„Žiadny problém sa nevyriešil tým, že ho pošleme k vode.“
(Winston Churchill)
Virtuálna Asistentka
Ideálne riešenie pre tých:
•
•
•
•
ktorí nestíhajú vybaviť administratívu sami
ktorí sú začínajúci podnikatelia a zatiaľ nemajú vlastnú
kanceláriu
ktorí zatiaľ nepotrebujú asistentku na plný úväzok
ktorí majú flexibilný pracovný čas
ďalej pre:
•
•
•
mikro a/ alebo rodinné spoločnosti, podniky (kde sa často
vyskytuje administratívna práca a dlho trvá jej vybavenie
vlastnými silami)
non-profit organizácie (organizovanie rôznych podujatí)
študentov (spracovanie rôznych materiálov, prepis textu)
KANCELÁRSKE SLUŽBY:
PRÍPRAVA, EDITÁCIA, PREPIS TEXTU
príprava:
• prezentácií,
• rôznych letákov,
• reportov,
• zmlúv, upomienok,
• životopisov
• prepis, editácia a príprava iných dokumentov
• skenovanie dokumentov, tlač v požadovanom množstve,
viazanie materiálov
NÁBOR PRACOVNÍKOV
VIRTUÁLNA ASISTENTKA?
•
Virtuálna asistentka pracuje vo vlastnej kancelárii, vlastnými
technickými prostriedkami, a takýmto spôsobom zabezpečuje
administratívne služby pre spoločnosti, manažérov a
zaneprázdnených ľudí. Projekty sa zadávajú a vybavujú zväčša
formou e-mailov, faxov, telefonicky alebo poštou.
ORGANIZOVANIE RỒZNYCH PODUJATÍ,
KONFERENCIÍ, MEETINGOV
•
VÝHODY:
•
•
•
•
•
•
•
on-line kancelárske služby
bez poplatkov za prenájom
bez predplatiteľských poplatkov (internet, telefon)
bez záväzkov zamestnávateľa (odvody, atď.)
flexibilný pracovný čas: výkon práce aj vo večerných
hodinách
odbornosť, kvalifikovaná pracovná sila
platíte iba toľko, koľko stojí skutočná práca
príprava personálnej inzercie, spracovanie životopisov,
príprava a zasielanie odpovedí pre uchádzačov,
organizovanie pohovorov, odborné poradenstvo pri výbere
sledovanie meetingov, vedenie diára, zasielanie pozvánok,
komplexné organizovanie tuzemských a zahraničných
pracovných ciest (vrátane ubytovania, dopravy, atď.)
REALIZÁCIA, SPRACOVANIE DATABÁZ
•
príprava informačných databáz, aktualizácia, zasielanie
dotazníkov a ich spracovanie
PREKLADY (maďarsko-slovenské / slovensko-maďarské
texty)
O MNE:
Vzdelanie:
• Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového
manažmentu (2000)
Pracovné skúsenosti:
• Medzinárodná personálno-poradenská spoločnosť:
asistentka, konzultant (1996-2002)
• Medzinárodný bankový dom: personalista, oddelenie
ľudských zdrojov (2002-2008)
PC znalosti: MS Word, Excel, PowerPoint, Internet
Jazykové znalosti: Slovenský, maďarský, anglický jazyk
Vodičský preukaz, vlastné motorové vozidlo
Prosím, aby ste ma kontaktovali s dôverou
a vyskúšajte niektorú z týchto služieb.
Kontakty:
Ing. Katarína Pálffyová
0905 244 469
[email protected]
Download

Virtuálna Asistentka