Letný športový tábor s TAMI ARÉNOU
pre koho?
pre všetky deti od 9 – 14 rokov ale radi privítame aj nejaké tie 15-tky
59,-€ /Týždeň/dieťa
v cene : desiata, teplý obed, olovrant
vstupné /plaváreň, bowling/
celodenný pitný režim
celodenná opatera
I. turnus : od 07.7. – 11.7. 2014
II. turnus : od 14.7. – 18.7. 2014
III. turnus : od 21.7. – 25.7. 2014
IV. turnus : od 28.7. – 01.8. 2014
Občianske združenie Športové Aktivity BB organizuje pre žiakov ZŠ počas letných prázdnin denný športový
tábor v štyroch turnusoch, ktoré sú uvedené vyššie a to v čase od 8,00hod. – 15,30hod.


5 dní plných športu, zábavy
základná pohybová príprava, turistika, loptové hry, plávanie, bowling,šípky badbinton a veľa súťaží









Loptové hry
Futbal
Voleybal
Šípky
Trampolína
Turistika
Opekačka
Plaváreň
Bowling
PRIHLÁŠKY: www.tamiarena.sk, [email protected], t. č. 0907 420 740 Mgr. Pinter Peter
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O LETNOM TÁBORE
Adresa tábora : TAMI ARENA
Tatranská 10 , Banská Bystrica 974 11
č. tel. : 0907 420 740 [email protected]
www.tamiarena.sk
V dennom letnom tábore čaká vaše deti skvelá zábava, šport, bohatý program, výlety a rôzne súťaže
i s odmenami!
Doprajte svojim ratolestiam aj počas letných prázdnin nové zážitky, dobrodružstvá a nových kamarátov!
Miesto stretnutia a vyzdvihnutia detí je na adrese Tatranská 10, v priestoroch ihriska Tami Arény.
Čo je potrebné priniesť v deň nástupu do denného detského tábora?
Rodič v deň nástupu odovzdá nasledujúce potrebné doklady:
vytlačenú a vyplnenú záväznú Prihlášku, podpísanú zákonným zástupcom (rodičom)
kópiu preukazu poistenca Dieťaťa
vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave Dieťaťa nie staršie ako jeden deň pred
nástupom Dieťaťa do denného detského tábora.
ak Dieťa užíva nejaké lieky, je potrebné túto skutočnosť uviesť pri nástupe na denný detský tábor a
lieky odovzdať vedúcemu tábora
Čas príchodu detí je medzi 8:00 – 8:30
Čas odchodu detí je medzi 15:00 – 15:30
V prípade vašej potreby sme ochotní časy príchodu a vyzdvihnutia detí posunúť a prispôsobiť ich vaším potrebám.
V cene je zahrnuté:










program a starostlivosť o deti
desiata
obed
olovrant
celodenný pitný režim
dozor
animačný program
vstupné na výlety
materiál a pomôcky na aktivity
sladkosti na súťaže
Download

Letný športový tábor s TAMI ARÉNOU