AKV MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ANADOLU LİSESİ
OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİR GİDER RAPORU
01/01/2014-30/10/2014
GELİRLER
GİDERLER
Ödeme
İşlem Tipi
Miktarı (TL)
2013 DERVİR
24.265,17
Yayın ve Basım Giderleri
Açık öğretim ortaokul/ lise 4.932,25
Banka Giderleri
öğrenci kayıt ve dönem
Basılı Yayın ve Matbu Evrak
yenileme geliri
Alımları
Etkinlik ve Organizasyon
Yiyecek ve İçecek Alımı
17.162,00
Gelirleri
Spor Malzemeleri Alımı
Kantin isletme geliri
3.450,00
Su Tesisatı Bakım Onarım
Kantin kira geliri
19.491,41
Giderleri
Okula Yapılan Yardımlar
25.685,17
Ödül Malzemeleri Alımı
(Nakdi)
Laboratuvar Malzemeleri
Sınav Ücret Gelirleri
325,00
Alımı
Spor salonu isletme geliri 500,00
Personel Gider ve
Spor salonu kira geliri
11.200,00
Ödemeleri
Temizlik Malzemeleri Alımı
Bakım Onarım Mal ve
Malzemeleri Alımı
Sabit Giderler
Bina Sigortası Giderleri
Kırtasiye ve Büro
Malzemeleri Alımı
Genel Onarımlar
Genel Hizmetler
Bilişim Araçları Alımı
Elektrik Tesisatı Onarımları
Milli Eğitim Müdürlükleri
Aktarım
Bilişim Araçları Bakım
Onarım Giderleri
Vergi Ödemeleri
Ödeme Miktarı
(TL)
90,00
231,47
1.125,00
TOPLAM GELİR
107.011,00 TL
94.388,46 TL
Bankada Mevcut
12.771,32 TL(+)
İşlem Tipi
TOPLAM GİDER
5.479,70
386,64
1.335,60
1.095,25
1.493,15
54.919,57
42,95
7.512,07
1.794,50
833,70
670,50
1.072,00
1.395,00
700,33
865,00
1.000,00
1.226,30
457,62
Download

akv mesleki ve teknik eğitim anadolu lisesi okul aile birliği gelir gider