Manuál SK
OBSAH
INŠTALÁCIA A SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY
ÚVOD
HERNÉ VOĽBY
Nastavenie zbraní
HUD
ZVUK
GRAFIKA
INFORMÁCIE NA DISPLEJI (HUD)
BRNENIE A ZDRAVIE
ZBRANE
Painkiller
Brokovnica/Zmrazovač/
Kolíkovač/Granátomet
Raketomet/Guľomet
Elektra
HRA PRE JEDNÉHO HRÁČA
ŠTART HRY
INTERAKCIE S OKOLITÝM SVETOM
Niektoré z predmetov určených k manipulácii či zničeniu
PREDMETY A POWER-UPY
Duše
Tarotové karty a zlaťáky
SKÓRE A LEVEL HRDINU
MONŠTRÁ
Amputant
Víla smrti
Nerad
Kostej
Temný Ninja
Diablov kňaz
Zlovoľný kňaz
Samuraj Kruťas
Kat
Šialenec
Duch
Pekelný anjel
Gangstri z pekla
2
6
9
10
11
12
13
14
17
18
18
19
19
20
20
21
22
22
23
23
23
26
26
28
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
31
31
31
31
Malomocný kňaz
Chudák
Mäso-komando
Psychouš
Sado-komando
Kosterník
Lebkoun
Templár
Vampíry
Čarodejnice
Zombie
Zombie válečník
Zombie bojovník
BOSSOVIA
HRA PO SIETI
HERNÉ MÓDY
Free-for-All
Team Deathmatch
People Can Fly
Voosh
The Light Bearer
MULTIPLAYER MENU
Vytvoriť hru v ponuke Multiplayer menu
NASTAVENIE HRÁČA
CHATOVANIE
POWER-UPY PRE MULTIPLAYER
TIPY
TECHNICKÁ PODPORA
3
31
32
32
32
32
32
33
33
33
33
34
34
34
34
35
35
35
35
35
35
36
36
37
40
40
40
41
42
Vážený zákazník,
veľmi Vám ďakujeme za zakúpenie počítačovej hry z ponuky vydavateľstva TopCD
a veríme, že Vám prinesie hodiny kvalitnej zábavy. Zakúpením originálnej hry sa
stanete nielen majiteľom legálneho softwaru s nárokom na technickú podporu,
ale zároveň podporíte lokalizáciu ďalších nových a zaujímavých hier v češtine za
bezkonkurenčne nízke ceny.
Príjemnú zábavu praje
lokalizačný tím TopCD
4
Varovanie pred epilepsiou
Skôr ako sa pustíte do hry, prečítajte si, prosím, toto varovanie pred epilepsiou.
Niektorí ľudia sú náchylní k epileptickým záchvatom v prípadoch, kedy sú vystavení blikajúcim svetlám alebo aj bežným svetelným vzorom. Takíto ľudia
môžu dostať záchvat pri sledovaní istých televíznych relácií alebo pri hraní istých
počítačových hier. To sa môže stať i osobám, ktoré s epilepsiou doteraz žiadne
problémy nemali. Pokiaľ ste mali vy alebo niekto z vašej rodiny akékoľvek
symptómy podobné epilepsii (záchvaty alebo strata vedomia), v prípade vystavenia
sa blikajúcim svetlám sa pred hraním hry poraďte s lekárom. .Odporúčame, aby
rodiča pozerali na deti pri hraní počítačových hier. Pokiaľ sa u vás alebo vašich
detí objaví niektorý zo symptómov: závrate, rozmazané videnie, očné či svalové
tiky, strata vedomia, strata orientácie alebo nechcené pohyby, PRESTAŇTE
HRAŤ a poraďte sa s lekárom.
Základné upozornenie pre všetkých hráčov počítačových hier:
- nehrajte, ak ste unavení alebo ospalí
- hrajte v dobre osvetlenej miestnosti
- nastavte si monitor tak, aby obraz nebol príliš ostrý a jasný
- po každej hodine hrania si dajte 10 - 15 minútovú prestávku
5
INŠTALÁCIA A SYSTÉMOVÉ POŽIADAVKY
Minimálne systémové požiadavky
Operačný systém:
Procesor:
Operačná pamäť:
Grafická karta:
Zvuková karta:
Miesto na disku:
Príslušenstvo:
Sieťová hra:
DirectX:
Windows 2000/XP
Intel Pentium IV/AMD Athlon 1,5 GHz
384 MB RAM
nVidia GeForce 2 GTS/ATI Radeon 7500
DirectX 9.0 kompatibilná
1,2 GB
mechanika DVD-ROM, myš, klávesnica
LAN, internetové pripojenie 56 kpbs
9.0c
Doporučené systémové požiadavky:
Operačný systém:
Procesor:
Operačná pamäť:
Grafická karta:
Zvuková karta:
Miesto na disku:
Príslušenstvo:
Sieťová hra:
DirectX:
Windows 2000/XP
Intel Pentium IV/AMD Athlon 2,4 GHz
512 MB RAM
nVidia GeForce 5700 FX/ATI Radeon 9600
DirectX 9.0 kompatibilná
1,2 GB
mechanika DVD-ROM, myš, klávesnica
LAN, internetové pripojenie 56 kpbs a rychlejší
9.0c
6
Inštalácia a spustenie hry
K spusteniu hry je nutná jej inštalácia. Vložte DVD disk Painkiller do DVDROM mechaniky a vyčkajte, až sa spustí ponuka autorunu, v ktorej zvoľte možnosť
inštalovať. Ak sa ponuka autorunu nespustí (môže to spôsobiť vypnutie funkcie
automatického spúšťania), spusťte prosím súbor autorun.exe, ktorý nájdete na
inštalačnom DVD Painkiller. Urobíte to kliknutím na tlačítko Štart->Spustiť,
potom do volného okna napíšte X:\autorun.exe (X znamená príslušné písmeno
vašej DVD-ROM mechaniky, väčšinou D). Inštalátor Vás potom prevedie celým
inštalačným procesom.
Pozor! Program k svojmu správnemu chodu vyžaduje DirectX 9.0c. Ak máte
nainštalovanú staršiu verziu, zvoľte možnosť inštalovať DirectX.
Po úspešnej inštalácii môžete hru spustiť:
- dvojklikom ľavého tlačítka myši na zástupcu Painkiller na pracovnej ploche vášho
počítača (ak ste počas inštalácie zatrhli možnosť „umístit zástupce na plochu“.
- po vložení DVD Painkiller do DVD-ROM mechaniky by sa mal spustiť autorun, v ktorom zvoľte možnosť „spustit“ (ak máte zapnutú funkciu automatického
spúšťania).
- kliknite na tlačítko Štart->Programy->TopCD->Painkiller, potom kliknite na
ikonu Spustiť Painkiller
Odinštalovanie hry:
- kliknite na tlačítko Štart->Programy->TopCD->Painkiller ->Odinštalovať
Painkiller
Než začnete hrať
Než sa pustíte do samotnej hry, najskôr si nastavte optimálny výkon, ktorý bude
zodpovedať výkonnosti vášho počítača. Ak máte grafickú kartu staršieho dátumu,
doporučujeme detaily znížiť.
7
AKO ZAČAŤ
Pre spustenie hry Painkiller:
• Uisti sa, že je DVD Painkiller vložený v DVD-ROM mechanike.
• Ak sa pripojuješ do hry po sieti, herné DVD nie je treba. Dvojitým kliknutím
na ikonu Painkiller na ploche alebo voľba príslušnej položky v menu Windows
štart spusti hru. Bez Painkiller DVD nebude možné hrať hru pre jedného hráča
ani hosťovať hru po sieti.
HLAVNÉ MENU
V Hlavnom menu sú k dispozícii nasledujúce voľby:
• Zapísať sa: Štart novej single-player hry (viď Hra pre jedného hráča ďalej v
manuále).
• Nahrať/Uložiť: Možnosť nahrať predchádzajúci stav hry pre jedného hráča alebo uložiť aktuálny stav hry. Funkcia Uložiť je počas hry dostupná len na miestach
k tomu určených.
• Hra po sieti: Umožňuje spustiť vlastnú novú sieťovú hru alebo sa pripojiť do už
existujúcej hry, hosťovanie iným hráčom. (Viac v sekcii Hra po sieti ďalej v manuále.) • Nastavenia: Ponuka nastavení ovládania hry, zvuku a grafiky v Painkillerovi. (Viac o detailoch viď Herné voľby ďalej v tomto manuáli.)
• Ukončiť: Opustí hru.
8
ÚVOD
Keď si vyšiel do neskorej, burácajúcej noci, netušil si, že tento výlet bude
tvojou poslednou jazdou vo svete smrteľníkov. Začiatok tvojej cesty na večnosť.
Z temnoty, ktorá nasledovala po ohnivom pekle autonehody, povstal si a zistil, že
už nie si Danielom Garnerom, ktorý žil ničím nerušený život človeka. Život tvoj
a tvojej ženy Catherine je zastavený. Teraz si osamelý bojovník, ktorý zarputilo
bojuje o prežitie v temnej nočnej more – vo svete, kde sa čas oddelil od významu
existencie a kde jedinú normu udávajú konflikty a nepriatelia. Každodenný boj
o prežitie je jediným zmyslom tvojej existencie. Teda až doteraz. Samotným
veľvyslancom nebies ti bola, Daniel, udelená šanca napraviť chod vecí okolo seba
a uniknúť temnote raz a navždy. Že to nebude ľahké, je jasné – sám sa budeš
musieť postaviť splodencom pekla a zničiť štyroch mocných generálov Luciferovej
Armády temnôt. V pasci niekde medzi Nebom a Peklom máš len túto jedinú
možnosť. Očisti svoju dušu a dobi svoje miesto v posmrtnom živote po boku
svojej ženy Catherine.
9
HERNÉ VOĽBY
Táto položka v ponuke Nastavenia ponúka zmeny ovládania hry a zobrazenia,
ďalej potom voľby pre zvuk a grafiku v Painkillerovi.
OVLÁDANIE
Všetky funkcie sú zobrazené v stĺpci Akcií a príslušné priradenie kláves a/alebo myši
sú zobrazené v Primárnom, respektíve
Alternatívnom stĺpci. Pre úpravu klikni
na príslušnú akciu v Primárnom,
respektíve Alternatívnom stĺpci a stlač
nový kláves či tlačítko na myši, ktoré
bude tejto akcii priradené.
Obrazovka
nastavenia
ponúka ďalšie voľby:
ovládania
• Inverzná myš: Možné sú mierenia
a pohľady dole dosiahnuté pohybom
myši dopredu. Mierenie a pohľad dole
sa dosahuje pohybom myši opačným
– smerom k tebe. Pokiaľ je táto voľba
zapnutá, chová sa myš presne naopak.
• Citlivosť myši: Táto voľba nastavuje
citlivosť vstupu na myši. čím vyššia
je citlivosť, tým menej musíš myšou
pohybovať pre dosiahnutie pohybu.
• Jemná myš: Občas sa môže stať, že
tvoj pohyb myšou na obrazovke bude
vypadať trhane, či už kvôli rýchlosti
počítača, či z iných technických dôvodov.
Zapnutie tejto voľby vyhladzuje pohyb myši a pomáha eliminovať tento problém.
• Citlivosť kolieska: pokiaľ je tvoja myš vybavená kolieskom, umožňuje táto voľba
nastaviť, ako moc je potrebné kolieskom hýbať pre dosiahnutie priradenej akcie.
čím vyššia je citlivosť, tým menej musíš kolieskom pohybovať pre dosiahnutie
reakcie.
10
Nastavenie zbraní
Táto ponuka umožňuje nastaviť
najrôznejšie voľby pre tvoje zbrane
v hre. Pre vstup do tejto ponuky zvoľ
Zbrane na obrazovke Ovládania, pre
návrat späť do ponuky Ovládania stlač
tlačítko Späť. Vrchná časť ponukového
okna obsahuje zoznam všetkých zbraní
v hre a ich primárne a sekundárne
(alternatívna streľba) módy, ktorých
priradenie
môžeš
prehadzovať
stlačením tlačítka Prepnúť, ktoré je
v pravom stĺpci vedľa príslušnej zbrane. Štyri tabuľky v dolnej časti ponukového
okna umožňujú vyladiť nastavenie volieb zbraní:
Všetky: Tento zoznam ti umožňuje nastaviť prioritu prepínania jednotlivých
zbraní. Pokiaľ zoberieš zbraň s nižšou prioritou, než držíš akurát v ruke, zbraň
sa neaktivuje. Pokiaľ sa zbraň, ktorú vezmeš, nachádza v zozname vyššie než
tá, ktorú akurát používaš, automaticky sa táto zbraň použije. Funkčnosť tohto
zoznamu je spätá s prepínačom Automatickej zmeny zbrane (viď ďalej v manuále).
Pokiaľ je Automatická zmena vypnutá, je tento zoznam ignorovaný.
Vlastný 1: Tento zoznam je spätý s funkciou Zvoľ najlepšiu vlastnú zbraň 1
a Vystreliť s najlepšou vlastný 1. Zbraň na prvom mieste zoznamu je braná ako
„najlepšia“.
Vlastný 2: Tento zoznam je spätý s funkciou Zvoľ najl. vlastnú zbraň 2 a Vystreliť
s najl. vlastnou 2. Zbraň na prvom mieste zoznamu je braná ako „najlepšia“ pre
použitie. Zmenu poradia zbraní v ľubovoľnom zo zoznamov prevádzaj kliknutím
na požadovanú zbraň pre zvýraznenie a potom pohybuj zbraňou v zozname
tlačítkami Hore a Dole. Políčko Automatická zmena zbrane nastavuje, či dôjde
po zobratí novej zbrane k prepnutiu na túto zbraň. Odškrtni toto políčko, pokiaľ
preferuješ ručné prepínanie zbraní.
11
HUD
Nastavenie informácií na displeji (HUD) sa prevádza v ponuke volieb HUD. Od
zobrazenia stavu hráča až po tvar, farbu a priehľadnosť tvojho zameriavača. Pre
prístup k nastaveniu HUD vyber HUD v obrazovke Herných volieb. Pre návrat
späť do ponuky Herných volieb stlač tlačítko Späť.
• Priehľadnosť HUD: Nastaví priehľadnosť informácií na displeji (mimo zameriavača) od hodnoty 0 (neviditeľné = úplne priehľadné) po 100 (plná viditeľnosť
= nulová priehľadnosť).
• Veľkosť HUD: Toto nastavenie určuje, koľko priestoru budú informácie na
displeji zaberať.
• Zameriavač: Tu zvoľ štýl a vzhľad zameriavača. Aktuálne zvolená verzia zameriavača sa zobrazuje napravo od ponuky.
• Priehľadnosť: Nastav priehľadnosť zameriavača od hodnoty 0 (neviditeľný
= úplne priehľadný) po 100 (plná viditeľnosť = nulová priehľadnosť). Zmenu
priehľadnosti môžeš behom nastavovania ihneď sledovať napravo od ukazovateľa.
• Červená/Zelená/Modrá: Nastavenie farebného odtieňa svojho zameriavača
urobíš pomocou týchto troch ukazovateľov. Zmenu odtieňa môžeš behom nastavovania ihneď sledovať napravo od ukazovateľa. Pre zmenu rôznych parametrov
v ponuke nastavenia HUD posunuj ukazovateľom doprava alebo doľava u tebou
zvolených položiek.
12
ZVUK
Pre vstup do ponuky nastavenie zvuku v hre vyber položku Sound v ponuke
Herných volieb. Pre návrat späť do ponuky Herných volieb stlač tlačítko Späť.
Vrchnú časť ponukového okna Nastavenie zvuku obsahuje štyri ukazovatele pre
kontrolu hlasitosti v Painkillerovi.
• Celková hlasitosť: Počuť hlasitosť celého zvukového výstupu hry. Zvýšenie či
zníženie tejto hlasitosti ovplyvní všetky ostatné zvukové zložky hry.
• Bojová hudba: Počuť hlasitosť hudby, ktorá podkresľuje situáciu, keď dochádza k súbojom.
• Ambientná hudba: Počuť hlasitosť hudby, ktorá hrá na pozadí, keď niesú v blízkosti nepriatelia.
• Hlasitosť zvukov: Ovláda hlasitosť zvukových efektov a reči v hre. V spodnej
časti ponukového okna Nastavenie zvuku je možné meniť zvukovú konfiguráciu
tak, aby najlepšie odpovedala tvojmu nainštalovanému hardwaru v počítači. Hra
Painkiller behom inštalácie sama rozpozná a nastaví tieto voľby tak, aby odpovedali parametrom počítača. Akustika EAX je rozšíreným DirectSound 3D, ktoré
umožňuje tvorbu vylepšených audioefektov. Pokiaľ tvoj systém akustiku EAX
podporuje, je táto voľba automaticky nastavená behom inštalácie. Zaškrtni, respektíve odškrtni toto políčko pre zapnutie/vypnutie voľby.
13
GRAFIKA
Ponukové okno Nastavenie grafiky obsahuje radu volieb pre zmenu rozlíšenia,
úrovne detailov a ďalších parametrov hry Painkiller. Základné voľby grafiky
Ponuka Základných volieb obsahuje radu bežných parametrov grafiky v hre:
• Rozlíšenie: Umožňuje meniť rozlíšenie v hre. Vyššie rozlíšenie poskytuje lepšie
vizuálne detaily, ale môže dôjsť k spomaleniu hry.
• Celá obrazovka: Prepína zobrazenie medzi plným obrazom a hrou v okne.
• Detaily textúr: V hre sú k dispozícii celkom štyri voľby pre nastavenie detailov zbraní, okolitej architektúry, postáv a Neba. Vyšších detailov a väčšej ostrosti obrazu dosiahneš zvýšením Kvality textúr, ale môže dôjsť k spomaleniu
hry. Hra behom inštalácie sama pozná a nastaví Rozlíšenie a Kvalitu textúr tak,
aby najlepšie zodpovedali možnostiam tvojho počítače. Spodná časť ponukového
okna obsahuje tri ukazovatele, ktoré menia základné parametre zobrazenia. Výsledok je možné vidieť na monitore ihneď behom úprav jednotlivých položiek.
• Gamma: Upraví jas a kontrast farieb obrazu (nesúvisí s nastavením celkového
jasu a kontrastu, viď nižšie).
• Jas: Mení celkovú svetlosť, respektíve matnosť obrazu.
• Kontrast: Upraví rozdiely medzi najtmavšími a najsvetlejšími zložkami obrazu.
14
Pokročilé voľby grafiky umožňujú meniť parametre rozličných vizuálnych efektov v hre a nastaviť úroveň ich kvality. Zapnutie niektorých volieb môže v určitých
prípadoch znížiť výkon systému v hre.
• Odtiene postáv: Určuje, či budú, alebo nebudú postavy vrhať tiene.
• Efekty počasia: V určitých mapách zapne efekty ako dážď a sneh.
• Detailné textúry: Zapne textúrovanie druhej úrovne, ktorý pridáva viac detailov
povrchov.
• Zobraziť zbraň: Pokiaľ je táto voľba vypnutá, hráč nevidí zbraň, ktorú práve
používa.
• Lesklé zbrane: Povrch zbrane získa lesklé a svietivé odlesky.
• Zložité zbrane: Pridá tvojím zbraniam viac detailov, takže vypadajú
realistickejšie.
• Dynamické svetlá: Zapne svetelné efekty pri špeciálnych udalostiach v hre (ako
napríklad streľba a výbuchy).
15
• Aury: Zapne žiar svetelných aur z rôznych svetelných zdrojov.
Ostatné nastavenie na obrazovke Pokročilých volieb grafiky umožňujú ďalšie
parametre. Tie je možné meniť myšou na požadovanú voľbu a stlačením ľavého
alebo pravého tlačítka na myši pre zobrazenie ponuky.
• Filtrovanie textúr: Volí metódu pre spracovanie zobrazovaných textúr. Na
pomalších počítačoch nastav túto voľbu na Bilineárnu.
• Objekty: Určuje detailnosť, s akou budú zobrazované čiastočky generované
streľbou zo zbraní, výbuchy, atď. Na pomalších počítačoch nastav túto voľbu na
Málo.
• Stále objekty: Nastavuje čas, po ktorom zmiznú rôzne odtlačky, škrabance
a značky na stenách, spôsobené napríklad streľbou. Menšie nastavenie skracuje
čas, po ktorý sú tieto efekty vidieť. Pokiaľ máš problémy s trhavosťou, tak úplne
túto voľbu vypni.
• Detaily oblohy: Určuje stupeň detailnosti neba. čím vyššie nastavenie použiješ,
tým viac je ovplyvnený výkon hry. V prípade potreby je možné detailné nebo
úplne vypnúť.
• Multisampling: Táto voľba pomáha vyhladzovať objekty odstránením zubatých
hrán. Vyššia úroveň multisamplingu viac vyhladzuje a zarovnáva hrany predmetu.
16
INFORMÁCIE NA DISPLEJI (HUD)
Hráč je vďaka HUD neustále informovaný o dôležitých ukazovateľoch v hre,
ako napríklad o zdraví a ďalších prvkoch hry.
HUD obsahuje sedem rôznych sekcií:
1. Počet mŕtvych: Počíta počet nepriateľov, ktoré zabiješ.
2. Smerová šípka: Ukazuje smerom, kde je najbližší nepriateľ, ktorého je treba
zabiť, aby hra postúpila ďalej. Po vyčistení oblasti tiež udáva smer, ktorým sa
nachádza kontrolný bod v hre (pre viac informácií o kontrolných bodoch v hre si
prečítaj sekciu Predmety a power-upy.) šípka červeno pulzuje v prípade, pretože
upozorňuje, aby si sa vydal určitým smerom. Pokiaľ je najbližší nepriateľ nad tebou (vo väčšej výške než ty), začne horná bodka na ukazovateli žiariť. V prípade,
že je najbližší nepriateľ pod tebou, žiari spodná bodka.
3. Počet duší: Počíta zobraté duše v aktuálnom leveli. (Pre viac informácií viď
sekcia Duše.)
4. Ukazovateľ zdravia: Zobrazuje tvoj zdravotný stav. (Pre detailný popis viď sekcia Brnenie a Zdravie.)
17
5. Indikátor brnenia: Poskytuje informáciu o počte jednotiek brnení, ktoré práve
máš. (Pre detailný popis viď sekcia Brnenie a zdravie.)
6. Počítadlo primárnej munície: Zobrazuje počet ostávajúcich výstrelov v tvojej
aktuálnej zbrani pri primárnom móde streľby.
7. Počítadlo sekundárnej munície: Zobrazuje počet ostávajúcich výstrelov v tvojej
aktuálnej zbrani pri sekundárnom (alternatívnom) móde streľby.
BRNENIE A ZDRAVIE
Aj keď je príbeh hry Painkiller zasadený do posmrtného Života, je tvoje telo
stále skôr telom smrteľníka. Útoky a streľba protivníkov, výbuchy, oheň, explózie,
pády a smrtiace nástrahy ťa môžu zraniť – alebo dokonca zabiť. Pri zásahu, stratíš
body Brnenia a zdravia. Pri držaní brnenia je práve na ňom odčítaná najväčšia
časť poškodenia. V hre je možné nájsť celkom tri druhy brnenia. Každý druh
disponuje inou úrovňou ochrany a odolnosti proti poškodeniu. V momente, keď
stratíš posledné body brnenia, sa poškodenie odčíta priamo na tvojom zdraví.
Akonáhle sú body zdravia na nule, umieraš. Potom je treba reštartovať mapu alebo
nahrať uloženú hru, aby bolo možné pokračovať. O stave tvojho brnenia a zdravia
neustále informuje HUD. (Pre viac detailov čítaj sekciu HUD – Informácie na
obrazovke.) Brnenie a zdravie je možné nájsť a doplniť, je roztrúsené po celom
hernom svete. Nájdenie týchto predmetov je kľúčové a stojí medzi tebou a istou
smrťou. (Viac informácií viď Predmety a power-upy.)
ZBRANE
Svet hry Painkiller ponúka celkom päť rôznych zbraní. Každá je vybavená
dvoma úplne odlišnými módmi streľby. Východzie nastavenie aktivuje primárny
mód každé zbrane stlačením ľavého tlačítka na myši, zatiaľ čo alternatívny mód
je aktivovaný pravým tlačítkom na myši alebo klávesom CTRL. Rovnako ako
ľubovoľné iné akcie v hre môžeš aj každej streľbe priradiť ľubovoľné tlačítko
na myši či ktorýkoľvek kláves na klávesnici podľa potrieb. (Pre viac informácií
o priraďovaní ovládania čítaj sekciu Herné voľby.)
18
Painkiller
• Primárny mód: Pain
• Alt-mód: Killer
Zbraň Painkiller je tvojou základnou
zbraňou. Jej jedinečnosť spočíva v tom,
Že ako jediná v hre nepotrebuje muníciu.
Je to silná zbraň pre použitie na blízko
aj s dlhým dosahom. Primárny mód
streľby je určený pre blízke stretnutia. Pri
podržaní tlačítka pre primárnu streľbu
sa Painkiller otvorí do vejára rotujúcich
čepelí, ktoré rozkrájajú kohokoľvek v dosahu alebo čokoľvek krehkého v blízkosti.
Alternatívny mód streľby je vhodný na diaľku. Po stlačení tlačítka pre alternatívnu
streľbu zbraň vystrelí hlavicu s čepeľami, ktorá zájde do všetkého Živého v ceste.
Pri zásahu steny alebo iného pevného predmetu sa zabodne a medzi zbraňou
a hlavicou sa vytvorí smrtiaci lúč svetla, ktorý trhá na kusy všetko živé, čo sa snaží
prejsť. Vysielaný lúč zostává neprerušený iba vtedy, keď máš zabodnutú hlavicu
viac-menej v zameriavači. Pre jej návrat späť stlač znovu tlačítko pre alternatívnu
streľbu. V hre po sieti môže dobre mierená vystrelená hlavica vyraziť protivníkovi
zbraň z rúk.
Brokovnica/Zmrazovač/
• Primárny mód: Brokovnica
• Alt-mód: Zmrazenie.
Brokovnica so zmrazovačom je spoľahlivá,
poctivá zbraň, spôsobujúca značné zranenie
na krátke aj dlhé vzdialenosti. Primárnym
módom streľby je automatická dvojhlavová
brokovnica. Čím bližšie je nepriateľ, tým
väčšie zranenie mu zásahom spôsobíš.
Zbraň používa bežnú muníciu, ktorá je
k dispozícii na rôznych miestach, u seba
v zásobníku môžeš mať až 100 nábojov. Alternatívnym módom streľby je u tejto
zbrane dávka silne schladeného tekutého dusíku, ktorý dokáže po zásahu dočasne
zmraziť nepriateľa. Tí sú následne behom krátkej doby, než opäť rozmrznú,
ľahko zraniteľný aj za použitia minimálnej sily. Zmrazovač používa svoju vlastnú
muníciu, uchovať sa dá maximálne 100 nábojov.
19
Kolíkovač/Granátomet
• Primárny mód: Kolíkovač
• Alt-mód: Vrhač granátov
Granátomet. Táto všestranná zbraň
je použiteľná a účinná v mnohých
situáciách a je možné ju efektívne použiť
na prakticky ľubovoľnú vzdialenosť.
Primárny mód vystreľuje pod silným
tlakom vďaka vzduchovému praku
zaostrené drevené koly. Tie po zabodnutí
do nepriateľa spôsobia fatálne zranenie.
Ľahkou je potom možnosť prišpendliť týmito kolmi tvory k stene alebo prehnať
kôl viacerými nepriateľmi naraz a pribiť ich tak k sebe! Aj keď je zbraň veľmi
účinná na krátke a stredné vzdialenosti, dokáže spôsobiť značné škody aj na
diaľku, pretože letiaci kôl za letu vzplanie a efekt zranenia je o to vyšší. U seba
môžeš niesť až 100 kolov, ktoré slúžia ako munícia do tejto smrtiacej zbrane.
Alternatívny mód streľby aktivuje klasický granátomet. Táto zbraň, vhodná na
krátku vzdialenosť, vrhá oblúkom 60mm granáty. Čím väčší je uhol výstrelu, tým
ďalej granát doletí. Pri zásahu zeme, steny či iných pevných prekážok sa granát
pred samotnou explóziou párkrát odrazí, zatiaľ čo po zásahu do živého exploduje
okamžite. Čoby strelivo sú používane upravené granáty a v zásobníku ich môžeš
niesť až 100 kusov.
Raketomet/Guľomet
• Primárny mód: Raketomet
• Alt-mód: Rotačný guľomet
Táto
kombinácia
raketometu
a rotačného guľometu je bez debaty tým
najsilnejším nástrojom na zabíjanie v hre.
Ako primárny, tak sekundárny mód
je pri správnom použití pre nepriateľa
fatálny. Primárny mód streľby je podľa
očakávania
klasickou
záležitosťou
strieľania rakiet. Rýchle, smrtiace
projektily spôsobujú pri zásahu pevných prekážok, napríklad stien, mohutné
explózie. Všetko v dosahu je ničené a všetci nešťastníci zranení alebo usmrtení.
Obzvlášť devastujúci účinok má raketa po priamom zásahu nepriateľa. Zbraň
20
je veľmi vhodná pre stredné a dlhé vzdialenosti, pretože pri použití na blízku
vzdialenosť riskuješ pri výbuchu rakety smrtiace zranenie. Raketomet používa
špeciálne rakety, niesť môžeš so sebou až 100 kusov. V alternatívnom módu sa
z raketometu stáva rotačný guľomet, pľujúci smrť s oloveným plášťom závratnou
rýchlosťou. Guľomet neprestáva strieľať, pokiaľ nepustíte tlačítko alebo pokiaľ
nedôjdu náboje. Tie sú totiž pri bezhlavej streľbe spotrebovávané nepríjemne
rýchlo. Zistíš ale, že aj krátke dávky bohato stačia k zameteniu terénu. Rotačný
guľomet má svoju vlastnú muníciu, v zásobníku si schopný niesť až 500 nábojov.
Elektra
• Primárny mód: Vrhač hviezdic
• Alt-mód: Bleskomet
Elektra je unikátnym kúskom,
vhodným na krátke a stredné
vzdialenosti, keď sú oba módy streľby
skvelým spojením rýchlosti a ničivosti.
Elektra sa v primárnom móde streľby
chová ako vrhač shurikenov (oceľové
hviezdice) s veľkou kadenciou. Pri
pridržaní tlačítka primárnej streľby
dochádza k súvislej, veľmi rýchlej streľbe týchto hviezdic. Špeciálnu munícia
do vrhača hviezdic je možné prenášať v zásobníku o maximálnej kapacite 250
kusov. Alternatívnym módom Elektry je bleskomet – silný výboj elektriny, ktorá
cieľu spôsobuje väčšie a väčšie zranenie, pokiaľ nie je prerušený kontakt. Pokiaľ
sa ti podarí viac menej udržať nepriateľa v zameriavači, drží sa na nebožtíkovi
za pohybu i elektrický výboj. Dávka elektriny srší, kým nepustíš tlačítko alebo
kým nie je spálený energetický zdroj, ktorý je spotrebovávaný prekvapivo rýchlo.
Bleskomet sa nabíja špeciálnou muníciou, ty môžeš niesť až 250 jednotiek.
21
HRA PRE JEDNÉHO HRÁČA
V hre pre jedného hráča preberáš úlohu Daniela Garnera. Tvojim poslaním je
boj so splodencami pekiel a porážka štyroch najmocnejších generálov Luciferovej
armády. Single-player obsahuje 24 úrovní, ktoré musíš dokončiť. Až potom
možno vyjdeš z bitky ako víťaz.
ŠTART HRY
Pre spustenie single-player kampane:
• Vlož DVD Painkiller do DVD-ROM mechaniky a spusť program (viď. Ako
začať)
• V Hlavnom menu zvoľ Zapísať sa
• Vyber hernú obtiažnosť. (Viac informácií viď sekcia Nastavenie obtiažnosti.)
• Na obrazovke Štart úrovne klikni na červený žiariaci kryštál; dôjde k načítaniu
prvého levelu a štartu hry. Do Hlavného menu sa môžeš z obrazovky Štart úrovne vrátiť stlačením klávesu ESC alebo poklepaním na obrázok hviezdy v spodnom pravom rohu obrazu.
NASTAVENIE OBTIAŽNOSTI
Hra Painkiller ponúka štyri úrovne obtiažnosti. Čím nižšiu úroveň obtiažnosti
zvolíš, tým lepšie sa bude hra hrať. Na začiatku nie sú ale všetky obtiažnosti
prístupné:
• Snívanie (najľahšia): Vždy k dispozícii
• Nespavosť: Vždy k dispozícii
• Nočná mora: K dispozícii po zobraní všetkých 23 kariet na obtiažnosť
Nespavosť
• Trauma: K dispozícii po dohraní hry na obtiažnosť Nočná mora. Voľba
obtiažnosti tiež ovplyvňuje dostupnosť tarotových kariet a duší v hre, funkčnosť
kontrolných bodov a dostupnosť niektorých herných máp. Tieto kombinácie sú
popísané v príslušných sekciách ďalej v tomto manuáli.
22
INTERAKCIE S OKOLITÝM SVETOM
Svet Painkillera je plný
objektov a predmetov,
s ktorými je možno
úplne slobodne pohybovať a ktoré podliehajú
poškodeniu či zničeniu.
Mnohé môžu byť schránkami, a môžu tak obsahovať užitočné veci, napríklad zbrane či brnenia. Iné budú
zdrojom nečakaných explózií a nebezpečných materiálov a môžu pri správnom
zachádzaní zraniť nepriateľov alebo teba samotného, pokiaľ nebudeš opatrný!
Niektoré z predmetov určených k manipulácii či zničeniu:
• Barely: Drevené či oceľové barely sú nebezpečné. Naplnené traskavinou spôsobujú pri zničení silnú detonáciu.
• Truhly a urny: Tieto ľahko zničiteľné objekty väčšinou obsahujú zlato.
• Bedne: Drevené bedne je možné veľmi ľahko zničiť a spravidla obsahujú
užitočné predmety, napríklad brnenie a muníciu.
• Sklo: V Painkillerovi väčšina okien a vôbec sklenených predmetov podlieha
deštrukcii. Aj keď je spravidla len pramálo dôvodov k ničeniu týchto objektov,
spôsobuje to prinajmenšom radosť. Pri demolácii rozličných objektov je možné
použiť ľubovoľnú zbraň z arzenálu. Pokiaľ sa bude vo vnútri objektu nachádzať
skrytý predmet, vypadne nezávisle na sile použitej zbrane nezničený von. Mnohé
tieto objekty môžu byť tlačené a ľubovoľne posúvané za použitia hrubej sily.
PREDMETY A POWER-UPY
Mnoho úkazov a kľúčových predmetov v hre, ktoré stretneš, bude dôležitých
pre tvoj úspech. Všetky idú zobrať jednoducho tak, že cez ne prejdeš. Bežné
predmety a power-upy zahrňujú:
• Mega-pack: Náboje a strelivo do všetkých zbraní.
23
• Brnenie: Zvýši silu a odolnosť tvojho obleku – k dispozícii
sú tri rôzne odolné druhy brnenia.
• Náboje pre guľomet
• Kontrolný bod: Zakaždým, keď dôjde k vyčisteniu určitej
sekcie levelu, zjaví sa tento žiariaci kontrolný bod. Po prejdení
dôjde k automatickému uloženiu hry. Pri obtiažnosti Snívanie
tiež dôjde k plnej regenerácii zdravia a pri hraní na obtiažnosť
Nespavosť pridá kontrolný bod malé uzdravenie.
• Munícia do vrhača hviezdic
• Munícia pre bleskomet
• Koniec levelu: Vždy po dokončení úrovne sa objaví masa
víriacej energie, do ktorej je treba vojsť, aby došlo k presunu
do ďalšieho levelu.
• Munícia do zmrazovača
24
• Zlaťáky (viac informácií viď Tarotové karty a Zlaťáky)
• Munícia do granátometu
• Munícia do raketometu
• Náboje do brokovnice
• Munícia do kolíkovača
• Duše: Každým zabitím protivník zanechá na mieste na pár
okamžikov svoju dušu. (Viac informácií viď sekcia Duše.)
• Tarotové karty (viac informácií viď Tarotové karty a Zlaťáky)
25
Duše
Zakaždým, keď zabiješ protivníka, jeho telo zmizne a zanechá po sebe na pár
okamžikov svoju dušu. Jej zobratím ti pridá jeden bod zdravia, ale to je to najmenšie, k čomu zbieranie duší slúži… Vždy, keď nazbieraš 66 týchto duší, premeníš sa v samotného démona. Čoby démon vidíš svet úplne inak – všetko okolo
teba je čiernobiele a živé telá tvojich nepriateľov horia v červenom ohni. Teraz
nemôžeš byť zranený žiadnym bežným útokom, a tak si užívaj voľnosť besnenie
a ničenie všetkého živého v tvojom dosahu – démonom budeš len na krátky čas!
Poznámka: Na obtiažnosť Trauma (najvyššia obtiažnosť hry) sa v hre nevyskytujú
žiadne duše.
Tarotové karty a zlaťáky
V každej mape sa skrýva jedna či viac
tarotových kariet, ktoré ťa po zobratí
obdaria špeciálnymi silami a schopnosťami. Ich moc je tak veľká, že boli dômyselne ukryté a niektoré niesú uvoľnené
– nedostaneš ich, dokiaľ nesplníš daný
level za určitých podmienok, napríklad
za použití iba jednej zbrane, apod. (Po
ukončení mapy sa zobrazia podmienky
pre uvoľnenie nových kariet v mape.)
Hru je možné samozrejme vyhrať aj
bez použitia jedinej tarotovej karty, ničmenej efekt týchto kariet ti môže všeličo
výrazne uľahčiť. V hre sú dva základné typy tarotových kariet:
Zlaté (dočasné) karty: Tie môžu byť použité iba jedenkrát v danej mape.
Strieborné (stále) karty: Tie môžu byť používané v danej mape aj opakovane.
Medzi jednotlivými mapami môžeš
pristúpiť k tarotovému stolu kliknutím
na ikonu karty v spodnom pravom
rohu obrazovky. Na hracom stole
môžeš potom zvoliť tie karty, ktoré sa
použijú pre ďalšiu mapu. Voliť sa dá
zo všetkých zatiaľ nazhromaždených
kariet. K dispozícii sú voľné polia pre
tri dočasné karty a pre dve karty stále.
Tieto potom budú jedinými aktívnymi
26
kartami v nadchádzajúcom leveli. Rozloženie kariet môžeš meniť iba medzi
jednotlivými levelmi, nikdy behom hry. Všetky tvoje strieborné karty sú na
hracom stole usporiadané v rade hore, zatiaľ čo všetky zatiaľ pozbierané zlaté
karty v dolnej časti. Pre viac informácií o jednotlivých kartách po nich stačí
prejsť myšou. Názov karty, jej funkcie a cena za umiestenie do aktívneho poľa sa
zobrazí vľavo v informačnom poli. Aktuálny obnos zlata (získaný v pozbieraných
minciach, šperkoch a artefaktoch), ktorý môžeš použiť pri umiesťovaní kariet
do polí, sa zobrazuje na počítadle vpravo od svietiaceho kryštálu. Kartu je
možné aktivovať pretiahnutím na prázdne pole. Strieborné karty sa pokladajú
do dvoch pozícií označených pentagramami. Zlaté karty sa umiestňujú do troch
pozícií označených presýpacími hodinami. Pokiaľ kartu nechceš použiť, upustíš
ju nájdením na prázdne pole hore (strieborné karty) alebo dole (zlaté karty)
a kliknutím na tlačítko myši.
Ponuku tarotových kariet opustíš kliknutím na červený kryštál vedľa počítadla
zlata a vrátiš sa do obrazovky Štartu úrovne.
Položením tarotovej karty na príslušné aktivačné pole vlastne žiadaš vyššie
mocnosti, aby ti prepožičali schopnosti či bonusy zobrazené na karte. A tu prichádza
na rad zlato – tým práve za umiestenie príslušnej karty platíš. Zlaté mince a ďalšie
cenné predmety sa môžu nachádzať kdekoľvek v mape, najčastejšie vo vnútri
debien, urien, barelov, truhiel a ďalších nádob. Tie najcennejšie predmety potom
môžeš nájsť iba v tajných lokalitách. Zlata sa hodí vždy hodne, a tak je treba ho
poctivo zbierať – bez neho sú karty bezcennými zbytočnosťami. V prípade, že
nemáš pre umiestenie a aktiváciu príslušnej karty dosť peňazí, hra ťa na túto
skutočnosť upozorní.
Pri vrátení karty z hracieho stolu späť (napríklad pri výmene kariet) je ti vždy
polovica ceny karty v zlate vrátená. Karta sa deaktivuje pretiahnutím na prázdne
pole hore (strieborné karty) alebo dole (zlaté karty) a kliknutím na tlačítko myši.
Účinok striebornej karty nastáva okamžite po jej umiestení do poľa na hracom
stole. Pokiaľ napríklad umiestniš kartu Chamtivosť, bude sa v budúcej mape
nachádzať dvakrát viac zlata než obvykle.
Naproti tomu zlaté karty nenadobúdajú svoje účinnosti v ďalšej mape automaticky,
ale len vtedy, až vyvoláš akciu Použi zlaté karty. Akonáhle zlatú kartu aktivuješ,
beží zhruba 30 sekúnd času, po ktorý bude karta plniť svoj účel (čas trvania je
možné upraviť ďalšou kartou). Po použití už túto zlatú kartu nejde v aktuálnom
leveli znovu použiť (výnimkou je situácia, keď máš na hracom poli aktívnu
27
striebornú kartu, ktorá umožňuje viaceré používanie zlatých kariet). Zoznam
všetkých tarotových kariet s popisom je možné nájsť v Dodatku A v tomto
manuáli. Poznámka: Dostupnosť tarotových kariet závisí do značnej miery na
zvolenej obtiažnosti hry. Hra pri obtiažnosti Snívanie neponúka žiadne tarotové
karty a pri obtiažnostiach Nespavosť a Noční mora je v hre k dispozícii iba
limitovaný počet kariet. Iba úroveň Trauma zaručuje výskyt všetkých tarotových
kariet v hre.
SKÓRE A LEVEL HRDINU
Vďaka Tabuľke je možné mať prehľad o rôznych štatistických údajoch v hre
a o aktuálnej situácii. Pri východzom nastavení je možné zobrazenie Tabuľky
vyvolať stlačením a podržaním klávesy TAB. V tabuľke sú zobrazené nasledujúce
údaje: • Čas hry: Čas, ktorý ubehol od štartu aktuálnej mapy
• Obtiažnosť: Nastavenie obtiažnosti hry
• Zabité monštrá
• Zobrané duše
• Nájdené brnenia
• Zlato
• Sväté predmety
• Zobraná munícia
• Objektov zničeno
• Skrýše
28
Počínaje zabitými monštrami zobrazuje zoznam tieto položky v pomerovom
tvare. Hodnota naľavo od lomítka je počet nájdených predmetov a hodnota
napravo udáva celkový počet predmetov v aktuálnej mape. Zabité Monštrá 057/
249, znamená, že bolo zabitých 57 z celkových 249 príšer v mape.
MONŠTRÁ
Painkiller sa priamo hemží všetkými možnými príšerami, ktoré sú stvorené
a predurčené iba k jednému cieľu – zničiť ťa skôr, než uspeješ.
Amputant
Títo ghoulovia sú majstrami prekvapenia, pretože im nerobí
problémy chodenie po stropoch a stenách, vrhajú sa potom na
teba v momentoch, keď to čakáš najmenej.
Víla smrti
Víly smrti patria medzi najhroznejšie kúsky v inventári
posmrtného života. Ich uši-trhajúci rev a duši-sajúci dotyk
navodí slepé zúfalstvo a na čas môžeš prísť o zrak.
Nerad
Neradi sú veľmi nebezpeční, ovládajú dva spôsoby útočenia.
Na diaľku používajú osvedčenú metódu „valiacu sa delovú
guľu“ a pri blízkych kontaktoch sa s obľubou vrhajú na obeť za
použitia svojich ostrých zubov.
Kostej
Tento zloduch nie je tak úplne obyčajným kostlivcom. Útočí
spravidla svojimi zubami a niektorí ti dokážu ukradnúť duše
k doplneniu svojho zdravia. Pri zničení Kostej exploduje a po
okolí sa všetkými smermi rozprsknú drobné ostré úlomky
kostí.
29
Temný Ninja
Týchto padlých bojovníkov je viac druhov, všetci veľmi
smrtiaci. Niektorí k útoku používajú shurikeny či šípky. Iní sa
zas dokážu teleportovať v zlomku sekundy z jedného miesta
na druhé alebo neskutočne ďaleko a vysoko skákať.
Diablov kňaz
Kňazi diabla sa hojne zdržujú vo vybraných mapách. Nechať
si ich pustiť príliš k telu môže byť úplne fatálnou chybou.
Útočia bez výstrahy svojou palicou a jedové výpary z nich
ťa môžu na čas spomaliť, alebo dokonca na krátku dobu
otráviť.
Zlovoľný kňaz
Títo kňazi zla znamenajú hrozbu na akúkoľvek vzdialenosť.
So sebou si vždy nesú dve sekery, ktoré po tebe švihnú alebo
pri blízkom súboji bez váhania použijú v snahe ťa rozkrájať.
Samuraj Kruťas
S horiacimi katanami týchto krutých samurajov sa akosi
musí počítať. Pálenie a krájanie tvojho mäsa totiž spôsobuje
značné zranenia. Na väčšiu vzdialenosť samuraj Kruťas
dokáže mrhať dýky katane i fireball. Niektorí vo chvíli, keď
prichádza koniec, explodujú a presunú svoju životnú energiu
do okolitých príšer!
Kat
Väčšina katov si obľúbila veľké sekery so dvoma čepeľami,
ktorými svojich nepriateľov režú a krájajú na krvavé ragú.
Niektorí z nich ťa môžu prekvapiť vrhom sekery, podobným
tvojej vlastnej technike so zbraňou Painkiller. Kati tiež
s obľubou sekerami otvárajú mŕtve telá neradov a iných
katov, čím uvoľňujú krvilačných pavúkov. Tí sa potom na teba vrhajú a značne
znepríjemňujú boj!
30
Šialenec
Nebezpeční za živa aj mŕtvi – to sú šialenci. Dostať sa čo
najbližšie k tebe a za mohutnej explózie svojej vlastnej hlavy
ťa zraniť, naozaj šialené spôsoby. Po smrti po sebe zanechajú
dušu. Tá však ani zďaleka nemá hojivé účinky ako duša
ostatných netvorov – duša šialenca ti zdravie uberá.
Duch
Aj keď sú duchovia stvorený z hmly a pary, sú aj tak
zákernými bytosťami, pretože dokážu pri dotyku vysávať
tvoje zdravie. Keďže ich nejde zabiť žiadnou známou
zbraňou, jedinou šancou je udržať si od nich odstup a dúfať,
že sa vyparia na večnosť.
Pekelný anjel
Títo veľmi inšpiratívni tvorovia sú zmesou všetkého možného.
Vyzbrojení širokou škálou zbraní od dosiek, posiatych
hrdzavými klincami, po elektrické obušky a raketomety,
dokážu po tebe z diaľky hádzať molotovové kokteily, ktoré
ťa, pokiaľ máš tu smolu, že stojíš v ceste, namieste zapália.
Gangstri z pekla
Rovnako ako pekelní anjeli majú po ruke aj gangstri z Pekla
rôzne typy zbraní. Predviesť sa môžu nielen s obyčajnou
tyčou či fľašou s odbitým hrdlom, ale aj s vyspelou smrtiacou
technológiou (guľometmi, mínometmi s explozívnym
arzenálom). Akonáhle im dôjde munícia, skúsia svoju úlohu
splniť „telo na telo“, keď sa na teba vrhnú v snahe uštedriť ti
hlavičku.
Malomocný kňaz
S týmto rádom kňazov to nebudeš mať ľahké. Sú vybavení
ochranným magickým štítom, čo predstavuje problém v tvojej
snahe ich poslať do pekiel. Mohutné kópie neslúžia len na
ozdobu, malomocný kňaz ich po tebe z diaľky bez váhania
mrští. Títo kňazi tiež dokážu levitovať mŕtvoly ostatných
príšer a hádzať s nimi.
31
Chudák
Chudák nebude otáľať a vďaka dlhým skokom je u teba
hneď, aby zaútočil. Jeho schopnosť regenerácie, ktorú zvláda
vďaky modleniu, znamená iba jedno – zabiť, čo najrýchlejšie
to ide! I ťažko zranený chudák nadobudne behom pár chvíľ
svoju všetku energiu, pokiaľ prestanete útočiť.
Mäso-komando
Plameňomet s granátometom, tvoriace základnú výbavu,
delá z týchto zrúd sú desivou hrozbou aj pri väčších
vzdialenostiach. Keďže sú imúnni voči väčšine zbraní, dajú
sa zabiť iba výbuchom, ktorý ich roztrhá na kusy.
Psychouš
Nabrúsené kosy znamenajú ostrú smrť a tak to má psychouš
rád. Niektorí disponujú základnými magickými schopnosťami
a dokážu zoslať kúzlo, ktoré na okamžik úplne ochromia
tvoju zbraň.
Sado-komando
Títo tvorovia väčšinou útočia z diaľky svojimi dvoma
samopalmi. Ich palebnú silu je možné zredukovať, po
strate samopalu a uvoľnení jednej ruky dokážu prekvapiť
špeciálnym útokom na diaľku…
Kosterník
Sálajúci útok kosterníka za podpory pušky s bajonetom
určite nepoteší. Keď je reč o sálaní, mäso-komando občas
neleňoší a kosterníka trochu zapáli, čím mu ale výrazne zvýši
silu útoku.
32
Lebkoun
Veľkí a zlí lebkouni, často v spojení s anjelmi a gangstrami,
disponujú puškou s upiľovanou hlavňou. Nezriedka popadnú najbližšieho gangstra a použijú ho pri útoku ako živý štít.
Niektorí lebkouni si pri útoku zapália vlastnú hlavu a potom
je ohavnosti učinené zadosť – stávajú sa nezraniteľnými.
Templár
Templári sú protrelí bojovníci, útočiaci postaro kušami
na veľkú diaľku, často aj dávkou horiacich šípok. Vybavení
a chránení sú ťažkými nezničiteľnými štítmi. V bojovej
tlačenici nezaváhajú a použijú ich k zasiahnutiu ťažkých rán.
Vampíry
Tí menší sa trénujú maximálne v hádzaní svojich nožov
a nepredstavujú nič než drobný problém. Pokiaľ však zabudneš
ich mŕtve tela náležite spracovať (roztrhať na kusy výbuchom),
stanú sa z nich veľkí upíry. Ich drvivý direkt päsťou a hádzanie
zombií na diaľku už určitú hrozbu predstavujú. Tretím typom
je vampír obrovský. Táto príšera dokáže metať mohutné
balvany a triasť stenami, až sa s rachotom rútia kusy stropu, takže pozor! Skoliť
túto obludu dá celkom veľa práce.
Čarodejnice
Čarodejnice môžu veľmi škodiť iba dotykom na blízko.
Z diaľky po tebe budú vrhať oheň a je doporučené veľmi
usilovne sa uhýbať. Čarodejnice môžu vyvolať kŕdeľ
krvilačných krkavcov, ktorí za ne odvedú špinavú prácu. Není
vôbec ľahké ich v lete zasiahnuť.
33
Zombie
Za pomalosťou zombií sa skrýva tvrdá vytrvalosť. Ich sila
spočíva v odolnosti voči všetkým typom útokov až na zásah
hlavy – tam ich musíte trafiť, aby sa odobrali na večnosť.
Zombie válečník
Rýchly sled zrazenia štítom na zem a následný pokus
o zabodnutie tvojej maličkosti mečom patrí do základných
technik týchto bojovníkov. Obyčajne sa zdržujú v blízkosti
zombií bojovníkov.
Zombie bojovník
Stretnúť sa dá s dvoma druhmi týchto bojovníkov. Nebezpečnou sa príšera stáva s mečom či palicou a pravé peklo nastáva,
keď bojovníka o hlavu pripraví zombie válečník. Miesto smrti
nasleduje záchvat zúrivosti a sily, kde zombie bojovník napadá
všetko, čo mu stojí v ceste.
BOSSOVIA
Tvojim hlavným poslaním je likvidácia štyroch najmocnejších generálov
Luciferovej armády. Títo bossovia úrovňou sú tým najtvrdším a najkrutejším
nebezpečenstvom na tvojej ceste v hre – a v súboji proti nim stojíš vždy sám.
Predstavenie ich síl a moci necháme na nich. Stačí, keď dodáme, že bossa poznáš
bezpečne a hneď, akonáhle ho uvidíš a staneš proti nemu tvárou v tvár.
34
HRA PO SIETI
Multiplayer ponúka možnosť otestovať si svoje schopnosti v hre Painkiller proti
ostatným hráčom v sieti (miestna sieť – LAN alebo Internet).
HERNÉ MÓDY
Hra Painkiller ponúka po sieti celkom päť rôznych herných módov.
Free-for-All
Toto je klasický súboj viac hráčov, kde každý hrá čisto sám za seba. Úlohou
je zabiť čo najviac súperov behom časového limitu daného serverom, alebo
dosiahnuť určitého frag-limitu čiže počtu zabití. Pravidla sú veľmi ľahké – si sám
a každý sám za seba. Hráč, ktorý dosiahne fraglimitu alebo behom časového
limitu najviac skóruje, vyhráva.
Team Deathmatch
Toto je tímová hra, kde hráči navzájom spolupracujú v tíme. Snahou oboch
súperiacich tímov je získať na nepriateľoch čo najviac fragov behom daného
časového limitu. Tím, ktorý dosiahne fraglimitu alebo behom časového limitu
dosiahne vyššieho počtu zabití, vyhráva.
People Can Fly
Bežný súboj dostáva v tejto zaujímavej variaci nový rozmer, keď na samotnú hranicu
tlačia požiadavky na tvoj skill. Úlohou je dosiahnuť fraglimitu alebo viackrát zabiť
súpera pred vypršaním času, avšak iba s použitím raketometu/guľometu. Hlavný
vtip je v tom, že súpera je možné zraniť iba vtedy, keď sa zrovna nachádza vo
vzduchu. People Can Fly sa hrá v dvoch špeciálnych multiplayer mapách, ktoré
niesú pre iné módy hrania po sieti k dispozícii.
Voosh
Tento mód postaví do arény všetkých bez rozdielu s rovnakou zbraňou
s nekonečnou muníciou a v mape nenájdeš žiadnu inú zbraň ani strelivo. Po
určitom časovom intervale dôjde u všetkých hráčov rovnako k zmene zbrane.
(Poradie prepínaných zbraní môže byť na serveri pevne nastavené, či volené
náhodne.)
35
The Light Bearer
V tomto hernom móde je v mape k dispozícii power-up zvaný Amok (40% väčšie
poškodenie útokom), jeho účinnosť nikdy nekončí! Hráč, ktorý sa ho zmocní,
môže tento power-up používať až do svojej smrti, potom je Amok opäť k dispozícii
ostatným. Výhercom súboja sa stáva ten, kto má Amok v okamžiku dosiahnutia
fraglimitu alebo časového limitu.
MULTIPLAYER MENU
Pre prístup do Menu multiplayeru nájdite na
položku Hra po sieti v Hlavnom menu.
Ponuka obsahuje tri voľby:
• Pripojiť: Táto voľba ťa pripojí do hry po sieti
(LAN) alebo po Internete hosťujúcej iným
hráčom.
• Vytvoriť hru: Umožní nastaviť a vytvoriť vlastnú hru (server) pre LAN či Internet.
• Nastavenie hráča: Nastavenie nicku, tímu, parametrov pripojení a úprava vzhľadu tvojho hrdinu.
Pripojiť k hre Pre pripojenie sa do hry hosťujúcej
iným hráčom klikni na Pripojiť v Menu multiplayeru. Pre neskorší návrat späť do Multiplayer
menu stlač Späť.
Ponukové okno Pripojenie k hre je rozdelené do
troch častí, medzi ktorými sa prepína pomocou
záložiek zobrazených hore:
• Internet: Vypíše zoznam všetkých dostupných
internetových hier.
• LAN: Zobrazí všetky práve prebiehajúce hry na LAN (lokálna sieť).
• Obľúbené: Zoznam všetkých tvojich obľúbených herných serverov. K zaradeniu určitého serveru do Obľúbených jednoducho server zvýrazni a označ ho ako
obľúbený.
Hra Painkiller začne všetky dostupné servery sama vyhľadávať ihneď po otvorení
ponukovej obrazovky Pripojiť k hre. Aktuálne hry sú zobrazené v zozname a dole
sú k dispozícii údaje o počte nájdených serverov a hráčov. Pokiaľ neni nájdený ani
jeden server, hra zobrazí upozornenie.
36
Tlačítko Obnoviť slúži k znovuspusteniu vyhľadávania serverov.
Na obrazovke Pripojiť k hre sú k dispozícii nasledujúce informácie o každej z prebiehajúcich nájdených hier:
• Názov serveru: Meno herného serveru (špecifikované hostiteľom hry).
• Mapa: Meno práve prebiehajúcej mapy v hre.
• Hráči: Aktuálny počet hráčov v hre.
• Hra: Herný mód, pod ktorým sa práve na serveri hrá (pre viac informácií čítaj
sekciu Herné módy).
• Ping: Priemerné číslo, udávajúce v milisekundách aktuálne omeškanie medzi
tvojim počítačom a herným serverom. Čím nižší ping, tým rýchlejšia je komunikácia tvojej hry so serverom.
• IP: Obligátna IP adresa herného serveru. Zo zoznamu vyber hru a klikni na
Pripojiť sa. Pokiaľ sa chceš pripojiť do súkromnej hry a znáš IP adresu serveru,
klikni na Zadaj IP, napíš IP adresu a spusť hru kliknutím na Pripojiť sa. Pokiaľ je
hra zaheslovaná, budeš automaticky pred pripojením požiadaný o heslo. Vytvoriť
hru Painkiller ponúka možnosť hosťovať po sieti vlastnú hru kliknutím na tlačítko
Vytvoriť hru v ponuke Multiplayer menu
Menu Vytvoriť hru je rozdelené na
sekciu Základnú a Pokročilú. Tie sú
prístupné cez horné záložky. Pre neskorší návrat späť do Multiplayer menu stlač
Späť.
Základné ponukové okno obsahuje
základné voľby pre nastavenie a spustenie hry po sieti:
• Názov servera: Toto bude meno
servera, ktoré uvidia ostatní pripojujúci sa hráči v ponukovom okne Pripojiť
k hre. Meno zadaj kliknutím na Názov
servera a odstránením stávajúceho mena klávesom Backspace. Teraz jednoducho
zadaj nove meno pre server a stlač Enter.
• Heslo servera: Pokiaľ je treba hru chrániť pred ostatnými hráčmi, je možné
tu zadať heslo, ktoré znemožní pripojenie všetkým, ktorí ho nepoznajú. Heslo
zadaj kliknutím na Heslo servera, vlož text a stlač kláves Enter. Pre odstránenie
hesla (odheslovanie servera) klikni na Heslo servera a klávesom Backspace heslo
stávajúce vymaž.
• Port servera: Tu sa nastavuje komunikačný port, po ktorom bude tvoj herný
37
server komunikovať s okolím a na ktorom bude k dispozícii. Vo väčšine prípadov
stačí ponechať východziu hodnotu. Pokiaľ je treba zadať nový port, klikni na
Port servera, zmaž aktuálnu hodnotu a vlož číslo portu.
• Mód: Nastavenie herného módu, ktorý bude tvoj server používať pre hru. (Pre
detailný popis herných módov v Painkillerovi čítaj sekciu Herné módy.)
• Max. hráčov: Táto voľba určuje maximálny povolený počet hráčov na serveru,
ktorí budú môcť hrať (2 až 16). Zmenu hodnoty preveď nájdením kurzoru na
pole Max. počet hráčov. Pravé tlačítko na myši počet zvyšuje, ľavé tlačítko nastavenie znižuje.
• Max. divákov: Táto voľba určuje maximálny počet divákov, čili hráčov, ktorí
budú na serveri, bez toho aby priamo hrali. Zmenu hodnoty preveď nájdením
kurzoru na pole Max. počet divákov. Pravé tlačítko na myši počet zvyšuje, ľavé
tlačítko nastavenie znižuje. • Fraglimit: Nastavenie počtu zabití nutného pre
ukončenie kola hry. Akonáhle ktorýkoľvek z hráčov tohto limitu dosiahne, stáva
sa víťazom. Hodnotu je možné meniť kliknutím na Fraglimit. Klávesom Backspace zmažte aktuálne číslo a po zadaní novej hodnoty stlačte Enter.
• Timelimit: Nastavenie dĺžky (v minútach) kola hry. Po vypršaní časového limitu
hra automaticky končí. Hodnotu je možné meniť kliknutím na Timelimit. Klávesom Backspace zmažte aktuálne číslo a po zadaní novej hodnoty stlačte Enter.
• Verejný server: Tu je možné nastaviť, či tvoj server bude viditeľný všetkým
hráčom (pokiaľ je toto pole zaškrtnuté), alebo či nebude viditeľný v zozname
dostupných herných serverov. Hráči sa potom na neho budú musieť pripojovať
priamo zadaním IP adresy.
Pokročilé ponukové okno obsahuje rôzne doplnkové voľby hry:
• Team Damage: Kolegov v tíme nejde pri bežnej tímovej hre streľbou zraniť.
Pri zapnutí tejto voľby sú hráči v tvojom
tíme zraňovaní rovnakou mierou ako
tvoji súperi.
• Stále zbrane: Východzie nastavenie
spôsobuje, že zbraň po zobratí zmizne a objaví sa opäť na rovnakom mieste
až po chvíli. Pri zapnutí tejto voľby sú
zbrane neustále k dispozícii a z mapy
nemiznú.
• Power-ups: Po zaškrtnutí tejto voľby
sú v hre k dispozícii power-upy pre
multiplayer.
• Upustiť power-up: Táto voľba spôsobí, že hráč po smrti upustí power-up, ktorý
38
niesol, hneď vedľa seba. Ten potom na zemi zostane tak dlho, dokiaľ ho niekto nezoberie. Pokiaľ je táto voľba neaktívna, power-up „umiera“ aj s hráčom
– prestáva existovať.
• Povoliť bunnyhopping: Bunnyhopping (tiež známy ako strafe-jumping) je
pokročilá technika pohybu. Tento pohyb vzniká kombináciou skokov, rýchlych
úkrokov a pohybu vpred. Pokiaľ chceš hráčom na servere zabrániť používanie
tejto techniky, vypni túto voľbu.
• Povoliť brightskiny: Táto voľba zosvetľuje povrch a tieňovanie všetkých hráčov,
a tí sú potom lepšie viditeľní, obzvlášť v temných leveloch. Pokiaľ sú teda napríklad nepriatelia odetí „vo svetlom“, môžeš ich v tme lepšie vidieť a zamerať. Pokiaľ je táto voľba neaktívna, nie sú spoluhráči v tíme a súperi s týmito svetlými
textúrami zobrazovaní.
• Povoliť rocket jump vpred: Tento skok za použitia rakety je užitočná a pokročilá technika. Jediným mohutným skokom je možné ihneď premiestniť na pomerne dlhú vzdialenosť. Pokiaľ je táto voľba vypnutá, je rocket jump vpred na servere
zakázaný.
• Brightskiny pre tím: Zapne odetie všetkých spoluhráčov z tvojho tímu do tzv.
brightskinov.
• Brightskiny pre súpera: Zapne odetie všetkých protihráčov do tzv. brightskinov. Spodná časť ponukového okna Vytvoriť hru obsahuje zoznam Dostupné
mapy, zahŕňajúce všetky mapy, ktoré sú k dispozícii. Ďalej je tu zoznam Mapy
pre server, obsahujúci všetky mapy, ktoré boli pre tento server vybraté. Pokiaľ je
v Mapách pre server vybratých viac máp, striedajú sa na servere v takom poradí,
ktoré udáva tento zoznam. Mapa sa hrá do naplnenia fraglimitu alebo časového
limitu a hra sa potom presúva do ďalšieho levelu. Mapu v zoznamoch Dostupné
mapy a Mapy pre server označíš tak, že na ňu klikneš. Ovládacie prvky medzi
oboma zoznamami umožňujú s označenou mapou manipulovať: • Nahor: Pohybuje zvolenou mapou v menu Mapy pre server smerom nahor. Každé stisnutie
tohoto tlačítka posunie položku o jeden riadok vyššie.
• Pridať: Pridá zvolenú mapu v menu Dostupné mapy do zoznamu máp Mapy
pre server.
• Pridať všetko: Pridá všetky mapy zo zoznamu Dostupné mapy do Máp pre
server.
• Odebrať všetko: Odoberie všetky mapy zo zoznamu Máp pre server.
• Odobrať: Odoberie označenú mapu zo zoznamu Máp pre server.
• Dole: Pohybuje zvolenou mapou v menu Mapy pre server smerom nadol. Každé
stisnutie tlačítka Dole posunie položku o jeden riadok nižšie. V momente, kedy
sú všetky voľby pre hru riadne nastavené, klikni na Štart. Hra sa spustí a hráči sa
39
môžu začať pripojovať.
NASTAVENIE HRÁČA
Toto nastavenie sa týka zmien nicku, vzhľadu hrdinu, nastavenia tímu, voľby
rýchlosti pripojenia a úpravy CD key. Menu je otvorené poklepaním na položku
Nastavenie hráča, nachádzajúce sa v Multiplayer menu. Pre návrat späť do ponuky Multiplayer menu stisni tlačítko Späť. Zoznam dostupných nastavení v ponuke
Volieb hráča:
• Meno: Umožňuje zmeniť meno, pod ktorým budeš vystupovať v samotnej
hre. Zmenu urob kliknutím myši na
Meno, aktuálne meno je možné vymazať klávesou Backspace. Vlož nové
meno a stisni Enter. Pri zadávaní mena
je možné zadávať aj špeciálne znaky a
meniť farby pomocou spodného zoznamu znakov a farieb.
• Meno tímu: Zvolí meno tímu, za
ktorý budeš hrať. Zmenu urob na poli
Meno tímu a pravým, respektíve ľavým
tlačítkom vyber jednu z ponúkaných
možností.
• Rýchlosť pripojenia: Umožňuje zvoliť typ pripojenia, ktorý budeš pre hru po
sieti používať. Výber urob na poli Rýchlosť pripojenia a pravým, respektíve ľavým
tlačítkom vyber jednu z ponúkaných možností. Pre dosiahnutie maximálneho
výkonu pri hre po sieti sa uisti, že bol zvolený správny typ pripojenia.
CHATOVANIE
Behom hry po sieti je možné ostatným hráčom posielať správy a tiež od nich
správy prijímať. K dispozícii sú nasledujúce voľby: • povedz všetkým: Tvoja
správa je vysielaná všetkým hráčom v hre. • Tímová správa: Behom tímovej hry
je možné posielať text len spoluhráčom v tíme. Posielaniu správ, rovnako ako
aj ostatným akciám v Painkillerovi, je možné priradiť určitú klávesu. Poslanie
správy sa vykoná stisnutím príslušnej priradenej klávesy, zadaním textu a stisnutím
klávesy Enter.
POWER-UPY PRE MULTIPLAYER
Tarotové karty aj s ich bonusmi zo singleplayeru nie sú v hre po sieti k dispozícii,
avšak v režime multiplayer sa nachádzajú samostatné power-upy s podobnými
40
účinkami. Je možné ich nájsť v multiplayer mapách niekedy na ťažko
dostupných miestach. K objaveniu ich polohy ti tiež môže pomôcť počúvanie ich
nezameniteľného zvuku, ktorý vydávajú. V hre sú celkom tri rôzne power-upy:
• Imuna: Pôsobí podobne ako účinok tarotovej karty železná vôľa – si imúnny
voči všetkým útokom.
• Amok: Dočasne zaistí štvornásobnú silu tvojich zbraní.
• Zbroj: Dočasne vylepší výkon a schopnosti tvojich zbraní.
TIPY
• Pozorne sleduj okolie a hľadaj v mapách skryté miesta – okrem zbraní, brnení
a bonusov je možné nájsť aj drahé artefakty, ktoré uľahčia používanie tarotových
kariet.
• Pri ničení a prehľadávanie objektov neplytvaj cennou muníciou – používaj
Painkillera, ktorý všetko hravo roztriešti.
• Pri používaní kolíkovača sa nauč používať granátomet pre udržanie nepriateľov v úzkych.
• Kolíkovač je veľmi silnou, ale pomalou zbraňou. Pri konfrontácii s väčším
počtom nepriateľov si zaisti dostatok miesta a času na bezpečné nabitie a zamierenie.
• Kľúčom k úspechu je pri používaní brokovnice čo najbližší kontakt s cieľom.
Rozpútaj zmätok vyhodením barelov do vzduchu a demoláciou predmetov okolo
seba, zatiaľ čo sa prikradneš tesne k stvore a umlčíš ju dvojhlavňovým bozkom.
• Nadmieru efektná sa javí technika rakety a guľometu – rakety otĺkajú príšery
okolo, zatiaľ čo guľomet zametá zbytky.
• Železné a oceľové barely je treba využívať – nažeň k nim pokiaľ možno mnoho
nepriateľov a odpálením barelu potom zaistíš kvalitný výsledok pri nízkej spotrebe munície.
• Pri otváraní debien, ktoré sa nachádzajú blízko vody či priepasti, buď opatrný.
Príliš nešetrné spôsoby otvárania môžu navždy debnu aj s drahocenným obsahom zmiesť z tvojho dosahu.
• Templárov je občas ťažké zasiahnuť vďaka ich štítom. Istý zásah je možné poistiť tak, že si počkáš v rozumnej vzdialenosti, až pokľakne, aby mohol vystreliť.
Zaútoč presne v momente, kedy odklápa svoj štít, a zavčas sa vyhni letiacej šípke.
• Pozor na okolie – mnoho príšer schopných útoku na blízko, ale aj na diaľku,
sa v prípade, že sa v tvojej blízkosti nachádza dosť dotierajúcich príšer, rozhodne
útočiť bezpečne z diaľky.
• Niektoré stvory bežne zvládajú techniku rozpútania zmätku a chaosu a interakciou s okolím. Napríklad lebkoun môže gangstera použiť ako živý štít, s ktorým
sa potom ďalej blíži a útočí.
41
Technická podpora
Zárukou maximálnej spoľahlivosti hier TopCD je tiež dôkladný betatesting.
Každá hra je pred svojim vydaním testovaná na niekoľkých počítačových zostavách
s rôznymi systémami. Pokiaľ sa Vám bude hra chovať nekorektne ( počítač
zamrzne, zlé zobrazovanie textúr, chybové hlášky a pod.), navštívte prosím naše
internetové stránky
www.topcd.cz sekcia POMOC,
kde sa nachádzajú návrhy riešenia prípadných problémov. Tieto stránky sú
pravidelne aktualizované a okrem návrhov riešenia prípadných problémov tu
nájdete aktuálne patche, jednotlivé CD kľúče a tiež obsiahlu kapitolu riešenia
najčastejších dotazov. Než sa na oddelení technickej podpory obrátite, odporúčame
najprv navštíviť práve tieto stránky.
Tu uvádzame niekoľko tipov, ktoré predlžujú životnosť počítača a stabilitu
operačného systému:
Správa počítača
1. nepretaktovaný procesor
2. aktualizované verzie ovládačov hardwarového vybavenia (základná doska, grafická a zvuková karta a pod.)
3. aktualizované verzie operačného systému zo stránok Windows update
4. aktualizované verzie rozhrania DirectX
Behom inštalácie sa uistite že:
5. inštalácia programu prebieha s príslušnými administrátorskými právami (Windows 2000, XP)
6. máte deaktivovaný antivírový program a vypnuté všetky nepotrebné aplikácie
(MP3 prehrávač, diaľkové ovládanie TV tuneru a pod.)
7. program nespúšťajte na prenosnom počítači/notebooku/laptope; tieto systémy
nie sú primárne určené ku spúšťaniu hier a multimediálnych programov
8. Vaše PC nie je nakazené vírom
42
Pokiaľ sa Vám hru napriek tomu nepodarí správne nainštalovať alebo spustiť,
obráťte sa na naše Oddelenie technickej podpory:
Spol. KONKOL
Rázusova 754, 022 01 Čadca
email: [email protected]
Aby sme Vám mohli poradiť, ako hru správne spustiť a inštalovať, do emailu
nezabudnite pripísať nasledujúce informácie:
1. konfigurácia vášho PC; ide predovšetkým o:
a) procesor b) pamäť c) grafickú kartu
2. operačný systém vrátane verzie Service Packu
3. presný popis toho, ako sa Vám program chová
Pokiaľ nemáte prístup k internetu alebo sa vám nepodarí na stránkach
technickej pomoci prípadný problém vyriešiť, oddelenie technickej podpory
môžete kontaktovať tiež na telefónnom čísle +420 596 762 615 (po – pia 9 – 16).
Rovnako ako do emailu si prosím pripravte informácie ohľadne konfigurácie
vášho počítača.
Painkiller © 2004 DreamCatcher Interactive Inc.
Painkiller © 2007 US - ACTION, s.r.o.
DreamCatcher a logo DreamCatcher sú registrované obchodné známky spoločnosti
DreamCatcher Interactive Inc.. Ostatné logá a obchodné známky sú majetkom ich
právoplatných vlastníkov. Nepovolené kopírovanie, prenajímanie, požičiavanie, verejné
prevádzkovanie a šírenie je bez písomného súhlasu vydavateľa zakázané.
43
Download

Manuál SK - TOPCD.cz