Download

prišla odpoveď – výzva na odstránenie nedostatkov