Umenie žiť SUPRA / Životní styl SUPRA
Spoločnosť SUPRA, ktorá je skutočným odborníkom v oblasti vykurovania a tepelného pohodlia, navrhuje a vyrába prístroje na drevo určené
pre súkromníkov od roku 1878. Vďaka svojej skúsenosti a zmyslu pre inováciu spoločnosť SUPRA svojim zákazníkom ponúka novú dimenziu
pohodlia. Vďaka svojim odborníkom z oddelenia výskumu a vývoja spoločnosť SUPRA kladie veľký dôraz na ochranu životného prostredia a nové
technológie. Pričom netreba zabudnúť ani na bezchybný dizajn a estetiku! Všetko je prepracované tak, aby sa dosiahlo perfektné pohodlie...
SK
Společnost SUPRA je opravdovým odborníkem na vytápění a tepelný komfort: již od roku 1878 vyvíjí a vyrábí zařízení ke spalování
dřeva určená pro soukromníky. Díky svým zkušenostem a inovacím dnes společnost SUPRA uvádí své zákazníky do nové dimenze
kvalitního bydlení. Koncepce společnosti SUPRA klade na první místo ochranu životního prostředí a nové technologie. K tomu účelu
má zřízeno oddělení pro výzkum a vývoj, v němž pracují specialisté z oboru. K tomu je nutno přičíst dokonalý design a estetické kvality
výrobků SUPRA. Vše je promyšleno tak, aby výsledkem byl dokonalý uživatelský zážitek...
CZ
DREVO, PRÍRODNÁ ENERGIA / DŘEVO, ENERGIE PŘÍRODY
CHARTA KVALITY ZELENÝ PLAMEŇ
CHARTA KVALITY „ZELENÝ PLAMEN“
Všetky výrobky spoločnosti SUPRA zodpovedajú
francúzskej charte Zelený plameň z roku 2009, ktorá
získala osvedčenie od spoločnosti CERTITA*. Aby
prístroj mohol získať označenie Zelený plameň, musí
byť jeho účinnosť vyššia alebo rovná 70 % a emisie
oxidu uhoľnatého musia byť nižšie alebo sa musia
rovnať 0,3 %.
SK
*CERTITA: Nezávislý certifikačný úrad
pre výrobky v oblasti environmentálneho inžinierstva.
Všechny výrobky SUPRA jsou v souladu s
francouzskou chartou Zelený plamen 2009, kterou
certifikovala společnost CERTITA*. Aby výrobek
obdržel certifikát Zelený plamen, musí mít
účinnost vyšší nebo rovnou 70 % a emise oxidu
uhelnatého nižší nebo rovné 0,3 %.
CZ
*CERTITA: Nezávislý subjekt vydávající certifikáty výrobků z
oblasti vzduchotechniky, topení a rozvodných soustav
RIEŠENIE, KTORÉ CHRÁNI PLANÉTU
ŘEŠENÍ, KTERÉ BERE OHLED
NA NAŠI PLANETU
SK
Kvalita života našich detí v budúcnosti závisí od
nášho správania sa v súčasnosti. Preto je dôležité
vyvíjať a používať energie, ktoré chránia životné
prostredie, ako napríklad drevo, a ktoré ponúkajú
ekologické a obnoviteľné riešenie. Výrobky spoločnosti
SUPRA vyhovujú okrem európskych noriem aj
najprísnejším zákonným požiadavkám európskych
krajín v oblasti životného prostredia (Rakúsko,
Švajčiarsko, Nemecko atď.). CZ Kvalita života, který
zítra povedou naše děti, závisí na tom, jak se
chováme dnes. Je tedy důležité vyvíjet a využívat
energie, jež chrání životní prostředí, jako je dřevo,
které představuje ekologický a obnovitelný zdroj
energie. Výrobky společnosti SUPRA splňují kromě
evropských norem také ty nejpřísnější regulační
požadavky v oblasti životního prostředí, které
platí v některých evropských zemích (Rakousko,
Švýcarsko, Německo...).
DREVO, NEZNEČISŤUJÚCA ENERGIA
DŘEVO, ČISTÁ ENERGIE
Pri spaľovaní dreva sa uvoľňuje CO2: oxid uhličitý
. Vplyvom slnka stromy znova absorbujú tento
oxid uhličitý 2 , ktorý sa nachádza v dreve 3 . Ide
o prirodzený cyklus, ktorý trvá niekoľko miliónov
rokov. Bez ohľadu na to, či sa drevo spáli alebo rozloží
prirodzeným spôsobom 4 . Vzhľadom k tomu je drevo
obnoviteľnou energiou, ktorá prostredie neznečisťuje.
CZ Spalováním dřeva se uvolňuje CO – oxid
2
uhličitý 1 . Stromy však působením slunce
tento plyn vstřebávají zpět 2 a posléze se s
ním setkáváme opět ve dřevě 3 . Je to přirozený
cyklus, který trvá již miliony let. Nezáleží přitom,
zda se dřevo pálí, či zda se přirozeně rozkládá 4 .
Dřevo tedy představuje zdroj obnovitelné energie,
která neznečišťuje.
SK
1
AKO POSTUPOVAŤ
PRI VÝBERE DREVA?
JAK ZVOLIT SPRÁVNÉ
DŘEVO?
VYKURUJTE A ŠETRITE!
TOPTE A ŠETŘETE!
SK Drevom môžete dosiahnuť kvalitné, pohodlné a
úsporné vykurovanie! V súčasnosti je drevo najlacnejšou
energiou na trhu, pričom sa zvyšuje aj pomer
Hrab / Habr
100
výkonnosť/veľmi rentabilná cena.
Dub* / Dub*
99
A keďže prístroje spoločnosti SUPRA sú navrhované tak,
Jaseň / Jasan
92
Odporúčané drevo
Javor / Javor
91
aby poskytovali presné množstvo tepla, spotrebujete iba
Doporučené dřevo
Breza / Bříza
89
toľko, koľko potrebujete. Ideálny spôsob šetrenia!
Brest / Jilm
84
CZ Topíte-li dřevem, máte jistotu kvalitního a
Buk / Buk
80
pohodlného
vytápění a zejména toho, že ušetříte!
Vŕba / Vrba
71
Dřevo
je
totiž
v současné době nejlevnější zdroj
Borovica / Jedle
70
Jelša / Olše
67
energie
na
trhu,
přičemž má velmi výhodný poměr
neodporúčané drevo
Červený smrek / Modřín66
Dřevo, které
výkonu a ceny. A protože jsou výrobky značky
Osika / Osika 65
se nedoporučuje
SUPRA vyvinuty tak, aby produkovaly optimální
Lipa / Lípa
57
množství tepla, spotřebujete pouze to, co skutečně
Topoľ / Topol
50
potřebujete. To je pro úspory ideální!
SK Kvôli optimálnemu spaľovaniu a účinnosti
prístroja používajte palivové drevo (s hodnotami,
ktoré sa pohybujú v rozmedzí od 100 do 80). Vo
Drevo spotrebované za 1 hodinu, aby
vyššie uvedenej nomenklatúre poznámka 100
zodpovedá drevu, ktorá dodáva najviac tepla na
sa získal výkon 10 kW / Množství
dm3, a 50 tomu, ktoré dodáva iba polovicu tepla.
dřeva spotřebovaného za jednu
CZ K dosažení optimálního spalování a účinnosti
hodinu k vyprodukování 10 kW
zařízení používejte doporučené druhy dřeva
(hodnoty mezi 100 a 80). Ve výše uvedeném
20
kg dreva pri otvorenom ohnisku.
seznamu odpovídá známka 100 tomu dřevu,
3
Účinnosť
10 %. / 20 kg dřeva na
které dává nejvíce tepla na dm , a známka 50
tomu dřevu, které dává poloviční hodnotu.
otevřeném ohništi. Účinnost 10%.
SPOLOČNOSŤ SUPRA PONÚKA VYKUROVACIE TELESÁ PRISPÔSOBENÉ PRE POLENÁ
S DĹŽKOU 33 AŽ 50 CM. / SPOLEČNOST
SUPRA NABÍZÍ TOPENIŠTĚ VHODNÁ PRO
POLENA V DÉLCE OD 33 DO 50 CM.
9 kg dreva pri otvorenom ohnisku s
rekuperátorom. Účinnosť 25 %.
9 kg dřeva na otevřeném ohništi s
rekuperátorem. Účinnost 25%.
VEDELI STE? / VĚDĚLI JSTE TO?
5 kg dreva v malo výkonnom prístroji.
Účinnosť 50 %. / 5 kg dřeva v nepříliš
výkonném zařízení. Účinnost 50%.
• Podľa možnosti spaľujte drevo, ktoré
schlo 18 až 24 mesiacov na suchom a
dobre vetranom mieste.
• Čerstvo narezané drevo obsahuje 75 %
vody. Bude zle horieť a poškodí inštaláciu,
pretože sa budú tvoriť nánosy sadze a budú
sa uvoľňovať znečisťujúce látky.
• CZ Palte pokud možno dřevo, které
schlo 18 až 24 měsíců pod přístřeším s
dobrým větráním.
• Dřevo z čerstvě pokáceného stromu
obsahuje 75 % vody. Bude špatně
hořet a vaše zařízení poškodí tím, že
se bude tvořit kopt, přičemž se také
budou uvolňovat znečišťující látky.
SK
3 kg dreva v prístroji SUPRA.
Účinnosť 75 %. / 3 kg dřeva v zařízení
SUPRA. Účinnost 75%.
Je nevyhnutné, aby sa spaľovalo
dobre vyschnuté drevo.
Je naprosto nezbytné pálit pouze
dobře vysušené topné dřevo.
Suché drevo obsahuje 15 až 20 % vlhkosti. / Dřevo vysušené na 15–20 % vlhkosti.
* Špecifikácia dubu: 1 rok rozrezané na daždi po zrúbaní stromu, aby sa obmedzil znečisťujúci aspekt tohto dreva (trieslovina) + 2 roky uskladnené kvôli sušeniu.
* Specifické požadavky na zpracování dubu: ponechat jeden rok po pokácení na dešti, aby se omezila špinivost tohoto dřeva (třísloviny) a dva roky skladovat za účelem vyschnutí
2
3
Kozuby / Krby
Vychutnajte si plamene minulosti!
Zažijte plápolající oheň jako
za starých časů!
SK
Kozub je architektonický prvok vášho interiéru, ktorý zvyšuje hodnotu obytné-
ho priestoru a vášho majetku, pričom zohrieva miestnosti… i duše!
Moderné, klasické alebo veľmi estetické kozuby spoločnosti SUPRA premenia váš
interiér a ponúknu vám pohodlie. Ich jemné a bezpečné teplo doplnené technológiou SUPRA prispieva k vášmu pohodliu a umeniu žiť. Výberom kozuba spoločnosti
SUPRA sa rozhodnete pre spôsob života, ktorý uprednostňuje životné prostredie a
ničím neuberá na pohodlí.
CZ
Krb je architektonickým prvkem vašeho interiéru. Zvyšuje hodnotu va-
šeho obydlí a majetku, ohřívá vaše místnosti... i vaše duše! Krby SUPRA, ať už
jsou moderní, klasické či s výrazným designem, přispívají ke zjemnění vašeho
vnitřního uspořádání a vybízejí k pohostinnosti.
Jemné a zdravé teplo, které vyvářejí, je spojeno s technologií SUPRA a přispívá k vašemu pohodlí a životnímu stylu. Volba krbu značky SUPRA znamená
volbu životního stylu, který klade důraz na životní prostředí, aniž by bylo nutno obětovat cokoli z kvality bydlení.
GALIA
4
5
Orféo Oxyd/City/Meso
Prečo kozub SUPRA?
Proč zvolit krb značky SUPRA?
Inovovaný koncept, predné strany s dekoráciou Orféo
Inovační koncept, fasády s dekorem Orféo
Kvôli estetike pro / jeho
estetické kvality
Tento novátorský koncept umožňuje obložiť ohnisko prednou stranou podľa vášho výberu a meniť dekoráciu podľa nálady. Tvary, farby a materiály závisia
od jednotlivých pohľadov na oheň, aby sa prispôsobili všetkým typom dekorácií. FPI Design vytvorilo 3 série úplne moderných kozubov . Máte na výber…
SK
SK Kozuby spoločnosti SUPRA sú výsledkom
prepracovanej technológie a kladú dôraz na
dômyselný dizajn s klasickými i modernými, no vždy
harmonickými líniami. Veľmi široká ponuka umožňuje
si vybrať prístroj podľa vášho vkusu, ktorý sa najlepšie
hodí do vášho interiéru.
CZ Krby SUPRA jsou produktem pokročilé
technologie, přičemž je u nich kladen důraz
na vybrané estetické řešení, které spočívá ať v
klasických, či moderních, avšak vždy harmonických
liniích. Díky velmi široké škále výrobků si můžete
podle svého vkusu vybrat zařízení, které se bude
nejlépe hodit do avšeho interiéru.
Exkluzívny dizajn
Exkluzivní design
Vďaka oddeleniu FPI Design spoločnosť SUPRA
ponúka kozuby a ohniská, ktorá sú nielen výkonné,
ale aj estetické, a ktoré kombinujú dizajn, pohodlie
a umenie žiť. CZ Společnost SUPRA využívá FPI
Design, a proto vám může nabídnout krby a krbové
vložky, které jsou stejně výkonné jako estetické a
spojují design, pohodlí a životní styl...
SK
Kvôli ušľachtilosti
materiálov / Pro
ušlechtilost materiálů
Kozuby SUPRA sú vyrobené z ušľachtilých a
vyhľadávaných materiálov, ako napríklad kameň
Castillon, Provence alebo Dordogne, farebný kameň,
hnedá žula Baltic, ako aj mramor Marfil a Marquina.*
CZ Krby SUPRA sestávají z ušlechtilých a vybraných
materiálů, jako je kámen z Castillonu, Provence či
Dordogne, tónované kvádry, hnědá žula Baltic a
mramory Marfil a Marquina.*
Poznámka / Pro informaci:
Tento novátorský koncept umožní obložit krb fasádou podle vašeho výběru a měnit dekor, jak budete mít chuť. Tvary, barvy a materiály se liší
podle jednotlivých typů viditelnosti ohně, aby se mohly přizpůsobit všem druhům dekoru. Z dílny FPI Design pochází tři řady zcela soudobých
krbů. Výběr je na vás...
CZ
Kvôli radosti z ohňa
Pro radost z ohně
Systém „čisté sklo“ prístrojov SUPRA udržiava sklo
čisté dlhšiu dobu, aby ste mohli profitovať z čara a
okúzľujúcej krásy plameňov. CZ Systém „čisté sklo“,
kterým jsou vybavena zařízení značky SUPRA,
zajišťuje, že sklo vydrží déle čisté, což umožňuje
lépe vychutnat okouzlující hru a krásu plamenů.
SK
Kvôli vykurovacej
technológii / Pro
technologii vytápění
Vďaka jemnému a pravidelnému vykurovaciemu
výkonu ohnísk môžete profitovať z výkonnosti kozubov
SUPRA za úplne bezpečných podmienok.
Samozrejme, že vždy zodpovedajú najnovším platným
normám. CZ Díky jemnému a pravidelnému
topnému výkonu krbových vložek a krbů SUPRA se
můžete z těchto zařízení těšit v naprostém bezpečí.
Samozřejmě vždy odpovídají nejnovějším platným
normám.
SK
Kvôli dobrému pomeru
kvalita/cena / Pro výhodný
poměr kvality a ceny
SK Každý kozub sa dodáva s vysoko výkonným
ohniskom, ktoré ponúka najlepší pomer kvalita/cena a
zabezpečuje optimálnu bezpečnosť (európska smernica
89/106/EHS). CZ Každý kozub sa dodáva s vysoko
výkonným ohniskom, ktoré ponúka najlepší pomer
kvalita/cena a zabezpečuje optimálnu bezpečnosť
(európska smernica 89/106/EHS).okouzlující hru a
krásu plamenů.
Kvôli úspore energie /
Pro úspory energie
SK Tieto kozuby, ktoré boli navrhnuté skutočným
odborníkom, vynikajúco kombinujú pohodlie a úsporu
energie: ďalšia výhoda pre vašu peňaženku a pre
životné prostredie! CZ Jsou navrženy skutečnými
odborníky, a proto jedinečným způsobem spojují
pohodlí a úspory energie. To představuje výhodu
jak pro vaši peněženku, tak pro životní prostředí!
* Kameň a drevo sú živé a prírodné látky, ktorých odtiene sú znakom
autentickosti a v žiadnom prípade sa nebudú považovať za chyby.
* Kámen a dřevo jsou živoucí přírodní materiály, jejichž detaily
jsou projevem autentičnosti a nemohou být v žádném případě
považovány za nedostatky.
V súlade s európskou normou EN 13240 a EN 13229 spoločnosť SUPRA pri svojich výrobkoch uvádza nominálny výkon oficiálne definovaný a uznaný. Počas normalizovanej
skúšky sa meria priemerný výkon. CZ Společnost SUPRA uvádí u svých výrobků v souladu s evropskými normami EN 13240 a EN 13229 nominální výkon, který je oficiálně
definovaný a uznaný. Jde o průměrnou hodnotu výkonu, která byla naměřena při normalizované zkoušce.
SK
SK Z technických dôvodov niektoré ohniská, ktoré sa prezentujú zabudované v kozuboch, už nemusia byť k dispozícii o vašej krajine. Každý obklad bol navrhnutý tak, aby bol
kompatibilný s ohniskami základnej verzie, ako aj s ohniskami verzie D (DIN), keď existovala. CZ Některé krbové vložky prezentované v obkladu krbů již nemusí být z technických
důvodů ve vaší zemi dostupné. Každý obklad je koncipován tak, aby byl kompatibilní s krbovými vložkami v základní verzi i ve verzi D (DIN), pakliže tato existuje.
6
Orféo Meso
Orféo City
Orféo Oxyd
Silné
stránky
eľmi jednoducho vymeniteľná
V
predná strana
Séria Orféo: 7 dekorácií na výber
Přednosti
Velice snadno vyměnitelná fasáda
Ř ada Orféo: výběr ze 7 různých dekorů
ORFéO MESO
ORFéO oxyd
Umiestnenie / Instalování:
predná strana zabudovaná do steny
zapuštěná čelní strana
Materiály / Materiály: oceľ s hrdzavou dekoráciou + nehrdzavejúca oceľ
ocel dekor rezavý odstín + nerez
ORFéO CITY
³
Umiestnenie / Instalování:
predná strana zabudovaná do steny
zapuštěná čelní strana
Materiály / Materiály: oceľ s hliníkovou dekoráciou 01 / ocel dekor 01 alu
³
Umiestnenie / Instalování:
predná strana zabudovaná do steny / zapuštěná čelní strana
Materiály / Materiály: oceľ s hrdzavou dekoráciou + nehrdzavejúca oceľ
ocel dekor rezavý odstín + nerez
DF 583 N
Prispôsobiteľné ohniská / Přizpůsobitelná krbová vložka: Univers 200 AD-PN, Univers 200 AD Pack
Univers 230 AD-PN, Univers 230 AD Pack PN
Univers 201 A-PN, Univers 231 A-PN, Univers 201 A Pack VPN
Univers 231 A Pack VPN, Univers 200 AD Pack VPN
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 112
7
Orféo Vague
Orféo Inox/Décade 3 N
UL VAGUE slonovinová 03 s Univers 200 APN
UL VAGUE slonovina 03 s Univers 200 APN
Décade 3 N
UL VAGUE modrá 03 s Univers 200 APN
UL VAGUE modř 25 s Univers 200 APN
Silné
stránky
eľmi jednoducho vymeniteľná
V
predná strana
Existuje s bočným otváraním (UL)
alebo s vysúvacím otváraním (UE)
Séria Orféo: 7 dekorácií na výber
Přednosti
Velice snadno vyměnitelná fasáda
E xistuje ve verzi s bočním otevíráním (UL)
či výsuvným otevíráním (UE)
Ř ada Orféo: výběr ze 7 různých dekorů
Umiestnenie / Instalování:
predná strana zabudovaná do steny
zapuštěná čelní strana
Materiály / Materiály: hladká oceľ s prevedením slonovina 03,
modrá 25, štruktúrovaná šedá 10,
Obruba kozuba z čierneho skla s aplikáciou sieťotlače podľa odporúčaní EÚ
ocel hlazený povrch, odstín slonovina 03, modrý 25, strukturovaná šeď 10
Lišta z černého skla se sítotiskovou úpravou pro referenci EU
Prispôsobiteľné ohniská / Přizpůsobitelná krbová vložka: DF 583 N
Univers 200 AD-PN, Univers 200 AD Pack
Univers 230 AD-PN, Univers 230 AD Pack PN
Univers 201 A-PN, Univers 231 A-PN, Univers 201 A Pack VPN
Univers 231 A Pack VPN, Univers 200 AD Pack VPN
UL VAGUE sivá 03 s Univers 200 APN
UL VAGUE šeď 10 s Univers 200 APN
Výhody série orféo
Výhody řady Orféo
Aktuálne línie VAGUE, COLOR, INOX,
ktoré vytvorilo oddelenie FPI Design,
aby kozubom dodalo moderný vzhľad.
Aktuální linie u soudobých
modelů VAGUE, COLOR a INOX
z dílny FPI Design.
Široký výber / Bohatý výběr
E volučná dekorácia
Propracovaná dekorace
Jednoduchá montáž
Snadná instalace
Silné
stránky
eľmi jednoducho vymeniteľná
V
predná strana
Vysúvacie otváranie (Décade 3 N)
E xistuje s bočným otváraním (UL)
a lebo s vysúvacím otváraním (UE)
pri Orféo Inox
Séria Orféo: 7 dekorácií na výber
Přednosti
Velice snadno vyměnitelná fasáda
Výsuvné otevírání (Décade 3 N)
E xistuje ve verzi s bočním otevíráním (UL)
či výsuvným otevíráním (UE), na Orféo Inox
Ř ada Orféo: výběr ze 7 různých dekorů
8
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 112
ORFéO inox
³
Umiestnenie / Instalování:
predná strana zabudovaná do steny
zapuštěná čelní strana
Materiály / Materiály:
leštená nehrdzavejúca oceľ
Obruba kozuba z čierneho skla s aplikáciou sieťotlače podľa odporúčaní EÚ
kartáčovaná nerezová ocel
Lišta z černého skla se sítotiskovou úpravou pro referenci EU
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka: Univers 2, DF 583 N
ORFéO Décade 3 n
Umiestnenie / Instalování:
predná strana zabudovaná do steny
zapuštěná čelní strana
Materiály / Materiály: presklená predná strana z kaleného
čierneho skla s aplikáciou sieťotlače.
Obruba kozuba z čierneho skla s aplikáciou sieťotlače
čelní strana z černého tvrzeného skla se sítotiskovou úpravou
Lišta z černého skla se sítotiskovou úpravou
DF 583 N
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka: Univers 200 AD-PN, Univers 200 AD Pack
Univers 230 AD-PN, Univers 230 AD Pack PN
Univers 201 A-PN, Univers 231 A-PN, Univers 201 A Pack VPN, Univers 231 A Pack VPN, Univers 200 AD Pack VPN
Orféo Inox
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 112
9
Orféo Color
T 76 COLOR - Čierna 01 s Tertio 79
T 76 COLOR - čerň 01 s Tertio 79
Travelling
UE COLOR - Slonovinová 03 s Univers 201 APN
UE COLOR - slonovina 03 s Univers 201 APN
T 76 COLOR - Sivá 10 s Tertio 79
T 76 COLOR - šeď 10 s Tertio 79
Štruktúrovaná oceľ
Strukturovaná ocel
Silné
stránky
eľmi jednoducho vymeniteľná
V
predná strana
E xistuje s bočným otváraním (UL)
alebo s vysúvacím otváraním (UE)
pri ohniskách Univers
Přednosti
Velice snadno vyměnitelná fasáda
krbové vložky Univers existuje ve verzi s
U
bočním otevíráním (UL) či výsuvným
otevíráním (UE)
Ř ada Orféo: výběr ze 7 různých dekorů
Séria Orféo: 7 dekorácií na výber
Umiestnenie / Instalování:
predná strana zabudovaná do steny
zapuštěná čelní strana
hladká oceľ s prevedením čierna 01,
Materiály / Materiály:
slonovinová 03, štruktúrovaná šedá 10.
Obruba kozuba z čierneho skla s aplikáciou sieťotlače podľa odporúčaní EÚ
ocel hlazený povrch, odstín černý 01, slonovina 03,
strukturovaná šeď 10.
Lišta z černého skla se sítotiskovou úpravou pro referenci EU
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
Tertio 76 / 79, Univers 2, DF 583 N
Montáž orféo, skutočná detská hra! / Instalace výrobků řady Orféo je hračka!
Po umiestnení inštalačného rámu sa predná strana s
dekoráciou ORFéO pripne priamo na ohnisko a zaručí
perfektnú konečnú úpravu vášho kozuba.
Po upevnění instalačního rámu se fasáda s dekorem
ORFéO nasadí přímo na krbovou vložku a zajsití
dokonalou úpravu vašeho krbu.
10
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 112
Jednoduchá montáž vďaka jedinečnému
montážnemu systému. / Instalace je díky
jedinečnému systému montáže velmi
snadná.
4 bočné strany inštalačného rámu
sa upevňujú na ohnisko. / Všechny čtyři
strany instalačního rámce se upevní
na krbovou vložku.
Ohnisko je nainštalované a je vytvorená
priečka. / Instaluje se krbová vložka a
postaví se příčka.
Zmontovala sa predná strana s
dekoráciou. / Sestaví se fasáda s dekorem.
Predná strana s dekoráciou sa pripne
hore a dole na inštalačný rám.
Fasáda s dekorem se nahoře a dole
nasadí na instalační rám.
Rýchla montáž a perfektná konečná
úprava. Predná strana s dekoráciou sa
nespája s priečkou a je možné ju jednoducho
vymeniť. / Instalace je rychlá, úprava je
dokonalá. Fasáda s dekorem není spojena
s příčkou a lze ji snadno vyměnit.
1
2
Silné
stránky
3
4
Panoramatický pohľad na oheň
Umiestnenie / Instalování:
Materiály / Materiály: predná strana zabudovaná do steny
zapuštěná čelní strana
tvrdý béžový kameň
tvrdý kámen béžového odstínu
Eclipse, Eclipse DF
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka: J ednoduchá montáž: obklad
z kameňa položený na zemi
Přednosti
5
6
Viditelnost ohně při širokoúhlém prosklení
S nadná instalace: kamenný
obklad spočívá na zemi
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 113
11
Opus
Silné
stránky
Veľký pohľad na oheň
rístroj môže fungovať aj so
P
zdvihnutými dvierkami, aby ste
si mohli viac vychutnať čaro ohňa.
2- farebný mramor na výber
Prélude
Umiestnenie / Instalování:
roh / v rohu
Materiály / Materiály:
kameň Dordogne
+ krémový mramor Marfil alebo čierny mramor Marquina
kámen z Dordogne +
krémový mramor Marfil nebo černý mramor Marquina
sopúch 245074 / krbový sopouch 245074
Možnosť / Verze:
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
sklo na ľavej strane: Supravision 267, sklo na pravej strane: Supravision 269
sklo na levé straně: Supravision 267,
sklo na pravé straně: Supravision 269
Sopúch na objednávku
Fakultativně krbový sopouch
12
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 112
rístroj môže fungovať aj so
P
zdvihnutými dvierkami, aby ste
si mohli viac vychutnať čaro ohňa.
2- farebný mramor na výber
Přednosti
Velká viditelnost ohně
2 odstíny mramoru, dle výběru
Veľký pohľad na oheň
Umiestnenie / Instalování:
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
• biely kameň Provence + krémový
Materiály / Materiály:
mramor Marfil alebo čierny mramor Marquina
• kameň Dordogne + krémový mramor Marfil alebo čierny mramor Marquina
• bílý kámen z Provence
+ krémový mramor Marfil nebo černý mramor Marquina
• kámen z Dordogne + krémový mramor Marfil nebo černý mramor Marquina
Možnosť / Verze:
sopúch 245075 / krbový sopouch 245075
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
Supravision 255A
Sopúch na objednávku
Přednosti
F ungování i se zdviženými dvířky nabízí
větší pohodu u hořícího ohně
Silné
stránky
Velká viditelnost ohně
Krémový mramor Marfil
Krémový mramor Marfil
Čierny mramor Marquina
Černý mramor Marquina
F ungování i se zdviženými dvířky nabízí
větší pohodu u hořícího ohně
2 odstíny mramoru, dle výběru
Krémový mramor Marfil
Krémový mramor Marfil
Čierny mramor Marquina
Černý mramor Marquina
Fakultativně krbový sopouch
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 112
13
évane
C clade Galb/Pris 97
Silné
stránky
ožnosť výberu z 2 tvarov ohniska:
M
oblúkový alebo lomený pohľad
rístroj môže fungovať aj
P
so zdvihnutými dvierkami, aby ste
si mohli viac vychutnať čaro ohňa
Silné
stránky
Veľký pohľad na oheň
Umiestnenie / Instalování: predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály: kameň Castillon + čierny mramor Marquina
kámen z Castillonu + černý mramor Marquina
Možnosť / Verze: sopúch 245051 / krbový sopouch 245051
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
Supravision 255A
Prístroj môže fungovať aj so
zdvihnutými dvierkami, aby ste si mohli
viac vychutnať čaro ohňa.
Na výber sú 2 typy kameňa
kombinované s 2 typmi mramoru
cyclade galb 97
Umiestnenie / Instalování: predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály: • biely kameň Provence
+ krémový mramor Marfil alebo čierny mramor Marquina
• kameň Dordogne + krémový mramor Marfil alebo čierny mramor Marquina
• bílý kámen z Dordogne + krémový mramor
Marfil nebo černý mramor Marquina
• kámen z Dordogne + krémový mramor Marfil nebo černý mramor Marquina
Možnosť / Verze: sopúch 245076 / krbový sopouch 245076
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
Diadème 501 BN / Pack, Diadème 531 BN / Pack
Sopúch na objednávku
cyclade pris 97
³
Umiestnenie / Instalování: predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály: • bílý kámen z Provence
+ krémový mramor Marfil nebo černý mramor Marquina
• kámen z Dordogne + krémový mramor Marfil nebo černý mramor Marquina
• biely kameň Provence + krémový mramor
Marfil alebo čierny mramor Marquina
• kameň Dordogne + krémový mramor Marfil alebo čierny mramor Marquina
Možnosť / Verze: sopúch 245008 / krbový sopouch 245008
Prispôsobiteľné ohniská / Přizpůsobitelné krbové vložky:
Cristal 401 BN / Pack, Cristal 401 BB / Pack, 401 B Pack VN,
Cristal 431 BN / Pack, Cristal 431 BB / Pack, 431 B Pack VN
Přednosti
tvary krbové vložky, dle výběru:
2
vypouklý nebo hranolovitý
rbová doska z lešteného mramoru:
K
elegancia a čistota
F ungování i se zdviženými dvířky nabízí
větší pohodu u hořícího ohně
Sopúch na objednávku
typy kamene ve spojení se
2
2 typy mramoru, dle výběru
Přednosti
Fakultativně krbový sopouch
Cyclade Galb 97
Velká viditelnost ohně
Fungování i se zdviženými dvířky nabízí
větší pohodu u hořícího ohně
Cyclade Pris 97
Deska u krbové vložky z leštěného mramoru:
elegance a čistota
Fakultativně krbový sopouch
14
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 111
Čierny mramor Marquina
Černý mramor Marquina
Krémový mramor Marfil
Krémový mramor Marfil
Čierny mramor Marquina
Černý mramor Marquina
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 111
15
Belval Galb/Pris 80
Forlane Galb/Pris 80
Silné
stránky
Silné
stránky
Rohový model: zaberá menej
priestoru na zemi
Možnosť výberu z 2 tvarov ohniska:
oblúkový alebo lomený pohľad
belval Galb 80
belval pris 80
Umiestnenie / Instalování:
skosené hrany / zkosené hrany krbu
Materiály / Materiály:
kameň Castillon + mramor Rocmarbre Corallin
kámen z Castillonu + Rocmarbre Corallin
sopúch 245089 / krbový sopouch 245089
Možnosť / Verze:
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka: Emeraude 1800, 1801, 1821, 1831
Umiestnenie / Instalování:
skosené hrany / zkosené hrany krbu
Materiály / Materiály:
kameň Castillon + mramor Rocmarbre Corallin
kámen z Castillonu + Rocmarbre Corallin
Možnosť / Verze: sopúch 245008 / krbový sopouch 245008
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka: Saphir 1700, 1701, 1721, 1731
onštrukcia obloženia: viditeľne
K
menšia plocha kozuba
ožnosť výberu z 2 tvarov ohniska:
M
oblúkový alebo lomený pohľad
Prístroj môže fungovať aj so
zdvihnutými dvierkami, aby ste si mohli
viac vychutnať čaro ohňa
rístroj môže fungovať aj so
P
zdvihnutými dvierkami, aby ste si mohli
viac vychutnať čaro ohňa
Sopúch na objednávku
Sopúch na objednávku
Přednosti
F ungování i se zdviženými dvířky nabízí
větší pohodu u hořícího ohně
Fakultativně krbový sopouch
Forlane pris 80
Umiestnenie / Instalování: predná strana čiastočne zapustená do steny
polozapuštěná čelní strana
kameň Castillon + mramor Rocmarbre Corallin
Materiály / Materiály:
kámen z Castillonu + Rocmarbre Corallin
sopúch 245089 / krbový sopouch 245089
Možnosť / Verze:
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka: Emeraude 1800, 1801, 1821, 1831
Umiestnenie / Instalování:
predná strana čiastočne zapustená do steny
polozapuštěná čelní strana
kameň Castillon + mramor Rocmarbre Corallin
Materiály / Materiály:
kámen z Castillonu + Rocmarbre Corallin
sopúch 245008 / krbový sopouch 245008
Možnosť / Verze:
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka: Saphir 1700, 1701, 1721, 1731
Přednosti
Rohový model: malá půdorysná plocha
tvary krbové vložky, dle výběru: vypouklý
2
nebo hranolovitý
Forlane galb 80
onstrukce na předezdívce:
K
vizuálně zmenšuje objemnost krbu
Belval Galb 80
Belval Pris 80
tvary krbové vložky, dle výběru: vypouklý
2
nebo hranolovitý
Forlane Galb 80
Forlane Pris 80
F ungování i se zdviženými dvířky nabízí
větší pohodu u hořícího ohně
Fakultativně krbový sopouch
16
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 110
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 111
17
Doris 97/80
Silné
stránky
Veľký pohľad na oheň
ohový model: zaberá menej
R
priestoru na zemi
Prístroj môže fungovať aj
so zdvihnutými dvierkami,
aby ste si mohli
Na výber sú 2 typy kameňa
kombinované s 2 typmi mramoru
Sopúch na objednávku
Themis 97/80
doris 97
doris 80
Umiestnenie / Instalování:
skosené hrany / zkosené hrany krbu
Materiály / Materiály: • kameň Dordogne
+ krémový mramor Marfil alebo čierny mramor Marquina
• biely kameň Provence
+ krémový mramor Marfil alebo čierny mramor Marquina
• kámen z Dordogne
+ krémový mramor Marfil nebo černý mramor Marquina
• bílý kámen z Provence
+ krémový mramor Marfil nebo černý mramor Marquina
sopúch 245077 / krbový sopouch 245077
Možnosť / Verze:
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka: Diadème 501 BN / Pack, Diadème 531 BN / Pack,
Diadème 501 B Pack VN, Diadème 531 B Pack VN
Umiestnenie / Instalování:
skosené hrany / zkosené hrany krbu
Materiály / Materiály:
•kameň Dordogne
+ krémový mramor Marfil alebo čierny mramor Marquina
• biely kameň Provence
+ krémový mramor Marfil alebo čierny mramor Marquina
• kámen z Dordogne
+ krémový mramor Marfil nebo černý mramor Marquina
• bílý kámen z Provence
+ krémový mramor Marfil nebo černý mramor Marquina
sopúch 245080 / krbový sopouch 245080
Možnosť / Verze:
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka: Emeraude 1800, 1801, 1821, 1831
Silné
stránky
Veľký pohľad na oheňa
rístroj môže fungovať aj so
P
zdvihnutými dvierkami, aby ste si
mohli viac vychutnať čaro ohňa
Na výber sú 2 typy kameňa
kombinované s 2 typmi mramoru
Sopúch na objednávku
themis 97
themis 80
Umiestnenie / Instalování:
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály:
• kameň Dordogne
+ krémový mramor Marfil alebo čierny mramor Marquina
• biely kameň Provence + krémový mramor Marfil alebo čierny mramor Marquina
• kámen z Dordogne + krémový mramor Marfil nebo černý mramor Marquina
• bílý kámen z Provence + krémový mramor Marfil nebo černý mramor Marquina
Možnosť / Verze:
sopúch 245076 / krbový sopouch 245076
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka: Diadème 501 BN / Pack, Diadème 531 BN / Pack, Diadème 501 B Pack VN, Diadème 531 B Pack VN
Umiestnenie / Instalování: predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály:
• kameň Dordogne
+ krémový mramor Marfil alebo čierny mramor Marquina
• biely kameň Provence + krémový mramor Marfil alebo čierny mramor Marquina
• kámen z Dordogne + krémový mramor Marfil nebo černý mramor Marquina
• bílý kámen z Provence + krémový mramor Marfil nebo černý mramor Marquina
Možnosť / Verze:
sopúch 245089 / krbový sopouch 245089
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka: Emeraude 1800, 1801, 1821, 1831
Přednosti
Přednosti
Velká viditelnost ohně
F ungování i se zdviženými dvířky
nabízí větší pohodu u hořícího ohně
Velká viditelnost ohně
Rohový model: malá půdorysná plocha
typy kamene ve spojení se
2
2 typy mramoru, dle výběru
F ungování i se zdviženými dvířky
nabízí větší pohodu u hořícího ohně
Doris 97
typy kamene ve spojení se
2
2 typy mramoru, dle výběru
Doris 80
Fakultativně krbový sopouch
Themis 97
Themis 80
Fakultativně krbový sopouch
Krémový mramor Marfil
Krémový mramor Marfil
18
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 111
Čierny mramor Marquina
Černý mramor Marquina
Krémový mramor Marfil
Krémový mramor Marfil
Čierny mramor Marquina
Černý mramor Marquina
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 113
19
Doris 67 / Themis 67
Doris 67
Silné
stránky
Galia
Themis 67
Silné
stránky
Rohový model: zaberá málo priestoru na zemi
Zaberá málo priestoru na zemi
Sopúch na objednávku
Na výber sú 2 typy kameňa kombinované s 2 typmi mramoru
Sopúch na objednávku
Přednosti
Přednosti
Rohový model: malá půdorysná plocha
Malá půdorysná plocha
Fakultativně krbový sopouch
2 typy kamene ve spojení se 2 typy mramoru, dle výběru
Umiestnenie / Instalování:
skosené hrany / zkosené hrany krbu
Materiály / Materiály:
kameň Dordogne + krémový mramor Marfil
kámen z Dordogne + krémový mramor Marfil
sopúch 245093 / krbový sopouch 245093
Možnosť / Verze:
Cosmos
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka: Fakultativně krbový sopouch
Umiestnenie / Instalování:
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály: •kameň Dordogne + krémový mramor Marfil alebo čierny mramor Marquina
• biely kameň Provence + krémový mramor Marfil alebo čierny mramor Marquina
• kámen z Dordogne + krémový mramor Marfil nebo černý mramor Marquina
• bílý kámen z Provence + krémový mramor Marfil nebo černý mramor Marquina
sopúch 245078 / krbový sopouch 245078
Možnosť / Verze:
Cosmos
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka: Silné
stránky
2 integrované lavičky
Umiestnenie / Instalování:
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
biely Edelroc® + hnedá žula Baltic
Materiály / Materiály:
Edelroc® bilý + hnědá žula Baltic
sopúch 245078 / krbový sopouch 245078
Možnosť / Verze: Cosmos
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka: Žulová krbová doska zapustená do steny
Sopúch na objednávku
Přednosti
Krémový mramor Marfil
Krémový mramor Marfil
Krémový mramor Marfil
Krémový mramor Marfil
2 zabudované lavičky
Žulová deska zapuštěná u krbové vložky
Fakultativně krbový sopouch
Čierny mramor Marquina
Černý mramor Marquina
20
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 111 a 113
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 111
21
Salsa
Concerto 140 / 180
Concerto 140
Silné
stránky
Kozub z Edelroc®: zjednodušená montáž
možnosti: montáž s otvoreným
2
alebo zatvoreným priestorom na drevo
Silné
stránky
ozub z Edelroc®:
K
zjednodušená montáž
ozubový preklad s možnosťou
K
umiestnenia predmetov
M ramorová krbová doska
zapustená do steny
Umiestnenie / Instalování:
Materiály / Materiály:
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
biely Edelroc® + čierny mramor Marquina
Edelroc® bílý + černý mramor Marquina
sopúch 245009 / krbový sopouch 245009
Možnosť / Verze:
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka: 150 CD, 152 C, 162 C, 168 C (+ PS 76 + DA),
Temporis 2 D / 3 D, Tertio 76 / 79 / 74 (+ PS 76),
Univers 200 A-PN / 230 A-PN / Pack, Univers 201 A-PN / 231 A-PN / Pack,
Univers 200 AD Pack VPN, Univers 201 A Pack VPN, Univers 231 A Pack VPN
Sopúch na objednávku
Fakultativně krbový sopouch
22
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 112
2- farebný mramor na výber
Preklad z Edelroc® s mramorovou rímsou
Sopúch na objednávku
Concerto 140
Přednosti
rb v provedení Edelroc®:
K
zjednodušená montáž
L avička s možností montáže vlevo
nebo vpravo (Concerto 180)
K rb v provedení Edelroc®:
zjednodušená montáž
M ramorová deska zapuštěná u krbové vložky
Umiestnenie / Instalování: predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály:
biely Edelroc® + čierny mramor Marquina alebo krémový mramor Marfil
Edelroc® bílý + černý mramor Marquina nebo krémový mramor Marfil
sopúch 245009 / krbový sopouch 245009
Možnosť / Verze:
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka: 150 CD, 152 C, 162 C,
168 C (+ PS 76 + DA), Temporis 2 D / 3 D, Tertio 76 / 79 / 74 (+ PS 76),
Univers 200 A-PN / 230 A-PN / Pack, Univers 201 A-PN / 231 A-PN / Pack
Univers 200 AD Pack VPN, Univers 201 A Pack VPN, Univers 231 A Pack VPN
možnosti: montáž s otevřeným nebo
2
uzavřeným zásobníkem dřeva
Přednosti
Ř ímsa umožňující odkládání předmětů
L avička napravo alebo naľavo od kozuba
(Concerto 180)
Concerto 180
2 odstíny mramoru, dle výběru
Ř ímsa Edelroc® s mramorovou deskou
Čierny mramor Marquina
Černý mramor Marquina
Fakultativně krbový sopouch
Krémový mramor Marfil
Krémový mramor Marfil
Čierny mramor Marquina
Černý mramor Marquina
Concerto 180
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 110
23
Beauchamp
Aria
Silné
stránky
Silné
stránky
Kozub z Edelroc®:
zjednodušená montáž
Kozubový preklad s možnosťou
umiestnenia predmetov
ramorová krbová doska
M
zapustená do steny
Umiestnenie / Instalování:
Materiály / Materiály:
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
biely Edelroc® + čierny mramor Marquina
Edelroc® bílý + černý mramor Marquina
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
150 CD, 152 C, 162 C, 168 C (+ PS 76 + DA),
Temporis 2 D / 3 D, Tertio 76 / 79 / 74 (+ PS 76),
Univers 200 A-PN / 230 A-PN, Univers 201 A-PN / 231 A-PN
Univers 200 AD Pack VPN, Univers 201 A Pack VPN, Univers 231 A Pack VPN
„ Obojstranná” konfigurácia kvôli
oddeleniu miestností
Oheň viditeľný z 2 bočných strán kozuba
2 otváracie dvierka, z ktorých jedny vysúvacie
Umiestnenie / Instalování:
obojstranné / prostorová konfigurace
Materiály / Materiály:
• kameň Dordogne
+ krémový mramor Marfil alebo čierny mramor Marquina
• biely kameň Provence + krémový mramor Marfil alebo čierny mramor Marquina
• kámen z Dordogne + krémový mramor Marfil nebo černý mramor Marquina
• bílý kámen z Provence + krémový mramor Marfil nebo černý mramor Marquina
DF 583 N
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka: Na výber sú 2 typy kameň
kombinované s 2 typmi mramoru
Výhody dekorácie: integrovaný priestor na drevo
Urobiť sopúch
Urobiť sopúch
Přednosti
Přednosti
K rb v provedení Edelroc®:
zjednodušená montáž
Ř ímsa umožňující odkládání předmětů
M ramorová deska zapuštěná u krbové vložky
Lze postavit krbový sopouch
rostorová konfigurace, ideální
P
pro oddělení místností
Čierny mramor Marquina
Černý mramor Marquina
NOVINKA
NOVÉ
Oheň viditelný z obou stran krbu
2 otevírací dvířka, z toho jedna zásuvná
typy kamene ve spojení se
2
2 typy mramoru, dle výběru
Krémový mramor Marfil
Krémový mramor Marfil
Čierny mramor Marquina
Černý mramor Marquina
Dekorace: zabudovaná nika
24
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 110
Lze postavit krbový sopouch
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 110
25
Hestia
Kasari
Spodná doska nie je súčasťou dodávky / Podlahová deska není předmětem dodávky
Silné
stránky
Konštrukcia obloženia: viditeľne
menšia plocha kozuba
Ľahká montáž s prvkami
zapadajúcimi do seba
Žulová krbová doska zapustená do steny
Přednosti
Konstrukce na předezdívce:
vizuálně zmenšuje objemnost krbu
Snadná montáž ze sestavných tvarovaných prvků
Žulová deska zapuštěná u krbové vložky
Umiestnenie / Instalování: predná strana zabudovaná do steny / zapuštěná čelní strana
Materiály / Materiály:
biely Edelroc® + hnedá žula Baltic
Edelroc® bilý + hnědá žula Baltic
150 CD, 152 C, 162 C,
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
168 C (+ PS 76 + DA), Temporis 2 D / 3 D, Tertio 76 / 79 / 74 (+ PS 76),
Univers 200 A-PN / 230 A-PN / Pack, Univers 201 A-PN / 231 A-PN / Pack,
Univers 200 AD Pack VPN, Univers 201 A Pack VPN, Univers 231 A Pack VPN,
DF 583 N
Silné
stránky
onštrukcia obloženia:
K
viditeľne menšia plocha kozuba
M ramorová krbová doska
ýhody dekorácie:
V
Moderná predná strana
Umiestnenie / Instalování: predná strana zabudovaná do steny / zapuštěná čelní strana
Materiály / Materiály: • kameň Dordogne + čierny mramor Marquina
• nástenná dekorácia súčasťou dodávky: vrstevná dekorácia „oxidovaný bronz”
• kámen z Dordogne + černý mramor Marquina
• Dodávaný obkladový dekor: laminát s dekorem „oxidovaný bronz“
150 CD, 152 C, 162 C,
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
168 C (+ PS 76 + DA), Temporis 2 D / 3 D, Tertio 76 / 79 / 74 (+ PS 76),
Univers 200 A-PN / 230 A-PN / Pack, Univers 201 A-PN / 231 A-PN / Pack,
Univers 200 AD Pack VPN, Univers 201 A Pack VPN,
Univers 231 A Pack VPN, DF 583 N
Přednosti
onstrukce na předezdívce:
K
vizuálně zmenšuje objemnost krbu
M ramorová deska
předezdívka / obloženie
Dekorace: moderní čelní strana
Čierny mramor Marquina
Černý mramor Marquina
26
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 111
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 111
27
Ondis
Silné
stránky
Konštrukcia obloženia: viditeľne
menšia plocha kozuba
Vertis
Umiestnenie / Instalování: predná strana zabudovaná do steny / zapuštěná čelní strana
Materiály / Materiály: biely Edelroc® + čierne sklo s aplikáciou sieťotlače
Edelroc® bílý + černé tvrzené sklo se sítotiskovou úpravou
FV51
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka: Ľahká montáž s prvkami
zapadajúcimi do seba
K rbová doska z čierneho skla:
elegancia a čistota
Přednosti
Konstrukce na předezdívce:
vizuálně zmenšuje objemnost krbu
Snadná montáž ze sestavných tvarovaných prvků
Deska u krbové vložky z leštěného mramoru:
elegance a čistota
28
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 112
Silné
stránky
onštrukcia obloženia: viditeľne
K
menšia plocha kozuba
Umiestnenie / Instalování: predná strana zabudovaná do steny / zapuštěná čelní strana
Materiály / Materiály: • kameň Dordogne + čierny mramor Marquina
• biely kameň Provence + krémový mramor Marquina
• kameň Dordogne + čierny mramor Marquina
• biely kameň Provence + krémový mramor Marquina
FV 51
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka: Na výber sú 2 typy kameňa
NOVINKA
NOVÉ
R ímsa a krbová doska z mramoru
Přednosti
onstrukce na předezdívce:
K
vizuálně zmenšuje objemnost krbu
2 typy kamene, dle výběru
Ř ímsa a deska z mramoru
NOVINKA
NOVÉ
Čierny mramor Marquina
Černý mramor Marquina
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 113
29
Lésina
Iséo
Spodná doska nie je súčasťou dodávky / Podlahová deska není předmětem dodávky
Silné
stránky
Konštrukcia obloženia: viditeľne
menšia plocha kozuba
Ľahká montáž s prvkami
zapadajúcimi do seba
Vstavaný kovový otvor na drevo
Ručne patinovaný Edelroc®
Přednosti
Umiestnenie / Instalování:
Materiály / Materiály: predná strana zabudovaná do steny / zapuštěná čelní strana
Šedý ručne patinovaný Edelroc®
Edelroc® šedý ručně patinovaný povrch
Oréa 58 / 59
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
NOVINKA
NOVÉ
Silné
stránky
ýškovo nastaviteľný sopúch na výšku
V
pod plafónom od 2,40 m do 2,70 m
(na objednávku)
Umiestnenie / Instalování:
Materiály / Materiály: predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
biely Edelroc® + rímsa z Edelroc® „bridlicová”
Edelroc® bílý + deska Edelroc® „břidlice“
sopúch HMD 67 / krbový sopouch HMD 67
Možnosť / Verze:
Oréa 58 / 59
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
Ľ ahká montáž s prvkami
zapadajúcimi do seba
Lavička napravo alebo naľavo od kozuba
NOVINKA
NOVÉ
Přednosti
Konstrukce na předezdívce:
vizuálně zmenšuje objemnost krbu
Nastavitelný kovový sopouch pro výšku
pod stropem 2,40 m až 2,70 m (fakultativně)
Snadná montáž ze sestavných tvarovaných prvků
Snadná montáž ze sestavných tvarovaných prvků
Integrovaný kovový zásobník na dřevo
Lavička s možností montáže vlevo nebo vpravo
Edelroc® ručně patinovaný povrch
30
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 111
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 111
31
Como
Silné
stránky
ýškovo nastaviteľný sopúch na výšku
V
pod plafónom od 2,40 m do 2,70 m
(na objednávku)
Lugano
Umiestnenie / Instalování:
Materiály / Materiály: predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
biely Edelroc® + rímsa z Edelroc® „bridlicová”
Edelroc® bílý + deska Edelroc® „břidlice“
sopúch HMG 67 / krbový sopouch HMG 67
Možnosť / Verze:
Oréa 58 / 59
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
Ľahká montáž s prvkami
zapadajúcimi do seba
Přednosti
32
NOVINKA
NOVÉ
Silné
stránky
ýškovo nastaviteľný sopúch na výšku
V
pod plafónom od 2,40 m do 2,70 m
(na objednávku)
Umiestnenie / Instalování:
Materiály / Materiály: predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
biely Edelroc® + rímsa z Edelroc® „bridlicová”
Edelroc® bílý + deska Edelroc® „břidlice“
sopúch HMD 67 / krbový sopouch HMD 67
Možnosť / Verze:
Oréa 58 / 59
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
Ľ ahká montáž s prvkami
zapadajúcimi do seba
Přednosti
Nastavitelný kovový sopouch pro výšku
pod stropem 2,40 m až 2,70 m (fakultativně)
Nastavitelný kovový sopouch pro výšku
pod stropem 2,40 m až 2,70 m (fakultativně)
Snadná montáž ze sestavných tvarovaných prvků
Snadná montáž ze sestavných tvarovaných prvků
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 110
NOVINKA
NOVÉ
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 111
33
Orsay
Silné
stránky
Konštrukcia obloženia:
viditeľne menšia plocha kozuba
M ramorová krbová doska
zapustená do steny
ozubový preklad s možnosťou
K
umiestnenia predmetov
Athéna
Silné
stránky
Umiestnenie / Instalování: predná strana zabudovaná do steny / zapuštěná čelní strana
Materiály / Materiály:
biely Edelroc® + čierny mramor Marquina
Edelroc® bílý + černý mramor Marquina
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
150 CD, 152 C, 162 C,
168 C, (+ PS 76 + DA), 148 C (+ PS 76 + DA),
Temporis 2 D / 3 D, Tertio 76 / 79 / 74 (+ PS 76),
Univers 200 A-PN / 230 A-PN, Univers 201 A-PN / 231 A-PN,
DF 583 N
ozub z Edelroc®:
K
zjednodušená montáž
Urobiť sopúch
Umiestnenie / Instalování:
Materiály / Materiály:
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
biely Edelroc® + ohnisko z tehál
Edelroc® bílý + cihlový obklad
150 CD, 152 C, 162 C,
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
168 C (+ PS 76 + DA), Temporis 2 D / 3 D, Tertio 76 / 79 / 74 (+ PS 76),
Univers 200 A-PN / 230 A-PN, Univers 201 A-PN / 231 A-PN
ozubový preklad s možnosťou
K
umiestnenia predmetov
Široká škála kompatibilných ohnísk
Přednosti
Konstrukce na předezdívce:
vizuálně zmenšuje objemnost krbu
ramorová deska zapuštěná
M
u krbové vložky
Ř ímsa umožňující odkládání předmětů
Přednosti
NOVINKA
NOVÉ
rb v provedení Edelroc®:
K
zjednodušená montáž
předezdívka / obloženie
Lze postavit krbový sopouch
Ř ímsa umožňující odkládání předmětů
Čierny mramor Marquina
Černý mramor Marquina
Široká řada vhodných krbových vložek
34
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 112
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 110
35
Tan o
Charleston
Silné
stránky
Silné
stránky
Kozub z Edelroc®:
zjednodušená montáž
Šírka ohniska 67 cm:
menšia plocha
Urobiť sopúch
Přednosti
36
Umiestnenie / Instalování:
skosené hrany / zkosené hrany krbu
Materiály / Materiály:
• biely Edelroc® + ohnisko z tehál
• zlatožltý Edelroc® + ohnisko z tehál
• Edelroc® bílý + cihlový obklad • Edelroc® zlacený písek + cihlový obklad
Astra 2, Altima 105,
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
Tertio 67/69 pro / pre Tango 2,
Oréa 58/59 pro / pre Tango 3
ozub z Edelroc®:
K
zjednodušená montáž
Š írka ohniska 67 cm:
menšia plocha
Urobiť sopúch
Přednosti
K rb v provedení Edelroc®:
zjednodušená montáž
rb v provedení Edelroc®:
K
zjednodušená montáž
K rbová vložka šířky 67 cm:
zmenšená půdorysná plocha
rbová vložka šířky 67 cm:
K
zmenšená půdorysná plocha
Lze postavit krbový sopouch
Lze postavit krbový sopouch
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 113
Umiestnenie / Instalování:
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály:
• biely Edelroc® + ohnisko z tehál
• zlatožltý Edelroc® + ohnisko z tehál
• Edelroc® bílý + cihlový obklad • Edelroc® zlacený písek + cihlový obklad
Astra 2, Altima 105,
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
Tertio 67 / 69 pro / pro Charleston 2, Oréa 58 / 59 pro / pro Charleston 3
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 110
37
Sully
Colbert / Richelieu
Silné
stránky
Kozub z Edelroc®:
zjednodušená montáž
Urobiť sopúch
Silné
stránky
Kozub z Edelroc®: zjednodušená montáž
Rohový model: zaberá málo priestoru na zemi
Variabilný priestor na drevo: montáž napravo alebo naľavo od kozuba
Urobiť sopúch
Zásobník na drevo
K rb v provedení Edelroc®: zjednodušená montáž
Umiestnenie / Instalování:
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály:
• biely Edelroc® + ohnisko z tehál
• zlatožltý Edelroc® + ohnisko z tehál
• Edelroc® bílý + cihlový obklad • Edelroc® zlacený písek + cihlový obklad
150 CD, 152 C, 162 C,
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
168 C (+ PS 76 + DA), Temporis 2 D / 3 D,
Tertio 76 / 79 / 74 (+ PS 76),
Univers 200 A-PN / 230 A-PN, Univers 201 A-PN / 231 A-PN
Richelieu
Kozub z Edelroc®: zjednodušená montáž
Přednosti
Silné
stránky
Colbert
Urobiť sopúch
Přednosti
Rohový model: malá půdorysná plocha
K rb v provedení Edelroc®: zjednodušená montáž
Lze postavit krbový sopouch
Oboustranná nika: možnost montáže vlevo/vpravo od krbu
Umiestnenie / Instalování:
skosené hrany / zkosené hrany krbu
Materiály / Materiály:
• biely Edelroc® + ohnisko z tehál
• zlatožltý Edelroc® + ohnisko z tehál
• Edelroc® bílý + cihlový obklad • Edelroc® zlacený písek + cihlový obklad
150 CD, 152 C, 162 C,
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
168 C (+ PS 76 + DA), Temporis 2 D / 3 D,
Tertio 76 / 79 / 74 (+ PS 76),
Univers 200 A-PN / 230 A-PN, Univers 201 A-PN / 231 A-PN
Zásobník na dřevo
Lze postavit krbový sopouch
Umiestnenie / Instalování:
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály:
• biely Edelroc® + ohnisko z tehál
• Edelroc® bílý + cihlový obklad
150 CD, 152 C, 162 C,
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
168 C (+ PS 76 + DA), Temporis 2 D / 3 D,
Tertio 76 / 79 / 74 (+ PS 76),
Univers 200 A-PN / 230 A-PN, Univers 201 A-PN / 231 A-PN
Přednosti
K rb v provedení Edelroc®:
zjednodušená montáž
Lze postavit krbový sopouch
38
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 112
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 110 a 112
39
Turenne
Ségur
Silné
stránky
Silné
stránky
Kozub z Edelroc®:
zjednodušená montáž
Urobiť sopúch
ozubový preklad s možnosťou
K
umiestnenia predmetov
Přednosti
40
Umiestnenie / Instalování:
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
• biely Edelroc® + ohnisko z tehál
Materiály / Materiály:
• zlatožltý Edelroc® + ohnisko z tehál
• Edelroc® bílý + cihlový obklad • Edelroc® zlacený písek + cihlový obklad
150 CD, 152 C,
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
Temporis 2 D / 3 D, Tertio 76 / 79 / 74 (+ PS 76),
Univers 200 A-PN / 230 A-PN
ozub z Edelroc®:
K
zjednodušená montáž
Urobiť sopúch
ozubový preklad s možnosťou
K
umiestnenia predmetov
Přednosti
K rb v provedení Edelroc®:
zjednodušená montáž
rb v provedení Edelroc®:
K
zjednodušená montáž
Lze postavit krbový sopouch
Lze postavit krbový sopouch
Ř ímsa umožňující odkládání předmětů
Ř ímsa umožňující odkládání předmětů
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 113
Umiestnenie / Instalování:
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály: zlatožltý Edelroc® + ohnisko z tehál
Edelroc® zlacený písek + cihlový obklad
150 CD, 152 C, 162 C,
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
168 C (+ PS 76 + DA), Temporis 2 D / 3 D,
Tertio 76 / 79 / 74 (+ PS 76),
Univers 200 A-PN / 230 A-PN, Univers 201 A-PN / 231 A-PN
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 112
41
Sardane 2 / 76
Silné
stránky
Kozub z Edelroc®: zjednodušená montáž
Šírka ohniska 67 cm:
menšia plocha (Sardane 2)
Boléro 2
sardane 2
sardane 76
Umiestnenie / Instalování:predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály: zlatožltý Edelroc® + ohnisko z tehál
Edelroc® zlacený písek + cihlový obklad
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
Oréa 58 / 59, Astra 2, Altima 105 / 106, Tertio 64 / 67 / 69
Umiestnenie / Instalování: predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály: zlatožltý Edelroc® + ohnisko z tehál
Edelroc® zlacený písek + cihlový obklad
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
150 CD, 152 C, 162 C, 168 C (+ PS 76 + DA),
Temporis 2 D / 3 D, Tertio 76 / 79 / 74 (+ PS 76),
Univers 200 A-PN / 230 A-PN, Univers 201 A-PN / 231 A-PN
Urobiť sopúch
Přednosti
Silné
stránky
ozub z Edelroc®:
K
zjednodušená montáž
K rb v provedení Edelroc®:
zjednodušená montáž
Š írka ohniska 67 cm:
menšia plocha
K rbová vložka šířky 67 cm: zmenšená
půdorysná plocha (Sardane 2)
Urobiť sopúch
Lze postavit krbový sopouch
Umiestnenie / Instalování:
skosené hrany / zkosené hrany krbu
Materiály / Materiály: zlatožltý Edelroc® + ohnisko z tehál
Edelroc® zlacený písek + cihlový obklad
Oréa 58 / 59, Astra 2,
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
Altima 105 / 106, Tertio 64 / 67 / 69
Přednosti
rb v provedení Edelroc®:
K
zjednodušená montáž
rbová vložka šířky 67 cm: zmenšená
K
půdorysná plocha
Lze postavit krbový sopouch
Sardane 2
42
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 112
Sardane 76
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 110
43
Tosca
Silné
stránky
Kozub z Edelroc®:
zjednodušená montáž
Urobiť sopúch
Kozubový preklad s možnosťou
umiestnenia predmetov
Přednosti
rb v provedení Edelroc®:
K
zjednodušená montáž
Lze postavit krbový sopouch
Ř ímsa umožňující odkládání předmětů
Médoc
Umiestnenie / Instalování:
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály: zlatožltý Edelroc® + ohnisko z tehál
Edelroc® zlacený písek + cihlový obklad
150 CD, 152 C, 162 C,
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
168 C (+ PS 76 + DA), Temporis 2 D / 3 D, Tertio 76 / 79 / 74 (+ PS 76),
Univers 200 A-PN / 230 A-PN, Univers 201 A-PN / 231 A-PN
Silné
stránky
Kozub z Edelroc®: zjednodušená montáž
miestnenie stĺpikov: podľa
U
výberu predsadené alebo zapustené
Umiestnenie / Instalování:
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály: zlatožltý Edelroc® + ohnisko z tehál
Edelroc® zlacený písek + cihlový obklad
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
Tertio 67 VL2 (+ PS 67), Tertio 67 VL1 (+ PS 67),
Astra 2 (+ PS 67), Altima 105 (+ PS 67)
Bočný pohľad na oheň
Urobiť sopúch
Přednosti
rb v provedení Edelroc®:
K
zjednodušená montáž
onfigurace s otevřenými nebo
K
uzavřenými sloupky, dle výběru
Boční viditelnost ohně
Lze postavit krbový sopouch
44
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 113
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 111
45
Padirac
Fleurac 2
Silné
stránky
Silné
stránky
Kozub z Edelroc®:
zjednodušená montáž
Umiestnenie / Instalování:
skosené hrany / zkosené hrany krbu
Materiály / Materiály: zlatožltý Edelroc® + ohnisko z tehál
Edelroc® zlacený písek + cihlový obklad
150 CD, 152 C, 162 C,
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
168 C (+ PS 76 + DA), Temporis 2 D / 3 D, Tertio 76 / 79 / 74 (+ PS 76),
Univers 200 A-PN / 230 A-PN, Univers 201 A-PN / 231 A-PN
Rohový model: zaberá málo
priestoru na zemi
ozub z Edelroc®:
K
zjednodušená montáž
Umiestnenie / Instalování:
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály: zlatožltý Edelroc® + ohnisko z tehál
Edelroc® zlacený písek + cihlový obklad
150 CD, 152 C, 162 C,
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
168 C (+ PS 76 + DA), Temporis 2 D / 3 D, Tertio 76 / 79 / 74 (+ PS 76),
Univers 200 A-PN / 230 A-PN, Univers 201 A-PN / 231 A-PN
Konečná úprava „suchý kameň”
Urobiť sopúch
Konečná úprava „suchý kameň”
Urobiť sopúch
Přednosti
K rb v provedení Edelroc®:
zjednodušená montáž
Rohový model: malá půdorysná plocha
Přednosti
rb v provedení Edelroc®:
K
zjednodušená montáž
Konečná povrchová úprava „suchý kámen“
Lze postavit krbový sopouch
Konečná povrchová úprava „suchý kámen“
Lze postavit krbový sopouch
46
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 112
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 111
47
Bilbao 2
Estelle
Silné
stránky
Silné
stránky
Kozub z Edelroc®:
zjednodušená montáž
Šírka ohniska 67 cm:
menšia plocha
Urobiť sopúch
Přednosti
Umiestnenie / Instalování:
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály: zlatožltý Edelroc® + ohnisko z tehál
Edelroc® zlacený písek + cihlový obklad
Oréa 58 / 59, Astra 2,
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
Altima 105 / 106, Tertio 67 / 69
Š írka ohniska 55 cm:
menšia plocha
Umiestnenie / Instalování:
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
kameň Castillon / kámen z Castillonu
Materiály / Materiály: Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
Tertio 54 (+ PS 55),
Tertio 54 (+ PS 55 + KT 55)
Tertio 55 (+ PS 55), Tertio 55 (+ PS 55 + KT 55)
Urobiť sopúch
ozubový preklad s možnosťou
K
umiestnenia predmetov
Přednosti
K rb v provedení Edelroc®:
zjednodušená montáž
rbová vložka šířky 55 cm:
K
zmenšená půdorysná plocha
K rbová vložka šířky 67 cm: zmenšená
půdorysná plocha
Lze postavit krbový sopouch
Ř ímsa umožňující odkládání předmětů
Lze postavit krbový sopouch
48
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 110
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 111
49
Véline
Talence 3
Silné
stránky
Silné
stránky
Ručne štiepaný kameň Dordogne
Široká škála kompatibilných ohnísk
Urobiť sopúch
Umiestnenie / Instalování:
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály: kameň Dordogne / kámen z Dordogne
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
150 CD, 152 C, 162 C,
168 C (+ PS 76 + DA), Temporis 2 D / 3 D, Tertio 76 / 79 / 74 (+ PS 76),
Univers 200 A-PN / 230 A-PN, Univers 201 A-PN / 231 A-PN
ozub z Edelroc®:
K
zjednodušená montáž
Umiestnenie / Instalování:
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály:
• biely Edelroc® + ohnisko z tehál
• zlatožltý Edelroc® + ohnisko z tehál
• Edelroc® bílý + cihlový obklad • Edelroc® zlacený písek + cihlový obklad
Oréa 58 / 59, Astra 2,
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
Altima 105 / 106, Tertio 64 / 67 / 69
Š írka ohniska 67 cm:
menšia plocha
Urobiť sopúch
Přednosti
Ručně opracovaný kámen z Dordogne
Široká řada vhodných krbových vložek
Lze postavit krbový sopouch
Přednosti
rb v provedení Edelroc®:
K
zjednodušená montáž
rbová vložka šířky 67 cm: zmenšená
K
půdorysná plocha
Lze postavit krbový sopouch
50
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 113
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 113
51
Bellerive
Méribel
Silné
stránky
Silné
stránky
Kozub z Edelroc®:
zjednodušená montáž
Urobiť sopúch
ozubový preklad s možnosťou
K
umiestnenia predmetov
Přednosti
52
Umiestnenie / Instalování:
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály:
• zlatožltý Edelroc® + ohnisko z tehál
• rímsa z exotického dreva
• Edelroc® zlacený písek + cihlový obklad
• trámová římsa z exotického dřeva
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
150 CD, 152 C, 162 C,
168 C (+ PS 76 + DA), Temporis 2 D / 3 D, Tertio 76 / 79 / 74 (+ PS 76),
Univers 200 A-PN / 230 A-PN, Univers 201 A-PN / 231 A-PN
ozub z Edelroc®:
K
zjednodušená montáž
Urobiť sopúch
ozubový preklad s možnosťou
K
umiestnenia predmetov
Přednosti
K rb v provedení Edelroc®:
zjednodušená montáž
rb v provedení Edelroc®:
K
zjednodušená montáž
Lze postavit krbový sopouch
Lze postavit krbový sopouch
Ř ímsa umožňující odkládání předmětů
Ř ímsa umožňující odkládání předmětů
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 110
Umiestnenie / Instalování:
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály:
• zlatožltý Edelroc® + ohnisko z tehál
• rímsa z exotického dreva
• Edelroc® zlacený písek + cihlový obklad
• trámová římsa z exotického dřeva
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
150 CD, 152 C, 162 C,
168 C (+ PS 76 + DA), Temporis 2 D / 3 D, Tertio 76 / 79 / 74 (+ PS 76),
Univers 200 A-PN / 230 A-PN, Univers 201 A-PN / 231 A-PN
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 113
53
Beaurivage
Belmont
Silné
stránky
Silné
stránky
Kozub z Edelroc®:
zjednodušená montáž
Rohový model: zaberá málo
priestoru na zemi
Urobiť sopúch
Umiestnenie / Instalování:
skosené hrany / zkosené hrany krbu
Materiály / Materiály:
• zlatožltý Edelroc® + ohnisko z tehál
• rímsa z exotického dreva
• Edelroc® zlacený písek + cihlový obklad
• trámová římsa z exotického dřeva
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka: 150 CD, 152 C, 162 C,
168 C (+ PS 76 + DA), Temporis 2 D / 3 D, Tertio 76 / 79 / 74 (+ PS 76),
Univers 200 A-PN / 230 A-PN, Univers 201 A-PN / 231 A-PN
ozub z Edelroc®:
K
zjednodušená montáž
ariabilný priestor na drevo:
V
montáž napravo alebo naľavo
od kozuba
Umiestnenie / Instalování:
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály:
• zlatožltý Edelroc® + ohnisko z tehál
• rímsa z exotického dreva
• Edelroc® zlacený písek + cihlový obklad
• trámová římsa z exotického dřeva
150 CD, 152 C, 162 C,
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
168 C (+ PS 76 + DA), Temporis 2 D / 3 D, Tertio 76 / 79 / 74 (+ PS 76),
Univers 200 A-PN / 230 A-PN, Univers 201 A-PN / 231 A-PN
Urobiť sopúch
Přednosti
rb v provedení Edelroc®:
K
zjednodušená montáž
Rohový model: malá půdorysná plocha
Lze postavit krbový sopouch
Přednosti
rb v provedení Edelroc®:
K
zjednodušená montáž
boustranná nika: možnost
O
montáže vlevo/vpravo od krbu
Lze postavit krbový sopouch
54
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 110
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 110
55
Aubusson
Coralline / Carmine
Coralline
Silné
stránky
Silné
stránky
ariabilný priestor na drevo:
V
montáž napravo alebo naľavo od kozuba
ýhody dekorácie: integrovaný
V
priestor na drevo
Široká škála kompatibilných ohnísk
Urobiť sopúch
Přednosti
Oboustranná nika: možnost
montáže vlevo/vpravo od krbu
Umiestnenie / Instalování:
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály: • farebný rustikálny kameň a kameň Castillon
• rímsa z exotického dreva
• tónované rustikální kvádry a přírodní kámen z Castillonu
• trámová římsa z exotického dřeva
150 CD, 152 C, 162 C,
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
168 C (+ PS 76 + DA), Temporis 2 D / 3 D, Tertio 76 / 79 / 74 (+ PS 76),
Univers 200 A-PN / 230 A-PN / Pack / Pack VPN,
Univers 201 A-PN / 231 A-PN / Pack / Pack VPN
ohový model (Coralline):
R
zaberá málo priestoru na zemi
Carmine
Umiestnenie / Instalování:
skosené hrany / zkosené hrany krbu
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály:
• kameň Castillon / kámen z Castillonu
• rímsa z exotického dreva / trámová římsa z exotického dřeva
Astra 2 (+ PS 67),
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
Altima 105 / 106 (+ PS 67), Tertio 64 / 67 / 69 (+ PS 67), Oréa 58 / 59 (+ PS 67)
Šírka ohniska 67 cm: menšia plocha
Urobiť sopúch
ozubový preklad s možnosťou
K
umiestnenia predmetov
Přednosti
ohový model (Coralline):
R
malá půdorysná plocha
rbová vložka šířky 67 cm:
K
zmenšená půdorysná plocha
Lze postavit krbový sopouch
Ř ímsa umožňující odkládání předmětů
Dekorace: zabudovaná nika
Široká řada vhodných krbových vložek
Lze postavit krbový sopouch
56
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 110
Coralline
Carmine
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 111 a 110
57
Bergerac
Palisse
Silné
stránky
Silné
stránky
Šírka ohniska 67 cm:
menšia plocha
Urobiť sopúch
ozubový preklad s možnosťou
K
umiestnenia predmetov
Přednosti
rbová vložka šířky 67 cm:
K
zmenšená půdorysná plocha
Lze postavit krbový sopouch
Umiestnenie / Instalování:
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály: • farebný rustikálny kameň a kameň Castillon
• rímsa z exotického dreva
• tónované rustikální kvádry a přírodní kámen z Castillonu
• trámová římsa z exotického dřeva
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
Astra 2 (+ PS 67), Altima 105 (+ PS 67), Altima 106 (+ PS 67),
Tertio 64 / 67 / 69 (+ PS 67), Oréa 58 / 59 (+ PS 67)
ohový model: zaberá
R
málo priestoru na zemi
Široká škála kompatibilných ohnísk
Urobiť sopúch
Umiestnenie / Instalování:
skosené hrany / zkosené hrany krbu
Materiály / Materiály: • farebný rustikálny kameň a kameň Castillon
• rímsa z exotického dreva
• tónované rustikální kvádry a přírodní kámen z Castillonu
• trámová římsa z exotického dřeva
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
150 CD, 152 C, 162 C,
168 C (+ PS 76 + DA), Temporis 2 D / 3 D, Tertio 76 / 79 / 74 (+ PS 76),
Univers 200 A-PN / 230 A-PN / Pack / Pack VPN
Univers 201 A-PN / 231 A-PN / Pack / Pack VPN
Přednosti
Rohový model: malá půdorysná plocha
Široká řada vhodných krbových vložek
Lze postavit krbový sopouch
Římsa umožňující odkládání předmětů
58
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 110
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 112
59
Chevannes
Mazeyrolles
Silné
stránky
Silné
stránky
2 integrované lavičky
2 priestory na drevo
Široká škála kompatibilných ohnísk
Urobiť sopúch
Přednosti
2 zabudované lavičky
2 zásobníky dřeva
60
Umiestnenie / Instalování:
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály: • farebný rustikálny kameň a kameň Castillon
• rímsa z exotického dreva
• tónované rustikální kvádry a přírodní kámen z Castillonu
• trámová římsa z exotického dřeva
lavička 655 / lavička 655
Možnosť / Verze: 150 CD, 152 C, 162 C,
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
168 C (+ PS 76 + DA), Temporis 2 D / 3 D, Tertio 76 / 79 / 74 (+ PS 76),
Univers 200 A-PN / 230 A-PN / Pack / Pack VPN,
Univers 201 A-PN / 231 A-PN / Pack / Pack VPN
Veľký pohľad na oheň
rístroj môže fungovať aj so
P
zdvihnutými dvierkami, aby ste si
mohli viac vychutnať čaro ohňa
Urobiť sopúch
Přednosti
Velká viditelnost ohně
Široká řada vhodných krbových vložek
F ungování i se zdviženými dvířky
nabízí větší pohodu u hořícího ohně
Lze postavit krbový sopouch
Lze postavit krbový sopouch
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 110
Umiestnenie / Instalování:
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály: • farebný rustikálny kameň a kameň Castillon
• rímsa z exotického dreva
• tónované rustikální kvádry a přírodní kámen z Castillonu
• trámová římsa z exotického dřeva
Možnosť / Verze:
lavička 655 / lavička 655
Supravision 255 A
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka: Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 111
61
Châtillon
Montavelle 67
Silné
stránky
Silné
stránky
Kozub z Edelroc®:
zjednodušená montáž
Šírka ohniska 67 cm:
menšia plocha
Urobiť sopúch
Přednosti
62
Umiestnenie / Instalování:
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály: • zlatožltý Edelroc® + ohnisko z tehál
• rímsa z exotického dreva
• Edelroc® zlacený písek + cihlový obklad
• trámová římsa z exotického dřeva
Oréa 58 / 59, Astra 2,
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
Altima 105 / 106, Tertio 64 / 67 / 69
Š írka ohniska 67 cm:
menšia plocha
amene poskladané pomocou
K
starodávnej väzby
Urobiť sopúch
Přednosti
K rb v provedení Edelroc®:
zjednodušená montáž
rbová vložka šířky 67 cm:
K
zmenšená půdorysná plocha
K rbová vložka šířky 67 cm: zmenšená
půdorysná plocha
vádry se zvýrazněnými
K
spoji ve starobylém stylu
Lze postavit krbový sopouch
Lze postavit krbový sopouch
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 110
Umiestnenie / Instalování:
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály: • farebný pastelový kameň a kameň Castillon
• rímsa z exotického dreva
• kvádry v pastelových odstínech a přírodní kámen z Castillonu
• trámová římsa z exotického dřeva
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
Astra 2 (+ PS 67),
Altima 105 / 106 (+ PS 67),
Tertio 64 / 67 / 69 (+ PS 67),
Oréa 58 / 59 (+ PS 67)
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 111
63
Mance 76 / Parce
Mancey 76
Silné
stránky
Rohový model (Parcey):
zaberá málo priestoru na zemi
K amene poskladané pomocou
starodávnej väzby
Široká škála kompatibilných ohnísk
Urobiť sopúch
Montavelle 76 / Parvelle
Parcey
Silné
stránky
Umiestnenie / Instalování:
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
skosené hrany / zkosené hrany krbu
Materiály / Materiály:
• žltý kameň a biely kameň Provence
• rímsa z exotického dreva
• kvádry zlacené a bílý přírodní kámen Provence
• trámová římsa z exotického dřeva
150 CD, 152 C, 162 C,
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
168 C (+ PS 76 + DA), Temporis 2 D / 3 D, Tertio 76 / 79 / 74 (+ PS 76),
Univers 200 A-PN / 230 A-PN / Pack / Pack VPN,
Univers 201 A-PN / 231 A-PN / Pack / Pack VPN
Přednosti
ohový model (Parcey):
R
zaberá málo priestoru na zemi
amene poskladané pomocou
K
starodávnej väzby
Široká škála kompatibilných ohnísk
Urobiť sopúch
Mancey 76
Umiestnenie / Instalování:
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
skosené hrany / zkosené hrany krbu
Materiály / Materiály: • farebný pastelový kameň a kameň Castillon
• rímsa z exotického dreva
• kvádry v pastelových odstínech a přírodní kámen z Castillonu
• trámová římsa z exotického dřeva
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
150 CD, 152 C, 162 C,
168 C (+ PS 76 + DA), 148 C (+ PS 76 + DA),
Temporis 2 D / 3 D, Tertio 76 / 79 / 74 (+ PS 76),
Univers 200 A-PN / 230 A-PN / Pack / Pack VPN,
Univers 201 A-PN / 231 A-PN / Pack / Pack VPN
Přednosti
Rohový model (Parcey): malá půdorysná plocha
Kvádry se zvýrazněnými spoji ve starobylém stylu
Kvádry se zvýrazněnými spoji ve starobylém stylu
Široká řada vhodných krbových vložek
Široká řada vhodných krbových vložek
Lze postavit krbový sopouch
Lze postavit krbový sopouch
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 111 a 112
Parvelle
Rohový model (Parcey): malá půdorysná plocha
Parcey
64
Montavelle 76
Montavelle 76
Parvelle
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 112
65
Longchamp
Auriac 80 / 97
Auriac
Silné
stránky
Veľký lomený pohľad na oheň
Silné
stránky
Lomený pohľad na oheň
Zaberá málo priestoru na zemi
Urobiť sopúch
Přednosti
Umiestnenie / Instalování:
predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály: • farebný rustikálny kameň a kameň Castillon
• rímsa z exotického dreva
• tónované rustikální kvádry a přírodní kámen z Castillonu
• trámová římsa z exotického dřeva
Možnosť / Verze:
lavička 674 / lavička 67
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka: Diamant
rístroj môže fungovať aj so
P
zdvihnutými dvierkami, aby ste si
mohli viac vychutnať čaro ohňa
Auriac 80
Auriac 97
Umiestnenie / Instalování:predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály: • farebný rustikálny kameň a kameň Castillon
• rímsa z exotického dreva
• tónované rustikální kvádry a přírodní kámen z Castillonu
• trámová římsa z exotického dřeva
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
Saphir 1700, 1701, 1721, 1731
Umiestnenie / Instalování: predsadená predná strana / nástěnná čelní strana
Materiály / Materiály: • farebný rustikálny kameň a kameň Castillon
• rímsa z exotického dreva
• tónované rustikální kvádry a přírodní kámen z Castillonu
• trámová římsa z exotického dřeva
Možnosť / Verze:
lavička 672 / lavička 672
Prispôsobiteľné ohnisko / Přizpůsobitelná krbová vložka:
Cristal 401 BN / Pack / Pack VPN, Cristal 401 BB / Pack,
Cristal 431 BN / Pack VPN, Cristal 431 BB / Pack
Urobiť sopúch
Přednosti
Velká úhlová viditelnost ohně
F ungování i se zdviženými dvířky nabízí
větší pohodu u hořícího ohně
Lze postavit krbový sopouch
Úhlová viditelnost ohně
Malá půdorysná plocha
Lze postavit krbový sopouch
Auriac 80
66
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 111
Auriac 97
Technické vlastnosti: pozri stranu / Technické parametry: viz str. 110
67
Materiály / Materiály
Príslušenstvo kozubov / Doplňky krbů
Ušľachtilé materiály vysokej kvality / Vysoce kvalitní ušlechtilé materiály
Kozuby SUPRA sú vyrobené z ušľachtilých materiálov, ktoré boli špeciálne vybrané tak, aby dotvárali ich estetiku a krásu ich línie. Kamene, mramory a žuly používané pri
kozuboch SUPRA boli špeciálne vyberané, aby sa prispôsobili štýlu každého kozuba.
CZ Společnost SUPRA používá pro své krby ušlechtilé materiály, speciálně vybrané tak, aby vynikla jejich estetika a krása linií. Kameny, mramor a žula, z nichž se staví
krby SUPRA, byly vybrány se zvláštní péčí, aby vhodně podtrhly styl každého z nich.
SK
Prírodné a živé materiály / Přírodní a živoucí materiály
Kameň / Kámen:
Kameň je prírodný materiál, ktorého špecifické vlastnosti sú určené
miestom výroby. Špecifikácie tohto materiálu sa menia v závislosti od
miesta a hĺbky ťažby. Preto môžu mať kamene pri jednotlivých kozuboch
inú farbu a textúru, povlaky, škvrny alebo včlenené skamenené prvky, ako
napríklad kryštalické vrstvy, plamene, drúzy alebo vrstvy, ktoré sú znakom
ich autentickosti a nemôžu sa považovať za chyby, práve naopak. Vďaka
používanie prírodných materiálov je každý naš kozub jedinečný.
CZ Kámen je přírodní materiál, jehož konkrétní vlastnosti jsou
určeny místem produkce. Zvláštnosti tohoto materiálu se liší podle
místa a hloubky těžby. Kámen se tak může krb od krbu lišit barvou
a strukturou, inkrustacemi, skvrnami či přítomností fosilních prvků,
jako jsou krystalické žíly, plameny, drúzy či vrstvy, které jsou známkou
autentičnosti a nemohou být v žádném případě považovány za
nedostatky – právě naopak. Díky použití přírodních materiálů je každý
náš krb unikátem.
SK
SK Rímsy z exotického dreva sú balené v samostatných obaloch, aby sa
zabezpečil tvar dreva a predišlo jeho „náhlemu” sušeniu. Avšak je potrebné
ich kladovať na chladnom mieste so stabilnou vlhkosťou, no nevyžaduje si
žiadne spracovanie.
CZ Trámové římsy z exotického dřeva jsou zabaleny samostatně, aby
byl zachován stav dřeva a předešlo se „brutálnímu“ vyschnutí. Je
nicméně třeba je skladovat v chladném prostoru se stálou vlhkostí,
avšak nevyžadují při přejímce dodávky předběžné ošetření.
Drevo je živý materiál, a preto praskliny, uzly a odtiene farby sú jeho
špecifickými vlastnosťami, predovšetkým pri dube, a nepovažujú sa za chyby.
CZ Dřevo je živoucí materiál. Pukliny, suky a variace odstínů jsou jeho
přirozenými vlastnostmi – zejména pak u dubového dřeva –, a v
žádném případě se nejedná o nedostatky.
Rímsy sú vyrobené z duba alebo z exotického dreva (v závislosti od
modelu). Dodávajú sa neopracované a pri inštalácii sa musia obrúsiť a natrieť.
Difúzery teplého vzduchu pre sopúch
Difuzory teplého vzduchu u krbového sopouchu
Umiestňujú sa hore na prednú a/alebo bočnú stranu
sopúcha, minimálne 30 cm od plafónu. Upevňovací
rám je súčasťou dodávky.
2 konečné úpravy: Lakovaný biely rám alebo rám
masívnej mosadze. CZ Umístí se do čelní a/nebo
boční horní části krbového sopouchu, a to ve
vzdálenosti min. 30 cm od stropu. Rám pro
připevnění je součástí dodávky.
2 úpravy: bílý lak nebo rám z masivní mosazi
SK
Lakovaný biely rám DL35 /
Rám bílý lak DL35
von. rozmer. 35 x 20 cm /
vnější rozměr 35 x 20 cm
vnút. rozmer 30 x 15 cm /
vnitřní rozměr 31 x 15 cm
Inštalujú sa na výstupy rúrok na distribúciu teplého vzduchu v priľahlých miestnostiach. Všetky výstupy vzduchu HOMY®
je možné zatvoriť vďaka systému orientovateľných klapiek. Upevňovací rám je súčasťou dodávky.
CZ Namontují se na konce hadic pro rozvod teplého vzduchu v sousedních místnostech. Všechny ventily HOMY®
lze hermeticky uzavřít, a to díky systému polohovatelných klapek. Rám pro připevnění je součástí dodávky.
SK
Kameň Dordogne
Kámen z Dordogne
Sopúchy SUPRA: bezpečné
vykurovanie / Kašírované
krbové sopouchy SUPRA:
zcela bezpečné vytápění
Sopúchy SUPRA sú kompletnými a univerzálnymi
systémami, ktoré sa prispôsobia väčšine kozubov. Táto séria
zahŕňa aj izolačné materiály a všetky výrobky potrebné na
inštaláciu. Krbové sopouchy SUPRA jsou ucelené a
univerzální systémy, které se přizpůsobí většině krbů.
Dodávají se také izolační materiály a veškeré výrobky
nezbytné k instalaci.
SK
CZ
Rám z masívnej mosadze DM35 s
poniklovanou mrežou / Rám z masivní
mosazi DM35 poniklovaná mřížka
von. rozmer / vnější rozměr 35 x 20 cm
vnút. rozmer. / vnitřní rozměr 31 x 15 cm
VZDUCHOVÉ VÝVODY PRE DISTRIBUČNÝ SYSTÉM TEPLÉHO VZDUCHU
VENTILY SYSTÉMU PRO ROZVOD TEPLÉHO VZDUCHU
SK
Drevená rímsa / Dřevěná trámová římsa:
SK
Odporúča sa používať fungicídne nátery alebo farebné vosky.
Po vysušení sa odporúča naniesť včelí vosk. Pred montážou a v prípade
inštalácie dlhšej ako jeden týždeň po dodávke sa dubové rímsy musia
skladovať na chladnom mieste so stabilnou vlhkosťou alebo sa musia vopred
natrieť zmesou ľanového oleja a terpentínu, aby sa drevo stabilizovalo a aby
sa predišlo deformáciám a vzniku veľkých prasklín. CZ Trámové římsy jsou
z dubového dřeva či z dřeva exotických stromů (podle jednotlivých
modelů). Dodávají se v neopracovaném stavu a při instalace je třeba
je ohladit a opatřit nátěrem. Je na místě použít houbomorný nátěr či
barevný vosk. Doporučujeme vám, abyste po vyschnutí pokud možno
aplikovali včelí vosk. Před položením a v případě, že k instalaci dojde
později než týden po dodání materiálu, musí být dubové trámové
římsy uskladněny v chladném prostoru se stálou vlhkostí, nebo,
není-li takové místo k dispozici, musí být předběžně ošetřeny směsí
lněného oleje a terpentýnu, aby bylo dřevo stabilizováno a předešlo se
deformacím a vzniku závažnějších puklin.
SK Spoločnosť SUPRA ponúka širokú škálu príslušenstva potrebného pre kozuby, ktoré vám umožní optimalizovať
tepelné pohodlie a zároveň dodržať bezpečnostné pravidlá uvedené v norme NF P 51 - 202/203 týkajúcej sa
inštalácie kozubov. CZ Společnost SUPRA nabízí řadu nepostradatelných doplňků ke krbu, díky nimž
můžete dosáhnout optimálního tepelného komfortu, přičemž jsou dodrženy bezpečnostní pravidla
stanovená ve francouzských normách NF P 51 - 202/203 o instalaci krbů.
Lomený sopúch
Hranolovitý sopouch,
šírka / šířka 105 cm
výška / výška 160 cm
Kód/ kód 245008
Rovný sopúch, oblé rohy,
Pravostranný sopouch
zaoblené hrany,
šírka/ šířka 130 cm
výška/ výška 160 cm
Kód/ kód 245009
Rovný sopúch, oblé rohy,
Pravostranný sopouch
zaoblené hrany,
šírka / šířka 115 cm
výška / výška 160 cm
Kód / kód 245051
Biela lakovaná mreža a skrinka s
2 oddelenými prvkami / Bíle lakovaná mřížka a
pouzdro sestávající ze dvou částí
BL125 von. roz. / vnější rozměr 17,5 x 17,5 cm
Ø hrdla / Ø objímky 125 mm
BL150 von. roz. / vnější rozměr 20 x 20 cm,
Ø hrdla / Ø objímky 150 mm
Biely lakovaný / Bílý lak
Kameň Provence
Kámen z Provence
Zlatý kameň Castillon
Zlacený kámen z Castillonu
Biely Edelroc®
Edelroc® bílý
Zlatožltý Edelroc®
Edelroc® zlacený písek
Kontrolný poklop sopúcha
Dvířka pro přístup do krbového sopouchu
SK Aby bolo možné vykonávať pravidelnú údržbu a čistenie sopúcha a potrubia, je potrebné zabezpečiť
prístup do vnútra sopúcha. Systematická montáž kontrolného poklopu je najefektívnejším riešením,
ktoré vyhovuje predpisom a umožňuje zabezpečiť bezpečnú prevádzku.y. CZ K zajištění pravidelné
údržby a čištění krbového sopouchu a kouřové roury je vhodné zřídit otvor pro přístup dovnitř
krbového sopouchu. Nejúčinnějším řešením, jak vyhovět normativním požadavkům a zajistit
bezpečný chod, je systematická instalace dvířek pro přístup do sopouchu.
Edelroc® typu suchý kameň
Edelroc® typ suchý kámen
Farebné kamene
Tónované kvádry
Farebné pastelové kamene
Kvádry v pastelových odstínech
Poklop, ktorý sa musí omietnuť TC/01/ Dvířka k omítnutí TC/01
von. roz. / vnější rozměr 35 x 55 cm
vnút. roz. / vnitřní rozměr 30,5 x 49 cm
Zlaté farebné kamene
Kvádry zlacené
Príslušenstvo pre sopúch
Doplňky ke krbovému sopouchu
Súpravu tvorí: Minerálna vata + hliníková fólia, lepidlo na minerálnu vatu,
odlievacia sadra, pružné lepidlo pre sadru + kúdeľ.
CZ Kit obsahuje: kamennou vlnu + tenkou vrstvu hliníku, lepidlo na
kamennou vlnu, sádru, lepidlo na sádru + koudel
SK
Krémový mramor Marfil
Krémový mramor Marfil
68
Čierny mramor Marquina
Černý mramor Marquina
Hnedá žula Baltic
Hnědá žula Baltic
Rocmarbre® červený Corallin
Rocmarbre® červený Corallin
ref. číslo MKH
Ref. MKH
Oblúkový sopúch,
Vypouklý sopouch
šírka / šířka 89 cm
výška / výška 180 cm
Kód / kód 245078
Oblúkový sopúch,
Vypouklý sopouch
šírka / šířka 128 cm
výška / výška 180 cm
Kód / kód 245076
Oblúkový sopúch,
Vypouklý sopouch
šírka / šířka 154 cm
výška / výška 180 cm
Kód / kód 245077
69
Download

Umenie žiť SUPRA / Životní styl SUPRA