DDGS
Cieľom zlepšenia životného prostredia, energetickej sebestačnosti jednotlivých štátov sveta a obmedzeným zdrojom minerálnych
zdrojov energie našej Zeme sa v každodennej praxi stále vo väčšej miere využívajú obnoviteľné zdroje energie.
Jedným z efektívnych riešení je aj výroba bioethanolu – aditíva do paliva dopravných prostriedkov – z kukuričného zrna.
Otvárajú sa tým nové možnosti aj pre poľnohospodárov, ktorí na jednej strane môžu svoje výrobné kapacity využiť v rastlinnej
výrobe a na druhej strane sa rozšíri paleta dostupných , živinovo koncentrovaných krmív pre živočíšnu výrobu .
DDGS
DDGS je vysokohodnotné bielkovinovo-energetické krmivo vznikajúce pri fermentácii zŕn na alkohol.
Názov DDGS je odvodený zo skratky anglického pomenovania produktu - Distillers Dried Grains with Solubles , čo v preklade znamená
sušené liehovarské mláto s obsahom rozpustných látok.
Je vyrábané kontrolovaným miešaním vedľajších produktov vznikajúcich pri spracovaní kukurice tak, aby malo optimálne a definovateľné
zloženie. Jednoduchá manipulácia a skladovanie je zabezpečené sušením a granuláciou DDGS
DDGS v kŕmnej dávke zabezpečí
PROCES VÝROBY
▶
▶
▶
▶
▶
▶
Liehovary vyrábajú etanol z kukuričného zrna pre potreby priemyslu.
Kvalita DDGS je zabezpečená prísnou normou používanej suroviny
a kontrolovaným procesom výroby až do dodania tovaru zákazníkovi.
DDGS je produkt vyrábaný po odstránení etylalkoholu destiláciou
z fermentovaného zrna kukurice miešaním a sušením odstredených
častíc zrna a kondenzovaných rozpustných živín nasledovne.
Zrno kukurice rozbijú kladivkovým šrotovníkom na drobné častice.
Kukuričný šrot pomiešajú s vodou a zohrejú. Pridané špeciálne enzýmy pri tejto teplote menia väčšinu škrobu na cukry. Po následnom
schladení pridajú iné druhy enzýmov a kvasnice, ktoré štiepia zbytkový škrob a fermentujú cukry na etylalkohol a CO2. Etylalkohol
odstredia destiláciou. Pri destilácii vznikjú tekuté výpalky, ako vedľajší produkt. Z tekutých kukuričných výpalkov tuhé častice kukurice
odstreďujú na centrifuge a tekutú frakciu s rozpustnými živinami zahusťujú na odparke. Vlhké tuhé častice zmiešajú so sirupom, vysušia
a zároveň zgranulujú.
Zvýšenie chutnosti kŕmnej dávky
Vyššiu stráviteľnosť kŕmnej dávky
Zvýšenie koncentrácie živín kŕmnej dávky
Zlepšenie pomeru zdrojov energie v kŕmnej dávke
Zvýšenie obsahu stráviteľného fosforu v krmive
Je náhradou kukuričného zrna
(obilovín) SEŠ a DCP v kŕmnej dávke
Zníženie nákladov na kŕmnu dávku
▶
DDGS vďaka svojím vynikajúcim vlastnostiam je vhodné krmivo pre
všetky druhy a kategórie hospodárskych zvierat. Je dlhodobo uznávaným krmivom v Severnej a Južnej Amerike, odkiaľ mnohé Európske
krajiny DDGS neustále nakupujú.
kladivkový
mlyn
namáčací
tank vysokotlaké
parenie
co2
enzýmy
Začiatok procesu
zrno
skvapalnenie
5% benzín alebo
denaturačné činidlo
denaturovaný lieh
/hlavný produkt
etanol
200
chladič
kvasinky
fermentácia
molekulové sitá
zápara
etanol
190
Výsledok procesu - DDGS
sušiareň
sirup
odstredené výpalky
destilácia
evaporátor
odstredivka
kondenzát
číre
výpalky
liehovarské
výpalky
TYPICKÉ ZLOŽENIE DDGS
Približne 2/3 z kukuričného zrna – základnej suroviny DDGS – tvorí
škrob, ktorý sa fermentáciou zmení na etanol a oxid uhličitý. Jednu
tretinu zo sušiny suroviny tvorí krmivo DDGS. V dôsledku toho je
obsah živín v sušine DDGS trojnásobne vyšší ako v kukuričnom zrne
samotnom. Napríklad ak kukurica použitá na výrobu liehu obsahuje
4 % oleja, tak DDGS bude obsahovať približne 12 % oleja.
DDGS takmer neobsahuje škrob, ale napriek tomu je dobrým zdrojom energie, bielkovín, vlákniny a fosforu.
DDGS je dobrým zdrojom nedegradovateľného proteínu (RUP).
Vplyvom tepla sa počas výrobného
procesu degradovateľnosť dusíkatých látok mení, a preto DDGS bude
mať proporčne vyšší obsah nedegradovateľného proteínu (52 %) ako pôvodné zrno kukurice (29 %).
DDGS obsahuje vysoké množstvo
biel­kovín a tiež je zvýšená koncentrácia
aminokyselín. Z aminokyselín je najvýznamnejší zvýšený obsah metionínu.
Sušina
Popol
OH
NL
Tuk
Hrubá vláknina
ADV
NDV
BNVL
Škrob
Cukry celk
Kys. linolová
Vápnik
Fosfor
Na
K
Všetky stráviteľné živiny
NEL
NEV
MEo
MEhyd
PDIN
PDIE
Lys
Met
Met+cyst
Tre
nedegradovateľný proteín/
bay pass protein
m.j.
v pôvodnej
hmote
v sušine
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
899
40
859
230
100
1000
44,5
955,5
255,8
111,2
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
%
MJ
MJ
MJ
MJ
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
103
110
310
426
55
45
50
0,55
6
3
8
88
7,4
7,6
12,7
10,9
120
90
6,2
4
8
8,5
114,6
122,4
344,8
473,9
61,2
50,1
55,6
0,6
6,7
3,3
8,9
97,9
8,2
8,5
14,1
12,1
133,5
100,1
6,9
4,4
8,9
9,5
Väčšina výskumov sa zameriava na DDGS ako na alternatívnu bielkovinu nahrádzajúcu sójový extrahovaný šrot, ktorý je dnes najrozšírenejším bielkovinovým doplnkom. Avšak vedľajšie výrobky z kukurice
sú okrem svojho obsahu bielkovín, aj vynikajúcim zdrojom energie
v dôsledku ich vysokého obsahu stráviteľnej neutrálnej detergentnej
vlákniny (NDF) a tuku (až 12 %). DDGS obsahuje 40-45 % NDF,
ktoré je vysoko stráviteľné, a preto môže nahradiť iný druh dietetického škrobu. V dôsledku zvýšeného obsahu vlákniny znížuje riziko acidózy bachora. Dlhé častice NDF objemového krmiva sú nevyhnutné
pre stimuláciu zdravého trávenia v bachore.
DDGS nie je iba ďalším zdrojom energie a aminokyselín, ale tiež excelentným zdrojom stráviteľného fosforu. Preto keď doplníme kŕmnu
dávku s DDGS budeme môcť znížiť množstvo zvyčajne použitého
fosforečňanu vápenatého (DCP) alebo MCP.
Doporučené dávky pre hovädzí dobytok
Výkrm HD
živá hmotnosť (kg)
(25 –30 % z suš.)
max 40 %
150
1- 1,5
DDGS (kg)
250
2-3
Mliečny
dobytok
Jalovice
Obdobie
státia
nasucho
DDGS (kg)
2
1
350
3-4
450
4-5
550
5-6
Dojnice
Nízka prod. Vysoká prod.
1,5
2,5
Doporučené dávky pre ošípané
Ošípané
Prasiatká
+ sűdő
% DDGS v KKZ
Do 25 %
(7 – 25 kg)
Výkrm
Výkrm
(25 – 90 kg)
(90 – 115 kg)
Prasnice Prasnice
brezé
kojace
Do 30 %
Do 20 %
Do 50 % Do 30 %
Doporučené dávky pre hydinu
Hydina
% DDGS v KKZ
brojler
nosnice
morky
10
15
10
Skladovanie
Skladovania a manipulácia s DDGS je jednoduchá, podobne ako pri
obilovinách alebo sójovej múčke. Kŕmenie touto formou výrobku
minimalizuje náklady na skladovanie a manipuláciu.
136 t.j. 52%
BEUKER, s.r.o., P. O. BOX 16, 919 08 Boleráz
Tel.: +421-31-5504811, 31-5504833, fax: +421-31-5504812
e-mail: [email protected]
www.beuker.sk
Download

DDGS v kŕmnej dávke zabezpečí PROCES VÝROBY