Download

Permutačná nerovnosť (nerovnosť preusporiadania) ≤ 1