Plastové
okná a dvere
w w w . r a k y s t a v. s k
ENERGETICKY
ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA
Už viac ako 50 rokov Rehau skúma, vyvíja
a uvádza na trh komplexné a na budúcnosť
orientované riešenia pre stavebné hospodárstvo – od individuálnej bytovej výstavby, cez poschodové bytové domy, priemyselné a administratívne budovy.
Kooperácie s Nemeckou energetickou
agentúrou (dena) ako aj partnerstvá s iniciatívami ako napríklad Energieregion Faktor 10 a ARGE Faktor 10 vyjadrujú angažovanosť spoločnosti Rehau pre výstavbu a
obnovu v súlade so životným prostredím,
pričom veľký doraz kladie na energetickú
úspornosť. Pojem energetická úspornosť v
sebe zahŕňa nielen znižovanie strát energie, ale aj účinnú výrobu a využívanie
energie.
Definícia energetickej úspornosti:
Pod energetickú úspornosť spadá rovnako
znižovanie strát energie, ako aj účinná
výroba a využívanie energie. Tomu zodpovedajúco sú odvodené odporúčania pre
činnosti pri obnove, modernizácii alebo
novostavbách.
Súčiniteľ prechodu tepla
Znižovanie strát energie s energeticky úspornými okennými
a fasádnymi systémami
Nad optimálnymi oknami sa spravidla
zamýšľame len raz: pri renovácii alebo pri
výstavbe domu. Dôležitými kritériami pri
tomto sú dizajn, komfort bývania, úspora
nákladov vďaka účinnej tepelnej izolácii
alebo zachovanie hodnôt. Preto sa odporúča používanie okien z profilov REHAU.
Tieto odolávajú voči starnutiu, počasiu a
deformáciám, ľahko sa ošetrujú, sú odolné voči nárazom a hospodárne napomáhajú
pri úspore energie a možno ich recyklovať.
S oknami z profilov REHAU, vďaka ich
veľmi dobrej hodnote tepelnej izolácie,
zostane teplo tam, kam patrí. Sú vhodné
pre nízkoenergetické domy, pasívne domy
a sanáciu starej výstavby s povedomím
energetickej úspornosti.
Okrem toho možno s oknami z profilových
systémov REHAU príjemne ticho bývať,
pretože vďaka zabudovaniu príslušných
izolačných skiel možno dosiahnuť optimálnu zvukovú izoláciu – s profilovým systémom EURO DESIGN 86 dokonca najvyššiu
triedu kvality zvukovej izolácie (TZI) 5.
1. Zle tepelne izolované obalové konštrukcie budovy
2. Dobre tepelne izolované obalové konštrukcie budovy
2
Tepelná pohoda a komfort
Pociťovaná izbová teplota by mala byť približne 19 - 20°C. Pri dobre tepelne izolovaných budovách sú všetky povrchy približne rovnako teplé a nemajú väčší teplotný rozdiel ako 3 až 4 Kelviny, čo je kritérium vysokého pocitu tepelnej pohody.
Strop k obytnej
miestnosti 22 °C
1.
Okno U = 2,60 W/(m2.K),
vnútorná povrchová teplota 8,5 °C
Izbová teplota 23,5 °C
Stena U = 1,10 W/(m2.K),
vnútorná povrchová teplota 15 °C
Podlaha U = 1,10 W/(m2.K),
vnútorná povrchová teplota 15 °C
Strop k obytnej
miestnosti 20 °C
2.
Okno U = 0,80 W/(m2.K),
vnútorná povrchová teplota 16,5 °C
Izbová teplota 19,5 °C
Stena U = 0,15 W/(m2.K),
vnútorná povrchová teplota 19,3 °C
Podlaha U = 0,15 W/(m2.K),
vnútorná povrchová teplota 19,3 °C
PROFILOVÝ SYSTÉM
TERMOVÍZIA
Kalkulačka šetrenia energiou REHAU
Najprv vyberte typ okien, ktoré máte zabudované teraz:
Drevené, resp. plastové okná zo 70-tych rokov
Uw ca. 3,0 W/(m2.K)
Uveďte, prosím, približnú celkovú plochu vašich
okien:
30 m2 celková plocha okien
Váš byt sa nachádza v blízkosti nasledujúceho
mesta:
Prešov
Aké palivo používate na vykurovanie?
Zemný plyn
Viete, akú účinnosť má vaše vykurovanie?
0,75
(ak neviete, východiskom bude hodnota 0,75)
Uveďte, prosím aktuálnu cenu vykurovacieho
oleja, resp. zemného plynu:
4 Ct/kWh
(stav PLYN 1/2010: 4 Ct/kWh – tarifa D3 kúrime)
Z akej miery ročného rastu cien vychádzate?
4%
(rast cien cca. 3 – 4%)
Znižovanie nákladov na energie
Okná z profilov GENEO® rozšíria vašu prácu o nové dimenzie.
Okná z profilov GENEO® majú vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti, ktoré výrazne znížia vašu
spotrebu energie. Model so stredovým tesnením a integrovaným
termomodulom dosahuje výnimočné tepelnoizolačné hodnoty
(Uw = 0,73 W/m2.K).
Plnoarmovaná profilová konštrukcia
nepotrebuje oceľ, vďaka čomu nevznikajú tepelné mosty, cez ktoré
by sa strácala drahocenná energia
(Uf do 0,85 W/m2.K).
Vyberte, prosím, okná, pre ktoré by ste sa rozhodli:
Profilový systém: Zasklenie:
Profilový systém: Zasklenie:
štandardné 1,1 W/(m .K)
5-kom.okno
2
Vaše možné úspory za rok:
Súčiniteľ prechodu tepla
vašich nových okien: 1,31 W/(m2.K)
Úspora vykurovacieho
oleja, resp. zemného
plynu na rok: 6 136 kWh
Úspora v eurách v prvom
roku:
Rehau Geneo® 0,5 W/(m2.K)
MD plus
Vaše možné úspory za rok:
Súčiniteľ prechodu tepla
vašich nových okien: 0,78 W/(m2.K)
Úspora vykurovacieho
oleja, resp. zemného
plynu na rok: 8 070 kWh
Úspora v eurách v prvom
roku:
245 €
Úspora v eurách po 10
rokoch: 2 941 €
323 €
Úspora v eurách po 10
rokoch: 3 878 €
Pred renováciou: staré drevené okná.
Najmä cez okná sa stráca veľa tepla.
(na obr.: červené).
ŠPIČKOVÝ MATERIÁL NA OKNÁ
S BUDÚCNOSŤOU
1. Neprekonateľne
stabilný
RAU-FIPRO® – stelesnený high-tech s inovačnou
materiálovou receptúrou.
Maximálna stabilita profilového jadra vnáša úplne
nové dimenzie do systémov okenných profilov.
2. Jedinečne inovačný
RAU-FIPRO® je výsledkom
viac než šesťdesiatročného kompetentného vývoja
a inovačného potenciálu
firmy REHAU. Po leteckom
priemysle a po autách
Formuly 1 vláknové kompozitné materiály vnášajú
vysoké výkony aj do konštrukcie okien.
3. Vysoká kvalita
Najlepšie východiskové
materiály a vysoké požiadavky na spracovanie
sú zárukou vynikajúcej
kvality a dlhej životnosti
profilov z RAU-FIPRO®. Aj
pri najvyššom namáhaní.
Po renovácii: energetické straty cez okná
z profilov GENEO® sú znížené na minimum.
Neexistuje lepšie riešenie,
ktoré umožní prispôsobiť
energetický rozpočet vašich
stavieb budúcnosti.
RAU-FIPRO® – high-tech pre okná!
3
PERFEKTNÝ OKENNÝ DIZAJN
1 Stredové tesnenie
Tri obvodové tesniace roviny v najvyššej kvalite. Vysoko elastický tesniaci
materiál s trvalou odolnosťou proti
zaťaženiu a dlhou životnosťou. Pre
zjednodušenie spracovania sa zabuduje už v rámci výroby.
2 Funkčné komory
Aby sa optimalizovali tepelnoizolačné
vlastnosti funkčných komôr profilov
GENEO®, možno ich vybaviť termomodulmi. Pri extrémnych rozmeroch
okien možno komory použiť na pridanú výstuž.
3 Šírka zasklievacej drážky
Široká zasklievacia drážka s rozmerom 66 mm umožňuje použiť rozlične
hrubé zasklenia alebo tepelnoizolačné výplne až do hrúbky 53 mm.
4 Otváranie a zatváranie
Vďaka novo vyvinutej koncepcii
tesnení a vypracovanej konštrukcii
profilov sa zmenšil zatvárací tlak. Otváranie a zatváranie je citeľne ľahšie
a výrazne pohodlnejšie.
5 Stabilita rohov
Na rozdiel od tradičných profilov prechádza plné armovanie až do rohov,
kde sa zvarí a vytvorí stabilné rohy,
ktoré sú spoľahlivo tuhé v ohybe a
majú výbornú torznú tuhosť.
6 Povrch
Profily GENEO® presvedčia svojím
hladkým, vysoko kvalitným a rokmi
osvedčeným REHAU-povrchom.
4
TECHNICKÉ DETAILY
7 IVS – Integrovaný výstužný systém
Integrovaný výstužný systém, na ktorý je podaná patentová prihláška, má
integrované kanáliky na skrutky a pridanú priečnu výstuž, čo je zárukou
vynikajúcej stability kotvenia skrutkovaných spojov a enormnej základnej stability profilov.
8 Montážna plocha
Optimalizovaná montážna plocha zaručuje rýchlejšie a racionálnejšie pripojenie okenného profilu GENEO® na
stavebný objekt.
9 Pohľadová šírka
Stabilita profilovej konštrukcie umožňuje dať profilom elegantný, štíhly
vzhľad (115 mm) aj pri veľkých okenných prvkoch.
10 Dizajn krídla
Dizajnové krídlo s odsadenými
plochami.
5
VCHODOVÉ DVERE VCHODOVÉ DVERE Z GENEO® PROFILOV A ŠPIČKOVÉHO MATERIÁLU RAU-FIPRO®
Kritériá, ktoré reprezentujú špičkový výkon:
• maximálna stabilita vďaka profilovému jadru, ktoré je vystužené
vláknami,
• jedinečná energetická hospodárnosť do Uf = 0,76 W/(m2.K),
• odolnosť proti vlámaniu s triedou odolnosti 2 bez ocele, vrátane
vynikajúcej tepelnej izolácie,
• možnosť skrytého uloženia kovania vchodových dverí z bielych profilov – možnosť použitia všetkých dverových výplní do hrúbky
53 mm,
• bezbariérové stavanie s možnosťou individuálneho prispôsobenia.
Budujte na systéme profilov vchodových dverí, ktorý je najmodernejší na
trhu, a zabezpečte si dlhodobú záruku zachovania hodnoty vašej nehnuteľnosti. Pri novostavbách a aj pri sanáciách.
Energetická efektívnosť vo svojej dokonalosti
Tepelná izolácia uspokojí všetky nároky. Profily vchodových dverí GENEO®
sú vďaka špičkovému materiálu RAU-FIPRO a inovačnej konštrukcii profilov
najhospodárnejšími profilmi svojej triedy. V jednom systéme sa navzájom dopĺňajú konštrukcia profilov so šesťkomorovou technológiou, konštrukčná hĺbka
86 mm a riešenie zabraňujúce vzniku tepelných mostov, lebo netreba použiť
oceľovú výstuž. V kombinácii s termomodulmi a dverovou výplňou až do hrúbky
53 mm dosahujú vchodové dvere GENEO® hodnotu Ud až 0,51 W/(m2.K) – energetickú hospodárnosť vo svojej dokonalosti. (S výplňou Up=0,317 W/(m2.K)).
Maximálna energetická hospodárnosť pomáha pri šetrení nákladov. Flexibilný
systém profilov pre vchodové dvere vyhovie všetkým požiadavkám.
Šetrenie prírodných zdrojov
Čím viac investujete do tepelnej izolácie obvodového plášťa vašej budovy,
tým väčšia bude úspora energie. S vchodovými dverami a oknami zo systémov
GENEO® aktívne prispejete k pozitívnej energetickej bilancii a chránite životné
prostredie. A samozrejme aj svoju vlastnú peňaženku.
Detail riešenia GENEO style.
PERFEKTNÝ DIZAJN
NOVINKA V DETAILE
Pre vchodové dvere GENEO® si teraz môžete vybrať skryté dizajnové kovanie
pre všetky typy bielych profilov. Rozhodujete sa tak pre mimoriadne a vynikajúce dizajnové riešenie.
6
KONŠTRUKČNÉ UZLY
Všetky vlastnosti jedným pohľadom:
Systém okenných profilov GENEO®
Stavebná hrúbka: 86 mm / 6-komorový systém
Súčiniteľ prechodu tepla (dverí): Ud = 0,51 W/(m2.K) (s výplňou prekrývajúcou
krídlo Up= 0,317 W/(m2.K))
Zvuková izolácia,
trieda zvukovej izolácie: do TZI 5 bez ocele (sklo 50 dB = Rw,p 47 dB) vrátane optimálnych tepelnoizolačných vlastností
Koncepcia statiky: vystužené sklenými vláknami s materiálom
RAU-FIPRO, IVS (integrovaný vystužovací systém)
Odolnosť proti vlámaniu: do triedy odolnosti 2 bez ocele pri najlepších
tepelnoizolačných hodnotách, s možnosťou do
triedy odolnosti 3
Koncepcia tesnenia: 3 obvodové tesniace roviny
Bezbariérový prah: Povrch odolný povrch REHAU HDF s jednoduchou
údržbou. Prah podľa DIN 18024,18025 a 18040
s výškou 20 mm do bezbariérových stavieb vhodných pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu.
1
Koncepcia tesnenia
Tri obvodové tesniace roviny zabezpečujú tesnosť aj v prahovej oblasti. Optimalizovaný tvar tesniaceho priestoru
a veľká tesniaca štrbina zaručujú ľahký
chod vchodových dverí.
2
RAU-FIPRO Profilové jadro
Profilové jadro zo špičkového materiálu
RAU-FIPRO poskytne systému vchodových dverí maximálnu stabilitu.
3
Skryto umiestnené kovanie
Vďaka možnosti skrytého umiestnenia
závesu GENEO® style nadobudnú dvere
exkluzívny a ušľachtilý vzhľad.
4
Optimálna tepelná izolácia
Vchodové dvere GENEO® majú šesť
funkčných komôr, ktoré sa dajú využiť
na rozličné účely. Napríklad na umiestnenie termomodulov alebo výstuže.
7
OKNÁ Z PROFILOV
BUDÚCNOSŤ STAVIEB
Vsadili sme na kompetenciu
REHAU spolupracuje len so skúsenými odbornými oknárskymi firmami. U nás v RAKYstave ste v najlepších rukách a dostanete odborné rady vyplývajúce z našich odborných skúseností. Vaše okná sa vyrobia, dodajú a namontujú presne podľa
vašich želaní. Aj po zabudovaní sa vám naša oknárska firma rada bude venovať.
Skúsenosti prinášajú kvalitu
Už viac ako štyri desaťročia vyvíja a vyrába REHAU profilové systémy pre okná, fasády a dvere. S inovačným myslením,
s väzbou na prax a tradične vysokými nárokmi na kvalitu. Experti z REHAU pri tom využívajú aj cenné poznatky z oblasti
budov a inžinierskych stavieb. Z oblastí, v rámci ktorých firma úspešne pracuje v celosvetovom meradle už mnoho rokov.
Tieto synergické efekty a blízke partnerstvo s odbornými oknárskymi firmami a ich spolupracovníkmi, ktorých vyškolila
Akadémia REHAU, urobili z REHAU popredného výrobcu profilových systémov pre okná, fasády a dvere.
w w w . r a k y s t a v. s k
výroba:
RASLAVICE
Čergovská 691/15
(smer Hertník)
054 479 21 68
0918 561 065
0917 649 405
0903 460 349
Download

katalóg o profiloch a oknách z profilov Rehau GENEO na