2011
sobota - nedeľa
PONDELok
12. 11. – 13.11. 2011
21.11.2011
Víkendový turnaj študentov
v malom futbale
Florbalový turnaj
Miesto a čas konania: telocvičňa ŠD UKF Zobor, Dražovská 2, 11.00 h
Miesto a čas konania: Športová hala SPU, 9.00 h
Stolnotenisový turnaj študentov
Miesto a čas konania: telocvičňa ŠD UKF Zobor, 17.00 h
pondelok
14. 11. 2011
Tenisový turnaj
Miesto a čas konania: tenisové dvorce ŠD Mladosť SPU, 9.00 h
Podpora zdravia a výchova
k zdraviu študentov a pracovníkov
nitrianskych univerzít
„Bol som tam“
(22 rokov po Nežnej revolúcii)
Miesto a čas konania: UKF, B. Slančíkovej 1, miestnosť č. 106, 10.00 h
Divadelné predstavenie:
Bola raz jedna trieda
Miesto a čas konania: Štúdio Divadla Andreja Bagara, 18.30 h,
vstupné 6 €
Miesto a čas konania: vestibul FSVaZ, Kraskova 1, 9.00 - 12.00 h
Milkfest UKF
Miesto a čas konania: ŠD UKF Zobor, Hospodárska ul., UKF Klub, 21.00 h
utorok
22. 11. 2011
Mix volejbal turnaj SPU - UKF
Miesto a čas konania: telocvičňa UKF, Tr. A. Hlinku 1, 9.00 h
utorok
15. 11. 2011
Exhibičný hokejový zápas UKF - SPU
Silná ruka nitrianskych
univerzít (armwrestling)
Miesto a čas konania: Zimný štadión v Nitre, 19.00 h
Miesto a čas konania: vstupná hala ŠD Nitra, Stančíkovej 1;
prezentácia a váženie 10.00 – 12.45 h, súťaž od 13.00 h
23. 11. 2011
Maratón AEROBIK
Miesto a čas konania: veľká telocvičňa KTVŠ PF, Tr. A. Hlinku 1, 15.00 h
Dostred-Divosti 00
Čítačka poézie autorov študentov a pedagógov
Miesto a čas konania: Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF,
Štefánikova 67, miestnosť č. 211, 18.00 - 21.00 h
Bierfest UKF
streda
Filmové predstavenie: Bonny and Clyde
Miesto a čas konania: FF UKF, Štefánikova 67, učebňa 119, 18.15 h
PIATOK
25. 11. 2011
Univerzitný imatrikulačný ples UKF
Miesto a čas konania: výstavný areál Agrokomplex, pavilón B, 19.00 h
Miesto a čas konania: ŠD UKF Zobor, Hospodárska ul., UKF Klub, 21.00 h
Kompletný program nájdete na
streda
16. 11. 2011
Sálový futbal
Miesto a čas konania: telocvičňa UKF, Tr. A. Hlinku 1, 9.00 h
Plavecké preteky
Miesto a čas konania: plaváreň SPU, 9.00 h
Jesenný beh Nitrou
Miesto a čas konania: Svätoplukovo námestie, 17.00 h
www.ukf.sk
mediálni partneri
Download

sd2011 - SPUKF.sk