PROJEKTY
RODINNÝCH DOMOV
PORFIX ZA 1€
Aktualizácia 2014
www.porfix.sk
Našou snahou je neustále zlepšovať kvalitu výrobkov PORFIX ale i kvalitu
a rozsah sprievodných služieb. Vďaka službe PROJEKT RODINNÉHO
DOMU PORFIX ZA 1 € ušetríte už v prvej fáze prípravy výstavby
vášho rodinného domu. Jedinou podmienkou je, aby ste svoj dom
postavili z PORFIXu.
PORFIX – BUNGALOV
Popis:
PORFIX - Bungalov je typ rodinného domu vhodný do rovinatého ale aj mierne svahovitého terénu. Umiestnenie
je vhodné na samostatný pozemok ale aj do zástavby s maximálne dvomi nadzemnými podlažiami. Poskytuje
pohodlné bývanie pre 4 osoby. Pracovňa sa dá jednoduchým zásahom do dispozície zmeniť na obytnú izbu.
parameter
hodnota
počet osôb
obytné miestnosti
zastavaná plocha (bez terás a chodníkov)
obostavaný priestor
celková úžitková plocha
celková obytná plocha
výška hrebeňa strechy od ±0,000
odporúčaná orientácia hl. vstupu
prízemie - úžitková plocha
poschodie - úžitková plocha
sklon strechy
odhadovaná cena domu „na kľúč“
odhadovaná cena hrubej stavby
cenníková cena prvkov PORFIX
cena projektu
cena situačného riešenia
4
2+1
128,7 m2
612,48 m3
104,14 m2
55,12 m2
4,713 m
JV,J,JZ
104,14 m2
15°
116 700 € (cena s DPH)
52 600 € (cena s DPH)
11 431,51 € (cena s DPH)
1 €* (cena s DPH)
180 € (cena s DPH)
*pri nákupe materiálu PORFIX podľa rozpisu v projekte
SUMÁRNY ROZPIS PRVKOV PORFIX
Výrobok
rozmer (mm)
Tvárnice PORFIX Plus
Tvárnice P2 - 480
Priečkovky
Priečkovky
U-profily
Nosný preklad
Nosný preklad
Nosný preklad
Nosný preklad
Nosný preklad
Nosný preklad
Nosný preklad
Samonosný preklad
Stropný nosník
Stropný nosník
Stropný nosník
Stropný nosník
Stropný nosník
Stropný nosník
Stropná vložka
Lepidlo
500x250x375
500x250x250
500x250x125
500x250x100
500x250x250
2 700x250x100
2 400x250x100
2 100x250x100
1 800x250x100
1 500x250x100
1 200x250x100
1 500x250x125
1 200x250x125
4 600
4 200
4 000
3 200
2 800
1 800
500x200x250
mj
m3
m3
m3
m3
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
kg
počet mj
41,2
11,8
3,7
1,35
6
6
6
12
3
3
3
8
1
12
7
5
27
7
1
733
1 002
počet paliet jednotková cena
27,4
7,9
2,5
0,9
0,125
11,5
0,84
86,00 €
82,00 €
86,00 €
86,00 €
3,25 €
36,45 €
32,35 €
26,05 €
22,40 €
17,70 €
14,15 €
19,80 €
9,70 €
43,55 €
39,80 €
37,85 €
24,70 €
21,60 €
13,85 €
2,05 €
0,18 €
cenníková cena spolu
bez DPH
3 543,20 €
967,60 €
318,20 €
116,10 €
19,50 €
218,70 €
194,10 €
312,60 €
67,20 €
53,10 €
42,45 €
158,40 €
9,70 €
522,60 €
278,60 €
189,25 €
666,90 €
151,20 €
13,85 €
1 502,65 €
180,36 €
9 526,26 €
Na prvky PORFIX je možné pri nákupe v stavebninách dostať zľavu.
s DPH
4 251,84 €
1 161,12 €
381,84 €
139,32 €
23,40 €
262,44 €
232,92 €
375,12 €
80,64 €
63,72 €
50,94 €
190,08 €
11,64 €
627,12 €
334,32 €
227,10 €
800,28 €
181,44 €
16,62 €
1 803,18 €
216,43 €
11 431,51 €
VIZUALIZÁCIE – BUNGALOV
Pôdorys
Pôdorys 1.N.P M=1:50
375
375
Legenda miestnos
Označ..
Názov
1.01
Zádver
1.02
Hala
1.03
Obýva
1.04
Jedále
1.05
Kuchyň
1.06
Technic
1.07
Kúpeľň
1.08
Izba
1.09
Pracov
1.10
Izba
Technická
miestnosť
OD
Kuchyňa
1 175
2,00 m2
125
1 800
125
Kúpeľňa + WC
1.07
6,70 m2
4 105
375
Izba
1.08
12,03 m2
950
250
135
115
1.05
10,75 m2
250
2 930
3 670
2 930
1.06
375
Obývacia izba
5 180
2 400
550
4 050
11 000
1.09
8,22 m2
375
Zádverie
1.01
5,14 m2
Izba
3 905
1.10
17,14 m2
375
375
1.03
17,66 m2
Pracovňa
2 915
1.02
11,89 m2
250
Hala
1.04
12,17 m2
940
Jedáleň
Hlavný vstup
5 000
2 200
4 800
12 000
375
375
0
Technická
miestnosť
OD
2,00 m2
125
1 800
125
Kúpeľňa + WC
1.07
6,70 m2
4 105
Izba
1.08
12,03 m2
375
2 930
1 175
250
135
1.05
10,75 m2
250
115
Kuchyňa
950
3 670
2 930
1.06
375
Legenda miestnosti
Označ..
Názov miest.
1.01
Zádverie
1.02
Hala
1.03
Obývacia izba
1.04
Jedáleň
1.05
Kuchyňa
1.06
Technická miestnosť
1.07
Kúpeľňa + WC
1.08
Izba
1.09
Pracovňa
1.10
Izba
Plocha (m2)
5,40
12,00
17,66
12,17
10,75
2,00
6,70
12,03
8,29
17,14
104,14 m2
VIZUALIZÁCIE – BUNGALOV
Pohľad sprava
Pohľad spredu
Pohľad zo zadu
PORFIX – ELEGANT
Popis:
PORFIX - Elegant je typ rodinného domu vhodný do rovinatého ale aj mierne svahovitého terénu.
Umiestnenie je vhodné na samostatný pozemok ale aj do zástavby s maximálne dvomi nadzemnými podlažiami.
Poskytuje pohodlné bývanie pre 5-6 osôb.
parameter
hodnota
počet osôb
obytné miestnosti
zastavaná plocha ( bez terás a chodníkov)
obostavaný priestor
celková úžitková plocha
celková obytná plocha
výška hrebeňa strechy od ±0,000
odporúčaná orientácia hl. vstupu
prízemie - úžitková plocha
poschodie - úžitková plocha
sklon strechy
odhadovaná cena domu „na kľúč“
odhadovaná cena hrubej stavby
cenníková cena prvkov PORFIX
cena projektu
cena situačného riešenia
5-6
4+1
82,50 m2
515,46 m3
132,81 m2
76,55 m2
7,085 m
JV,V,SV
66,01 m2
66,71 m2
40°
110 600 € (cena s DPH)
49 750 € (cena s DPH)
10 674,48 € (cena s DPH)
1 €* (cena s DPH)
180 € (cena s DPH)
*pri nákupe materiálu PORFIX podľa rozpisu v projekte
SUMÁRNY ROZPIS PRVKOV PORFIX
Výrobok
rozmer (mm)
Tvárnice PORFIX Plus
Tvárnice P2 - 480
Priečkovky
Priečkovky
U-profily
U-profily
Nosný preklad
Nosný preklad
Nosný preklad
Nosný preklad
Nosný preklad
Nosný preklad
Nosný preklad
Samonosný preklad
Samonosný preklad
Stropný nosník
Stropný nosník
Stropný nosník
Stropný nosník
Stropná vložka
Lepidlo
500x250x375
500x250x250
500x250x125
500x250x75
500x250x375
500x250x250
2 400x250x100
2 100x250x100
1 800x250x100
1 500x250x100
2 400x250x125
1 800x250x125
1 200x250x125
1 200x250x125
1 000x250x125
5 800
5 000
2 600
2 400
500x200x250
mj
m3
m3
m3
m3
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
kg
počet mj
45,1
8,8
7,2
0,5
71
8
6
6
6
24
2
2
2
3
3
13
6
6
1
410
1 200
počet paliet jednotková cena
30,1
5,9
4,8
0,3
2
0,2
6,4
1
86,00 €
82,00 €
86,00 €
89,00 €
4,40 €
3,25 €
30,80 €
24,80 €
21,30 €
16,85 €
34,00 €
23,65 €
15,00 €
9,70 €
7,75 €
56,90 €
49,05 €
20,10 €
18,55 €
2,05 €
0,18 €
cenníková cena spolu
bez DPH
3 878,60 €
721,60 €
619,20 €
44,50 €
312,40 €
26,00 €
184,80 €
148,80 €
127,80 €
404,40 €
68,00 €
47,30 €
30,00 €
29,10 €
23,25 €
739,70 €
294,30 €
120,60 €
18,55 €
840,50 €
216,00 €
8 895,40 €
Na prvky PORFIX je možné pri nákupe v stavebninách dostať zľavu.
s DPH
4 654,32 €
865,92 €
743,04 €
53,40 €
374,88 €
31,20 €
221,76 €
178,56 €
153,36 €
485,28 €
81,60 €
56,76 €
36,00 €
34,92 €
27,90 €
887,64 €
353,16 €
144,72 €
22,26 €
1 008,60 €
259,20 €
10 674,48 €
VIZUALIZÁCIE – ELEGANT
Pôdorys – prízemie
Pôdorys
1.N.P.
M=1:50
Pôdorys
1.N.P.
M=1:50
125
375
375
2,88 m2
1.04
1 815
2,88
m2
1 815
250
4 615
250
izba
1.03
kuchyňa + jedáleň
375
4 615
375
65,90 m2
1.06
izba
12,55 m2
1.03
12,55 m2
14,81
1.06m2
14,81 m2
7 500
kuchyňa + jedáleň
125
chodba + schodisko
(v=1 200 mm)
1.05
chodba11,94
+ schodisko
m2
obývacia
izba
(v=1 200 mm)
1.05
11,94 m2
1.02
obývacia
izba
12,08
m2
kúpeľňa + wc
1.02
12,08 m2
1.07
7,33 m2+ wc
kúpeľňa
zádverie
1.07
7,33 m2
1.01
375
3 670
125
3 670
125
3,91 m2
zádverie
1.01
1 590 250
3,91 m2
1 590
250
2 000
250
2 000
250
2 365
2 365
375
375
375
375
7 500
3 445
3 445
3 525
3 525
375
špajza + 1.04
tech. m.
3 1003 100
375
špajza + tech. m.
OD
125 125
OD
TABULKA MIESTNOSTÍ
TABULKA MIESTNOSTÍ
OZN.
ÚČEL MIESTNOSTÍ
PLOCHA (m2)
OZN.
ÚČEL MIESTNOSTÍ
PLOCHA (m2)
1.01
zádverie
3,97
zádverie
1.021.01
obývacia
izba
12,25 3,97
1.02
obývacia
izba
1.03
kuchyňa + jedáleň
12,72 12,25
kuchyňa
1.041.03
špajza
+ tech. +m.jedáleň
2,88 12,72
špajza
+ tech. m.
1.051.04
chodba
+ schodisko
11,94 2,88
1.061.05
izba chodba + schodisko
14,81 11,94
izba+ wc
1.071.06
kúpeľňa
7,33 14,81
65,90 m2 7,33
1.07
kúpeľňa + wc
Hlavný vstup 11
375
Hlavný vstup
000
Architektúra
Hlavný a zodpovedný projektant: Bc. Patrik Bukna
Projekt. dokumentáciu vypracoval: Bc. Patrik Bukna
Investor: PORFIX - pórobetón, a.s.
Názov
stavby:
Hlavný
a zodpovedný projektant: Bc. Patrik Bukna
11 000
PORFIX - elegant
Projekt.
dokumentáciu vypracoval: Bc. Patrik Bukna
Miesto
stavby:
Číslo objektu:
Investor: PORFIX - pórobetón, a.s.
01
Názov stavby:
Pôdorys
2.N.P.
M=1:50
Pôdorys
– podkrovie
Pôdorys
2.N.P.
M=1:50
Obsah výk.:
PORFIX - elegant
Pôdorys 1.NP
Miesto stavby:
Architektúra
Dátum:
24. 3. 2011
Účel PD:
SP
Formát:
2xA4
mierka:
č.v.
Dátum:
1:50
Formát:
Tento výkres je originál, jeho kopírovanie bez súhlasu autora je trestné podla § 21, odst. d.,zákona č.383/1997 Z.z.!
Číslo objektu:
01
Obsah výk.:
Pôdorys 1.NP
24. 3. 2011
3 SP
Účel PD:
2xA4
mierka:
č.v.
1:50
3
LEGENDA
MIESTNOSTÍ
LEGENDA
MIESTNOSTÍ
ÚČEL MIESTNOSTÍ PLOCHAPLOCHA
(m2)
OZN. OZN. ÚČEL MIESTNOSTÍ
(m2)
2.01 2.01 chodba
+ schodisko
8,49
chodba
+ schodisko
8,49
2.02 2.02 izba izba
18,33 18,33
2.03 2.03 izba izba
17,62 17,62
2.04 2.04 izba izba
13,97 13,97
2.05 2.05 kúpeľňa
8,30
kúpeľňa
8,30
66,71 m2
375
5 385
5 385
250
250
4 4615
615
375375
3 375
3 260
izba
3 260
66,71 m2
3 375
375375
375
375
375
Tento výkres je originál, jeho kopírovanie bez súhlasu autora je trestné podla § 21, odst. d.,zákona č.383/1997 Z.z.!
izba
2.03
2.03 m2
17,51
17,51 m2
izba
8,37
m2
2.01
2.02
18,23 m2
5 385
5 385
15
14
4
13
54
12 13
2
3
250
250
2 000
5
16
15
14
125
2 000
6
12
125
11
7 500
2.05
kúpeľňa
8,20 m2
2.05
8,20 m2
2 490
2 490
375
375
11
9
8
7
10
6
375
375
10
9
8
7
375
kúpeľňa
16
3
1
2.02
izba
18,23 m2
375
375
3 365
3 365
izba
2
3 250
8,37 m2
1
375
125
2.01
chodba +
schodisko
125
125
chodba + schodisko
3 250
125
13,86 m2
7 500
izba
2.04
13,862.04
m2
11 000
11 000
Architektúra
Hlavný a zodpovedný projektant: Bc. Patrik Bukna
Projekt. dokumentáciu vypracoval: Bc. Patrik Bukna
Investor: PORFIX - pórobetón, a.s.
Hlavný a zodpovedný
projektant: Bc. Patrik Bukna
Názov stavby:
Dátum:
24. 3. 2011
Účel PD:
SP
Miesto stavby:
Formát: Dátum:
2xA4
24. 3. 2011
mierka: Účel
č.v.
PD:
SP
1:50
Formát:
2xA4
mierka:
č.v.
PORFIXvypracoval:
- elegant
Projekt. dokumentáciu
Bc. Patrik Bukna
stavby:
ČísloNázov
objektu:
01
Investor: PORFIX - pórobetón, a.s.
PORFIX - elegant
Pôdorys 2NP
Miesto
Obsah
výk.: stavby:
Architektúra
4
Tento výkres je originál, jeho kopírovanie bez súhlasu autora je trestné podla § 21, odst. d.,zákona č.383/1997 Z.z.!
Číslo objektu:
01
VIZUALIZÁCIE – ELEGANT
Pohľad zozadu
od záhrady
Pohľad zboku - vstup
Pohľad zboku -zľava
PORFIX – COMFORT
Popis:
PORFIX - Comfort je typ rodinného domu vhodný do rovinatého ale aj mierne svahovitého terénu. Umiestnenie je
vhodné na samostatný pozemok ale aj do zástavby s maximálne dvomi nadzemnými podlažiami. Môže byť využitý
aj ako viacgeneračný dom. Pohodlne v ňom môže bývať 6 – 7 osôb.
parameter
hodnota
počet osôb
obytné miestnosti
zastavaná plocha (bez terás a chodníkov)
obostavaný priestor
celková úžitková plocha
celková obytná plocha
výška hrebeňa strechy od ±0,000
odporúčaná orientácia hl. vstupu
prízemie - úžitková plocha
poschodie - úžitková plocha
sklon strechy
odhadovaná cena domu „na kľúč“
odhadovaná cena hrubej stavby
cenníková cena prvkov PORFIX
cena projektu
cena situačného riešenia
6-7
5+1
125,57 m2
796,0 m3
202,36 m2
92,31 m2
8,099 m
SV,S,SZ
100,45 m2
101,91 m2
35°
151 700 € (cena s DPH)
68 250 € (cena s DPH)
15 707,24 € (cena s DPH)
1 €* (cena s DPH)
180 € (cena s DPH)
*pri nákupe materiálu PORFIX podľa rozpisu v projekte
SUMÁRNY ROZPIS PRVKOV PORFIX
Výrobok
rozmer (mm)
Tvárnice PORFIX Plus
Tvárnice P2 - 480
Priečkovky
Priečkovky
Priečkovky
U-profily
Nosný preklad
Nosný preklad
Nosný preklad
Nosný preklad
Nosný preklad
Nosný preklad
Samonosný preklad
Samonosný preklad
Samonosný preklad
Samonosný preklad
Stropný nosník
Stropný nosník
Stropný nosník
Stropný nosník
Stropný nosník
Stropný nosník
Stropná vložka
Lepidlo
500x250x375
500x250x250
500x250x150
500x250x125
500x250x75
500x250x375
2 400x250x100
2 100x250x100
1 800x250x100
1 500x250x100
2 100x250x125
1 500x250x125
1 200x250x150
1 000x250x150
1 200x250x125
1 000x250x125
6 400
4 200
4 000
3 800
3 200
2 000
500x200x250
mj
m3
m3
m3
m3
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
kg
počet mj
74,6
7,9
4,9
7,3
0,78
96
9
6
6
15
4
7
1
1
4
3
7
7
14
13
1
1
616
1 750
počet paliet jednotková cena
49,7
5,3
3,3
4,9
0,5
2,7
9,6
1,5
86,00 €
82,00 €
86,00 €
86,00 €
89,00 €
4,40 €
30,80 €
24,80 €
21,30 €
16,85 €
27,65 €
18,85 €
11,85 €
9,70 €
9,70 €
7,75 €
73,95 €
39,80 €
37,85 €
31,40 €
24,70 €
15,40 €
2,05 €
0,18 €
cenníková cena spolu
bez DPH
6 415,60 €
647,80 €
421,40 €
627,80 €
69,42 €
422,40 €
277,20 €
148,80 €
127,80 €
252,75 €
110,60 €
131,95 €
11,85 €
9,70 €
38,80 €
23,25 €
517,65 €
278,60 €
529,90 €
408,20 €
24,70 €
15,40 €
1 262,80 €
315,00 €
13 089,37 €
Na prvky PORFIX je možné pri nákupe v stavebninách dostať zľavu.
s DPH
7 698,72 €
777,36 €
505,68 €
753,36 €
83,30 €
506,88 €
332,64 €
178,56 €
153,36 €
303,30 €
132,72 €
158,34 €
14,22 €
11,64 €
46,56 €
27,90 €
621,18 €
334,32 €
635,88 €
489,84 €
29,64 €
18,48 €
1 515,36 €
378,00 €
15 707,24 €
Pôdorys – prízemie
Pôdorys 1.NP M=1:50
13
200
13€200
44€000
000
13€200
88€000
000
Legenda miestností
OZN.
ÚČEL
1.01
zádverie
1.02
WC
Legenda
1.03
chodbamiestností
+ schodisko
1.04
OZN.obývačka,jedáleň,k...
ÚČEL
1.05
pracovňa
1.01
zádverie
1.06
špajza
WC
1.07 1.02
sklad
1.08
garáž
1.03
chodba +
1.09
kotolňa
11€200
200
8€000
1€200
11€697
697
špajza

3,06 m2
1€697
WC

3,09 m2

pracovňa

11,73 m2
zádverie

5,97 m2
775
775
1€200
chodba + schodisko

10,37 m2
11€250
sklad

2,59 m2
garáž

20,95 m2
1€200
11€200
200
10,37 m2
44€820
820
1111€250
250
88€750
750
obývačka,jedáleň,kuchyňa
2,59 m2

+ schodisko
37,55 m2 chodba 
garáž

20,95 m2
obývačka,jedáleň,k...
pracovňa
špajza
sklad
garáž
kotolňa
PLOCHA (m2)
6,08
3,09
10,37
37,85
11,73
3,06
2,59
21,18
8,67
1111€250
250

sklad

PLOCHA (m2)
6,08
3,09
10,37
37,85
11,73
3,06
2,59
21,18
schodisko
8,67
2€333
11€200
200
obývačka,jedáleň,kuchyňa

37,55 m2
kotolňa

8,55 m2
kotolňa

8,55 m2
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
22€333
333
11€725
725
4€000
špajza

3,06 m2
WC

3,09 m2
77€750
750
44€250
250
11€200
200
1313€200
200
zádverie

5,97 m2
Pôdorys – podkrovie
pracovňa

11,73 m2


4€820
Pôdorys 2.NP M=1:50

Hlavný a zodpovedný projektant: Bc. Patrik Bukna
Projekt. dokumentáciu vypracoval: Bc. Patrik Bukna
Investor: PORFIX - pórobetón, a.s.
Názov stavby:
Dátum:
21. 3. 2011
Účel PD: SP

Legenda miestností
Miesto stavby:PLOCHA (m2)
OZN.
ÚČEL
Formát: 4xA4
2.01
chodba + scodisko
Číslo objektu: 13,18
mierka:
č.v.
2.02
izba
12,75

1:50
Obsah výk.:
2.03
izba
16,48
Tento výkres je originál, jeho kopírovanie bez súhlasu autora je trestné podla § 21, odst. d.,zákona č.383/1997 Z.z.!
2.04
balkón
6,46
Legenda miestností
2.05
izba
17,70
OZN.
ÚČEL 11,70
PLOCHA (m2)
2.06
kúpeľňa
2.07
izba
16,65+ scodisko
2.01
chodba
13,18
2.08
šatník
6,99

3


2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
2.08
1
725

izba


7€750
izba
izba
balkón
izba
kúpeľňa
izba
šatník
12,75
16,48
6,46
17,70
11,70
16,65
6,99
izba
 1€200

4€250
chodba + scodisko


balkón



Miesto stavby:
izba








Hlavný a zodpovedný projektant: Bc. Patrik Bukna
Projekt. dokumentáciu vypracoval: Bc. Patrik Bukna
Investor: PORFIX - pórobetón, a.s.
Názov stavby:
11
250



8
750

D
Ú
F
Číslo objektu:

m
Obsah výk.:

1
kúpeľňa
+ 
scodisko

chodba



balkón











izba



izba








šatník



Tento výkres je originál, jeho kopírovanie bez súhlasu autora je trestné podla § 21, odst. d.,zákona č.38

11
250

izba


izba










13€200
775

50
VIZUALIZÁCIE – COMFORT

4
000
8
000
12
000

šatník


kúpeľňa


izba


Architektúra
Hlavný a zodpovedný projektant: Bc. Patrik Bukna
Projekt. dokumentáciu vypracoval: Bc. Patrik Bukna
Investor: PORFIX - pórobetón, a.s.
Názov stavby:
Miesto stavby:
Číslo objektu:
PORFIX  comfort

Dátum:
21. 3. 2011
Účel PD:
SP
Formát:
4xA4
mierka:
č.v.
VIZUALIZÁCIE – COMFORT
Pohľad – vchod
Pohľad bočný
Pohľad od záhrady
AKO NA TO
PPORFIX – Bungalov
PORFIX – Elegant
PORFIX – Comfort
Ak sa vám niektorý z projektov páči a chceli by ste ho v naprojektovanej podobe, prípadne s malými úpravami
využiť pri výstavbe svojho rodinného domu, postupujte nasledovne:
1,
Zavolajte na bezplatnú linku 0800 10 13 13, prípadne napíšte na [email protected]
Dohodneme všetky náležitosti a podpíšeme zmluvu.
2,
Zaplatíte zálohu za projekt 480,- € (cena s DPH).
3,
Za 180,-€ (cena s DPH) pre vás naša partnerská projekčná kancelária pripraví situačné riešenie
projektu, ktoré zohľadní špecifiká vášho stavebného pozemku.
4,
Objednáte si PORFIX podľa rozpisu materiálu, ktorý je súčasťou projektu.
5,
Predložíte faktúru na meno, ktorou preukážete nákup materiálu PORFIX.
6,
Vrátime vám 479,- € zo sumy, ktorú ste zaplatili ako zálohu za projekt.
SPOLU ZAPLATÍTE 1,-€ ZA ZÁKLADNÝ PROJEKT + 180,-€ ZA SITUAČNÉ RIEŠENIE
Úspora v porovnaní so štandardným katalógovým projektom – 500 až 700 €
Akékoľvek návrhy, námety alebo pripomienky radi privítame na bezplatnej infolinke 0800 101313 alebo na
emailovej adrese [email protected]
Vydanie: apríl 2014
PORFIX - pórobetón, a.s.
4. apríla 384/79
972 43 Zemianske Kostoľany
Slovenská republika
infolinka: 0800 10 13 13
fax: +421 46 51 93 510
[email protected]
www.porfix.sk
Download

PROJEKTY RODINNÝCH DOMOV PORFIX ZA 1€