Program UPC MOSTY – január 2015
Služby Božie s detskou besiedkou NED 16:31
11.01. P.Mozola (VP)
18.01. M.Balko (VP)
25.01. P.Mozola
Služby Božie sú v kaplnke katolíckeho UPéCé na internáte Ľ.Štúra v Mlynskej doline. Všetky ostatné
programy sú v UPC MOSTY.
KLUB-31 miesto pre teba STR 18:31h
07.01. Život náhoda, alebo zámer? (Dokument)
14.01. Skúša nás Boh? (Martin Balko)
21.01. Večer modlitieb, chvál a svedectiev- Konferencia rybárov
28.01. Prenasledovaní kresťania (Hlas mučedníku)
Biblické štúdium ŠTV .29.01. 18:30h Info kancelária
Stretnutie mužov ŠTV 15.01. 18:30h Jozef Čutka: 0903270131, [email protected]
Babský klub ŠTV 22.01. 18:30h
Je to stretnutie mladých žien, ktoré sa túžia stretávať pri Božom Slove a venovať sa rôznym témam a
problémom z každodenného života.
Koordinátorka: Karolína Spodniaková: 0944088928, [email protected]
Friday nights
Je voľné stretnutie študentov a pracujúcich ktoré býva pravidelne každý piatok v Klube 31 od 18:30h,
kde sa hrajú spoločenské hry, pozerajú filmy alebo sa rozprávajú na rôzne témy.
Michal Beňo: 0907222144, [email protected]
Danka Štrbová: 0902278865, [email protected]
Miro Sellong: 0940883784, [email protected]
Malé spoločenstvá
V prípade záujmu kontaktovať kanceláriu UPC MOSTY
Každodenné modlitby PON-NED Zapísať sa môžeš na adrese: každodenné modlitby
Akcia, ktorá nemá konkrétne miesto, ale má aktívnych modlitebníkov. Ak sa zapojíš, je to modlitba,
ktorú predložíš Bohu v jeden konkrétny deň v týždni. Nikto ťa nebude kontrolovať, je to tvoja
zodpovednosť. Kontakt: Daniela Blahová ([email protected])
Prípravné tímy PON
12.01. Tímovka Klubu 31
26.01. Predsedníctvo
19.01. Rada UPC MOSTY
Pastorálne poradenstvo STR 18-22h (Peter Mozola)
Predmanželská príprava STR 14h-18h (Peter Mozola)
Záujemcovia o pastorálne poradenstvo a predmanželskú prípravu sa môžu objednávať mailom alebo
telefonicky v utorok a vo štvrtok od 9-12h alebo kontaktovať kanceláriu v úradných hodinách. Peter
Mozola: 0948020026, [email protected]
Psychologické poradenstvo (Martin Balko)
Záujemcovia o psychologické poradenstvo sa môžu objedať: [email protected]
Úradné hodiny kancelária (David Spodniak)
Pondelok: 10-12h a streda: 14-16h
Kancelária e-mail: [email protected] a mobil: 0948069339
Kauzálie Záujemcovia o prijatie sviatosti krstu, absolvovanie konfirmačnej prípravy a evanjelického
sobáša môžu kontaktovať našich kaplánov Petra Mozolu a Martina Balka.
Evanjelické UPC MOSTY
P. Mozola, M. Balko, A. Adamuščin a D. Spodniak
Poštová adresa: Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
www.facebook.com/UPCMOSTY
www.upcmosty.sk
Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží.
Rímskym 8, 14
Zborový bulletin, 11. január 2015
Nedeľa misie, 1. nedeľa po Zjavení
www.legionarska.sk
11. január 2015
1. po Zjavení
18. január 2015
2. po Zjavení
25. január 2015
3. po Zjavení
Mišina
Šefranko
10.00 Vaňko - Dopoludnie v kostole Mišina
Šefranko
10.00 detská besiedka
detská besiedka
detská besiedka
18.00 Mišina
Šefranko
Mišina
Lamač
10.00 Mišina
Šefranko
Mišina
UPC
16.30 Mozola
Balko
Mozola
SLUŽBY BOŽIE
8.30 D. Vaňko
Nový kostol
Piesne na službách Božích v Novom kostole
8.30 260 - 549 - 634
NE 11. január
10.00 Dopoludnie v kostole – piesne podľa vytlačeného programu
18.00 343 - 59 - 44
UT 13. január
Žalm 1
Antifóna 14
18.00 338 - 74 - 453
Ďalšie stretnutia a programy
NE 11. január
PO 12. január
9.30 Modlitebné stíšenie
11.15 Posedenie po službách Božích
7.30 Modlitebné stretnutie
Zasadačka FÚ
Zborová sieň
Zborová sieň
Ďalšie stretnutia a programy
9.00 Klubík Benjamín MINI
UT 13. január
ST 14. január
18.00 Služby Božie – Balko
Zborová sieň
18.45 Nácvik spevokolu
Zborová sieň
7.30 Modlitebné stretnutie
Zborová sieň
9.00 Detský klub Benjamín
Suterén - Legionárska 4
18.00 Offline (študujúca mládež)
ŠT 15. január
9.00 Služby Božie – Mišina
18.30 Légie+
7.30 Modlitebné stretnutie
PI 16. január
SO 17. január
Suterén - Legionárska 4
Suterén - Legionárska 4
Kaplnka EDS
Zborová sieň
Zborová sieň
15.00 Konf. príprava – 1. ročník
Farský úrad
15.00 Konf. príprava – 2. ročník
Zasadačka FÚ
15.45 Mladší dorast
Zborová sieň
17.00 Starší dorast
Suterén - Legionárska 4
17.00 Biblická hodina
Zborová sieň
Kníhkupectvo JONATÁN otvorené, 11. januára 2015 o 11.00 na Legionárskej 2
• V nedeľu 11. 1. 2015 po skončení druhých služieb Božích, teda približne o 11.15 bude
kníhkupectvo Jonatán na Legio­nárskej ulici č. 2 otvorené.
Nedeľa misie, 11. januára 2015 o 8.30 a 10.00 v Novom kostole
• Srdečne vás pozývame na Nedeľu misie v Novom kostole 11. 1. 2015 o 8.30 a 10.00.
• Téma: Pamätajte na väzňov- Žid 13,3. Hosť: Mgr. Dušan Vaňko, ev.farár / služba väzňom.
Tiež sa budeme modliť za Svetlanu Ďuračkovú v Azii, manželov Youngovcov v Nigérii
a Väzenskú misiu Slovenského evanjelizačného strediska.
• Ofera z Nedele misie na obidvoch službách Božích je určená pre väzenskú misiu
a misionárov v Azii a Nigérii. Prosíme o Vašu štedrosť. Ďakujeme.
Aliančný modlitebný týždeń 11. - 18. januára 2015
• Od nedele 11. 1. 2015 sa koná Aliančný modlitebný týždeň s témou: Otče náš. Uvádzame
rozpis jednotlivých stretnutí. Záverečné stretnutie sa uskutoční u nás, v Novom kostole
na Legionárskej ul. v nedeľu 18. 1. o 18.00 hod. Vystúpi na ňom zmiešaný spevokol
z cirkevných zborov ECAV, BJB a CB. Zbierka je určená pre pomoc Ukrajine. Srdečne
vás pozývame.
Klub seniorov 14. januára 2015 o 14.00 v zborovej sieni na Legionárskej
• Srdečne vás pozývame na Klub seniorov dňa 14. 1. 2015 o 14.00 v našej zborovej sieni.
• Tešíme sa na vás.
ALIančný modlitebný týždeň - téma: otče náš ...
NE 11. január
17.00 ... ktorý si na nebesiach – Reformovaná K. C.
SNP 4
PO 12. január 19.00 Posväť sa meno Tvoje – ECAV Dúbravka
Sch. Trnavského 2
UT 13. január 19.00 Príď kráľovstvo Tvoje – Kresťanské zbory
Pri Šajbách 1
ST 14. január 19.00 Buď vôľa Tvoja – Cirkev bratská
Cukrová 4
ŠT 15. január 19.00 Chlieb náš každodenný ... – B. J. Baptistov
Palisády 27 A
PI 16. január 19.00 Odpusť nám naše viny – C. Adventistov 7. dňa
Cablkova 3
SO 17. január 19.00 Neuveď nás do pokušenia – E. C. Metodistická
Panenská 10
NE 18. január 18.00 Zbav nás zlého – ECAV Legionárska
Legionárska 2
Pohreb zosnulej sestry Boženy Gálovej, 16. januára 2015 o 14.00 v krematóriu
• So zármutkom, ale aj s vierou v tela z mŕtvych vzkriesenie, Vám oznamujeme, že Pán
života a smrti si povolal k sebe sestru Boženu Gálovú, manželku nášho bývalého
zborového farára ThDr. Vladimíra Gála. Pohreb zosnulej bude v piatok, 16. 1. 2015
v Krematóriu o 14.00. Pán nech teší všetkých zarmútených.
Celobratislavská ekumenická bohoslužba Slova, utorok 20. januára 2015 o 17.30
• V rámci Týzdňa modlitieb za jednotu kresťanov vás pozývame na Celobratislavskú
ekumenickú bohoslužbu Slova. Uskutoční sa v utorok 20. 1. 2015 o 17.30 vo
Františkánskom kostole na Františkánskom nám. 2. Homíliou poslúžia r. k. a ev.
duchovní: Ľudovít Pokojný a Martin Šefranko. Zbierka je určená pre pomoc Ukrajine.
Zápis do prvého ročníka Evanjelickej základnej školy, 23.-24. január 2015
• V dňoch 23. a 24. 1. 2015 (piatok a sobota) sa uskutoční zápis detí do prvého ročníka
Evanjelickej základnej školy, Palisády 57 pre školský rok 2015/2016. Zápis bude
prebiehať na pracovisku základnej školy Palisády 57 v nasledovnom čase:
• dňa 23. 1. 2015 (piatok) od 14.00 do 18.00, dňa 24. 1. 2015 (sobota) od 9.00 do 12.00.
• Bližšie informácie o podmienkach a požadovaných dokladoch k zápisu sú uvedené na
www.evlyceum.sk/1.-stupen-zs---zapis/47
Klub pre deti “ Audiencia u kráľa lll - 24. januára 2015 o 14.00 v sieni, Legionárska 6
• Srdečne pozývame deti (7-11 r.) z letných táborov, zborového tábora, ako aj všetky
deti, ktoré sa chcú stretnúť so svojimi rovesníkmi a zažiť kráľovskú párty. Pozývame aj
rodičov, rodinných príslušníkov a Vašich priateľov.
• Programové menu: kráľovský príbeh, hymna Audiencie, hry a súťaže, občerstveniepoľná vojenská kuchyňa ...
• Strávte s nami toto sobotné popoludnie. Tešia sa na Vás vedúci z letných táborov
Detskej misie i zo zborového tábora. Pokračujeme v súťaži Mladých misionárov a preto,
sa snaž priviesť nového priateľa alebo priateľku.
Zosnulé
• Viera Krobová, 88 ročná
• Ľubica Lupíneková, 60 ročná
• Anna Hložková, 88 ročná
Milodary a príhovorné modlitby
• Ofera z nedele 21. 12. 2014 v Novom kostole bola 541,94 €. Ďakujeme.
• Ofera z nedele 21. 12. 2014 v Lamači bola 47,90 €. Ďakujeme.
• Ofera zo Štedrého dňa 24. 12. 2014 v Novom kostole bola 1708,39 € a 20,- $. Ďakujeme.
• Ofera zo Štedrého dňa 24. 12. 2014 v Lamači bola 52,70 €. Ďakujeme.
• Ofera z 25. 12. 2014 určená pre br. farárov v Novom kostole bola 355,15 €. Ďakujeme.
• Ofera z 25. 12. 2014 určená pre br. farárov v Lamači bola 29,59 €. Ďakujeme.
• Ofera z 26. 12. 2014 určená pre br. kantorov v Novom kostole bola 392,52 €. Ďakujeme.
• Ofera z nedele 28. 12. 2014 v Novom kostole bola 122,85 €. Ďakujeme.
• Ofera z nedele 28. 12. 2014 v Lamači bola 22,96 €. Ďakujeme.
• Ofera z 31. 12. 2014 v Novom kostole bola 425,76 €. Ďakujeme.
• Ofera z 1. 1. 2015 v Novom kostole bola 213,89 €. Ďakujeme.
• Ofera z 1. 1. 2015 v Lamači bola 25,- €. Ďakujeme.
• Ofera z nedele 4. 1. 2015 v Novom kostole bola 261,83 €. Ďakujeme.
• Ofera z nedele 4. 1. 2015 v Lamači bola 16,86 €. Ďakujeme.
• Ofera zo 6. 1. 2015 v Novom kostole bola 182,02 €. Ďakujeme.
• V pokladničke pre bezdomovcov bolo 100,21 €.
• Gabriel Košický pri pohrebnej rozlúčke s Vierou Krobovou s vďakou za jej život
a prosbou o Božiu útechu venuje pre cirkevný zbor 950,- €.
11. 1. 2015, 8.30
• Bohuznámy manželia pri svojich 88. narodeninách a pri spomienke na svojich
zosnulých rodičov a súrodencov ďakujú Pánu Bohu za požehnanie a prosia o ďalšiu
ochranu a zdravie pre celú rodinu. Na cirkevné ciele venujú 100,- €.
• Pozostalá rodina pri pohrebe drahej mamy, babky a príbuznej Ľubice Lupínekovej,
s prosbou o Božie potešenie venuje pre CZ Legionárska 70,- €.
11. 1. 2015, 10.00
• Bohuznáma rodina venuje na opravu kostola 50,- €.
• Bohuznáma sestra venuje evanjelickej diakonii 50,- €.
• Pri 20. výročí úmrtia mamičky a manžela si na nich spomína dcéra a manželka. Ďakuje
Pánu Bohu za ich lásku a dobrodenie, ktoré mohla prijať počas ich života. Na opravu
kostola venuje 50,- €.
NÁŠ CIRKEVNÝ ZBOR
názov: Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Legionárska
adresa: Legionárska 4, 81107 Bratislava, e-mail: [email protected]
IČO: 42267145, účet CZ ECAV na Slovensku BA Legionárska - IBAN: SK45 1100 0000 0029 2986 7622
Farský úrad
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
Legionárska 4
8.30 – 12.00
t.: 02 5557 1195 13.00 – 16.30 8.30 – 12.00 8.30 – 12.00
8.30 – 12.00
13.00
– 17.00
m.: 0948 489 920
Farský úrad
Boris Mišina • tel.: 0905 964 972 • e-mail: [email protected]
Legionárska 4
Martin Šefranko • tel.: 0902 673 515 • e-mail: [email protected]
duchovní
Peter Mozola – kaplán, vedúci UPC
Univerzitné pastoračné
centrum Mosty, Mlynská dolina tel.: 0948 020 026 • e-mail: [email protected] • web: www.klub31.sk
Spoločná hospodárska správa (správa budov) Partizánska 2 Po-Pi: 8.30–13.00 t.: 02 2076 0454
Boh nás volá k vernosti, nie k úspechu. Matka Tereza
Štatistické údaje za rok 2014
www.legionarska.sk
Pokrstení
chlapci 9
dievčatá
20
muži 2
ženy1
Spolu
32
o 7 viac, ako v r. 2013
Konfirmovaní chlapci 1
dievčatá2
muži 2
ženy 3
Spolu
8
Sobášení
len evanjelické páry
miešané páry
4
4
Spolu
8
o 22 menej, ako v r. 2013
o 3 viac, ako v r. 2013
Večera Pánova
v kostole, domovoch, nemocniciach, domácnostiach a v Univerzitnom pastoračnom centre
muži
1.008
ženy1.783
Spolu
2.791
Pohreby
dospelí muži
25
dospelé ženy
41
dieťa 1
Spolu
67
Počet členov
K 31. 12. 2014
1.812
o 18 menej, ako v r. 2013
rovnako, ako v r. 2013
Download

Program UPC MOSTY – január 2015