Škola 21. storočia
Dopytovo orientovaný projekt
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Kód ITMS projektu 26110130435
Aktivita 1.1
Šikovná ruka škriatka
Abecedu
Pracovné listy na rozvoj kognitívnych schopností žiakov
Grafomotorika
Kolektív autorov
2014
Škriatok Abeceda sa rozhodol, že Ti pomôže rozcvičiť tvoju ručičku.
Pripravil si pre teba niekoľko jednoduchých úloh.
1. úloha škriatka Abecedu: Nakresli k domčeku rovné cestičky.
© ZŠI BREZOLUPY
2
2. úloha škriatka Abecedu: Poznáš geometrické tvary na obrázku? Pomenuj ich, obtiahni a vyfarbi podľa pokynov.
vyfarbi zelenou pastelkou
vyfarbi hnedou pastelkou
vyfarbi modrou pastelkou
vyfarbi žltou pastelkou
© ZŠI BREZOLUPY
3
3. úloha škriatka Abecedu: Pomôž škriatkovi Abecedovi postaviť domček.
Obtiahni, pomenuj a vyfarbi si jednotlivé geometrické tvary. Vystrihni si ich a postav
domček podľa predlohy.
© ZŠI BREZOLUPY
4
4. úloha škriatka Abecedu: Na obrázku je nakreslený dom. Chýba mu však
niečo, bez čoho by nemohol dom existovať. Vieš, čo to je? Nakresli. Obrázok
vyfarbi.
© ZŠI BREZOLUPY
5
5. úloha škriatka Abecedu: Pomocou vodorovných čiar znázorní guľovačku.
Guľovačka
Vonku mrzne, vonku sneží,
svištia gule vzduchom sviežim.
Guľa sem a guľa tam,
rovno za krk dievčatám.
Zuzka prská, smoklí:
- Prečo je sneh mokrý?
© ZŠI BREZOLUPY
6
6. úloha škriatka Abecedu: Škriatok Abeceda si všimol, že jeho šarkan vôbec
nechce lietať. Potešil by sa, keby sme mu pomohli. Dokresli na šarkanov chvost
ozdoby.
© ZŠI BREZOLUPY
7
7. úloha škriatka Abecedu: Bolo krásny deň. Slniečko sa usmievalo na všetkých
dookola. Vtom prišiel vietor, zafúkal na slniečko a odfúkol mu slnečné lúče. Pomôž
slniečku a dokresli mu jeho lúče. Vyfarbi ho.
© ZŠI BREZOLUPY
8
8. úloha škriatka Abecedu: Nakresli bobule hrozna.
Hrozno
Šťavnatá a sladká guľka si ku iným líčka tuľká.
Z lístia celý strapec kuká, odtrhla ho čiasi ruka.
Hneď to každé dieťa pozná, je to strapec
© ZŠI BREZOLUPY
9
9. úloha škriatka Abecedu: Posyp koláče makom.
Koláčik
Sypem, sypem, máčik
na ten môj koláčik.
© ZŠI BREZOLUPY
10
10. úloha škriatka Abecedu: Nakresli čerešniam stopky. Čerešne vyfarbi.
Náušnice
Odtrhnem si čerešničky,
urobím z nich náušničky.
Cingi-lingi, cingi-bom,
už mi zvonia za uchom.
Krista Bendová
© ZŠI BREZOLUPY
11
11. úloha škriatka Abecedu: Nakresli, ktorým smerom padajú hviezdy (zvislé čiary
zhora nadol).
© ZŠI BREZOLUPY
12
12. úloha škriatka Abecedu: Kto si pochutí na banáne, kto na mrkvičke, kto na kosti? Kto pôjde za malým kuriatkom?
Nájdi správnu cestičku. Psíkova cestička bude modrá, zajačikova červená, sliepočkina žltá a opičkina zelená.
© ZŠI BREZOLUPY
13
13. úloha škriatka Abecedu: Dokresli cestičku lietadla k pilotovi a poštára k poštovej schránke. Obrázok si môžeš vyfarbiť.
© ZŠI BREZOLUPY
14
14. úloha škriatka Abecedu: Ujo Peter práve dokončil svoj domček. Ale každý domček má aj svoj plot. Pomôž mu ho postaviť,
dokresli ho podľa vzoru. Obrázok si môžeš dokresliť .
© ZŠI BREZOLUPY
15
15. úloha škriatka Abecedu: Dokresli koľajnice, ktoré zavedú vláčik k rušňovodičovi a vlnky, aby loďka mohla doplávať
k námorníkovi. Obrázok si môžeš vyfarbiť.
© ZŠI BREZOLUPY
16
16. úloha škriatka Abecedu: Plávajúca loď necháva za sebou vlny.
Dokresli ich tak, aby loď doplávala k námorníkovi.
__________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
© ZŠI BREZOLUPY
17
17. úloha škriatka Abecedu: Teta Eliška chce porýľovať svoju záhradu. Záhrada je však veľmi veľká a teta Eliška sa bojí, že to
do zimy nestihne. Pomôž jej.
© ZŠI BREZOLUPY
18
18. úloha škriatka Abecedu: Znázorni kvapky dažďa. Dokresli druhú časť slnka.
Nakresli slimákovi domček.
Slimák
Lezie slimák po chodníku,
na chrbte má dom.
Nebojí sa dažďa, búrky,
ukryje sa v ňom.
© ZŠI BREZOLUPY
19
19. úloha škriatka Abecedu: Ozdob svoju tortu podľa predlohy. Nakresli balóny.
Obrázky si vyfarbi.
© ZŠI BREZOLUPY
20
CVIČENIA NA GRAFOMOTORIKU – OTVORENÁ KRIVÁ ČIARA
1. UNAVENÍ MOTÝLIKOVIA SI POTREBUJÚ ODDÝCHNTUŤ.
SPOJ MOTÝĽOV S KVETMI PODĽA FARIEB.
© ZŠI BREZOLUPY
21
CVIČENIA NA GRAFOMOTORIKU – OTVORENÁ KRIVÁ ČIARA
2. VČIELKY SA S NAZBIERANÝM NEKTÁROM PONÁHĽAJÚ
DO ÚĽA. NAKRESLI, KADIAĽ KTORÁ VČIELKA LETELA.
© ZŠI BREZOLUPY
22
CVIČENIA NA GRAFOMOTORIKU – OTVORENÁ KRIVÁ ČIARA
3. VČIELKY HĽADAJÚ SVOJE ÚLE. NAKRESLI CESTIČKU KAŽDEJ
VČIELKY K JEDNÉMU ÚĽU. ZAKRÚŽKUJ VČIELKU, KTORÁ SVOJ ÚĽ
NEMÁ.
KOĽKO VČIELOK
LETÍ OTOČENÝCH
VPRAVO A KOĽKO
VĽAVO?
© ZŠI BREZOLUPY
23
CVIČENIA NA GRAFOMOTORIKU – OTVORENÁ KRIVÁ ČIARA
4. AJ TIETO VČIELKY LETIA DO ÚĽOV. NAKRESLI CESTIČKU KAŽDEJ
VČIELKY K SVOJMU ÚĽU.
© ZŠI BREZOLUPY
24
CVIČENIA NA GRAFOMOTORIKU – UZAVRETÁ KRIVÁ ČIARA
5. MACKOVIA SI POCHUTNÁVAJÚ NA DOBROM MEDÍKU, ALE VČIELKAM
SA TO NEPÁČI. NAKRESLI, AKO VČIELKY KRÚŽIA OKOLO MACKOV.
© ZŠI BREZOLUPY
25
CVIČENIA NA GRAFOMOTORIKU – UZAVRETÁ KRIVÁ ČIARA
6. SLNEČNICA SA PODOBÁ NA SLNIEČKO.
NAKRESLI DO SLNEČNICE KRUHY, AKÉ SÚ NA SLNIEČKU.
© ZŠI BREZOLUPY
26
CVIČENIA NA GRAFOMOTORIKU – OTVORENÁ KRIVÁ ČIARA
7. KEĎ SLNEČNICA DOZREJE, MÁ V SEBE MNOHO SEMIENOK.
NAKRESLI DO SLNEČNICE SEMIENKA PODĽA VZORU.
© ZŠI BREZOLUPY
27
CVIČENIA NA GRAFOMOTORIKU – OTVORENÁ KRIVÁ ČIARA
8. AJ V ŠIŠKÁCH JE VEĽA SEMIENOK A VTÁČIKY ICH MAJÚ RADY.
DOKRESLI ŠIŠKY PODĽA VZORU.
© ZŠI BREZOLUPY
28
CVIČENIA NA GRAFOMOTORIKU – ROVNÁ ČIARA
9. POMÔŽ PAVÚČIKOM SPOJIŤ SA SO SIEŤOU.
10. NÁJDI PAVÚČIKOM CESTU K SEBE.
© ZŠI BREZOLUPY
29
11. ABY PAVÚČIKY MALI KDE BÝVAŤ, POTREBUJÚ PAVUČINKY. DOKONČI
ICH.
© ZŠI BREZOLUPY
30
Slniečko sa zobudilo,
popreťahovalo kosti.
Cez prah hlávku vystrčilo,
zasmialo sa od radosti.

Dokresli slniečkam pehy.
..:
 Dokresli slniečku oči, ústa a nos
 Dokresli slniečkam lúče
© ZŠI BREZOLUPY
31
Prší, prší, len sa leje...

Dokresli k obláčikom dažďové kvapky,
šikmé čiary
© ZŠI BREZOLUPY
32
Anča kráča auto fičí,
„Zastav auto“, Anča
kričí.
________
________
_______
_______
_______
_______
_______
_______
 Dokresli cestu pre autá
____ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
____ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
© ZŠI BREZOLUPY
33
Ide vláčik ši-ši-ši,
odvezie ma k Mariši.
o

 Dokresli koľajnice pre vláčik
© ZŠI BREZOLUPY
34
Som dažďová kvapôčka,
nakresli ma maličká...

Nakresli dažďové kvapky
© ZŠI BREZOLUPY
35
Kto sa výšky nebojí,
nech sa dlho nestrojí,
nech nasadá do lietadla.
 Nakresli aj ty dráhy lietadla
© ZŠI BREZOLUPY
36
Tečie potok popod vŕbu,
z peny robí čipky.
A v potoku ktože býva?
Raky, žaby, rybky.
 Nakresli vlnky na vode
© ZŠI BREZOLUPY
37
Dnes je veľká paráda,
my sa hráme na hada.
Had chvostíkom vrtí,
skúsme si to deti.

Nakresli aké vlny robí had s chvostom
© ZŠI BREZOLUPY
38
Šašo veľký maličký,
rozhadzuje guľôčky.
Na nás pozor dáva
a rád sa zabáva.
 Nakresli šašove rozsypané guľôčky
© ZŠI BREZOLUPY
39
Šikovná ručička: zopakuj si, čo už vieš
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
© ZŠI BREZOLUPY
40
Download

Šikovná ruka škriatka Abecedu