KÖZÖS ÉRTÉKElNK
ADÁSMENET (38)
Beköszönés:
Köszöntöm Kedves Nézőinket!
Vítam Vás Milí Diváci!
Önök a „Közös értékeink” című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló
regionális magazinműsorunk adását látják.
Vidíte cezhraničný regionálny magazín medzi Maďarskom a Slovenskom „Spoločné hodnoty“ podporovaný
Európskou úniou.
Anyag címe:
Krasznahorka
Anyag hossza:
4:12
Televízió:
Rozsnyó
FELKONF
Két hete vált a lángok martalékává a Krasznahorkai vár teljes tetőszerkezete.
Pred dvoma týždňami pohltili plamene celú strechu hradu Krásna Hôrka.
A történelmi Andrássy család ősi fészkéből bár a műkincseket biztonságba helyezték, de az indulatok fellángoltak a tüzet
okozó két fiatalkorú elkövető miatt.
Všetky zbierkové predmety z kolísky starobylého rodu Andrássyovcov sú už uložené na bezpečnom mieste. Rozpútali sa však
vášne kvôli dvom mladistvým podpaľačom.
Jelenleg a várban folyik a kárfelmérés a tűzeset kapcsán.
V súčasnosti na hrade prebieha zisťovanie škôd spôsobených požiarom.
Narrátor:
Biztonsági előírások és védősisak.
Bezpečnostné predpisy a ochranná prilba.
Szigorúan ellenőrzik a belépést a Krasznahorkai vármúzeum kapujában.
V bráne hradného múzea prebieha prísna kontrola.
/atmo/
A 13. század második felében épült műemlék tetőszerkezete porrá égett, így biztonsági okok miatt így az itt található
műkincseket most biztonságos helyre szállítják.
Strešná konštrukcia kultúrnej pamiatky postavenej v 13. storočí zhorela do tla, a preto sa z dôvodov ochrany tunajšie zbierky
odvážajú na bezpečné miesto.
Rastislav Púdelka, Szlovák Nemzeti Múzeum főigazgatója
generálny riaditel, SNM
Legjobban az a gyűjtemény sérült, amit tavaly adtunk át, s ez a felújított Gótikus palota. Szerencse a szerencsétlenségben,
hogy 90% a gyűjteménynek meg van.
A boltívek megtartották a tüzet, és nem tett kárt a gyűjteményben.
Ebben a percben a Szlovák Nemzeti Múzeum munkatársai minden erővel a gyűjtemény összecsomagolásán dolgoznak, és
biztonságos helyre szállítjuk.
Narrátor:
A műkincseket Kassára a Műszaki múzeumba és a Betléri kastélymúzeum raktárhelységeibe szállították.
Zbierky boli prevezené do Technického múzea v Košiciach a do depozitárov Múzea Betliar.
A kárt egyelőre 8 millió euróra becsülik.
Škodu dosiaľ odhadujú na 8 miliónov Eur.
Bollo Péter, polgármester, Krasznahorkaváralja
starosta obce Krh. Podhradie
Szlovákia minden helyéről jöttek munkások, alkalmazottak a múzeumoktól, ők csomagolják és készítik az elszállításra a
műemléktárgyakat.
Z každého kúta Slovenska prišli na pomoc pracovníci múzeí, ktorí balia a pripravujú zbierkové predmety na odvoz.
Narrátor:
Közben váralján válságstáb alakult.
1
V Krásnohorskom Podhradí bol vytvorený krízový štáb.
A helyiek szerint az is hozzájárulhatott a tűz gyors terjedéséhez, hogy a várdombot nem kaszálták rendszeresen.
Podľa domácich obyvateľov k tak rýchlemu rozšíreniu ohňa „napomohlo” aj to, že hradný vrch nebol pravidelne kosený.
Így a száraz aljnövényzetben gyorsan terjedt a tűz.
Preto sa oheň v podraste rozšíril tak rýchlo.
Prékop Péter
A vároldal nem volt karbantartva.
Hradný vrch nebol udržiavaný.
Nem volt kaszálva, s tulajdonképpen ez segített a tűz terjedésében.
Nebol kosený, čo prispelo k rozšíreniu ohňa.
Utólag szánjuk, meg siránkozunk felette, de ez is meggyorsította, hogy a tűz ilyen gyorsan terjedt.
Teraz to už ľutujeme, plačeme nad tým, že sa oheň tak rýchlo rozšíril.
Narrátor:
A rendőrség elindította nyomozást.
Polícia začala pátranie.
A tüzet állítólag két gyerek okozta, akik valószínűleg a várdomb tövében dobtak el egy égő cigarettacsikket.
Oheň pravdepodobne založili dve deti, ktoré pod hradným vrchom odhodili horiaci nedopalok cigarety.
Grendel Gábor, Belügyminisztériumi szóvivő
hovorca Ministerstva vnútra SR
Megkezdődött a nyomozás ebben az ügyben.
V tejto veci sa už začalo konať.
A rendőrség eljárást indított.
Polícia začala pátranie po páchateľovi.
Egyelőre, még nem zárta le, így ebben a pillanatban részletekkel még nem szolgálhatunk.
Doteraz ešte nie je ukončené, a preto žiadne podrobné informácie v tomto momente nemôžeme poskytnúť.
Narrátor:
Bár a vár műkincseit biztonságba helyezték, a községben elszabadultak az indulatok.
Historické zbierky sú už bezpečne uložené, ale v obci sa rozvírili vášne.
Krasznahorkaváralján a Marian Kotleba nevével fémjelzett Mi Szlovákiánk - Néppárt, mintegy 500 híve tartott figyelmeztető
nagygyűlést.
V Krásnohorskom Podhradí sa konalo verejné zhromaždenie asi 500 členov smutne známej strany Naše Slovensko – Ľudová
strana pod vedením Mariána Kotlebu.
A párt vezére szerint a demonstrációval arra akartak rámutatni, hogy a krasznahorkai vár leégése, a várdomb alatt illegálisan
építkezett roma tábornak köszönhető.
Podľa slov vodcu strany chceli touto demonštráciou poukázať na to, že za požiar hradu Krásna Hôrka možno ďakovať ilegálne
postavenej rómskej osade pod hradným kopcom.
Az erődemonstrációt annak ellenére megtartották, hogy a község nem engedélyezte a nagygyűlést.
Demonštrácia sily sa konala napriek tomu, že obec toto zhromaždenie nepovolila.
Narrátor:
A krasznahorkai vár felújítása év végéig elkészülhet.
Obnova hradu Krásna Hôrka môže byť do konca tohto roku ukončená.
Ám megnyitására még biztos várni kell.
Na jeho sprístupnenie si však ešte budeme musieť počkať.
A Krasznahorkai vár a történelmi Andrássy család, ősi fészke.
Hrad Krásna Hôrka je kolískou starobylého rodu Andrássyovcov.
Gömör leglátogatottabb műemléke.
Je najnavštevovanejšom historickou pamiatkou Gemera.
Tavaly újították fel gótikus palotáját és a várkaput.
Minulý rok boli reštaurované gotický palác hradu a jeho vstupná brána.
Amíg a palotából csak a falak maradtak meg, a restaurált várkapu a csodával határos módon nem vált a lángok martalékává.
Z gotického paláca zostali len holé múry, ale ako zázrakom, zreštaurovaná vstupná brána ostala neporušená.
Anyag címe:
Imázskeret
Anyag hossza:
2:55
Televízió:
Ózd
FELKONF
Városimázsra hét és fél millió, nemzetközi kapcsolatok ápolására négy millió forintot fordít idén Ózd. Mindkét területen találni
újdonságot, a kiemelt esemény ebben az esztendőben is a május végi Ózdi Napok programsorozat, amelyre több, mint két
millió forintot költenek a szervezők. A helyi önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, két tartózkodás mellett
hagyta jóvá a szakbizottságok javaslatát.
Mesto Ózd použije toho roku na imidž mesta 7 ½ milióna a na medzinárodné vzťahy 4 milión forintov. V rámci oboch oblastí je
možné nájsť novinky . Vyzdvihnutým podujatím budú aj v tomto roku Dni mesta Ózd, na ktoré organizátori minú viac ako dva
2
milióny forintov. Zastupiteľstvo mestskej samosprávy návrh odborných komisií schválilo 12 hlasmi za a 2, ktoré sa hlasovania
zdržali.
Keretfelosztás – Hét és fél millió forint jut városimázsra Ózdon
Prerozdelenie finančných prostriedkov – Na imidž mesta Ózd bude 7 ½ milióna forintov.
Narrátor:
A városi imázsra vonatkozó hét és fél millió forintos költségvetési keret felosztásánál Ózdon továbbra is elsőbbséget élveznek
a nemzeti ünnepek és a már kialakult hagyománnyal rendelkező vagy hagyományteremtő jellegű kulturális rendezvények, de
mindezt a költségtakarékosság elvétől vezéreltetve. A március 15-i ünnepi műsor lebonyolításához 350 ezer forintot biztosított
a város vezetése, az augusztus 20-i programokra közel egy millió forint jut, az október 23-i városi rendezvényre 300 ezer
forintos keretösszeget különítettek el. A legnagyobb költségvetése a XIV. Ózdi Napok programsorozatnak lesz, amely az
ünnepi képviselő-testületi tanácskozás, az ipari örökségvédelmi konferencia és a honismereti pályázat eredményhirdetése
mellett idén a városi gyermeknapot, az utcazenei fesztivált illetve az Ózdi Jazz parádét is magába foglalja.
V rámci prerozdelenia rozpočtu vo výške 7 ½ miliónov forintov na imidž mesta sú aj naďalej uprednostňované národné sviatky
a veľké kultúrne podujatia, ktoré už majú svoju tradíciu, resp. kultúrne podujatia, ktoré majú potenciál vytvárať tradíciu. Všetko
však podlieha úsporným rozpočtovým pravidlám. Na organizáciu osláv 15. marca zabezpečilo vedenie mesta sumu 350 000
forintov, na programy v rámci osláv 20. augusta pripadne približne 1 000 000 forintov, na mestské podujatia v rámci osláv 23.
októbra vyčlenili sumu 300 000 forintov. Najväčší rozpočet budú mať XIV. Dni mesta Ózd. Toto podujatie zahrňuje v sebe
okrem slávnostného zasadania mestského zastupiteľstva, konferencie o ochrane priemyselných pamiatok a vyhodnotenia
vlastivednej súťaže aj Mestský deň detí, pouličný hudobný festival a Džezovú parádu v Ózde.
Szinkron: Dr. Kósné Dargai Rita városimázs és nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsnok
„Újdonságként bekerült a programba a „Házasság hete”, amit ebben az évben először rendeztünk meg és a következő
keretből, a következő év februárjában ismételten egy kicsit bővített formában szeretnénk megrendezni. Ugyanakkor az iskolák
is részesülnek egy 80 ezer forintos iskolánkénti támogatásban, ez összesen 7 iskolát érint. Itt az iskoláknak a különböző már
megszokott programjainak támogatására kerül sor.”
Ako novinka bude do programu podujatí zaradený „Týždeň manželstva“. Toto podujatie zorganizujeme v tomto roku po
prvýkrát a následne by sme ho chceli usporiadať v nasledujúcom roku vo februári v rozšírenej forme. Aj školy dostanú z tohto
rozpočtu po 80 000 forintov. Týka sa to celkovo siedmych škôl. V rámci tohto rozpočtu budú podporované tradičné podujatia
škôl.
Narrátor:
A nemzetközi kapcsolatokra ebben az esztendőben 4 millió forint jut. Ennek a pénzkeretnek a tételes felosztását korábban
nem tárgyalta a Képviselő-testület, a javaslatban foglalt költségtervnek van gyakorlati alapja. A tervezésekor kiemelt szempont
volt a költségtakarékosság, az érintett intézmények és szervezetek önerővel is hozzájárulnak a programok sikeréhez.
Na medzinárodné vzťahy bude toho roku k dispozícii suma 4 000 000 forintov. Prerozdelenie po položkách Mestské
zastupiteľstvo predtým neprerokovalo. Rozpočtový plán obsiahnutý v návrhu ma reálne základy. Pri jeho zostavovaní sa
obzvlášť prihliadalo na úsporné rozpočtové pravidlá. Dotknuté inštitúcie a organizácie prispejú svojpomocne k úspechom
programov.
Szinkron: Dr. Kósné Dargai Rita
„A lengyel kapcsolatokat szeretnénk továbbra is ápolni. Chorzów-i testvérvárosunkkal iskoláknak a csere programjai
valósulhatnak meg, illetve sportprogramok támogatására kerül sor. A rimaszombatiakkal egyre mélyülő a kapcsolatunk.
Újdonságként bekerült a nemzetközi kapcsolatok keretbe illetve a városimázskeretbe is egy csere fellépés a Kultúra Napja
alkalmából rendezett ünnepség győzteseinek a fellépésével, és most, ebben az évben szeretnénk elmélyíteni kapcsolatunkat
Szentegyháza (Erdély) városával is.”
Aj naďalej by sme chceli budovať naše poľské vzťahy. S našim partnerským mestom Chrzów môžu školy realizovať výmenné
programy a podporované budú aj športové programy. Naše vzťahy s Rimavskou Sobotou sa stále viac prehlbujú. Novinkou,
ktorá sa dostala do medzinárodných vzťahov, je výmenné vystúpenie víťazov, ktorí vystúpili v rámci Dňa kultúry. V tomto roku
by sme chceli prehĺbiť aj naše kontakty so sedmohradským mestom Szentegyháza.
Narrátor:
Az ózdi társadalmi sportegyesületek 2012. évi önkormányzati támogatásáról az Önkormányzat Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottsága saját hatáskörben döntött. A 30 millió forintos keretösszegből 4 milliót tartalékba helyeztek, a maradék 26 millióból
18 egyesület részesül. Egymilliót vagy annál nagyobb támogatást 7 sportszervezet kapott. A szuperligás férfi tekéseknek
megszavazott összeg egyharmadát a gyenge bajnoki szereplés miatt zárolta a bizottság, az ÓVSE vezetésének pedig a kapott
három millió forintnak a felét a női kézilabda csapatra kell fordítania. A legnagyobb támogatást ismét a futball illetve a
kézilabda klub kapta.
O podpore spoločenských a športových spolkov v roku 2012 rozhodla Komisia školstva kultúry a športu v rámci svojich
kompetencií. Z 30 miliónového rozpočtu boli 4 milióny presunuté ako rezerva a 26 miliónov forintov prerozdelili 18
organizáciám. Miliónovú a vyššiu dotáciu dostalo 7 športových organizácií. Mužskému kolkárskemu družstvu superligy komisia
tretinu schválenej sumy zablokovala pre ich slabé účinkovanie v majstrovstvách, polovicu prostriedkov z 3 miliónov, ktoré boli
schválené pre ÓVSE musí vedenie použiť na ženské hádzanárske družstvo. Najvyššie dotácie opätovne dostal futbal
a hádzanársky klub.
Anyag címe:
Agora
Anyag hossza:
3:41
Televízió:
Ózd
FELKONF
A civil szervezetek lehetőségeiről tartottak tájékoztató fórumot az Olvasóban. Az Agora nevet viselő rendezvényre az Ózdi
Művelődési Intézmények Közéleti programsorozatán belül került sor. Az érintett szervezetek vezető és képviselői a Civil
Törvényt érintő legfontosabb jogszabályi változások mellett arról is tájékozódhattak, milyen pályázati lehetőségeket kínál nekik
a 2012-es év.
3
V Čitárni sa konalo informačné fórum o možnostiach občianskych združení. Podujatie s názvom Agora sa uskutočnilo v rámci
série programov verejného života Osvetových inštitúcií Ózdu. Zástupcovia a vedúci predstavitelia organizácií sa okrem zmien
v Zákone o občianskych združeniach mohli informovať aj o tom, aké možnosti podávania projektov ponúka rok 2012.
Narrátor:
A tavalyi év decemberében fogadta el az országgyűlés a civil szervezetekre vonatkozó törvénytervezetet. A jogszabály idén,
január elsejétől lépett életbe, és több olyan újdonságot tartalmaz, melyekre hasznos időben felhívni a figyelmet. Erre hivatott
az Agora, a város civil szervezeteinek tájékoztató fóruma. A meghívottak az Ózdon működő szervezetek, körök, egyesületek
vezetői és képviselői voltak.
V decembri minulého roku prijal parlament návrh Zákona o občianskych združeniach. Právna norma začala platiť od januára
tohto roku a obsahuje viacero takých noviniek, na ktoré je prospešné včas upriamiť pozornosť. Toto je úlohou Agory informačného fóra občianskych združení v meste. Na podujatie boli pozvaní vedúci predstavitelia a zástupcovia organizácii,
krúžkov a spolkov pôsobiacich v meste.
Szinkron: Döbör Istvánné, elnök, Lajos Árpád Honismereti Kör
Egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom. Megismerjük egymást, hogy a városban milyen civil szervezetek vannak, ki milyen
munkát végez. A kormánytól azért átvállal sok mindent egy ilyen civil szervezet, segíti az emberek életét. Nagyon hasznosnak
tartom, hogy besegít olyan feladatokba, melyekre a szűkös költségvetés nem ad lehetőséget.
Považujem to za veľmi dobrú iniciatívu. Navzájom sa spoznáme, zistíme, aké občianske združenia fungujú v meste a kto sa
v čom činí. Občianske združenia preberajú od vlády veľa vecí a napomáhajú v živote ľudí. Považujem to za veľmi prospešné,
že sú nápomocné v plnení takých úloh, ktorých riešenie neumožňuje okresaný rozpočet.
Narrátor:
Az önkormányzati pályáztatási rendszerről Ózd város civil kapcsolatokért felelős tanácsnoka, Turiné Orosz Margit adott
tájékoztatást. Elmondta, hogy a tavalyi évhez hasonlóan, idén is 4.5 millió forintot biztosít a városvezetés a civil szervezetek
működésére, és támogatására. 2011-ben 69 egyesület pályázott, és nyert. Az önkormányzat idén is hasonló nagyságrenddel
számol, hiszen most is épít a civilek aktivitására.
O systéme podávania projektov v rámci samosprávy informovala referentka pre tretí sektor Túriné Orosz Margit. Povedala, že
tak ako minulý rok, aj tohto roku zabezpečilo vedenie mesta 4,5 milióna forintov na fungovanie a podporu občianskych
združení. V roku 2011 podalo projekty a uspelo 69 spolkov. Samospráva aj toho roku ráta s podobným rozsahom, lebo aj teraz
stavia na aktivity občianskych združení.
Szinkron: Turiné Orosz Margit, civil tanácsnok
Az önkormányzaton belül a képviselő testületnek az a célja, hogy a civileket elképzeléseikben, vágyaikban, feladataikban,
programjaikban segítse, és jó partneri kapcsolatot alakítsunk ki egymással. Én örömmel tapasztaltam azt, hogy ekkora munka
folyik ebben a városban. Tehát mint egy - most ne haragudjanak meg a hasonlatért – mint egy igazi kis hangyaboly. Kívülről
csak egy nagy kupacot látunk, de belülről olyan óriási szorgos munka folyik, hogy hasonlíthattam volna inkább a
méhecskékhez. Tehát fantasztikus munka folyik, és egymással is nagyon jól tartják a kapcsolatot, és segítik egymás
munkáját.
V rámci samospráva je cieľom zastupiteľstva pomáhať občianskym združeniam v realizácii ich cieľov, predstáv, túžob a úloh
a snaží sa o vytváranie dobrých partnerských vzťahov. S radosťou som sa presvedčila o tom, aká práca prebieha v tomto
meste. Prepáčte mi za prirovnanie, ale je to tu ako v skutočnom malom mravenisku. Zvonku vidíme iba veľkú kopu, ale vo
vnútri prebieha veľká práca. Mohla by som to prirovnať aj k úľu. Prebieha tu fantastická práca. Organizácie medzi sebou veľmi
dobre udržujú kontakty a navzájom si pomáhajú.
Narrátor:
Az önkormányzat által biztosított támogatás mellett, szó esett egyéb pályázati lehetőségekről is. Obbágy Csaba, az Oktatási,
Kulturális, és Sport bizottság elnöke fontosnak tartotta, hogy azok az egyesületek, melyek folyamatosan értékes munkát
végeznek, országos pályázatokból, mint például a Városimázs keretből is részesüljenek.
Popri podpore, ktorú zabezpečila samospráva, sa hovorilo aj o iných projektových možnostiach. Obbágy Csaba, predseda
Komisie vzdelávania, kultúry a športu považoval za dôležité, aby združenia, ktoré priebežne vykonávajú hodnotnú prácu
z republikových projektov, mali mať možnosť čerpať aj z prostriedkov určených na imidž mesta.
Szinkron: Obbágy Csaba, elnök, Oktatási, Kulturális és Sport bizottság
A 4 és fél milliós keretösszeggel az önkormányzat továbbra is támogatni kívánja a civil szervezeteket. De nem volna teljes a
kép, ha nem szólnék egy néhány szót arról, hogy milyen egyéb források vannak még. Ezeket lehet úgy is tekinteni, hogy súgok
most, hogy hova lehet még fordulni, mert az a pénz az úgyis kevés lesz ebből a civil keretből 69 szervezetnek el lehet osztani.
Legjobb tudásunk meg jó szándékunk ellenére sem lehet. De működik például olyan, hogy városimázs keret. Éppen most
onnan jöttünk, erről tárgyaltunk. Csak azért mondom, mert látom, hogy óvodavezetők is vannak itt, intézmények részéről is
vannak itt, különböző alapítványokat képviselnek. Ebben a városimázs keretben nagyon sok olyan rendezvény van még, ami
párhuzamba állítható ezzel a civil támogatással.
Sumou 4.5 milióna forintov chce samospráva aj naďalej podporovať občianske združenia. Obraz by však nebol úplný, keby
som nepovedal pár slov o tom, aké iné zdroje ešte sú. Môžete sa na to pozerať aj tak, že našepkávam, kam je možné sa ešte
obrátiť, lebo suma na to určená nebude pri rozdeľovaní medzi 69 organizácií dostačujúca. Je tu však aj fond pre imidž mesta.
Odtiaľ sme práve prišli a rokovali sme o tom. Hovorím to iba preto, lebo vidím, že sú tu aj vedúci škôlok, sú tu aj zástupcovia
inštitúcií aj zástupcovia rôznych nadácií. V tomto Fonde pre imidž mesta je ešte množstvo takých podujatí, ktoré je možné
paralelne postaviť s podporou civilného sektoru.
Narrátor:
A jövőben egy új, internetes portál is segíti majd egyszerűbbé, és átláthatóbbá tenni a civil szervezetek működését. Jelenleg
még papír alapú az információáramlás, ezt év közepétől várhatóan teljesen felváltja majd az elektronikus adatközlés. Ez
várhatóan jobban kedvez majd a gördülékenyebb adminisztrációnak, ami által egyre több feladatba lesznek bevonhatóak a
civil szerveződések.
V budúcnosti bude pomáhať v prehliadnutí fungovania občianskych združení nový internetový portál. V súčasnosti je ešte tok
informácii papierovou formou. Od polovice roka je možné očakávať, že ho celkovo nahradí elektronická forma. Pravdepodobne
to napomôže administrácii, čím budú môcť byť občianske združenia zapojené do stále väčšieho počtu úloh.
4
Anyag címe:
Magyar könyvek
Anyag hossza:
5:14
Televízió:
Regia
FELKONF
Riasztó valóság, de a legtöbb szlovákiai könyvüzletből az elmúlt pár év alatt kiszorultak a magyar könyvek.
Alarmujúcou skutočnosťou je, že maďarské knihy z väčšiny slovenských kníhkupectiev v uplynulé roky vymizli.
De intő jel az is, hogy az utolsó években több felvidéki magyar könyvesüzlet véglegesen bezárt, például Pozsonyban, és
Kelet-Szlovákia metropiliszában Kassán.
Ale varovným signálom je aj fakt, že v posledných rokoch viacero maďarských kníhkupectiev v oblasti Felvidék definitívne
zatvorili, napríklad v Bratislave a v Košiciach, metropole východného Slovenska.
Természetesen van, és főként Dél- Szlovákia magyarlakta vidékein számos kis magyar könyvüzlet található.
Samozrejme existuje, najmä v Maďarmi obývaných oblastiach západného Slovenska, niekoľko malých maďarských
kníhkupectiev.
Némelyik igazi kis ékszerdoboznak számít.
Niektoré z nich sú ozajstnou šperkovnicou.
A megmaradásuk, viszont kizárólag a szlovákai magyarokon múlik.
Ich zachovanie však výlučne závisí od Maďarov žijúcich na Slovensku.
Komm.:
Léván korábban három üzletben is lehetett a szlovák könyvek mellett magyart is vásárolni.
V Leviciach bolo predtým možné kúpiť okrem slovenských aj maďarské knihy v troch obchodoch.
Ma már sajnos ez nem így van.
V súčasnosti to tak už nie je.
Kereshetnénk az okát, hogy ezek a boltok miért szüntették meg a magyar kiadványok árusítását, de nem sok értelme lenne.
Mohli by sme hľadať dôvod, prečo tieto kníhkupectvá zrušili predaj maďarských publikácií, ale nemalo by to veľký význam.
A városban élő magyar közösség azonban összefogott, és létrehoztak egy kis könyves zugot a Reviczky Házban.
V meste žijúca maďarská obec sa spojila a založila v Dome Revických malý čitateľský kútik.
Synch.: KOSZTOLÁNYI MAGDOLNA, a Lévai Magyar Asszonyok Ligája
KOSZTOLÁNYI MAGDOLNA, Liga maďarských žien v Leviciach
A Reviczky Társulás, a Lévai Magyar Asszonyok Ligájával összefogva döntött úgy, hogy elfogadhatatlan az a helyzet, hogy ne
lehessen Léván magyar könyvet vásárolni.
Združenie Reviczky v spolupráci s Ligou maďarských žien v Leviciach sa rozhodlo, že je neprijateľné, aby v Leviciach nebolo
možné kúpiť maďarské knihy.
Könyvtárat és antikváriumot is működtetünk.
Prevádzkujeme aj knižnicu a antikvariát.
Úgy indultunk, hogy két könyvkiadóval megegyezve csináltunk egy karácsonyi könyvvásárt, ami meglepetészerűen óriási sikert
hozott.
Začali sme tým, že sme v spolupráci s dvoma vydavateľstvami usporiadali vianočný výpredaj kníh, ktorý priniesol prekvapivo
veľký úspech.
Komm.:
A könyvüzlet azóta heti két alkalommal tart nyitva.
Kníhkupectvo je odvtedy otvorené dva dni v týždni.
A könyvárusítással és kölcsönzéssel a Lévai Magyar Asszonyok Ligája törődik, amelynek legtöbb tagja már nyugdíjas.
Predajom a požičiavaním kníh sa zaoberá Liga maďarských žien v Leviciach, pretože väčšina jej členov je v dôchodkovom
veku.
Teszik ezt szabadidejükben, önkéntes alapon, és mert fontosnak tartják a magyar könyvek megmaradását.
Robia tak vo svojom voľnom čase, na dobrovoľníckej báze, pretože je pre nich zachovanie maďarských kníh dôležité.
A Reviczky Házban található közel 2000 darab könyv egyharmadát lehet kölcsönözni.
Z takmer 2000 kníh, nachádzajúcich sa v dome Revickýc, je možné vypožičať si jednu tretinu.
Az antikváriumnak nevezett sarokban található könyveket úgymond örökül kapták.
Knihy, nachádzajúce sa v tzv. antikvariátovom kútiku, takpovediac zdedili.
Synch.: KOSZTOLÁNYI MAGDOLNA
Úgy mint máshol, Léván is halnak ki a magyarok, és talán a fiatalabbak, vagy nincs szükségük a könyvekre az örökösöknek,
vagy nem is érdeklik őket a magyar könyvek, mi azért úgy tartjuk, hogy kenyeret és könyvet nem dobunk ki, annyi becsület volt
bennük, hogy elhozták ide a régi, öreg könyveket, mi pedig szívesen vettük, és ezért működtetünk könyvtárat, és így
antikváriumot is.
Tak ako inde, aj tu v Leviciach Maďari vymierajú a možno mladí dediči nepotrebujú knihy, alebo sa o maďarské knihy
nezaujímajú. My sa však riadime tým, že chlieb a knihy sa nevyhadzujú a oni mali aspoň to svedomie a priniesli staré knihy k
nám. My sme ich rady prijali a preto prevádzkujeme knižnicu i antikvariát.
Komm.:
Az ország keleti csücskében, Királyhelmecen nyilvánvalóan jobb a magyar nyelvű könyvek helyzete.
V Kráľovskom Chlmci, vo východnom cípe krajiny, je situácia s maďarskými knihami omnoho lepšia.
Külön üzlet, valamint a Bodrogközi és Ung- vidéki Kulturális Központnak köszönhetően könyvtár is működik.
Prevádzkuje tu samostatné kníhkupectvo a vďaka Kultúrnemu centru Medzibodrožia a Použia aj knižnica.
Ez utóbbi pár héttel ezelőtt új épületbe költözött, ahol már lehetőség van a közel 30ezres könyvállomány bővítésére és a
könyvtári programok színvonalasabb megvalósítására is.
Knižnica sa pred niekoľkými týždňami presťahovala do novej budovy, kde sa našli dostatočné priestory na rozšírenie takmer
30 000-ovej zbierky kníh a na realizáciu programov na vyššej úrovni.
Synch.: BARTA LíVIA, könyvtáros, Királyhelmec
BARTA LíVIA, knihovníčka, Kráľovský Chlmec
5
Van egy réteg aki rendszeresen, a fiatalság is eljön, úgy a programokra, mint könyvkölcsönzés céljából könyvtárunkba.
Je tu vrstva ľudí, ktorá chodí pravidelne. Aj mladí prídu do knižnice na naše programy, alebo s cieľom požičať si knihu.
Tehát nem lehet nagyon kategorizálni nagyon, hogy csak a közép- és az idősebb korosztály, de talán ők vannak mégis
túlsúlyban.
Takže nie je možné kategorizovať, že iba ľudia stredného a staršieho veku, ale možno tí sú predsa v prevahe.
Komm.:
Ebben az évben mintegy 600 látogató kereste fel a könyvtárat.
Toho roku navštívilo knižnicu 600 návštevníkov.
Az érdeklődés, valamint az olvasók megtartása érdekében igyekeznek folyamatosan bővíteni a könyvállományt.
Za účelom udržania si záujmu čitateľov sa knižnica snaží neustále rozširovať svoju zbierku kníh.
Synch.: BARTA LíVIA
Próbálunk alapítványokon keresztül könyvekhez jutni, pályázatokat megpályázunk, és írunk, hogy hátha sikerül könyvet
vásárolni.
Snažíme sa dostať ku knihám prostredníctvom rôznych nadácií. Pracujeme na rôznych projektoch, aby sa nám podarilo
nakúpiť knihy.
A Márai- program keretében most sikerült majd 400 darab könyvre, aminek az összege is csodálatos, hisz 10-és 60 ezer forint
között mozognak a könyvárak, és azt tudni kell, hogy nagyon szegény régióban vagyunk, a Bodrogköz és Ung- vidék, és a
lakosok többsége azok közé tartozik, hogy nem nagyon tudja magának megengedni azt, hogy gyarapítsa a saját családi
könyvállományát.
V rámci programu Márai sa nám podarilo získať takmer 400 kníh, ktorých hodnota je naozaj báječná, pretože ich cena sa
pohybuje medzi 10 až 60 tisíc forintmi. Je potrebné vedieť, že sa nachádzame v Medzibodroží a Použí, vo veľmi chudobnom
regióne, a väčšina obyvateľov si nemôže dovoliť rozširovať svoju rodinnú zbierku kníh.
Komm.:
Az Ung- vidéki kisvárosban, Nagykaposon közel 20 éve működik a magyar könyvesbolt.
Vo Veľkých Kapušanoch, v použskom malom mestečku, funguje maďarské kníhkupectvo už takmer 20 rokov.
Synch.: MICZÁK IRÉNKE, Nagykapos
Ez tulajdonképpen nem is olyan, mint egy könyves üzlet, ez egy olyan mint egy találkozóhely.
V skutočnosti to ani nie je kníhkupectvo, ale akési miesto na stretnutie.
Az emberek bejönnek megérdeklődni, hogy akár rendezvények, színházak, vagy a Magyar Ház, vagy a Csemadok rendez
valamit, hogy értesüljenek.
Ľudia sa sem chodia informovať o rôznych podujatiach, divadelných predstaveniach, alebo či niečo organizuje Maďarský dom,
alebo Čemadok.
Aztán megbeszéljük az az igazság még a politikát is, mert azt sem lehet kizárni.
Pravdou je, že potom prediskutujeme aj politickú situáciu, pretože ani tú nemôžeme vylúčiť.
Komm.:
Az utóbbi években a könyvesboltok forgalmát jelentősen visszavetette a gazdasági válság, és a lakossági bevételek
csökkenése.
V uplynulých rokoch vo veľkej miere znížila tržby kníhkupectiev hospodárska kríza a zníženie príjmu obyvateľstva.
Synch.: MICZÁK IRÉNKE, Nagykapos
Nagyon jó tapasztalatunk volt most a karácsonyi könyvvásár kapcsán, mert hiába szegények az emberek, de azért a
gyerekeknek, Mikulásra, karácsonyra nagyon sokan vásároltak könyvet.
Mali sme veľmi dobré skúsenosti v súvislosti s vianočným nákupom kníh, pretože hoci sú ľudia chudobní, mnohí nakupujú
deťom knihy či už na Mikuláša, alebo na Vianoce.
Most ez a tavasz időszak, ez olyan nagyon kétségbeejtő, mert hát ugye ilyenkor jönnek az adók, ilyenkor jönnek a mindenféle
számlák, befizetések, Viszont most tavasszal észre vettük azt, hogy kicsit jobb a helyzet, meg hát a könyvhónap kapcsán azért
vannak pedagógusok és szülők, mamák, akik számon tartják, hogy a könyv hónapra vegyenek a gyerekeknek könyvet.
Jarné obdobie zvyčajne vyvoláva obavy, pretože prichádza čas platenia daní a rôznych účtov, avšak v túto jar sme si všimli, že
situácia sa trošku zlepšila, pretože sú pedagógovia, rodičia i staré mamy, ktoré pri príležitosti mesiaca kníh kúpia deťom nejakú
knižku.
Komm.:
A könyvpiac nagy konkurense a világháló, ezen belül pedig az elektronikus könyvek, bár ezek sokkal személytelenebbek,
olvasásuk kényelmetlenebb.
Veľkou konkurenciou pre knižný trh je internet a v rámci neho elektronické knihy, avšak tie sú veľmi neosobné a ich čítanie je
nepohodlné.
Mert egy jó könyvvel akár ágyba is bújhatunk, számítógéppel ez már kissé nehezebb.
Pretože dobrú knihu si môžeme vziať aj do postele, čo by v prípade počítača bolo trochu ťažšie.
Anyag címe:
Orvosok
Anyag hossza:
14:34
Televízió:
Zemplén
FELKONF
Kultúrák találkozása a Zemplénben. Szíria, Libanon és Románia területéről érkezett orvosok engedtek betekintést az életükbe,
hiszen ők már évek, évtizedek óta magyar állampolgárnak számítanak. Izgalmas és olykor-olykor meghökkentő történetük
legérdekesebb részeiből láthatnak most válogatást.
6
Stretnutie kultúr na Zemplíne. Do svojho každodenného života nás nechali nazrieť lekári zo Sýrie, Libanonu a Rumunska, ktorí
už dlhé roky, ba desaťročia sú maďarskými občanmi. V tejto reportáži si môžete získať prehľad o najzaujímavejších epizódach
z ich napínavých, častokrát zarážajúcich príbehov.
Narráció:
A kelet gyöngye, a sivatag gyémántja, a föld mennyasszonya, ilyen és ehhez hasonló kifejezések illették Szíriát elődeink az
évezredek során. Ezt az országot hagyta ott több évtizeddel ezelőtt egy akkor még tinédzser korú fiú, azért, hogy sebésznek
tanuljon. Először Budapesten, majd a Szegedi Orvostudományi Egyetemen folytatta tanulmányait. Jelenleg az Erzsébet Kórház
sebészeti osztályának osztályvezető főorvosa. Arról, hogy az elmúlt negyven évben mi történt, most hagy meséljen maga AlDroubi Husni.
Narácia:
Perla východu, diamant púšte, nevesta Zeme - s takými a podobnými výrazmi uctievali naši predkovia Sýriu, počas predošlých
tisícročí. Túto krajinu zanechal za sebou chlapec, vtedy ešte v tínedžerskom veku, aby mohol vyštudovať chirurgiu. Začal
najprv v Budapešti, potom pokračoval na Univerzite lekárskych vied v Segedíne. V súčasnosti je primárom oddelenia chirurgie
v Nemocnici Alžbety. O tom, čo sa mu prihodilo za posledných štyridsať rokov, nech nám porozpráva on sám, Al-Droubi Husni.
Al-Droubi Husni általános sebész, osztályvezető főorvos
Otthon érettségiztem Szíriában és ösztöndíjat nyertem, és így esett a választásom, hogy huszonévesként melyik országba
jöjjek. Akkor volt két lehetőségem Németország és Magyarország. Valahogy a magyarországi ismereteim szimpatikusabbak
voltak mint ország, mint nép, hogy ide jöjjek, mint a németekhez mentem volna.
Al-Droubi Husni všeobecný chirurg, primár oddelenia chirurgie
Maturoval som doma v Sýrii a získal som štipendium, a tak som sa mal rozhodnúť vo svojich dvadsiatich rokoch, do ktorej
krajiny pocestujem. Mal som na výber buď Nemecko, alebo Maďarsko. Podľa mojich poznatkov Maďarsko bolo akosi
sympatickejšie, teda podľa poznatkov o krajine, o národe, preto som prišiel sem, nie ku Nemcom.
Narráció:
Al-Droubi dorktor úr Magyarországra érkezve kifejezetten a sebészet irányába folytatta tanulmányait. Persze először a nyelv
elsajátítása volt elengedhetetlen, majd biológia, kémia, és azok a tantárgyak jöttek, amelyek az orvosi szakmához
hozzátartoznak. Ennek már a Szegedi Orvostudományi Egyetem volt a helyszíne.
Narácia:
Doktor Al-Droubi po príchode do Maďarska pokračoval vo svojich štúdiách a zameral sa vyslovene na chirurgiu. V počiatkoch
najdôležitejším však bolo osvojenie jazyka, potom nasledovali biológia, chémia a tie predmety, ktoré musí lekár absolvovať.
Miestom týchto štúdii už bola Univerzita lekárskych vied v Segedíne.
Al-Droubi Husni általános sebész, osztályvezető főorvos
Hát a szakmán belül nekem szerencsém volt, hogy tanítómestereimtől nagyon sokat tanultam a szakmán kívül, más
emberséget, emberi tartást, a beteghez való viszonyt, empátiát, sok mindent tanultam, első tanítómesterem volt dr. Kardos
Géza osztályvezető sebész-főorvos, aki Miskolcon vezette a Semmeiweis sebészeti osztályt, ő az igazi tanítómesterem,
második számú tanítómesterem Kiss János István, a mellkas sebész és általános sebész professzor úr, akitől szintén
sokmindent tanultam. A traumatológiát a megyei kórházban sajátítottam el dr. Bárány István osztályvezető mellett.
Al-Droubi Husni všeobecný chirurg, primár oddelenia chirurgie
Môžem povedať, že v rámci profesie som mal šťastie, že som sa mohol priučiť veľa veciam od svojich učiteľov-majstrov, aj
mimo profesie, ľudskosť, neochvejnosť, vzťah k pacientom, empatiu a ešte mnoho iných vecí. Prvým mojim učiteľom bol dr.
Géza Kardos, primár oddelenia chirurgie, ktorý viedol chirurgické oddelenie Semmelweisa v Miškovci, on je mojim pravým
mentorom. Druhým mojim učiteľom bol János István Kiss, profesor kardiochirurgie a všeobecnej chirurgie, ktorý ma naučil tiež
mnohým veciam. Traumatológiu som osvojil od primára oddelenia dr. Istvána Báránya, v župnej nemocnici.
Narráció:
Az egészségügyi ellátás persze Magyarországon máshogy működik, mint Szíriában. Ha probléma van, ott egy olyan
megoldással állnak elő, ami hazánkban már feledésbe merült.
Narácia:
Systém zdravotníckej starostlivosti v Maďarsku samozrejme funguje ináč ako v Sýrii. Keď sa vyskytne problém, tam navrhnú
také riešenie, ktoré sa už v našej vlasti považuje za zabudnuté.
Al-Droubi Husni általános sebész, osztályvezető főorvos
Nálunk az úgynevezett állami egészségügyi biztosítás – ugye minden rétegnek nincsen biztosítása. A szegényebb rétegnek
van, de a közép rétegnek, vagy a gazdagoknak általában ugye ez inkább a magánkórházakhoz irányul ez az egészségügyi
ellátás, és egy példaként, ha valaki aki nem tehetős, megbetegszik vagy szüksége van komoly anyagi háttérnek a biztosítása,
hogy megnyerje a szükséges orvosi ellátást, ilyenkor az összefogás jön elő és a családon belül még egy távoli rokonnak is
megnyilvánul abban, hogy hogy segítenek anyagilag hogy tudja úgymond biztosítani magának a szükséges egészségügyi
ellátást, és ez kölcsönös, most én, holnap meg ő.
Al-Droubi Husni všeobecný chirurg, primár oddelenia chirurgie
U nás je takzvané štátne zdravotné poistenie - teda poistená nie je každá vrstva obyvateľstva. Chudobnejšia vrstva má, ale
zdravotná starostlivosť strednej vrstvy, alebo bohatých už inklinuje k privátnym nemocniciam a len pre príklad, keď niekto nie je
dostatočne zámožný a ochorie, potrebuje vážne finančné zázemie pre zabezpečenie lekárskej starostlivosti, vtedy sa spoja
príbuzní a rodina, dokonca aj vzdialení príbuzní prispejú finančne, aby si pacient zabezpečil potrebnú lekársku starostlivosť,
pričom je to vzájomné: dnes ja, zajtra on.
Narráció:
Az egészségügy úja és újra visszatérő témája volt beszélgetésünknek. Al-Droubi Husni az elmúlt 15 év során már jónéhány
műtéti eljárást honosított meg a sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórházban. Ilyen volt az ún. laporoszkópiás műtét, ami azt jelenti,
hogy minimális behatolással végzik el az epe, vese, vagy gyomorműtéteket. Több újjítást pedig a traumatológia területén
végzett a doktorúr. De a szakmához ezen túl még van valami, ami kell.
Narácia:
Počas nášho rozhovoru sme sa neustále vracali k téme zdravotníckeho zabezpečenia. Za uplynulých 15 rokov, doktor AlDroubi Husni udomácnil v nemocnici Alžbety v Sátoraljaújhelyi viacero chirurgických metód. Takými boli takzvané
laparoskopické operácie, čo znamená, že pomocou minimálneho zásahu je možné odstrániť žlčové, obličkové kamene, alebo
7
sa môžu vykonať zákroky na žalúdku. Viacero inovácii v oblasti traumatológie sa viaže tiež k jeho menu. Ale profesia okrem
toho vyžaduje niečo navyše.
Al-Droubi Husni általános sebész, osztályvezető főorvos
Az empátia, az nagyon fontos, és az alázat. Tanító-mestereimtől ezt tanultam főleg, a szakmán kívül, mert a szakmát
elsősorban tőlük tanultam, tanítómestereimtől, és említeném őket név szerint, Kardos Géza főorvos, Kiss János, meg Bárány
Istvántól, de tőlük is tanultam az alázatot, hogy egy szakmát csak akkor lehet igazán művelni, ha van az emberben kellő alázat,
mert anélkül nem lehet művelni ezt a szakmát.
Al-Droubi Husni všeobecný chirurg, primár oddelenia chirurgie
Empatia je veľmi dôležitá a pokora. Okrem odborných vecí som sa naučil od svojich učiteľov, pričom svoju profesiu som osvojil
od svojich učiteľov, menovite primár Géza Kardos, János Kiss a István Bárány, ale oni ma naučili aj k pokore, a totiž určitú
profesiu je možné vykonávať len vtedy, ak je v človeku dostatok pokory, bez toho to nefunguje.
Riporter:
Talán valóban ez a titok nyitja. Mindenesetre Al-Droubi Husni már több mint 40 éve dolgozik a szakmájában. De kezdetben
neki sem volt könnyű, a mindig pontos, precíz, finom kezű férfinek komoly honvággyal kellett megküzdenie fiatal korában.
Reportér:
Možno naozaj to je tajomstvo. Každopádne doktor Al-Droubi Husni robí vo svojom odbore už vyše 40 rokov. Ale v počiatkoch
ani on to nemal ľahké, stále presný muž s jemnými rukami sa musel popasovať v mladosti s vážnou túžbou po domovine.
Narráció:
22 évvel ezelőtt érkezett Magyarországra már szakmával a kezében dr. Chira Lucian fül-orr-gégész. Az egykori kolozsvári
fiatalember a szülőhazájában, Romániában 10 évet töltött a gyermekgyógyászatban. Később Bukarestben tette le a fül-orrgégészet ellátásához szükséges szakvizsgát. Mindezt a Ceausescu rendszer alatt, akkoriban tanulni és elhelyezkedni sem volt
könnyű Romániában. A rendszerváltást megelőző forradalmi hangulat pedig egyre jobban borzolta a kedélyeket. Erről az
időszakáról és élete egyik legizgalmasabb, bár megpróbáltatásokkal teli szakaszáról mesélt az immár sárospataki fül-orrgégész szakorvos, dr. Chira Lucian.
Narráció:
Pred 22 rokmi prišiel do Maďarska s profesiou v hrsti dr. Chira Lucian, ušno-nosno-krčný špecialista. Niekdajší klúžsky mladík
strávil v Rumunsku 10 rokov v odbore detského lekárnictva. Neskôr zložil odbornú skúšku ušno-nosno-krčného špecialitu v
Bukurešti. To všetko za éry Ceausesca. V tých časoch nebolo jednoduché vyštudovať, ale ani sa zamestnať v Rumunsku. A
predrevolučná nálada sa len stupňovala v tom období. O týchto rokoch a o najnapínavejšom príbehu svojho života - hoci
strastiplného, nám porozpráva teraz šarošpatakský ušno-nosno-krčný odborný lekár, dr. Lucian Chira.
Dr. Chira Lucian fül-orr-gégész szakorvos
89-et írtunk, így van, 89 nyarán az akkori feleségemmel meg a lányommal jöttünk látogatóba apósomhoz. És ez Egerben volt,
egyáltalán nem gondoltuk azt, hogy ez a változás fog történni, és akkor elhangzott ott egy olyan kérdés Egerbe, hogy akkor
még úgy hívták, hogy Tanács, hogy hány tagból áll ez a család, hát mondtuk, hogy itt vagyunk, és akkor a kérdés úgy
hangzott, hogy akkor miért kell hazamenni. Erre már nem tudtam választ adni, mivel amúgy is nehezen engedtek ki egyszerre
hármunkat azaz az egész családot a kishatár átlépővel, ahogy mondtam, és akkor így maradtunk kint.
Dr. Lucian Chira ušno-nosno-krčný odborný lekár
Písal sa rok ´89, v lete roku ´89 s mojou vtedajšou manželkou a s dcérou sme prišli na návštevu k môjmu svokrovi. To bolo v
Egeri a vôbec sme si nepomysleli, že nastane takáto zmena a vtedy v Egeri odznela otázka, - vtedy sa to ešte volalo MsNV, že
koľko členná je naša rodina. Odpovedali sme, že koľkí sme tu, no a spýtali sa, že potom prečo chceme ísť domov. Na to som
už nevedel odpovedať, keďže aj tak len s ťažkosťami nás pustili von - nás troch, to jest, celu našu rodinku s pasom pre malý
pohraničný styk, ako som to aj uviedol, takže sme tu ostali.
Narráció:
Romániában ugyanis a Ceausescu rendszer alatt nem volt egyszerű útlevélhez jutni. Chira Lucian erre két évet várt, közben
több kihallgatáson is átesett.
Narácia:
V Rumunsku v tých časoch za Ceausescuho vlády nebolo jednoduché sa dostať ku pasom. Lucian Chira čakal na pas dva
roky, pričom musel absolvovať aj niekoľko výsluchov.
Dr. Chira Lucian fül-orr-gégész szakorvos
Eltelt vagy két év, és akkor kezdett világos lenni számomra, hogy ennek ára van, ennek hogy megkaptam az útlevelet. Mit
jelent ez? Nekem valamit szolgáltatni kellett volna ennek fejében, hogy én átjöhetek Magyarországra kishatár-átlépővel. Hát
nekem egyáltalán eszem ágában sem volt, hogy bármi információt vagy bármilyen tudom is én, tevékenységet ilyen irányba
folytassak. Én ha átjöttem Magyarországra, voltak barátaim, Nyírbátor, Nyíregyháza környékén, de ezt én nem tudtam
bebizonyítani amikor visszamentem a tisztelt – hát nevezzük így – ahogy mindenki tudja, az a „szekus” elvtárs volt, aki ilyenkor
magához citált, jobban tudta mint én, hogy mikor jöttem át, és mikor mentem vissza, és ő ezt nem akarta elfogadni, hogy itt
Magyarországon, semmiféle Romániát érintő információhoz nem jutottam. Nem, sehogy sem tudtam meggyőzni erről.
Dr. Chira Lucian ušno-nosno-krčný odborný lekár
Prešli asi dva roky a vtedy začalo dochádzať, že to bude mať cenu, teda žeby som sa dostal k pasu. Čo to znamenalo? Mal
som im poskytnúť nejakú protislužbu, za to, že som mohol vycestovať do Maďarska s pasom pre malý pohraničný styk. Ja som
však nemal v úmysle poskytovať žiadne informácie, alebo čo ja viem čo, aby som vyvíjal nejaké aktivity v tomto smere. Keď
som prešiel do Maďarska, mal som tu svojich priateľov, v Nyírbátore, v okolí Nyíregyházy, ale keď som sa vrátil, tak veľa
váženému som to nevedel vysvetliť - nazveme ho tak - zaiste všetci vedia, že to bol súdruh zo "secu", ktorý ma pri takých
príležitostiach dal zavolať, bol lepšie informovaný, kedy som vycestoval a kedy som sa vrátil, než ja - a on to nechcel prijať, že
tu v Maďarsku som sa nedostal k žiadnym informáciám, týkajúcich sa Rumunska. Nijako som ho nehol presvedčiť o tom.
Narráció:
Ezért számolni kellett azzal, hogy elvehetik az útlevelet. Ekkor jött a gondolat, hogy hivatalosan is áttelepüljön Magyarországra.
Akkor 89 nyarán még senki sem sejtette, hogy ez év decemberében Romániában forradalom lesz.
Narácia:
Preto musel s tým rátať, že mu môžu pas stiahnuť. Vtedy ho napadla myšlienka, že sa aj oficiálne usadí v Maďarsku. Vtedy, v
lete ´89. roku ešte netušil, že v decembri toho istého roku bude v Rumunsku revolúcia.
8
Dr. Chira Lucian fül-orr-gégész szakorvos
Visszaút nem lehetett, mert én már mivel megtettem ezt a lépést, ilyen formába, tehát nem hivatalosan jöttem át, akkor én
odaát úgymond hazaárulónak voltam titulálva, és hát világos volt, hogy itt Magyarországon kell valahogy talpra állni. Sajnos
nem volt könnyű, elég sok helyen jártunk, próbáltunk állást találni, valamilyen oknál fogva zárt kapukra találtam, ami 89,
valamikor augusztusban sikerült Újhelybe eljutni, és ott, az akkori igazgató – elárulom a nevét – Váczi János igazgató úr egy
fantasztikus ember úgy fogadott minket és engem, hogy mivel még nem tudtunk átjönni, átlopni a papírokat, semmi diploma
felmutatása nélkül elfogadta, hogy én egy Romániából átjött orvos, fül-orr-gégész vagyok, tehát alkalmazott az újhelyi
kórházba, 1989. szeptember 15-ével, mint fül-orr-gégész. És akkor azt mondtam, hogy majd utólag behozod a papírt, a
diplomát. Ez egy fantasztikus gesztus volt.
Dr. Chira Lucian ušno-nosno-krčný odborný lekár
Cesty späť už nebolo, keďže som už spravil tento krok, čiže som sa usadil oficiálne, od tohto momentu som sa stal na druhej
strane vlastizradcom a bol zrejmé, že sa musím nejako uchytiť tu v Maďarsku. Žiaľ, nebolo to jednoduché, pochodil som veľa
miest, hľadali sme zamestnanie, ale z nejakého dôvodu stále som natrafil na zatvorené vráta. Niekedy v auguste ´89 som sa
dostal do Ujhelu a tam vtedajší riaditeľ - prezradím aj jeho meno - volal sa János Váczi, pán riaditeľ, mimochodom fantastický
človek, ma prijal tak, že keďže som nemohol prepašovať svoje úradné dokumenty o vzdelaní, bez predloženia akéhokoľvek
diplomu, keďže som bol lekár z Rumunska, ušno-nosno-krčný špecialista, takže ma prijal do zamestnania v ujhelskej
nemocnici, s nástupom od 15. septembra 1989, ako ušno-nosno-krčného špecialistu. A vtedy mi povedal, že dodatočne mi
prinesieš papiere a diplom. To bolo z jeho strany fantastické gesto.
Narráció:
Ez a gesztus volt a kezdete annak, hogy a doktor úr Magyarországot választotta, Sátoraljaújhely után Sárospatak következett.
Itt már 18 éve dolgozik a járóbeteg ellátásban.
Narácia:
Toto gesto spôsobilo, že pán doktor si vybral Maďarsko, po Sátoraljaújhelyi nasledoval Sárospatak. Tu robí už 18. rok v
ambulantnej starostlivosti o pacienta.
Narráció:
Kicsi, ám annál szebb ország a Közel-Keleten fekvő Földközi-tenger határolta Libanon. Az országot az 1970-es évekig a térség
leggazdagabb és legfejlettebb államai között tartották számon. A gazdaság fejlődését a sorozatos polgárháborúk,
megszállások visszavezették, majd megindult a kivándorlás is. A 90-es évektől azonban újra magához tért, ma már legfőbb
jövedelme a kereskedelemből, a pénzügyi szolgáltatásokból, és a turizmusból származik. Ebből a kicsi, de legendásan szép
országból jött Kherieddine Houssam, aki fogorvosként dolgozik itt nálunk. Több mint 24 évvel ezelőtt döntött Magyarország
mellett, akkor még csupán egy érettségi bizonyítvánnyal a kezében.
Narácia:
Libanon je malou, ale o to krajšou krajinou na brehu Stredozemného mora, na Blízkom východe. Do ´70-tých rokov XX.
storočia patrila medzi najvyspelejšie a najbohatšie krajiny. Hospodársky rozvoj bol zastavený neustálymi občianskymi vojnami
a inváziami, až situácia vyústila do vysťahovalectva. Od ´90-tých rokov sa krajina vzmohla, dnes jej najväčším zdrojom príjmov
je obchodovanie a cestovný ruch. Z tejto malej, ale legendami opradenej krajiny prichádza Houssam Kherieddine, ktorý
pracuje u nás ako stomatológ. Pre Maďarsko sa rozhodol pred vyše 24 rokmi, s maturitným vysvedčením vo vrecku.
Dr. Kherieddine Houssam, fogszakorvos, implantológus,
Ez nem mint határozott döntés, nem úgy volt, hanem én befejeztem a gimnáziumot otthon, Libanonban, és volt lehetőség
pályázatot beadni ösztöndíjra, külföldön tanulni, és nem határozottan Magyarországra, hanem külföldre, mert Libanon is
bizonyos országok között van diákcsere, de ösztöndíjjal, és akkor én beadtam a papírt a gimnáziumi vizsgák után és nyertem
egy ösztöndíjat Magyarországra. Először nem akartam ide jönni, mert nem is tudtam, hogy hol van Magyarország, azt hittem,
mert még annyira buta voltam, hogy arab ország, valahol van, de mégis ahogy mondták, magyarázták, mondom jó, örülök neki,
és eljöttem. Azt hiszem, ha nem tévedek 86 nyáron jöttem, és akkor Pestre kerültem, ott tanultuk a magyar nyelvet, ami
borzasztóan nehéz volt, és majdnem emiatt visszamentem haza, de hála Istennek végül is sikerült, és az eredmények alapján
kerültem a debreceni egyetemre.
Dr. Kherieddine Houssam, stomatológ, implantológ,
To nebolo nejaké definitívne rozhodnutie, ale po absolvovaní gymnázia u nás doma v Libanone som mal možnosť podať
žiadosť na štipendium pre štúdium v zahraničí, ale nie vyslovene v Maďarsku, ale do zahraničia, pretože medzi Libanonom a
určitými krajinami fungovala výmena študentov, ale len pomocou štipendia a vtedy po ukončení gymnaziálnych štúdií som
podal žiadosť a získal som štúdium v Maďarsku. Najprv som nechcel ísť, ani som nevedel, kde sa Maďarsko nachádza, myslel
som si - keďže vtedy som ešte bol dosť hlúpučký, že je to arabská krajina niekde, ale časom ako my vysvetľovali, som pristál,
teraz sa tomu už teším, že som nezaváhal. Keď sa nemýlim, prišiel som v lete v ´86-om a vtedy som sa dostal do Pešti, tam
sme sa naučili maďarčinu, čo však bolo pre mňa strašne ťažké a takmer kvôli tomu som sa vrátil domov, ale Bohu vďaka
napokon sa mi to podarilo a podľa mojich výsledkov som sa dostal na debrecínsku univerzitu.
Narráció
Első a hivatás, a fogászat, és mindaz, ami ebben izgalmasnak tűnhet, a kiválasztottak számára.
Narácia
Prvá je profesia, stomatológia a všetko to, čo sa v tom môže zdať napínavé pre vyvolených.
Dr. Kherieddine Houssam fogszakorvos, implantológus
Az egyetemre ahogy jártunk, láttam, hogy a fogászati rész, benne van valamilyen esztétikai dolog, mert ez nekem nagyon
tetszik, mindig én is, amikor beszélek egy emberrel, nézek az arcára, hogy néz ki, mi lenne jó, ez mindig bennem volt. És
próbálok így a fogászat szempontjából különösen ezt élvezem, hogy amikor jön valaki és nagyon-nagyon rosszak a fogai és
tudunk adni egy jó, szép eredményt, ez valahogy jólesik. És azonnal van a siker, 1-2 hét alatt megvan a foga, megvan minden,
ebből a szempontból. A másik hogy láttam a fogászatban van benne egy sebész rész, ez is nagyon tetszik.
Dr. Kherieddine Houssam stomatológ, implantológ
Ako sme chodili na univerzitu, všimol som si, že v stomatológii je niečo estetické, že sa mi to nejako pozdáva, veď keď sa s
niekým rozprávam, pozerám sa mu do tváre, ako vyzerá a vidím, čo by bolo preňho dobré, to stále vŕtalo vo mne. A z pohľadu
stomatológie sa vskutku vyžívam v tom, keď príde niekto s veľmi-veľmi zlým chrupom a my mu vieme dať nejaký pekný
výsledok - to ma stále napĺňa. A úspech je takmer okamžitý, behom 1-2 týždňov pacient má nové zuby, z tohto pohľadu má
všetko. Druhá časť stomatológie je chirurgia, aj to sa mi veľmi páči.
Narráció:
9
Magyarország és Libanon között nemcsak kulturális, hanem gazdasági különbség is van. Két kultúra határán megváltozik az
ember gondolkodása és a dolgokhoz való hozzáállása. A keleti ember számára a legfontosabb mégis a család marad.
Narácia:
Medzi Maďarskom a Libanonom je nielen kultúrny, ale aj hospodársky rozdiel. Na hranici dvoch kultúr sa zmení zmýšľanie
človeka, a aj jeho postoj k veciam. Pre človeka z východu je však najdôležitejšia rodina.
Dr. Kherieddine Houssam fogszakorvos, implantológus
Mielőtt én megnősültem, együtt éltem a feleségemmel, vagy öt évig. Ő nagyon-nagyon jól ismert engem, és most nem azért
dicsérem, tényleg ő egy okos nő, anélkül, hogy én tanítottam őt az arab nyelvre, ő megtanulta. Szóval, most ha én beszélek
arabul, ő ért mindent és ha kényszerhelyzetbe kerül, beszél ő is arabul, mert pl. telefonon édesanyámmal beszél arabul, és
őneki megtetszettek a szokásaink, mert ott volt Libanonban, és látta hogy mi családcentrikusak vagyunk, nem iszunk, mert ő
ezt nagyon nem szerette az alkoholt, és biztos azt látta, hogy nagyon rendes ember vagyok, és ezért elvisel engem a mai
napig.
Dr. Kherieddine Houssam stomatológ, implantológ
Predtým než sme sa zobrali, už asi päť rokov sme žili spolu s mojou manželkou. Ona ma veľmi dobre pozná a nie preto, že ju
vychvaľujem, ale je naozaj múdra žena, bez toho, aby som ju učil arabčine, sama sa naučila. Takže, keď teraz rozprávam po
arabsky, ona všetko rozumie, a keď sa dostane do núdze, aj rozprávať vie po arabsky, napríklad mojej mame keď volá,
rozpráva po arabsky a zapáčili sa jej aj naše zvyky, lebo bola v Libanone a videla, že sme veľmi rodinne založení, že nepijeme,
lebo ona strašne nemá rada alkohol a zaiste si všimla, že som veľmi poriadny a preto ma znáša až dodnes.
Anyag címe:
Új tér átadás
Anyag hossza:
2:37
Televízió:
BódvaTel
FELKONF
Kassa megyében kiértékelték a legsikeresebben pályázó településeket. Szepsi az első helyre került. A 10 000 lakosú
kisvárosban az elmúlt időszakban egy lakosra lebontva mintegy 2000 euró nagycságrendű nyertes pályázatot könyvelhettek el.
Összehasonlítás képpen ez az összeg Kassán 200 eurót tesz ki. Iskolákat újítottak fel, Bormúzeumot, szabadtéri színpadot
építettek, legnagyobb összeg a szociálisan hátrányos helyzetű lakosok életkörülményeinek javítására irányul. Ez a komplex
projekt most van folyamatban. Az EU-s pénzből finanszírozott pályázatok egyike a Bódva Panzió körüli terület rendbetétele
volt, melyre 2011 őszén került sor. A kiértékelt pályázatok sorában ez volt az utolsó.
V Košickom samosprávnom kraji vyhodnotili obce s najúspešnejšími projektmi. Moldava sa dostala na prvé miesto. V tomto
desaťtisícovom mestečku za uplynulé obdobie zaregistrovali príliv projektových peňazí vo výške 2000 eur na jedného
obyvateľa. Pre porovnanie, táto suma činí v Košiciach 200 eur. Zrekonštruovali školy, vínne múzeum, postavili amfiteáter,
najväčšia časť sumy smeruje na zlepšenie životných podmienok sociálne znevýhodnených obyvateľov. Tento komplexný
projekt prebieha teraz. Jedným z projektov, financovaným z peňazí EÚ, bola rekonštrukcia priestoru okolo penziónu Bodva,
ktorý bol realizovaný na jeseň roku 2011. Tento bol medzi vyhodnotenými a ukončenými projektami posledný.
Narr.:
Ez is egy uniós nyertes pályázat eredménye. Az 1,2 millió eurós beruházás 13 hónap alatt készült el.
Aj toto je výsledkom úspešného projektu EÚ. Investícia vo výške 1,2 mil. € bola zhotovená za 13 mesiacov.
Zachariaš István, polgármester, Szepsi / primátor, Moldava nad Bodvou:
Mi amikor terveztük és volt olyan szándékunk, hogy ebbe a kiírásba egy projektet beadjunk, akkor kerestünk egy olyan helyet,
amelyiket érdemes lenne a városközpontjában felújítani. Eredetileg bármilyen városrészt lehetet felújítani a kiírás szerint. Ezt a
múltkori kormány módosította és csak városközpontot lehetet. A múltkori városközpont felújítása után ez volt
a legkézenfekvőbb hely. A gyerek-játszóteret mint költséget nem ismerte el a minisztérium, tehát ezt végülis önkormányzati
döntés alapján saját pénzünkből finanszíroztuk.
Keď sme to plánovali a našim zámerom bolo podať do tejto výzvy jeden projekt, hľadali sme také miesto, ktoré by bolo v centre
mesta hodné rekonštrukcie. Pôvodne podľa propozície sa dalo zrekonštruovať akákoľvek mestská časť. To však minulá vláda
pozmenila a teraz sa dá iba centrum mesta. Po minulej úprave centra mesta bolo toto miesto najjednoznačnejším. Detské
ihrisko nám ministerstvo neuznalo ako oprávnený náklad, preto sme toto nakoniec podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva
financovali z vlastných zdrojov.
Narr.:
A térkövezés mellett parkolók, öntözőberendezéses parkosítás, szökőkút, díszvilágítás, a Bódván átívelő hidak és egyéb
elemek képezik a beruházás részét.
Popri povrchovej úprave priestranstva boli súčasťou investície aj parkovacie miesta, zavlažovacie zariadenia, výsadba parkov,
fontána, okrasné osvetlenie, mosty cez Bodvu a iné súčasti.
Kovács Dezső, főtervező / hlavný projektant:
Mikor ezt terveztük, egy alapelvből indultunk ki, hogy a városközpont mindig egy természetes központja úgy a közösségi
életnek, mint a kultúrának, a művelődésnek, a sportnak, a játékoknak. A tér lényegében egy közösséget alakít, képez, formál,
ennek az elvéből indultunk ki és alkalmaztunk lényegében természetes vagy természetidentitású anyagokat, a követ a vizet
a villanyt- a fényt a fát és igyekeztünk kialakítani egy olyan teret, ami lényegében beleillik a térbe egy logikus folytatása úgy a
városközpontnak mint a folyónak, ami mellett állunk és reméljük, hogy szolgálni fog a nagyközönségnek arra a célra, amire
tervezve volt.
Keď sme to plánovali, vychádzali sme zo základného pravidla, že stred mesta je prirodzeným centrom tak spoločenského
života, ako aj kultúry, vzdelávania, sportu, hier. Priestranstvo v podstate vytvára spoločenstvo, ktoré formuje. Z tohto princípu
sme vychádzali. Aplikovali sme prírodné materiály alebo prírodne identické materiály ako kameň, voda elektrina- svetlo
a drevo. Snažili sme sa vytvoriť také priestranstvo, ktoré do tohto priestoru zapadne a bude logickým pokračovaním tak centra
mesta ako aj rieky, pri ktorej stojíme a dúfame, že verejnosti poslúži tomu účelu, Ktorému bol vymyslený.
10
Narr.:
A tér átadásánál Zdenko Trebula Kassa Megye főispánja kihangsúlyozta, hogy a térség leglátványosabban fejlődő települése
Szepsi, amire sokan irigykedve néznek, de a befektetett munka mindig meghozza gyümölcsét.
Pri odovzdávaní priestranstva do užívania predseda KSK Z. Trebuľa zdôraznil, že Moldava je najviditeľnejšie sa rozvíjajúcim
mestom regiónu a mnohí sa na to pozerajú so závisťou, no investovaná práca vždy prinesie svoje ovocie.
Anyag címe:
Verseny az unióról
Anyag hossza:
2:37
Televízió:
Rozsnyó
FELKONF
Aktív idősödés és nemzedékek közötti szolidaritás.
Aktívne starnutie a solidarita medzi generáciami.
Ez volt a vezérgondolata annak a vetélkedőnek, amelyet Rozsnyón szervezett Kelet Szlovákiai középiskolások számára
Mészáros Alajos Európai parlamenti képviselő és a Europe Direct uniós ügyekkel foglalkozó rozsnyói iroda.
To bola ústredná idea súťaže, ktorá sa konala minulý týždeň vo veľkej sále MsÚ. Zorganizovali ho poslanecká kancelária
poslanca Európskeho parlamentu Alajosa Mészárosa a kancelária Europe Direct sídliaca v budove MsÚ.
Narrátor:
Feszült figyelem – érdekes kérdések.
Napätá pozornosť a zaujímavé otázky.
Az uniós versenyen Kelet Szlovákia, Magyar tanitasi nyelvű középiskolái vettek részt.
Na súťaži EU sa zúčastnili študenti maďarských stredných škôl z východného Slovenska.
Slovák Gyula, a zsűri elnöke
predseda poroty
Igen, mivel hogy ahogy el volt mondva ez az év az Idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás Európai éve, vannak itt
kérdések ebből a témakörből.
Áno, lebo ako to už odznelo tento rok je v EU venovaný starnutiu a solidarite medzi generáciami. Preto tu sú otázky z tejto
témy.
Aztán vannak általános kérdések az Európai Unióról.
Ďalej sú zaradené aj všeobecné otázky o Európskej únii.
Ahogy a második körbe meglátjuk a vetélkedőben, lesznek képek személyiségekről, európai unió intézmények az épületeiről,
és különféle logókról, amit fel fog kelleni ismerni.
V druhom kole sa budú podľa fotografií spoznávať osobnosti, inštitúcie a budovy, ďalej rôzne logá únie.
Narrátor:
A vetélkedőt a városi hivatal nagytermében Vladislav Laciak, Rozsnyó polgármestere nyitotta meg.
Súťaž vo veľkej sále mestského úradu otvoril primátor mesta Rožňava, Vladislav Laciak.
Szuperák Mária, Mészáros Alajos európai parlamenti képviselő asszisztense konferálta a versenyt.
Súťaž moderovala asistentka poslanca EÚ Alajosa Mészárosa Mária Szuperák.
A vetélkedőn részt vett a Rozsnyói Safarik Gimnázium, az Egészségügyi valamint Fabry Zoltán Szakközépiskola.
Zúčastnili sa jej študenti Gymnázia P.J. Šafárika, SOŠ Z. Fábryho a Zdravotníckej školy v Rožňave.
Ezen kívül itt voltak a kassai Ipari Szakközép iskola diákjai.
Okrem toho tu boli aj študenti Strednej priemyselnej školy v Košiciach.
Ankét
Anketa
A kérdések nem voltak olyan nehezek, meg tudtuk oldani, volt mindenféle, általános az Európai Unióról, hogy mit tudunk.
Otázky neboli veľmi ťažké, vedeli sme odpovedať. Boli o všeličom, všeobecne čo vieme o EÚ.
Narrátor:
A verseny győztese a Rozsnyói Safarik Gimnázium lett, akik így Mészáros Alajos felajánlása jóvoltából elutazhatnak
Brüsszelben.
Výhercom súťaže sa stalo Gymnázium P. J. Šafárika v Rožňave, ktorého súťažiaci môžu za podpory Alajosa Mészárosa
navštíviť Brusel.
Itt közelről is megismerkedhetnek a képviselők munkájával.
Tam sa môžu bližšie oboznámiť s činnosťou poslancov európskeho parlamentu.
Ezen kívül a tanulók értékes tárgyi nyereményeket is kaptak.
Okrem toho dostali súťažiaci aj hodnotné vecné ceny.
Ankét
Anketa
Mennyit készültetek erre a versenyre?
Koľko ste sa na túto súťaž pripravovali?
Hát ugye az utóbbi egy hetet elég komolyan, az utóbbi két napot szinte csak ennek a versenynek szenteltük.
Tak posledný týždeň už dosť intenzívne a ostatné dva dni sme sa venovali len tejto súťaži.
Mit adott ez a verseny?
Čo vám táto súťaž dala?
Jobban megismerjük az Európai Uniót, szervezeteit, bizottságait.
Lepšie spoznanie Európskej únie a jej inštitúcie a komisie.
Narrátor:
Az ötlet Brüsszelben született.
11
Tento nápad sa zrodil v Bruseli.
A kezdeményező és a vetélkedő támogatója Mészáros Alajos volt.
Iniciátorom a podporovateľom súťaže bol Alajos Mészáros.
Rozsnyó város polgármesterével Vladislav Laciakkal egyetemben a Rozsnyói Europe Direct iroda is segítette az
előkészületeket.
Spolupracovali primátor mesta Vladislav Laciak a rožňavská kancelária Europe Direct.
Mészáros Alajos, Európai parlamenti képviselő
poslanec Európskeho parlamentu
Ennek a vetélkedőnek is, mint minden más vetélkedőnek elsősorban az a célja, hogy összemérjék az erejüket a fiatalok és
bővítsék a tudásukat.
Cieľom tejto súťaže, ako všetkých ostaných je predovšetkým zmeranie si síl súťažiacich a rozšírenie vedomostí.
Úgy gondolom, hogy a tudást csak úgy lehet bővíteni.
Myslím si, že to je dobrá cesta k ich rozšíreniu.
És ezt úgy mondom, mint egyetemi tanár is, ha van megfelelő motiváció, serkentés erre, és ez most erről szól.
Hovorím to aj ako univerzitný profesor. Ak je dobrá motivácia, tak ako teraz, ide to.
Az, hogy most van a verseny, ennek van egy különleges üzenete.
To, že sa súťaž koná práve teraz, má určitý odkaz.
Tudjuk, hogy az unió mit él át és az európai polgárok mit élnek át.
Vieme čo prežívajú občania EÚ.
Félve figyeljük a történéseket.
Sledujeme toto dianie s obavami.
Szeretnénk ezen a versenyen keresztül is üzenetet küldeni.
Touto súťažou by sme chceli vyslať odkaz.
Úgy gondlom, hogy a fiatalokat kell megfogni, őket kell felkészíteni arra a jövő Európájára, amit most építünk, s ami távolról
sincs olyan szinten, integrációjában, szolidaritásban.
Myslím si, že je potrebné pochytiť maldých ľudí, pripraviť ich na Európu budúcnosti, ktorú teraz budujeme, a ktorá zďaleka nie
je v oblasto integrácie a solidarite na očakávanej úrovni.
Narrátor:
A 2012-es esztendő az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve.
Rok 2012 je európskym rokom starnutia a solidarity medzi generáciami.
Európában ugyanis az átlagéletkor jóval magasabb lett.
V Európe je totiž priemerný vek obyvateľov vysoký.
A nőknél 77 a férfiaknál 70 ev.
U žien to je 77 a u mužov 70 rokov.
Az emberek minden eddiginél tovább élnek.
Ľudia žijú čoraz dlhšie.
Így a verseny elsődleges célja volt, hogy a fiatal generációk is tudatosítsák, milyen hasznos szerepet tölt be a társadalomban
az idősebb generáció.
Preto sa stalo prvoradým cieľom súťaže, aby si mladšie generácie uvedomovali, akú nezastupiteľnú úlohu má v spoločnosti
staršia generácia.
Anyag címe:
Falucska
Anyag hossza:
11:09
Televízió:
Ped. Int. Miskolc
FELKONF
A határ közelében van egy kis település, a neve: Falucska. Magyarok, szlovákok, ruszinok és németek élnek benne egymás
mellett, megértésben. A következőkben ezt a falucskát mutatjuk be.
V blízkosti hranice sa nachádza malá dedinka. Volá sa Hačava. Bývajú v nej Maďari, Slováci, Rusíni i Nemci. Žijú vedľa seba
v porozumení. V nasledujúcich minútach Vám túto dedinku predstavíme.
Anyag:
Andrea Bernarova születése óta él a szlovákiai Hacsaván. Sorsa szorosan összefonódik a falu életével és mindennapi
küzdelmeivel. A poraiból újjáéledő főnixmadár története ez. Egy olyan közösségé, amely a történelem hányattatásai után új
életre kel. Ez az élet tele van olyan harcokkal, amelyben a családoknak erőn felül kell teljesítenie az életben maradásért.
Andrea Bernarová žije v obci Hačava od svojho narodenia. Jej osud, je úzko spätý so životom dedinky a každodennými
útrapami. Je to príbeh vtáka fénixa ožívajúceho z prachu, je to príbeh spoločenstva, ktoré opäť ožíva po peripetiách histórie, je
to život plný takých bojov, v ktorých musia rodiny za prežitie podať nadľudské výkony.
Andrea Bernarova
A szüleim is itt születtek Hacsaván. Édesanyám az erdőben dolgozott, apám pedig kőművesként az építkezéseket járta.
Nagyon szép gyermekkori emlékeim vannak. Azt gondolom, az emberek akkor jobban odafigyeltek a másikra. Ami nem csoda,
hiszen egymásra voltak utalva.
Aj moji rodičia sa narodili tu v Hačave. Moja mama pracovala v lese, otec bol murárom a chodieval po stavbách. Mám krásne
spomienky z detstva. Myslím si, že sa v tej dobe ľudia navzájom viac všímali. Nie je to nič zvláštne, lebo boli odkázaní na seba.
Az egymásra utaltság a közös sorsból és a közös etnikai elzártságból adódott. Elzártságból a legszorosabb értelmében.
Hacsava ugyanis egészen a közelmúltig fizikailag elzárt település volt az erdők ölelésében. Egy Ördögszikla nevű hegy állta
útját a technikai vívmányok, a közlekedés és az emberi kapcsolatok elterjedésének. Másrészről pedig a hacsavaiak ruszin
nemzetiségűek. Éppen ezért a társadalmi, kulturális elhatárolódás miatt szigetelődtek el, és őrizték meg egyúttal eredetüket.
Táto odkázanosť vyplývala zo spoločného osudu a etnickej izolácie. Z izolácie v priamom slova zmysle. Hačava bola totižto
donedávna fyzicky uzatvorená dedina v objatí hôr. Rozvoju technických vymožeností, dopravy a medziľudských vzťahov
12
bránila hora s názvom Čertova skala. Na druhej strane sú obyvatelia Hačavy rusínskej národnosti. Práve kvôli tejto
spoločenskej, kultúrnej diferenciácii sa izolovali a súčasne si uchovali svoj pôvod.
az élet nem volt könnyű. Az állam akkor sem segített nekünk. Magunkra maradtunk, akárcsak ma. Talán annyiban volt
könnyebb, hogy az itt élők felépítették maguknak az életüket. Megteremtettek mindent, ami a gyermekeik felneveléséhez
kellett. Óvodát, általános iskolát. A felnőttek kizárólag az erdőből éltek, favágással, szénégetéssel foglalkoztak. A fiatalok pedig
a falun belül házasodtak. Ezért van az, hogy az őslakosok közül mindenki valakinek a rokona, tulajdonképpen egy nagy család.
Môj život nebol ľahký. Štát nám ani vtedy nepomáhal. Ostali sme odkázaní sami na seba, tak ako dnes. Možno to bolo o to
jednoduchšie, že ľudia čo tu žili si sami zariadili svoj život. Zadovážili si všetko, čo potrebovali pre výchovu svojich detí, škôlku,
základnú školu. Dospelí žili výlučne z hory. Zaoberali sa ťažbou dreva a pálením uhlia. Mladí ľudia sa v dedine brali medzi
sebou. Aj preto je z pôvodného obyvateľstva v dedine každý niekomu príbuzný. V podstate je to jedna veľká rodina.
Az idősek úgy emlékeznek vissza, hogy nagy szegénység volt mindig a faluban. A férfiak fejszével, kézi fűrésszel vágták a fát,
ökörrel szántottak, a burgonyát pedig, amely azon kevés növények közé tartozik, ami megterem e vidéken, a hátukra vették,
és úgy szállították. Ám az erdőművelés, ami kenyeret adott generációk sokaságának, ma már nem jelent megélhetést.
Starí ľudia v dedine v spomienkach vždy hovoria o veľkej biede. Muži ťažili drevo sekerami a ručnými pílami, volmi orali
a zemiaky, ktoré sú jednou z mála plodín, ktoré sa tu urodia, si ich naložili na chrbty a tak ich prenášali. No práca v lese, ktorá
zabezpečovala obživu generáciám, už dnes na prežitie nestačí.
A falu nagyrésze munkanélküli segélyből, néha alkalmi munkából él. Az őslakosok száma egyre fogy, az idősek elhalnak, a
fiatalok máshol alakítanak családot a kilátástalan helyzetben. A régi értékeket is elveszítettük. Nincs már sem iskolánk, sem
óvodánk, az egész településen egyetlen élelmiszerbolt van, nincs tömegközlekedés sem. A vasútvonal nem ér el idáig,
autóbusz pedig kétszer fordul meg a településen. Reggel és este
Väčšina obyvateľov dediny žije z podpory v nezamestnanosti a príležitostných prác. Počet pôvodných obyvateľov stále klesá.
Starí umierajú a mladí, si kvôli bezvýchodiskovej situácii, zakladajú svoje rodiny inde. Prišli sme aj o staré hodnoty. Nemáme
už ani školu, ani škôlku. V celej dedine sú jediné potraviny a niet tu ani hromadnej dopravy. Železnica sem nesiaha. Autobus sa
v dedine obráti dvakrát za deň, ráno a večer.
Hacsaván mindezek ellenére nem fogy a népesség száma. Mégpedig azért nem, mert ez a kis, elzárt falu olyan tud nyújtani,
amit a nagyváros nem. Békét és nyugalmat. Az idő múlásával egyre nagyobb az esélye annak, hogy a falu történelme
megismétli önmagát, modern, 20. századi változatban. Az eredeti lakosság csakhamar kihal. Olyan kassaiak telepítik be a
falut, akik csak a hétvégeket töltik itt, Egyik-másik család végleg ideköltözik. Megvásárolják a portákat, a házakat, és
nyaralókká alakítják át.
Napriek tomu však počet obyvateľov v dedine neklesá. Neklesá preto, lebo táto malá izolovaná dedinka dokáže poskytnúť to,
čo veľké mesto nie. Ponúka pokoj. Postupom času je stále väčšia pravdepodobnosť, že história sa zopakuje v modernej
podobe XX. storočia. Pôvodné obyvateľstvo čochvíľa vymrie. Obec osídlia takí Košičania, ktorí tu trávia iba víkendy. Niektoré
z rodín sa sem presťahujú definitívne. Skúpia tunajšie nehnuteľnosti a prerobia ich na letoviská.
Hacsava tetszett azért, hogy ez egy végfalu. Hogy itt egy óriási csend volt. Ide akkoriban jóformán nem járt semmiféle autó, a
faluba mikor én ide jöttem és megvásároltam egyedül nekem volt itt autóm. A többiek rendes ökrös szekerekkel hordták a
krumplit, a szénát, és így tevékenykedtek, ez nekem úgy tetszett, hogy az ember nem is tudja kimondani, hogy milyen jó.
És a jó levegő, a jó környezet?
Ez mind arra vallott, hogy szanatórium lesz nekem.
Hačava sa mi páčila preto, lebo je koncovou obcou. Bolo tu nesmierne ticho. V tej dobe sem nechodili skoro žiadne autá. Keď
som tu kúpil dom a prišiel som sem, bol som jediný, kto mal auto. Ostatní prevážali zemiaky a seno na povozoch z volskými
záprahmi. Tak sa mi to zapáčilo, že sa to ani opísať nedá.
A dobrý vzduch a príroda?
Všetko to poukazovalo na to, že to bude moje sanatórium.
Hacsava, ez az alig 200 lelkes település a magyar határtól mindössze 10 kilométerre, a Szlovák hegyek rejtekén, vadregényes
természeti környezetben fekszik. A természet-alkotta értékek teszik egyszerivé, és feledhetetlenné a vidéket, a csöppnyi,
keskeny utat, a falu egyetlen, karcsú utcáját. A Szlovák-Karszt tájvédelmi körzetben vagyunk, Kelet-Szlovákia délnyugati
részén, a Rozsnyói –és Kassa-vidéki Járások területén.
A látványhoz romantikus mondavilág kapcsolódik. A régiek úgy mondják, hogy az idők kezdetén, egy Gordan nevű rabló járta a
vidék falvait. Rabolt kincseit, melyhez oly sokszor vér tapadt, a település hegyvonulatai között rejtette el. Jóllehet a kései
utókor, hiába kereste, sohasem találta e kincseket.
A hozzáférhető iratok tanúsága szerint a völgy első ideérkezett lakosai német bányászok voltak. Őket, a 15. században ruszin
nemzetiségű favágók, és faházépítők követtek, akik a Szepességből érkeztek. Ezt bizonyítja az is, hogy a népesség
egyöntetűen görögkatolikus vallású, és már az 1770-es években saját görögkatolikus parókiát építettek.
Hačava, dedinka s ledva dvomi stovkami obyvateľov leží iba 10 kilometrov od maďarskej hranice ukrytá medzi slovenskými
horami v prekrásnej prírodnej scenérii. Nezabudnuteľnou ju robí krása prírodných výtvorov, úzka cestička a jediná ulica
dedinky. Nachádzame sa v Národnom parku Slovenský kras, v juhozápadnej časti Východného Slovenska na území okresov
Rožňava a Košice.
S krásnym prostredím sú spojené aj povesti. Starí ľudia vravia, že na začiatku časov chodil po okolitých dedinách zbojník
Gordan. Pozbíjané poklady, ktoré boli často poznačené krvou, poukrýval v svahoch okolo dediny. Zbytočne ho následné
pokolenia hľadali, poklady nikdy nenašli.
Podľa dostupných prameňov boli prvými obyvateľmi, ktorí sa tu usadili, nemeckí baníci, ktorí sem prišli zo Spiša. Dokazuje to aj
fakt, že pôvodné obyvateľstvo bolo celé gréckokatolíckeho vierovyznania a už v roku 1770 si tu postavili vlastný
gréckokatolícky kostol.
Lelki szempontból előszöris szeretném azt mondani, hogy a jelen hasonlít egy hajótöréshez, mert az a 40-50-60 éves
korosztály, amely jelenleg itt van többnyire, látni, hogy lelkileg egy kicsikét elavult. Úgy gondolom, hogy mint lelkésznek nagyon
sok dolga lesz és van jelenleg főleg az emberek lelki életében.
Úgy érzi, hogy egy kicsit fel kell frissíteni?
Így, igen, tehát az a megszokott rendszer, ami volt az 50 év alatt az egy kicsit megbélyegezte az embereknek a lelkét, és egy
lelki közömbösségnek lehetne mondani.
13
V prvom rade by som chcel povedať, že súčasnosť sa podobá na stroskotanie lode. Vekové kategórie medzi 40-60 rokmi, ktoré
sú v súčasnosti tu, sú duchovne zaostalé. Myslím si, že duchovný pastier tu bude mať a má veľa práce s duchovným životom
tunajších ľudí.
Myslíte si, že by bolo treba dedinu trochu oživiť?
Áno. Zažitý systém, ktorý tu bol uplynulých 50 rokov poznačil duše ľudí a dá sa
hovoriť o duchovnej ľahostajnosti.
Hacsava azt is jelenti, Falucska. Ezt a nevet a lakosság kis száma miatt kapta. A 60-as években a Kelet-Szlovákiai Vasmű és a
Tornai Cementgyár megépülésével egy új világ, új életforma köszöntött az itt élőkre. Kiléptek a falu határai közül, többen
helyezkedtek el az iparban. A szocializmus csaknem teljes egészében elkerülte e kis, zárt, közösséget, amelynek sem állami,
sem termelő szövetkezete nem volt. Az állattartás ma már nem jellemző. Inkább a szegény ember tehene, a kecske található
meg, egy-egy háznál. A magas hegyvidéken főleg a krumpli, és a zab terem meg. A fiatalok számára nem sok esély van
életük, esetleg karrierjük megkezdésére.
A falu, dacára minden csendességének és halkszavúságának, sokat változott az elmúlt századokban, főleg nemzetiségét
váltogatta, persze muszájból. A hacsavai ember élete során legalább két nemzethez tartozott úgy, hogy közben ki sem lépett a
házából. Amikor megalakult az egykori Csehszlobákia, a szlovák-magyar határ az Ördögszikánál húzódott, Hacsavát tehát
ennek megfelelően szlovák településként tartották számon. Majd a II. Világháború előtt 1939-ben a hatalmi harcok
játékszereként már a falu felett húzták meg az államhatárt, ekkor Hacsava ismét magyar település lett. Így történhetett, hogy a
hacsavaiak értik és beszélik a szlovák, a ruszin, és a magyar nyelvet is.
Hačava je v preklade Falucska, čiže dedinka. Toto pomenovanie obec dostala kvôli nízkemu počtu obyvateľstva. V 60-tych
rokoch, po výstavbe VSŽ a Cementárne v Turni, zavítal medzi tunajších obyvateľov nový životný štýl nového sveta. Obyvatelia
vykročili za hranice obce a viacerí sa uplatnili v priemysle. Socializmus skoro celkom obišiel malé izolované spoločenstvo,
ktoré nemálo ani JRD ani výrobné družstvo. Chov dobytka už dnes nie je charakteristický. U niektorých domov tu skôr nájdeme
kozu – kravu chudobných. V horskom prostredí sa tu skôr urodia zemiaky a ovos. Pre mladých tu niet veľa šancí na začatie
života či kariéry.
Napriek tichu a kľudu sa táto dedina v uplynulých stáročiach veľmi zmenila. Obyvateľstvo tu svoju národnosť menilo hlavne
z donútenia. Hačavčan počas svojho života patril aspoň k dvom národom tak, že medzitým ani nevykročil zo svojho domu. Keď
vzniklo Československo, slovensko-maďarská hranica bola pri Čertovej skale a tak bola Hačava považovaná za slovenskú
obec. Pred II. svetovou vojnou v roku 1939, ako dôsledok mocenských bojov, bola hranica vytýčená nad dedinou. Vtedy sa
Hačava opäť stala maďarskou obcou. Tak sa mohlo stať, že obyvatelia Hačavy rozumejú a hovoria po slovensky, po maďarsky
aj po rusínsky.
Ha kell, magyarul beszélek, ha jönnek a magyarok, akkor ugye magyarul, ha nem, akkor szlovákul.
És ruszinul?
Imitt-amott, ha jönnek ide. Másként nem beszélek, nincs kivel, az a baj.
Itt a faluban nincsenek öregek, akikkel tud beszélni ruszinul?
Nincsenek, meghaltak.
A fiatalok pedig már nem beszélnek, ugye?
Nem. Nem beszélnek a fiatalok.
De templomba azért járnak?
Járnak, de csak az öregek. A fiatalok kocsmába járnak.
Keď treba hovorím po maďarsky. Keď prídu Maďari, po maďarsky, keď nie, po slovensky.
A po rusínsky?
Sem-tam, keď sem prídu. Ináč nerozprávam, niet s kým.
Tu v dedine niet starých ľudí, s ktorými by ste vedel rozprávať po rusínsky?
Niet, pomreli.
Mladí už nerozprávajú?
Nie, nerozprávajú.
Ale do kostola zato chodia?
Chodia, ale iba starí. Mladí chodia do krčmy.
Az idegenforgalom mentheti meg a falut a pusztulástól. A lehetőségek adottak, hiszen a terület a szlovák érchegységhez
tartozik. Több olyan növény, és állatfaj gazdagítja nem mindennapi, csodás tájait, amelyek másutt nem találhatók. Az erdők és
az aljnövényzet zöldjét néhol megtöri a vakítóan fehér mészkő egy-egy darabja. Hegyek és völgyek, hűs vizű források,
sebesen rohanó patakok váltogatják egymást. A turizmus már most meghatározó a falu életében. Többen járnak ide Észak –
sőt Dél-Magyarországról, Kecskemétről hetente érkeznek diákcsoportok, jelenleg 45 ágy áll rendelkezésre. A teljes
infrastruktúra azonban még nincs kiépítve.
Dedinu môže od zániku zachrániť cestovný ruch. Možnosti sú dané, lebo oblasť je súčasťou Slovenského krasu. Vyskytuje sa
tu viacero takých rastlín a zvierat, ktoré sa inde nenachádzajú. Lesy a zeleň dolín občas pretína beloba vápencových skál.
Hory, doliny, pramene sviežej vody či bystriny, to všetko sa tu strieda. Turizmus je už teraz rozhodujúcim prvkom v živote
dediny. Viacerí sem chodia zo severu a juhu Maďarska. Z Kecskemétu sem každý týždeň prichádzajú skupiny žiakov.
V súčasnosti je k dispozícii 45 postelí. Celková infraštruktúra však zatiaľ vybudovaná nie je.
Szeretnénk kibővíteni a lehetőségeinket, a turizmus területén, hogy minél több vendéget fogadhassunk. A kerékpárutakat
szeretnénk kiépíteni, tanösvényeket létrehozni, továbbá bevezetni a lovasturizmust. Jó a kapcsolatunk Magyarországgal is.
Perkupától Aggteleken át tervezünk kiépíteni egy egész rendszert. Jó volna megváltoztatni a falu képét, mert a lakosság
egyharmada betelepülő. Ennek az előnyök mellett hátrányai is vannak, ezek a lakosok csak a hétvégeket töltik itt, nem
kezdenek vállalkozásba, ez nem jelent fejlődést, mert ők csak a saját portájukkal foglalkoznak.
Chceli by sme v oblasti turizmu rozšíriť naše možnosti, aby sme tu mohli ubytovať čím viac hostí. Chceli by sme tu vybudovať
cyklotrasy, náučné chodníky a zaviesť tu turistiku na koňoch. S Maďarskom máme tiež dobré vzťahy. Cez obce Perkupa
a Aggtelek plánujeme celý systém vybudovať. Dobré by bolo zmeniť obraz dediny, lebo tretina obyvateľov je prisťahovalcov.
Popri výhodách to má aj svoje nevýhody. Títo obyvatelia tu trávia iba víkendy, nezačnú tu podnikať. To neznamená rozvoj, lebo
oni sa zaoberajú iba svojimi majetkami.
A keserű felhangtól függetlenül így, hogy turista, hétvégi látogató, ruszin, szlovák, magyarajkú él együtt ebben a kis utcában,
megvalósul a sokféle nemzetiség, kultúra találkozása, összemosódása, a hacsavai valóság. Jól mondják a régiek, hogy az
itteni levegő rabul ejti az embert, nehéz elszakadni a látványtól is. Olyan ez a kis világ, mintha tapinthatóan eggyé válna benne
14
a tér és az idő, és nem marad más, csak az ember, tisztán, megváltva minden nagyvárosi álproblémától. Mert úgy hírlik, hogy
aki egyszer megcsodálta a hacsavai hegyek kacér szépségét, az már soha többé nem akar elmenni innen.
Bez ohľadu na horkú príchuť týchto slov je to, že sa tu stretávajú turisti, víkendoví návštevníci, Rusíni, Slováci, Maďari a žijú tu
spolu v malej ulici, faktom, že sa tu stretávajú rôzne národností a kultúry, ktoré sa tu prelínajú a vytvárajú hačavskú realitu.
Dobre vravia starí ľudia, že tunajší vzduch človeka opantá a je ťažké sa s tým pohľadom rozlúčiť. Tento maličký svet je taký,
akoby sa v ňom zhmotnil priestor a čas a neostalo nič iné iba človek, očistený od všetkých veľkomestských pseudoproblémov.
Hovorí sa, že ten, kto sa raz pokochá v koketnej kráse hačavských vrchov, nikdy viac odtiaľto nechce odísť.
Anyag címe:
Farkaslyuk
Anyag hossza:
7:31
Televízió:
Putnok
FELKONF
Egy elhagyott, lerombolt bánya bizonyos részeit szeretné újrahasznosítani a nemrégiben alakult Ózdi Szénbányák Zrt. A
társaság egy olyan feladatra vállalkozott, amelyre nem volt példa az elmúlt 70- 80 évben.
Nedávno vzniknutá Ózdske uhoľné bane a.s. by chcela znovu využiť časti jednej opustenej zničenej bane. Spoločnosť sa
podujala na takú vec, aká sa v minulých 70-80 rokoch nestala.
A munkálatok el is kezdődtek, ám nem sokkal utána le is álltak. Ez volt a témája annak a lakossági fórumnak, amelyet a
társaság a bányában dolgozni szándékozók részére tartott meg Farkaslyukban.
Práce sa začali, no onedlho aj prestali. Toto bolo témou toho stretnutia obyvateľov, ktoré zorganizovala spoločnosť vo
Farkaslyuku pre tých, ktorí majú záujem o prácu v bani.
Saját hang
Jó szerencsét!
Jó szerencsét!
Köszönöm a választ.
Veľa šťastia!
Veľa šťastia!
Ďakujem za odpoveď.
Narr.
Lakossági fórumot tartottak a farkaslyuki bányában, a jelenleg tartó munkálatokról. 2011. november 25- én nyitották meg a
hosszú ideje lezárt farkaslyuki Gyürki Gyula tárnát. A 20 éve nem használt bányarészből szeretne szenet termelni az Ózdi
Szénbányák Zrt. Molnár György vezérigazgató irányításával.
V bani vo Farkaslyuku sa konalo občianske stretnutie o momentálne prebiehajúcej práci. 25.-ho novembra 2011 otvorili dlho
uzavretú šachtu Guylu Gyürkiho. Ózdske uhoľné bane a.s. by pod vedením Györgya Molnára by chceli ťažiť uhlie z 20 rokov
nepoužívanej časti bane.
Az előzetes vizsgálatok alapján legalább 12 millió tonna barna kőszén van a területen. A társaság a Miskolci
Bányakapitányságtól már megkapta az engedélyek egy részét kutatófúrásokra, valamint vágathajtásra.
Podľa predbežných prieskumov sa jedná o 12 miliónov ton hnedého uhlia. Spoločnosť už dostala povolenie na výskumné vrty
od Vedenie baní v Miskolci.
Rip.: Molnár György- Ózdi Szénbányák Zrt. vezérigazgató
György Molnár, vedúci Ózdske uhoľné bane a.s.
- Az engedélyünk két ütemből áll. Az egyes ütem előkészítése zajlik most ebben a pillanatban, amely áll a Gyürki táró
újranyitásából, vasút érkezés kiépítéséből, víztelenítésből és egyéb munkálatokból. Hogyha itt megfelelünk és ezt az egyes
számú ütemet lezárjuk- akkor a kettes számú ütemet kell újra engedélyeztetnünk és már konkrétan vágat hajtásra is kapunk
engedélyt.
- Naše povolenie pozostáva z dvoch častí. Momentálne prebieha tá prvá, ktorá pozostáva zo znovuotvorenia šachty,
vybudovanie prístupovej železnice, odvodnenia a iných prác. Ak tento prvý bod uskutočníme, musíme znovu získať povolenie
na druhý bod a dostaneme povolenie na konkrétnu činnosť.
Narr.
A cég azt tervezte, hogy 2012 folyamán állítja talpra a több mint húsz éve bezárt bányaüzemet, és 2013 végéig szerzi be a
működéshez szükséges összes engedélyt. A termelés 2014-ben indulhat el újra, ha minden jól alakul. Ám, nem alakult minden
olyan jól, ahogy a tervekben szerepelt.
Spoločnosť plánovala postaviť viac ako 20 rokov nepoužívanú baňu v priebehu roka 2012 na nohy. Do konca roka 2013 získa
všetky potrebné povolenia na jej prevádzku. Ak pôjde všetko podľa plánu, ťažba sa znovu môže začať v roku 2014. Žiaľ, nie
všetko sa stalo tak, ako to bolo v pláne.
A munkálatokkal egy időre megálltak a szakemberek. Ezt a információt tartotta fontosnak bejelenteni a társaság az
érintetteknek.
Odborníci museli prestať s prácami. Spoločnosť pokladala za dôležité túto informáciu sprostredkovať tým, ktorých sa to týka.
Rip. Molnár György
Jelen pillanatban állnak a munkálatok. Ennek az oka az, hogy a Gyürki táró előtt lévő terület tulajdonosával a mai napig nem
sikerült egyességre jutnunk egy vétel vonatkozásában.Pillanatnyilag azon dolgozunk, hogy az úgynevezett „B terv”-et léptessük
15
életbe, amely arról szól, hogy teljesen másik oldalról közelítsük meg a fő feltáró rendszert, azaz önkormányzati területek
igénybevételével fogunk egy 250- 260 m- es új táró építésével és hajtásával rácsatlakozni, a már meglévő Gyürki táró
fővonalára 350 m- en.
Momentálne práce stoja. Príčinou je, že s vlastníkom pozemku pred Gyürkiho šachtou sme sa nevedeli dohonúť na kúpe. V
súčasnosti pracujeme na tom, aby náš tzv. „B-plán” napredoval, teda aby sme sa k hlavnej časti dostali z inej strany,
postavením 250-260-metrovej šachty na pozemku samosprávy smerom k Gyürkyiho šachte.
Ezeket a terveket jelen pillanatban készítik a mérnökeink, helyesebben már el is készültek nagyjából, a legfőbb
szakhatóságunk a Miskolci Bányakapitányság elvileg támogat bennünket ezen tervünkben, pillanatnyilag itt tartunk.
Tieto plány momentálne vypracuvávajú naši inžinieri, zhruba sú už aj hotové. Vedenie baní v Miskolci nás podporuje, toto je
situácia, v ktorej sa nachádzame.
Narr.
A megjelentek az Ózdi Szénbányák Zrt munkatársaitól teljes körű áttekintést kaptak a bánya állapotáról, a jelenleg elkészült,
valamint a tervezett munkákról a kivetített térkép segítségével.
A bánya megnyitása a termelésnek köszönhetően az évek során nagyjából 1000-1200 embernek adna kereseti lehetőséget,
ami a térség foglalkoztatási helyzetét tekintve igen szépnek mondható.
Prítomní dostali informácie o situácii Ózdskych uhoľných baní a.s., o súčasných i pripravovaných prácach, ktoré boli
premietané na mape.
Otvorenie bane by znamenalo 1000-1200 pracovných miest, ktoré by boli vzhľadom na miestne pomery mimoriadne potrebné.
Rip.: Gábor Dezső- polgármester ( Farkaslyuk)
Rep. Dezső Gábor, starosta (Farkaslyuk)
Azt hiszem, ezt nem lehet egyszerűen örömujjongással fogadni. A szemem előtt a jövő „nagy képei” jelentek meg, amikor
visszaemlékeztem, hogy mik történtek ezen a településen. Ugyan olyan nem lesz természetesen, mint volt, de biztos vagyok
benne, hogyha a kitartása meglesz a vállalkozónak, akkor újra lendületbe tud jönni ez a település.
Myslím si, že toto si zaslúži viac ako výkrik radosti. Pred očami sa mi zjavili veľké obrazy o budúcnosti, keď som si spomenul,
čo sa stalo s touto oblasťou. Také, aké to bolo niekedy, to, samozrejme, nebude, ale som si istý, že ak bude mať podnik
dostatočnú vytrvalosť, tento kraj môže opäť prosperovať.
Mondhatom azt, hogy az elkövetkezendő időszak egyetlen egy olyan esélye, lehetősége a férfi munkaerők számára, amely
jövőképet adhat. Azon, hogy most ez 1000- 1200, vagy 800 fő, kár most is és a későbbiek során is vitatkozni. Ha ez csak 300
főnek és így családjuknak ad megélhetést, és így jövő képet már az is nagyon nagy haladást jelent.
Môžem povedať, že je to jediná príležitosť do budúcnosti, ktorá poskytne dobré pracovné miesta pre mužov. O tom, či to bude
1000-1200 alebo 800 miest, je teraz a aj neskôr úplne zbytočné polemizovať. Ak by sa jednalo len o 300 miest, ktoré by živili
rodiny, aj to by znamenalo veľa.
Vélhetően a térségben több embernek és több családnak ad majd a bánya munkalehetőséget. Számokkal nem akarok
dobálózni, azon vagyok, hogy minél többen munkát kapjanak, mert nincs más munkalehetőség. Egyszerűen ebben a régióban
máshogy megmaradni nem lehet, csak munkahelyekkel megtűzdelt környezetben.
Práca v bani znamená pracovnú príležitosť pre mnohých v oblasti. Nechcem hovoriť o číslach, dúfam len, že prácu dostane čo
najviac ľudí, keďže v okolí nie sú iné možnosti. V tomto kraji sa jednoducho nedá inak prežiť.
Mennyire tud segítséget nyújtani Farkaslyuk önkormányzata ebben a projektben?
Ako môže pomôcť samospráva obce Farkaslyuk?
Ami az önkormányzat érdekeltségébe tartozik, vagy az önkormányzat döntési jogkörébe tartozik, azokról a képviselő testület
egyértelműen kinyilvánította , hogy támogatja a vállalkozót, természetesen az érdekeinket egyeztetjük minden egyes fórumon,
nem szeretnénk azt, hogy az állami vagyonnal kapcsolatosan felmerülnének olyan problémák, hogy rossz hírbe hozzák a
vállalkozót és az önkormányzatot, korrekt tárgyalási folyamatokon vagyunk túl, én úgy gondolom, hogy minket nem érhet ezen
a téren sem kritika. Az elkövetkezendő időszakban szerintem még több feladatunk lesz, de ennek is állunk elébe és minden
segítséget megadunk.
Čo patrí do záujmov obce a právomoci o schvaľovaní, obec sa jednoznačne vyjadrili o podpore projektu. Naše záujmy,
samozrejme, prezentujeme na každom stretnutí. Nechceli by sme, aby sa objavili negatívne ohlasy v súvislosti so štátnym
majetkom, ktoré by vrhli zlé svetlo ako na samosprávu, tak i na podnik. Máme za sebou korektné rokovania, myslím si, že za
toto nám kritika nepatrí. V nadchádzajúcom období nás čaká ešte viac práce, ale sme pripravení poskytnúť pomoc vo všetkom.
Narr.
A közel két órás lakossági fórumon számos kérdésre választ kaptak a volt bányászok, de maradtak megválaszolatlan kérdések
is. A többség mégis megértéssel fogadta a nem várt bejelentéseket, és bízik a vállalkozóban.
Na približne dve hodiny trvajúcom stretnutí obyvateľov dostali bývalí baníci mnohé odpovede, no boli aj otázky, na ktoré
nedostali odpoveď. Väčšina prijala neočakávané vyhlásenia s porozumením a spoločnosti dôveruje.
Rip.: Harkály Dénes
Ettől rosszabb helyzetre számítottunk, mert mikor mi bementünk a bányába 600-nál, az oxigén majdnem 21 % volt. Rutin
szerűen benéztünk, hogy mégis megnézzük, mennyire romlott a bánya állapota. Mikor megjöttek a márkushegyiek, lementek
készülékekkel, különböző felszerelésekkel. Azon a véleményen voltak, hogy olyen korszerű bányát Borsod megyében még
nem láttak, mint a farkaslyuki Gyürki tárna. Lementek a lejtakna alatt, találtak egy- két pálya kocsi vasat, gyűrűt is, lent bokáig
ért a víz, amit nem is gondoltunk volna.
Počítali sme s horšou situáciou, ako je táto. Keď sme vošli do bane pri 600, kyslíku bolo skoro 21%. Rutinne sme prezreli stav
bane. Neskôr sa šli pozrieť dolu aj s technikou a vybavením. Prišli s tým, že taká moderná baňa ako je Gyürkiho šachta vo
Farkaslyuku v Boršodskej župe nie je. Našli zopár železných kusov koľajníc, kruh, voda siahala po členky, čo sme si nemysleli.
16
Mi azt hittük, hogy a lejtakna felé minden víz alatt van, de olyan pozitív eredményeket kaptunk, hogy nem is hittünk a
fülünknek, hogy ilyen létezik. A farkaslyuki bányában a lejtés alatt, a hátsó téri csapolási fővonalon nincs víz, csak bokáig érő.
Ez egy csoda volt, nagy öröm, óriási előrehaladás. Úgy gondolom, hogy 2014 előtt ki fog jönni az első csille szén.
Mysleli sme si, že dole je všetko pod vodou, ale dostali sme také pozitívne výsledky, že sme nechceli veriť vlastným ušiam. V
bani vo Farkaslyuku pod spádom v zadnej časti nie je voda, len po kolená. Toto bol zázrak, veľká radosť, obrovský krok vpred.
Myslím si, že prvé uhlie vynesieme na povrch ešte pred rokom 2014.
Rip. : Juhász Attila
- Nem tudjuk azt megtenni, hogy csak várunk. Azt nyilatkozta Molnár György, hogy 2014- ben indulnak a munkálatok, de az
rengeteg idő. Szeretnének az emberek dolgozni, nem úgy állunk hozzá, hogy megyünk, amikor szólnak. Mi azt gondoljuk, hogy
szeretnénk elkezdeni ezt a munkát minél hamarabb. Rengeteg bányász ember van, akik jó szakemberek, akikkel még lehet
valamit kezdeni, azt mondom Molnár Györgynek, hogy „hajrá”.
Nemôžeme iba čakať. György Molnár povedal, že v roku 2014 sa začnú práce, no to je mnoho času. Ľudia by chceli pracovať,
nestaviame sa k tomu tak, že pôjdeme, keď nás zavolajú. Myslíme si, že by bolo najlepšie prácu začať čo najskôr. Je veľa
baníkov, ktorí sú odborníci, s ktorými sa ešte dá pracovať, Györgyovi Molnárovi hovorím: „Poďme!”
Narr.
Molnár György szerint mivel az üzem a következő években fokozatosan éri majd el a teljes kapacitással zajló termelést, a
munkahelyek száma is fokozatosan emelkedik majd, és lesz idejük megteremteni a szakembergárdát. Az újrainduló bánya
későbbi bővítése is a tervek között van.
Podľa Györgya Molnára bude baňa v blízkych rokoch postupne dosahovať maximálnu kapacitu ťažby, bude sa zvyšovať aj
počet pracovných miest, bude čas aj na vytvorenie tímu odborníkov. Rozšírenie bani je tiež jedným z plánov do budúcnosti.
17
Download

A történelem kicsiben