Domov je Váš svet podľa Vašich prianí. Žite svoj štýl!
Lucia Forman Habancová
moderátorka TV / female TV presenter
Vitajte!
Welcome!
Už od roku 1997 vám prinášame produkty, ktoré vytvárajú príjemné
prostredie pre život a zároveň predstavujú exkluzívnu vizitku vášho
životného štýlu.
Vybrali ste si kvalitu. To hovorí za vás. A pre nás. Sme si vedomí
našej zodpovednosti a ponúkame vám kompletný profesionálny balík
produktov a služieb vytvorený tak, aby flexibilne vyhovoval vašim
individuálnym požiadavkám.
Zo skúseností vieme, aké dôležité je vytvárať trvalé hodnoty. Našim
cieľom je preto od začiatku vytvorenie sofistikovanej spoločnosti,
ktorá uspokojí požiadavky i tých najnáročnejších zákazníkov na vysoko
kvalitné produkty a služby na najvyššej úrovni. Od poradenstva až po
dodávku a montáž pracujeme s maximálnym nasadením, s cieľom
ponúknuť vám tie najlepšie služby a dokonalý výsledok.
Rokmi overené know-how a tím kvalifikovaných pracovníkov z nás
robia silného, spoľahlivého a kompetentného partnera pre všetkých
našich zákazníkov.
Since 1997 we have manufactured products which not only reflect your
exclusive lifestyle choices but also help to create the beautiful living
environment you desire and deserve.
You have chosen quality. It speaks for you and for us. We are aware
of our responsibilities and we offer a professional suite of products
and services, complete and flexible, designed to meet your individual
requirements.
We know from experience how important it is to create
lasting value. From the outset it has been our aim to create
a sophisticated company able to satisfy the requirements
of all customers, from the least to the most demanding,
providing products and services at the very highest level.
From consultancy, to delivery and installation, we work with
maximum commitment in our desire to offer you the best
service and results.
Tried and tested know-how and a team of skilled and
experienced workers, give us the strength and reliability to
partner our customers in achieving their design objectives.
Since 1938
Since 1938
Práca v odbore má v rodine Livovských skutočne dlhú tradíciu a dedí sa
doslova z otca na syna. Najstaršie zachované doklady sú z roku 1938.
Už vtedy sa začala písať história dnešnej úspešnej spoločnosti L.M.J.
Salamander. Remeslo má zlaté dno. To vedel už Ján Livovský keď sa v
roku 1938 stal hrdým majiteľom tovaryšského listu.
„Chcem, aby produkty vyrábané v našej
spoločnosti boli synonymom najvyššej kvality
a prinášali ľuďom radosť a pohodlie každý
deň.“
„Nemusíme byť najväčší. Úplne stačí, keď
budeme najlepší!“
We do not have to be the biggest. It is enough
to be the best!“
„I want products manufactured by our
company to be recognized as synonymous
with excellence and bring people joy and
comfort every day.“
Juraj Livovský
konateľ / Managing Director
Marián Livovský
konateľ / Managing Director
História
History
Všetko sa začalo v roku 1997 keď dvaja nadšenci,
bratia Marián a Juraj Livovský začali pod vedením
svojho otca získavať prvé skúsenosti vo svete
plastových okien. Za sedem rokov prešli celým
procesom od prvotnej výroby až po samotnú
montáž. Množstvo získaných skúseností
prevažne zo zahraničia sa rozhodli využiť naplno
a splniť si svoj sen - vyrábať vlastné okná. Toto
bol pre nich rozhodujúci faktor na ceste k vlastnej
spoločnosti, ktorú v roku 2004 pod výstižným
názvom L.M.J.Salamander s.r.o. aj založili.
It all began in 1997 when two brothers George
and Marian Livovský, under the guidance of
their father, first began their careers in the
world of plastic windows. In seven years they
went through the whole process - from initial
production to installation. The brothers gained
valuable experience working abroad before
fulfilling their dream to produce their own
windows. This was the decisive factor on their
way to establishing their own business, founded
in 2004 under the name LMJ Salamander Ltd.
A vyplatilo sa. Dnes je spoločnosť L.M.J. jedným z
najväčších výrobcov okien z profilu Salamander na
Slovensku a stále rastie.
And it paid off. At the present time L.M.J. is one of
the largest PVC window manufacturers in Slovakia
with materials supplied and made by a Germany
company Salamander Industrie-Produkte GmbH.
L.M.J continue to grow and expand.
Working in this industry has long been a tradition in the Livovských
family with skills and experience passed from father to sons. The oldest
preserved documents are from 1938, the date when the history of
today‘s successful company LMJ Salamander began to be written. To
learn such a skilled craft can open up a goldmine of opportunities. Jan
Livovský was aware of this truth when in 1938, having worked hard and
became the proud owner of his ‚journeyman‘ qualification.
Priemernosť nie je pre nás možnosťou. Vyznávame len dokonalé riešenia.
It is not acceptable to be average. We aim for perfect solutions.
Partneri / Partners
V roku 1973 začala spoločnosť Salamander
Industrie Produkte GmbH s extrúziou plastu
a výrobou okenného profilového systému,
ktorý tvorí dnes jadro obchodu spoločnosti.
Profilové systémy SALAMANDER majú
originálny, jedinečný a nenapodobiteľný
dizajn a plastové okná z nich vyrobené patria
medzi najmodernejšie výrobky svojho druhu.
Originálne technické parametre produktov
firmy SIEGENIA-AUBI posúvajú tradičné
hranice kvality bývania a bezpečnosti.
Filozofia osobitých riešení techniky okien,
dverí, vetracej techniky a techniky pre budovy
prináša nadštandardný komfort bývania,
vysokú úroveň bezpečnosti, možnosti
energetických úspor a elektronického
zabezpečenia.
Firma KFV, člen skupiny SIEGENIA-AUBI,
patrí k vedúcim výrobcom zámkov v Európe.
Dobré meno nielen doma ale aj v zahraničí si
firma získala vďaka vysokej kvalite výrobkov,
rozmanitým inováciám a širokému trhovo
orientovanému sortimentu.
Firma Nitrasklo si už dve desaťročia úspešne
udržiava svoje vedúce postavenie na
slovenskom trhu v oblasti izolačných skiel.
Nitrasklo je členom európskeho združenia
výrobcov izolačných skiel CLIMAplusSECURIT®.
V roku 1973 začala spoločnosť Salamander
Industrie Produkte GmbH s extrúziou plastu
a výrobou okenného profilového systému,
ktorý tvorí dnes jadro obchodu spoločnosti.
Profilové systémy SALAMANDER majú
originálny, jedinečný a nenapodobiteľný dizajn
a plastové okná z nich vyrobené patria medzi
najmodernejšie výrobky svojho druhu.
Originálne technické parametre produktov
firmy SIEGENIA-AUBI posúvajú tradičné
hranice kvality bývania a bezpečnosti.
Filozofia osobitých riešení techniky okien,
dverí, vetracej techniky a techniky pre budovy
prináša nadštandardný komfort bývania,
vysokú úroveň bezpečnosti, možnosti
energetických úspor a elektronického
zabezpečenia.
Firma KFV, člen skupiny SIEGENIA-AUBI,
patrí k vedúcim výrobcom zámkov v Európe.
Dobré meno nielen doma ale aj v zahraničí si
firma získala vďaka vysokej kvalite výrobkov,
rozmanitým inováciám a širokému trhovo
orientovanému sortimentu.
Firma Nitrasklo si už dve desaťročia úspešne
udržiava svoje vedúce postavenie na
slovenskom trhu v oblasti izolačných skiel.
Nitrasklo je členom európskeho združenia
výrobcov izolačných skiel CLIMAplusSECURIT®.
Profil SALAMANDER bluEvolution / Profile SALAMANDER bluEvolution
Profil SALAMANDER Streamline / Profile SALAMANDER Streamline
Okenné kovanie TITAN AF / Window hardware TITAN AF
Izolačné sklá / Low-emissivity glass
Žalúzie a rolety / Shutters and blinds
Parapety / Sills
Posuvné dvere / Sliding door
Posuvné dvere PSK PORTALPLUS / Parallel Tilt & Slide doors PORTAL PSKPLUS
Posuvné dvere so zdvihom krídla HS PORTAL / Lift & Slide doors HS PORTAL
Motorovo ovládané posuvné dvere / Motor-operated sliding doors
Vchodové dvere / Entrance door
Automatický zámok KFV / The Automatic lock KFV
Elektornický systém GENIUS / Electronic system GENIUS
Vetracia technika / Ventilation
Nástenný vetrák AEROPAC / Wall ventilator AEROPAC
Nástenný vetrák AEROVITAL / Wall ventilator AEROVITAL
03
06
06
11
12
13
14
15
16
16
18
19
20
21
22
24
25
25
Služby / Service
26
Montáž / Assembly
Poradenstvo / Advice
26
27
Referencie / Reference
28
Obsah
Contents
05
Výroba / Production
Okná / Windows
Výroba
06
Production
Spájame dobré
We only work with the best
Kvalita je pre nás mimoriadne dôležitá. Našimi partnermi
sa preto pochopiteľne stali renomované spoločnosti s
dlhoročnými skúsenosťami a overenou kvalitou.
Quality is paramount to us. We therefore form partnerships
with established companies which have proven track records.
The German manufacturer of PVC profiles Salamander
Industrie-Produkte GmbH is one of the leading players on
the market with high quality PVC profiles. They have thirty
years of experience in the manufacturing of door and window
profiles, first class knowledge, the highest quality, excellent
after-purchase service and new innovative products, these
were the reasons why we decided to collaborate with
Salamander Industrie-Produkte. Their extruders are the heart
of the whole production and ensure that they manufacture
high quality profile cores. Salamander profiles have original,
unique and sophisticated designs. Apart from many other
attributes they are known for their lasting whiteness, which
is achieved by high-quality foil coating. Salamander also
extrudes their own window sills and laminates their profiles
with a wide palette of appealing and attractive colours.
V oblasti okenných a dverových kovaní ako aj vetracej
techniky spĺňajú naše požiadavky produkty nemeckej
spoločnosti SIEGENIA-AUBI KFV, ktorých originálne technické
parametre posúvajú tradičné hranice kvality bývania,
energetických úspor a bezpečnosti. Od roku 2008 je skupina
firiem SIEGENIA-AUBI KFV najväčším svetovým výrobcom
techniky pre okná a dvere. Vďaka
spojenému potenciálu firiem disponuje
rozsiahlym technickým know-how a
viac ako 140-ročnými skúsenosťami.
Regarding door and window hardware and ventilation
technology, we co-operate with the German manufacturer
SIEGENIA-AUBI KFV, a quality manufacturer producing
hardware of the highest technological parameters. These
products push the traditional boundaries of quality, living,
energy savings and security onto a new level. Since 2008
the group of companies known as
SIEGENIA-AUBI KFV has become one
of the world‘s biggest manufacturers
of window and door hardware.
Thanks to the combined potential of
these companies we have access to
extensive technical know-how and
more than 140 years of experience.
07
Nemecký výrobca profilov Salamander Industrie-Produkte
GmbH je jedným z vedúcich hráčov na trhu s vysoko
hodnotenými profilovými systémami. 30-ročné skúsenosti vo
výrobe dverných a okenných profilov, prvotriedne know-how,
najvyššia kvalita, vynikajúce servisné zázemie a inovatívne
produkty nadnárodnej spoločnosti, boli hlavným kritériom
tejto spolupráce. Srdcom celej produkcie sú vlastné extrudéry
na výrobu vysokohodnotného jadra. Profilové systémy
SALAMANDER majú tak originálny, jedinečný a
nenapodobiteľný dizajn. Okrem iného sa vyznačujú
dlhotrvajúcou belosťou, ktorá je podmienená vysokou
hladkosťou povrchu. Výroba vlastného extrudovaného
tesnenia a široká paleta dekorov sú len čerešničkou na torte
rôznorodosti ich produktov.
Naše produkty sú vyrábané s použitím špičkových
technológií riadených počítačom. Kvalifikovaný
personál dohliada na jednotlivé procesy a kontroluje
presnosť a kvalitu spracovania. Pravidelné školenia
našich zamestnancov priamo u výrobcov jednotlivých
komponentov – profilov, kovania či skla - sú zárukou
odborného a precízneho prístupu ku každému kroku
výrobného procesu.
Výrobná linka je z najmodernejších počítačovo
riadených strojov značky Rotox. Vysoká kvalita
výrobkov je tak podporená a zaistená vyspelou
výrobnou technikou. Pretože kvalitné výrobky sú
najdôležitejšou súčasťou našej filozofie.
Our products are manufactured using high-tech
computer-controlled technologies. Qualified staff
supervises the individual processes and checks the
accuracy and quality of manufacturing. Regular staff
training is provided directly with the manufacturers
of individual components - profiles, hardware and
glass. This guarantees a professional and meticulous
approach to each step in the production process.
The production line is computer-controlled by ROTOX,
one of the most advanced systems in the world. The
use of the most advanced production technologies
ensures a high quality finished product. The quality
products are the most important part of our business
philosophy.
Od roku 2010 spĺňa firma prísne predpisy systému manažérstva kvality ISO 9001:2008 v oblasti
výroby a montáže plastových okien a dverí.
08
Since 2010 the company has met the strict rules of ISO 9001:2008 - Quality management systems, for
the manufacture and assembly of PVC windows and doors.
Okná: oveľa viac než len rám so
sklom
Windows: more than just a frame with
glass
Okná dodávajú miestnostiam ich nezameniteľný charakter.
Ako najdôležitejší prvok architektonického stvárnenia,
formujú nielen vzhľad domu, ale sú i spojením medzi
vonkajším svetom a vnútorným priestorom, čím zásadným
spôsobom vytvárajú celkovú atmosféru a pohodlie.
Windows give a room a distinctive character. As the most
important element in shaping not only the architectural
design of the house, but the connection between the external
world and internal space, windows can substantially create
atmosphere and comfort.
Tvoria váš svet a sú tak zrkadlom vášho životného štýlu.
Pretože výrazne a dlhodobo ovplyvňujú vzhľad stavby, je
obzvlášť dôležité starostlivé plánovanie pri výstavbe i pri
rekonštrukcii.
Windows form a part of your world and thus illuminate
your lifestyle. Careful planning and placement of windows
is essential as they significantly affect the long term
appearance of the building.
Denné svetlo prebúdza priestory k životu. Prirodzené svetlo
zvyšuje našu výkonnosť a prispieva k zdravšiemu životnému
štýlu. Preto by mali byť okná dimenzované tak, aby vnútorný
priestor získal maximálny dopad priameho svetla.
Light brings space to life. Natural light increases our efficiency
and contributes to a healthier lifestyle. Therefore, windows
should be designed so that the inner space of the room
receives the maximum impact of direct natural light.
Bohatá škála tvarov a farieb, rozmanité špeciálne riešenia,
ako aj vysoká stability formy, funkčná bezpečnosť a dlhá
životnosť poskytujú komfort bývania vo vnútri a štýlový
individuálny charakter každej fasádnej architektúry zvonku.
A variety of shapes and colours, high-tech solutions, as well
as high stability of profiles, functional safety and long life,
provide comfort of living and a stylish, individual character to
your exterior architecture.
Plastové okná LMJ SALAMANDER sú vyrábané zo špičkových
komponentov renomovaných nemeckých značiek, ktoré
spĺňajú súčasné najnáročnejšie požiadavky na tento stavebný
prvok.
LMJ SALAMANDER PVC windows are made of top quality
components from renowned German brands that meet
today‘s demanding requirements.
Okná
Windows
09
Viac okien. Viac svetla. Viac života.
More windows. More light. More life.
Plastový profil SALAMANDER
bluEvolution
Plastic profile SALAMANDER
bluEvolution
Najnovší plastový okenný profil bluEvolution nemeckej
značky SALAMANDER INDUSTRIE PRODUKTE® so
stavebnou hĺbkou 92 mm a špeciálnou konštrukciou
so stredovým tesnením je pre svoje tepelno-izolačné,
statické a mechanické vlastnosti momentálne
svetovou špičkou medzi produktami svojho druhu.
Latest PVC profile brand bluEvolution by
SALAMANDER INDUSTRIE PRODUCT® with a
construction depth of 92 mm and a special spacer
bar with cavity leak-proof seals, provides advanced
thermal insulation, has great structural and
mechanical properties and is currently the world’s best
product of its kind.
Plastový profil SALAMANDER bluEvolution spája pokročilé špičkové technológie s moderným
jednoduchým dizajnom pre nové generácie prvotriednych okien.
10
PVC profile SALAMANDER bluEvolution combines up to date manufacturing technology with cuttingedge simple, yet modern design, for a new generation of world-class windows.
Denné svetlo prebúdza priestory k životu. Nadpriemerný
svetelný zisk je výsledkom nižšej pohľadovej výšky profilu a o
to väčšej plochy skla.
Light brings space to life. The amount of natural light is
maximised by a slimmer frame and thus increased area of
glass in the windows.
Vysoká bezpečnosť vďaka enormnej stavebnej hĺbke a trom
tesneniam. Hluk, dážď, nápory vetra a zlodeji nemajú šancu.
Another feature of this system is a high safety quotient
thanks to the depth of the profile and three gasket beads.
Noise, rain, wind and ‚thieves‘ don‘t stand a chance.
Minimálne požiadavky na údržbu sú výsledkom
vysoko kompaktného a hladkého povrchu, ktorý
zabraňuje usadzovaniu nečistôt. Ušľachtilá biela
alebo farebná krása: minimálne nároky na čistenie a
ošetrovanie postačujú, aby sa okna udržali trvalo tak
pekné, ako prvý deň.
Minimum care is required thanks to a non-porous
gloss and smooth surface, which prevents dirt from
depositing on the surface. Hence windows retain that
just bought look whether pure brilliant white or from
our range of different colour shades.
Bezkonkurenčnou ekologickou výhodou plastu a ocele
je, že všetky časti profilového systému bluEvolution
sú 100%-tne recyklovateľné.
Unparalleled environmental advantages of PVC
and steel are that all parts of the profile system
bluEvolution are 100% recyclable.
Kvalita materiálov spolu so sofistikovaným spracovaním zabezpečujú dlhú životnosť profilu a
odolnosť voči vplyvom počasia.
11
These quality materials, combined with the sophisticated manufacturing process, ensure longevity and
resistance whatever life or the weather throws at them.
Nechcete pripustiť akékoľvek kompromisy, pokiaľ
ide o komfort a energetickú účinnosť? Ani nemusíte.
Z hľadiska tepelnej izolácie je profil bluEvolution
trieda sama o sebe. Vyznačuje sa jedinečnou
geometriou vnútorných komôr, ktorá zaručuje
tepelnoizolačné vlastnosti na samotnej hranici
technickej dosiahnuteľnosti - súčiniteľ prestupu
tepla Uf = 1,0 W.m-2.K-1, s termovýstužou až 0,9
W.m-2.K-1.
Trojdimenzionálna
prezentácia
tepelných izoteriem
v reze okna
A three dimensional
realisation of
thermal indicators
in the window
profile.
Nadštandardná stavebná hĺbka 92 mm umožňuje
použitie špeciálneho tepelno-izolačného skla až do
hrúbky 60 mm. Viackomorová technológia a inovačné
tesniace systémy zabezpečujú najlepšiu tepelnú
izoláciu a tým aj výrazné zníženie nákladov na
vykurovanie.
Not prepared to accept any compromise in terms of
comfort and energy efficiency? You don‘t have to. In
terms of energy efficiency, profile bluEvolution is in
a class of its own. Our advanced multi-chambered
cross-sections deliver exceptional energy efficiency,
they meet the highest energy efficiency ratingsthermal transmittance Uf = 1,0 W.m-2.K-1, with
warm edge spacer bar up to 0,9 W.m-2.K-1.
Dokonca aj v štandardnom prevedení (bez dodatočnej
tepelnej izolácie) je možné dosiahnuť UW 0,83 W/m2
K. Pri použití výstuže s prerušeným tepelným mostom
a izolačného trojskla s distančným rámikom s teplým
okrajom SGG SWISSPACER, dosiahol profil bluEvolution
Uw hodnoty až do 0,73 W/m2 K, čím spĺňa štandard
pasívneho domu.
With our production of frame depth above the
standard 92mm this allows us to use special lowemissivity glass with glazing depths of up to 60 mm.
Multi-chambered technology and innovative gasket
systems provide the best thermal insulation and
thus significantly reduce your energy costs.
Even in the standard option (without additional
thermal insulation) UW 0,83 W/m2 K. can be achieved.
When using gasket bead, triple glazing, and warm
edge spacer bar - SGG SWISSPACER, window frame
bluEvolution reached Uw values up to 0,73 W/m2
K, which complies with the passive solar house
standards.
12
Najvyššia energetická účinnosť.
The most energy efficient windows.
Hra farieb: objavte kreatívne
možnosti!
Colour Your World: Explore your
creative possibilities!
Urobte z vašich okien najkrašiu ozdobu vášho domu! Naša
ponuka vzorov a farieb je rovnako mnohostranná ako vaše
želania.
Define the appearance of your home with a stylish window!
Our selection of colours and finishes is as versatile as your
wishes.
Či už dávate prednosť jednoduchej elegancii, alebo chcete
mať výrazné farby: profil bluEvolution má pre vás ten správny
tvar, dokonalý dekor a samozrejme farbu podľa vášho výberu.
Whether you want a simple understated window, or to make
a bold statement, the bluEvolution profile has the right shape
and, of course, colour for you.
Zvoľte si svoj individuálny okenný profil: z vnútra biele
a z vonku v novej farbe, alebo úplne potiahnuté vysoko
kvalitným laminom v prevedení dreva. Laminácia
pri bluEvolution je nielen vizuálne príťažlivá,
ale je to ďalšia vrstva, ktorá chráni okno
pred poveternostnými vplyvmi a ďalšia
ochrana proti slnečnému žiareniu.
Dokonca aj veľmi tmavé farby sú
pri bluEvolution® bezproblémové.
Choose windows that complement the style of your home.
You might opt for dual colour with white inner frame and a
contrasting colour, or wooden look from outside.
The bluEvolution PVC profile is laminated,
which is not only visually appealing, but
it also adds yet another layer, which
protects the window against weather
and sunlight. Even very dark hues
are suitable for bluEvolution®
window frames.
A samozrejme, na želanie sú k
dispozícii individuálne farby
RAL a špeciálne farby.
And of course, there is an
option for other non-standard
laminate options and all RAL
colours.
13
Okná vo farbách prírody.
Windows fashioned in colours of nature.
Plastový profil SALAMANDER
Streamline SL oblý
Plastic profile SALAMANDER
Streamline SL ovolo
Už na prvý pohľad vás profilový systém Streamline
osloví tradične ultra bielou farbou a hladkým povrchom,
ako aj estetickým dizajnom a technicky prepracovaným
usporiadaním 5 komôr.
The Streamline system could appeal with its traditionally
ultra-white and smooth surface, as well as by its aesthetic
design and technically well designed arrangement of five
chambers.
Nadštandardné stavebné osadenie 76 mm zabezpečuje
optimálne tepelnoizolačné vlastnosti. Systém Streamline v
kombinácii s dvojitým EPDM tesnením poskytuje dokonalú
takmer „hermetickú“ tesnosť okna, čo zaručuje optimálnu
tepelnú a protihlukovú ochranu a zároveň i vysokú
bezpečnosť.
Use of above standard 76 mm frame depth ensures optimal
thermo insulation properties. The Streamline system together
with the benefits of double EPDM gaskets offers an almost
perfect „hermetically sealed“ window, which ensures optimal
thermal and sound insulation as well as high security.
Elegantný oblý tvar krídla je harmonicky zvýraznený novým
tvarom zasklievacej lišty umožňujúcej štandardnú hrúbku
zasklenia 24 mm. Použitím zasklievacích líšt z rady 3D Luxus
je možné realizovať hrúbku zasklenia až 48 mm.
The elegant ovolo finish of the window sash is distinctively
accentuated by a new glazing bead of up to a glazing depth
of 24 mm Using the glazing beads from the 3D Luxus line, 48
mm glazing depth can be achieved.
14
Oblé tvary pre výnimočný štýl.
Ovolo sculptured beading for decorative style.
Window hardware TITAN AF:
Hidden potential of your windows
Inovačný systém celoobvodového okenného kovania TITAN
AF nemeckej značky SIEGENIA-AUBI presviedča množstvom
nových technológií v oblasti funkčnosti, bezpečnosti a
komfortu. Dokonale premyslené detaily umožňujú bezpečné
uchytenie okna v sklopenej polohe aj pri prievane, tlmia
náraz pri otváraní do sklopenej polohy, zabraňujú chybnej
manipulácii, zaručujú trvalé ľahké ovládanie bez námahy. Aj
najširšie okná je možné vďaka kovaniu TITAN AF bezpečne
otvárať a zatvárať.
An innovative system of window hardware TITAN AF
produced by the German manufacturer SIEGENIA AUBI has
many new technologies in performance, safety and comfort.
Well thought out design and attention to detail provides a
secure grip in the tilted position even when windy and also
prevents mishandling and ensures long term easy usage.
There is also an integral anti-slam device. Even the largest
windows can be opened and closed safely with TITAN AF
hardware.
Zapínateľné aretačné nožnice pre otváravé a otváravosklopné krídla umožňujú aretovať okenné krídlo v otvorenej
polohe jednoduchým otočením okennej kľučky. Vďaka
brzdiacej vložke je vedenie do sklopnej polohy jemné a
plynulé.
The sash gear for folding and tilt turn sash windows,
changes from a position of turning into tilting by the simple
manipulation of a window handle. The braking bead provides
comfort of control.
Komfortný hríbový čap s integrovaným výškovým
nastavovaním
Komfortný hríbový čap s integrovaným výškovým
nastavovaním
To, že je možné i v drobnom detaile dosiahnuť veľký
pokrok, dokazuje komfortný hríbový čap kovania TITAN AF:
Automaticky sa prispôsobuje pri zmene podmienok na ráme,
napr. pri zmene teploty.
To, že je možné i v drobnom detaile dosiahnuť veľký
pokrok, dokazuje komfortný hríbový čap kovania TITAN AF:
Automaticky sa prispôsobuje pri zmene podmienok na ráme,
napr. pri zmene teploty.
Garantuje vždy optimálne nastavený uzatvárací systém s
dlhou životnosťou. Zaručuje tak ľahké, bezchybné ovládanie,
uzatvára okná a dvere skutočne tesne a v kombinácii s novou
generáciou protikusov redukuje opotrebenie.
Garantuje vždy optimálne nastavený uzatvárací systém s
dlhou životnosťou. Zaručuje tak ľahké, bezchybné ovládanie,
uzatvára okná a dvere skutočne tesne a v kombinácii s novou
generáciou protikusov redukuje opotrebenie.
15
Okenné kovanie TITAN AF:
Skrytý potenciál vášho okna
Poistka chybného ovládania
Poistka chybného ovládania
Poistka chybného ovládania raz a navždy zabráni nesprávnej
manipulácii pri ovládaní okenných krídel bez ohľadu na
ich veľkosť alebo tvar: Otvorenie okna súčasne do polohy
sklopené a otvorené nie je možné. Poistka je plne funkčná pri
veľkom rozsahu tolerancie v drážke.
Poistka chybného ovládania raz a navždy zabráni nesprávnej
manipulácii pri ovládaní okenných krídel bez ohľadu na
ich veľkosť alebo tvar: Otvorenie okna súčasne do polohy
sklopené a otvorené nie je možné. Poistka je plne funkčná pri
veľkom rozsahu tolerancie v drážke.
Povrchová úprava
Povrchová úprava
Antikorózna trojvrstvová povrchová úprava Titan Silber
poskytuje odolnosť voči vplyvom životného prostredia ako
je dážď, vietor, prach alebo vlhkosť vzduchu a zabezpečuje
trvalý strieborný lesklý vzhľad.
Antikorózna trojvrstvová povrchová úprava Titan Silber
poskytuje odolnosť voči vplyvom životného prostredia ako
je dážď, vietor, prach alebo vlhkosť vzduchu a zabezpečuje
trvalý strieborný lesklý vzhľad.
Vďaka svojim trom vrstvám dosahuje odolnosť 480 hodín
proti červenej hrdzi podľa podmienok testu v soľnej komore
podľa normy DIN 50021SS. Povrchová úprava neobsahuje
šesťmocný chróm, je ohľaduplná k životnému prostrediu a
recyklovateľná.
Vďaka svojim trom vrstvám dosahuje odolnosť 480 hodín
proti červenej hrdzi podľa podmienok testu v soľnej komore
podľa normy DIN 50021SS. Povrchová úprava neobsahuje
šesťmocný chróm, je ohľaduplná k životnému prostrediu a
recyklovateľná.
Skryté pánty
Jednoduché, estetické a praktické. Nové, úplne skryté pánty, kladú dôraz na jednoduchosť a
harmonický dizajn okien, ktorý vyhovuje aj náročným architektonickým konceptom. Ich technická
vyspelosť umožňuje použitie úzkych profilov, čím sa zvýši presvetlenie miestností v prospech
ich príjemnej atmosféry.
Concealed hinges
16
Simple, practical and aesthetic. New, fully concealed hinges emphasise simplicity and
harmonious design of windows, which meets the challenging architectural concepts. Their
sophisticated design allows the use of slim frames, thus increasing the amount of natural light in
rooms and pleasant atmosphere.
Izolačné sklá
Low-emissivity glass
Izolačné sklá NITRASKLO sú zložené z dvoch alebo troch
tabúľ skla v hrúbkach a druhoch zodpovedajúcich funkčným,
mechanickým a estetickým nárokom:
NITRASKLO low-emissivity glass consists of two or three
panes of glass where thickness and type depends on
functional, mechanical and aesthetic demands:
• Tepelnoizolačné sklo udržuje teplo vo vnútri, čo má za
následok výrazné zníženie nákladov na vykurovanie a
vytvorenie prostredia bez chladných zón.
• Thermal low-emissivity glass keeps heat inside, resulting
in significant reduction in energy costs whilst creating an
environment without cold zones.
• Špeciálne ochranné lepené bezpečnostné sklo spoľahlivo
chráni pred vlámaním a každým útokom zvonka.
• Special protective laminated safety glass reliably protects
against burglary and any attack from outside.
• Sklo s protislnečnou ochranou odbúrava nepriaznivé
vlastnosti nadmerného slnečného žiarenia najmä pri
veľkoplošných presklených plochách.
• Solar control glass reflects and filters sun‘s rays without
uncomfortable visual glare particularly for large glazed
areas.
• Zvukovoizolačné sklo dosahuje vynikajúce vlastnosti
pri zachytávaní hluku. Používa sa tam, kde sú kladené
zvýšené nároky na zvukovú izoláciu: v blízkosti
frekventovaných ciest, železníc, letísk a pod.
• Acoustic glass combats levels of unwanted noise. It
is used where there are increased demands on sound
insulation: near busy roads, railways, airports and so on.
Štandardne používané hliníkové dištančné profily vytvárajú
svojou tepelnou vodivosťou tepelné mosty, dôsledkom čoho
môže byť tvorba kondenzátu na spodnom okraji izolačného
skla. Týmto nepríjemnostiam zabráni použitie dištančného
rámika SGG SWISSPACER s teplým okrajom „warm edge“,
ktorý účinne eliminuje vznik tepelných mostov až o 60%.
Tento produkt spoločnosti Saint Gobain Glass je vynikajúcim
pomocníkom i pri úspore energií na vykurovanie – náklady sú
znížené až o 5%. Vyššia teplota pri okraji zasklenia znamená
vyššie pohodlie, zníženie rizika nadmerného zrážania
vodnej pary a obmedzenie vzniku plesní. Široký výber farieb
umožňuje harmonicky zladiť distančný rámik s okenným
rámom, tesnením a kovaním. Povrch rámika je matný, bez
rušivých kovových odleskov.
SGG SWISSPACER ®: warm edge spacer bar
Spacer bars are typically made of aluminium and effectively
act as a thermal bridge, which may cause the collecting of
condensate at the bottom of the glass pane. The thermal
bridge effect can be overcome by using a ‘warm edge’ spacer
bar - SGG SWISSPACER, which effectively eliminates the
formation of thermal bridges of up to 60%. SGG SWISSPACER
is a product of French company Saint Gobain Glass and also
helps with reducing energy consumption by up to 5%. Higher
temperature around the edge of the glazing allows for extra
comfort, less risk of excessive water vapour and reduction in
the development of moulds. A wide choice of colours for the
spacer bar, window frame, gasket and hardware, results in
harmonious colour match of these components. The surface
of the spacer bar is without intrusive metallic sheen.
17
SGG SWISSPACER®: distančný rámik „warm edge“ pre teplý
okraj izolačných skiel
Žalúzie a rolety
Shutters and blinds
Žalúzie umožňujú plynule regulovať prirodzené osvetlenie,
zachytávajú slnečné žiarenie a chránia pred jeho škodlivými
účinkami. Účinne tak ovplyvňujú teplotnú klímu v interiéri.
Blinds allow for continuous regulation of natural light, capture
the solar glare and protect against solar heat build-up. They
effectively regulate the temperature in rooms.
Vnútorné horizontálne žalúzie
Venetian blinds
Predstavujú najrozšírenejší spôsob protislnečnej ochrany. Ich
výhodou je predovšetkým jednoduchosť, rýchlosť montáže,
minimálna údržba a cenová dostupnosť. Hliníkové žalúzie sú
použiteľné prakticky do všetkých typov okien.
They represent the most widely used method of preventing
glare. Their particular advantages are simplicity, speed of
installation, minimal maintenance and affordability. Venetian
Aluminium blinds are applicable to virtually all window styles.
Vonkajšie žalúzie
External blinds
Sú najpoužívanejším exteriérovým tieniacim prvkom.
Umožňujú plynule regulovať prirodzené osvetlenie,
zachytávajú priame slnečné žiarenie a chránia pred jeho
škodlivými účinkami. Účinne ovplyvňujú teplotnú klímu
v interiéri. Môžu byť ovládané kľukou, šnúrou alebo
elektropohonom. Motorové prevedenie má výhodu v
možnosti zapojenia do centrálneho elektronického systému
riadenia. Vonkajšie žalúzie sú efektným doplnkom moderne
poňatých stavieb.
They are most commonly used as an exterior shading
element. Blinds allow for continuous regulation of natural
light, capture the solar glare and protect against solar heat
gain. They effectively regulate the temperature in rooms.
They can be operated by crank, cord or electric drive. The
blinds can also be motorised and integrated into the design of
the central electronic control system. External blinds are an
impressive accessory to any modern building.
Vonkajšie rolety
Due to their versatility, it is possible to use shutters on
all types of window openings. In addition to excellent sun
protection, they are effective against noise and heat loss and,
as they are spring-loaded against lifting, reduce the risk of
break-ins. They protect the window frames from weather and
thus prolong their life. They can be operated manually or a
motorised version is also available.
18
Vďaka variabilite ich vyhotovení je možné použiť hliníkové
vonkajšie rolety pre všetky typy okenných otvorov. Okrem
vynikajúcej protislnečnej ochrany sú efektívnou ochranou
proti hluku, únikom tepla a vďaka špeciálnej pružine proti
nadvihnutiu znižujú riziko vlámania cez okno. Chránia
konštrukciu okien pred škodlivými vplyvmi počasia, čím
predlžujú ich životnosť. Ovládané môžu byť manuálne alebo
motorovo.
Shutters
Parapety
Sills
Vonkajšie hliníkové extrudované parapety
Tvarovo stále, odolné voči vplyvom počasia, s extrémne
nízkou rozťažnosťou sú najlepším riešením do exteriéru.
Exterior window sills made from extruded aluminium
Dimensional stability, weather resistance with a low
coefficient of expansion are the best solution for the exterior.
Vonkajšie hliníkové ohýbané parapety
Umožňujú variabilné tvarovanie, vďaka čomu je možné
vytvoriť atypické tvary a rozmery podľa vášho želania.
Exterior window sills made from extruded aluminium
They can be shaped into versatile forms, making it possible to
create custom shapes and sizes according to your wishes.
Vnútorné parapety
Interior window sills
Trieda A – vnútorné plastové parapety HAMMER S HPVC
povrchovou úpravou
Parapety novej generácie s povrchovou úpravou odolnou
voči vode. Dodávaný i v dekore zlatého dubu, ktorý svojim
reliéfnym povrchom pripomína drevo. Vďaka hrúbke
vrchnej steny je parapet extrémne odolný proti deformácii a
mechanickému poškodeniu.
Class A - interior PVC window sills - brand HAMMER with
HPVC finish
The new generation of sills are treated to be waterproof
They can be supplied in a golden oak wood grain finish, which
resembles the real surface of timber. Due to the thickness
of the wall, the sill is extremely resistant to deformation and
mechanical damage.
Trieda B - vnútorné plastové parapety BUSINESS s HPVC
povrchovou úpravou
Parapet BUSINESS s povrchovou úpravou odolnou voči vode
je určený pre masívne použitie. Hrúbka vrchnej steny dodáva
parapetu patričnú pevnosť mechanickú odolnosť. Parapety
typu HAMMER a BUSINESS sú navzájom kombinovateľné.
Class B - interior PVC window sills - BUSINESS with HPVC
finish
The sill - BUSINESS with treated surface is water resistant
and is designed for mass use. The thickness of the upper wall
provides apt strength and mechanical wear resistance. Both
brands BUSINESS and HAMMER can be combined with each
other.
Class C - interior PVC window with pigments
They are characteristically light yet high in strength and have
a smooth surface, which is easy to maintain.
WE – vnútorné drevotrieskové parapety WERZALIT
Svojou unikátnou konštrukciou uspokoja aj najnáročnejšie
požiadavky. Na ich výrobu sú použité najkvalitnejšie
materiály (zdravé dreviny bez použitia kontaminovaných
látok) a vlákna sú stlačené pod vysokým tlakom, čím sa
zvyšuje hustota materiálu a následne aj odolnosť voči
mechanickému poškodeniu, vysokým teplotám, vlhkosti a
všetkým v domácnosti používaným kyselinám. Testy dokázali
odolnosť povrchu pri kontakte s rozpáleným predmetom
bez viditeľných stôp poškodenia povrchu, ako i odolnosť pri
priamom kontakte s rozpálenou cigaretou.
WE - internal sills with particle board core - Werzalit
Their unique design will satisfy the most demanding
requirements. During the manufacture process the highest
quality materials are used (healthy plants without the use
of contaminated substances).These along with fibres are
compressed under high pressure, thereby increasing the
density of the material and consequently the resistance to
mechanical damage, heat, moisture and all household acids.
Tests have proved that this surface is resistant to contact
with hot objects and lighted cigarettes with no visible signs of
heat damage.
M – vnútorné drevotrieskové parapety s melamínovou
povrchovou úpravou
Korpus vnútorných drevotrieskových parapetov je vyrobený
z vysoko kvalitnej drevotriesky. Sú svetlostále, odolné proti
poškriabaniu a domácim chemikáliám.
M - Particle board interior window sills with melamine finish
The core of these interior particleboard sills is made of
high quality particleboard. They are light-fast, scratch and
chemical resistant.
19
Trieda C - vnútorné plastové parapety prefarbené v hmote
Vyznačujú sa nízkou hmotnosťou no zároveň vysokou
pevnosťou a hladkým povrchom, ktorého údržba je skutočne
jednoduchá.
Sklopno-posuvné dvere
PORTAL PSKPLUS
Parallel Tilt & Slide doors
PORTAL PSKPLUS
Veľkoryso dimenzované presklené plochy sú trendom
súčasnej modernej architektúry. Prinášajú viac voľnosti,
pohodlia a svetla, s čím ale súvisí vyššia hmotnosť posuvných
krídel. Inovované, mimoriadne ľahko sa posúvajúce kovanie
s označením PORTAL PSKPLUS prináša optickú ľahkosť
veľkoplošných presklených prvkov spojenú s nenáročnou
obsluhou.
Generously sized glazed surfaces are the hot trend in modern
architecture. They bring more freedom, comfort and light, but
the sliding sash doors bare greater weight. The innovative,
extremely easy rolling hardware - PSK PORTAL PLUS gives
optical ease with large-glazed elements associated with
effortless operation.
Nenáročná obsluha znamená veľké plus pre vyšší komfort
bývania: Nové vozíky a menšie koľajnice umožňujú použitie
užších profilov, čím sa zvýši presvetlenie miestnosti,
optimalizuje sa spotreba materiálu a zníži sa výška prahu.
Easy handling is a big advantage for higher comfort of living:
New roller wheels and smaller running trucks allow the use
of narrower profiles, thereby increasing the amount of natural
light. The material usage for profiles is optimised and the
height of threshold is lowered.
Vysoko pevné a kvalitné komponenty použité na výrobu
posuvných dverí umožňujú skonštruovať posuvné krídlo
s hmotnosťou až 200 kg, vďaka čomu je možné použiť
špeciálne bezpečnostné a tepelnoizolačné sklá s vysokou
hmotnosťou. Ideálna kombinácia kvality, estetiky, funkčnosti
a prvotriedneho materiálu je evidentná.
High-strength and quality components are used in the
manufacture of sliding doors, which allows for the construction
of a sliding panel weighing up to 200 kg, making it possible to
use special safety and insulated glass. An ideal combination
of quality, aesthetics, functionality and high-grade material is
evident.
Bezpečnosť a aktívnu ochranu pred vlámaním zabezpečujú vo
všetkých rohoch integrované hríbové čapy.
They provide security and protection against intruders with
the 4 corner integrated locking bolts.
Posuvné dvere
Sliding door
20
Ťažké ide ľahko.
Ťažké ide ľahko.
22
Posuvné dvere so
zdvihom krídla HS
PORTAL
Lift & Slide doors
HS PORTAL
Dokonalá technika ovládania
posuvných dverí so zdvihom krídla
HS PORTAL umožňuje bezpečné,
komfortné a pritom ľahké ovládanie
krídel s hmotnosťou až 400 kg. Šírka
otvorenia 12 m - pri celkovej šírke
presklenia 19 m - vytvára veľkolepý
plynulý prechod medzi záhradou alebo
terasou a vnútrajškom domu.
Prah je vysoký len 19 mm,
vďaka čomu je prechod plynulý a
bezbariérový. Spĺňa tak i vysoké
nároky na úsporu nákladov a
komfort bývania. Atraktívne farebné
stvárnenie rozsiahla paleta farieb
profilov, kľučiek a krytiek kovania.
The advanced operating hardware
technology HS PORTAL, for lift &
slide doors, can very easily and safely
operate sash weights up to 400 kg.
Thus it allows opening widths up to
12 metres and total widths of over 19
metres, creating a smooth transition
between a garden or terrace space
and the interior of the house.
The threshold is only 19 mm high,
making the transition smooth and
barrier-free. HS PORTAL hardware
helps cut energy costs and whilst
providing comfort. There is a wide
variety of attractive colours for
profiles, handles and fitting caps.
Veľkoplošné posuvné dvere so
zdvihom so zdvihom krídla HS
PORTAL vnášajú do obytných
priestorov estetiku a komfort.
Dokonale premyslené detaily
poskytujú netradičné pohodlie a
vytvárajú otvorenú atmosféru plnú
svetla.
The HS PORTAL series of hardware
for large scale lift & slide doors bring
aesthetics and comfort to the interior.
Detailed design provides comfort and
creates an open atmosphere full of
light.
Motorovo ovládané posuvné dvere
Motor-operated sliding doors
Jedinečné motorovo ovládané dvere spĺňajú vysoké nároky
na pohodlie a bezpečnosť: systém je štandardne vybavený
ochranou proti preťaženiu (privretiu). Pri zatváraní sa krídlo
pohybuje posledných 500 mm zníženou rýchlosťou. V prípade
narazenia na prekážku sa smer pohybu obráti a krídlo sa
posúva cca. 4 sekundy v smere otvárania. Činnosť pohonu
sa ovláda tlačidlom na posuvnom krídle, alebo infračerveným
diaľkovým ovládačom.
Unique fully automatic lift and slide drive doors meet the high
demands on comfort and safety. The system is equipped
with crush protection. The function - Soft/stop, reduces
speed for the last 500 mm. When encountering an obstacle,
the direction of the movement is changed and for about 4
seconds the doors move towards the opening position. The
control of the motorised Lift & Slide system can be done
either by an integral button in the motorised handle or
remote control.
Kovanie je decentne skryté, viditeľný je iba pohon osadený na
ráme a motorová „kľučka“ s ovládacím tlačidlom na krídle.
Motorový systém MHS 400 vám spríjemní bývanie. Má
mimoriadne tichý chod, disponuje systémom štrbinového
vetrania, programovateľnou šírkou otvorenia a ochranou
proti privretiu.
Vďaka nízkemu prahu je použitie tohto riešenia ideálne aj pre
bezbariérové bývanie. Vyznačuje sa ľahkým a jednoduchým
ovládaním, bez potreby vynakladania fyzickej námahy. Je tak
vhodný aj pre starších, resp. telesne postihnutých ľudí.
Hardware is subtly hidden, the only visible part is the surface
mounted fitting and the motorised handle with integral
button.
Motorised MHS 400 system makes your life more convenient.
It operates very quietly, with controlled gap ventilation,
programmable opening widths and end position sensing.
The low threshold with this solution allows barrier-free living.
It is smooth running and is very easy to operate. It is thus
suitable for the elderly and disabled.
23
Bezpečie a komfort. Vitajte doma.
Safety and comfort. Welcome home.
Kvalita na mieru
The quality of a made to measure
approach
Bezpečný domov je cieľom každého z nás. Súkromie a
bezpečie sú pocity, ktoré zažívame vo svojich domovoch a
práve preto sú pre nás tieto miesta také cenné.
Protecting property is the primary concern of every
homeowner. Privacy and security are the feelings that we
experience in our homes and that is why we value our space.
Aj keď sa pri krádežiach páchatelia zameriavajú
predovšetkým na hmotný majetok, narušenie intimity a
bezpečnosti domova je mnohokrát horšie ako spôsobené
materiálne škody. Vysokému riziku vlámania sú vystavené
každé vchodové dvere. Preto treba dbať pri ich výbere popri
dizajne najmä na ich funkčnosť a bezpečnostné parametre.
Although intruders mostly focus on tangible assets,
disruption of intimacy and safety of our home is often worse
than the material damage caused. Security is a primary
function of any entrance door. Therefore, we need to keep this
in mind in addition to functionality and safety parameters.
Kvalitné komponenty použité na výrobu našich vchodových
dverí sú zárukou nielen vysokej bezpečnosti, ale aj dlhej
životnosti a komfortného užívania.
Štvorkomorový profil SALAMANDER je vďaka robustnej
oceľovej výstuži odolný voči mechanickému namáhaniu a
má dlhú životnosť. Prah s prerušeným tepelným mostom
zaručuje ešte lepšiu tepelnú izoláciu a zabraňuje tvorbe
nepríjemného kondenzátu. Dve prahové tesnenia výborne
izolujú zvuk a zamedzujú vzniku tepelných mostov.
SALAMANDER- four chambers profile with robust steel
reinforcement is designed to prevent forced entry and
guarantees long-life performance. The threshold with warm
edge spacer bar ensures even better thermal insulation and
prevents unpleasant condensation. Two weather-stripping
seals aid noise insulation and prevent the formation of
thermal bridges.
Veľkou výhodou plastových vchodových dverí sú aj ich
vynikajúce izolačné vlastnosti. Použitie izolačných dvoj –
alebo trojskiel zamedzuje stratám tepla a izoluje hluk zvonku.
The big advantage of a PVC entrance door is that it has
excellent insulation properties. The use of double-glazing or
triple-glazing prevents heat loss and aids noise insulation.
Na výber je široká škála farieb a dizajnov, čo umožňuje
dokonalý súlad s ostatnými dôležitými prvkami, ako sú okná
alebo fasáda: klasické, moderné či extravagantné dverové
výplne, s výplňami zo skla, s vitrážou alebo kazetové – spĺňajú
očakávania každého zákazníka. Mäkké krivky profilu vytvárajú
elegantný nadčasový dizajn, ktorý nikdy nevyjde z módy.
There is a wide choice of colours and designs, allowing a
seamless integration with all the important elements of your
designs. Windows or facade: classical, modern or extravagant
door panels, in glazed styles, stained glass style or panels.
All your expectations will be fulfilled. Ovolo bead profiles
create an elegant and timeless design that never goes out of
fashion.
Údržba plastových dverí je veľmi jednoduchá, vďaka ich
ľahko umývateľnému povrchu. Povrch je odolný i voči UV
žiareniu, čím je zaistená dlhodobá stálofarebnosť.
Vchodové dvere
The quality components used in the production of our
entrance doors are not only guaranteed high security, but also
durability and comfort of use.
PVC doors require minimal maintenance thanks to its easily
cleaned surface. The surface is also resistant to UV radiation
and colour fading.
Entrance doors
24
Zatvorené - zamknuté - chránené.
Closed - locked - protected.
Automatický zámok KFV:
The Automatic lock KFV:
multitalent pre vaše dvere an all-rounder for your door
Najdôležitejšou súčasťou dverí je ich zámok.
Nami používané zámky AS-2750 nemeckej
značky KFV, vyrobené z materiálov najvyššej
kvality, prinášajú dokonalú techniku a
maximálnu funkčnosť.
The most important part of the door is the
door lock. We use locks AS-2750 of KFV, by
a German manufacturer, made from highquality parts which guarantee high durability
and maximum functionality.
Už po zatvorení dverí je krídlo k rámu
pritláčané strelkou hlavného zámku a
dvomi prídavnými kolíkovými strelkami, čo
zvyšuje tesnosť zatvorených dverí a súčasne
zabraňuje ich deformácii.
After closing, the door leaf is secured by three
latching points (3 latch locks), which increases
the tightness of the closed-door and helps
their dimensional stability.
Po uzamknutí kľúčom sa vysunú dva háky,
ktoré ešte zvýšia odolnosť voči vlámaniu.
Zámok tak zaistí dvere až v 6 bodoch naraz a
zabezpečí vysokú bezpečnosť a stabilitu po
celej výške dverí aj pri použití sily. Optimálny
prítlak bráni prievanu, znižuje možnosť
deformácie krídla, obmedzuje prienik hluku
z vonkajšieho prostredia a šetrí energiu na
vykurovanie. Pri pokuse o násilné vysadenie
krídla z rámu sa háky ešte viac zasunú do
protikusov a účinne zabránia vlámaniu.
After locking the main lock, further security is
applied by engaging the two hook bolts. The
multi-point lock then secures the door at 6
points all at the same time, with a guarantee
of high security and stability. The tightly
sealed door prevents draughts, reduces the
possibility of warping, and reduces noise
pollution and energy consumption. In an
attempt to force the door leaf from the door
frame, hook bolts are further pushed into
the striker plates thus effectively preventing
burglary.
Skryté pánty
Concealed hinges
K súčasným trendom patria jednoduché,
elegantné a čisté línie. Tento trend sa nevyhol
ani dverám. Novinkou sú skryté pánty, ktoré
okrem harmonického dizajnu poskytujú aj
zvýšenú odolnosť dverí voči vlámaniu. Pánty
sú umiestnené v priestore medzi rámom a
krídlom a sú úplne neviditeľné.
The current trends tend to be simple, elegant
with clean lines. The door is not an exception.
New concealed hinges provide excellent
design and offer increased security against
forced entry. The hinges are located between
the frame and sash and are completely
invisible.
25
Jednu vec vieme o bezpečnosti: doma je najkrajšia.
Your house is your safe haven.
GENIUS®: Geniálna
kombinácia mechanického a
elektronického zabezpečenia
GENIUS® : Ingenious
combination of mechanical and
electronic security.
Vymknite strach a pochybnosti!
Už nikdy viac dotieravý pocit, že ste na niečo zabudli.
Odteraz GENIUS® myslí za vás. S automatickým
zámkom GENIUS® sú vaše dvere bezpečne uzavreté
okamžite po ich zatvorení. Inteligentný uzamykací
systém GENIUS® ponúka neobvyklý komfort a istotu.
Lock out your fear and doubt!
Always feel safe and sound behind locked doors.
Our GENIUS® Security System thinks for you. The
multi-point lock with electronic drive Genius® means
your door is secured immediately after closing. Smart
multi-point lock Genius® offers extraordinary comfort
and security.
26
Štýl a bezpečnosť.
Style and Safety.
GENIUS® v sebe spája bezpečnostné vlastnosti
mechanického uzáveru s komfortom najmodernejšej
elektroniky. Okamžite po zatvorení sú vaše dvere vždy
zamknuté, pretože váš GENIUS® to robí automaticky vysunutím závory a prídavných uzatváracích mechanizmov.
Dvere sú tak vždy nielen bezpečne zatvorené ale aj optimálne
tesné a poskytujú tak vynikajúcu tepelnú a zvukovú izoláciu.
Dvere sa odomykajú stlačením tlačidla a uzamykajú
sa automaticky po zatvorení dverí. Systém je možné
ovládať rôznymi spôsobmi: diaľkovým ovládačom,
tlačidlom, čítačkou kariet, klávesnicou, transpondérom,
alebo snímačom odtlačkov prstov. Vo verzii Genius EB je
možné kombinovať tento systém s extenými spínacími
hodinami, zabezpečovacími systémami alebo otváračmi
dverí. Doplnková funkcia „komfort“ umožňuje odomknutie
uzamknutých dverí z vnútornej strany jednoduchým
stlačením kľučky bez použitia kľúča.
Okrem vysokého užívateľského komfortu je samozrejmosťou
jednoduchá montáž a minimálna potreba kabeláže. Vysoká
variabilita tohto systému umožňuje dokonalú integráciu do
každého užívateľského prostredia.
GENIUS ® combines the safety of the mechanical locks
with the convenience of the latest technology. GENIUS ®
automatically slides the deadbolt in the recess into the frame
together with all the other locking mechanisms. The door is
always safely closed and perfectly sealed, therefore providing
excellent thermal insulation and sound proofing.
Doors are unlocked by pressing the open button and are
locked automatically when you close the door. The system
can be controlled in various ways: handheld transmitter,
internal release button, reader unit, keyboard, transponder
and biometric access control accessories. The version EB
Genius can be combined with external clock timer switch and
other external access control systems such as revolving door
drives. Additional convenient function allows you to unlock
the locked door from inside by simply pressing the handle
without using a key.
A minimal need for cabling adds to user comfort. High
versatility of this system allows a perfect integration into
every user‘s environment.
Riadenie prístupu pomocou odtlačku prsta
Fingerprint recognition
SIEGENIA-AUBI vyvinula ďalšiu inováciu pre systém Genius:
rozpoznanie odtlačku prsta, ktorého zdokonalená funkčnosť
je v branži jedinečná. Inteligentné použitie rozličných
odtlačkov prstov každého užívateľa umožňuje dvere
pomocou systému Genius nielen otvoriť, ale i uzamknúť.
SIEGENIA AUBI- further innovation for system Genius:
fingerprint recognition, with improved functionality is unique
in this sector. The door can be opened and locked using the
fingerprint recognition of different people.
27
Budúcnosť je v dotyku.
The future is in touch.
Čerstvý vzduch bez hluku a
škodlivých látok
Fresh air without the noise
and pollution
Čerstvý vzduch je základnou podmienkou pre zdravé
a komfortné bývanie. Vetranie otvorenými oknami
však prináša mnohé riziká: uľahčujú vlámanie,
vniká nimi od miestností prach, peľ a hluk a v
zimných mesiacoch dochádza k vysokým stratám
tepla. Ideálnym riešením týchto problémov sú
nástenné vetráky. Sú malé, nenápadné a vhodné
na použite nielen v novostavbách, ale aj pri sanácii
a rekonštrukcii budovy. Zásobujú miestnosti
dostatočným množstvom čerstvého vzduchu, takže
ďalšie vetranie oknom nie je nutné.
Fresh air is essential for healthy and comfortable
living. The classic open window ventilation brings
many risks: facilitates burglary, dust, pollen and noise
may enter, in winter months there is high heat loss.
The ideal solution to these problems is a ventilation
fan. They are small, unobtrusive and suitable for
use both in new buildings, but also in sanitation and
reconstruction of the building. Ventilation systems
guarantee a constant high quality of air so that
window ventilation is not necessary.
Vetranie
AEROPAC®
Ventilation
28
Čerstvý vzduch a ticho.
Fresh air and silence.
AEROPAC®
AEROPAC®
Nástenný vetrák AEROPAC® s tlmením hluku vyniká štíhlym
elegantným tvarom a dokonalou funkčnosťou. Od základov
novo vyvinutý dokáže vetrať s vyššou intenzitou, je tichší,
ľahšie ovládateľný, efektívnejší a krajší. Nielen nový, ale aj
inovatívny. Bol ocenený prestížnou medzinárodnou cenou za
dizajn Plus X v kategórii „Inovácie”. Vetrá bez prievanu, hluku,
prachu, výfukových plynov, hmyzu a alergénov zvonku.
AEROPAC® a sound-absorbing ventilator with outstanding
slim elegant design and superior functionality. It has been
developed from the ground up, ventilates with more
intensity, is quieter, easier to operate, more energy efficient
and aesthetically pleasing Not just simply new, but also
innovative. AEROPAC® received the prestigious international
Plus X prize for design in the category“ Innovation“.
AEROPAC® ventilates free from draughts, noise, dust, exhaust
fumes, insects and allergens from outside.
AEROVITAL®
AEROVITAL®
Zatvorte okná a dýchajte zhlboka! Nástenný vetrák
AEROVITAL® pre vás zabezpečuje permanentný prísun
čerstvého filtrovaného vzduchu bez škodlivých alergénov
a prachu a bez úniku tepla a rizika vlámania cez otvorené
okno. Vzduch prechádza cez filtračnú jednotku, ktorá filtruje
viac ako 97% peľov z čerstvého vzduchu privádzaného do
miestnosti.
Close the windows and breathe deeply! AEROVITAL ® wall
ventilator provides you with a permanent supply of fresh
filtered air free of harmful allergens and dust, without heat
loss and the risk of burglary. Air passes through a filter unit
that catches more than 97% of pollen.
AEROVITAL® je prvý decentralizovaný vetrák
s peľovým filtrom, ktorého účinnosť bola
klinicky preukázaná. Pri vetraní nástenným
vetrákom AEROVITAL® nie je interiér
zaťažovaný hlukom zvonku, vonkajší hluk je
zariadením tlmený. Nízka vlastná hlučnosť
prístroja umožňuje jeho použitie aj v
obytných priestoroch a spálňach.
AEROVITAL ® is the first decentralised ventilator with pollen
filter, whose efficacy has been clinically proven. The wall
ventilator AEROVITAL ® with sound
damping reduces external noises and
with its extremely low intrinsic noise
makes it ideal for living rooms and bed
rooms .
Ý
TESTOVAN
KLINICKY
LY TESTED
CLINICAL
29
Účinná ochrana proti peľu.
Effective protection against pollen.
Sme tu pre vás!
We are here for you!
U nás sú služby samozrejmou a neoddeliteľnou súčasťou
každého produktu.
Our customer services are an everyday integral part of our
product.
Montáž
Assembly
Presný technologický postup pri montáži je garanciou, že
naše produkty naplnia vaše očakávania. Správna montáž
totiž predstavuje až 80% úspechu a býva často podceňovaná a
zanedbávaná.
Following the exacting technological procedures during
installation, guarantees that our products meet your
expectations. The correct installation contributes 80% to the
success and is often underestimated and neglected.
Je veľmi veľa nepríjemností, ktoré môžu nastať pri
nesprávne namontovanom okne. Zatekanie hnanej dažďovej
vody do priestoru medzi krídlom a rámom, vznik tepelných
mostov, či tvorba kondenzátu, ktorý signalizuje nevhodné
a neželané obojstranné prenikanie pary. V prípade, že
vnútorná teplota dosiahne úroveň rosného bodu, para začne
kondenzovať a použitá pena nasiakne - toto riziko je veľké
najmä v prípade, že bola pena pri montáži zrezaná, k čomu
dochádza vo väčšine prípadov. Pôsobením vlhkosti vznikajú
potom v interiéri nepríjemné škvrny, plesne a v najhorších
prípadoch dochádza až k opadávaniu omietky.
There are very many inconveniences that may occur with an
incorrectly installed window. Rain water can seep in around
edges of windows, the formation of thermal bridges and
condensation, which indicates inappropriate and unwanted
double-sided condensation. If the internal temperature
reaches the dew point, vapour begins to condense and
expanding foam can get soaked, particularly if the foam has
been truncated when mounting. Because of this moisture,
the interior develops nasty stains, mould and in the worst
cases the plaster starts falling off.
Najkvalitnejším a zároveň veľmi rýchlym a úsporným
pracovným postupom je použitie pásky. Najväčší rozdiel je
v odlišnom spôsobe utesnenia špáry. Vonkajšie utesnenie
je paropriepustné: dokonale chráni pred prienikom dažďa a
preto musí odviesť vlhkosť zo škáry smerom von. Vnútorné
utesnenie je naopak paronepriepustné, aby zabránilo
prieniku vlhkosti z vnútorného ovzdušia do škáry a následnej
kondenzácii.
Použitie pásky znižuje aj riziko vzniku tepelných mostov
a poklesu tepelno-izolačných vlastností, čo jednoznačne
prospieva úspore energií na vykurovanie.
V prípade rekonštrukčných prác vykonávame i demontáž
pôvodných okien a tiež súvisiace murárske práce.
Služby
30
Service
Expanding foam tape is the fastest and the most effective
way of the installation process, our method of sealing gaps
makes the biggest difference. Expanding foam tape is porous:
and perfectly protects against rain as it transfers moisture
from the gap outward. The inner seal has to be, on the
contrary, vapour-tight to prevent penetration of moisture
from the interior into the gap and subsequent condensation.
The use of tape reduces the risk of thermal bridges and a
decrease in thermo-insulation properties. This is definitely
beneficial to saving on energy costs.
If reconstruction work is carried out, we also provide the
removal of original windows and also undertake any job
related to masonry work.
Poradenstvo
Advice
Veľký dôraz kladieme na podrobnú analýzu projektu s
klientom, na jeho ciele, potreby a želania – jedine tak
môžeme pripraviť kvalifikované návrhy. Osobnosť,
individualita a tvorivá sloboda sú hodnoty, na ktorých
budujeme vzťahy s našimi zamestnancami. To je
jediný spôsob, ako dosiahnuť perfektný výkon, na
ktorom i vy môžete stavať vašu budúcnosť. Kvalitné
produkty a správne a odborne vykonaná montáž je
zárukou, že okná našej firmy budú spĺňať všetky vaše
očakávania.
We place great emphasis on detailed analysis of the
project with our customers, taking into consideration
their goals, needs and wishes - to provide exactly
what they want to achieve. Personality, individuality
and creative freedom are values on which we build
relationships with our employees. This is the only
way to achieve perfect performance and build for the
future. Quality products, accurate and professionally
carried out installations, provide guarantees that our
windows will meet all your expectations.
Výroba kvalitných produktov a profesionálna montáž sú však len časťou našej starostlivosti o klienta. Samozrejmosťou je odborné
poradenstvo, záručný a pozáručný servis.
31
The production of quality products and professional installation are only part of our customer care. Of course there is our expert advice
service, guarantee and post purchase guarantees service.
Gymnázium
Párovská 1
NITRA
Referencie
Reference
Rodinny dom
Zobor, NITRA
okná, dvere, zimná
záhrada
Základná škola
Tulipánová 1
NITRA
Rodinny dom
Zobor, NITRA
Sídlo firmy
NITRA
posuvné dvere
HS PORTAL
Rodinny dom
NITRA
zámok GENIUS
so snímočom
odtlačkov prsta
Základná škola
O. Cabana
KOMJATICE
Rodinny dom
NITRA
Okná, dvere,
posuvné dvere
Moderná technika nám uľahčuje život každý deň. Či je
to elektrické otváranie okien v aute alebo automatické
posuvné dvere v banke; títo malí pomocníci sa stali
samozrejmou súčasťou každodenného života. A my
vám ponúkame riešenia, ktoré tento príjemný komfort
prinášajú priamo do vašich domovov. Dôverujte našim
skúsenostiam!
Modern technology makes our lives easier every day.
Whether it‘s electric opening windows in the car or
automatic sliding doors at the bank, these little helpers
have become an intrinsic part of everyday life. And we
offer you solutions that bring comfort directly to your
home. Trust in our experience!
LMJ SALAMANDER s.r.o.
Pražská 15
949 01 Nitra
Tel: + 421 (0)37 / 653 43 21
Fax: +421 (0)37 / 653 43 26
Mobil: +421 (0)917 / 623 623
E-mail: [email protected]
www.lmjsalamander.sk
Download

Domov je Váš svet podľa Vašich prianí. Žite svoj