BYTOVÝ DOM
BANSKÁ BYSTRICA
poloha
štandard
výhľad
mestský park
strieborné
námestie
efektívnosť
2 min. 7 min.
súkromie
pohodlie
letné
kúpalisko
9 min.
plaváreň
6 min.
hušták, OC Europa
centrum mesta
parkovanie
dostupnosť
Urbanisticko - architektonická kompozícia vychádza z charakteru existujúcej zástavby na ulici J. Murgaša a jej
okolia. Bytový dom nadväzuje svojím stvárnením na modernú architektúru školského areálu a existujúceho bytového
domu Harmony.
Bytový dom s komornou atmosférou v exkluzívnej štvrti bude oplotený, aby sa zachovalo primerané súkromie a
rezidenčný charakter a obklopený parkovými a sadovými úpravami.
Dom svojím pôdorysom v tvare L vytvára otvorené átrium, do ktorého sú orientované terasy a lodžie s južnou
orientáciou. Balkóny orientované na západ umožnia vychutnať si teplé letné večery.
Bytový dom má prízemie určené na kryté parkovanie, 2NP byty A a B, C, D s veľkorysými terasami, 3, 4 a 5NP
byty A-D s lodžiami a balkónmi a na streche je exkluzívny byt E s terasou so slnkom počas celého dňa.
Všetky byty sú zásobované teplom s individuálnym meraním spotreby z kotolne, dom je bezbariérový a má
nadštandardnú ponuku parkovacích miest.
BYTOVÝ DOM
17 bytov
18 parkovacích miest
situácia
vizualizácia
23 parkovacích miest
BANSKÁ BYSTRICA
7
6
5
4
3
2
1
14
13
12
11
10
9
8
23
22
21
20
19
18
17
16
15
mierka 1:500
BYTOVÝ DOM
mestský park, silueta mesta
vstupné priečelie
BANSKÁ BYSTRICA
BYTOVÝ DOM
BANSKÁ BYSTRICA
POPIS OBJEKTU
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
pôdorys 1.NP
byt 01-A
byt 03-C
byt 02-B
byt 05-A, 09-A, 13-A
pôdorys 2.NP
byt 06-B, 10-B, 14-B
byt 07-C, 11-C, 15-C
byt 04-D
byt 08-D, 12-D, 16-D
byt 17-E
pôdorys 3, 4 a 5.NP
pôdorys 6.NP
Bytový dom PARK bude založený vzhľadom na
zložité hydrogeologické podložie na sieti
veľkoprierezových pilót dĺžok cca 7,5 m.
Objekt bude mať päť nadzemných podlaží,
s čiastočným 6 NP.
Celkom v bytovom dome je navrhnutých 17
bytových jednotiek.
1NP bude tvoriť prekryté nadzemné parkovisko
s 18 parkovacími miestami a vybudovaným technickým
zázemím (kotolňa, elektromerňa).
2 NP – 6 NP budú tvoriť bytové jednotky,
spoločné priestory (schodisko, výťah), loggie, terasy.
Nosná konštrukcia objektu bude
zo železobetónového skeletu stuženého stenami,
schodiskom a výťahovou šachtou.
Obvodový plášť bude tvorený z tehloblokov
porothermu (hr. 38 cm) a zateplenia kontaktným
zatepľovacím systémom.
Výplne otvorov budú z plastových profilov
s izolačným trojsklom, výplne otvorov v mieste vchodu
budú z hliníkových profilov.
Spoločné priestory budú tvoriť výťah, chodby
a schodište ukončené keramickými povrchmi.
Centrálny ohrev vody a tepla v objekte bude
zabezpečovať vlastná plynová kotoľňa v 1 NP.
V tesnej blízkosti objektu budú vytvorené
vonkajšie prekryté státia v počte 23 ks.
POPIS BYTU
Jednotlivé byty budú riešené ako holobyty,
s ukončenými povrchmi na stenách (omietky)
a podlahami (samonivelizačné potery).
Vodoinštalácie budú ukončené prípojkami
v stenách a podlahách, odtlakované a uzavreté.
Elektroinštalácie budú ukončené v krabiciach
a poistkovej skrinke bytu. Každý majiteľ obdrží revíznu
správu bytu.
Vchodové dvere budú vytvorené ako pancierové
s viacbodovým upevnením do zárubní a s protipožiarnou
odolnosťou podľa príslušných predpisov.
Každý byt bude spojený s vchodom zvukovým
bytovým zariadením.
Každý byt bude mať v hlavnej miestnosti
predpripravené rozvody pre montáž klimatizačného
zariadenia.
Ohrev TÚV a dodávka tepla bude zabezpečovaná
centrálne, vo vonkajších chodbách budú umiestnené
skrinky s kontrolnými meračmi a uzávermi pre každý byt.
Terasy a balkóny budú ukončené keramickými
dlažbami a zábradlím podľa PD.
Slaboprúdové rozvody bytu ( telefón , internet,
TV) budú riešené v elektroinštalácii podľa PD.
Pre ukončenie výstavby bytu a povrchov budú
v samostatnej prílohe ponúkané zhotoviteľom konečné
riešenia (ceny obkladov , dlažieb, int.dverí, podláh
a kuchýň).
BYTOVÝ DOM
BANSKÁ BYSTRICA
byt 01-A
114,3 m² + terasa 41,8 m²
04
IZBA
03
IZBA
13.7 m²
11.4 m²
05
KUCHYŇA A JEDÁLEŇ
02
KÚPELŇA a WC
12.1 m²
9 m²
01
ZÁDVERIE, CHODBA
23.1 m²
06
OBÝVACIA IZBA
07
IZBA
27.7 m²
17.3 m²
08
TERASA
41.8 m²
0
1
2m
mierka 1:100
BYTOVÝ DOM
BANSKÁ BYSTRICA
byt 02-B
53,3 m² + terasa 25,9 m²
FRANCÚZSKY BALKÓN
05
OBÝVACIA IZBA
13.9 m²
06
KUCHYŇA
04
IZBA
13.9 m²
8.2 m²
03
KÚPELŇA a WC
6 m²
01
ZÁDVERIE, CHODBA
02
8.8 m²
ŠATNÍK
2.5 m²
07
TERASA
25.9 m²
0
1
2m
mierka 1:100
BYTOVÝ DOM
BANSKÁ BYSTRICA
byt 03-C
89,3 m²
FRANCÚZSKY BALKÓN
04
OBÝVACIA IZBA
FRANCÚZSKY BALKÓN
05
IZBA
19.7 m²
19.5 m²
03
KUCHYŇA A JEDÁLEŇ
14.5 m²
01
ZÁDVERIE, CHODBA
12.3 m²
02
KÚPELŇA a WC
5.9 m²
06
07
IZBA
ÚLOŽNÝ PRIESTOR 13.4 m²
4 m²
0
1
2m
mierka 1:100
BYTOVÝ DOM
BANSKÁ BYSTRICA
byt 04-D
74,0 m² + terasa 12,2 m²
02
KÚPELŇA a WC
6.2 m²
01
ZÁDVERIE, CHODBA
08
TERASA
12.2 m²
6 m²
03
KUCHYŇA A JEDÁLEŇ
11.3 m²
04
OBÝVACIA IZBA
23.3 m²
05
CHODBA
2.6 m²
07
IZBA
12.5 m²
06
IZBA
12.4 m²
FRANCÚZSKY BALKÓN
05
CHODBA
2.6 m²
06
ŠATNÍK
3.8 m²
07
IZBA
21 m²
alternatíva
0
1
2m
mierka 1:100
BYTOVÝ DOM
BANSKÁ BYSTRICA
byt 05-A, 09-A, 13-A
106,7 m² + loggia 17,2 m²
04
IZBA
03
IZBA
11.4 m²
13.7 m²
05
KUCHYŇA A JEDÁLEŇ
12.1 m²
02
KÚPELŇA a WC
9 m²
01
ZÁDVERIE, CHODBA
23.1 m²
06
OBÝVACIA IZBA
20.1 m²
08
LOGGIA
07
IZBA
17.3 m²
17.2 m²
0
1
2m
mierka 1:100
BYTOVÝ DOM
BANSKÁ BYSTRICA
byt 06-B, 10-B, 14-B
53,3 m² + balkón 9,0 m²
07
BALKÓN
9 m²
05
OBÝVACIA IZBA
13.9 m²
04
IZBA
06
KUCHYŇA
13.9 m²
8.2 m²
03
KÚPELŇA a WC
01
6 m²
ZÁDVERIE, CHODBA 02
8.8 m²
ŠATNÍK
2.5 m²
0
1
2m
mierka 1:100
BYTOVÝ DOM
BANSKÁ BYSTRICA
byt 7-C, 11-C, 15-C
89,6 m² + 9,0 m²
08
BALKÓN
9 m²
04
OBÝVACIA IZBA
19.7 m²
05
IZBA
03
KUCHYŇA A JEDÁLEŇ
19.5 m²
14.5 m²
01
ZÁDVERIE, CHODBA
12.3 m²
02
07
KÚPELŇA a WC
ÚLOŽNÝ PRIESTOR
5.9 m²
4 m²
06
IZBA
13.4 m²
0
1
2m
mierka 1:100
BYTOVÝ DOM
BANSKÁ BYSTRICA
byt 08-D, 12-D, 16-D
66,3 m² + loggia 17,6 m²
02
KÚPELŇA a WC
6 m²
01
ZÁDVERIE, CHODBA
5.8 m²
03
KUCHYŇA A JEDÁLEŇ
11.6 m²
05
CHODBA
04
OBÝVACIA IZBA
2.6 m²
06
ŠATNÍK
3.8 m²
15.8 m²
07
IZBA
20.6 m²
08
LOGGIA
17.6 m²
05
CHODBA
2.6 m²
07
IZBA
06
IZBA
12.4 m²
12.1 m²
alternatíva
0
1
2m
mierka 1:100
BYTOVÝ DOM
BANSKÁ BYSTRICA
byt 17-E
161,2 m² + terasa 131 m² + balkón 9 m²
11
BALKÓN
9 m²
07
IZBA
06
OBÝVACIA IZBA
08
IZBA
22.6 m²
19.5 m²
34.6 m²
03
CHODBA
19.4 m²
05
KUCHYŇA A JEDÁLEŇ
28.4 m²
09
IZBA
04
KÚPEĽŇA a WC
15.2 m²
12.8 m²
01
ZÁDVERIE
5.7 m²
10
TERASA
131 m²
02
WC
2.8 m²
0
2
4m
mierka 1:200
B YT OVÝ D OM P AR K
REZERVAČNÁ TABUĽKA
LOGGIA (650)
6. NP
BYT, PARK.STÁTIE
Parkovacie s tátie
1-18
1 6 6 50,00 €
16 650,00 €
19 9
1-23
1 0 0 0 0,00 €
10 000,00 €
12 000,00 €
Vonkajšie s tátie (oceľové
prístreš ky)
01-A
117,43
02-B
53,3
03-C
89,3
04-D
74,0
05-A
Cena za 1 m2/ks
Cena bez DPH
Cena s DPH
Plocha
Cena bez DPH
BALKÓN (650)
Cena s DPH
Plocha
Cena bez DPH
Cena s DPH
CELKOVÁ CENA
TERASA (650)
Plocha
Cena bez DPH
Cena s DPH
80 ,00 €
1 300
148 590,00 €
178 308,00 €
Štandard
bytov:
- 1obklady
a dlažby
kúpeľni
300
69 290,00vo
€ WC a 83
148,00 €
- sanita komplet v kúpeľni a WC
1 300
116 090,00 €
139 308,00 €
- vodovodné batérie v kúpeľni
REZER VÁCIA
s DPH
16 6 5 0,00 €
1189 000,00
9 8 0 ,00 €€
1 0 0 0 0,00 €
1 2 000,00
0 0 0 ,00 €€
10
21 0 000,00
9 1 2,00 €€
185
42,8
27 170,00 €
32 604,00 €
17 5 7bez
60 ,00
€
holobyt
kúpeľne
25,9
16 835,00 €
20 202,00 €
štandard
86 1 25 ,0 0 €
198
03 000,00
3 50,00 €€
116 0 90,00 €
štandard
13 9 000,00
3 0 8,00 €€
125
1 04 1 3 0,00 €
124 9 56 ,0 0 €
1 49 8 90,00 €
štandard
17 9 000,00
8 6 8,00 €€
167
PREDANÉ
1 300
96 200,00 €
106,7
1 300
138 710, 00 €
166 45 2, 00 €
06-B
53,3
1 300
69 290,00 €
83 148,00 €
9
5 850,00 €
7 020,00 €
75 1 4 0,00 €
štandard
90 000,00
1 6 8,00 €€
88
07-C
89,6
1 300
116 480,00 €
139 776,00 €
9
5 850,00 €
7 020,00 €
12 2 3 3 0,00 €
1 46 7 96,00 €
PREDANÉ
08-D
66,3
1 300
86 190,00 €
103 428,00 €
17,6
11 440,00 €
13 72 8, 00 €
97000,00
6 30 ,0 0 €
€
83
117
1 5 6,00 €€
99 600,00
PREDANÉ
09-A
106,7
1 300
138 710, 00 €
166 45 2, 00 €
17,2
11 180,00 €
13 416,00 €
1 49 8 90,00 €
štandard
17 9 000,00
8 6 8,00 €€
167
10-B
53,3
1 300
69 290,00 €
83 148,00 €
9
5 850,00 €
7 020,00 €
75 1 4 0,00 €
90 1 6 8,00 €
11-C
89,6
1 300
116 480,00 €
139 776,00 €
9
5 850,00 €
7 020,00 €
12 2167,00
3 3 0,00 €
€
104
1 46 000,00
7 96,00 €€
125
PREDANÉ
12-D
66,3
1 300
86 190,00 €
103 428,00 €
17,6
11 440,00 €
97 6 30 ,0 0 €
117 1 5 6,00 €
PREDANÉ
166 45 2, 00 €
17,2
11 180,00 €
12,2
115 440,00 €
17,2
7 930,00 €
9 516,
13 416,00 €
11 180,00 €
13 72 8, 00 €
00 €
PREDANÉ
13-A
106,7
1 300
138 710, 00 €
1 49000,00
8 90,00 €
125
17 9 000,00
8 6 8,00 €€
150
PREDANÉ
14-B
53,3
1 300
69 290,00 €
83 148,00 €
9
5 850,00 €
7 020,00 €
75 1 4 0,00 €
90 1 6 8,00 €
PREDANÉ
15-C
89,6
1 300
116 480,00 €
139 776,00 €
9
5 850,00 €
7 020,00 €
12 2 3 3 0,00 €
1 46 7 96,00 €
PREDANÉ
16-D
66,3
1 300
86 190,00 €
103 428,00 €
97 6 30 ,0 0 €
117 1 5 6,00 €
PREDANÉ
17-E
161,2
1 300
209 560,00 €
30 0 5 6 0,00 €
36 0 6 7 2,00 €
PREDANÉ
251 472,
17,6
00 €
11 440,00 €
13 416,00 €
13
72 8, 00 €
9
5 850,00 €
7 020,00 €
131
85 150,00 €
102 180,00 €
BANSKÁ BYSTRICA
5. NP
4. NP
3. NP
2. NP
1. NP
BYT, PARK. S TÁTIE
Plocha, Počet
ks
Download

Bytový dom PARK