TM
Stavať je teraz tak jednoduché
Manuál pre oddelenie
ˇ
stavebnín spolocnosti
Hornbach
Predaj skeletov nízkoenergetických drevostavieb
www.domytawal.sk
www.tawal.sk
TM
Stavať je teraz tak jednoduché
Hornbach a Tawal
Projekt firmy Hornbach pod názvom DOMY TAWAL prináša zákazníkom jedinečnú kombináciu
skúseností a dôveryhodnosti špecialistu pre stavbu a záhradu s kvalitou a odbornosťou realizátora
projektov nízkoenergetických drevo-DOMOV a garáží TAWAL.
Firma Hornbach ponukou skeletov nízkoenergetických drevostavieb reaguje na veľký záujem
zákazníkov o takýto druh bývania a projektov.
Zákazníci Hornbachu využili možnosť výstavby garáži systémom Tawal a boli nadmieru spokojní s
rýchlosťou výstavby a profesionalitou pri realizácii ponúkaného riešenia.
Spoločnosť Hornbach sa drží svojej filozofie, v ktorej je stredobodom pozornosti zákazník a jeho
potreby, a preto prinášame ponuku skeletov nízkoenergetických drevostavieb.
Záujem o zákazníka na prvom mieste
Spolupráca na projekte DOMY TAWAL medzi Hornbachom a Tawalom je od začiatku založená na
záujme o zákazníka a uspokojení jeho základných životných potrieb v podobe kvalitného, cenovo
výhodného a rýchlo realizovateľného bývania.
Budeme klásť dôraz na komunikáciu so zákazníkom a zodpovedanie všetkých jeho otázok prípadne
uľahčíme jeho rozhodovanie a zrealizujeme vízie.
Oddelenie stavebnín je kľúčové pre projekt DOMY TAWAL, preto jeho pracovníci a najmä tí, ktorí budú
priamo komunikovať so zákazníkom ohľadne drevo-DOMOV musia citlivo a vnímavo pôsobiť na
zákazníkov a ich záujem o nízkoenergetické skelety.
Predajca musí v prvom rade identifikovať vážny záujem o stavbu a bývanie. Každý klient s väčším
záujmom by mal byť zachytený v kontaktnom formulári (Meno, Kontakt: mobil a email a hodina, kedy
sa môže konzultant Hornbach/Tawalu ozvať potenciálnemu klientovi a komunikovať ohľadne výberu
najvhodnejšieho projektu drevo-DOMU).
V prípade, že predajca dostane od zákazníka odbornú otázku alebo otázku, na ktorú si nie je celkom
istý odpovedať, tiež zákazníka poprosí o kontaktné údaje a možný čas kontaktovania konzultantom
Hornbach/Tawalu.
Všetky otázky zákazníkov sú dobré a užitočné. V prípade, že sú veľmi laické, tak zákazníkov
nepodceňujeme, ale prispôsobujeme sa im a s radosťou vysvetľujeme.
01
TM
Stavať je teraz tak jednoduché
Prečo využiť jedinečnú ponuku skeletov Tawal od Hornbachu?
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
reagujeme na dopyt zákazníkov a prvý prichádzame s jedinečným projektom
nízkoenergetických skeletov drevostavieb
kvalita stavebných materiálov a finančná istota spolupráce na výstavbe svojho domu
s renomovaným partnerom firmou Hornbach
cenovo dostupné bývanie v krátkom čase (termín dodania 60 kalendárnych dní väčšinou
skrátime, realizácia hrubej stavby od 3 do 10 dní - v závislosti od náročnosti projektu)
zaručená realizácia bez zbytočných prieťahov po podpise zmluvy
vinkulácia finančných prostriedkov zákazníka na účtoch Hornbachu až do odovzdania
stavby
používané materiály sú certifikované a takmer všetky vyrobené v Českej a Slovenskej
republike
klient získava možnosť časovo si rozložiť výstavbu podľa svojich finančných možností
a životných okolností
nízkoenergetické drevostavby majú vynikajúce tepelno-izolačné a akustické vlastnosti
technické riešenie systému Tawal je predmetom patentovej ochrany vďaka vynikajúcim
statickým vlastnostiam a pevnosti konštrukcie
celoročná možnosť výstavby
možnosť realizácie vlastného návrhu a projektu
možnosť prefinancovania časti výstavby skeletu splátkovou spoločnosťou
Realizácia stavieb so spoločnosťou Hornbach je zárukou kvality a istoty.
Ponukou skeletov nízkoenergetických drevostavieb prinášame zákazníkom jedinečnú možnosť získať
cenovo dostupné bývanie v krátkom čase. Oficiálny zmluvný termín dodania stavby dokážeme
skrátiť našim profesionálnym prístupom.
Spoločnosť Hornbach citlivo vníma potreby zákazníkov a reaguje na ich požiadavky, preto sme sa
rozhodli vytvoriť ponuku portfólia skeletov nízkoenergetických domov. Na trh prichádzame ako prvý
s možnosťou pre zákazníkov získať štandardizovaný kvalitný projekt nízkoenergetického domu, ale
napriek tomu do veľkej miery participovať na projekte svojho budúceho bývania. A to najmä tým, že
zákazník si vonkajšie úpravy a interiéry realizuje vo vlastnej réžii a v čase, ktorý jemu najviac vyhovuje.
Zákazníci si pri finalizácii stavby môžu zvoliť niekoľko spôsobov dokončenia projektu drevostavby
napr. prostredníctvom overených partnerov firmy Hornbach, kontaktovaním lokálnych
osvedčených remeselníkov alebo svojpomocne, čo považujeme za jednu z hlavných výhod
ponúkaného riešenia.
Zákazník si s kúpou riešenia Tawal zabezpečuje aj partnerstvo s firmou Hornbach, a to získaním
poradenstva a zliav na certifikované materiály pri dokončovaní stavby.
02
TM
Stavať je teraz tak jednoduché
Prečo nízkoenergetická drevostavba?
Výhody nízkoenergetických drevostavieb ponúkaných Hornbach-om:
· cenová dostupnosť
· rýchlosť výstavby
· vynikajúce tepelno-technické vlastnosti
· nízka objemová hmotnosť
· variabilita stavby
· funkčnosť a jednoduchosť
· ekologické riešenie
· vysoká pevnosť konštrukcie
Aké sú výhody systému TAWAL?
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Tawal predstavuje vlastné patentované technické riešenie systémov stavebných konštrukcií
využitie nových materiálov, certifikovaných, aprevažne vyrobených v Českej a Slovenskej
republike
spoľahlivé statické usporiadanie
typizované stenové a priečkové panely
oceľová nosná výstuž zaručuje spoľahlivé statické parametre stavby a pocit bezpečia
technológia Tawal patrí medzi najbezpečnejšie a najpevnejšie riešenia na trhu
montáž panelov v primeraných rozmeroch mimo stavby (hmotnosť panelov cca 70 kg/ks)
dom na mieru je vyrábaný v špecializovanej výrobnej hale
kompletizácia nevyžaduje žiadnu ťažkú techniku
špeciále montážne skrutky a oceľové kotviace pätky zabezpečujú stavbu voči bežným
poveternostným podmienkam a živelným udalostiam
hrúbka steny bez vonkajšieho zateplenia dosahuje cca 20 cm (150 mm panel Tawal, 40 mm
vzduchová medzera a 12 mm sadrokartón). Pri takejto skladbe steny sa ušetrí až cca 10%
plochy oproti alternatíve – murovanému domu.
hrubá stavba je zhotovená od 3 do 10 dní v závislosti od náročnosti projektu
využitie izolačných materiálov KNAUF ECOSE
V súčte odporu kotiev a váhy domu je drevo-DOM TAWAL niekoľkokrát viac odolný voči
narušeniu a deštrukcii ako obdobný dom z murovaných materiálov.
stavba vhodná aj do oblastí trvalo drsných klimatických podmienok
tepelný odpor je porovnateľný ako pri múre z dutinkových tehál alebo obdobných
materiálov o šírky cca 50 cm
pri nepredvídanej živelnej pohrome napr. zemetrasenie sa dom deformuje ale nenastane
pád stien
03
TM
Stavať je teraz tak jednoduché
Čo obsahuje projekt drevostavby skeletu Hornbach/Tawal?
Rodinné domy Hornbach/Tawal sú projektované ako nízkoenergetické stavby.
Zákazník si zložením zálohy za stavebný projekt zabezpečuje:
· Projekt pre stavebné povolenie (stavebná časť)
· Projekt pre realizáciu stavby (architektonicko-stavebná časť, statika nosných konštrukcií,
projektovaná energetická hospodárnosť stavby)
Stavebný projekt nepočíta a zákazník si vo vlastnej réžii s lokálnym architektom zabezpečuje:
· projekt elektro (vnútorná elektroinštalácia), bleskozvod,
· projekt situácie stavby – umiestenenia a osadenia stavby na pozemok
· projekt prípojok inžinierských sieti (el., plyn, voda, kanal.)
Stavebná pripravenosť
·
·
·
·
·
·
Zákazník si zabezpečuje stavebné povolenie
S miestnym architektom vyrieši projekty umiestnenia stavby na pozemok a prípojok
inžinierskych sietí
Zákazník si zabezpečí úpravu pozemku a výkopové práce
Zákazník zabezpečuje a financuje stavbu základovej dosky/platne
Dohliadne na kvalitnú prípravu základovej dosky, aby mu prípadné chyby, odchýlky a
nerovnosti nenavýšili rozpočet celkovej stavby
Zle pripravená základová doska, mimo požadovaných noriem môže viesť k zrušeniu záruky
na stavbu skeletu nízkoenergetického domu
Požiadavky na kvalitu základovej dosky:
· Zákazník Hornbach/Tawal musí bezpodmienečne požadovať od stavebnej firmy normovanú
kvalitu základovej dosky
· tvrdnutie základovej platne 28 dní
· pozor na normovanú tvrdosť betónu
· pripravená vytvrdnutá základová doska, tolerancia podľa normy
· pozor na uhlopriečku musí byť podľa normy
· krivosť je tolerovaná podľa normy
· potrebné zabezpečiť penetráciu pod nosné steny a priečky
· izolačné pásy pod nosné steny a priečky 2x
· pri úpravách a opravách základovej dosky stratu času a náklady s tým spojené hradí
zákazník
· väčšia nerovnosť základovej dosky sa rieši v protokole k zmluve bez garancií za stavbu
04
TM
Stavať je teraz tak jednoduché
Realizácia stavby skeletu
Pred montážou drevostavby
· získanie stavebného povolenia si zabezpečuje klient
· výstavba základovej platne prebieha v réžii klienta pri prísnom dodržaní inštrukcií
· tvrdnutie základovej platne 28 dní
· typizovaný projekt nízkoenergetickej drevostavby v cene realizácie skeletu
· počas doby realizácie budú klientove peniaze vinkulované v spoločnosti Hornbach až do
·
podpísania preberacie protokolu, ktorý vyjadruje zákazníkovu spokojnosť so stavbou
vynikajúce konštrukčné vlastnosti nízkoenergetickej drevostavby Hornbach/Tawal
SKELET - SÚČASŤ DODÁVKY.
Garantovaná časť rozpočtu stavby.
·
·
·
·
·
Dopravné a režijné náklady
Nosné steny a priečky, nosné preklady (výroba a montáž)
Zavetrovacie/stabilizačné steny 1 m do interiéru slúžiace na napojenie sadrokartónovej
priečky
Stropná a strešná konštrukcia (výroba a montáž)
Oceľový spojovací materiál
Technický popis prác a materiálov
Kotvenie
· oceľové kotviace pätky
· oceľové svorníkové kotvy Fischer FAZ II
Izolácia proti vlhkosti
· 2x penetrácia obvodové steny do výšky cca. 20cm
· 1x tmelenie asfaltovým tmelom po obvode vonkajšej steny
Panel TAWAL skladba stien
· doska OSB 3 Superfinish Eco hr. 18 mm – lepená bez formaldehydov ekofinish
· izolácia KNAUF CLASSIC 032 60 mm – výborné tepelno-izolačné vlastnosti, hustota,
vyvinutá pre zvislé konštrukcie, nesadá
· oceľová konštrukcia rúra Ø 44,5x2,6mm (príp. alternatíva podobných parametrov), oceľová
šróbovina 20mm s rektifikačnou maticou – ošetrené pozinkovaním
· izolácia KNAUF CLASSIC 032 60 mm
· doska OSB 3 Superfinish Eco hr. 18 mm – lepená bez formaldehydov ekofinish
· drevená konštrukcia masív smrek (alterntíva KVH)
05
TM
Stavať je teraz tak jednoduché
V konštrukcii panela sa využíva lepené drevo, ktoré nie je potrebné impregnovať proti pliesňam a
hubám. Umelé vysušenie dreva pod 12% (+/-2%), uzatvára bunečnú stenu reziva, a tým neprijíma
vlhkosť a nevznikajú plesne. Bez chemického ošetrenia sa touto metódou dosiahne vysoká kvalita
dreva vhodného na použitie v exteriéroch a interiéroch. Na materiáli nevznikajú rozsiahle praskliny a
lepením a sušením je zaručená stálosť.
Aké sú výhody OSB 18 mm Superfinish ECO dosiek riešenia Hornbach/Tawal?
· Vyrábané unikátnou technológiou drevených triesok v troch vrstvách
· Rozmery, tvar a smerová orientácia triesok v jednotlivých vrstvách využíva prirodzené
vlastnosti dreva a dosahujú tak vynikajúce mechanicko-fyzikálne vlastnosti
· Neobsahujú prirodzené vady
· Vyrobené z kvalitného ihličnatého dreva (prevažuje smrek a čiastočne borovica)
· Neobsahujú žiadny formaldehyd
· Vhodné aj v interiérovom využití a nábytkárskom priemysle
Aké sú výhody minerálnej vaty Classic 032 v systémoch Hornbach/Tawal?
· Minerálne vláknitý izolačný materiál na báze skla s ECOSE Technology
· Skvelé tepelnoizolačné a zvukopohltivé vlastnosti
· Dobrá požiarna odolnosť
· Zabezpečenie požiarnej bezpečnosti
· Ľahká manipulácia a preprava
· Pri pracovnom kontakte je materiál príjemný
· Materiál drží tvar a vyplňuje priestor
Preklady
· lepený hranol smrek 160x200mm.
· lepený hranolový preklad má cca 30% väčšiu nosnosť a drevo je vysušené na 12% vlhkosť
(+/-2%).
· Lepené hranoly na preklady môžu byť dodané až v 13,5 m dĺžkach. Čím sa použije menej
prekladových spojov, tým je väčšia tuhosť a stabilita stavby.
Strešná konštrukcia
· väzníky - triedené drevo masív smrek ošetrené prípravkom proti pliesňam a hubám.
Spoje panelov TAWAL
· polyuretánová pena Soudafoam Gun MEGA 70
· parotesná páska Hasoft
06
TM
Stavať je teraz tak jednoduché
Okenné a dverné otvory
· masív smrek 60x30mm
· Stirodur 30x30mm – zvyšuje izolačné vlastnosti (spoj okenného rámu a steny)
· masív smrek 60x30mm
Krov
· rozpon krovu max. 30 m bez podpory
· väzníky majú spoľahlivú statiku
· voľné dispozičné riešenia
· redukovaná spotreba dreva
· rýchla a bezpečná montáž
· variabilita tvaru konštrukcie
· úspory tam, kde je spodný pás väzníka využitý ako stropná konštrukcia
· úspory na súvisiacich nosných konštrukciách (ľahká konštrukcia)
· mechanická odolnosť väzníkov a priestorová stabilita
Pri výstavbe skeletu sa používajú len certifikované materiály od Hornbachu. Zákazník získava
záruku tej najvyššej kvality materiálov a prác spolu s finančnou istotou pri realizácii.
Dokončenie stavby - odporúčané skladby materiálov
- NIE JE V CENE ZAKÚPENÉHO SKELETU
Interiér
· sadrokartónový obklad
· montážna medzera vytorená sádrokartónovou konštrukciou na príslušné rozvody
(zabezpečuje diletáciu sadrokartónu. Takisto zvyšuje izolačné vlastnosti)
· parozábrana
· v montážnej medzere je zabezpečený priestor pre technické vybavenie stavby, t.j.
zdravotechnické inštalácie, plynoinštalácie, elektroinštalácie a montáž kúrenia
Podlaha
· podkladový betón
· lepenka
· parotesná fólia
· tepelná izolácia
· parotesná fólia
· betónová mazanina (+podlahové kúrenie)
· vyrovnávací poter
· nášlapná vrstva
07
TM
Stavať je teraz tak jednoduché
Podkrovná podlaha
· konštrukcia sadrokartónového podhľadu
· latovanie-stropný drev.trám
· OSB doska hr. 18mm
· Paronepriepustná fólia
· Izolácia (zabezpečenie kročajovej hlučnosti)
· Vyrovnávací poter
· Nášlapná vrstva
Exteriér
· Z exteriéru sa dom zatepluje minerálnou vatou (príp. polystyrenom), nasleduje omietka
alebo ľubovolný obklad
· výhoda možnosti dokončenia nízkoenergetickej stavby podľa vlastných predstáv, vo
·
·
·
·
vlastnom časovom a finančnom harmonograme
vlastné návrhy a realizácia vnútorných priečok
inštalácie voda, kúrenie, elektrina podľa predstáv klienta
stavbu je možné prispôsobiť na vykurovanie krbom alebo pecou na peletky. V prípade
požiadaviek zákazníka do projektu zapracujeme komínové teleso (ktoré však nie je
súčasťou dodávky) a murovaná stena (stena akumuluje teplo z vykurovacieho telesa v zime
a naopak v lete slúži ako umelá klimatizácia).
Zákazník si po ukončení prác na skelete firmou Tawal dohodne prácu ďalších profesií
(pokrývači, vodári, kurenári...). Počas tohto časového obdobia firma Tawal v cene stavby
zapožičia zákazníkovi nepremokavú kryciu plachtu, aby bola stavba chránená a nedošlo k
jej zbytočnému znehodnoteniu.
Financovanie projektu
·
·
·
zákazník získava finančnú istotu v podobe vinkulácie finančných prostriedkov v Hornbachu
až do podpisu odovzdávacieho protokolu
záloha za stavebný projekt predlohovej drevostavby sa zákazníkovi odpočíta z ceny skeletu
(1.000 € predstavuje zálohu za predlohový projekt)
možnosť financovania časti skeletu prostredníctvom splátok od splátkovej spoločnosti
Zmeny v stavbe
·
·
·
·
malá zmena v stavebnom projekte je v cene projektu a prác (napr. okno, dvere, zrkadlenie)
väčšia zmena v projekte bude stáť klienta 600 EUR
možnosť vypracovania projektu podľa návrhu zákazníka (táto možnosť bude stáť zákazníka
1.600 EUR extra)
projekt od vlastného/zákazníkovho architekta je akceptovateľný, pokiaľ architekt písomne
povolí zásah do projektu a následné prerobenie do systému TAWAL – cena 600 EUR.
08
TM
Stavať je teraz tak jednoduché
Referencie
·
·
·
·
referenčné stavby nájdete na našich webových stránkach: www.tawal.sk
www.domytawal.sk
vyvinuli sme vlastný patentovaný systém drevostavieb TAWAL
viac ako štyri desiatky úspešných projektov doma i v zahraničí.
Znížili sme čas výstavby domu - hrubá stavba od 3 do 10 dní v závislosti od náročnosti
projektu.
Prístup k profesionálom/stavebným firmám
Predaj skeletov je možný aj profesionálom tzv. profi zákazníkom.
Pokiaľ prejaví o kúpu skeletu nízkoenergetického drevo-DOMU TAWAL záujem stavebná firma alebo
profesionál z odboru, ktorí bude realizovať stavbu na ďalší predaj, tak prístup predajcu
Hornbach/Tawal by mal smerovať takéhoto exkluzívneho zákazníka na kontaktovanie konzultantov
firmy Tawal. Tí poskytnú zákazníkovi informácie ohľadne zliav a ďalších výhod spolupráce.
Ďalšie výhody projektu DOMY Tawal od Hornbachu
·
·
·
·
·
·
zákazník pri kúpe skeletu získava od Hornbachu zľavy na materiáloch
balíky služieb a poradenstva
odporúčania na remeselné firmy
podrobný popis certifikovaných materiálov je dostupný v predajni a budúaj súčasťou
odovzdávacieho protokolu stavby
pre klienta zabezpečujeme stavebný projekt a s prípadnými zmenami
klient preberá len stavbu bez chýb, garancia kvality
Každý klient dostáva DVD vizitku od Hornbachu a Tawalu.
Zmeny v projektoch sa riešia v spolupráci s firmou Tawal a ich architektom resp. obchodnou
podporou prostredníctvom mailu alebo telefonického kontaktu.
Pokiaľ predavač nevie reagovať na otázky a požiadavky klienta, tak kontaktuje alebo odporučí
klientovi kontaktovať obchodnú a konzultačnú podporu Tawal.
Zákazník môže odstúpiť od projektu, ale v tom prípade mu záloha za projekt prepadá.
09
Download

Manuál pre stavebniny Hornbach SK