SPRIEVODCA K PRETEKOM
IMPULS LEASING JANKOV VŔŠOK 2013
SPRIEVODCA K PRETEKOM
FIA MAJSTROVSTVÁ ZÓNY STREDNEJ EURÓPY
FIA MAJSTROVSTVÁ ZÓNY STREDNEJ EURÓPYHISTORIK
MAJSTROVSTVÁ POĽSKA
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
SLOVENSKÝ KOPCOVÝ POHÁR PAV
SPRIEVODCA K PRETEKOM
IMPULS LEASING JANKOV VŔŠOK 2013
SPRIEVODCA K PRETEKOM
IMPULS LEASING JANKOV VŔŠOK 2013
1968 sú časťou obce i dovtedy samostatné Látkovce.
Bánovce nad Bebravou – história
V meste, ležiacom na úpätí Strážovských vrchov, žije takmer 21 000 obyvateľov. Bánovce
sa rozprestierajú pri sútoku potokov Radiša a Bebrava vo výške 216 m.n.m. Prvá písomná
zmienka o meste Villa Ben je v darovacej listine uhorského kráľa Ondreja II. z r.1232.
Mestské výsady získali Bánovce niekedy pred r. 1376. V stredoveku bolo mesto
významným centrom remeselnej výroby. Za prvej ČSR malo mesto poľnohospodárskoremeselný ráz. Po druhej svetovej vojne sa rozvíjal strojársky priemysel (automobilka
Tatra), nábytkársky a textilný priemysel. K historickým pamiatkam patrí gotický kostol sv.
Mikuláša /15.stor./, neskôr renesančne a barokovo upravený, ktorý stojí na cintoríne,
socha sv. Floriána a synagóga z 19.stor. Dominantou centra mesta je rímskokatolícky
kostol Najsvätejšej trojice z r. 1802. Medzi významné pamiatky patria aj pozoruhodný
pamätník Ľudovíta Štúra. Okolie mesta je vhodné na rybolov a vodné športy. Príroda
vyniká bohatými lesmi s poľovnými revírmi a na svoje si prídu i hubári a turisti.
V Bánovciach sa nachádza termálne kúpalisko Pažiť, krytá plaváreň s termálnou vodou,
fitness centrá, zimný štadión, reštauračné služby, ubytovanie. Viac informácií o dianí v
meste je na stránke www.banovce.sk
3. História pretekov automobilov do vrchu na Jankovom Vŕšku
Novodobá história pretekov na Jankovom Vŕšku začala v roku 1993, keď skupina
nadšencov zo Záchranného Systému Slovakia – stredisko Bánovce nad Bebravou,
zorganizovala tzv. Posledné tankovanie. V ďalšej sezóne už išlo o plnohodnotné preteky a
historicky prvým víťazom novej éry sa stal Jozef Studenič na VW Golf GTI 16V s časom
2:26:177. Pretekov sa vtedy zúčastnilo 26 jazdcov. V ďalších rokoch sa v záujme
skvalitňovania a rozširovania štartového poľa priberali ďalšie majstrovstvá z okolitých
krajín. V roku 2003 a 2004 sa tu konali s slovenským majstrákom zároveň aj Majstrovstvá
Českej republiky a od roku 2003 sa tu pravidelne okrem roku 2008 konajú aj Majstrovstvá
Poľska. Absolútny oficiálny rekord trate drží od roku 2008 Jaro Krajči s formulou Lola
F3000 s časom 1:46:095 min, ktorý je aj rekordom tzv. formulových áut. Rekord
plechových áut drží poliak Tomasz Nagórski na aute Subaru Impreza s časom 1:54:104
min, z roku 2012.
Prehľad víťazov:
1994: Jozef Studenič (VW Golf GTI 16V)
1995: Peter Ruisl (Formula LADA 16)
1996: Peter Ruisl (Formula Estonia 25 LR)
1997: Jaroslav Krajči (Formula Estonia)
1998: Peter Jureňa (Ford Escort RS Cosworth) – pozn. do tohto roku sa tu jazdil iba jeden pretek
1999: sobota:Tomáš Jung CZ (Reynard 913), nedeľa: Tomáš Jung CZ (Reynard 913) – pozn. už dvojpreteky
2000: sobota: Tomáš Jung CZ (Reynard 913), nedeľa: Jaroslav Krajči (Reynard 923)
2001: sobota: Jaroslav Krajči (Ralt F3000), nedeľa: Jaroslav Krajči (Ralt F3000)
2002: sobota: Jaroslav Krajči (Lola F3000), nedeľa: Jaroslav Krajči (Lola F3000)
2003: sobota: Jaroslav Krajči (Lola F3000), nedeľa: Jaroslav Krajči (Lola F3000)
2004: sobota: Otakar Krámsky CZ (Osella BMW K-04), nedeľa: Otakar Krámsky CZ (Osella BMW K-04)
SPRIEVODCA K PRETEKOM
IMPULS LEASING JANKOV VŔŠOK 2013
2005: sobota: Jaroslav Krajči (Lola F3000), nedeľa: Jaroslav Krajči (Lola F3000)
2006: sobota: Juraj Sládečka (Lola F3000), nedeľa: Pawel Dytko PL (Mitsubishi Lancer Evo 6)
5/2007: sobota: Igor Drotár (Škoda Octavia WRC), nedeľa: Martin Koiš (Ford Focus E1)
8/2007: sobota: Jaroslav Krajči ( Reynard F3000), nedeľa: Jaroslav Krajči (Reynard F3000)
8/2008: sobota:Jaroslav Krajči (Lola F3000),nedeľa: Jaroslav Krajči (Lola F3000)
9/2008: sobota: Jaroslav Krajči (Lola F3000), nedeľa: Jaroslav Krajči (Lola F3000)-rekord trate 1:46:095
5/2009:sobota: Martin Koiš (Ford Focus E1), nedeľa: Andrej Krajči (Opel Lotus)
8/2009: sobota: Martin Koiš (Ford Focus E1), nedeľa: Mariusz Śtec PL (Mitsubishi Lancer EVO IX)
2010: sobota: Andrej Krajči (Lola F3000), nedeľa: Andrej Krajči (Lola F3000)
2011: sobota: Andrej Krajči (Lola 96/50), nedeľa: Andrej Krajči (Lola 96/50)
2012: sobota: Martin Koiš (Ford Fiesta E1), nedeľa: Tomasz Nagórski PL (Subaru Impreza)
4. Organizátor
ZO ZTŠČ Motorsport Bánovce nad Bebravou
riaditeľ preteku: +421 905 484 196 - Roman Mikušiak
tajomník preteku: +421 905 547 859 - Norbert Rizek
internet: www.jvrsok.sk
e-mail: [email protected]
5. Zaradenie pretekov
FIA Majstrovstvá Zóny Strednej Európy (FIA-CEZ)
FIA Majstrovstvá Zóny Strednej Európy – historické vozidlá (FIA-CEZ hist)
Majstrovstvá Poľska (GSMP)
Majstrovstvá Slovenskej republiky (MSR)
Slovenský kopcový pohár PAV (SKP)
6. Program
piatok:
11:00 – 20:00 administratívne a technické preberanie
sobota:
6:30 – 7:15 : administratívne a technické preberanie
8:00 – 9:45 : 1.tréningová jazda FIA-CEZ, FIA-CEZ hist, GSMP, MSR, SKP
10:15 – 12:00 : 2.tréningová jazda FIA-CEZ, FIA-CEZ hist, GSMP, MSR, SKP
12:30 : zverejnenie štartovej listiny
13:00 – 14:45 : 1.súťažná jazda GSMP, MSR, SKP, voľný tréning FIA-CEZ, FIA-CEZ hist
15:15 – 17:00 : 2.súťažná jazda GSMP, MSR, SKP, voľný tréning FIA-CEZ, FIA-CEZ hist
SPRIEVODCA K PRETEKOM
IMPULS LEASING JANKOV VŔŠOK 2013
17:30 : zverejnenie predbežných výsledkov
17:45 : odovzdávanie cien GSMP,MSR, SKP
nedeľa:
6:30 – 7:15 : administratívne a technické preberanie
8:00 – 9:45 : 1.tréningová jazda GSMP, MSR, SKP, voľný tréning FIA-CEZ, FIA-CEZ hist
10:15 – 12:00 : 2.tréningová jazda GSMP, MSR, SKP, voľný tréning FIA-CEZ, FIA-CEZ
hist
12:30 : zverejnenie štartovej listiny
13:00 – 14:45 : 1.súťažná jazda FIA-CEZ, FIA-CEZ hist, GSMP, MSR, SKP
15:15 – 17:00 : 2.súťažná jazda FIA-CEZ, FIA-CEZ hist, GSMP, MSR, SKP
17:30 : zverejnenie predbežných výsledkov
17:45 : odovzdávanie cien FIA-CEZ, FIA-CEZ hist, GSMP, MSR, SKP
7. Prihášky a štartovné
Termín prihlášok:
začiatok: 15.6.2013
uzávierka prihlášok: 29.7.2013
Postup prihlasovania: súťažiaci sa prihlasujú prostredníctvom elektronickej prihlášky na
webe: http://www.jvrsok.sk v menu Prihláška alebo http://www.prihlaska-sams.sk/
alebo klasickou vytlačenou prihláškou ktorú odošlú na fax: +421 38 7607780
Štartovné: 150€ / dvojpretek
8. Poistenie
Poistenie za škody voči tretím osobám
Úhrada štartovného zabezpečuje súťažiacemu poistenie proti škodám spôsobeným tretím
osobám na uzavretej trati cestou poistnej zmluvy uzavretej medzi SAMŠ Nitra a
poisťovňou Kooperatíva a.s. Podrobnosti a poistná zmluva sú zverejnené na stránke
www.sams-asn.sk
9. Trať
Preteky sú usporiadané na trati Uhrovec – Jankov Vŕšok s nasledovnými parametrami:
Dĺžka trate: 3700 m.
Povrch: hrubozrnný asfalt
Minimálna šírka: 7,5 m.
Nadmorská výška Štartu: 250 m.n.m.
Nadmorská výška Cieľa: 500 m.n.m.
SPRIEVODCA K PRETEKOM
IMPULS LEASING JANKOV VŔŠOK 2013
Prevýšenie: 250 m.
Počet zákrut: 27
Priemerné stúpanie: 6,77%
Maximálne stúpanie: 14%
Traťový rekord: 28.9.2008 – Jaroslav Krajči (Lola F3000) 1:46:095
SPRIEVODCA K PRETEKOM
IMPULS LEASING JANKOV VŔŠOK 2013
10. Ubytovanie
Všetky ubytovacie miesta v blízkosti trate (do cca 12km) sú celoročne zverejnené na
webstránke pretekov: http://www.jvrsok.sk/index.php/ubytovanie
Je vhodné si ubytovanie rezervovať z dostatočným predstihom nakoľko býva v tomto
ročnom období veľký záujem.
11. Zdravotnícke informácie
Pre občanov Európskej únie sa poskytuje neodkladná zdravotná starostlivosť v rovnakom
rozsahu a za rovnakých podmienok ako občanom Slovenskej republiky. Pretekári a aj
členovia teamov zo zahraničia sa pri ošetrení musia preukázať Európskym preukazom
zdravotného poistenia. Je vhodné mať uzavreté aj cestovné poistenie.
Pokiaľ došlo k náhlemu ohrozeniu života, zdravia, úrazu alebo nehode s väčšími
následkami volajte číslo 112.
12. Dopravné informácie
Premávka na cestách Slovenskej republiky je upravená zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej
premávke.
Niektoré dôležité informácie:
- pri jazde je povinná celá posádka vozidla používať bezpečnostné pásy pokiaľ je nimi
vozidlo vybavené
- pri jazde je vodičovi zakázané používať mobilný telefón alebo vykonávať činnosti ktoré
môžu oslabiť pozornosť vodiča pri vedení vozidla
- na území Slovenskej republiky je povinné celoročné svietenie počas celého dňa
- vodič nesmie viesť vozidlo po požití alkoholu a iných omamných látok. Nie je dovolená
žiadna tolerancia
Poplatky za používanie ciest 1. triedy, rýchlostných ciest a diaľníc:
Všetky poplatky pre motorové vozidlá s hmotnosťou do 3,5t nájdete na stránke:
http://www.dialnicnenalepky.sk/TypyNalepiek.aspx
Pre motorové vozidlá s hmotnosťou nad 3,5t platí na území Slovenskej republiky mýtny
systém. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke:
https://www.emyto.sk/web/guest
Dopravné informácie: Stellacentrum - tel: ORANGE: *75 (zadarmo)
O2: *75 (zadarmo)
T-COM: +421 903 774 074
web: www.stellacentrum.sk
Pre vašu bezpečnosť vás preto žiadame aby ste:
- dodržiavali pokyny traťových komisárov a usporiadateľov
- mysleli na svoje bezpečie a aj bezpečie ostatných
- dohliadali na deti za každých okolností
SPRIEVODCA K PRETEKOM
IMPULS LEASING JANKOV VŔŠOK 2013
- nestáli príliš blízko trate
- nevodili na preteky zvieratá
14. Pokyny pre médiá
Na podujatie je možné podať žiadosť o akreditáciu elektronicky alebo pomocou
priloženého formulára na stránke: www.jvrsok.sk
Začiatok príjmu žiadostí o akreditáciu je 1.7.2013. Termín uzávierky akreditácii je
stanovený do 30.7.2013 do 24:00 hod. Po uvedenom termíne sa nebude možné
akreditovať.
Vyplnené akreditačné formuláre v prípade potreby i s potrebnými prílohami zasielajte
zabalené v archíve (RAR, ZIP...) na emailovú adresu: [email protected] alebo
[email protected]
Po obdržaní akreditácie Vám bude elektronickou poštou zaslaná správa o prijatí,
príp. o zamietnutí.
A - TLAČ
Akreditácia je limitovaná na max. počet 3 zástupcov z jednej redakcie (v tomto počte sú
zahrnuté aj miestne regionálne redakcie) pričom z tohto počtu môže byť akreditovaný iba
jeden fotograf za danú redakciu. Aby bola akreditácia prijatá, musí byť dané médium vo
verejnom obehu a musí byť verejnosti dostupné (predajné). Publikácie autoklubov a
spoločností (súťažiacich) iba s interným obehom a reklamné agentúry nemôžu byť
akreditované ako média!
Súčasne s prihláškou k akreditácii je nutné zaslať i dokumenty uvedené v nasledujúcom
odseku, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť žiadosti o akreditáciu. Bez týchto dokumentov
nebude akreditácia prijatá!
1. Úplne vyplnený akreditačný formulár alebo elektronickú žiadosť (osobitne za každého
žiadateľa žiadajúceho o akreditáciu).
2. Kópiu oficiálneho novinárskeho preukazu (medzinárodný preukaz, Slovenský syndikát
novinárov, Klub športových novinárov...) konkrétneho žiadateľa o akreditáciu alebo
akreditácie vydanej SAMŠ. Pri elektronickej žiadosti je postačujúce číslo preukazu (pri
akreditácii je nutné predložiť originál novinárskeho preukazu alebo akreditáciu SAMŠ).
3. Informácie o publikácii (frekvencia, rozsah, regionálny obeh, atď.). Pri elektronickej
žiadosti toto uviesť v poznámke.
Akreditácia novinára je podmienená povinnosťou nosenia visačky s označením PRESS na
viditeľnom mieste a reflexnej vesty (vlastnej alebo zapožičanej usporiadateľom proti
finančnej zálohe € 15,- slovom pätnásť EUR) s viditeľným označením PRESS
B - RÁDIO, TELEVÍZIA, VIDEO, FOTOGRAFOVIA A ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ
Udelenie akreditácie rozhlasu, televízii, videoštúdiu, fotografom a iným
elektronickým médiám (internet) sú plne v kompetencii organizátora podujatia.
Súčasne s prihláškou k akreditácii je nutné zaslať nasledujúce prílohy, ktoré musia tvoriť
neoddeliteľnú súčasť žiadosti o akreditáciu. Bez nich nebude akreditácia prijatá.
1. Úplne vyplnený akreditačný formulár alebo elektronickú žiadosť (osobitne za každú
osobu žiadajúcu o akreditáciu, max. počet osôb v štábe - 4).
2. Kópiu oficiálneho novinárskeho preukazu (medzinárodný preukaz, Slovenský syndikát
novinárov, Klub športových novinárov...) konkrétneho žiadateľa o akreditáciu alebo
akreditácie SAMŠ. Pri elektronickej žiadosti je postačujúce číslo preukazu (pri akreditácii
je nutné predložiť originál novinárskeho preukazu alebo akreditácie SAMŠ).
3. Stručná charakteristika média, spoločnosti (frekvencia vysielania, činnosť, pôsobnosť,
rozsah atď.). Pri elektronickej žiadosti toto uviesť v poznámke.
SPRIEVODCA K PRETEKOM
IMPULS LEASING JANKOV VŔŠOK 2013
Akreditácia TV/FOTO je podmienená povinnosťou nosenia visačky s označením PRESS
na viditeľnom mieste a reflexnej vesty (vlastnej alebo zapožičanej usporiadateľom proti
finančnej zálohe € 15,- slovom pätnásť EUR) s viditeľným označením PRESS
Pozor! Súkromné (komerčné) video-štúdia po dohode s organizátorom umiestnia do
svojho záznamu logo hlavného partnera Impuls Leasing PAV Jankov Vŕšok 2013. Po
súťaži dodajú v termíne do 1 týždňa organizátorovi súťaže zdarma 2 ks DVD so
záznamom z daného podujatia. Akreditácia video-štúdií je limitovaná maximálnym počtom
štyroch zástupcov!
Internetové portály sú povinné ku správam z jednotlivých súťaží PAV priložiť oficiálne logo
súťaže ktoré je umiestnené na web stránke podujatia.
Udelenie a zamietnutie akreditácie je výhradne v kompetencii organizátora PAV. Fotografi
a kameramani televíznych a video štábov obdržia pri akreditácii po zložení zálohy € 15,(slovom: pätnásť EUR) relexné vesty s označením PRESS ak nevlastnia vlastnú vestu.
Pozor! Všetci akreditovaní zástupcovia médií musia byť starší ako 18 rokov (na
požiadanie je nutné toto preukázať pri akreditácii).
Visačky a vesty si bude možné prevziať na riaditeľstve pretekov od 2.8.2013 od 13:00 hod.
Pohyb akreditovaných zástupcov médií:
- neobmedzene peši v priestore depa
- neobmedzene peši vo vyznačených miestach na trati pretekov
- neobmedzene peši pred prípravnou čiarou v predštartovom priestore
- taktiež ako pre všetkých aj pre akreditovaných zástupcov médií platí prísny zákaz
pohybu v “Zakázaných priestoroch“. Neuposlúchnutie výzvy organizátora na opustenie
týchto miest môže mať za následok:
1. pozastavenie pretekov
2. nahlásenie na riaditeľstvo preteku
3. odňatie akreditácie a pri zvlášť hrubom správaní novinára zamietnutie akreditácie v
budúcnosti a nahlásenie na SAMŠ
- pohyb akreditovaných zástupcov médií po uzavretej trati a depe s vozidlom je v čase
konania preteku všeobecne zakázaný. Povolený je len s výslovným súhlasom riaditeľa
preteku.
Bez písomnej dohody s organizátorom sa zakazuje umiestňovať vlastné reklamné plochy
v celom priestore pretekov. V opačnom prípade sa to bude brať ako hrubé porušenie
podmienok akreditácie a bezpečnosti pretekov.
Záver
Veríme že všetkým, ktorí ste sa rozhodli zúčastniť sa na pretekoch automobilov do vrchu
Impuls Leasing Jankov Vŕšok 2013, podal tento sprievodca o pretekoch dostatok
informácií. Veľmi radi Vás privítame a veríme, že si z našich pretekov odnesiete len tie
najlepšie zážitky.
Roman Mikušiak
riaditeľ pretekov
Download

race guide 2013.1