Vo Volkswagen Slovakia otvorili Centrum duálneho
vzdelávania


Otvorenie centra duálneho vzdelávania na nemeckom
princípe duálneho systému
Spustenie 2-ročného rekvalifikačného kurzu Mechatronik
Bratislava, 11. september 2013 – Centrum duálneho vzdelávania na
základe nemeckého duálneho vzdelávacieho systému dnes otvorili
v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia (VW SK). Ako prví
v ňom získajú vzdelanie 24 študenti v rekvalifikačnom kurze
Mechatronik.
„Je dôležité, aby vzdelávací systém v krajine umožnil mladým ľuďom,
vzdelanie, ktoré im zabezpečí pracovné miesto vo vyštudovanom
odbore. Aby neskončili po škole na úradoch práce, či v úplne inom
odbore bez využitia nadobudnutých vedomostí. Nie je totiž nič horšie, ak
štát vynaloží prostriedky na vzdelanie a zamestnávatelia napriek tomu
nevedia nájsť kvalitných absolventov. Jednou z odpovedí na tieto výzvy
je práve Centrum duálneho vzdelávania,“ povedal, Wilfried von Rath,
člen predstavenstva VW SK pre personálnu oblasť.
Odborné vzdelávanie v Centre je určené pre absolventov stredných
odborných škôl. Súčasťou kurzu Mechatronik je aj výučba cudzieho
jazyka. Kurz je certifikovaný ministerstvom školstva SR i špeciálnym
certifikátom Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory. „Na
základe vynikajúcich výsledkov uplatnenia mladých ľudí na pracovnom
trhu v Nemecku, sme sa rozhodli prevziať jeho prvky aj do Centra
duálneho vzdelávania. Študenti tu tak budú spájať prax s teóriu v pomere
80 : 20.,“ vysvetľuje Renáta Valeková, vedúca personálneho rozvoja VW
SK. Spoločnosť do Centra duálneho vzdelávania a kurzu Mechatronik
Strana 1 z 2
www.volkswagen.sk
investovala približne jeden milión eur. Študenti tak budú mať k dispozícii
najmodernejšie pomôcky, stroje i zariadenia.
Povolanie Mechatronik je profesiou budúcnosti, ktorá má široké
uplatnenie nielen v jednej konkrétnej oblasti. Vytvára z mechanických,
elektrických a elektronických komponentov komplexné mechatronické
systémy, napr. roboty pre priemyselnú výrobu. Hotové sústavy pripravuje
do prevádzky, programuje ich a inštaluje do nich potrebný softvér. Medzi
ťažiskové predmety výučby machatronikov patria manuálne a prístrojové
opracovanie kovov, zváranie, CNC-stroje, elektronika, inštalačná
technika ako aj technické kreslenie.
Význam Centra duálneho vzdelávania pre budúcnosť krajiny podčiarkla
aj účasť na otvorení štátnych tajomníkov ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR Braňa Ondruša a ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR Štefana Chudobu, či prezidenta Združenia automobilového
priemyslu Jaroslava Holečeka. Otvorenia sa zúčastnil aj veľvyslanec
Spolkovej republiky Nemecko Michael Schmunk a Guido Glania a
výkonný
člen
predstavenstva
Slovensko-nemeckej
obchodnej
a priemyselnej komory.
Volkswagen Slovakia pôsobí na Slovensku už viac ako 21 rokov.
Od roku 1991 vyrobil viac ako 3 milióny vozidiel. Patrí k najväčším
exportérom, investorom i zamestnávateľom v súkromnom sektore
na Slovensku. Zamestnáva viac ako 9 400 ľudí. V závode v Bratislave
vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Volkswagen up!,
SEAT Mii, ŠKODA Citigo, karosérie Porsche Cayenne a prevodovky,
v Martine komponenty pre podvozky a prevodovky a v Košiciach
pripravuje vozidlá na export do Ruska.
Volkswagen Slovakia, a. s.
Public Relations/ Komunikácia
Kontakt: Vladimír Machalík, hovorca spoločnosti
Telefon: +421-2-69 64 30 47
Fax:
+421-2-69 64 23 39
E-Mail: [email protected]
Strana 2 z 2
www.volkswagen.sk
Download

Vo Volkswagen Slovakia otvorili Centrum duálneho vzdelávania