GIMP Návod – KOLÁŽ
Cieľom bolo vytvoriť koláž z dostupných fotografií Letnej školy na Ústave Celoživotného
Vzdelávania. K dispozícií som mal tieto štyri fotografie:
Otvoril som si program GIMP. V menu Súbor – Nový si vytvorím základný podklad s ktorým
budem pracovať. Rozmery som si určil 800x600 podľa zadania úlohy. Tato biela plocha je základná
vrstva našej koláže.
Pomocou menu Súbor – Open as Layers som si otvoril podkladový obrázok (modro – zelená
grafika) ktorý som si stiahol z internetu a napasoval som pomocou Scale tool (Shift+T) na nas rozmer
800x600. Týmto krokom som si vytvoril ďalšiu vrstvu. Vrstvy sú zobrazené na pravej časti programu.
Následne nato som si podobným spôsobom pomocou menu Súbor – Open as Layers
pootváral pripravené štyri zdrojové fotografie z Letnej školy a pomocou nástroja Scale tool (Shift+T)
upravil rozmery do požadovanej veľkosti a pootočil som ich pomocou nástroja Rotate Tool (Shift+R).
Ďalej som pokračoval vytvorením tieňa pod fotografie. Pomocou nástroja Rectangle Tool (R)
som si vytvoril obdĺžniky kúsok väčšie ako je veľkosť fotografií a pomocou nástroja Fill Tool (shift+B)
som ich vyplnil tmavo-modrou a tmavo zelenou farbou ktorú som si zvolil z palety. Následne nato
som tieto obdĺžniky rozostril pomocou možnosti v menu programu: Filtre – Rozostrenie – Gausovo
rozostrenie, kde som tiež zvolil intenzitu rozostrenia. Takto vytvorene farebne obdĺžniky som
umiestnil pod fotografie. Spravil som to pomocou presunutia vrstiev v pravej časti programu.
Opäť pomocou menu Súbor – Open as Layers som importoval moje logo vytvorené
v programe Inkscape a upravil jeho veľkosť pomocou nástroja Scale tool (Shift+T).
Pod logo som vložil grafiku stromu. A to takýmto spôsobom: Z internetu som si stiahol Brush
stromu ( do vyhľadávača som zadal slovné spojenie Inkscape tree brush ). Tento Brush som aplikoval
pomocou nástroja Paintbrush Tool (P), kde som tiež zvolil jeho farbu a veľkosť. Takto aplikovaný
strom som rozostril pomocou možnosti v menu programu: Filtre – Rozostrenie – Gausovo rozostrenie,
kde som zvolil intenzitu rozostrenia.
Nakoniec som pridal text Letná Škola a Ústav Celoživotného Vzdelávania pomocou nástroja
Text Tool (T), kde som tiež zvolil veľkosť a farbu textu. Takto vytvorené textové vrstvy som duplikoval
– v pravej časti programu kde sú vrstvy som klikol na textové vrstvy pravím tlačítkom na myši
a z ponuky som vybral Duplikovať vrstvu. Takto duplikované spodné vrstvy som vyfarbil čiernou
farbou a rozostril opäť pomocou možnosti z menu: Filtre – Rozostrenie – Gausovo rozostrenie.
A tu je výsledný obrázok vytvorenej koláže:
Download

GIMP Návod – KOLÁŽ