VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Košťanoch nad Turcom
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Košťanoch nad Turcom podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre
poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:
1./
Peter Barčák, 42 rokov,
nezávislý kandidát
hasič - záchranár,
2./
Tatiana Bukovská, Mgr., 52 rokov, špeciálny pedagóg, Košťany nad Turcom č. 36,
nezávislý kandidát
3./
Andrej Cingel, Ing., 31
SIEŤ
4./
Ružena Gašparíková, 59 rokov,
Kresťanskodemokratické hnutie
5./
Peter Glejtek, 51 rokov, výsluhový dôchodca,
nezávislý kandidát
6./
Dominika Halienová,
nezávislý kandidát
7./
Iveta Junasová, Mgr., 50 rokov, stredoškolská učiteľka, Košťany nad Turcom č. 201,
nezávislý kandidát
8./
Ivica Kubíková, 48 rokov, mechanička sloboprúdových
Turcom č. 267, nezávislý kandidát
9./
Rudolf Makový, 39 rokov, vedúci predajne ND, Košťany nad Turcom 164,
nezávislý kandidát
rokov,
21
asistent
Košťany nad
riaditeľa,
auditorka,
rokov, študent,
Turcom
č. 73,
Košťany nad Turcom 6,
Košťany nad
Turcom č. 271,
Košťany nad Turcom č. 120,
Košťany nad
Turcom
č.
293,
zariadení, Košťany nad
10./ Pavol Melník, Ing., 42 rokov, inžinier železničnej dopravy, Košťany nad Turcom č. 403,
nezávislý kandidát
11./ Roman Michalko, 41
nezávislý kandidát
rokov,
automechanik,
Košťany nad
Turcom č. 388,
12./ Blanka Rusnáková, 46 rokov, poštová doručovateľka, Košťany nad Turcom č. 105,
nezávislý kandidát
13./ Milan Smiček, 49 rokov,
Kresťanskodemokratické hnutie
14./ Radoslav Výbošťok,
nezávislý kandidát
39
informátor,
rokov,
SZČO,
Košťany
Košťany
nad
nad
Turcom
č. 192,
Turcom č.
59,
15./ Andrea Výbošťoková, Dipl. a.h.e. 61 rokov, dôchodca, Košťany nad Turcom č. 59,
Strana TIP
V Košťanoch nad Turcom
Dátum: 30.09.2014
Viera Muchová
Predseda volebnej komisie
Download

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY