlače na zariadení D110/D125
kľúčovú úlohu:
•Proces Emulsion Aggregation (EA) vytvára
chemicky pestované, malé a konzistentné
čiastočky EA tonera.
•Umožňuje tlač jemnejších čiar s najvyššou
úrovňou detailov, ostrým textom, poltónmi
a sýto čiernymi plochami.
•E A toner vykreslí aj tie najjemnejšie línie
s maximálnou ostrosťou.
•Vyššia výťažnosť tonera vám umožní tlačiť
dlhšie s menším množstvom zásahov
obsluhy.
•Dlhšia životnosť fotovalcov a nižšia
spotreba tonera na stránku prispievajú
k ohľaduplnosti k životnému prostrediu.
•Známe užívateľské rozhranie kontroléra
FreeFlow® minimalizuje nutnosť školenia
a rýchlosť zaučenia a maximalizuje rýchle
spracovanie.
•Odosielanie úloh odkiaľkoľvek. Napríklad
desktopové aplikácie, hostiteľské pripojenie
ku kanálom, web, disky CD-ROM, prenosné
zariadenia s rozhraním USB a súčasti
voliteľného FreeFlow® Digital Workflow
Collection.
•Funkcia doplňovania pri prevádzke,
vyprázdňovania pri prevádzke a výmena
pri prevádzke umožňujú vkladanie papiera,
vyberanie hotových dokumentov a výmenu
tonerových kaziet v priebehu tlače. To
zaručuje nepretržitú prevádzku a vyššiu
produktivitu.
•Akceptuje akýkoľvek dátový prúd,
kedykoľvek, vrátane formátov Adobe®
PostScript®, PDF, PCL, LCDS, IPDS, VIPP®
a PPML.
•Vďaka malým rozmerom môžete tlačiareň
umiestniť kam potrebujete.
Inovatívne produkčné riešenie
zaisťujúce ekologickejšiu súčasnosť
i budúcnosť.
Ďalšie informácie o našom záväzku
ochrany životného prostredia nájdete
na stránkach www.xerox.com/
environment
Spoľahlivosť
V spoločnosti Xerox usilujeme o to,
aby sme vašej spoločnosti pomohli
produkovať rýchlejší a lacnejší vynikajúci
tlačový výstup. Produktivita a celkové
úspory však neznamenajú nič, ak sa
nemôžete spoľahnúť tiež na trvalú
kvalitu a spoľahlivosť. Preto bola každá
súčasť tlačiarne D110/D125 vyrobená
s ohľadom na maximálnu životnosť.
Servis Xerox®: Všetka podpora, ktorú
potrebujete.
Spoľahnite sa na servis svetovej triedy,
ktorý vás podporí mnohými spôsobmi:
•Nepretržitá podpora 24 hodín denne,
7 dní v týždni zaručuje, že naši servisní
odborníci budú k dispozícii, aby vám
pomohli, bez ohľadu na to, kedy ich
budete potrebovať.
•Umožňujeme vám ľahko osobne
vykonávať pravidelnú údržbu
a ladenie výkonu a maximalizovať
prevádzku bez odstávok vďaka
programu Xerox® Productivity Plus
Integrated Maintenance Program.
•Automatické zisťovanie stavov
počítadiel zaručuje presné účtovanie
(ak je k dispozícii).
Rýchla, jednoduchá a včasná tlač
transakčných dokumentov
Tlačiareň D110/D125 vám ponúka výkon,
rýchlosť a flexibilitu, ktoré vám umožnia
dosiahnuť maximálnu produktivitu, tlačiť
veľké náklady a poskytovať konzistentný,
bezpečný výkon pre všetky vaše transakčné
dokumenty. Vďaka podpore kontroléra
FreeFlow® a kompletnej škále voliteľných
finišerov získavate všestrannosť, ktorá vám
umožní zvládnuť čokoľvek. Príklad:
Dátové prúdy, odosielanie úloh
a spracovanie úloh
Kontrolér FreeFlow spracováva všetky dátové
prúdy, ktoré potrebujete, v prípade potreby
i súbežne, bez nutnosti zásahov obsluhy,
a rozširuje tak vaše aplikácie a príležitosti.
Odoslanie úlohy je jednoduché. Kontrolér
napríklad akceptuje:
•Natívne dátové prúdy s transakciami
LCDS a IPDS. Tlačiareň D110/D125
prijíma aplikácie LCDS a IPDS priamo
z hostiteľského počítača prostredníctvom
pripojenia protokolom TCP/IP alebo
kanálom. Spracovanie základných
mainframových dát bez výpadkov pre
presnú tlač transakčných dokumentov,
ako sú výpisy a účty.
•Normy variabilných dát, ako VIPP®
a PPML. Premeňte svoje transakčné
dokumenty na propagačné marketingové
materiály s cielenými, personalizovanými
informáciami. Voliteľné FreeFlow Variable
Information Suite ponúka všetky nástroje
pre návrh a zostavovanie, ktoré potrebujete
na vytvorenie efektívneho, výkonného
workflow pre spracovanie variabilných
informácií.
•Spoľahnite sa na voliteľný softvér FreeFlow
Makeready a skenery Xerox® DocuMate
a spojte fyzické kópie s digitálnym
vstupom. A naše voliteľné webové služby
FreeFlow poskytujú nepretržite prístupný
portál, ktorého prostredníctvom vám
zákazníci môžu odosielať úlohy.
•Bežne používané dátové prúdy, ako
PostScript, PCL a PDF. Podpora širokej
škály vstupov pre splnenie požiadaviek
zákazníkov.
Dodanie hodnoty transakčným
dokumentom: špičková
kvalita tlače a dokončovacie
spracovanie
Tlačiareň D110/D125 zvláda mnoho činností
naraz, takže vaša práca nestojí.
•Príjem, ripovanie a tlač niekoľkých úloh
alebo jednej dlhej streamovanej úlohy pre
maximálnu produktivitu.
Dodajte vašim transakčným dokumentom
hodnotu vďaka výnimočnej kvalite tlače na
tlačiarni D110/D125 a voliteľným finišerom.
Pretože má náš EA toner vysokú výťažnosť,
umožňuje jednoduchšie spracovanie dlhej
tlače transakčných dokumentov s menším
množstvom zásahov obsluhy. Natierané
médiá vylepšujú každodennú tlač a
vytvárajú pútavejší výstup. Navyše vám
vynikajúce vykreslenie fotografií umožňuje
produkovať špičkové marketingové materiály
s vynikajúcimi čiernobielymi obrázkami
vďaka poltónovému rastru s rozlíšením
156 lpi.
•Spracovanie zložitých úloh so zmiešanými
médiami, vloženými stránkami
a dokončovacím spracovaním čiastkových
setov vám umožňuje ponúknuť vašim
zákazníkom sofistikovanejší výstup.
•Rýchle pridávanie stránok s výnimkami
špecifikovaním zoznamu niekoľkých
rozsahov stránok pre konkrétnu výnimku
– nie je nutnosť vytvárať samostatné
výnimky pre každý rozsah stránok. Ušetríte
čas a zvýšite produktivitu.
•Tlač dlhších úloh s menším množstvom
zásahov vďaka veľkej kapacite médií
a možnostiam doplňovania pri prevádzke.
•Automatizácia typických činností pomocou
voliteľného nástroja FreeFlow Process
Manager a automatizácie aplikácií, ako
sú účty, rozvrhy, výpisy a dotlač, vďaka
voliteľnému nástroju FreeFlow Output
Manager, umožňujú zvýšiť efektivitu,
maximalizovať využitie tlačiarní a znížiť
náklady.
Nástroj FreeFlow®
Na čo slúži
Aké má pre vás výhody
FreeFlow Process Manager
Automatizuje mnoho bežných predtlačových úkonov,
ktoré sa vykonávajú v tlačiarenských prevádzkach.
Bezdotykové workflow, spracovanie viac úloh rýchlejšie
s nižšími nákladmi, maximalizácia využitia tlačiarní.
FreeFlow Output Manager
Automatizuje rozvrhnutie vyťaženia a plánovania
úloh.
Zvyšuje efektivitu a automatizuje produkciu aplikácií.
FreeFlow Variable Information Suite
Vytváranie pôsobivých personalizovaných
dokumentov alebo pridanie variabilného obsahu
do aktuálnych materiálov pomocou najrýchlejšej
dostupnej metodiky personalizovanej tlače.
Podporte rast vašej spoločnosti vďaka výkonu
personalizácie a maximalizujte produktivitu pomocou
dynamického a efektívneho vytvárania variabilných
súborov.
Voliteľný softvér FreeFlow Makeready
a skener Xerox® DocuMate
Zjednodušuje procesy zostavovania dokumentov
a umožňuje spojiť fyzické kópie s digitálnymi.
Pripravuje všetok vstup pre tlač, archiváciu
a jednoduché získanie.
FreeFlow Express To Print
Zjednodušuje a automatizuje prípravu úloh pred
tlačou pomocou ľahko ovládateľného vizuálneho
rozhrania a dopredu definovaných šablón.
Zvyšuje produktivitu a šetrí čas a prostriedky pre
malonákladovú tlač alebo zákazníkov so základnou
digitálnou tlačou – výnimočná hodnota za dostupnú
cenu.
Flexibilita pre každé prostredie
Vytvárajte pomocou tlačiarne D110/D125
aplikácie pre špecifické obchodné potreby
alebo cielené na rozmanitú škálu odvetví. Jej
silná podpora médií, možnosti podávania a
dokončovacieho spracovania vám poskytujú
flexibilitu pre výrobu dynamických hotových
produktov – v okamihu, keď ich potrebujete
– ktoré splnia vaše interné požiadavky,
ohromia vašich zákazníkov a prinesú vám
nové obchodné príležitosti a zisky.
•Veľkokapacitný výstupný zásobník 1
úhľadne stohuje až 5 000 hárkov formátu
Letter. Súčasťou je odnímateľný vozík pre
jednoduchý transport a vyprázdňovanie.
Poradí si aj s tými najväčšími zákazkami.
Navyše si môžete vybrať zo širokej škály
médií s rôznymi gramážami a formátmi,
vrátane schválených natieraných médií.
•Voliteľné dokončovacie spracovanie brožúr
je ideálne pre veľké brožúry a kalendáre
– až 25 hárkov (100 vložených strán):
Základné vlastnosti v oblasti podávania
a podpory médií
•Zvýšte produktivitu pomocou neprerušovanej dlhej prevádzky pridaním voliteľného
veľkokapacitného podávača pre formát
Letter alebo výberom veľkokapacitného
podávača pre veľké formáty s jedným
alebo dvomi zásobníkmi pre podporu
štandardných, veľkoformátových alebo
užívateľských médií.
•Upútajte pozornosť a maximalizujte
dopad vašich hodnotných dokumentov
pridaním farebných dosiek alebo vložených
hárkov (až 200 hárkov) prostredníctvom
štandardného vkladača.
•Použite manuálny podávač a tlačte na
ďalšie formáty a gramáže (až 250 hárkov).
Rozšírte svoje možnosti pomocou
voliteľných inline finišerov pre tlačiareň
D110/D125:
•Kompletovanie vám pomôže rýchlo
organizovať úlohy.
•Zošívanie s premenlivou dĺžkou (až 100
hárkov) — 24 možností zošitia umožňuje
výrobu zošitých setov špičkovej kvality.
•Dierovanie – 2/3 alebo 2/4 – šetrí čas
a náklady.
•Modul rozhrania slúži ako tzv. komunikačný
uzol, kedykoľvek potrebujete k tlačiarni
pripojiť viac než jeden finišer. Umožňujú
kľúčové funkcie, ako chladenie médií,
rovnanie a komunikáciu s finišerom.
•Dierovačka GBC® AdvancedPunch™1
ponúka širokú škálu štýlov dierovania,
takže môžete interne vytvárať dokumenty
pripravené pre profesionálnu väzbu.
Jednoducho spája tlač, kompletovanie
a dierovanie, a šetrí tak čas, maximalizuje
produktivitu a znižuje náklady.
•Dvojitý sklad, sklad v tvare C a Z a skladanie
technických výkresov v tvare Z (zloženie
na formát Tabloid pre vloženie do setov
dokumentov formátu Letter) šetrí čas
a zvyšuje vašu produktivitu.
–– Finišer so zariadením na tvorbu
brožúr poskytuje vynikajúcu podporu
schválených natieraných médií. Ponúka
možnosti väzby V1 a dvojitého skladu.
•Rezačka SquareFold® skladá dosky
a vykonáva orezanie čelnej hrany pre
dosiahnutie profesionálneho vzhľadu.
Regulujte orezanie a stupne sklonu chrbta
a vytvárajte brožúry so špirálou s plochým
chrbtom, ktoré je možné plne otvoriť
a umožňujú jednoduchú manipuláciu,
stohovanie a skladovanie.
•Zariadenie na tvorbu brožúr Plockmatic
Pro30™ s modulom RCBT1, 2 vám umožňuje
zložiť jeden list alebo vyrobiť väzbu V1
a zložiť od 2 do 30 hárkov. Výsledkom je až
120 stránková (75 g/m2) viazaná a orezaná
brožúra. Rozšírte možnosti výroby brožúr
pridaním rezačky SquareFold® a podávača
dosiek.
•Pásková viazačka Xerox
viaže brožúry
s až 125 hárkami gramáže 75 g/m2.
Vytvárajte dokumenty s profesionálnym
vzhľadom, ktoré umožňujú dosiahnuť
vynikajúce výsledky, predajné ponuky,
výročné správy, školiace alebo iné
materiály, ktoré publikuje vaša firma či
organizácia.
® 1, 2
•Vytvárajte tlačené a viazané dokumenty
stlačením tlačidla vďaka viazačke
GBC® eBinder 2001, 2. Toto automatizované
riešenie umožňuje tvorbu štýlovo
zviazaných kníh s plochým chrbtom
a plným otvorením stránky. Viazačka
eBinder 200 podporuje dierovanie
a väzbu širokej škály médií, vrátane
dosiek a rozraďovačov s gramážou
až 216 g/m2. Malé rozmery zo zariadenia
tiež robia riešenie, ktoré sa ľahko vojde
do každého prostredia.
1 Vyžaduje modul rozhrania
2 Vyžaduje štandardný finišer Plus
Papiere a špeciálne médiá
Xerox®
See the difference quality makes™
Naše papiere a špeciálne médiá
optimalizované pre digitálnu tlač sú
konkrétne vyrobené v zhode s tlačiarňou
Xerox® D110/D125 a poskytujú vám špičkovú
produktivitu, spoľahlivosť a flexibilitu.
Vyberte si zo širokej škály papierov
a špeciálnych médií (DocuMagnets™, polepy
do okien, skladacie obrázky a mnoho ďalších),
v plnej škále gramáží a formátov
a vytvorte rozmanitý rad tlačových aplikácií
a hotových dokumentov. Ďalšie informácie
získate na stránkach www.xerox.cz alebo
sa obráťte na miestneho autorizovaného
predajcu spoločnosti Xerox®.
Voliteľné podávače
Veľkokapacitný podávač s 2 zásobníkmi
Kapacita každého 2 000 hárkov
(celkovo 4 000 hárkov): formát Letter
Veľkokapacitný podávač pre veľké formáty
4000 hárkov: až 330 x 488 mm
Veľkokapacitný podávač
pre veľké formáty s 2 zásobníkmi
Každý zásobník na 2 000 hárkov
(celkovo 4 000 hárkov): až 330 x 488 mm
12
3
4
2
1
8
5
9
10
11
13
14
6
7
1
2
Kontrolér FreeFlow®
8
3
Veľkokapacitný
podávač pre veľké
formáty
s 2 zásobníkmi
10
9
Modul rozhrania
4
Manuálny podávač
s kapacitou 250
hárkov
Dierovačka GBC®
AdvancedPunch™
Veľkokapacitný
výstupný zásobník
5
Rozlíšenie tlače: až
2400 × 2400 dpi
6
Zásobník na médiá
formátu Letter
s kapacitou 1 100
hárkov
7
Zásobník na médiá
formátu Letter
s kapacitou 1 600
hárkov
2 zásobníky
s kapacitou 550
hárkov pre štandardné
a užívateľské formáty
až 330 x 488 mm
11
12
13
14
Skladacie zariadenie:
sklad v tvare C/Z
skladanie technických
výkresov v tvare Z
Štandardný vkladač
s kapacitou 200
hárkov
Finišer so zariadením
na tvorbu brožúr
Rezačka Xerox®
SquareFold®
Dierovanie
Horný zásobník
s kapacitou 500
hárkov
Voliteľné finišery
Štandardný finišer s voliteľným
skladaním v tvare C/Z
• Dierovanie 2/3 otvorov,
stohovanie 3 000 hárkov,
vkladanie 200 hárkov,
jednoduché alebo dvojité
zošívanie 100 hárkov
s variabilnou dĺžkou
Finišer so zariadením na tvorbu
brožúr s voliteľným skladaním v
tvare C/Z
Modul rozhrania a GBC®
AdvancedPunch™
• V šetky funkcie štandardného
finišera a navyše stohovací
výstupný zásobník s kapacitou
2 000 hárkov, tvorba brožúr
s až 25 hárkami (100 stranami)
Modul rozhrania
a veľkokapacitný výstupný
zásobník
• Stohovanie 5 000 hárkov
s odsadzovaním
Rezačka Xerox® SquareFold
• K dispozícii s finišerom so
zariadením na tvorbu brožúr,
rovnanie chrbta brožúr až
s 25 hárkami (100 stranami)
pre orezanie čelnej hrany
medzi 2 - 20 mm
Pokročilé voliteľné finišery
Štandardný finišer Plus
GBC® eBinder 200™
• Zahŕňa funkcie štandardného
• Stohovanie, dierovanie
finišera s voliteľným skladaním
a väzba brožúr GBC
v tvare C/Z a navyše architektúru
DFA (Document Finishing
Architecture) potrebnú pre podporu
ďalších voliteľných finišerov
Kompletovanie
Rozraďovače
Brožúra
SquareFold
Pásková viazačka Xerox®
• Viaže brožúry s až 125
hárkami gramáže 75 g/m2
• Jedna pásková náplň vystačí
na 425 11-palcových
(28 cm) väzieb
Dvojitý sklad, sklad v tvare
C, sklad do tvaru Z
Zariadenie na tvorbu brožúr Plockmatic Pro30™
s RCBT
• K dispozícii niekoľko voliteľných funkcií vrátane
rovnania chrbta, podávania dosiek, orezania
čelnej hrany a orezania spadávky
Dierovacia raznica
Vkladanie farebných hárkov,
zošívanie a skladanie technických
výkresov do tvaru Z
Prepracované a profesionálne
publikovanie
S tlačiarňou D110/D125 môžete ponúknuť
prepracovanejšie a profesionálnejšie knihy,
brožúry, príručky, prezentácie, prospekty
a ďalšie hodnotné aplikácie – vo viacerých
obmenách – priamo na mieste. Ponúka
vám špičkové možnosti publikovania, ako
je rozpoznateľná kvalita tlače a rozsiahla
ponuka voliteľných inline finišerov, v spojení
s vysokou rýchlosťou.
Prijímajte komplexnejšie úlohy s grafikou
a personalizovaným obsahom. Môžete
vytvárať statické i variabilné úlohy
s použitím rôznych typov médií, vrátane
rozraďovačov, farebných dosiek a farebných
vložených hárkov. Ponúka vysoký výkon pre
publikovanie a pritom malé rozmery
s minimálnymi požiadavkami na miesto.
K tomu pridajte presnú sútlač prednej
a zadnej strany a môžete spracovať aj tie
najhodnotnejšie úlohy priamo tam, kde
potrebujete, bez nutnosti outsourcingu.
Vylepšená produktivita
a vynikajúca kvalita tlače
Rýchlosť, spoľahlivosť a schopnosť spracovať
veľké náklady sú dôležité vlastnosti, ktoré je
treba zohľadniť pri tlači aplikácií, ako sú knihy,
príručky a brožúry. Tlačiareň D110/D125
poháňaná naším kontrolérom FreeFlow®
vám ponúka všetky tieto možnosti a navyše
špičkovú kvalitu tlače. Navyše vaši zákazníci
môžu odosielať úlohy 24 hodín denne, 7 dní
v týždni, cez web prostredníctvom našich
voliteľných služieb FreeFlow.
Kvalita tlače
Tlačiareň D110/D125 ponúka:
•Bezkonkurenčné rozlíšenie tlače
2400 × 2400. Môžete očakávať ostré línie,
plynulé prechody a jednoliate výplne – text
i grafika budú vyzerať nádherne.
•EA Toner. Vďaka EA toneru bude výstup
pozostávať z hladkých, rovných hárkov,
ktoré podporujú prepracovaný vzhľad
a možno s nimi jednoducho vykonávať
dokončovacie spracovanie.
•Vynikajúca tlač fotografií v poltónoch.
Vylepšená schopnosť reprodukovať
fotografie v odtieňoch sivej vám umožňuje
vytvárať špičkové marketingové materiály
s vynikajúcimi čiernobielymi obrázkami.
Médiá
Okrem obrovskej kapacity médií podporuje
tlačiareň D110/D125 širokú škálu typov
médií, vrátane papierov a špeciálnych médií
optimalizovaných pre digitálnu tlač.
Napríklad si môžete vybrať natierané médiá
a vytvoriť štýlovú, profesionálnu brožúru.
S médiami užívateľských formátov môžete
vytvoriť veľkoformátovú brožúru. Alebo si
vyberte špeciálne médiá, ako rozraďovače
a štítky, pre doplnenie príručky. Vďaka týmto
neobyčajným možnostiam publikačných
aplikácií si zlepšíte profil u vašich zákazníkov.
Dokončovacie spracovanie
Robustný set voliteľných inline finišerov
rozširuje možnosti vašich aplikácií. Tlačiareň
D110/D125 vám poskytuje výkon na
vytváranie toho, čo vaši zákazníci potrebujú,
od viazaných kníh a brožúr s rovným chrbtom
po profesionálne orezanie a schopnosť
pridávať plnofarebné dosky.
Zlepšite si svoj profil vďaka
pôsobivým publikačným
aplikáciám
Môžete zvýšiť efektivitu vašich
oznamov, zlepšiť rýchlosť reakcie
a spokojnosť zákazníkov vďaka ponuke
publikačných aplikácií, ktoré si žiadajú
pozornosť.
Výhoda: Môžete ľahšie zaujať vašu
cieľovú skupinu.
•Skombinujte kvalitnú grafiku
s možnosťami personalizácie
podporovanými technológiami VIPP®
a PPML a zlepšite vaše publikačné
aplikácie.
Náš voliteľný FreeFlow Variable
Information Suite vám ponúka všetky
nástroje pre návrh a zostavovanie,
ktoré potrebujete na vytvorenie
efektívneho, výkonného workflow pre
spracovanie variabilných informácií.
•Pridajte farebné dosky a poskytnite
dopad farieb pri zlomku nákladov.
Môžete vytvárať štýlové materiály
doplňujúce čiernobiele i farebné
ofsetové výtlačky.
•Jednoducho vytvárajte profesionálne
viazané ploché dokumenty so širokou
škálou štýlov väzby, ideálne pre
schôdze, zákaznícke akcie, prezentácie
a ďalšie príležitosti.
•Vytvárajte atraktívne brožúry
s plochým chrbtom, ktoré sa dajú
otvoriť naplocho a profesionálnym
orezaním.
•Vyberte si zaujímavé alebo odlišné
médiá, napríklad natierané hárky,
neobvyklé formáty alebo špeciálne
médiá.
•Rozšírte vašu ponuku aplikácií ešte
viac odosielaním pad jobs na tlač
buď z kontroléra FreeFlow alebo od
klientov, vrátane neskompletovaných
setov s prekladovými hárkami.
Technické údaje pre kopírku/tlačiareň Xerox® D110/D125
Tlačové jednotky
Voliteľná rezačka Xerox® SquareFold®
• Čiernobiela xerografická jednotka
• Rýchlosti tlače
––110/125 str./min. (8,5” × 11” / A4)
––69/78 str./min. (8,5” × 14” / B4)
––55/62 str./min. (11” × 17” / A3)
––34/34 str./min. (12” × 18” / SRA3)
• Jednostranná alebo obojstranná tlač
• Rozlíšenie ripovania až 1200 × 1200 dpi
a až 2400 × 2400 s poltónovým rastrom
106 lpi (východiskové) alebo 150 lpi (režim
vysokej kvality)
• Sútlač prednej a zadnej strany +/- 0,7 mm
(nastaviteľný zákazníkom)
• Väzba s plochým chrbtom až s 25 hárkami
(100 stranami)
• Orezanie čelnej hrany v rozmedzí 2 až 20 mm
v krokoch po 0,1 mm
• 64 až 300 g/m2 (matné), 106 až 300 g/m2
(natierané)
• Akceptuje formáty médií:
216 mm × 279 mm až 330 mm × 457 mm
• K dispozícii iba s finišerom so zariadením
na tvorbu brožúr
Voliteľný veľkokapacitný výstupný
zásobník s vozíkom
• 80 GB alebo väčší pevný disk s 14,6 GB miesta
pre ukladanie dokumentov
• Stohovací výstupný zásobník na 5 000 hárkov
s odsadzovaním; B5 LEF až SRA3
• Horný zásobník s kapacitou 500 hárkov a zahŕňa
jeden vozík; k dispozícii sú ďalšie vozíky
Podpora médií
Voliteľné skladacie zariadenie
Ukladanie dokumentov
Gramáže a kapacity médií:
• Zásobník 1*: 1 100 hárkov (8,5” × 11” / A4)
• Zásobník 2*: 1 600 hárkov (8,5” × 11” / A4)
• Zásobníky 3 - 4*: Každý na 550 hárkov –
140 mm × 182 mm (A5) až 330 mm × 488 mm
(SRA3)
• Zásobník 5 (manuálny podávač): 250 hárkov
– 102 mm × 152 mm až 330 mm × 488 mm;
52 g/m2 až 253 g/m2
• Voliteľný veľkokapacitný podávač:
2 zásobníky, každý na 2 000 hárkov – (A4);
52 g/m2 až 216 g/m2
• Voliteľné veľkokapacitné podávače
pre veľké formáty:
Podávače s 1 alebo 2 zásobníkmi; 2 000 hárkov
v každom zásobníku – B5 až SRA3;
64 g/m2 až 253 g/m2
• Natierané médiá: Schválené natierané médiá
Xerox® sú uvedené v Dokumente s predpokladmi
zákazníkov
Štandardný finišer
• Zošívanie vo viacerých pozíciách: jednoduché
alebo dvojité zošitie 100 hárkov s variabilnou
dĺžkou
• Dierovanie 2 a 3 otvorov (Severná Amerika),
dierovanie 2 a 4 otvorov (Európa a Južná
Amerika); švédske dierovanie 4 otvorov
• Kapacita výstupného zásobníka: 3 000 hárkov
(80 g/m2); horný zásobník: 500 hárkov (80 g/m2)
• Vkladač s kapacitou 200 hárkov pre predtlačené
médiá a médiá s tlačou na spadávku
Voliteľný finišer so zariadením
na tvorbu brožúr
Zahŕňa funkcie štandardného finišera s výstupným
zásobníkom s kapacitou 2 000 hárkov a navyše:
• Automaticky vytvára brožúry až s 25 hárkami
(100 potlačených strán s väzbou V1) –
(A4, B4, A3, SRA3)
• Sklad v tvare C a Z formátu 8,5” × 11” (A4)
• Tlač na vnútornú alebo vonkajšiu stranu
zloženého papiera
• Skladá formát 11” × 17” (A3) v tvare Z pre
vloženie do setov dokumentov formátu Letter
(A4) (skladanie technických výkresov v tvare Z)
• K dispozícii so štandardným finišerom, finišerom
so zariadením na tvorbu brožúr a štandardným
finišerom Plus
Voliteľná dierovačka GBC®
AdvancedPunch™
• Podporované médium: 8,5” × 11” (A4),
podávanie dlhšou hranou vpred (iba 11”
(297 mm) hrana)
• 75 g/m2 až 216 g/m2
• K dispozícii niekoľko zákazníkom vymeniteľných
razníc
Ďalšie riešenie dokončovacieho
spracovania DFA
Voliteľný štandardný finišer Plus
• Kapacita výstupného zásobníka 2 000 hárkov
(80 g/m2)
• Rovnaké funkcie ako štandardný finišer
s integrovanou architektúrou Document
Finishing Architecture (DFA) potrebnou pre
podporu širokej škály voliteľných inline finišerov
iných výrobcov, vrátane nasledujúcich:
Voliteľná viazačka GBC eBinder 200™
• Stohovanie, dierovanie a viazanie plochých
brožúr formátu 8,5” × 11” (A4)
• Samonastavovacie viazacie prvky (univerzálna
veľkosť) dostupné v čiernej, námorníckej modrej,
bielej a matnej/čírej
• Možnosť prechodu zariadením umožňuje
zreťazenie s ďalšími alternatívnymi finišermi
(k dispozícii iba s konfiguráciami
so štandardným finišerom Plus)
Voliteľná pásková viazačka Xerox®
• Viaže 15 – 125 hárkov gramáže (80 g/m2).
• Jedna pásková náplň vystačí na 425 ks
28 cm väzieb
*Kapacita pri použití médií s gramážou 52 g/m2 až 216 g/m2
**Podrobnosti pre inštaláciu nájdete v Príručke pre plánovanie inštalácie
Ďalšie informácie získate na stránke www.xerox.sk alebo sa obráťte na miestneho autorizovaného
predajcu spoločnosti Xerox®.
©2012 Xerox Corporation. Všetky práva vyhradené. XEROX®, XEROX and Design® a FreeFlow® sú ochranné známky spoločnosti Xerox
Corporation v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách. 2/12 610P730334
XD2BR-01UA
Voliteľné zariadenie na tvorbu brožúr
Plockmatic Pro30™ s RCBT
• Zošívanie väzbou V1 a skladanie od 2 do 30
hárkov, vytvárajúce až 120 stránkovú (80 g/m2)
brožúru alebo len preloženie jedného hárka
• K dispozícii rezačka SquareFold a podávač dosiek
Zabezpečenie dát
• Štandardná zabezpečená tlač, overovanie
pomocou LDAP/ Kerberos/SMB/CAC, heslom
chránené súbory PDF, šifrovanie FIPS 140-2,
šifrovanie e-mailu S/MIME, IPsec, 802.1X,
SNMP v3.0, Email over SSL, prepisovanie obrazu
(okamžité, plánované alebo na požiadanie),
šifrovanie dát na pevnom disku, Audit Log,
voliteľne CAC, Secure Access Unified ID System®
• Pripravené pre IPv6
• 256 bitové šifrovanie
• Certifikácia všeobecných kritérií (prebieha)
Požiadavky na napájanie**
• Tlačová jednotka:
––208 – 240 VAC, 60/50 Hz, 15/13 A
––K VA zaťaženie: Max. spotreba energie:
2,8 – 3,1 KVA
––Certifikácia orgánov Energy Star®, CSA,
Európa: CE, NEMKO, zhoda s normou WEEE
• Voliteľné podávače/finišery:
––Každý modul vyžaduje napájanie
100 – 240 VAC, 60/50 Hz
Kontrolér
Kontrolér Xerox® FreeFlow®
Špecifikácia hardvéru
• Procesor: 2,8 GHz Intel DUO E7400
• Typ procesora: 2 procesory Intel Xeon
• Pevný disk: 1 × 250 GB
• Pamäť: 4 GB
• Operačný systém: Solaris® 10
• Softvér/dodávateľ: FreeFlow Print Server
• Port\: 6 × USB 2.0, 1 sériový
• Porty 10/100/1000 BaseT Ethernet
• Displej: 19”
• Klávesnica a myš
• DVD-ROM/DVD-RW
• Prepínač 10/100
Klienti a vzdialená podpora
• Výber tlačových kontrolérov
––Podpora pre ovládač Xerox® Global Print
Driver®
––Plne vybavené ovládače tlače Xerox®
––Plne vybavené ovládače pre systém
Windows® 2000/XPR/Vista/7
––Macintosh® OS 10.6 alebo vyšší pre ovládače
• Adobe® PostScript® Printer Descriptions (PPD)
• Podpora odosielania z prehliadača pomocou
protokolov HTTP a HTTPS
• IPP pre odosielanie a stav systému
• Podpora sietí IPv4 a IPv6 (podporovaný duálny režim)
Voliteľné príslušenstvo
• Podstavec kontroléra FreeFlow
• VI Compose (prekladač VIPP®)
• Podpora LCDS a IPDS
Sieťové prostredia/protokoly
• TCP/IP, IPP AppleTalk®, IPP
• DHCP
• SNMP MIB II podpora pre nástroje pre správu
iných výrobcov
Podrobnejšie technické údaje o kontroléri
Xerox® FreeFlow® nájdete na stránke
www.xerox.com/freeflow-specs
Download

Xerox D110_D125 Printer_SK_W.pdf