VZDELÁVANIE
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Názov projektu:
Vzdelávanie a rekvalifikácia zamestnancov spoločnosti DELTA DEFENCE, a.s..
Prijímateľ: DELTA DEFENCE, a.s.
Začiatok realizácie projektu: 11/2010
Ukončenie realizácie projektu: 05/2012
Aktivita:
7-9 Ako viest obchodné rokovanie
Download

7-9 Ako viest obchodné rokovanie