Inovácie & technológie 2013
13_013_Folder Neuheiten 2013_SK.indd 1
24.01.13 07:55
NA HRANICI GENIALITY – NOVÉ ZDVIŽNO-POSUVNÉ DVERE HS 330
Nové drevo/hliníkové zdvižno-posuvné dvere umožňujú jedinečné výhľady. Úzke konštrukcie rámu a veľké zasklenia
vytvárajú veľkorysý pomer svetla a bezhraničné zážitky z bývania. Nová technológia prahu so sklených vlákien ponúka v
kombinácii so sériovým 3-sklom najvyššiu tepelnú ochranu – vhodnú aj pre pasívne domy – a vysokú tuhosť. Minimálna
výška prahu eliminuje možnosti zakopnutia a je ideálna pre bezbariérové stavby.
Hranatý a moderný dizajn HS 330 očarí prebiehajúcim hliníkovým vzhľadom bez zasklievacej lišty zvnútra a zvonku. Sú
dostupné vo všetkých Internorm – farbách okien a perfektne sa hodia ku všetkým drevo/hliníkovým systémom okien.
Zapustené systémové časti v krídle sú lícujuco zafrézované a umocňujú dokonalý dizajn týchto zdvižno-posuvných dverí.
Zdvižno-posuvné dvere majú prechádzajúci drevený vzhľad aj pri fixných častiach. Patentovaný systém zasklenia
umožňuje výmenu skla aj pri kompletne zaomietnutom ráme. Môžete si vybrať medzi tromi variantmi kľučiek, pričom
dizajn sa vždy hodí k okennému systému zodpovedajúcemu dizajnovému štýlu – oblému alebo hranatému. Okrem toho
môžu byť zdvižno-posuvné dvere dodatočne vybavené s Raff F ( vonkajšou žalúziou s napínacím lankom), lamelou na
reguláciu svetla (u Raff F a Raff S) a širokým rámom na ochranu proti hmyzu.
2I3
13_013_Folder Neuheiten 2013_SK.indd 2
24.01.13 07:55
Zdvižno-posuvné dvere HS 330
HS 330
DREVO/HLINÍKOVÉ ZDVIŽNO-POSUVNÉ DVERE
Tepelná izolácia U w až 0,71 W/m²K, vhodné pre pasívne domy
Sériovo bezpečnostné 3-sklo s 54 mm hrúbkou skla pre
najlepšiu tepelnú izoláciu
6 mm ESG tabule skla chránia pred poranením pri prasknutí
skla
Moderný, hranatý vzhľad zvnútra a zvonku
Celopresklené rohy pre modernú architektúru
Veľkoplošné prvky – ľahký zdvih a posunutie krídla do 400
kg hmotnosti krídla
Od 150 kg hmotnosti krídla dodatočné vozíky pre perfektný
ľahký chod krídla
Vysoko tepelno izolačný prah zo sklených vlákien pre
optimálnu tepelnú izoláciu a stabilitu
Plochý prah – vhodný pre bezbariérové stavby, v oblasti
fixných časti prekrytý dreveným profilom
V ráme zabudovaná vodiaca lišta s integrovaným
dorazom – pre perfektný vzhľad, ľahký chod a optimálnu
ochranu pred vlámaním
Trieda odolnosti RC2
Fixné zasklenie priamo v ráme – bez viditeľného krídla
profilu, viac svetla vďaka úzkej pohľadovej šírke
Krídlo sa nachádza v uzavretom stave za stĺpikom, tým
získame viac svetla
Šírku otvorenia krídla je možné nastaviť tak, aby nedošlo ku
zmenšeniu prechodovej šírky
Úzke profily rámu pre čo najväčšiu svetlosť skla – dvere je
možné kompletne zaomietnuť z troch strán – tým je pri bočnej
časti viditeľné už iba sklo
®
Technology
Patentovaný systém zasklenia umožňuje výmenu skla aj pri
kompletne zaomietnutom ráme
Tri atraktívne dizajnové kľučky
Hliníkové povrchy umožňujú neobmedzený výber farieb
PREMYSLENÝ VZHĽAD DREVA
UCELENÝ DIZAJN
Zdvižno-posuvné dvere majú dokonca
v spodnej časti prahu priebežný dizajn
dreva.
Bez pevne zabudovaného krídla vo fixnej
časti, možnosť trojstranného zaomietania –
pre perfektný dizajn skla.
13_013_Folder Neuheiten 2013_SK.indd 3
ENERGETICKY ÚSPORNÝ PRAH
SO SKLENÝMI VLÁKNAMI
Pre optimálnu tepelnú izoláciu a stabilitu, ploché vyhotovenie pre komfortný
prechod.
24.01.13 07:55
Plastové okno KF 500
KF 500
PLASTOVÉ & PLAST/HLINÍKOVÉ
OKNO
Tepelná izolácia s 3-sklom LIGHT a vysoko
tepelno-izolačným okrajom zasklenia
(U g = 0,5 W/m2K) U w = 0,73 W/m2K
Najlepšia tepelná izolácia U w až 0,69 W/m2K
(s príslušným zasklením)
I-tec uzamykanie: plne integrované uzamykanie v krídle –
bez viditeľných uzamykacích častí v ráme okna, ľahká údržba
WK2 príp. RC2N v štandarde (bez uzamykacej kľučky)
bez obmedzenia funkcie
O 30 % nižšia pohľadová výška rámu a krídla
Puristický dizajn – ideálny pre dizajnový štýl
home pure
Väčší podiel skla pre viac svetla
Sklené krídlo: rovnaká pohľadová šírka pri fi xnom a
otváravom elemente
Zvnútra bez viditeľnej zasklievacej lišty
Možnosť objednať s I-tec vetraním: integrované motorické
vetranie so spätným získaním tepla (86 % účinnosť) a peľovým
filtrom
®
Technology
vonkajší pohľad
vnútorný pohľad
4I5
13_013_Folder Neuheiten 2013_SK.indd 4
24.01.13 07:55
Plastové okno KF 410
KF 410
PLASTOVÉ & PLAST/HLINÍKOVÉ
OKNO
Tepelná izolácia sériovo s 3-sklom SOLAR+ a
vysoko tepelno-izolačný okraj zasklenia
(U g = 0,6 W/m2K) U w = 0,79 W/m2K
Najlepšia tepelná izolácia U w až 0,62 W/m2K
(s príslušným zasklením)
Zvuková izolácia až 45 dB (s príslušným zasklením)
90 mm stavebná hĺbka so 48 mm zasklením
ISO-medzisklený dištančný rámik v štandarde
Dostupné v troch dizajnových štýloch home pure,
home soft a ambiente
3-itý systém tesnenia
Úplne skryté kovanie
Odvodnenie podľa výberu viditeľné alebo skryté
FIX-O-ROUND technológia
Odolnostná trieda WK1 a WK2 (na želanie)
Základná bezpečnosť sériovo
5-komorový systém s vysoko tepelno-izolačnou
termopenou (bez HFCKW, HFKW a FKW)
DIZAJNOVÝ ŠTÝL HOME PURE
Na želanie so skráteným predsadeným hliníkovým krytom
pre optimálne tepelno-technické stavebné pripojenie
®
Technology
VNÚTORNÝ POHĽAD HOME PURE
13_013_Folder Neuheiten 2013_SK.indd 5
DIZAJNOVÝ ŠTÝL HOME SOFT
DIZAJNOVÝ ŠTÝL AMBIENTE
24.01.13 07:55
ČERSTVÝ VZDUCH A ŠETRENIE ENERGIE
Čerstvý vzduch a šetrenie energie sú zásadné výhody
pure okenného systému KF 500. Na vonkajšej a vnútor-
vetrania integrovaného priamo v okne. S I-tec vetraním
nej strane okna sú vidieť iba úzke vetracie mriežky. Oproti
sú vnútorné priestory vetrané podľa potreby, komfortne a
zvyčajným vetracím systémom neprichádza teda ani k
energeticky efektívne.
žiadnemu narušeniu vnútornej a vonkajšej architektúry ani
k vysokým energetickým stratám, ktoré so sebou prináša
Zdravie
nárazové alebo trvalé vetranie. Vetranie je zabudované
Čerstvý vzduch zabezpečuje pocit zdravia a pohody,
súčasne s montážou okna.
dobrý spánok, vysokú schopnosť koncentrácie a výkonnosti. Aj alergici si môžu vydýchnuť – opcionálne zabudo-
Komfort
vanie filtrov zamedzuje vniknutie jemného prachu a peľu z
Okná s integrovaným I-tec vetraním zásobujú perman-
kvetov. Riadeným I-tec vetraním sa zabráni tvorbe plesní.
entne obývacie priestory s čerstvým, čistým vzduchom.
Pritom vzniká automatická výmena vlhkého vzduchu,
Šetrenie energie
nepríjemných pachov a škodlivých látok za čerstvý
Nekontrolovateľné nárazové a dlhodobé vetranie vedie k
vzduch. Priamo na okne upevnený riadiaci prvok
vysokým energetickým stratám. I-tec vetranie je vybavené
umožňuje komfortné ovládanie vetrania.
integrovaným výmenníkom tepla s vysokým stupňom
účinnosti. Tým získaných 86% tepelných ziskov redukuje
Bezpečnosť
energetické straty na minimum.
S I-tec vetracím systémom rastie aj bezpečnosť, pretože
okno je pri výmene vzduchu zatvorené a tým sa zachová-
Dizajn
va aj ochrana proti vlámaniu. Pri odchode z domu nevzni-
I-tec vetranie je kompletne integrované do nového home
ká pochybnosť, či sa okná po vetraní zatvorili.
Permanentne čerstvý vzduch vo všetkých miestnostiach a Váš pocit zdravia
a pohody
Úzke vetracie mriežky
6I7
13_013_Folder Neuheiten 2013_SK.indd 6
24.01.13 07:55
Revolučné technológie
NEVIDITEĽNÝ SYSTÉM UZAMYKANIA
Inovatívne uzamykanie je skutočne prvá revolúcia v kovaní
Bezpečnosť, ktorá presvedčí
od zavedenia otváravo-sklopného kovania začiatkom
Okná s I-tec uzamykaním zodpovedajú už v štandardnom
70-tých rokov. Vo firme Internorm je už niekoľlko rokov
vyhotovení odolnostnej triede RC2N (s uzamykateľnou
štandardom používať skryté pánty, preto sme tento
kľučkou a bezpečnostným sklom proti vlámaniu RC2)
princíp previedli aj na funkčnú škáru a viditeľné kovanie
podľa EN 1627-1630 – sériovo preverená ochrana proti
používame iba tam, kde je to nutné.
vlámaniu.
I-tec uzamykanie je zabudované v home pure plasto-
Perfektná stabilita a dizajn pre náročných
vých & plast/hliníkových oknách KF 500 a je z viacerých
Premyslená konštrukcia umožňuje znížiť pohľadovú šírku
pohľadov revolučné: nepotrebujete žiadne viditeľné
o 30%. Veľkorysé plochy okien a energiu šetriace 3-sklo
uzamykacie časti na ráme – miesto vyčnievajúcich uz-
vyžaduje vyhotovenie ťažkých krídiel. Okno je dolu upev-
amykacích čapov preberáme integrované klapky, ktoré
nené štvorkĺbovým ložiskom a hore nožnicovým ložiskom.
bezpečne uzamknú krídlo. Spojenie uzamykacích klapiek
Moderná konštrukcia ložiskových častí umožňuje udržať
prebieha neviditeľne v dutých komorách profilu krídla.
hmotnosť krídla do 130 kg pri kompaktnom dizajne.
Komfortné čistenie
Výhody:
o 30% zmenšená pohľadová šírka rámu a krídla
Čistenie rámu sa zjednoduší, pretože uzamykacie protikusy takmer úplne vypadávajú. Iba málo častí na krídle
RC2N v štandarde bez obmedzenia funkcie
vyčnieva, a medzi jednotlivými časťami sa nachádza
Smer určujúca tepelná izolácia v štandarde
hladký, ľahko čistiteľný plastový povrch profilu.
U w ≤ 0,69 W/m²K
Už žiadne viditeľné uzamykacie časti – ale hladký, ľahko čistiteľný plastový povrch
13_013_Folder Neuheiten 2013_SK.indd 7
Uzamykacia klapka
24.01.13 07:55
®
Technology
CELOOBVODOVÁ INOVÁCIA
Mnohé tabule skla sa spájajú s rámom iba v niekoľkých
bodoch. Internorm poskytuje FIX-O-ROUND technológiu
za účelom dosiahnutia dokonalej celoobvodovej fixácie –
sériovo.
Výhoda tejto technológie spočíva v celoobvodovom spojení okenného rámu so sklenou tabuľou. Tým sa výrazne
zlepšuje stabilita, tepelná a zvuková izolácia, bezpečnosť
proti vlámaniu a funkčnosť okna počas celej svojej
životnosti.
Zvarený rám krídla sa napne
v rohoch.
FIX-O-ROUND fixácia
Tabuľa skla sa vsadí do rámu
a vycentruje sa.
Vzniknutá medzera medzi
sklom a rámom sa po obvode vyplní lepidlom.
Montážou zasklievacej lišty
alebo krycej lišty sa prekryje
medzera vyplnená lepidlom.
8I9
13_013_Folder Neuheiten 2013_SK.indd 8
24.01.13 07:55
Revolučné technológie
ENERGETICKY SEBESTAČNÉ TIENENIE
Energiu, ktorú okno potrebuje a spotrebuje, by si malo
Ovládanie prebieha cez bidirekcionálny prijímač – viacero
okno vyrobiť samo. Prvý produkt, ktorý sa týmto princí-
žalúzií, plisových roletiek príp. Duetten® je možné v kom-
pom riadi, je nová motoricky poháňaná tieniaca technika
binácii súčasne ovládať.
zdvojeného okna pomocou – žalúzie, plisovanej roletky
alebo Duette ®.
Bidirekcionálne ovládanie ponúka nasledovné
Energeticky sebestačná–fotovoltická slnečná ochrana
dodatočné funkcie:
Lock-/Unlock-funkciu: možnosť uzamknúť nastavenia,
Všetky Internorm – zdvojené okenné systémy môžu byť
aby ho nikto iný nemohol nájsť, uložiť alebo zrušiť – je
vybavené tienením ovládaným na motor bez externého
prakticky neviditeľné.
zdroja prúdu. Energia sa získava priamo na okne z foto-
Individuálne fixné pozície: touto funkciou je možné
voltického modulu integrovaného do krytu, čím je elektro-
prideliť každej žalúzie, plisovanej roletke alebo Duette ®
motor nezávislý a sebestačný na zdroji prúdu. Energia sa
samostatnú pozíciu a túto jednoducho riadiť pomocou
ukladá do akumulátora a podľa potreby je pripravená na
kombinácie tlačidiel.
odber. Permanentné nabíjanie akumulátora vzniká už pri
difúznom dennom svetle.
Výhody:
Nevznikajú žiadne náklady na energiu, výdavky na
zabudovanie a búracie práce, pretože nie je potrebný
prívod elektrickej energie. Tým je možné slnečnú ochranu
optimálne použiť aj pri rekonštrukcii, pretože tu často nie
je k dispozícii elektrický prúd. I-tec tienenie je ihneď po
montáži okna funkčné a takmer u všetkých Internorm –
zdvojených oknách možné dodatočne namontovať.
13_013_Folder Neuheiten 2013_SK.indd 9
24.01.13 07:56
HT 410
PLOŠNE LÍCUJÚCE A VYSOKO
TEPELNO IZOLAČNÉ
studio vchodové dvere HT 410 sú plošne lícujúce až do
posledného detailu a vybavené top bezpečnosťou.
Internorm studio dvere série HT 410 v spojení materiálov
drevo/termopena/hliník majú technologicky vyspelé
riešenie a sú energeticky efektívne.
Očaria perfektným, dokonalé plošne lícujúcim dizajnom
zvonka i zvnútra – od rámov cez krídlo až po skryté pánty
dvier a integrovanými plošne lícujúcimi zapustenými úchytkami a cylindrickými rozetami.
SMER URČUJÚCE VÝHODY
Vysoko tepelno-izolačný zdvojený systém drevo/termopena/hliník, U D až 0,58 W/m2K
Moderný dokonalý plošne lícujúci dizajn, skryté
dverné pánty
Stavebná hĺbka 121 mm
Vysoká bezpečnosť až do triedy odolnosti WK2
PLNE SKRYTÉ DVERNÉ PÁNTY
vnútorný pohľad
Dokonalý dizajn až po dverné pánty – tieto sú oproti bežným
dverným pántom (obr. vpravo) plne skryté ( obr. vľavo).
10 I 11
13_013_Folder Neuheiten 2013_SK.indd 10
24.01.13 07:56
AT 410
PLOŠNE LÍCUJÚCE A DOKONALÉ
FORMOU
studio vchodové dvere AT 410 sú plošne lícujúce až do
posledného detailu a vybavené top bezpečnosťou.
Internorm studio dvere série AT 410 vo vyhotovení hliník,
majú technologicky vyspelé riešenie a sú energeticky
efektívne.
Očaria dokonalým plošne lícujúcim dizajnom zvonka i
zvnútra – od rámov cez krídlo až po skryté pánty dvier a
integrovanými plošne lícujúcimi zapustenými úchytkami a
cylindrickými rozetami.
SMER URČUJÚCE VÝHODY
Vynikajúca tepelná izolácia U D až 0,78 W/m2K
Úplne plošne lícujúci dizajn – zvonku a zvnútra
Skryté dverné pánty
Stavebná hĺbka 93 mm
Vysoká bezpečnosť až do triedy odolnosti RC2
PLOŠNE LÍCUJÚCE
vnútorný pohľad
13_013_Folder Neuheiten 2013_SK.indd 11
Kľučka a rozeta perfektne zapadnú k plošne lícujúcemu dizajnu.
24.01.13 07:56
Internorm s.r.o.
Vytlačené na FSC-certifikovanom papieri.
02/2013
SK · 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Ľ. Podjavorinskej 10
Tel.: +421 (32) 77 12 777 · Fax: +421 (32) 77 12 784
E-Mail: [email protected] · www.internorm-okna.sk
Exportprospekt
Viac informácii k našim inováciám a technológiám ako aj
k všetkým ostatným Internorm produktom nájdete na
Internorm [1st] window portal pod http://portal.internorm.com/
www.internorm.at
www.internorm-fenster.de
www.internorm.ch
www.internorm.fr
www.internorm.it
www.internorm-okna.si
www.internorm.cz
www.internorm-okna.sk
www.internorm.hu
www.internorm.hr
www.internorm.co.uk
www.internorm.be
www.internorm.lu
www.internorm.li
www.internorm-kozijnen.nl
www.internorm.gr
www.internorm.pl
www.internorm.ro
www.internorm.ua
www.internorm-okno.ru
www.internorm.com
13_013_Folder Neuheiten 2013_SK.indd 12
24.01.13 07:56
Download

Inovácie a Technológie 2013