Kapitola_01.indd vi
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
7. 10. 2013 18:58:41
Papier, etikety
Kopírovacie papiere
Farebné kopírovacie papiere
Papiere na atramentovú tlač
Tabelačné a ostatné papiere
Papierové kotúčiky a rolky
Dizajnové papiere
Samolepiace etikety univerzálne
Samolepiace etikety farebné
Samolepiace etikety Laser a tabelačné
Samolepiace etikety špeciálne
Samolepiace etikety A5
Vizitkové a transferové papiere
Cenové etikety, kliešte
Kapitola_01.indd 1
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
3
8
10
12
13
14
17
20
21
22
25
26
27
7. 10. 2013 18:58:44
Výber správneho papiera
Optimálny výber papiera
Cena je často to prvé, podľa čoho sa zákazníci pri kúpe kopírovacieho papiera rozhodujú. Vychádzajú zvyčajne zo všeobecných tvrdení: „Všetky papiere sú rovnaké“ a „Čo už môže byť na papieri také dôležité?“
Kvalita „A“ – Najkvalitnejší papier s vysokým stupňom belosti a nepriehľadnosti vhodný na tlač dokumentov s farebnými prvkami
(grafika, fotografie). Vďaka extra hladkému povrchu a vysokej stabilite sa papier nezlepuje a nezasekáva. Je vhodný pre všetky druhy
tlače (laserová a atramentová tlač, kopírovanie). Výsledná kvalita
dokumentov pri čiernobielej aj farebnej tlači je prémiová.
Používaním papiera na účel, na ktorý je určený sa v konečnom sumáre ušetria náklady v prepočte na 1 tlačenú stranu. Kúpou nesprávneho alebo lacného papiera vznikajú spoločnostiam nemalé
dodatočné náklady:
Servisný
zásah
Skrátenie
životnosti
zariadenia
Nesprávne
skladovanie
Zaseknutie papiera
Kazový výtlačok
Nízka kvalita papiera
•
•
•
Spotrebovaný
toner
Spotrebovaný
papier
Pracovný čas
zamestnanca
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Výmena
náhradných
dielov
•
Potreba znižovania nákladov – Pokiaľ je potrebné znížiť náklady
pri kúpe papiera, neodporúča sa to robiť na úkor kvality používaného papiera. Niektorí výrobcovia tlačiarní priamo podmieňujú záručný servis používaním papiera určitej kvality. Povrchovo nekvalitne spracovaný papier môže zanášať tlačiareň drobnými časticami,
a tým prispieva k znižovaniu životnosti jej dielov. (Cena za nákup
kvalitnejšieho papiera je pritom v porovnaní s kúpou týchto dielcov
prakticky zanedbateľná.)
Cesta zefektívnenia činností – Najväčšia úspora sa dá dosiahnuť
samotnou optimalizáciou výtlačkov. Nahraďte napr. zaužívanú jednostrannú tlač alebo kopírovanie obojstranným, vymeňte font (typu písma), navoľte úspornejší režim tlače, tlačte iba potrebný počet
výtlačkov alebo zmenšite tlačenú veľkosť obrázkov.
Prečo investovať do kvalitného papiera? – Ak chce firma šetriť pri
kúpe papiera, nemôže byť jediným faktorom samotná cena papiera.
Okrem už spomínaných dodatočných nákladov investícia do kvalitného papiera znamená šetrenie na viacerých miestach:
• lepšie nanášanie tonera,
• kvalitný výtlačok, ktorý zamedzí opakovanú tlač,
• lepšia priechodnosť papiera značne šetrí celý mechanizmus tlačiarne.
Kvalita „B“ – Papier veľmi dobrej kvality vhodný pre internú a externú komunikáciu, i na jednoduchú farebnú grafiku a fotografie.
Je rozumným kompromisom medzi kvalitou a cenou. Výsledkom je
vysoká kvalita tlačených dokumentov pri čiernobielej tlači a dobrá
kvalita aj pri jednoduchej farebnej grafike.
Kvalita „C“ – Kvalitný papier ideálny na bežné použitie v kancelárii
a všade tam, kde sú rozhodujúce finančné náklady. Vhodný pre internú komunikáciu a tlač vysokých objemov. Najlepšie výsledky dosahuje v čiernobielych laserových tlačiarňach a kopírkach. Dobrá
kvalita tlačených dokumentov pri čiernobielej tlači.
Na uchovanie kvality papiera je potrebné dodržiavať niektoré zásady platné pre skladovanie, manipuláciu a použitie v tlačiarňach
a kopírovacích zariadeniach:
Manipulácia – Pri manipulácii balíky nehádžte a pri prevoze zabezpečte, aby nespadli a nenarážali na seba. Pri poškodení obalu papier radšej už nepoužívajte. Môže dôjsť k jeho zaseknutiu, pokrčeniu, nekvalitnému výtlačku, či dokonca až k poškodeniu súčiastky
tlačiarne.
Skladovanie – Najvhodnejšie je skladovať papier v pôvodných baleniach položených na seba, v suchom prostredí bez veľkého výkyvu teploty a vlhkosti. Ideálna je bežná teplota miestnosti 20 – 25 °C
s relatívnou vlhkosťou vzduchu 35 – 55 %. Ak takáto možnosť nie je,
je potrebné papier nechať aklimatizovať. V opačnom prípade by prišlo k jeho zvlneniu.
Použitie – Papier neotvárajte skôr, ako ho plánujete používať. Neotvárajte ďalšie balenie, pokým ste to predošlé nespotrebovali.
Ak je potrebné doplniť papier do zásobníka, nové hárky vkladajte
pod staré.
Vysvetlivky
Belosť CIE udáva kontrast medzi papierom a tlačeným textom alebo obrázkami. Čím je hodnota vyššia, tým je kontrast väčší.
Opacita (nepriehľadnosť) papiera je dôležitá špeciálne pri obojstrannej tlači. Čím je jej hodnota vyššia, tým je presvitanie textu na druhú stranu menšie.
Vyššia hladkosť papiera je dôležitá pre štrukturovaný papier a pre kvalitu tlače.
Čím je hrúbka papiera väčšia, tým je vyššia jeho pevnosť a neohybnosť.
FSC – Certifikát FSC (Forest Stewardship Council), vydávaný medzinárodnou organizáciou, operujúcou na severoamerickom kontinente. Tento certifikát sa udeľuje výrobkom, pochádzajúcim z lesov, obhospodarovaných udržateľným spôsobom, t. j. keď sa časť lesa vyrúbe, musí sa opäť obnoviť podľa presných pravidiel. Papiere Data Copy sú držiteľom tohto certifikátu.
EU Flower – Papiere s certifikátom EU Flower (Ecolabel) sú zárukou, že papier spĺňa vyššie ekologické kritériá. Garantujú, že výrobný proces spĺňa
striktné kritériá využívania prírodných zdrojov a chemikálií, emisií do vzduchu a vody, spotreby energie, správy odpadu. Pri výrobe papiera sú používané iba recyklované vlákna alebo drevné suroviny z lesov, obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom.
ColorLok® Technology – Hlavný prínos technológie je dosahovaný atramentovou tlačou, ktorá dáva sýtejšie, jasnejšie obrázky a grafiku, ostrosť
textu a menší podiel škvŕn, keďže dochádza ku rýchlemu zaschnutiu. S technológiou ColorLok® Technology pigment ostáva prichytený na povrchu papiera, pričom farbivo preniká hlboko do papiera, čo vedie ku ostrej a výraznej kvalite tlače.
Kapitola_01.indd 2
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
7. 10. 2013 18:58:45
Kopírovacie papiere
Data Copy Everyday Printing
kvalita „B“
Vysoká kvalita a príjemná belosť predurčujú tento papier na použitie
v laserových, kopírovacích a atramentových čiernobielych tlačiarňach.
Data Copy Everyday Printing má certifikát FSC (Forest Stewardship Council) a EU Ecolabel. Formát A4 dodávaný v 4 gramážach, A3 v gramáži 80 g.
1
Data Copy Everyday 75 g
Obj. kód
1 PA0020 90
Názov
Data Copy Everyday
Formát
A4
Gramáž
75 g
MJ
bal. 500 hár.
Cena €
4,23
Inkjet
Technické parametre:
Laser
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Metóda testovania Hodnota
belosť CIE
ISO 11475
167
opacita (nepriehľadnosť)
ISO 2471
92 %
drsnosť
ISO 8791-2
190 mℓ/ min.
hrúbka
ISO 534
100 μm
2
Data Copy Everyday 80 g
Myslite na seba a uľahčite si život v kancelárii. Rozlúčte sa s bolesťami
rúk. Papier formátu A4 je dodávaný v praktickom balení Grab-a-Go™
s mäkkou rukoväťou, ktorá sa nezarezáva do ruky, keď s papierom kľučkujete v kancelárii. Vaše ruky vám budú vďačné.
Názov
Data Copy Everyday
Data Copy Everyday
Technické parametre:
Formát
A4
A3
Gramáž
80 g
80 g
MJ
bal. 500 hár.
bal. 500 hár.
Cena €
4,45
8,83
Metóda testovania Hodnota
belosť CIE
ISO 11475
167
opacita (nepriehľadnosť)
ISO 2471
93 %
drsnosť
ISO 8791-2
140 mℓ/ min.
hrúbka
ISO 534
103 μm
3
Technické
chnické parametre Everyday 90 g:
90 g:
Data Copy Everyday 90 g
Obj. kód
PA0022 00
Názov
Data Copy Everyday
kvalita „B“
1. Papier, etikety
Obj. kód
2 PA0021 00
3 PA0021 10
Formát
A4
Gramáž
90 g
MJ
bal. 500 hár.
Cena €
5,25
Metóda testovania Hodnota
Hodnot
belosť CIE
ISO 11475
167
opacita (nepriehľadnosť)
ISO 2471
95 %
drsnosť
ISO 8791-2
100 mℓ/ min.
hrúbka
ISO 534
110 μm
Logic 300
viditeľne biely
Kvalitný kancelársky papier od švédskeho výrobcu. Vhodný na každodenné použitie v kancelárii do laserových tlačiarní, kopíriek a čiernobielych atramentových tlačiarní a faxov.
Obj. kód
4 PA0020 20
Názov
Logic 300
Formát
A4
Gramáž
80 g
MJ
bal. 500 hár.
Cena €
3,69
PA0020 30
Logic 300
A3
80 g
bal. 500 hár.
7,25
kvalita „C“
Technické parametre:
• belosť CIE 146
• opacita (nepriehľadnosť) 93 %
4
• drsnosť 230 mℓ/ min.
• hrúbka 104 μm.
Inkjet
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Laser
Logic 500
Obj. kód
5 PA0020 50
Názov
Logic 500
Formát
A4
Gramáž
80 g
MJ
bal. 500 hár.
Cena €
4,15
PA0020 60
Logic 500
A3
80 g
bal. 500 hár.
8,30
in ka 201
4
ov
n
Nenatieraný bezdrevný vysokokvalitný kancelársky papier od švédskeho výrobcu. Vhodný na každodenné použitie v kancelárii do laserových tlačiarní, kopíriek a čiernobielych atramentových tlačiarní a faxov.
5
Technické parametre:
• belosť CIE 160
• opacita (nepriehľadnosť) 93 %
• drsnosť 220 mℓ/ min.
• hrúbka 106 μm.
viditeľne biely
kvalita „B“
Inkjet
Laser
čiernobiele
Copy
kopírovanie
3
Kapitola_01.indd 3
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
7. 10. 2013 18:58:47
Kapitola_01.indd 4
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
7. 10. 2013 18:59:03
Kopírovacie papiere
Maestro Extra Triotec
Vysokokvalitný papier ideálny na veľkoobjemovú tlač vhodný na každodenné použitie v kancelárii do laserových tlačiarní, kopíriek a čiernobielych atramentových tlačiarní a faxov.
Obj. kód
1 PA0010 52
Názov
Maestro Extra Triotec
Formát Gramáž MJ
A4
80 g
bal. 500 hár.
1
Cena €
5,10
Technické parametre:
• belosť CIE 169
• opacita (nepriehľadnosť) 92,5 %
• drsnosť 140 ± 50 mℓ/ min.
• hrúbka 107 μm.
kvalita „A“
Inkjet
Laser
Copy
Inkjet
Laser
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Maestro Special
Univerzálny papier s výnimočne vysokou belosťou, ktorá vedie k perfektným výsledkom v atramentových tlačiarňach.
Obj. kód
2 PA0010 30
Názov
Maestro Special
Formát Gramáž MJ
A4
80 g
bal. 500 hár.
2
Cena €
4,50
• belosť CIE 161
• opacita (nepriehľadnosť) 91 %
kvalita „B“
• drsnosť 200 ± 50 mℓ/ min.
• hrúbka 106 μm.
Maestro Standard
Dobrý priebeh strojom robí z Maestro Standard optimálnu voľbu pri
tlači veľkého množtva dokumentov na laserových tlačiarňach a pri kopírovaní.
Obj. kód
3 PA0010 10
PA0010 20
Názov
Maestro Standard
Maestro Standard
Formát Gramáž MJ
A4
80 g
bal. 500 hár.
A3
80 g
bal. 500 hár.
kvalita „C“
3
Cena €
3,70
7,40
Technické parametre:
• belosť CIE 146
• opacita (nepriehľadnosť) 90 %
• drsnosť 200 ± 50 mℓ/ min.
• hrúbka 106 μm.
Inkjet
Laser
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Inkjet
Laser
Copy
1. Papier, etikety
Technické parametre:
IQ premium triotec
Vďaka vysokej stabilite, dosiahnutej technológiou Triotec, je tento papier vhodný predovšetkým na použitie v atramentových a laserových
tlačiarňach, kopírovacích strojoch a faxových zariadeniach na normálny papier. Kvalitné uzatváracie priehľadné balenie chráni IQ premium
triotec až do posledného listu.
Obj. kód
4 PA0010 50
Názov
IQ premium triotec
Formát Gramáž MJ
A4
80 g
bal. 500 hár.
4
Cena €
5,25
Technické parametre:
• belosť CIE 166
• opacita (nepriehľadnosť) 91,5 %
• drsnosť 200 mℓ/ min.
• hrúbka 111 μm.
kvalita „A“
IQ economy
Ideálna voľba všade tam, kde je úspora nákladov najdôležitejším faktorom, ale napriek tomu sa dbá na značku a kvalitu vybraného produktu.
Obj. kód
5 PA0010 14
Názov
Formát Gramáž MJ
IQ economy
A4
80 g
bal. 500 hár.
5
kvalita „C“
Cena €
3,90
Technické parametre:
• belosť CIE 146
• opacita (nepriehľadnosť) 90 %
• drsnosť 200 mℓ/ min.
• hrúbka 104 μm.
Inkjet
Laser
čiernobiele
Copy
kopírovanie
5
Kapitola_01.indd 5
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
7. 10. 2013 18:59:09
Kopírovacie papiere
Jet
1
kvalita „A“
Kancelársky papier špičkovej kvality vhodný pre všetky druhy farebných
aplikácií. Prednosťou papiera je jeho saténový povrch, pomocou ktorého dosiahnete vernosť farebného zobrazenia originálu.
Obj. kód
1 PA0010 05
Názov
Jet
Formát Gramáž MJ
A4
80 g
bal. 500 hár.
Cena €
5,05
Technické parametre:
• belosť CIE 169
• opacita (nepriehľadnosť) 91 %
Inkjet
Laser
• drsnosť 200 mℓ/ min.
• hrúbka 106 μm.
Copy
Universal
Vysokokvalitný viacúčelový kancelársky papier vhodný na použitie v čiernobielych laserových a atramentových tlačiarňach, ako aj na čiernobiele
kopírovanie vo veľkých nákladoch.
2
kvalita „B“
Obj. kód
2 PA0010 06
PA0014 01
Názov
Universal
Universal
Formát Gramáž MJ
A4
80 g
bal. 500 hár.
A3
80 g
bal. 500 hár.
Cena €
4,10
8,20
Technické parametre:
1. Papier, etikety
Inkjet
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Laser
• belosť CIE 161
• opacita (nepriehľadnosť) 90 %
• drsnosť 200 mℓ/ min.
• hrúbka 106 μm.
Office
Štandardný kancelársky papier vyvinutý na princípe najvyššej hospodárnosti. Používa sa všade tam, kde je potrebné kopírovanie a tlač veľkého množstva dokumentov. Vyrobený z bezchlórovo bielenej celulózy.
kvalita „C“
3
Obj. kód
3 PA0010 13
PA0010 24
Názov
Office
Office
Formát Gramáž MJ
A4
80 g
bal. 500 hár.
A3
80 g
bal. 500 hár.
Cena €
3,80
7,60
Technické parametre:
Inkjet
Laser
čiernobiele
Copy
kopírovanie
• belosť CIE 146
• opacita (nepriehľadnosť) 90 %
• drsnosť 200 mℓ/ min.
• hrúbka 106 μm.
EuroBasic
kvalita „C“
Kvalitný papier vhodný do bežných typov tlačiarní a kopírovacích strojov, taktiež využiteľný na čiernobielu atramentovú tlač.
Obj. kód
4 PA0030 10
4
Názov
EuroBasic
Formát Gramáž MJ
A4
80 g
bal. 500 hár.
Cena €
info
Technické parametre:
Inkjet
Laser
čiernobiele
Copy
kopírovanie
• belosť CIE 146
• opacita (nepriehľadnosť) 90 %
• drsnosť max. 200 mℓ/ min.
• hrúbka 104 μm.
Canon Copy
Papier určený na každodenné použitie v laserových tlačiarňach, kopírovacích strojoch a čiernobielych atramentových tlačiarňach.
5
Obj. kód
5 PA0015 10
Názov
Canon Copy
Formát Gramáž MJ
A4
80 g
bal. 500 hár.
Cena €
4,20
Technické parametre:
Inkjet
Laser
čiernobiele
Copy
kopírovanie
kvalita „C“
• belosť CIE 146
• opacita (nepriehľadnosť) 90 %
• drsnosť 200 mℓ/ min.
• hrúbka 106 μm.
6
Kapitola_01.indd 6
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
7. 10. 2013 18:59:23
Kopírovacie papiere
HP Copy
Papier špeciálne vyvinutý na vysokorýchlostnú tlač a každodenné kopírovanie. Použitá technológia ColorLok zaručí výraznejšie texty a obrázky.
Obj. kód
1 PA0009 10
Názov
HP Copy
Formát Gramáž MJ
A4
80 g
bal. 500 hár.
1
Cena €
4,15
Technológia ColorLok udržuje čierne farby blízko povrchu a bráni hlbokej absorbcii farieb. Tým sa zaistí jednotný vzhľad, ostrosť a sýtosť farieb. Urýchľuje schnutie
a tým minimalizuje rozmazávanie farieb.
Lettura recyklovaný papier
Multifunkčný 100% recyklovaný kopírovací papier, šetriaci životné prostredie. Vhodný na tlač interných dokumentov. Belosť papiera 60 %.
Obj. kód
2 PA0013 90
Názov
Lettura
Formát Gramáž MJ
A4
80 g
bal. 500 hár.
2
Cena €
3,85
Inkjet
Laser
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Laser
Copy
Laser
Copy
Špeciálny papier na brilantnú farebnú digitálnu tlač do laserových tlačiarní a farebných kopírovacích strojov. Vysoká belosť, matná saténová
úprava. Výsledkom sú vysokokvalitné farebné výtlačky a kópie. Dodávaný vo formáte A4 a A3. Papier má certifikát FSC (Forest Stewardship
Council), ktorý vydáva medzinárodná organizácia.
Obj. kód
PA0010 71
3 PA0010 72
PA0011 89
PA0010 74
PA0010 75
PA0011 88
PA0010 78
PA0010 79
PA0011 87
Názov
Color Copy
Color Copy
Color Copy
Color Copy
Color Copy
Color Copy
Color Copy
Color Copy
Color Copy
Formát
A4
A4
A4
A4
A4
A4
A3
A3
A3
Gramáž
90 g
100 g
120 g
160 g
200 g
250 g
100 g
160 g
250 g
MJ
bal. 500 hár.
bal. 500 hár.
bal. 250 hár.
bal. 250 hár.
bal. 250 hár.
bal. 125 hár.
bal. 500 hár.
bal. 250 hár.
bal. 125 hár.
Cena €
9,80
10,50
6,70
9,−
11,50
6,60
21,−
18,−
13,10
3
1. Papier, etikety
Color Copy
Color Copy Coated lesklý
Obojstranne natieraný vysoko lesklý papier na dosiahnutie výsledkov
vysokej kvality. Netoxický, šetriaci životné prostredie. Vhodný na brilantnú farebnú digitálnu tlač, do laserových tlačiarní a farebných kopírovacích strojov. Papier má certifikát FSC (Forest Stewardship Council).
Obj. kód
4 PA0010 82
PA0010 84
PA0010 88
Názov
Color Copy lesklý
Color Copy lesklý
Color Copy lesklý
Formát
A4
A4
A4
Gramáž
135 g
200 g
250 g
MJ
bal. 250 hár.
bal. 250 hár.
bal. 250 hár.
4
Cena €
10,60
15,60
19,50
4CC matný
Multifunkčný vysokohladký nenatieraný papier určený najmä na farebnú digitálnu laserovú tlač. Vysoká hladkosť, belosť, vynikajúce podanie
farieb a vysoký kontrast zaručujú dobrú čitateľnosť textu na matnom
povrchu.
Obj. kód
5 PA1730 60
PA1730 61
PA1730 63
PA1730 64
PA3730 60
PA3730 71
Názov
4CC matný
4CC matný
4CC matný
4CC matný
4CC matný
4CC matný
Formát
A4
A4
A4
A4
A4
A4
Gramáž
90 g
100 g
120 g
160 g
200 g
250 g
MJ
bal. 500 hár.
bal. 500 hár.
bal. 500 hár.
bal. 250 hár.
bal. 250 hár.
bal. 200 hár.
Cena €
6,95
7,70
9,90
7,35
9,80
9,80
5
Laser
Copy
7
Kapitola_01.indd 7
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
7. 10. 2013 18:59:41
Farebné kopírovacie papiere
IQ color pastelové 80 g
Papier v pastelových farbách na profesionálne alebo súkromné využitie, do domácej kancelárie alebo napr. maľovanie. Formát A4.
1
Inkjet
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Laser
Obj. kód
PA0011 00
PA0011 02
PA0011 04
PA0011 10
PA0011 12
PA0011 14
PA0011 16
1 PA0011 18
PA0011 20
PA0011 22
PA0011 24
Kód farby Farba
vanilková
BE66
krémová
CR20
žltá
YE23
lososová
SA24
flamingo-červená
OPI74
ružová
PI25
zelená
GN27
strednezelená
MG28
ľadová modrá
OBL70
modrá
BL29
strednemodrá
MB30
MJ
bal. 500 hár.
bal. 500 hár.
bal. 500 hár.
bal. 500 hár.
bal. 500 hár.
bal. 500 hár.
bal. 500 hár.
bal. 500 hár.
bal. 500 hár.
bal. 500 hár.
bal. 500 hár.
Cena €
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20
8,20
IQ color intenzívne 80 g
1. Papier, etikety
2
Svetelná a farebná stálosť a absolútne rovnomerné farby sú základnou vlastnosťou intenzívnych, ako aj ďalších 24 farebných tónov celého radu papiera IQ color. Excelentné vlastnosti priechodnosti v kancelárskych zariadeniach sú pre tento papier samozrejmosťou. Formát A4.
Inkjet
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Laser
Obj. kód
PA0011 30
PA0011 32
2 PA0011 34
PA0012 20
PA0011 36
PA0011 38
PA0011 40
PA0011 42
PA0011 46
Kód farby Farba
kanárikovožltá
CY39
intenzívnežltá
IG50
slnečná žltá
SY40
tehlovočervená
ZR09
oranžová
OR43
korálovočervená
CO44
lipovozelená
LG46
májovozelená
MA42
azúrovomodrá
AB48
MJ
bal. 500 hár.
bal. 500 hár.
bal. 500 hár.
bal. 500 hár.
bal. 500 hár.
bal. 500 hár.
bal. 500 hár.
bal. 500 hár.
bal. 500 hár.
Cena €
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
IQ color neónové 80 g
3
Inkjet
Najvýraznejší a najpútavejší kancelársky papier. Formát A4.
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Laser
Obj. kód
PA0011 50
PA0011 52
3 PA0011 54
PA0011 56
Kód farby Farba
neónovooranžová
NEOOR
neónovozelená
NEOGN
neónovožltá
NEOGB
neónovoružová
NEOPI
MJ
bal. 500 hár.
bal. 500 hár.
bal. 500 hár.
bal. 500 hár.
Cena €
14,20
14,20
14,20
14,20
IQ color pastelové 160 g
Farebné kopírovacie papiere IQ color pastelových farieb. Formát A4.
4
Inkjet
Laser
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Obj. kód
PA0011 77
PA0011 62
PA0011 64
PA0011 66
PA0011 68
4 PA0011 70
Kód farby Farba
vanilková
BE66
krémová
CR20
žltá
YE23
ružová
PI25
strednezelená
MG28
strednemodrá
MB30
MJ
bal. 250 hár.
bal. 250 hár.
bal. 250 hár.
bal. 250 hár.
bal. 250 hár.
bal. 250 hár.
Cena €
9,80
9,80
9,80
9,80
9,80
9,80
IQ color intenzívne 160 g
5
Farebné kopírovacie papiere IQ color intenzívnych farieb. Formát A4.
Inkjet
Laser
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Obj. kód
PA0011 74
PA0011 73
5 PA0011 76
PA0011 80
Kód farby Farba
intenzívnežltá
IG50
oranžová
OR43
korálovočervená
CO44
azúrovomodrá
AB48
MJ
bal. 250 hár.
bal. 250 hár.
bal. 250 hár.
bal. 250 hár.
Cena €
11,60
11,60
11,60
11,60
8
Kapitola_01.indd 8
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
7. 10. 2013 19:00:06
Farebné kopírovacie papiere
IQ color pastelové – mix farieb 80 g
Pastelové farby: krémová CR20, žltá YE23, ružová PI25, strednezelená
MG28, strednemodrá MB30. Formát A4.
Obj. kód
1 PA0011 90
Názov
IQ color
Gramáž
80 g
Balenie
5 × 50 ks
MJ
bal. 250 hár.
1
Cena €
6,50
Inkjet
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Laser
IQ color trendové – mix farieb 80 g
Trendové farby: citrónovožltá ZG34, starozlatá AG10, zlatá GO22, sivá
GR21, levanduľová LA12. Formát A4.
Obj. kód
2 PA0011 91
Názov
IQ color
Gramáž
80 g
Balenie
5 × 50 ks
MJ
bal. 250 hár.
Cena €
6,80
2
Laser
Inkjet
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Intenzívne farby: kanárikovožltá CY39, slnečná žltá SY40, korálovočervená CO44, májovozelená MA42, azúrovomodrá AB48. Formát A4.
Obj. kód
3 PA0011 92
Názov
IQ color
Gramáž
80 g
Balenie
5 × 50 ks
MJ
bal. 250 hár.
3
Cena €
7,50
Inkjet
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Laser
IQ color neónové – mix farieb 80 g
Neónové farby: neónovooranžová NEOOR, neónovozelená NEOGN,
neónovožltá NEOGB, neónovoružová NEOPI. Formát A4.
Obj. kód
4 PA0011 94
Názov
IQ color
Gramáž
80 g
Balenie
4 × 50 ks
MJ
bal. 200 hár.
Cena €
7,80
1. Papier, etikety
IQ color intenzívne – mix farieb 80 g
4
Laser
Inkjet
čiernobiele
Copy
kopírovanie
IQ color pastelové – mix farieb 160 g
Pastelové farby: krémová CR20, žltá YE23, ružová PI25, strednezelená
MG28, strednemodrá MB30. Formát A4.
Obj. kód
5 PA0011 96
Názov
IQ color
Gramáž
160 g
Balenie
5 × 20 ks
MJ
bal. 100 hár.
5
Cena €
7,40
Inkjet
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Laser
IQ color intenzívne – mix farieb 160 g
Intenzívne farby: kanárikovožltá CY39, slnečná žltá SY40, korálovočervená CO44, tmavozelená MA42, azúrovomodrá AB48. Formát A4.
Obj. kód
6 PA0011 98
Názov
IQ color
Gramáž
160 g
Balenie
5 × 20 ks
MJ
bal. 100 hár.
Cena €
7,80
6
Papiere IQ color majú Certifikát FSC (Forest Stewardship Council), vydávaný medzinárodnou organizáciou, operujúcou na severoamerickom kontinente. Tento certifikát sa udeľuje výrobkom, pochádzajúcim z lesov, obhospodarovaných udržateľným
spôsobom, t. j. keď sa časť lesa vyrúbe, musí sa opäť obnoviť podľa presných pravidiel.
Inkjet
Laser
čiernobiele
Copy
kopírovanie
9
Kapitola_01.indd 9
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
7. 10. 2013 19:00:22
Papiere na atramentovú tlač
Lesklé foto papiere APLI Bright
Foto papiere Bright sú vysoko kvalitné fotografické papiere. Po technickej stránke majú 5 vrstiev, ktoré zabezpečujú, aby mal papier dôležité charakteristiky, ako je rýchle schnutie, či ochrana tlačených fotografií. Okrem papierovej bázy a štandardnej vrstvy na prijímanie
atramentu je tu vrstva, absorbujúca vodu, 2 PE vrstvy a vrstva zabraňujúca vlneniu papiera. Tento typ papiera je ideálny na tlač fotografií,
jasných farieb, vysokej kvality a profesionálnej úpravy.
1
Gramáž značí váhu papiera na štvorcový meter materiálu. Platí pravidlo, že čím je gramáž vyššia, tým papier dosahuje väčšiu stabilitu a je
tvrdší. V triede foto papierov APLI ponúkame papiere s gramážou 280,
240 a 200 g.
Certifikát PEFC (Program for Endorsement of Forest Certification Schemes) potvrdzuje, že drevo, ktoré bolo použité na výrobu papiera, pochádza z lesov, obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom.
Photo Bright Pro Paper
2
Gramáž 280 g.
Obj. kód
1 AG0044 58
Názov
Photo Bright Pro Paper 280 g
Formát
A4
Gramáž MJ
280 g bal. 25 hár.
Cena €
13,50
1. Papier, etikety
Photo Bright Pro Paper a Photo Bright Paper
Gramáž 240 g.
Obj. kód
2 AG0044 54
3 AG0044 55
Názov
Photo Bright Paper 240 g
Photo Bright Pro Paper 240 g
Formát
A4
10 × 15 cm
Gramáž MJ
240 g bal. 20 hár.
240 g bal. 20 hár.
Cena €
10,90
11,−
Formát
A4
Gramáž MJ
200 g bal. 50 hár.
Cena €
16,80
Everyday Photo Bright Paper 200 g
3
Obj. kód
4 AG0122 39
Názov
Everyday Photo Bright Paper
4
Foto papiere APLI so saténovou úpravou
Foto papiere so saténovou úpravou sú vysoko kvalitné fotografické
papiere a po technickej stránke majú rovnaké parametre ako papiere
Bright. Tento typ papiera je ideálny na tlač fotografií v saténovej úprave, vysokej kvality a profesionálnej úpravy.
5
6
Photo Satin Pro Paper
Gramáž 240 g.
Obj. kód
5 AG0104 15
Názov
Photo Satin Pro Paper 240 g
Formát
A4
Gramáž MJ
240 g bal. 25 hár.
Cena €
13,−
Formát
A4
Gramáž MJ
200 g bal. 20 hár.
Cena €
10,−
Photo Satin Paper
Gramáž 200 g.
Obj. kód
6 AG0044 53
Názov
Photo Satin Paper 200 g
10
Kapitola_01.indd 10
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
7. 10. 2013 19:00:43
Papiere na atramentovú tlač
Matné prezentačné foto papiere APLI
Matný papier ideálny na maximálnu kvalitu prezentácie, dokumentácie, školských a akademických prác. Papier tvorí papierová základňa
a jemná vrstva absorbujúca atrament. Jednostranná alebo obojstranná matná úprava. Gramáž 120 alebo 170 g.
Presentations Matt Paper 120 g
1
Jednostranná matná úprava.
Obj. kód
1 AG0126 26
Názov
Presentations Matt Paper 120 g
Formát Gramáž MJ
A4
120 g
bal. 100 hár.
Cena €
4,95
Formát Gramáž MJ
A4
170 g
bal. 20 hár.
Cena €
5,30
Presentations Matt Paper 170 g
Obojstranná matná úprava.
Obj. kód
2 AG0104 18
Názov
Presentations Matt Paper 170 g
2
1. Papier, etikety
Lesklý foto papier APLI Photobasic
Kvalitný lesklý foto papier, poskytujúci vysoko kontrastný výstup a žiarivé farby. Univerzálny, vhodný na tlač fotografií z digitálnych fotoaparátov, dokumentov vo foto kvalite, značiek a plagátov.
Obj. kód
3 AG0041 35
AG0044 52
Názov
Photobasic Glossy paper 180 g
Photobasic Glossy paper 180 g
Formát
A4
A4
Gramáž MJ
180 g bal. 60 hár.
180 g bal. 20 hár.
Cena €
21,40
7,10
3
Lesklý foto papier APLI Everyday
Biely papier pre atramentovú tlač pre užívateľov každej záujmovej triedy. Je vhodný na tlač veľkého množstva fotografií, mailov a imidžových obrázkov z internetu. Lesklá povrchová úprava.
Obj. kód
4 AG0114 75
AG0120 80
AG0120 81
Názov
Everyday paper 180 g
Everyday paper 180 g
Everyday paper 180 g
Formát
A4
A4
10 × 15 cm
Gramáž
180 g
180 g
180 g
MJ
bal. 100 hár.
bal. 20 hár.
bal. 20 hár.
Cena €
12,50
5,10
3,80
4
Lesklý foto papier APLI Best Price
Biely papier pre atramentovú tlač za najlepšiu cenu v svojej triede pre
užívateľov každej záujmovej triedy. Je vhodný na tlač veľkého množstva fotografií, mailov a imidžových obrázkov z internetu. Lesklá povrchová úprava.
Obj. kód
5 AG0118 04
Názov
Best Price Paper 140 g
Formát
A4
Gramáž MJ
140 g bal. 100 hár.
5
Cena €
10,−
11
Kapitola_01.indd 11
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
7. 10. 2013 19:00:51
Tabelačné a ostatné papiere
Tabelačný papier
Papier do ihličkových tlačiarní s oddeliteľnou perforáciou po bokoch.
Dodávaný vo výške 12 palcov a šírke 25 cm bez kópie alebo s 1 až 3 kópiami s priamo prepisujúcim papierom NCR.
1
Obj. kód
1 OP2510 00
OP2511 00
OP2512 00
OP2513 00
Názov
Tabelačný papier
Tabelačný papier
Tabelačný papier
Tabelačný papier
Rozmery šírka/orig. + počet kópií MJ
25 cm/ 1 + 0
2 000 zlož.
25 cm/ 1 + 1
1 000 zlož.
25 cm/ 1 + 2
750 zlož.
25 cm/ 1 + 3
500 zlož.
Cena €
18,70
23,70
28,50
29,−
Šírka papiera, udávaná v tabuľke, je včítane bočnej perforácie.
Dvojhárky papiera
Skladaný bezdrevný papier formátu A3 preložený do formátu A4,
balený vo fólii. Úprava čistá, linajková alebo štvorčeková. V balení 50
alebo 250 hárkov.
3
2
Obj. kód
OP5010 50
2 OP5010 00
3 OP5030 00
4 OP5000 00
1. Papier, etikety
4
6
5
Názov
Dvojhárok
Dvojhárok
Dvojhárok
Dvojhárok
Úprava
linajková
linajková
štvorčeková
čistá
MJ
bal. 50 hár.
bal. 250 hár.
bal. 250 hár.
bal. 250 hár.
Cena €
1,70
6,99
6,99
6,99
Výkresy
Výkresy vo formáte A4 a A3, zabalené v transparentnej fólii. Plošná
hmotnosť 180 g/ m². V balení 10 alebo 200 hárkov.
Obj. kód
5 OP5418 01
OP5418 20
6 OP5318 01
Názov
Výkresy
Výkresy
Výkresy
Formát
A4
A4
A3
MJ
bal. 10 hár.
bal. 200 hár.
bal. 10 hár.
Cena €
0,49
5,30
0,88
Uhľový papier
Čierny kopírovací papier určený do písacích strojov. Formát A4.
7
Obj. kód
7 DO0030 00
Názov
Uhľový papier
Farba
čierna
MJ
bal. 100 hár.
Cena €
4,15
Pauzovací papier Canson
Dokonale priesvitný pauzovací papier na technické kreslenie. Veľmi
hladká povrchová úprava s odolnosťou voči stieraniu a mnohonásobnému vymazávaniu. Ideálny na rysovanie ceruzkou, tušom a fixkami,
má tiež široké použitie pri kreatívnych ručných prácach.
8
9
Obj. kód
8 OP7511 87
OP7511 33
9 OP0121 28
Názov
Pauzovací papier Canson A4
Pauzovací papier Canson A3
Pauzovací papier Canson v rolke 0,9 × 20 m
MJ
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
1 ks
Cena €
9,65
18,55
23,90
Faxový papier
10
Vysokocitlivý faxový papier, vyrobený z kvalitného papiera KOEHLER,
je určený do všetkých faxových prístrojov na termopapier.
10 Obj. kód
OP2101 52
OP2103 02
Názov
Faxový papier
Faxový papier
Šírka rolky/ návin/ priemer dutinky
210 mm/ 15 m/ 12 mm
210 mm/ 30 m/ 12 mm
OP2163 02
Faxový papier
216 mm/ 30 m/ 12 mm
Cena €
1,−
1,68
1,71
12
Kapitola_01.indd 12
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
7. 10. 2013 19:01:19
Papierové kotúčiky a rolky
Popisovateľný kartón farebný
Názov
Farebný kartón ježko
Farebný kartón ježko
Farebný kartón ježko
Farebný kartón ježko
Farebný kartón šípka
Farebný kartón šípka
Farebný kartón kvet
Farebný kartón mix
Rozmery
8 × 12 cm
12 × 16 cm
16 × 24 cm
24 × 32 cm
12 × 16 cm
24 × 32 cm
ø 8 cm
MJ
50 ks
50 ks
25 ks
25 ks
50 ks
25 ks
50 ks
25 ks
Farba
ružová a zelená
žltá a oranžová
ružová a zelená
žltá a oranžová
žltá a oranžová
ružová a zelená
žltá a oranžová
mix farieb
n
1 Obj. kód
AG0127 50
AG0169 50
AG0137 25
AG0149 25
AG0219 50
AG0237 25
AG0509 50
AG0600 13
ov
Cena €
4,70
9,90
7,20
11,80
9,90
11,80
4,80
16,30
in ka 201
4
Popisovateľný kartón vhodný na označovanie tovaru a akcií. Gramáž
780 g.
1
Papierové kotúčiky jednovrstvové
Kotúčiky vhodné do registračných pokladní a kalkulačiek, vyrobené
z bieleného a strojne hladeného písacieho papiera 50 g/ m².
2
Názov
Jednovrstvový kotúčik
Jednovrstvový kotúčik
Jednovrstvový kotúčik
Jednovrstvový kotúčik
Šírka rolky/ priemer/ priemer dutinky
38/ 60/ 17 mm
57/ 60/ 17 mm
76/ 60/ 12 mm
76/ 60/ 17 mm
Cena €
0,17
0,27
0,37
0,33
Papierové kotúčiky samoprepisovacie NCR
Kotúčiky so žltou kópiou, určené do registračných pokladní s farbiacou páskou (NCR). Sú zložené z dvoch druhov papiera CB a CF, 50 g/ m².
Na objednávku dostupné aj s bielou kópiou.
3 Obj. kód
PK7660 21
PK7660 71
Názov
NCR s kópiou
NCR s kópiou
Šírka rolky/ priemer/ priemer dutinky
76/ 60/ 12 mm
76/ 60/ 17 mm
Cena €
0,56
0,49
3
Termo pásky
1. Papier, etikety
2 Obj. kód
PK3860 70
PK5760 70
PK7660 20
PK7660 70
Pásky, vyrobené z vysokokvalitného papiera KOEHLER, sú určené na použitie do pokladní, váh, parkovacích automatov a pod. Plošná hmotnosť 55 g/ m².
4 Obj. kód
PK2850 23
PK2850 73
PK3850 17
PK5735 12
PK5745 12
PK5750 23
PK8060 23
PK8080 21
Názov
Termo páska
Termo páska
Termo páska
Termo páska
Termo páska
Termo páska
Termo páska
Termo páska
Šírka rolky/priemer/priemer dutinky/dĺžka
28/ 50/ 12 mm (29 m)
28/ 50/ 17 mm (27 m)
38/ 50/ 17 mm (27 m)
57/ 35/ 12 mm (13 m)
57/ 45/ 12 mm (23 m)
57/ 50/ 12 mm (29 m)
80/ 60/ 12 mm (43 m)
80/ 80/ 12 mm (80 m)
Cena €
0,26
0,21
0,35
0,25
0,53
0,56
1,07
2,08
4
Plotrové role
Role vyrobené zo špeciálneho papiera 80 g/ m², pre účely InkJet. Návin 50 m.
5 Obj. kód
OP2975 00
OP4205 00
Názov
Plotrové role
Plotrové role
Šírka rolky/ priemer dutinky
297 mm/ 50 mm
420 mm/ 50 mm
Cena €
5,35
6,85
OP5945 00
Plotrové role
594 mm/ 50 mm
9,95
OP6105 00
Plotrové role
610 mm/ 50 mm
10,30
OP6205 00
OP8415 00
OP9145 00
OP1067 50
Plotrové role
Plotrové role
Plotrové role
Plotrové role
620 mm/ 50 mm
841 mm/ 50 mm
914 mm/ 50 mm
1 067 mm/ 50 mm
10,50
14,20
14,90
17,80
5
13
Kapitola_01.indd 13
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
7. 10. 2013 19:01:39
Dizajnové papiere
Pergamen champagne
1
2
Papiere štruktúrované
Papiere z ponuky DECAdry vytvárajúce kontrast vo vašej písomnej komunikácii. Sú vhodné do laserových a atramentových tlačiarní, ako aj
kopírovacích strojov alebo na ručné písanie. Formát A4.
Obj. kód
1 AG0016 01
AG0020 58
2 AG0205 80
Názov
Pergamen
Pergamen
Pergamen otrhaný okraj
Farba
champagne
champagne
champagne
Gramáž
95 g
95 g
95 g
MJ
bal. 100 hár.
bal. 25 hár.
bal. 10 hár.
Cena €
21,20
6,60
9,70
Obálky štruktúrované
Obálky 95 g z ponuky DECAdry. Rozmery 110 × 220 mm.
Obj. kód
Názov
3 AG0016 28 Pergamen
3
Laser
4
Inkjet
Farba
champagne
Gramáž
95 g
MJ
bal. 25 ks
Cena €
7,20
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Pergamen zlatý
5
Papiere štruktúrované
1. Papier, etikety
Papiere z ponuky DECAdry vytvárajúce kontrast vo vašej písomnej komunikácii. Sú vhodné do laserových a atramentových tlačiarní, ako aj
kopírovacích strojov alebo na ručné písanie. Formát A4.
Obj. kód
4 AG0016 00
AG0020 59
5 AG0205 90
Názov
Pergamen
Pergamen
Pergamen otrhaný okraj
Farba
zlatá
zlatá
zlatá
Gramáž
95 g
95 g
95 g
MJ
bal. 100 hár.
bal. 25 hár.
bal. 10 hár.
Cena €
21,20
6,60
9,70
Obálky štruktúrované
Obálky 95 g z ponuky DECAdry. Rozmery 110 × 220 mm.
Obj. kód
Názov
6 AG0016 27 Pergamen
6
Laser
Inkjet
Farba
zlatá
Gramáž
95 g
MJ
bal. 25 ks.
Cena €
7,20
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Kraft
7
Papiere štruktúrované
Papiere z ponuky DECAdry vytvárajúce kontrast vo vašej písomnej komunikácii. Sú vhodné do laserových a atramentových tlačiarní, ako aj
kopírovacích strojov alebo na ručné písanie. Formát A4.
Laser
Inkjet
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Obj. kód
Názov
7 AG0016 84 Kraft
Farba
okrová
Gramáž
95 g
MJ
bal. 100 hár.
Cena €
21,20
Obálky štruktúrované
Obálky 95g z ponuky DECAdry. Rozmer 110 × 220mm.
Obj. kód
Názov
8 AG0016 96 Kraft
Farba
okrová
Gramáž
95 g
MJ
bal. 25 ks
Cena €
7,20
8
14
Kapitola_01.indd 14
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
7. 10. 2013 19:01:59
Dizajnové papiere
Papiere štruktúrované
1
2
Papiere z ponuky DECAdry vytvárajúce kontrast vo vašej písomnej komunikácii. Sú vhodné do laserových a atramentových tlačiarní, ako aj
kopírovacích strojov alebo na ručné písanie. Formát A4.
Obj. kód
1 AG0016 55
AG0076 55
2 AG0016 51
AG0076 51
3 AG0016 87
AG0076 87
Názov
Mramor
Mramor
Mramor
Mramor
Mramor
Mramor
Farba
sivá
sivá
hnedá
hnedá
zlatá
zlatá
Gramáž
95 g
95 g
95 g
95 g
95 g
95 g
MJ
bal. 100 hár.
bal. 25 hár.
bal. 100 hár.
bal. 25 hár.
bal. 100 hár.
bal. 25 hár.
3
Cena €
21,20
6,60
21,20
6,60
21,20
6,60
Papiere ilustračné Ambassador
Papiere z ponuky DECAdry s foto realistickými obrázkami vyrobené
z extra hladkého papiera veľmi jemného na dotyk. Farebný odtieň papiera ladí s ilustráciou, čo umožňuje jeho použitie obojstranne. Potlač
iba z prednej strany, zadná strana v odtieni papiera. Vhodné do laserových a atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov. Formát A4.
Názov
Ambassador
Ambassador
Ambassador
Ambassador
Farba
hnedá
hnedá
modrá
modrá
Gramáž
90 g
90 g
90 g
90 g
MJ
bal. 100 hár.
bal. 20 hár.
bal. 100 hár.
bal. 20 hár.
5
6
7
Cena €
26,60
6,10
26,60
6,10
1. Papier, etikety
Obj. kód
4 AG0007 20
AG0067 20
5 AG0007 75
AG0067 75
4
Papiere ilustračné Pergamen
Papiere z ponuky DECAdry s foto realistickými obrázkami vyrobené
z extra hladkého papiera veľmi jemného na dotyk. Farebný odtieň papiera ladí s ilustráciou, čo umožňuje jeho použitie obojstranne. Potlač
iba z prednej strany, zadná strana v odtieni papiera. Vhodné do laserových a atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov. Formát A4.
Obj. kód
AG0006 34
6 AG0066 34
7 AG0124 57
Názov
Pergamen
Pergamen
Pergamen
Farba
hnedá
hnedá
sivohnedá
Gramáž
90 g
90 g
90 g
MJ
bal. 100 hár.
bal. 25 hár.
bal. 20 hár.
Cena €
18,90
6,60
6,10
Papiere ilustračné Cadre
Papiere z ponuky DECAdry s foto realistickými obrázkami vyrobené
z extra hladkého papiera veľmi jemného na dotyk. Farebný odtieň papiera ladí s ilustráciou, čo umožňuje jeho použitie obojstranne. Potlač
iba z prednej strany, zadná strana v odtieni papiera. Vhodné do laserových a atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov. Formát A4.
Obj. kód
Názov
8 AG0020 43 Cadre
Farba
okrová
Gramáž
90 g
MJ
bal. 25 hár.
Laser
Inkjet
čiernobiele
Copy
kopírovanie
8
Cena €
6,60
Papiere ilustračné
Papiere z ponuky DECAdry s foto realistickými obrázkami vyrobené
z extra hladkého papiera veľmi jemného na dotyk. Farebný odtieň papiera ladí s ilustráciou, čo umožňuje jeho použitie obojstranne. Potlač
iba z prednej strany, zadná strana v odtieni papiera. Vhodné do laserových a atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov. Formát A4.
Obj. kód
Názov
9 AG0006 91 Vlna v Pacifiku
10 AG0005 14 Európa
Farba
modrá
modrá
Gramáž
90 g
90 g
MJ
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
9
10
Cena €
26,60
18,90
15
Kapitola_01.indd 15
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
7. 10. 2013 19:02:34
Dizajnové papiere
Papiere metalické
1
Laser
Inkjet
Papiere z ponuky DECAdry s textúrou metalického efektu po obidvoch
stranách ešte viac zatraktívnia vaše správy, listy, menu, reporty alebo
oznamy. Sú vhodné do laserových a atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov alebo na ručné písanie. Formát A4.
čiernobiele
Copy
kopírovanie
3
Obj. kód
Názov
1 AG0040 72 Metalický papier
2 AG0040 71 Metalický papier
3 AG0040 73 Metalický papier
Farba
champagne
strieborná
perlová
Gramáž
130 g
130 g
130 g
MJ
bal. 50 hár.
bal. 50 hár.
bal. 50 hár.
Cena €
12,50
12,50
12,50
2
Papiere certifikačné
1. Papier, etikety
Papiere z ponuky DECAdry s vodoznakmi, reaktívnymi atramentami
a zabudovanými mikro textami, vyrobené z 25% bavlny. Vytlačené,
opečiatkované a podpísané dokumenty na certifikačných papieroch
nemôžu byť sfalšované. Možno ich síce skopírovať, ale kópia bude úplne odlišná od originálu. Sú vhodné do laserových a atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov. Formát A4.
Laser
Inkjet
4
5
6
7
8
9
10
11
čiernobiele
Copy
kopírovanie
4
8
Obj. kód
AG0040 40
AG0040 41
AG0040 51
AG0040 52
AG0040 54
AG0040 56
AG0040 58
AG0040 59
Názov
Certifikát
Certifikát
Certifikát
Certifikát
Certifikát
Certifikát
Certifikát
Certifikát
Farba
modrá
bledoružová
ružová
tyrkysová
zelená
oranžovozelená
modrotyrkysová
hnedá
Gramáž
115 g
115 g
115 g
115 g
115 g
115 g
115 g
115 g
5
6
7
9
10
11
MJ
bal. 25 hár.
bal. 25 hár.
bal. 25 hár.
bal. 25 hár.
bal. 25 hár.
bal. 25 hár.
bal. 25 hár.
bal. 25 hár.
Cena €
13,10
13,10
13,10
13,10
13,10
13,10
13,10
13,10
16
Kapitola_01.indd 16
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
7. 10. 2013 19:04:37
Samolepiace etikety univerzálne
Etikety Post-it® Super Sticky
1
Ideálne pri častých výmenách etikiet. Držia pevne na rôznych povrchoch, ľahko sa odstraňujú a nezanechávajú stopy po lepidle. Vhodné
na zakladače, dokumenty, rýchloviazače, ale i rôzne nádoby.
Obj. kód
1 MM2900 02
MM2900 16
2 MM2900 21
Rozmery v mm
73 × 117
mix
mix
Farba
Počet etikiet
ružová a oranžová 50 ks
mix
400 ks
mix
525 ks
MJ
bal. 2 blokov
bal. 16 blokov
bal. 21 blokov
Cena €
4,19
13,20
17,50
2
Spôsob použitia
Oddeľte od ostatných hárkov
Oddeľte od ostatných hárkov
1. Papier, etikety
Napíšte text
Aplikácia
Po prilepení na žiadané miesto
perforovanú časť odtrnite
Recyklované etikety Agipa univerzálne
Chráňme životné prostredie! Rad 100% recyklovaných etikiet, chrániacich životné prostredie – 100% recyklované etikety, 100% recyklovaný obal. Lepiaci papier bez prítomnosti freónov, neznečisťujúce akrylátové lepidlo na vodnej báze a recyklovateľná plastová fólia. Vhodné
do laserových a atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov.
Balenie 100 hárkov. Formát A4.
3
4
5
6
7
8
9
10
Obj. kód
AG1011 85
AG1011 87
AG1011 88
AG1011 90
AG1011 92
AG1011 93
AG1011 94
AG1011 95
Rozmery v mm
38 × 21,2
70 × 37
70 × 42,4
105 × 37
105 × 70
105 × 148,5
210 × 148,5
210 × 297
Etikety na hárku
65 ks
24 ks
21 ks
16 ks
8 ks
4 ks
2 ks
1 ks
MJ
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
Laser
Cena €
14,−
14,−
14,−
14,−
14,−
14,−
14,−
14,−
Inkjet
čiernobiele
Copy
kopírovanie
3
4
5
6
7
8
9
10
38 × 21,2
70 × 37
70 × 42,4
105 × 37
105 × 70
105 × 148,5
210 × 14
148,5
48,5
,5
210 × 2977
17
Kapitola_01.indd 17
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
7. 10. 2013 19:04:57
Samolepiace etikety univerzálne
Etikety Agipa univerzálne
Etikety prvotriednej kvality, vhodné do laserových a atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov. Formát A4. Balenie 100 hárkov. Farba biela.
1. Papier, etikety
Etikety Express majú výhodu rýchleho odlepovania etikiet po vytlačení. Po odlepení postranného pásika sú rýchlo a ľahko odnímateľné.
1
2
3
4
388 × 21,2
48,5 × 25,4
52,5 × 21,2
21,2
52,5
52,5
2 5 × 29,7
29,7
52,5
5
6
7
8
70 × 16
16,99
70 × 25
70 × 29
29,77
70 × 311
9
10
11
12
33 8
70 × 33,8
70 × 35
70 × 36
70 × 37
13
14
15
16
70 × 42,4
70 × 50,8
70 × 67,7
97 × 42,
442,44
17
18
19
20
105 × 35
105 × 37
105 × 40
10
05 × 42,4
105
21
22
23
24
105 × 48
57
1055 × 57
105 × 700
105 × 72
Obj. kód
Rozmery v mm
Ostré rohy
1 AG1011 13 38 × 21,2
2 AG1189 91 48,5 × 25,4
3 AG1189 92 52,5 × 21,2 Express
4 AG1009 84 52,5 × 29,7
5 AG1189 93 70 × 16,9
6 AG1011 28 70 × 25
7 AG1011 17 70 × 29,7
8 AG1011 22 70 × 31
9 AG1189 95 70 × 33,8
10 AG1011 27 70 × 35
11 AG1011 32 70 × 36
12 AG1190 15 70 × 37 Express
13 AG1010 44 70 × 42,4 Express
14 AG1011 19 70 × 50,8
15 AG1189 97 70 × 67,7
16 AG1011 31 97 × 42,4
17 AG1011 26 105 × 35
18 AG1190 12 105 × 37 Express
19 AG1190 17 105 × 40
20 AG1010 46 105 × 42,4 Express
21 AG1011 21 105 × 48
22 AG1011 34 105 × 57
23 AG1011 24 105 × 70
24 AG1011 39 105 × 72
25 AG1011 35 105 × 148,5
26 AG1011 40 210 × 99
27 AG1011 37 210 × 148,5
28 AG1011 25 210 × 297
Oblé rohy
29 AG1011 07 63,5 × 38,1
30 AG1011 08 99,1 × 33,9
31 AG1011 09 99,1 × 38,1
32 AG1011 11 99,1 × 93,1
Etikety na hárku MJ
Cena €
65 ks
44 ks
56 ks
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
14,20
14,20
14,20
40 ks
51 ks
33 ks
30 ks
27 ks
24 ks
24 ks
24 ks
24 ks
21 ks
15 ks
12 ks
12 ks
16 ks
16 ks
14 ks
14 ks
12 ks
10 ks
8 ks
8 ks
4 ks
3 ks
2 ks
1 ks
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
14,20
21 ks
16 ks
14 ks
6 ks
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
14,20
14,20
14,20
14,20
Laser
25
25
26
26
27
27
28
28
105 × 148
148,55
210 × 99
210 × 148
148,55
210 × 297
29
30
31
32
6633,55 × 38,1
38,1
63,5
99,1 × 33,9
99,1 × 38,1
99,1 × 93,1
Inkjet
čiernobiele
Copy
kopírovanie
18
Kapitola_01.indd 18
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
7. 10. 2013 19:05:18
Samolepiace etikety univerzálne
Etikety Agipa univerzálne – 500 hárkov
Etikety prvotriednej kvality, vhodné do laserových a atramentových
tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov. Balenie, ktoré chráni životné prostredie, šetrí váš čas a peniaze. Obal z recyklovaného papiera a úspora až 60 % obalového materiálu v porovnaní so 100-hárkovým balením
je popri ekonomickej a praktickej stránke najväčšou prednosťou tohto
balenia. Formát A4. Farba biela.
Obj. kód
Rozmery v mm
1 AG1007 99 38 × 21,2
2 AG1008 00 70 × 35
3 AG1008 07 210 × 297
Etikety na hárku
65 ks
24 ks
1 ks
MJ
bal. 500 hár.
bal. 500 hár.
bal. 500 hár.
1
2
38 × 21,2
70 × 35
Cena €
54,80
54,80
54,80
3
Laser
Inkjet
210 × 297
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Etikety Agipa univerzálne – 20 hárkov
Etikety prvotriednej kvality, vhodné do laserových a atramentových
tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov. Balenie 20 hárkov pre občasné použitie. Formát A4. Farba biela.
Etikety na hárku
24 ks
16 ks
1 ks
MJ
bal. 20 hár.
bal. 20 hár
bal. 20 hár
70 × 35
Cena €
7,10
7,10
7,10
Laser
Inkjet
5
6
105 × 37
210 × 297
7
8
38 × 21,2
48,5 × 25,4
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Etikety univerzálne Etibox
Cenovo výhodné etikety vhodné do laserových a atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov. Formát A4. Farba biela.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Obj. kód
AG1197 70
AG1197 71
AG1197 72
AG1197 61
AG1197 65
AG1197 66
AG1197 50
AG1197 67
AG1197 51
AG1197 52
AG1197 53
AG1197 54
AG1197 56
AG1197 74
AG1197 68
AG1197 73
AG1197 57
AG1197 58
AG1197 59
AG1197 60
Rozmery v mm
38 × 21,2
48,5 × 25,4
52,5 × 21,2
63,5 × 38,1 oblé
70 × 25
70 ×31
70 × 35
70 × 36
70 × 37
70 × 42,4
105 × 35
105 × 37
105 × 42,4
105 × 48
105 × 57
105 × 70
105 × 72
105 × 148,5
210 × 148,5
210 × 297
Etikety na hárku
65 ks
44 ks
56 ks
21 ks
33 ks
27 ks
24 ks
24 ks
24 ks
21 ks
16 ks
16 ks
14 ks
12 ks
10 ks
8 ks
8 ks
4 ks
2 ks
1 ks
MJ
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
Cena €
10,89
10,89
10,89
10,89
10,89
10,89
10,89
10,89
10,89
10,89
10,89
10,89
10,89
10,89
10,89
10,89
10,89
10,89
10,89
10,89
9
10
52,5 × 21,2
63,5 × 38,1
11
12
13
14
70 × 25
70 ×31
70 × 35
70 × 36
15
16
17
18
70 × 37
70 × 42,4
1105
05 × 3355
1055 × 37
110
19
20
21
22
23
24
25
26
105 × 42,4
105 × 48
105 × 57
105 × 70
105 × 72
105 × 148,5
2210
100 × 148,5
22100 × 29
21
2977
1. Papier, etikety
Obj. kód
Rozmery v mm
4 AG1196 55 70 × 35
5 AG1196 49 105 × 37
6 AG1196 43 210 × 297
4
19
Kapitola_01.indd 19
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
7. 10. 2013 19:05:35
Samolepiace etikety farebné
Etikety Agipa univerzálne žlté
Univerzálne žlté etikety vhodné do atramentových a laserových tlačiarní a kopíriek. Formát A4.
1
2
70 × 31
105 × 37
Obj. kód
1 AG1190 31
2 AG1198 81
3 AG1190 41
Rozmery v mm
70 × 31
105 × 37
210 × 297
Etikety na hárku
27 ks
16 ks
1 ks
Farba
žltá
žltá
žltá
MJ
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
Cena €
21,90
21,90
21,90
3
Laser
Inkjet
čiernobiele
Copy
kopírovanie
210 × 297
Etikety APLI univerzálne krémové
Elegantné krémové etikety na špeciálnu príležitosť – darčeky, pozdravy, vína, originálne poštové zásielky – sú vhodné do atramentových
a laserových tlačiarní a kopíriek. Formát A4.
5
70 × 37
210 × 297
1. Papier, etikety
4
Laser
Obj. kód
Rozmery v mm
4 AG0118 00 70 × 37
5 AG0118 02 210 × 297
Etikety na hárku Farba
24 ks
krémová
1 ks
krémová
MJ
bal. 20 hár.
bal. 20 hár.
Cena €
13,40
13,40
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Inkjet
Etikety farebné fluorescenčné 100 ks
Fluorescenčné farebné etikety s ostrými rohmi nielen pre zábavu a originalitu. Vhodné do atramentových a laserových tlačiarní a kopíriek.
6
7
700 × 31
70 × 35
Obj. kód
6 AG1190 30
AG1007 64
7 AG1007 65
AG1007 54
AG1007 55
8 AG1007 57
AG1190 40
Rozmery v mm
70 × 31
70 × 35
70 × 35
210 × 297
210 × 297
210 × 297
210 × 297
Etikety na hárku
27 ks
24 ks
24 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Farba
fluor. červená
fluor. žltá
fluor. oranž.
fluor. žltá
fluor. oranž.
fluor. zelená
fluor. červená
MJ
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
Cena €
25,20
25,20
25,20
25,20
25,20
25,20
25,20
8
210 × 2977
Laser
Inkjet
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Etikety farebné fluorescenčné 20 ks
Fluorescenčné farebné etikety sú navrhnuté na aplikácie, pri ktorých
je potrebné upútať pozornosť ľudí. Sú vhodné do laserových tlačiarní
a kopíriek. Balenie 20 hárkov.
9
10
ø 60
210 × 297
Laser
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Obj. kód
AG0028 68
9 AG0028 69
AG0028 66
AG0028 67
AG0028 80
AG0028 81
10 AG0028 78
AG0028 79
Rozmery v mm
ø 60
ø 60
ø 60
ø 60
210 × 297
210 × 297
210 × 297
210 × 297
Etikety na hárku
12 ks
12 ks
12 ks
12 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Farba
fluor. červená
fluor. zelená
fluor. žltá
fluor. oranž.
fluor. červená
fluor. zelená
fluor. žltá
fluor. oranž.
MJ
bal. 20 hár.
bal. 20 hár.
bal. 20 hár.
bal. 20 hár.
bal. 20 hár.
bal. 20 hár.
bal. 20 hár.
bal. 20 hár.
Cena €
10,20
10,20
10,20
10,20
10,20
10,20
10,20
10,20
20
Kapitola_01.indd 20
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
7. 10. 2013 19:06:04
Samolepiace etikety Laser a tabelačné
Etikety Agipa Laser
12
13
14
Rozmery v mm
Etikety na hárku
MJ
Cena €
52,5 × 29,7
70 × 35
70 × 37
70 × 42
105 × 35
105 × 37
105 × 42
105 × 72
105 × 148,5
210 × 148,5
210 × 297
40 ks
24 ks
24 ks
21 ks
16 ks
16 ks
14 ks
8 ks
4 ks
2 ks
1 ks
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
16,70
16,70
16,70
16,70
16,70
16,70
16,70
16,70
16,70
16,70
16,70
63,5 × 38,1
63,5 × 46,6
99,1 × 33,9
21 ks
18 ks
16 ks
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
16,70
16,70
16,70
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Copy
1
2
3
4
52
2,5 × 29,7
52,5
70 × 35
70 × 37
70 × 42
5
6
7
8
105×35
105 × 37
1105
05 × 4422
105 × 72
9
10
11
105 × 148,5
210 × 148,5
210 × 29
2977
12
13
14
63,5 × 338,1
81
8,1
63,5 × 46,6
4
99,1 × 33,9
Stiahnite si zdarma softvér pre tlač etikiet agipa, asistent pre Microsoft Word,
Excel a Access na stránke www.lamitec.sk alebo na www.agipa.com
1. Papier, etikety
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Obj. kód
Ostré rohy
AG1190 61
AG1190 70
AG1190 62
AG1190 63
AG1190 71
AG1190 64
AG1190 65
AG1190 66
AG1190 67
AG1190 68
AG1190 69
Oblé rohy
AG1197 15
AG1197 16
AG1197 17
Laser
Laser
Etikety Laser sú zvlášť vhodné do veľkokapacitných laserových tlačiarní. Papier vysokej kvality zabezpečuje bezporuchový prechod tlačiarňou a kvalitnú tlač. Etikety s ostrými aj oblými rohmi. Formát A4. Farba biela.
Tabelačné etikety
Tabelačné etikety na páse skladaných hárkov s postrannou vodiacou
perforáciou, vhodné do ihličkových tlačiarní. Sú rozmiestnené v jednom alebo v dvoch radoch na skladanom hárku. Farba biela.
15
16
17
18
19
20
21
22
Obj. kód
Rozmery v mm
AG0000 03 89 × 23,3
AG0000 04 89 × 36,1
AG0000 05 89 × 48,8
AG0000 07 102 × 36,1
AG1200 20 89 × 23,3
AG1200 21 89 × 36,1
AG1200 59 89 × 48,8
AG1200 22 102 × 36,1
Počet radov
1
1
1
1
2
2
2
2
Počet etikiet v balení
6 000 ks
4 000 ks
3 000 ks
4 000 ks
6 000 ks
4 000 ks
3 000 ks
4 000 ks
MJ
bal. 500 hár.
bal. 500 hár.
bal. 500 hár.
bal. 500 hár.
bal. 250 hár.
bal. 250 hár.
bal. 250 hár.
bal. 250 hár.
Cena €
27,80
27,80
27,80
27,80
27,80
27,80
27,80
27,80
15
16
17
18
899 × 23
23,3
89 × 36,1
89 × 48,8
102 × 36,1
19
20
89 × 23
23,3
899 × 36,1
21
22
89 × 48,8
1102
0 × 36,11
02
21
Kapitola_01.indd 21
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
7. 10. 2013 19:06:21
Samolepiace etikety špeciálne
Etikety Agipa univerzálne odnímateľné A4
Biele etikety, ktoré po odlepení nezanechávajú stopy po lepidle. Formát A4. Farba biela.
1
21,2
38 × 21,2
2
3
48,5
8 × 25,4
8,
25 4
25,
48,5
4
70 × 37
105 × 37
1
2
3
4
Laser
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Inkjet
5
6
7
8
5
6
7
8
18 × 12
22 × 16
25 4 × 10
25,4
35 6 × 16,9
16 9
35,6
Obj. kód
Ostré rohy
AG1289 90
AG1289 91
AG1011 65
AG1011 64
AG1289 92
AG1289 93
Oblé rohy
AG1196 00
AG1196 01
AG1196 45
AG1196 46
Rozmery v mm
Etikety na hárku
MJ
Cena €
38 × 21,2
48,5 × 25,4
70 × 37
105 × 37
105 × 148,5
210 × 297
65 ks
40 ks
24 ks
16 ks
4 ks
1 ks
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
16,20
16,20
16,20
16,20
16,20
16,20
18 × 12
22 × 16
25,4 × 10
35,6 × 16,9
230 ks
153 ks
189 ks
80 ks
bal. 20 hár.
bal. 20 hár.
bal. 20 hár.
bal. 20 hár.
6,60
6,60
6,60
6,60
1. Papier, etikety
Nepriehľadné etikety APLI
Etikety ideálne na prekrytie textu, korektúry v letákoch, katalógoch
a etikiet na mailing. Vhodné do atramentových a laserových tlačiarní
a kopíriek.
Laser
9
10
70 × 3377
2100 × 297
Inkjet
Obj. kód
Rozmery v mm
9 AG0117 08 70 × 37
10 AG0117 09 210 × 297
Etikety na hárku
24 ks
1 ks
MJ
bal. 20 hár.
bal. 20 hár.
Cena €
10,80
10,80
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Etikety Agipa na zakladače
Etikety so zaoblenými rohmi na tlač v atramentových a laserových tlačiarňach a kopírkach. Gramáž 158 g/ m², hrúbka 154 μm. Formát A4. Farba biela alebo mix farieb (žltá, biela, červená, zelená a modrá).
11
12
19 × 38
190
Laser
Inkjet
190 × 60
Obj. kód
Rozmery v mm
11 AG1188 54 190 × 38
12 AG1188 04 190 × 60
12 AG1188 05 190 × 60
Farba
biela
biela
farebný mix
Etikety na hárku
7 ks
4 ks
4 ks
MJ
bal. 20 hár.
bal. 20 hár.
bal. 20 hár.
Cena €
6,58
6,58
8,64
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Etikety Agipa na označovanie CD/ DVD
13
14
Kruhové etikety so stredovým výrezom určené na označovanie CD
a DVD. Oba rozmery sú navrhnuté s dvoma úchytmi na ľahšiu manipuláciu pri nalepovaní na CD. Po nalepení ich možno bez problémov odtrhnúť. Farba biela.
ø114
ø
114
ø 117,5
13
14
13
14
Obj. kód
AG1011 41
AG1011 42
AG1196 24
AG1196 26
Rozmery v mm
ø 114 − 40
ø 117,5 − 17
ø 114 − 40
ø 117,5 − 17
Prevedenie
univerzálne
univerzálne
univerzálne
univerzálne
Etikety na hárku
2
2
2
2
MJ
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
bal. 20 hár.
bal. 20 hár.
Cena €
14,20
14,20
7,10
7,10
22
Kapitola_01.indd 22
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
7. 10. 2013 19:06:37
Samolepiace etikety špeciálne
Etikety Agipa Inkjet
Nová kvalita papiera od Agipa, zabezpečujúca ešte kvalitnejšie výsledky tlače na farebných atramentových tlačiarňach. Oblé rohy dodávajú etiketám profesionálny vzhľad. Okraj v hornej a spodnej časti hárku zabezpečuje efektívne využitie každej etikety na hárku. Formát A4.
Farba biela.
Obj. kód
Rozmery v mm
1 AG1198 41 63,5 × 33,9
2 AG1190 80 63,5 × 38,1
Etikety na hárku
24 ks
21 ks
MJ
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
Cena €
16,90
16,90
3 AG1198 40 99,1 × 57
4 AG1190 85 99,1 × 67,7
10 ks
8 ks
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
16,90
16,90
1
2
63,5 × 33,9
63,5 × 38,1
3
4
999,11 × 57
99
99
99,11 × 67
67,77
Inkjet
Etikety APLI Laser A4 vo fotokvalite
Prevedenie
Laser farebné
MJ
bal. 10 hár.
Cena €
7,30
5
Laser
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Etikety APLI univerzálne A3
Etikety ideálne na tlač oznamov a plagátov. Po vytlačení sa z podkladového papiera ľahko snímajú. Vhodné do atramentových a laserových
tlačiarní a kopíriek, i do vysokorýchlostných fotokopíriek.
Obj. kód
Rozmery v mm
6 AG0113 52 297 × 420
Etikety na hárku
1 ks
MJ
bal. 100 hár.
6
Cena €
52,20
Laser
Laser
čiernobiele
Copy
kopírovanie
1. Papier, etikety
Obj. kód
Rozmery v mm
5 AG0100 65 199,6 × 289,1 mm
Biele plastové etikety na vonkajšie použitie
100-hárkové balenie
Vodeodolné polyesterové etikety vhodné do laserových tlačiarní a kopíriek. Dobrá priľnavosť na plasty, sklo, kov a drevo. Aj na vonkajšie použitie.
Obj. kód
Rozmery v mm
7 AG1011 67 210 × 148,5
8 AG1011 68 210 × 297
Etikety na hárku
2 ks
1 ks
MJ
bal. 100 hár.
bal. 100 hár.
Laser
Cena €
87,50
87,50
čiernobiele
Copy
kopírovanie
20-hárkové balenie
7
8
2100 × 148,5
210 × 297
9
10
64,6 × 33,8
105 × 148
Vodeodolné polyesterové
ové etikety vhodné do
do laserových
laserov
tlačiarní a kopíriek. Dobrá priľnavosť na plasty, sklo, kov a drevo. Aj na vonkajšie použitie.
Obj. kód
Rozmery v mm
9 AG0012 26 64,6 × 33,8
10 AG0012 27 105 × 148
11 AG0012 28 210 × 297
Etikety na hárku
24 ks
4 ks
1 ks
MJ
bal. 20 hár.
bal. 20 hár.
bal. 20 hár.
Cena €
19,90
19,90
19,90
11
210 × 297
23
Kapitola_01.indd 23
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
7. 10. 2013 19:06:55
Samolepiace etikety špeciálne
Bezpečnostné etikety APLI Laser
1
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Laser
Bezpečnostné etikety na ochranu počítačov, tlačiarní a elektronických
nastavení, CD, DVD, softvéru a pod. Po strhnutí etikety sa objaví text
„STOP“. Vhodné na tlač v čiernobielych kopírkach a laserových tlačiarňach. Nevhodná aplikácia na papier a polypropylénové fólie. Etikety
sú odolné voči vlhkosti, oleju a prachu, odolávajú teplotám od −40
do +90 °C. Materiál biely matný polyester. Formát A4.
Obj. kód
1 AG1127 20
45
21 2
45,77 × 21,2
Rozmery v mm
45,7 × 21,2
Etikety na hárku MJ
48 ks
bal. 10 hár.
Cena €
21,90
Strieborné etikety APLI Laser
1. Papier, etikety
Polyesterové etikety odolné voči vplyvom počasia. Vhodné na tlač
v čiernobielych kopírkach a laserových tlačiarňach. Farba metalizovaná. Formát A4.
2
3
45,7 × 21,2
9,6
63,5 × 229,6
4
Obj. kód
Rozmery v mm
2 AG0100 66 45,7 × 21,2
3 AG0100 70 63,5 × 29,6
4 AG0100 71 210 × 297
Farba
Etikety na hárku
metal. strieborná 48 ks
metal. strieborná 27 ks
metal. strieborná 1 ks
MJ
bal. 20 hár.
bal. 20 hár.
bal. 20 hár.
Cena €
21,10
21,10
21,10
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Laser
210 × 297
210
Priehľadné etikety Agipa Laser
Matná polyesterová samolepiaca fólia vhodná na čiernu laserovú tlač.
Formát A4.
Obj. kód
Rozmery v mm
5 AG1301 43 70 × 37
6 AG1301 40 210 × 297
5
6
770 × 37
210 × 297
Etikety na hárku MJ
24 ks
bal. 100 hár.
1 ks
bal. 100 hár.
Cena €
63,70
63,70
10
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Laser
Priehľadné etikety APLI Inkjet
Matná polyesterová samolepiaca fólia vhodná na farebnú atramentovú tlač vo fotokvalite.
7
8
48
8,5 × 25,4
48,5
221
2100 × 297
Obj. kód
Rozmery v mm
7 AG1301 47 48,5 × 25,4
8 AG1301 41 210 × 297
Etikety na hárku MJ
40 ks
bal. 20 hár.
1 ks
bal. 20 hár.
Cena €
15,60
15,60
Inkjet
Odstraňovač etikiet APLI, DURABLE
10
Nevyhnutná pomôcka na odstránenie papierových etikiet s využitím
v každej kancelárii a domácnosti. Tieto chemické prípravky sú nebezpečné a horľavé.
Obj. kód
9 AG0113 03
10 DU5867 00
Názov
Odstraňovač etikiet v spreji
Odstraňovač etikiet
Objem
200 mℓ
150 mℓ
Cena €
10,80
8,50
9
24
Kapitola_01.indd 24
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
7. 10. 2013 19:07:14
Samolepiace etikety A5
Etikety Agipa na formáte A5 biele obdĺžnikové
Biele etikety balené po 7 hárkov na formáte A5.
1
2
3
4
5
6
7
Obj. kód
AG1119 55
AG1119 06
AG1119 07
AG1119 10
AG1119 12
AG1119 13
AG1119 26
Rozmery v mm
5 × 35
12 × 18
16 × 22
20 × 32
24 × 35
38 × 50
34 × 75
Etikety v bal.
238 ks
210 ks
112 ks
70 ks
56 ks
28 ks
21 ks
MJ
bal. 7 hár.
bal. 7 hár.
bal. 7 hár.
bal. 7 hár.
bal. 7 hár.
bal. 7 hár.
bal. 7 hár.
Cena €
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
1
2
3
6
5
Laser
Inkjet
4
7
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Biele a farebné kruhové etikety na formáte A5.
Obj. kód
AG1140 01
AG1143 01
AG1143 02
8 AG1143 03
AG1143 04
Farba
biela
zelená
modrá
červená
žltá
Priemer v mm
8
8
8
8
8
Etikety v bal.
4 704 ks
2 940 ks
2 940 ks
2 940 ks
2 940 ks
MJ
bal. 16 hár.
bal. 10 hár.
bal. 10 hár.
bal. 10 hár.
bal. 10 hár.
Cena €
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
AG1143 07
čierna
8
2 940 ks
bal. 10 hár.
2,70
AG0119 95
mix farieb
8
1 764 ks
bal. 6 hár.
2,70
9 AG1140 02
AG1143 11
AG1143 12
AG1143 13
10 AG1143 14
AG1143 17
AG0119 96
AG1140 04
11 AG1143 21
AG1143 22
AG1143 23
biela
zelená
modrá
červená
žltá
čierna
mix farieb
biela
zelená
modrá
červená
15
15
15
15
15
15
15
24
24
24
24
1 536 ks
960 ks
960 ks
960 ks
960 ks
960 ks
672 ks
640 ks
400 ks
400 ks
400 ks
bal. 16 hár.
bal. 10 hár.
bal. 10 hár.
bal. 10 hár.
bal. 10 hár.
bal. 10 hár.
bal. 7 hár.
bal. 16 hár.
bal. 10 hár.
bal. 10 hár.
bal. 10 hár.
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
žltá
čierna
24
24
400 ks
400 ks
bal. 10 hár.
bal. 10 hár.
2,70
2,70
AG1143 24
AG1143 27
8
9
10
11
Laser
Etikety Agipa kruhové maloobchodné balenie
Inkjet
1. Papier, etikety
Etikety Agipa na formáte A5 kruhové
čiernobiele
Copy
kopírovanie
12
13
14
15
16
17
Biele a farebné kruhové etikety na formáte A5 v maloobchodných baleniach.
12
13
14
15
Obj. kód
AG1118 30
AG1118 31
AG1118 32
AG1118 33
AG1118 34
Farba
biela
zelená
modrá
červená
žltá
AG1006 24
mix farieb
AG1118 40
biela
15
zelená
modrá
červená
žltá
mix farieb
15
15
15
15
15
16 AG1118 41
AG1118 42
AG1118 43
AG1118 44
17 AG1006 25
Priemer v mm
8
8
8
8
8
8
Etikety v bal.
539 ks
462 ks
462 ks
462 ks
462 ks
MJ
bal. 7 hár.
bal. 6 hár.
bal. 6 hár.
bal. 6 hár.
bal. 6 hár.
Cena €
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
385 ks
bal. 5 hár.
0,95
196 ks
bal. 7 hár.
0,95
168 ks
168 ks
168 ks
168 ks
140 ks
bal. 6 hár.
bal. 6 hár.
bal. 6 hár.
bal. 6 hár.
bal. 5 hár.
0,95
0,95
0,95
0,95
0,95
25
Kapitola_01.indd 25
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
7. 10. 2013 19:07:25
Vizitkové a transferové papiere
Vizitkový papier Agipa s mikroperforáciou
1
Laser
čiernobiele
Copy
kopírovanie
Inkjet
Hárky kvalitného bieleho matného papiera, určené na výrobu 10 vizitiek veľkosti 90 × 50 mm z jedného hárku A4. Mikroperforácia umožňuje po tlači jednotlivé vizitky z papiera oddeliť. Pri detailnom pohľade
vidieť jemne vrúbkovaný okraj vizitky. Papier na 400 vizitiek je dodávaný so softvérom na tlač vizitiek. Vhodné do atramentových a laserových tlačiarní a kopíriek.
Obj. kód
Špecifikácia
1 AG1194 80 Vizitkový papier s mikroperforáciou
AG1009 76 Vizitkový papier s mikroperforáciou
Gramáž MJ
200 g bal. 100 ks
200 g bal. 400 ks
Cena €
5,60
16,30
Vizitkový papier APLI so suchým lepidlom
Technológia suchého lepidla predstavuje revolúciu vo vlastnej výrobe vizitiek. Vizitky veľkosti 85 × 54 mm s rovnými okrajmi sú narezané
a spojené so silikónovým podkladom na formáte A4. Po tlači sa jednoducho oddelia od podkladu bez zanechania stôp na zadnej strane vizitiek. Vhodné do atramentových a laserových tlačiarní a kopíriek.
2
Laser
Inkjet
čiernobiele
Copy
kopírovanie
1. Papier, etikety
Obj. kód
Špecifikácia
2 AG0033 42 Vizitkový papier so suchým lepidlom
Gramáž MJ
200 g bal. 150 ks
Cena €
16,30
Vizitkový papier Agipa „First Class“
3
Laser
Hárky kvalitného bieleho papiera, určené na výrobu 10 vizitiek veľkosti 89 × 51 mm z jedného hárku A4. Po tlači sa jednoducho oddelia bez
zanechania stôp na okrajoch vizitiek. Vhodné do atramentových a laserových tlačiarní.
Inkjet
Obj. kód
Špecifikácia
3 AG1194 71 Vizitkový papier „First Class“
Gramáž MJ
250 g bal. 100 ks
Cena €
11,70
Vizitkový papier Agipa laminovaný
Hárky kvalitného bieleho papiera, určené na výrobu 4 kartičiek veľkosti
86 × 54 mm z jedného hárku A4. Vhodné iba do atramentových tlačiarní.
Inkjet
Obj. kód
Špecifikácia
4 AG1194 62 Vizitkový papier laminovaný
4
Gramáž MJ
400 g bal. 20 ks
Cena €
10,90
Transferový papier APLI na farebné tričká
Papier, umožňujúci nažehľovanie foto výstupov z atramentovej tlačiarne na farebný textil použitím žehličky. Formát A4.
5
Obj. kód
Špecifikácia
5 AG0102 47 Transferový papier na farebné tričká
MJ
bal. 5 ks
Cena €
14,20
Inkjet
26
Kapitola_01.indd 26
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
7. 10. 2013 19:08:59
Cenové etikety,
y kliešte
Etiketovacie kliešte jednoriadkové
8-miestne etiketovacie kliešte na označovanie tovaru. Znaková sada
s číslicami 0 – 9, matematické znamienka, skratky peňažných a merných
jednotiek. Farebné prevedenie podľa aktuálnej ponuky.
Obj. kód
1 RE2212 00
RE2212 01
RE2212 10
2 RE2212 20
3 RE2212 30
4 RE2212 40
RE2212 50
Názov
Etiketovacie kliešte 2212
Farbiaci valček pre kliešte
Etikety 22 × 12 mm
Etikety 22 × 12 mm
Etikety 22 × 12 mm
Etikety 22 × 12 mm
Etikety 22 × 12 mm
Farba
biela
neónovožltá
neónovozelená
neónovooranžová
neónovočervená
Cena €
45,−
3,50
0,55
0,99
0,99
0,99
0,99
1
2
4
3
Etiketovacie kliešte dvojriadkové
Obj. kód
5 RE1623 00
RE1623 01
RE1623 10
6 RE1623 20
7 RE1623 30
RE1623 40
8 RE1623 50
Názov
Etiketovacie kliešte 1623
Farbiaci valček pre kliešte
Etikety 16 × 23 mm
Etikety 16 × 23 mm
Etikety 16 × 23 mm
Etikety 16 × 23 mm
Etikety 16 × 23 mm
Farba
biela
neónovožltá
neónovozelená
neónovooranžová
neónovočervená
Cena €
78,−
3,50
0,53
0,88
0,88
0,88
0,88
6
5
7
8
Identifikačný štítok s drôtikom
Štítok s očkom a drôtikom na označovanie materiálu alebo tovaru, kde
nie je možné upevniť lepiacu etiketu z dôvodu drsného povrchu, malej
plochy alebo na prepravné účely na označenie balíkov. Štítok je možné
priamo popisovať alebo naň lepiť etiketu.
Obj. kód
9 AG1213 15
Názov
Štítok s drôtikom
Rozmery
120× 57 mm
MJ
bal. 1 000 ks
1. Papier, etikety
10-miestne etiketovacie kliešte na označovanie tovaru. Znaková sada
s číslicami 0 – 9, matematické znamienka, skratky peňažných a merných
jednotiek. Farebné prevedenie podľa aktuálnej ponuky. Kotúčik obsahuje cca 1 296 ks etikiet.
9
Cena €
72,50
Identifikačný papierový štítok s cvernou
Papierový štítok s očkom a cvernou na potreby označovania tovaru,
kde nie je možné upevniť lepiacu etiketu z dôvodu nepriľnavého povrchu, možného znehodnotenia tovaru, alebo malej plochy. Štítok je
možné priamo popisovať alebo naň lepiť etiketu.
10
11
12
13
Obj. kód
AG0003 83
AG0003 89
AG0003 90
AG0003 91
Názov
Štítok s cvernou
Štítok s cvernou
Štítok s cvernou
Štítok s cvernou
Rozmery
7 × 19 mm
18 × 29 mm
22 × 35 mm
28 × 43 mm
MJ
bal. 1 000 ks
bal. 1 000 ks
bal. 500 ks
bal. 500 ks
Cena €
12,90
12,90
9,20
9,20
10
11
12
13
27
Kapitola_01.indd 27
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
7. 10. 2013 19:09:18
Download

stiahni tu