11. SINIF II. DÖNEM I. KİMYA SINAVI 20.30.2014

 CH 3COO  H 3O 
1. a) CH3COOH  H 2O  


 NH 4  OH 
b) NH3  H 2O 

Tepkimelerinde konjuge asit – baz çiftlerini gösteriniz.
2. a) Aşağıdaki asitleri kuvvetliden zayıfa doğru sıralayarak nedenini açıklayınız.
HF – HBr – HCl ( 9 F ,17 Cl ,35 Br )
b) Asidik oksit, bazik oksit ve anfoter oksitlere 2 şer örnek veriniz.
3.
2 x102 Mol HBr nin tamamen çözülmesiyle hazırlanan 200 ml çözeltinin pOH’ı
kaçtır? (log4=0.6)
4. pH=1 olan 200 ml HCl asiti ile yeterli miktarda Ca’un tepkimesi sonucunda açığa çıkan
H 2 27 O C de 0,5 atm basınç yaptığına göre kabın hacmi kaç L dir?
5. 0.05 mol 100 ml HF asidinin
a) pH=?
b) İyonlaşma yüzdesini hesaplayınız. (Ka = 5x10-5)
S.SOLHAN
www.kimyadersnotlari.com
Sayfa 1
11. SINIF II. DÖNEM I. KİMYA SINAVI 20.30.2014
6. 0.2M HF ve 0.1 M NaF den oluşan karışımın pH’ını hesaplayınız.
( NaOH kuvvetli baz, HF zayıf asit. HF için Ka = 5x10-5)
7. 1M KCN tuzunun sulu çözeltisinin pH’ını hesaplayınız. (HCN için Ka =10-10)
8. 0.2M 500 ml H2SO4 çözeltisini nötralleştirmek için 0.1 M NaOH çözeltisinden kaç ml
kullanılmalıdır?
9. 1000 ml 0.4 M KOH çözeltisine 1000 ml saf su eklenirse son durumda pH kaç olur?
(log2=0.3 alınız.)
10. 0.5 M 300 ml Ba(OH)2 çözeltisi üzerine 0.5M 700 ml HBr çözeltisi eklenirse son
durumda pH kaç olur? (log5= 0,7 alınız.)
S.SOLHAN
www.kimyadersnotlari.com
Sayfa 2
Download

11. SINIF II. DÖNEM I. KİMYA SINAVI 20.30.2014 CH COOH H O CH