Komárom • Komárno
Tegnap • Ma • Holnap
elképzeléseink / álmaink
Včera • Dnes • Zajtra
naše predstavy / naše sny
Előszó
Szép városunk több száz éve uralja a Vág és a Duna összefolyását.
Tűzvészek, árvizek, háborús ostromok is sújtották, mégis számos
ismert tudóst, művészt, olimpikont adott a világnak. Komárom
mindig szimbólumot jelentett, többek közt sokáig a kettészakítottságnak, az utóbbi időben pedig az egyesülés lehetőségének
lett a jelképe. Elődeink példás életének, szaktudásának, kitartásának köszönhetően olyan szép város lett, amivel kevés hasonló
nagyságú település dicsekedhet Európában. Talán éppen ezért
lehet nagyon izgalmas feladat feldolgozni az utóbbi fél évszázad
változásait, összevetni az egy emberöltő alatt, egy ember által
megélhetett változások sokaságát. Sőt, kicsit talán kötelességünk
is a magunk módján figyelni és dokumentálni azt a folyamatot,
amely szocialista épületek, terek, szobrok jellemezte időszakból
átvezet minket egy emberközpontú, modern világba. Sőt, ez a
kaland még arra is csábíthat mindannyiunkat, hogy fantáziánkat
elengedve bátran álmodjunk, alakítsuk át a meglévő épületeket,
építsük be az üres telkeket, színezzünk be mindent, ami szürke.
Teremtsük meg azt a jövőképet is, amelyet szeretnénk ráhagyni a
következő generációkra, gyermekeinkre, unokáinkra.
Tekintsünk vissza ötven évvel, tekintsünk előre néhány évvel!
2
Predslov
Naše krásne mesto už mnoho storočí vládne sútoku Váhu a Dunaja. Je
mestom pohnutej histórie, ku ktorej patrili požiare, povodne, vojnové
obliehania, a predsa už poskytlo svetu mnoho významných vedcov,
umelcov a olympionikov. Mesto sa prostredníctvom schopností,
odbornosti a vytrvalosti našich predkov rozvinulo do krásy, ktorej
ťažko konkurujú ostatné mestá podobnej veľkosti v Európe.
Komárno bolo dlhodobo symbolom rozdelenia, no v poslednej dobe
má možnosť stať sa symbolom spájania a zároveň mestom, ktoré s
vážnosťou myslí na budúcnosť. Práve preto je vzrušujúcou úlohou
spracovať zmeny posledného polstoročia, porovnať množstvo zmien,
ktoré sa mohli udiať v priebehu života bežného človeka. Je vlastne
našou povinnosťou sledovať a dokumentovať náš prechod z obdobia
charakterizovaného socialistickými budovami, námestiami a sochami
do moderného sveta, v ohnisku ktorého je človek. Toto dobrodružstvo
by nás dokonca malo nabádať, aby sme smelo popustili uzdu našej
fantázii a snívali o možnostiach zmien existujúcich budov, zastavali
prázdne parcely a všetko sivé vyfarbili. Vytvorme obraz budúcnosti,
ktorú by sme chceli zanechať nasledujúcim generáciám, našim deťom
a vnúčatám.
Obzrime sa o päťdesiat rokov späť a nahliadnime pár rokov do
budúcna!
3
Az új Duna-híd, amely teljes mértékben ki fogja tudni szolgálni a
megnövekedett forgalom követelményeit és ki tudja elégíteni úgy a gyalogosok, mint a kerékpárosok igényeit,
200 méterre lesz a vasúti hídtól.
Új híd
4
Nový most
Nový Dunajský most, ktorý plne vyhovuje
zvýšeným potrebám tranzitnej dopravy a
bude mať aj chodník pre cyklistov a chodcov, bude situovaný 200 m od železničného
mosta.
5
Északi elkerülő út
Severný obchvat
Az új hídon kívül a Duna mindkét partján a városokat elkerülő utak is épülnek, melyek nemcsak tehermentesítik
a városközpontokat és a lakónegyedek közlekedését, de a városok gazdasági fellendülését is eredményezik.
Okrem nového mosta sa vybudujú
obchvaty na odklon tranzitnej dopravy mimo zastavané územia miest,
ktoré odbremenia centrá aj obytné
zóny, a zabezpečia aj hospodársky
rozvoj miest Komárna a Komáromu.
6
Új kikötő és
logisztikai központ
A jelenlegi kikötő, az Öreg- és Újvár, valamint azok védelmi övezetének tőszomszédságában helyezkedik el. A kikötő kihelyezése Harcsás mellé egyrészt lehetővé
teszi a parkosítást, üdítő sétákat a vízparton, de még mindig csak karnyújtásnyira a
város központjától, másrészt új munkalehetőségeket is hoz városunkba.
Nový prístav a
logistické centrum
Existujúci prístav sa nachádza v tesnej blízkosti Starej a Novej pevnosti a jej ochranného pásma. Umiestnenie prístavu do novej
lokality pri Harčáši na jednej strane umožnia parkové úpravy atraktívneho územie
nábrežnej plochy, bezstarostné prechádzky
popri Dunaji, na strane druhej vytvára nové
pracovné príležitosti v meste.
7
Új fürdő – Wellness
A komáromi termálfürdő jelenlegi állapotában nem képes a
vendégszám és a városi turizmus
növelésére. Olyan fürdőt kell létrehozni, mely egyrészt magas
színvonalú családi élmény- és
wellness-szolgáltatásokat képes biztosítani, másrészt méltó
szomszédjához, a komáromi
erődrendszer Öreg- és Újvárához.
Az új fürdő épületében helyet
kapnak az élménymedencéknek, a wellness, a játszótér, valamint ezek kiszolgáló létesítményeinek is, és az épületszárnyak
által körülfogott nyitott belső
udvaron lesz egy kiúszós termálmedence és a szaunaház tartozékaként egy merülő medence.
8
Nové kúpalisko – Wellness
Komárňanské termálne kúpalisko bez celkovej rekonštrukcie nie
je schopné ďalšieho zvyšovania
návštevníkov a turizmu v meste.
Je potrebné zrealizovať také kúpalisko, ktoré bude schopné na
jednej strane zabezpečiť pre celú
rodinu zážitok spojený s kvalitnými wellness službami, a na strane
druhej bude hodný svojho suseda,
ústrednej Starej a Novej pevnosti Komárňanského pevnostného
systému.
V novej hlavnej budove kúpaliska
budú zážitkové bazény, wellness,
detský svet a doplnkové služby, a
na krídlami hlavnej budovy chránenom vnútornom nádvorí bude
termálny bazén a bazén, ktorý
bude súčasťou saunového sveta.
9
Új fürdő • Wellness • vízió
10
Nové kúpalisko • Wellness • vízia
11
A Kis Duna partján létesülő sétány a Nagy Duna partihoz hasonlóan épül majd meg.
Az Öreg Hajógyár helyén nemzetközi sport- és jacht-kikötő
létesül, pontonok melletti parkolási lehetőségekkel, klubhelységgel, frissítőkkel, irodai- valamint őrző–védő szolgálatokkal,
karbantartási és javítási lehetőségekkel.
Téli parkolásra, tárolásra, vagy
egy esetleges árvízveszély idején a csónakok és jachtok a sziget másik végébe, a hajógyárral
szembeni védőzsilip mögé lesznek helyezve.
Sétány a Duna parton, Kis Duna part
12
Pešia promenáda Malodunajského nábrežia bude mať podobný charakter, ako promenáda na Veľkodunajskom nábreží.
V časti Stará lodenica vznikne
medzinárodný športový prístav
vodnej turistiky pre jachty, s
pontónovým parkovaním pre
motorové a nemotorové člny,
klubovým priestorom s občerstvením, kanceláriou športového prístavu so strážnou službou,
hangárom údržby a servisu člnov.
Pre prevádzku zimného parkovania člnov a počas záplavových
situácií na Dunaji budú všetky
člny presťahované do druhého
športového prístavu v prístavnom bazéne Dunajského ramena za ochranou stenou.
Promenáda na Dunajskom nábreží
13
A Nagy-Duna rakpart sétánya
és kerékpárútja bővítve lesz
egészen az új Duna-hídig, a
parti sétány részeként a Duna
vize felett kilátóteraszok is
lesznek és maga a sétány az
Erzsébet-híd alatt fog folytatódni a sziget nyugati végébe.
A sétány részeiként pihenőhelyek várják majd a pihenni
vágyókat, természetesen lesz
közvilágítás, információs rendszer, de bicikliállványok és
hulladékgyűjtők is találhatóak
majd itt. A sétány felülete kövezett, a kilátóteraszoké pedig
faburkolatú lesz.
14
Pešia promenáda a cyklistická
cesta na Veľkodunajskom nábreží
bude rozšírená až po pripravovanú stavbu nového cestného mosta cez Dunaj. Promenáda je plánovaná s oddychovými zónami a
vyhliadkovým platóm - terasou
s možnosťou prístupu k vodnej
hladine Dunaja, pokračovať bude
pod Alžbetiným mostom a vyústenie bude mať na západnom cípe
ostrova. Po celej trase promenády
bude drobná architektúra – lavičky, verejné osvetlenie, pitné fontánky, stojany na bicykle, odpadové nádoby, informačný systém.
Na trase promenády je navrhnutý
dlažbový povrch s drevenou palubovou konštrukciou v časti premostení a terás.
15
A Duna két partján fekvő Komárom városaiban megépített kerékpárutak (összesen 8,3 km
hosszban) egyenesen kötődnek a Duna-menti
nemzetközi kerékpárútra.
Észak-Komárom 7 km-es kivilágított útja a
Vág-híd alatt, a skateboard-pályánál kezdődik, majd a folyó töltésén folytatódik tovább
a kabátfalusi Gólya-csárdáig, ahonnan a Holtvág körül vezet vissza, melynek megvalósítására EÚ alapok támogatásával került sor.
A jövőben ez a kerékpárút egészen Gútáig vezet majd.
Kerékpárút
16
Cyklistická cesta
Cyklistické trasy v mestách Komárno a Komárom v celkovej dĺžke 8,3 km majú priame napojenie na medzinárodnú cyklistickú
trasu popri Dunaji.
Nová, 7 km dlhá, osvetlená cyklotrasa vedie od skateboardovej
dráhy pod Vážskym mostom popri rieke Váh k Mŕtvemu ramenu
až po Novú Osadu – Bocianskú čárdu a späť okolo mŕtveho ramena Váhu a bola realizovaná s
finančnou podporou EÚ.
V budúcnosti táto cesta povedie
až do Kolárova.
!
!
!
K
U
T
D
ÁTA
17
A komáromi erőd kihasználásának lehetősége sok
megválaszolatlan kérdést
hagy maga után, melyek
egyikére a választ a történelem adja: a komáromi vár
a középkorban lakott vár
volt - a XVI. sz. metszeteken
lakóházak és templomok
láthatók.
„Visszavinni az életet a várba” – ez a fő irányvonala a
vár revitalzációs projektjének, melyet építészekből álló csoprt tervezett
Makovecz Imre vezetésével.
A projekt magában foglalja
a vizesárok részleges és az
Öregvár teljes felújítását,
és egy gépkocsiforgalommentes
kultúrális–közösségi, üdülő-pihenő és lakóközpont létrehozását.
Vár
•
Otázka možného využitia Komárňanskej pevnosti je ešte
sále otvorená. Jednu z možných odpovedí nám ponúka
história: pevnosť v stredoveku
bola obývaná (na rytinách zo
16. storočia sú viditeľné obytné domy a kostoly).
Práve myšlienka prinavrátenia
života je základnou črtou revitalizačného projektu Starej
a Novej pevnosti v Komárne,
ktorú vypravoval tím architektov pod vedením Imre Makovecza. Projekt počíta s obnovou časti vodných priekop, s
úplnou obnovou Starej pevnosti a s vytvorením takého
mestečka, kde budú základné jednotky zdravotníctva,
výchovy, kultúry a rôznych
služieb bez automobilovej dopravy.
Pevnosť
18
19
20
21
A Kossuth téren nagy változások lesznek – eltűnik a meglévő
aszfaltréteg, amit kellemesen zöld, parkosított környezet vált
fel ültetvényekkel, építészeti kiegészítőkkel, valamint a tér részeként új, zöldövezettel körülvett parkoló is létrejön.
A járdákra közvetlenül csatlakoznak majd a nyugalmat
árasztó, virágágyasokkal körülvett és pergolákkal fedett pihenőhelyek. A tér központjában egy szökőkút kap helyet, mely
a Vág és a Duna összefolyását szimbolizálja. A járdák atipikus
megvilágítást kapnak. A pihenőzóna a közúti forgalomtól élő
sövénnyel és zöldövezettel lesz elválasztva.
A projekt megvalósítására EÚ alapok támogatásával kerül sor.
Kossuth tér
22
Námestie Kossutha
Námestie Kossutha prejde veľkou rekonštrukciou – odstráni sa existujúca asfaltová plocha, vytvorí sa príjemne
zelené parkové prostredie so sadovníckymi úpravami, doplnené drobnou architektúrou v strednej časti námestia, a
vytvorí sa nové parkovisko doplnené verejnou zeleňou.
V oddychovej časti budú chodníky v peších trasách, na ktoré nadviažu zákutia s lavičkami, záhonmi kvetov prekryté
pergolami. Centru námestia bude dominovať fontána a
veľký zapustený záhon symbolizujúci sútok Váhu a Dunaja.
Pešia zóna bude osvetlená netypickým osvetlením. Oddychová časť bude od hlavnej cesty oddelená pásom zelene
a živým plotom.
Projekt bude realizovaný s finančnou podporou EÚ.
23
24
25
Munka utcai AI
A város iskoláinak és óvodáinak felújítási folyamatának
keretén belül hamarosan megkezdődik a Munka utcai AI felújítása. Az egyes pavilonok az
eredeti lapostető helyett nyeregtetőt kapnak, az épületeket
hőszigetelik, a nyílászárókat kicserélik és a felújítás része a fűtésrendszer rekonstrukciója is.
Nemcsak az energia megtakarítása a cél, hanem az épületek
akadálymentesítve lesznek, fel
lesznek újítva a szociális berendezések, felújulnak tantermek,
de a tervek része új, számítástechnikával felszerelt szaktantermek létrehozása is.
A felújítás megvalósítására EÚ
alapok támogatásával került
sor.
26
ZŠ na Ulici práce
V rámci procesu obnovenia budov škôl a školských zariadení mesta sa už čoskoro začína komplexná rekonštrukcia Základnej školy na Ul. práce. Jednotlivé pavilóny školy namiesto pôvodnej
plochej strechy dostanú sedlovú, budovy budú
mať tepelnú izoláciu, vymenia sa okná a dvere a
súčasťou rekonštrukčných prác bude aj obnova
vykurovacieho systému. Rekonštrukcia nesmeruje len k opatreniam zameraným na energetické
úspory, budovy budú bezbariérové, budú obnovené sociálne zariadenia, učebne, ale súčasťou
plánov je aj zriadenie nových, výpočtovou technikou vybavených odborných učební.
Projekt bude realizovaný s finančnou podporou
EÚ.
27
A városi sportcsarnok épületének felújítási munkálatai keretén
belül el lettek távolítva az épület technikai hibái, fel lett újítva
és bővült a nézőtér, a hátsó üvegfal helyére új, energiabarát fal
került, felújult a tető, ki lettek cserélve a nyílászárók, új kazánház
lett kialakítva és fel lett újítva a légtechnika és a klímaberendezés, valamint a szociális helyiségek is.
Sportcsarnok
28
Športová hala
V rámci rekonštrukčných prác budovy športovej haly bola prevedená modernizácia a rekonštrukcii technickej vybavenosti,
obnova a rozšírenie hľadiska, obnovila sa strecha a vybudovalo
sa nové ústredné vykurovanie s vlastnou kotolňou. Vybudoval
sa nový obvodový plášť, obnovila sa vzduchotechnika, klimatizácia a sociálne zariadenia.
29
Holt Vág
és környéke
a
tia
mies
riade
riaden
30
Mŕtve rameno Váhu
a jeho okolie
A
H o l t
Vág partján létrejövő rekreációs
központ a maga
játszótereivel, sportpályáival, fürdőjével új
fejezetet nyithat a városi
kikapcsolódás
nagykönyvében. A terület a sportolási
lehetőségek bővítésével és új kávéházak, éttermek, borozók létrehozásával is meg fogja őrizni a jelenlegi
hangulatát.
Na Mŕtvom ramene Váhu vyrastie rekreačný
areál so športoviskami, ihriskami, kúpaliskom
a ďalšími zariadeniami na rekreáciu, kde sa zmesa bistrá, kaviarne, vinárne a reštaurácie, ale svoje
sto tu nájdu aj vodné a zimné športy - vodácke zaenia a lodenice, pričom pri návrhu umiestňovania zaní bude zachovaný súčasný charakter prostredia.
31
Új Komárom lakópark
32
Obytná štvrt Nové Komárno
Komárom északi övezetében, a
Nádorvonal mellett új lakónegyed épül.
Az attraktív környezetben, a Komáromi Erődrendszer részét képező Nádorvonal tőszomszédságában, a Holt-Vág közelében
121 családi ház, 21 három- és
négyemeletes, összesen 550 új
lakást befogadó lakótömb épül.
Az új negyednek várhatóan 1600
lakosa lesz. A negyed részét fogja képezni 13 közszolgáltatási
épület 63.700 m2 alapterülettel
és egy 2500 m2 területű sportközpont is, de nem fog hiányozni az autóbuszmegálló sem.
Az új lakónegyedbe a felújított
és szélesített Szakszervezet útján, valamint a szintén felújított
Szakszervezet útja – Barátság
utca – Körút és a Szakszervezet
útja – Béke utca – vasúti átkelő
kereszteződéseken keresztül lehet majd eljutni. A tervek része
a vasúti átjáró modernizálása is.
Na území severnej časti mesta Komárno vyrastie nová obytná štvrť.
V atraktívnej lokalite v bezprostrednej blízkosti Národnej
kultúrnej pamiatky Pevnostný
systém Komárno - Palatínska línia a Mŕtveho ramena Váhu bude
121 rodinných domov, 21 troj - a
štvorposchodových
bytových
domov s počtom 550 nových bytov. Nová štvrť bude mať cca 1600
obyvateľov. Naplánovaných je 13
budov občianskej vybavenosti s
celkovou plochou cca. 63 700 m2
a budova športu s plochou cca. 2
500 m2 vrátane autobusovej zastávky MHD.
Vstupnou komunikáciou do novej štvrti bude rozšírený úsek Ul.
Odborárov vrátane križovatiek
na Ul. Odborárov - Ul. Priateľstva
- Okružnej ceste a Ul. Odborárov –
Ul. Mieru - komunikácii k železničnému prechodu. Súčasťou realizácie bude aj riešenie železničného
priecestia.
33
Lakótelepek revitalizációja
34
A lakótelepek revitalizációja az
elmúlt évek során már megkezdődött és öröm nézni a megtelt
játszótereket, sportpályákat. Az
elkövetkező időszakban folytatni kell a már megkezdődött
folymatot, új játszótereket,
sportpályákat kell létesíteni,
ugyanakkor nem szabad elfeledkezni a parkolóhelyek bővítéséről, a parkosításáról és a hulladékgyűjtők
kultúráltabbá
tételéről sem.
Revitalizácia sídlisk
Revitalizácia sídlisk sa v uplynulom období už začala a je radosť
pozerať sa na plné detské a športové ihriská. V nasledujúcom
období treba v začatej práci pokračovať, zriadiť nové športoviská, detské ihriská, ale nesmie sa
zabúdať ani na rozširovanie parkovacích možností a ich parkovú
úpravu, ako aj na skultúrnenie
kontejnerových stanovíšť na komunálny odpad a ich okolia.
35
A sziget keleti részében, az öreg hajógyár
helyére van tervezve
annak a plázának az
épülete, amely egyrészt az egykori vámépület kihasználatlan
részét foglalja magába, a sziget keleti oldalán pedig egy kör
alakú üvegcsarnokban végződik - ahol
télikert, kávéház, szökőkút és csodálatos kilátás várja majd a vendégeket. Innen nyílik
majd a Duna és dunai
hajózás múzeumának
bejárata,
valamint
egy
szépművészeti
múzeumé is. Tervezve
van mozi, 120 ágyas,
négycsillagos szálloda étteremmel, kávéházzal, Dunára nyíló
terasszal, nappali- és
éjszakai bárral, kongresszusi központtal.
Az épület része lesz a
személyi kikötő adminisztrációs részlege,
közvetlen rákötéssel
a a nemzetközi kikötőre és a Duna-parti
sétányra.
Vo východnej časti ostrova,
na mieste Starej lodenice sú
plánované obchodné pasáže
architektonicky nadväzujúce na v súčasnosti nevyužité
priestory bývalého hraničného prechodu. Obchodná pasáž bude ukončená kruhovou
presklenou halou – rotundou
vo forme zimnej záhrady s kaviarenským posedením, vodnou fontánou, panoramatickou vyhliadkou na mesto,
vstupom do galérie umenia
a múzea prírodnej atraktivity Dunaja a histórie vodnej
dopravy po Dunaji. Súčasťou obchodnej pasáže budú
aj galéria umenia a kino, ale
bude tu aj hotel kategórie 4
**** s navrhovanou kapacitou 120 lôžok, reštauráciou,
kaviarňou s vyhliadkovou
terasou na Dunaj, s denným
a nočným barom a kongresovým centrom.
V stavebnom súbore bude zo
strany toku Dunaja riešený
blok administratívnej prevádzky osobného prístavu s
priechodom na pešiu promenádu s nástupnými pontónmi
pre rekreačné a výletné lode
medzinárodnej vodnej dopravy.
Pláza az öreghajógyár területén !?
36
Obchodné centrum na mieste Starej lodenice !?
37
A jelenlegi műjégpálya területén egy
egész évben üzemelő sportközpontot kell létrehozni.
Ennek a központnak a főbejárata
a
Platánfa-soron
kialakított kis térre fordul, a meglévő épületekben
squash-, tollaslabda- és asztalitenisz-pályák lesznek
kialakítva, de aerobic- és fitnessterem is lesz. A
központ részeként
a
sportolóknak
öltözők, szociális
berendezések és
felfrissülési lehetőségek lesznek biztosítva.
A jelenlegi jégpálya
be lesz fedve, télen
korcsolyázásra és
rendezvények lebonyolítására lesz
kihasználva, nyáron pedig a görkorcsolyázás, labdajátékok
és
rendezvények kapnak itt helyet.
V priestoroch zimného
štadióna sa vytvorí športový areál s celoročnou
prevádzkou. Nový hlavný
vstup s pokladňami, informáciami, bufetovým
zariadením bude z malého námestia na ulici
Platanová alej. Zo súčasných objektov prevádzky
sa vytvorí hala squashu,
bandmintonu, stolného
tenisu, sála aerobicu. V
zadnom objekte to bude
športový klub s občerstvením, šatne a hygienické vybavenie pre športovcov, verejnosť a fitness.
Zo súčasnej plochy štadióna na verejné korčuľovanie bude v zimnom
období ľadová plocha
na korčuľovanie pre verejnosť a na spoločenské
podujatia (karnevaly, tanec) a v letnom období
priestor pre kolieskové
korčuľovanie, príležitostné súťaže loptových hier
na položenom umelom
povrchu a spoločenské
podujatia mesta. Plocha
bude prekrytá plachtami
na visutej lanovej konštrukcii.
Sport - egy téli stadion víziója ?!
Šport – vízia zimného štadiónu ?!
38
39
Az Erzsébet-sziget szerves része városunknak.
Fontos, hogy a területrendezési munkák külön
figyelmet fordítsunk a legjellegzetesebb részeire. A parkosítás és a zöldövezet kialakítása
mellett a munkálatok fontos célja a történelmet megélt fák árnyékában húzódó Platánfasor rendezése, a Jókai Filagória helyreállítása
és parkosítása, valamint a Jókai kert rendezése.
Sziget, jegenyefás park
Alžbetin ostrov,
topoľový park
40
Alžbetin ostrov tvorí organickú
súčasť nášho mesta. V štruktúre
zástavby tejto zóny je dôležité osobitne riešiť charakteristické prvky
ostrova. Dôležitým cieľom revitalizačných prác bude riešenie vyššej
prevádzkovej kvality významnej
kultúrno-historickej časti Platanova alej, obnova pamätného altánku
Móra Jókaiho s parkovou úpravou
okolia a priestorová úprava časti
záhrady pri pamätnej tabuli Móra
Jókaiho s parkovou úpravou okolia.
41
A Pozsony út – Építők utcája kereszteződés fontos csomópont, amelyben a hajógyárhoz, az I. és II. Lakótelephez, valamint
a Benéhez vezető utak találkoznak.
Az Eötvös utca közvetlen rákötése az
említett csomóponthoz egyrészt hatékonyabbá teszi a helyi autóbusz-közlekedést, érezhetően javít majd a közlekedés
minőségén a Temető soron (a közlekedés
kb. 55 %-kal csökken), másrészt pedig
csökkenti az autóközlekedés negatív környezeti hatásait a városban, különösen a
I., II. és a VII. Lakótelepeken.
Eötvös utcai
új összekötőút
Nová príjazdová cesta z
Eötvösovej ulice
Mimoúrovňová križovatka Bratislavská – Budovateľská zabezpečuje napojenie lodeníc a Robotníckej štvrte,
resp. Sídliska I. na Bratislavskú cestu.
Vytvorením križovatky umožňujúcej
priame prepojenie Eötvösovej ulice na
túto mimoúrovňovú križovatku zefektívni prepojenie mestskej hromadnej
dopravy, výrazne zlepší dopravnú situáciu na ulici Pri panoráme, Cintorínskom rade (premávka sa zníži až o cca
55 %) a zároveň sa znížia negatívne
dopady automobilovej dopravy na životné prostredie na sídlisku I., II. a VII.
42
43
Kiadta Komárom városa • vydal mesto Komárno, fotók • fotky: Stefankovics József, Eliáš Ladislav, szöveg • text: Weszelovsky Gábor,
szerkesztette • redaktor: Fotojakó, tervek • návrhy, vízie: Szmuda Zalán, köszönet • poďakovanie: MUDr. Bastrnák Tibor, Sántha Béla
Download

Komárom • Komárno