MAGAZÍN
VIZITKÁR
PROFILY SLOVENSKÝCH IT FIRIEM
Názov spoloènosti:
Logica Slovakia, s. r. o.
Charakteristika:
Logica je popredná svetová spoločnosť poskytujúca
služby v oblasti IT, ktorá zamestnáva vyše 40 000 ľudí v 36 krajinách. Zákazníkom poskytuje konzultačné služby, systémovú integráciu a služby v oblasti outsourcingu IT a firemných procesov.
Logica zákazníkom umožňuje budovať vedúce postavenie na trhu
vďaka vlastným znalostiam jednotlivých odvetví, špičkovým technickým znalostiam a skúsenostiam s realizáciou projektov v celom
svete. Logica je obchodovaná na Londýnskej burze cenných pa-
 Guvernér Arnold Schwarzenegger zdôraznil, že technológie sú kľúčovým
faktorom ekonomiky Kalifornie
pierov aj na burze Euronext v Amsterdame (LSE: LOG, Euronext:
LOG).
a obmedzenia napísané najdrobnejším písmom. Ak vás ponuka
zaujala, preštudujte si ju na
http://www.oracle.com/features/exadatachallenge.html.
Nové a zlepšené produkty
V zmysle hlavného motta pre novú
generáciu softvéru Oracle, ktorým
je komplexnosť, otvorenosť a integrovanosť, bola okrem už prezentovaných noviniek na konferencii
ohlásená nová verzia integračnej
architektúry Application Integration Architecture (AIA) Release 2.5,
zameranej na efektívne zvládnutie
integrácie zložitých podnikových
procesov. Netreba ani zdôrazňovať,
že je vybudovaná na princípe architektúry SOA. Na zvýšenie výkonu bolo ohlásené riešenie Oracle
Enterprise Performance Management (EPM) System Release
11.1.1.3. Integrácia a správa obsahu je kľúčová oblasť aj pre middlewarovú vrstvu produktov Oraclu,
kde je kľúčovým produktom Oracle
Fusion Middleware 11g, doplnený
o integrovaný portál na tímovú
spoluprácu.
Nová verzia Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management
rozširuje celopodnikové riadenie
projektov hlavne o možnosti integrácie a spolupráce vrátane webového prístupu k riadeniu projektov.
Podujatie na blogoch
a sociálnych sieťach
Všetky dôležité prednášky konferencie boli dostupné on-line, a to aj
cez mobilné zariadenia. Pre obrovské množstvo informácií prúdiacich cez blogy a sociálne siete je na
mieste otázka, či sa takéto podujatie nedá urobiť kompletne on-line.
Namiesto odpovede uvedieme jednoduchú analógiu. Tak ako sa kruhy
začnú robiť na vode, až keď do nej
hodíte kameň, je potrebné takéto
podujatie ako kľúčový podnet, ktorý
zarezonuje u blogerov a v diskusiách na sociálnych sieťach...
Bodku za konferenciou dal
sám guvernér
Lákadlom „vypredávajúcim sálu“
pri poslednej hlavnej prednáške
bol, samozrejme, Larry Ellison, no
najväčšie prekvapenie prišlo úplne
na záver, keď k účastníkom konferencie prehovoril populárny guvernér štátu Kalifornia Arnold
Schwarzenegger. Bolo to svojím
spôsobom poďakovanie, veď konferencia vygenerovala pre kalifornskú ekonomiku viac ako 100
miliónov dolárov. Vypredala všetky
hotely v centre San Francisca, naplnila reštaurácie, obchody...
Guvernér označil Kaliforniu za
Mekku pokročilých technológií, kde
majú sídlo tisíce významných spoločností s prívlastkom tech – či už
info, nano, high, clean, alebo bio.
Arnold sa sám vyznal z osobného
vzťahu k technológiám, ktoré mu
pomáhali počas celej jeho kariéry,
najskôr pri body buildingu a aj neskôr v Hollywoode, pretože filmy,
v ktorých hral, boli plné vizuálnych
trikov. Ako guvernér sa zaoberá
technológiami najmä zo strategického hľadiska, keďže technológie
pomáhajú pri bezporuchovej distribúcii v utilitných sieťach (telekomunikačné a inžinierske siete,
distribučné siete na ropu, plyn
a elektrickú energiu). Informačné
technológie umožňujú vrtuľníkom
operovať v dyme pri hasení požiarov, eliminujú chyby ľudského faktora pri predpisovaní liekov
a testovaní medicínskych vzoriek.
Guvernér na záver položartom ponúkol zahraničným účastníkom
konferencie, aby ani necestovali
domov, ale ako IT špecialisti rovno
zostali v Kalifornii.
Logica CEE má centrálu v Prahe, pobočky v Bratislave, Brne, Plzni
a Budapešti. Realizuje projekty pre najvýznamnejšie spoločnosti
a organizácie na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Chorvátsku a v ďalších krajinách strednej a východnej Európy. Logica
bola ako prvá spoločnosť v Českej republike a na Slovensku
certifikovaná podľa medzinárodných štandardov ISO 9001:2000
a TickIT Issue 5.0. Je takisto držiteľom certifikátu systému environmentálneho manažérstva podľa medzinárodnej normy EN ISO
14001:2004. Na Slovensku primárne poskytuje služby v segmentoch telekomunikácií, financií a vo verejnom sektore.
Rok zaloenia (v SR):
Na Slovensku pôsobí spoločnosť Logica od roku
1997 a samostatná pobočka bola založená v roku 2000.
Počet zamestnancov:
V súčasnosti má slovenská pobočka Logica viac ako
100 zamestnancov.
Vedenie:
Ing. Peter Morvic,
Generálny riaditeľ
PhDr.Danica Nemečková,
Ing. Andrej Cibulka,
Ing. Vladimír Sedláček,
Personálny riaditeľ
Operačný riaditeľ pre
región CEE
Obchodný riaditeľ pre segment
finančných služieb
Mgr. Milan Ištván,
Ing. František Konkoľ,
Ing. Jozef Brun,
Obchodný riaditeľ pre
segment verejnej správy
Obchodný riaditeľ pre
segment telekomunikácií
Obchodný riaditeľ pre
segment energetiky
Najvýznamnejšie referencie:
Slovak Telekom, T-Mobile, Orange, Telefónica O2 Slovakia, Národná banka
Slovenska, Prvá stavebná sporiteľňa, Tatra banka, Všeobecná úverová
banka, Union poisťovňa, Slovenský plynárenský priemysel, Volkswagen Slovakia, Ministerstvo financií SR, TP Emitel
n ĽUBOSLAV LACKO
[email protected]
Náklady spojené s účasťou na konferencii hradila
Kontakt:
Logica Slovakia, s. r. o.
Suché mýto 1
811 03 Bratislava
+421 2 57 882 111
www.logica.sk
spoločnosť Oracle.
12/2009
21
Download

Logica Slovakia, s. r. o.