Farnosť Sťatia sv. Jána Krstiteľa
 SNP 7, 066 01 HUMENNÉ
www.humennesokolej.rimkat.sk  057 / 77 22 329
Farár: Oliver Székely  Kapláni: Ladislav Jeremiáš, Peter Bednár
Kancelária: pondelok, stredu, piatok 16:00 - 17:00; utorok, štvrtok 10:00- 11:00
................................................................................................................................................................
Z pracovného stola Vášho duchovného
Jún 2013
Tak ako máj je zasvätený Panne Márii, kedy s láskou spievame Loretánske litánie,
ktoré hovoria o kráse našej nebeskej matke, tak mesiac jún je zasvätený
Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu.
Srdce Ježišovo je najväčším dôkazom lásky Boha k
ľuďom a prameňom všetkých milostí, ktorá nás
zaplavila z prebodnutého boku na kríži.
Denne od milujúceho Srdca Ježišovho dostávame
nespočetné milosti, podnety, materiálnu i duchovnú
pomoc. Samozrejme, toto srdce sa nikomu
nevnucuje: ono žobre o omrvinku lásky, ukazujúc
nám mlčky svoje zranené ruky. Musíme si uznať:
ako často sme ju odmietli!
V tomto mesiaci Ježišovho Srdca je toho veľa, za čo máme odprosovať a
zadosťučiniť: za svoj minulý život, za premárnený čas, za vlažnosť v kontakte s ním,
za veľký nedostatok lásky k ľuďom.
Nepros Ježiša o odpustenie len svojich hriechov, nemiluj ho len svojim vlastným
srdcom... Ponúkni mu zadosťučinenie za všetky urážky, ktoré sa mu dostali,
dostávajú a ešte dostanú... Miluj ho celou láskou všetkých sŕdc, tých sŕdc, ktoré ho
najviac milovali. Buď odvážny a povedz mu, že si do neho zbláznenejší viac ako
Mária Magdaléna, viac ako malá aj veľká Terézia... a že za ním šalieš viac ako
Augustín, Dominik či František...
Pridajme sa k Emauzským učeníkom, ku ktorým sa Ježiš pripojil, a dal sa spoznať
až pri lámaní chleba. A potom spoločne skonštatovali: „Či nám nehorelo srdce, keď
sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma“ (Lk 24,32). Ich predtým
pohasnuté, znechutené a smutné srdcia zrazu zaplnilo svetlo a radosť.
Nech Srdce Ježišovo zapáli v našich srdciach oheň svojej lásky, aby sme ho mohli
milovať bláznivo a šialene.
Srdce Ježišovo, sprav srdce naše podľa Srdca svojho!
2. jún - Svätý Otec František nás pozýva na adoráciu spolu s ním
z príležitosti sviatku Najsvätejšieho Božieho tela. Pripojíme sa
v modlitbe a adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou od
17hod do večernej sv. omše.
7. jún - Najsvätejšie Srdce Ježišovo
Sv. Margite Marii Alacoque (1648-1690) Ježiš ukázal svoje Srdce,
ktoré veľmi miluje ľudí, a žiadal, aby bol ustanovený odčiňujúci
sviatok za všetky urážky a nevďačnosť. Božské Srdce nás posmeľuje
priblížiť sa k Božiemu milosrdenstvu v akejkoľvek životnej situácii.
Božské Srdce sa jej ukázalo na tróne z plameňov, žiarivejšie ako
slnko a priezračnejšie ako krištáľ. Bolo ovinuté tŕňovým vencom tŕne značili hriechy ľudí - a nad ním bol kríž. Ježiš jej povedal:
„Keby mi ľudia aspoň trochu splácali lásku láskou, zdalo by sa mi
len nepatrne všetko, čo som pre nich urobil. Moju lásku splácajú len
chladom a pohŕdaním. Aspoň ty ma poteš. Neboj sa, ja ti dám silu!
Iba ma často prijímaj vo svätom prijímaní, najmä na prvý piatok
v mesiaci.“
8. jún - Nepoškvrnené Srdce Panny Márie
Vo Fatime 13. mája 1917 Panna Mária sa zjavila trom deťom Lucii,
Hyacinte a Františkovi. Želala si, aby sa vo svete rozšírila úcta k jej
Nepoškvrnenému Srdcu, ktorému má byť zasvätené celý svet,
a ktoré nakoniec zvíťazí, a aby sme sa usilovali pokáním a
modlitbou posvätného ruženca premáhať hriech a zlo.
Panna Mária Fatimská naučila deti modliť sa túto modlitbu ako
odprosenie za hriešnikov: „Ó Ježišu, odpusť nám naše hriechy,
zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä
tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“
7. - 8. jún - Festival Lumen
Festival Lumen je open air festival gospelovej hudby. Koná sa každý rok začiatkom
júna v Trnave a v roku 2012 oslávil svoje dvadsiate narodeniny. Stal sa najväčším
gospelovým festivalom v strednej Európe. Viac na http://www.fln.sk/2013/
14. jún - celodenná poklona v našej farnosti
JASENOV o 7:30 sv. omša a do 12:00 adorácia s požehnaním.
SOKOLEJ od 14:00 do večernej sv. omše.
Tri dôvody pre adoráciu:
- je to čas osobnej modlitby v Ježišovej prítomnosti: Prv, než budú volať,
ja odpoviem, ešte len budú vravieť a ja ich vyslyším (Iz 65, 24)
- náš Pán chce, aby sme boli s ním; nech sa nemusí pýtať: To ste nemohli
ani hodinu bdieť so mnou? (Mt 26, 40)
- obnovuje sa naša stratená alebo oslabená duchovná vitalita: Pána mám
vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa (Ž 16, 8).
Diakonská vysviacka - 14. jún o 10:00 - Košická katedrála - deväť diakonov
Kňazská vysviacka - 15. jún 10:00 - Košická katedrála - deväť novokňazov
Najbližšia primičná sv. omša je v Dlhom nad Cirochou 22. júna o 10:00. Sv. omšu
slúži primiciant Jozef GUMENICKÝ, novokňaz, vysvätený pre Česko Budějovickú
diecézu. Noví služobníci sú jedným z viditeľných darov Božej starostlivosti a lásky.
Kňaz
Pred mnoho rokmi sa pár mužov rozhodlo odpovedať na výzvu
Pána Ježiša: "Nasleduj ma!" Bolo ich dvanásť. Po nich prišli aj
ďalší, bolo ich veľmi veľa. O mnohých ani nevieme. Aj dnes
človek odpovedá na Kristove volanie do kňazstva. Je to nádherná
úloha, dar života Bohu a človeku.
Kto je kňaz? Kňaz je volaným mužom: pre službu Cirkvi ho po
mene volá samotný Kristus. Kňaz je zanietený pre Cirkev. Kňaz je
ženíchom Cirkvi, miluje ju a dá za ňu aj svoj život. Kňaz sa vo
svojom kňazstve vzdáva všetkých ľudských istôt.
Celibát je vyjadrením radikálneho daru seba samého pre Boha a človeka. Kňaz je
človekom Božieho slova, človekom sviatosti, človekom „tajomstva viery“. Kňaz
prostredníctvom milosti sa stáva „druhým Kristom“.
29. jún - sv. Peter a Pavol, apoštoli - po sv. omši zbierka Cent sv. Petra
Sv. Peter a Pavol sú dva piliere Cirkvi, ktorých staroveká ikonografia a
liturgia vždy spájala do jedného obrazu. Každý z nich má svoje miesto
v rozvoji života viery: sv. Peter je vodca – poskytuje smer a záruky;
sv. Pavol je rozsievač – plný energie a schopnosti prispôsobovania.
30. jún - Jasenov - sv. omša o 10:30 ku cti sv. Huberta
- 40. výročie založenia Poľovníckeho združenia „Sokol Humenné“
- pri sv. omši požehnanie zástavy a drevorezby sv. Huberta, s následným
požehnaním novopostavenej kaplnky Pod hôrkou.
POĎAKOVANIE
Štátny sekretariát Vatikánu ďakuje veriacim za minuloročnú zbierku Cent sv. Petra
35.602€, ktorou sme podporili apoštolskú činnosť Svätého Otca, nástupcu sv. Petra.
Slovenská katolícka charita ďakuje dobrodincom za podporu kampane Pôstna
krabička pre Afriku. Vyzbieralo sa vyše 82.000€.Viac http://www.charita.sk/
Sviatosť manželstva si vyslúžia:
Martin PALAŠTA  Beáta KULIKOVÁ  8. jún - Pod Sokolejom o 16:00
František FAJČÍK  Veronika PETRÁKOVÁ  15. jún - Pod Sokolejom o 15:00
Štefan HODOR  Mgr. Eva BREZÍKOVÁ  15. jún - Pod Sokolejom o 16:00
Patrick FOX  Andrea BANDUROVÁ  22. jún - Pod Sokolejom o 14:00
Spovedanie
pred
prvým piatkom
v júni
Sokolej
Jasenov
Hažín
––
16:30 – 18:00
po 3.6.
––
16:00 – 17:00
ut 4.6.
15:00 – 18:00
––
––
st 5.6.
Pod Sokolejom spovedáme každý deň pol hodiny pred sv. omšou.
Rozpis svätých omší na mesiac jún 2013
1.6.
So
18:00
9. nedeľa
cez rok C
9:00
11:00
18:00
3.6.
4.6.
5.6.
6.6.
18:00
18:00
18:00
18:00
Po
Ut
St
Št
Božské
Srdce
8.6.
6:30
18:00
Pod Sokolejom
za ruženc. bratstvo
za farnosť
+ Jozef, Ján Pekala
+ Sabína Čerhitová
pož. Lenky
+Pavol, Lýdia Večerek
+ Helena
pož. manž. Hrubovčák
pož. Kataríny Hyžovej
pož.Gabriel,Ján,Sabína
pož. Evy
za farnosť
pož. Stanislav H.
+ Ján, Mária Ridarskí
pož. rod. Turbákovej
+ Margita Horkuličová
+Jozef Margita Jozef Š
So
18:00
10. nedeľa
cez rok C
9:00
11:00
18:00
10.6.
11.6.
12.6.
13.6.
14.6.
15.6.
18:00
18:00
18:00
18:00 + Viliam, Oľga Večerek
18:00 70: Valéria Burdová
18:00 pož. Šimona Rabajdu
Po
Ut
St
Št
Pi
So
11. nedeľa
cez rok C
17.6. Po
18.6. Ut
19.6. St
20.6. Št
21.6. Pia
22.6. So
12. nedeľa
cez rok C
24.6. Po
25.6. Ut
26.6. St
27.6. Št
28.6. Pia
za farnosť
11:00 + Justína Jenčíková
18:00 + Ján Bučko (výročná)
18:00 pož. Jozefa a Alžbety
18:00 +Peter,Michal,HelenaK
18:00 pož. Ján Hyža
18:00 +Andrej, Anna AndrejS.
18:00 + Jolana Harakaľ (výr.)
18:00 + Štefan Ďurina
8:00 za farnosť
11:00 + Štefan
18:00 pož. Jakub Onduško
18:00 + Ján Ducko
11:00 pož. Patrika a Andreji
9:00 + Anna, Štefan Panoc
Hažín n.Cirochou
7:30 + Michal Šuľák
10:30
+ Žofia Piatková
18:00 + Anna, Juraj Šuľák
17:00 pož. rod. Lenky
7:00 + Jozef, Irena Šalát
Novotovej
17:00 pož. Margity Bažík
18:00 + Milan Hrubovčák 17:00 pož.ZuzanyRačkovej
7:00 +Anna Kováč (výročná) 7:30 požLadislavDzemjan
10:30 pož. Štefana, Ruženy
9:00
pož. Antona
Čopanových
17:00 +Pavlína Andrej Krajnik
17:00 pož.rod. Augustína
7:00 + Irena Onderčová
7:30 + Ján, Štefan Čurila
7:30 + Jolana Marcinčák
Bučeka
17:00 pož. rod. Antona
Bažíka
7:30 + Pavol
9:00 pož. rod. Miroslavy
10:30 pož. Boženy, Márie
9:00
Hirjakovej
18:00 pož. Marián
Slané
17:00 + Jozef, Margita
7:00 pož.Valérie Dominiky
Jozef Dzemjan
17:00 + Ján Anna, Pavol
Turovských
18:00 za duše v očistci
Petrov
7:30 + Anna, Juraj Krajník 7:30 +Ingrid, Apolónia
8:00 + Jozef Karpáč
9:00 pož.Antónie,Antona,
Dominiky a Moniky
18:00 + Ján, Mária Čabák
17:00 + Ján Štiblarik
18:00 +MariannaMaruščák(výr.) 7:00 pož. Ladislava, kaplán
18:00 pož. Márie Bačovčinovej
17:00
18:00 pož. rod. Jána Karoľa
18:00 + Beáta Čabáková
sv. Peter, Pavol 8:00 za farnosť
apoštoli
10:30 pož. Petra Ferka
13. nedeľa
cez rok C
Jasenov
7:00 za ruženc. bratstvo
18:00
9:00
11:00
18:00
+ Ján Pop
za farnosť
pož. Miloša, Michala
pož.manž.Ščepánikových
9:00 pož. Petra, kaplán
10:30 pož. rod. Ladislava
pož. Ladislava
Šuľáka
9:00 pož. Petra a Pavla
Bažík
9:00
60: Helena
Vankovičová
Download

Farnosť Sťatia sv. Jána Krstiteľa