Základ Vášho domova
s.r.o.
CENNÍK 2012
DEBNIACE BETÓNOVÉ TVÁRNICE
250
500
Názov + Rozmer
Množstvo
na palete
Hmotnosť
Množstvo
na m2
Cena / ks
bez DPH
Cena / ks
s DPH
DBT 15
500x250x150
60 ks
18kg / ks
1100kg / pal.
8 ks
0,87 €
1,04 €
DBT 20
500x250x200
50 ks
20kg / ks
1020kg / pal.
8 ks
0,99 €
1,19 €
DBT 25
500x250x250
40 ks
25kg / ks
1020kg / pal.
8 ks
1,11 €
1,33 €
DBT 30
500x250x300
30 ks
26kg / ks
800kg / pal.
8 ks
1,23 €
1,48 €
DBT 40
500x250x400
30 ks
32kg / ks
960kg / pal.
8 ks
1,35 €
1,62 €
150
250
500
200
250
500
250
250
300
500
250
400
500
DEBNIACE BETÓNOVÉ TVÁRNICE - P+D
250
500
Názov + Rozmer
Množstvo
na palete
Hmotnosť
Množstvo
na m2
Cena / ks
bez DPH
Cena / ks
s DPH
DBT-PD
500x250x400
30 ks
32kg / ks
960kg / pal.
8 ks
1,35 €
1,62 €
400
Adresa:
ŠAFO s.r.o.
Nové Osady 100
925 22 Veľké Úľany
Kontakty:
0903 769 621
0910 921 793
[email protected]
www.safo.sk
Palety zálohujeme vo výške 6,5 € bez DPH. Za manipuláciu s paletami sa účtuje poplatok
0,50 €. Rozmer paliet v cm je 100x100. Kupujúci je povinný vrátiť palety na vlastné náklady.
Nepoškodené a použité palety musia byť vrátené do 3 mesiacov od expedície, po tomto
termíne nie je možné palety vrátiť. Späť odkupujeme len taký počet paliet aký bol odobratý.
V prípade nedodržania týchto podmienok nebudú palety od odoberateľa prebrané.
Základ Vášho domova
s.r.o.
CENNÍK 2012
DEBNIACE BETÓNOVÉ TVÁRNICE - KOCKY
250
250
Hmotnosť
Množstvo
na bm
Cena / ks
bez DPH
Cena / ks
s DPH
K25
250x250x250
80 ks
16kg / ks
1280kg / pal.
4 bm
1,10 €
1,32 €
K30
300x250x300
60 ks
20kg / ks
1200kg / pal.
4 bm
1,38 €
1,66 €
K40
400x250x400
30 ks
26kg / ks
780kg / pal.
4 bm
1,66 €
1,99 €
Názov + Rozmer
Množstvo
na palete
Hmotnosť
Množstvo
na m2
Cena / ks
bez DPH
Cena / ks
s DPH
MBT 12
500x230x120
80 ks
18kg / ks
1460kg / pal.
8 ks
0,89 €
1,07 €
MBT 30
380x230x300
40 ks
32kg / ks
1300kg / pal.
11ks
1,36€
1,63 €
300
250
400
Množstvo
na palete
250
250
300
Názov + Rozmer
400
MUROVACIE BETÓNOVÉ TVÁRNICE
230
500
120
230
300
Adresa:
ŠAFO s.r.o.
Nové Osady 100
925 22 Veľké Úľany
380
Kontakty:
0903 769 621
0910 921 793
[email protected]
www.safo.sk
Palety zálohujeme vo výške 6,5 € bez DPH. Za manipuláciu s paletami sa účtuje poplatok
0,50 €. Rozmer paliet v cm je 100x100. Kupujúci je povinný vrátiť palety na vlastné náklady.
Nepoškodené a použité palety musia byť vrátené do 3 mesiacov od expedície, po tomto
termíne nie je možné palety vrátiť. Späť odkupujeme len taký počet paliet aký bol odobratý.
V prípade nedodržania týchto podmienok nebudú palety od odoberateľa prebrané.
Základ Vášho domova
s.r.o.
CENNÍK 2012
BETÓNOVÁ STRIEŠKA PLOTOVÁ
Rozmer (cm)
Množstvo
na palete
Hmotnosť
Množstvo Cena / ks Cena / ks
na bm
bez DPH s DPH
18x5x50
80 ks
7kg / ks
2 bm
2,72 €
3,26 €
21x5x50
70 ks
8kg / ks
2 bm
2,87 €
3,44 €
26x5x50
60 ks
9kg / ks
2 bm
2,99 €
3,56 €
31x5x50
50 ks
12kg / ks
2 bm
3,18 €
3,82 €
36x5x50
18 ks
15kg / ks
2 bm
3,34 €
4,01 €
BETÓNOVÁ STRIEŠKA PLOTOVÁ
Adresa:
ŠAFO s.r.o.
Nové Osady 100
925 22 Veľké Úľany
Kontakty:
0903 769 621
0910 921 793
[email protected]
www.safo.sk
Rozmer (cm)
Množstvo
na palete
Hmotnosť
Cena / ks
bez DPH
Cena / ks
s DPH
26x5x60
20 ks
10kg / ks
3,59 €
4,31 €
31x5x60
20 ks
13kg / ks
3,98 €
4,78 €
31x5x31
35 ks
7kg / ks
3,42 €
4,10 €
36x5x36
20 ks
9kg / ks
4,15 €
4,98 €
46x5x46
10 ks
15kg / ks
4,45 €
5,34 €
Palety zálohujeme vo výške 6,5 € bez DPH. Za manipuláciu s paletami sa účtuje poplatok
0,50 €. Rozmer paliet v cm je 100x100. Kupujúci je povinný vrátiť palety na vlastné náklady.
Nepoškodené a použité palety musia byť vrátené do 3 mesiacov od expedície, po tomto
termíne nie je možné palety vrátiť. Späť odkupujeme len taký počet paliet aký bol odobratý.
V prípade nedodržania týchto podmienok nebudú palety od odoberateľa prebrané.
Download

Aktuálny cenník si môžete stiahnúť TU