Download

Využitie techník dolovania dát (Data Mining) pri riadení výrobných