2.–3. 10.
2014
Každý telefonát je príležitosť
Kurz „Každý telefonát je príležitosť“ je určený operátorom Call Centier, ako aj všetkým, ktorí
môžu servisný telefonát preklopiť na ďalší predaj produktov alebo realizujú obchod pomocou
telefónu, prípadne dohadujú stretnutia pre obchodníkov. Je vhodný pre operátorov Call Centier zameraných na predaj.
Ciele výcvikového kurzu
• Zdokonaliť účastníkov v preklopení servisného telefonického rozhovoru na predajný.
• Naučiť účastníkov zaujať potenciálneho zákazníka, aby bol ochotný komunikovať počas
celého telefonického rozhovoru.
• Naučiť účastníkov využívať základné predajné techniky v telefonickej komunikácii
so zákazníkom.
• Rozpoznať cez telefón nákupné signály od zákazníka a vedieť uzatvoriť obchodný rozhovor
realizovaním objednávky alebo dohodnutím stretnutia.
• Precvičiť v rámci audiotréningu praktické komunikačno-obchodné situácie.
Obsah
Vznik príležitostí a predaj po telefóne
• Ako vznikajú príležitosti na predaj pri servisných telefonických rozhovoroch?
• Výhody a ohraničenia predaja po telefóne.
Využitie príležitosti a proces predaja po telefóne
• Preklopenie servisného telefonického rozhovoru na predaj ďalších služieb.
• Štruktúra obchodného telefonického rozhovoru.
• Prvý kontakt so zákazníkom. Ako zaujať, aby zákazník neukončil hovor skôr než začnem?
Predávanie úžitku a zisťovanie potrieb
• Overovanie a zisťovanie potrieb, otázky, ako zapojiť zákazníka do rozhovoru.
Prezentácia
• Vzbudenie záujmu o ponúkané produkty u zákazníka.
• Ako si vytvoriť priestor na prezentáciu? Prezentácia ponuky.
Prekonávanie námietok
• Námietky v úvode telefonátu (nemám čas, nezaujíma ma to atď.).
• Námietky po prezentácii, prekonávanie námietok, metodika, argumentácia.
Získavanie súhlasu
• Uzatváranie obchodu, získanie objednávky.
• Dohodnutie termínu stretnutia pre obchodného zástupcu.
Tréning modelových obchodných rozhovorov
1
2014
2.–3. 10.
Časový harmonogram
1. deň
8:30
2. deň
Registrácia
Program
Obed
Program
Ukončenie
9:00
12:00
13:00
16:30
8:00
12:00
13:00
15:30
Kurz
Každý telefonát je príležitosť
Cena v Eur
Cena bez DPH
Cena s DPH
Zľavnená cena
Základná cena
330
396
350
420
Zľavnená cena do
Uzávierka
v. s.
2. 9. 2014
25. 9. 2014
4015
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie.
* Zľavnená cena platí pri splnení minimálne jednej z týchto podmienok:
1. Ide o tretieho a ďalšieho účastníka kurzu z tej istej firmy a platba bola uhradená
pred uzávierkou kurzu.
2. Účastník sa prihlásil na celú sériu kurzov a platba bola uhradená za celú sériu
do termínu uzávierky prvého kurzu série.
3. Účastník sa prihlásil a uhradil platbu za kurz najneskôr 1 mesiac pred termínom kurzu.
4. Účastník, ktorý je zaradený do programu Your Leadership Drive, sa prihlásil
a uhradil platbu za kurz najneskôr do termínu uzávierky kurzu.
Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
Miesto konania kurzov:
V priestoroch NIKAR TRAINING CENTER, Liptovská 10, 821 09 Bratislava, www.nikar.sk
Ubytovanie:
Organizátor kurzu môže na základe záväznej prihlášky zarezervovať účastníkovi ubytovanie
v blízkosti miesta konania kurzu. Účastníci si ho hradia individuálne.
V okolí NIKAR TRAINING CENTER sa nachádzajú hotely:
Hotel Astra, Prievozská 14/A, www.hotelastra.sk
(cena/noc s raňajkami: 65 EUR *)
Hotel Blue Bratislava II – Garni, Hontianska 4, www.hotelbluegarni.sk
(cena/noc s raňajkami: 65 EUR *)
Apollo Hotel, Dulovo nám. 1, www.apollohotel.sk
(cena/noc s raňajkami: 60 EUR *)
* Ceny sú orientačné.
Bankové spojenie:
Tatra banka, a. s., Bratislava, kód banky 1100, č. ú. 2621081463/1100, IČO: 35752807,
IČ DPH: SK2020272210, variabilný symbol: uvedený pri informácii o cenách.
2
Lektori
Lektori
Natália Kušnieriková
Ako trénerka pre firemné vzdelávanie pôsobí v FBE od r. 2002. Špecializuje sa na oblasť komunikácie, prevencie a riešenia konfliktov, tímovej spolupráce, osobného a telefonického kontaktu
a obchodných zručností. Vyštudovala FF UK v Bratislave. Sedem rokov pôsobila v medzinárodnej organizácií PDCS – Centrum prevencie a riešenie konfliktov ako projektová manažérka
a trénerka. Je členkou Slovenskej asociácie koučov.
Najvýznamnejšie referencie: Mondi SCP, Jungheinrich, INA Kysuce, ESET, Slovak Telekom,
Matador Group, Volkswagen finančné služby, Vacuumschmelze a ďalší.
Kristína Poláková
Ako trénerka pre firemné vzdelávanie pôsobí od r. 1993. Špecializuje sa na oblasť manažérskych, komunikačných a obchodných zručností. Je absolventkou STU v Bratislave. Absolvovala
dlhodobú stáž v rôznych organizáciách na tréningoch zahraničných expertov v Nemecku: Günter Meurer – personálny manažment a riadenie ĽZ, John Sipple – riadenie procesu zmeny, John
Marsh – TQM, Shaun Browne – tréning trénerov, efektívne tréningové metódy, Josef Graf – psychológia predaja, systém riadenia predajcov. Je členkou Slovenskej asociácie koučov.
Najvýznamnejšie referencie: INA Skalica, Fortaco, Hella Slovakia, Kaufland SR + CZ, SPS/
UPC, Komerční banka, SLSP, Flaga, Grupo Antolin, ZSE, Consumer Finance Holding, ZUNO banka a ďalší.
Tomáš Laurenčík
Ako tréner FBE pôsobí od roku 2008. Špecializuje sa na oblasť komunikácie, asertivity, telefonickej komunikácie, tímovej spolupráce, osobnostného rozvoja a teambildingov s outdoor aktivitami. Je absolventom Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor telesná výchova – geografia. Po skončení
fakulty pôsobil ako odborný asistent na FTVŠ UK, FCHPT STU v Bratislave Aktívne pôsobil
v oblasti športu ako šéftréner, šéfinštruktor.
Najvýznamnejšie referencie: PosAm, BASF, VÚB, Kaufland ČR a SR, Deloitte Audit, HMH,
Osram, INA Skalica, ZUNO, Hella Slovakia, Slovnaft, ZSE, SPS, Vacuumschmelze a ďalší.
3
Informácie pre účastníkov
Informácie pre účastníkov a podmienky zmluvy
Záväznú prihlášku a potvrdenie o platbe, prosíme, zašlite do termínu uzávierky kurzu.
• Počet účastníkov kurzu je limitovaný. O zaradení do kurzu rozhoduje termín prijatia prihlášky
a zaplatenia zálohy. Po naplnení kurzu s ďalšími prihlásenými telefonicky dohodneme možnosť absolvovať kurz v inom termíne alebo vrátenie poplatku.
• Kurzu sa môže zúčastniť náhradník, ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov.
V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník
uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály. Pri zrušení objednávky
do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
• Zaslaním prihlášky uzatvárajú zmluvné strany dohodu o cene.
• Váš poplatok za kurz evidujeme ako zálohu. Po prijatí platby na účet vám do 14 dní vystavíme daňový doklad. Faktúru za uskutočnené školenie vám pošleme do 14 dní od ukončenia
kurzu.
• V prípade záujmu účastníkovi kurzu rezervujeme ubytovanie v hoteli, ktoré si uhradí individuálne na mieste. Prosíme, záujem o rezerváciu ubytovania vyznačte na prihláške. Prihlášku
doručte najneskôr 10 dní pred začatím kurzu. Príchod do hotela po 17:00 hod. je potrebné
individuálne dohodnúť.
Informácie
FBE Bratislava, s. r. o.
Liptovská 10, 821 09 Bratislava
tel.: 02 54 41 85 13
tel./fax: 02 54 41 85 15
e-mail: [email protected]
www.fbe.sk
4
Záväzná prihláška na kurz
Názov kurzu:
Termín:
Názov kurzu:
Termín:
Názov kurzu:
Termín:
Meno účastníka kurzu:
Funkcia:
Kontaktné údaje:
telefón:
e-mail:
Názov organizácie:
Adresa:
Kontaktná osoba:
IČO:
IČ DPH:
meno:
oddelenie:
tel.:
fax:
e-mail:
Platba realizovaná dňa:
z účtu č.:
Rezervácia ubytovania:
Hotel Astra
Hotel Blue
Hotel Apollo
áno 
áno 
áno 
Platobné podmienky:
ubytovanie deň vopred
ubytovanie z 1. na 2. deň
ubytovanie z 2. na 3. deň *
* v prípade trojdňových kurzov
áno 
áno 
áno 
Potvrdzujeme, že súhlasíme so zmluvnými podmienkami, a že sme poukázali účastnícky poplatok na váš
účet č.: 262 108 14 63/1100. Variabilný symbol je uvedený pri kurze. Konštantný symbol: 0308.
dátum a podpis oprávnenej osoby
pečiatka organizácie
Záväznú prihlášku, prosíme, pošlite faxom, poštou alebo e-mailom do uzávierky kurzu.
FBE Bratislava, s. r. o., Liptovská 10, 821 09 Bratislava
Kontakt: tel.: 02 54 41 85 13, fax: 02 54 41 85 15, [email protected], www.fbe.sk
5
Download

Každý telefonát je príležitosť