Farský list sv. Košických mučeníkov
mu eníkov
35/2014
2014
Námestie košických mučeníkov 1, 040 12 Košice Nad jazerom
Kancelária: pondelok - piatok 15:3015:30-17:00,
17:00, 674 25 25
www.fara.sk/nadjazerom email:: [email protected],
Farár: ThLic. Peter Kentoš, Kapláni: Mgr. Marcel Záleha, Mgr. Radoslav Bačo
28. september – 26. nedeľa v období cez rok
Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie
od vášho duchovného
...ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.
Drahí bratia a sestry, ak vás niekto predíde
počas chôdze, behu, cestovania autom alebo
bicyklovania, podľa všetkého je rýchlejší. Môže to byť
preto, že ide o mladšieho človeka, alebo
ponáhľajúceho sa občana, bežca, poprípade cestného
piráta, alebo vodiča, ktorý má rýchlejšie auto ako vy. Zostáva ešte možnosť, že vaše
auto ide veľmi pomaly, a spomaľuje cestnú premávku. A tak vás ostaní predchádzajú.
Predbehol ma. Cyklistický pelotón preteká o prvenstvo a víťazí najrýchlejší cyklista.
Niekedy nám ale vyhovuje kráčať pomaly a iným zase rýchlejšie. To je náš pozemský
svet.
Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu ale hovorí tom, že existuje cesta do Božieho
kráľovstva. Tú cestu nenájdeme na mape alebo v GPS. Ale sme na nej všetci. Ako
plynie čas, ktorý nevieme zastaviť, sme na ceste – a je to veľká vec, ak môžem povedať
– ja som na ceste do Božieho kráľovstva.
Lenže aj na tejto ceste sa ľudia predchádzajú. Ak o tom hovorí Pán Ježiš, treba
tomu venovať pozornosť. Keď Ježiš o tom hovorí a používa spojenie: Veru, hovorím
vám, tým chce zdôrazniť, že to čo bude nasledovať je dôležité! Mýtnici a neviestky
vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. No toto? Kto ma predchádza? Mýtnici
a neviestky?! Ako to mám chápať, ako dobrého katolíka ma tieto slova takmer
pohoršujú.
A predsa, brat, sestra, Ježiš má pravdu. Môžu ťa na ceste do Božieho
kráľovstva predbehnúť aj takí hriešnici ako zlodeji, mýtnici, neviestky, prostitútky, ak
sa nekajáš, nekonáš pokánie, neuveríš Bohu. My, ktorí sme spravodliví a múdri,
zjavne správne zmýšľajúci, pretože sa nám darí dobre, sme pred Bohom naničhodní
a prostitútky o mnoho viac. Mýtnici a neviestky majú nálepku verejných hriešnikov.
A dokiaľ my sa s nimi nestotožníme, nemáme ani tú česť vedieť, že sme takí, ako oni.
Viera je veľké obrátenie: je to prechod od vlastnej domnelej
spravodlivosti k ospravedlneniu Bohom. Ona nám umožňuje vidieť – viera je
osvietenie! –, ako skutočnosť nášho „nie“ Bohu, ako aj jeho „áno“ k nám.
Ale bude spravodlivý zachránený až na konci, alebo už skôr?... Bude to vtedy,
keď v sebe uzná hriech, ktorý vyčíta druhým. Vtedy sa bude môcť obrátiť, skôr
nie.
Váš duchovný otec Peter Kentoš
SEPTEMBER
29.
po
30.
ut
1.
st
2.
št
3.
pi
11.00
18.00
11.00
18.00
11.00
18.00
11.00
18.00
06.30
11.00
18.00
4.
so
07.00
18.00
08.00
5.
ne
ÚMYSLY
JAZERO
10.00
11.30
18.00
VYŠNÉ
OPÁTSKE
SVÄTÝCH OMŠÍ
+Michal
+Ondrej
+Ladislav
+Terézia, Michal
+Matej, Anna, Ladislav
+František
+Michal
Za misijných horliteľov
BBSJ
ZBP František
+Jozef, Helena, Pavol
Za ružencové spoločenstvo
+Mária, Ján, Ester
Za ZBP pre rodinu Krivdovú
Za + kňaza Andreja Šinaľa
Poďakovanie Hildy za 40 rokov života a za ZBP pre rodinu
Za ZBP pre Teréziu
18.00
18.00
08.00
09.00
LITURGICKÝ KALENDÁR:
29.9. - Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, Archanjelov, sviatok
30.9. – Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
1.10. – Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
2.10. – Svätých anjelov strážcov, spomienka
4.10. – Sv. Františka Assiského, spomienka
5.10. – Dvadsiata siedma nedeľa v období cez rok
Rozpis služieb
Dátum, čas
4.10.
18.00
08.00
10.00
5.10.
11.30
18.00
Služby
dobrovoľníci
Kuľbaga O. st, Mica E.
Haluška J., Köver C.
Dzuričko S., Habura E.
Hrebeňár M., Köver M.
Čepek M., Forrai V.
Papcun Z., Mikloš J. ml.
Juruš I., Vozár J.
Pavelka R., Šoltýs J.
1. čítanie
2. čítanie
Prosby
Szanyiová E.
Palková K.
Szanyiová E.
Obetné dary
Köverová M.
Köverová M.
Haluška J.
Köverovci M.
Jakubov J.
Šarišská M.
Šarišská M.
Giraškovci st.
deti
deti
deti
deti
Girašek Ľ.
Girašková M. ml.
Girašková M. ml.
Kvočákovci
Sviatosť manželstva chcú prijať
Ján Andraško & Ivana Olejárová ♥ 5.10.2014
Miroslav Mirga & Ružena Makulová ♥ 11.10.2014 Nad jazerom
Oznamy
1. Vo štvrtok 2.10.2014 o 18.45 hod. vás pozývame na Biblické stretnutie, ktoré bude v učebni.
2. Spoločenstvo Deti sv. Alžbety - Aliancia za život, o.z. v spolupráci z Úradom pre apoštolát
ochrany života pozýva všetkých na sv. omše za život, ktoré sa budú sláviť posledný štvrtok mesiaca
o 17.00 hod. v Uršulínskom kostole v Košiciach. Spoločne a pravidelne tak môžeme meditovať nad
Slovom a Chlebom života. Viac na www.detike.eu.
3. Piatok 3.10.2014 je prvým piatkom v mesiaci. Sviatosť Oltárna bude k poklone vyložená od
11.30 do 17.30 hod.
4. Fatimskú sobotu 4.10.2014 začneme sláviť vo farskom kostole modlitbou svätého ruženca o
7.00 hod. Po nej bude svätá omša. V kostole na Vyšnom Opátskom začne o 7.00 hod. modlitba
svätého ruženca, po nej bude o 8.00 hod. svätá omša.
5. Nedeľa 5.10.2014 je prvou nedeľou v mesiaci. V našom kostole bude o 14.45 hod. výmena
ružencových tajomstiev. V kostole na Vyšnom Opátskom bude o 8.15 hod. pobožnosť k Božskému
Srdcu Ježišovmu, o 14.30 hod. modlitba sv. ruženca a po nej výmena ruž. tajomstiev.
6. Úmysly Apoštolátu modlitby – október – Všeobecný: Aby Pán daroval pokoj tým častiam
sveta, ktoré sú najviac týrané vojnou a násilím. Evanjelizačný: Aby Svetový deň misií v každom
veriacom znovu roznietil nadšenie pre prinášanie evanjelia do celého sveta.
Úmysel KBS: Za hnutia v Cirkvi, aby každé svojou charizmou prispievalo k ešte väčšej jednote
kresťanov a vernosti rímskemu veľkňazovi.
7. Bohuznámi darcovia darovali na kostol 20 eur a 30 eur. Pán Boh zaplať!
8. Sestry Vincentky organizujú zbierku na podporu misií pod názvom „Boj proti hladu“. Srdiečka
na podporu misií sa budú predávať v sobotu 27.9. a v nedeľu 28.9.2014.
9. Zbierka na Rádio Lumen bola 1.060 eur. Pán Boh zaplať!
10. Zbierka pre potreby kostola z 14.9.2014 bola 439,23 eur. Pán Boh zaplať!
11. Prosíme vás, aby ste okrem euro mincí nevhadzovali do zvončeka iné mince (ZLOTE, LEV,
FORINTY a iné). Počítadlo sa kvôli tomu zasekáva a spôsobuje to poruchu. Ďakujeme!
12. 4.Košická predajno – darovacia burza. Srdečné vás pozývame na burzu detského sortimentu.
Dňa 17.10. od 15.00 do 18.00 hod. v Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského na Zbrojničnej 3 v Košiciach.
13. Ráchelina vinica - uzdravenie po skúsenosti potratu. Úspešný americký projekt sme
konečne schopní ponúknuť aj na Slovensku. Ráchelina vinica je určená pre osoby po skúsenosti
potratu. Prináša uzdravenie do života matky, otca, súrodencov, starých rodičov i zdravotníkov
zainteresovaných do potratu. Miesto konania: nitriansky kraj; termín: 3. - 5.10.2014. Prihlasovanie:
[email protected], alebo na tel.č. 0911 911 794.
14. Celodiecézna púť v Obišovciach v sobotu a nedeľu 4.10. a 5.10.2014. Program nájdete na
nástenke.
15. KKS organizuje 4.10.2014 púť na večeradlo do Obišoviec. Odchod autobusu je z parkoviska
pred Tescom o 13.45 hod., príchod do Košíc cca 18.15 hod.
16. CD s názvom Pestrofarebné si môžete ešte stále zakúpiť vo farskej knižnici v nedeľu po
každej sv. omši. Cena CD je 8 eur. Ďakujeme za každú podporu.
17. Žiadame rodičov s deťmi, aby sa počas sv. omší nezdržiavali na chodbách pri kancelárii
farského úradu a Haligandy. Taktiež vás žiadame, aby ste stoličky z kaplnky neprinášali do kostola.
Ďakujeme.
18. Koncert Piotr Rubik – THE BEST OF, ktorý sa uskutoční 8.11.2014 Košice Steel aréna morálnou záštitou podporil košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober.
19. Stretnutie rodičov detí, ktoré začínajú prípravu na prvé sv. prijímanie bude v nedeľu 5.10.2014
o 19.00 hod. v našom kostole.
20. Prvoprijímajúcim deťom budú v škole rozdané kartičky s dátumami stretnutí na farskej
katechéze a podpismi účasti na sv. omši. Dátumy stretnutí budú zverejnené na nástenke vo vestibule
kostola a na našej webovej stránke farnosti. Inoškolné deti nech si kartičky vyzdvihnú v sakristii
kostola.
21. Plánované termíny prvého sv. prijímania: 31. mája 2015, 7. júna 2015, birmovka: 24. mája
2015.
Mária Adamyová
Mária Nemcová
Otakar Šuver
Emília Danielovičová
Helena Tokárová
*1941
*1928
*1934
*1941
*1941
+19.9.2014
+24.9.2014
+22.9.2014
+24.9.2014
+23.9.2014
Ladožská 6
Irkutská 10
Nižná Úvrať 15
Amurská 5
Sputníkova 10
Zdravotné okienko
P I V O II.
Stále väčšiu popularitu získavajú ochutené pivá a radlery. Dnešní mladí ľudia sú od útleho
veku zvyknutí na sladké chute a klasické pivo im svojou horkou chuťou nesedí. Preto
kupujú pivá ochutené sladkým sirupom, alebo zmiešané s malinovkami. Z nekvalitného
piva a sladkej malinovky dobrý a zdravý nápoj neurobíte. Také pivo, „ošetrené“
množstvom chemických látok, už ani pivom nazvať nemožno, len syntetickým nápojom. Výrobcovia
piva radi argumentujú, že oproti iným nealkoholickým i alkoholickým nápojom obsahuje pivo nízke
hladiny cukru. Ochutením piva sladkým sirupom ho však totálne znehodnocujú. Jeden môj pacient
vyrába pivo doma, v obmedzenom množstve a pre vlastnú potrebu. Také pivo veru v obchode nekúpite.
„Kde máte laboratóriu na výrobu vášho piva?“ pýta sa ho chlapík, uznanlivo pokývajúc hlavou pri
ochutnávaní domáceho piva. „V srdci“ stručne odpovedá. Staršia pani sa sťažovala na rodinného
príbuzného, ktorý sa pravidelne pred výplatou dožadoval uliatia poldecáku a piva, pretože výplata už
bola fuč. „Však vám ten jeden pohárik doma chýbať nebude“ svojsky argumentoval. Pani to vyriešila
šalamúnsky. Podišla k barovému pultu, uliala poldecák, otvorila pivo a... pred očami prekvapeného
švagra vyliala všetko do záchoda. „Dúfam, že už veríš, že chýbať mi nič nebude...“ Nasledovala spŕška
nevyberaných slov, ale od „smädného“ príbuzného mala na dlhý čas pokoj. „Alkohol je najúčinnejšie
a najdostupnejšie antidepresívum. Človek sa stáva závislým na alkohole, keď začína popíjať sám“ zamýšľa sa psychiater. „Pokiaľ sa doma občas otvorí fľaška, pri ktorej sa blízki či vzdialení
porozprávajú, tak to ľudia majú ešte pod kontrolou. Ak sa však životné ťažkosti, rodinné starosti či
občasné „depky“ riešia samostatným domácim, či nebodaj krčmovým popíjaním, tak si stratený.
Nesmieš zapíjať depresiu! Keď začneš alkoholom zaháňať smútok, tak sa ti stane drogou a dostaneš sa
do závislosti. Nebudeš to mať viac vo svojej moci.“ „Pán doktor, môj muž už toľko vína v živote popil,
že keby ho niekto lial na mlynské kolesá, tak sto kilogramov pšenice pomelie“ vtipkuje manželka
chlapíka, ktorý len gúľa očami nad rečami svojej ženy. Psychiater spomína na pacienta, ktorý žiadal
doklad o spôsobilosti viesť motorové vozidlo, pretože už dosiahol vyšší vek. Lekár ho vyšetril a chystal
sa vystaviť kladné potvrdenie. Prv ako mu ho odovzdal, dedko prosiac povedal: „Dajte mi to
potvrdenie, pán doktor, ja už nepôjdem na aute do cudziny ani do veľkého mesta. Ja ten vodičák
potrebujem na to, aby som občas zašiel do krčmy na pár plzenských pív.“ Potvrdenie dostal. Veď
odkiaľ a v akom stave sa bude vracať domov, to už nie je vecou žiadneho lekára. ☺ Ak sa rozhodneme
zaradiť pivo do zoznamu tekutín svojho pitného režimu, tak nezabúdajme nikdy na striedmosť.
PS: „Najdôležitejšou vlastnosťou skutočne skvelého človeka je jeho pokora“ napísal anglický básnik
John Ruskin (1819 - 1900). Ozajstná veľkosť je úmerná ľudskej schopnosti pokoriť sa. Bez pokory
nemôže človek získať múdrosť, pretože práve pokora je hlavným rysom múdreho človeka. „Pýchu
nasleduje hanba, múdrosť je tam, kde je pokora“ poúča Kniha Prísloví. Veľký španielsky spisovateľ
Lope de Vega (1562 - 1635) ležal na smrteľnej posteli. Jeho život mu ako film prechádzal pred očami.
Mal veľa úspechov a celý život ho ľudia zahŕňali potleskom. Nadchol ich viac ako tisíc divadelnými
hrami. Žil iba pre úspech - no nemal byť na konci takého úspešného života spokojný? Keď sa blížila
jeho posledná hodina, videl veci odrazu inakšie. Ošetrujúci lekár mu plný obdivu lichotil: „Môžete
zomrieť šťastný. Svet na vás nikdy nezabudne, vojdete do dejín ako veľký človek.“ „Pán doktor,“
povedal zomierajúci, „teraz už uznávam, že pred Bohom je iba ten veľký, kto má dobré srdce. Ako rád
by som teraz dal všetky úspechy svojho života za to, aby som mohol urobiť o jeden dobrý skutok viac.“
Vďaka pokore sa človek naučí vidieť celú svoju biedu. Pokorou pripúšťame, že asi nevieme všetko.
Hovorí sa, že korunou pokory je schopnosť ospravedlniť sa za to, že si podnetom hnevu alebo
rozčúlenia druhého i keď si z ľudského hľadiska v práve. Kto chce teda vyžarovať veľkosť, musí sa
naučiť pokore.
Pripravil: MUDr. Michal Slivka
Download

28. September 2014 - Farnosť sv. košických mučeníkov