KONICA MINOLTA
UŢ NESTAČÍ IBA TLAČIŤ. ROZHODUJE KREATIVITA
VÝSTUPU A MALÉ SÉRIE.
Peter Lauko
Manažér pre produkčnú tlač
TLAČOVÉ OBJEMY PODĽA TECHNOLÓGIÍ
TLAČOVÉ OBJEMY PODĽA KONCOVÉHO POUŢITIA
Zdroj: GRAFIE CZ
Zdroj: GRAFIE CZ
LINE UP PRODUKČNÝCH
ZARIADENÍ
MONOCHROMATICKÉ PRODUKČNÉ ZARIADENIA
LINE UP
bizhub PRESS 2250P
bizhub PRESS 1250P
bizhub PRESS 1250
bizhub PRESS 1052
bizhub PRO 951
bizhub PRO 754e
6,000K (max.), 250ppm monochrome @ A4, júl
3,000K (max.), 125ppm monochrome @ A4
3,000K (max.), 125ppm monochrome @ A4
2,000K (max.), 105ppm monochrome @ A4
1,500K (max), 95ppm monochrome @ A4
215K (max), 75ppm monochrome @ A4
BIZHUB PRESS 2250P
Dupelxná tlač na jeden prechod umoţňuje - 250 hárkov/min pri 1200x1200dpi
Vhodné na veľké objemy tlače
Vhodné uţ aj pre DATA CENTRÁ s personalizovanou tlačou pomocou VDP, ale aj
výrobu kníh a manuálov
RU-509
Sub Engine
TD-501
RU-510
Main Engine
FAREBNÉ PRODUKČNÉ ZARIADENIA
LINE UP
1,000K (max.), 100ppm Colour @ A4, júl
bizhub PRESS C1100
bizhub PRESS C1085
bizhub PRESS C1070P
750K (max.), 85ppm Colour @ A4, júl
350K (max.), 71ppm Colour @ A4, jún
bizhub PRESS C1070
350K (max.), 71ppm Colour @ A4, jún
bizhub PRESS C1060
bizhub PRO C1060L
bizhub PRO C754e
300K (max), 60ppm Colour @ A4, jún
280K (max), 60ppm Colour @ A4, jún
275K (max), 60ppm Colour @ A4
NOVÝ RAD FAREBNÝCH STROJOV
12
NOVÁ FAREBNÁ VLAJKOVÁ LOĎ OTVÁRA NOVÝ
SEGMENT V NAŠOM PORTFÓLIU
Rýchlosť tlače 100str./min aj pri 350g/m2
Zníţené náklady na tlač pri zvýšenej kvalite tlače
Ešte ekologickejšia
OHĽADUPLNOSŤ VOČI ŢIVOTNÉMU PROSTREDIU
Recyklovaný materiál a šetrenie energie
Konica Minolta naozaj chráni
ţivotné prostredie
S novými modelmi bizhub PRESS
C1100/C1085/1070/1060/L, môžeme šetriť
energiu a zároveň dosahovať zvýšenú kvalitu
a produktivitu.
Nižšia spotreba energie vďaka nižšej teplote fixácie a
novému „Simitri HD plus“ toneru s vysokým obsahom
biomasy
Zvýšená miera použitia recyklovaných bio plastov s
vysokým pomerom živice kvôli zníženému dopadu na
životné prostredie
Celkovo pouţitých plastov z recyklovanej ţivice
dosahuje takmer 30% len na hlavnej jednotke!
KONICA MINOLTA & KOMORI = KM-1
15
KM1
16
TLAČ ETIKIET / KONICA MINOLTA A MIYAKOSHI
BIZHUB PRESS C 70 RLC
Laser
Cutter
Printer
17
KĽÚČOVÉ OBLASTI V TLAČOVEJ PRODUKCII
On-line
sledovanie
kvality tlačového
výstupu
Štandardizácia
PDF tlačových
súborov
Automatizácia
technologických
workflow
Štandardizácia
tlačovej kvality
a technologických
procesov
KONICA MINOLTA & GRAFIE / KONZULTAČNÉ
SLUŢBY A ŠKOLENIA
Analýza prostredia,
predaj a inštalácia
Školenie oprátora
RIP-u
Spokojný zákaznik
Kalibrácia a ISO Certifikácia
KONICA MINOLTA A KONZULTAČNÉ SLUŢBY (GRAFIE)
Analýza prostredia vrátane ostatných produkčných technológií
Individuálne technologické procesné riešenie vrátane implementácie a
prípadného projektového riadenia
Kalibrácia a certifikácia konvenčných tlačových strojov na zhodu s tlačou
podľa ISO 12647-2:2013
Kalibrácia a certifikácia digitálnych a nátlačkových strojov na zhodu s
tlačou podľa ISO 12647-7:2013
Odborné školenia:
– Operátor RIP-u
– Správa farieb (kalibrácie icc profily a priame farby)
– Kalibrácie monitorov
– Školenie technikov
WORKFLOW PRE VÝROBU VIZITIEK, VSTUPENIEK A
KARIET
Zdroj: www.polygrafia-fotografia.sk
MUZIKÁL SNEHULIENKA (PODPISKARTY A VSTUPENKY)
ĎAKUJEME
Peter Lauko
Manažér pre produkčnú tlač
e-mail: [email protected]
mobil: 0915 997 747
Download

bizhub PRESS 1250P