Zmeny
PARAMETROV
satelitného vysielania
Venujte prosím veľkú pozornosť nasledujúcim stránkam a to hlavne v prípade, ak ste
užívateľom staršieho typu satelitného prijímača, ktorý nedokáže spracovať zmeny parametrov
satelitného vysielania automaticky. Jedná sa predovšetkým o prijímače bez označenia
Skylink READY.
Aby ste mohli sledovať všetky nové a existujúce televízne programy, je potrebné naladiť tieto
programy na vašom satelitnom prijímači.
Všetky nové HD programy si môžete naladiť už teraz.
K zmenám parametrov vysielania existujúcich televíznych programov došlo
v noci na 13. januára 2015.
Podrobné informácie a pokyny ako naladiť programy, nájdete na nasledujúcich dvoch stranách.
Kompletné informácie nájdete vždy na www.skylink.sk.
Informácie na ďalších stranách
Koncom roka 2014 zaradil Skylink do svojej ponuky 7 nových televíznych programov
s vysokým rozlíšením obrazu – ČT 2 HD, Nova Cinema HD, Prima COOL HD, Fanda HD,
JOJ HD, JOJ Plus HD a Dajto HD. Zaradenie týchto HD programov ale zároveň vyžaduje
zmeny parametrov vysielania niektorých súčasných televíznych programov.
Ako postupovať
pri ladení televíznych programov
Ak používate moderný satelitný prijímač vybavený funkciou FastScan (všetky prijímače s označením
Skylink READY), nemusíte sa týmto problémom vôbec zaoberať – nové programy a všetky zmeny
parametrov vysielania na vašom satelitnom prijímači sa naladia vždy automaticky.
Ak váš prijímač funkciu FastScan nemá, je potrebné naladiť niektoré programy manuálne.
Odporúčame vám postupovať podľa návodu vášho satelitného prijímača. Využiť môžete aj
orientačný návod pre manuálne ladenie, ktorý nájdete na nasledujúcej strane. Parametre pre
naladenie jednotlivých programov sú uvedené nižšie.
Aj keď pribudlo viac nových HD programov a zmeny parametrov súvisia s väčším počtom
súčasných programov, v skutočnosti stačí naladiť len 6 nižšie uvedených frekvencií.
Nasledujúce tabuľky uvádzajú predpokladaný stav k 13. 1. 2015. Aktuálny stav nájdete na www.skylink.sk.
Parametre pre manuálne naladenie
FREKVENCIA (MHZ)
POLARIZÁCIA
MODULÁCIA
PILOT
FEC
SYMBOLOVÁ RÝCHLOSŤ
11 876
Horizontálna
DVB-S2/8PSK
ON
3/4
29 900
Nova HD, Nova Cinema HD, Fanda HD, Nova Sport HD, Prima HD, Prima COOL HD, DAJTO HD, JOJ HD, JOJ Plus HD, RiK
FREKVENCIA (MHZ)
POLARIZÁCIA
MODULÁCIA
PILOT
FEC
SYMBOLOVÁ RÝCHLOSŤ
12 363
Vertikálna
DVB-S2/8PSK
ON
3/4
29 500
FREKVENCIA (MHZ)
POLARIZÁCIA
MODULÁCIA
PILOT
FEC
SYMBOLOVÁ RÝCHLOSŤ
11 914
Horizontálna
DVB-S2/8PSK
OFF
2/3
29 900
CT 1 HD, CT 2 HD, CT sport HD
Hustler HD CZ, Fine Living CZ, Food Network CZ, Travel Channel HD CE, Eurosport CZ, Film+ CZ, Disney CZ, Discovery CZ
FREKVENCIA (MHZ)
POLARIZÁCIA
MODULÁCIA
PILOT
FEC
SYMBOLOVÁ RÝCHLOSŤ
11 797
Horizontálna
DVB-S2/8PSK
ON
3/4
29 500
FILMBOX HD, Sport2 HD, Golf Channel, TV Paprika, Filmbox Family, Filmbox Premium, Retro Music TV, Nickelodeon CZ, Sport 5, Film+ CZ, Discovery CZ, Disney CZ, Filmbox Plus,
Viasat HD, Discovery Showcase HD, CT sport HD, Nova HD, Nova Sport HD, Prima HD, HBO HD, HBO Comedy
FREKVENCIA (MHZ)
POLARIZÁCIA
MODULÁCIA
PILOT
FEC
SYMBOLOVÁ RÝCHLOSŤ
12 070
Horizontálna
DVB-S
OFF
3/4
27 500
Nova, Prima Love, Prima ZOOM, Prima COOL, TV Regina, TELKA, SMÍCHOV, Minimax, Leo TV, CS mini/CS Film, HOROR FILM, KINO SVET, Eurosport CZ, Filmbox Plus
FREKVENCIA (MHZ)
POLARIZÁCIA
MODULÁCIA
PILOT
FEC
SYMBOLOVÁ RÝCHLOSŤ
12 207
Vertikálna
DVB-S2/8PSK
ON
5/6
27 500
NG Wild HD CZ, Nat Geo HD CZ, Universal Channel, brava hd, iConcerts CZ, MTV Europe CZ, Sport1, Fishing and Hunting, HBO 2, Cinemax, Kino CS, Doku CS, Muzika CS,
Spektrum HD, HBO HD, HBO Comedy, programy maďarského balíčka (M1, M2, Story4, Duna World, RTL II, RTL Klub, TV2, Viasat 3, Cool, Film+, Muzsika TV)
LEGENDA:
bez zmeny
program novo zaradený na túto frekvenciu
12 – 13 Skylink TV
vysielanie programu na tejto frekvencii končí
zmena parametrov frekvencie
Finálne parametre vysielania všetkých programov Skylinku
po 13. 1. 2015 nájdete na stránke 111.
Orientačný návod
pre manuálne naladenie satelitných programov
Napriek tomu, že na trhu existuje veľké množstvo rôznych modelov satelitných prijímačov a nie je možné pripraviť
jediný, univerzálne platný návod pre manuálne naladenie programov, pokúsili sme sa pre vás, ktorí už nemáte
k dispozícii originálny návod k vášmu satelitnému prijímaču, pripraviť aspoň tento orientačný návod.
KROK 1.
KROK 4.
KROK 5.
KROK 7.
Zapnite satelitný prijímač a prepnite ho na program STV1.
V zobrazenej tabuľke (zozname)
zvoľte požadovanú položku
(u niektorých satelitných
prijímačov je potrebné najskôr
zvoliť položku pridať/upraviť/
zmazať TP alebo režim ladenia
manuál/TP), ďalej nastavte nové
požadované parametre podľa
tabuľky na predchádzajúcej strane anténa (satelit), frekvencia
(kmitočet), symbolova rýchlosť
(prenosová rýchlosť, symbol
rate), chybová korekcia (FEC)
a typ modulácie. Po zadaní
všetkých hodnôt je u niektorých
satelitných prístrojov nutné ešte
zvoliť položku pridať TP a uložiť
(save).
Zvoľte položku vyhľadávanie (ladenie) a potvrďte tlačidlom OK.
Pokiaľ túto položku vo vašom
menu nenájdete, zvoľte šípkami
hore a dolu akúkoľvek položku,
ktorú ste zadávali a stlačte OK.
Satelitný prijímač začne všetky
programy podľa zadaných parametrov vyhľadávať.
Opustite menu tlačidlom exit
(back, šípka späť). Nové
programy nájdete na konci vášho
zoznamu programov.
KROK 2.
Na diaľkovom ovládači stlačte
tlačidlo Menu (Setup) (v prípade
vyžiadania kódu zadajte 0000
alebo 1234).
KROK 3.
Šípkami hore a dole na diaľkovom
ovládači zvoľte položku Vyhľadávanie staníc (Manual scan,
Vyhľadávanie programov, ručné
ladenie, prechádzať TP, apod.)
a potvrďte stlačením tlačidla OK.
KROK 6.
Po ukončení vyhľadávania
zobrazí satelitný prijímač zoznam
vyhľadaných programov a zobrazí
ponuku, čo je možné s naladenými programy urobiť. Zvoľte
položku uložiť (save, zoradiť
automaticky, zoradiť manuálne,
pridať automaticky) a potvrďte
tlačidlom OK.
NÁŠ TIP!
Ak máte prístup k internetu,
môže vám pomôcť sekcia
Praktické informácie > Ako
na to > Ako naladit programy v satelitnom prijímači
na www.skylink.sk, kde sú
uvedené návody niekoľkých
najrozšírenejších satelitných
prijímačov.
UPOZORNENIE PRE UŽÍVATEĽOV STARŠÍCH SATELITNÝCH PRIJÍMAČOV:
Je možné, že váš satelitný prijímač nepodporuje moderný kompresný formát MPEG-4 (napr. HD vysielanie).
V tom prípade váš prijímač nedokáže prijímať niektoré nové programy predtým vysielané vo formáte MPEG-2
napr. Film+, Discovery, Disney a FilmBox Plus. Odporúčame vám vymeniť zastaraný satelitný prijímač za
moderný podporujúci HD vysielanie, ideálne označený Skylink READY.
Satelitné prijímače získate u predajcov satelitnej techniky (zoznam nájdete na www.skylink.sk).
Môžete využiť aktuálne platnej akcie, v rámci ktorej získate HD prijímač už za 40€.
Bližšie informácie o akcii nájdete na www.skylink.sk.
Download

satelitného vysielania