Rozvoz
O firme
F
irma TOP-FARM Topoľnica rozrábka hydiny vznikla za pomoci Hydinárskej farmy
Topoľnica v roku 2010, kde sa postupom času a vďaka stúpajúcim požiadavkám na trhu
rozrástla. Zaoberáme sa najmä spracovaním a predajom chladenej a mrazenej hydiny ako sú
kačice, husi, kurence, sliepky, kohúty a iné ...
Zvýšený dopyt po našich výrobkoch, rozšírenie sortimentu, zlepšenie kvality a technologickej
výroby malo za následok zväčšenie kapacít, tak i skladovacích priestorov, ktoré spĺňajú prísne
hygienické a technologické požiadavky.
R
O
ozvoz chladenej a mrazenej hydiny vieme zabezpečiť našimi vozidlami, ktoré spĺňajú
prísne požiadavky na prepravu a predaj mäsa. Taktiež vieme zabezpečiť distribúciu pre
obchody, hotely, penzióny a reštaurácie.
bjednávky je najlepšie realizovať v dostatočnom predstihu
na telefónnom čísle 0918 / 666 909 . Rozvoz realizujeme po celom slovensku.
N
aším cieľom je ponúknuť ľuďom zdravé kvalitné mäso. U nás zakúpená hydina je kŕmená
bez stimulátorov rastu, antibiotík a je dokrmovaná kukuricou. Zvieratá žijú v ekologickom
prostredí vo výbehoch a čiastočne v halách na farme. Stojí za to cítiť pravú chuť mäsa, ktorá
sa rokmi z našich obchodov akosi vytratila. Za kvalitu ručíme.
s pozdravom tým TOP-FARM Topoľnica
w w w. t o p - f a r m . s k | t o p - f a r m @ t o p - f a r m . s k
Balenie
U
vedomujeme si dôležitosť balenia potravín a preto na balenie používame najmodernejšie
baliace stroje od renomovanej firmy MULTIVAC. Trvanlivosť a čerstvosť potravín závisí
od baliaceho materiálu a spôsobu balenia. Nami štandardizované balenie je vákuové, samozrejme
tento baliaci proces prispôsobíme podľa zákazníkových vopred dohodnutých požiadaviek.
Pri balení nepoužívame konzervanty a chemické prídavky.
w w w. t o p - f a r m . s k | t o p - f a r m @ t o p - f a r m . s k
´
ˇ
VYKRMENÁ
DOMÁCA KACICA
Kačacie stehno vykŕmené
350-400g / ks
Kačacie prsia vykŕmené
400-500g / ks
S
´
právna volba
pre skvelé ˇ
kacacie
hody
V
ykŕmená domáca kačica MULARD, ľudovo nazývaná aj ako
„huso-kačica“, bola vyšľachtená vo Francúzsku so zámerom získania
väčšej pečienky. Je krížencom kačice Barbarie a kačice Pekinskej.
Od farmárskej kačice sa líši hlavne tým, že po nútenom kŕmení má
väčšiu pečienku. Kačice sú posledné dva týždne ručne vykrmované
kukuricou. Pečienky z takto vykŕmených kačíc sú ozajstnou delikatesou pre gurmánov známe ako „Foie gras“. Kačice ponúkame balené
po kusoch s pečienkou alebo bez pečienky. Priemerná váha kačíc je
4,50 – 6,00 kg. Mäso z týchto kačíc dosahuje vynikajúce chuťové vlastnosti.
Kačacie krídla vykŕmené
200-250g / ks
Kačacie krky
Kačacie chrbty-trupy
Vykŕmená kačacia pečienka
“Foie gras”
500g / ks
500-800g / ks
Kačacie beháky
V ponuke
aj
lokše !
Kačacie droby
w w w. t o p - f a r m . s k | t o p - f a r m @ t o p - f a r m . s k
w w w. t o p - f a r m . s k | t o p - f a r m @ t o p - f a r m . s k
´
VYKRMENÁ
DOMÁCA HUS
Husacie stehno vykŕmené
450-500g / ks
Husacie prsia vykŕmené
500-600g / ks
S
´
právna volba
pre skvelé husacie hody
Husacie krídla
200-300g / ks
V
ykŕmená domáca hus LANDES. Najrozšírenejšie plemeno chované
pre veľkú vykŕmenú pečienku „Foie gras“. Husacie mäso obsahuje
menej cholesterolu a je menej mastné. Husi sú posledné dva týždne
ručne vykrmované kukuricou čím sa dosahuje lahodná chuť pečienky
aj mäsa. Husi ponúkame balené po kusoch s pečienkou alebo bez
pečienky. Priemerná váha husi je 6,00 – 7,50 kg.
Husacie krky
Husacie chrbty-trupy
cca 700g / ks
Vykŕmená husacia pečienka
“Foie gras”
500-1000g / ks
Husacie beháky
V ponuke
aj
lokše !
Husacie droby
w w w. t o p - f a r m . s k | t o p - f a r m @ t o p - f a r m . s k
w w w. t o p - f a r m . s k | t o p - f a r m @ t o p - f a r m . s k
FA R M Á R S K A K ACˇ I CA
Kačacie stehno farmárske
200-250g / ks
Kačacie prsia farmárske
200-250g / ks
F
a jnová ˇ pre
kacica
gurmánov
F
armárska kačica nekŕmená je menšieho vzrastu cca 2-3,50 kg
v očistenom stave. Pečienka je prirodzenej veľkosti bez
vykŕmenia v priemere cca 100 g. Má menej tuku a preto je vhodná na každodenné použitie v kuchyni. Kačacie mäso je delikatesa,
ktorú si labužníci doprajú . Kačice ponúkame balené s drobkami
alebo bez drobkov.
Kačacie krídla
200g / ks
Kačacie krky
Nekŕmená kačacia pečienka
50-100g / ks
Kačacie chrbty-trupy
V ponuke
aj
lokše !
500 g / ks
Kačacie beháky
w w w. t o p - f a r m . s k | t o p - f a r m @ t o p - f a r m . s k
w w w. t o p - f a r m . s k | t o p - f a r m @ t o p - f a r m . s k
FA R M Á R S K E K U R Cˇ A
Kuracie stehno
200-300g / ks
Kuracie prsia
200-300g / ks
K
ura ktoré
má chut.´
Tradícia a kvalita
F
armárske kurča chované bez antibiotík a hormónov rastu.
Priemerná váha je 1,5-2,50 kg. Vhodné na pečenie v celku alebo
na delenie častí, poprípade inú tepelnú úpravu. Bežné balenie kuraťa
je s drobkami, po dohode je možný odber aj bez drobov.
ˇ
FARMÁRSKE KUKURICNÉ
ˇ
KURCA
Kuracie krídla
cca 100g / ks
Kuracie chrbty
cca 300g / ks
K
ukuričné kurča sa od bežného
kurčaťa líši hlavne spôsobom
chovu. Prijímaná potrava je obohatená
väčším zastúpením kukurice.
Priemerná váha je cca do 2,0 kg spolu s
drobkami. V ponuke len celé kurča s drobkami.
C
hované vo voľnom výbehu
prirodzeným spôsobom na
slniečku a čerstvom vzduchu bez
prídavných látok. Kŕmené len s
kvalitnými obilninami s vysokým
podielom kukurice, kvalitaBIO.
Najvyššia kvalita mäsa.
Váha okolo 1,2 - 1,6kg/ks.
Kuracie drobky
(žalúdky, srdcia, krky)
ˇ
GAZDOVSKÉ KURCA
KALIMERO
w w w. t o p - f a r m . s k | t o p - f a r m @ t o p - f a r m . s k
Kuracie beháky
Kuracia pečienka
w w w. t o p - f a r m . s k | t o p - f a r m @ t o p - f a r m . s k
GA Z D OVS K Á S L I E P K A
GA Z D OVS K Ý K O H Ú T
Sliepka celá
cca 3 kg / ks
Kohút celý
3-5 kg / ks
T
akto chutí
správna
ˇ
gazdovská slepacia
polievka...
S
liepka a kohút, ťažšie plemeno mäsového typu. Chované vo voľnom
výbehu a čiastočne v halách. Dokrmované kukuricou. V ponuke celé
alebo polené sliepky a kohúty aj s drobkami. Správna voľba pre skvelú
polievku.
Kohút
polovička
1,5-3 kg / ks
Sliepka
polovička
cca 1,5 kg / ks
w w w. t o p - f a r m . s k | t o p - f a r m @ t o p - f a r m . s k
w w w. t o p - f a r m . s k | t o p - f a r m @ t o p - f a r m . s k
FA R M Á R S K E KO N Z E RV Y
A ÚDENINY
FA R M Á R S K A M O R K A
Morka celá
od 6-15 kg / ks
M
ˇ
orcacie
mäso
diétne a
zdravé
F
armárske konzervy, údeniny a iné výrobky od externých
dodávateľov vo vysokej kvalite vyrábané tradičnými metódami.
DOMÁCE LOKŠE
M
FA R M Á R S K E VA J Í Cˇ K A
Z VOLNÉHO
VÝBEHU
´
orka - veľkosť od 6,00 – 15,00 kg. Ponúkame celé kusy alebo po
dohode na objednávku aj morčacie diely.
w w w. t o p - f a r m . s k | t o p - f a r m @ t o p - f a r m . s k
w w w. t o p - f a r m . s k | t o p - f a r m @ t o p - f a r m . s k
TOP-Farm, spol. s r.o.
925 92 Topoľnica 309
Objednávky : 0918 666 909
[email protected]
[email protected]
Obchodný zástupca: 0918 808 800
w w w. t o p - f a r m . s k
Download

ˇ - Top-Farm Topoľnica