ZNAČENIE PRE VÝROBCOV
NÁPOJOV A POTRAVÍN
Medzi najdôležitejšie činnosti v rámci procesu balenia v nápojovom
a potravinárskom priemysle patrí kódovanie a označovanie produktov.
Preto správna voľba označovacieho zariadenia môže výrazne znížiť
prevádzkové náklady. TEXT/FOTO BPRINTING, S. R. O.
J
edným z významných dodávateľov
priemyselných tlačiarní na slovenskom trhu je spoločnosť Bprinting,
s. r. o., ktorej najväčšiu časť portfólia tvoria zariadenia anglickej spoločnosti LINX. Spoločnosť pristupuje ku svojim zákazníkom individuálne a ponúka komplexné riešenie značenia
výrobkov. Podľa požiadaviek zákazníka zabezpečuje dodávku kompletného technologického
celku, vrátane príslušenstva a softwarového vybavenia.
Nápojový a potravinársky priemysel vyžaduje špecifické požiadavky na označovanie výrobkov. Značenie musí byť dobre čitateľné, spĺňať
zákonom dané požiadavky na informovanosť
a zároveň musí zaručiť možnosť spätného dosledovania produktov. Vysoká rýchlosť výroby
a špeciálne požiadavky zvyšujú náročnosť výberu optimálneho riešenia.
BPRINTING RIEŠENIA
K najpoužívanejším tlačiarňam patria ink jet
tlačiarne od spoločnosti LINX. Množstvo tlačených informácií je hlavným kritériom pri
výbere kódovacieho zariadenia. Pokiaľ zákazník potrebuje tlačiť iba dátum spotreby a šaržu, môže si vybrať dvojriadkovú tlačiareň LINX
4900. Ak je tlačená správa zložitejšia, napríklad tlač čiarových kódov, môžete využiť novinku LINX 7900, ktorá bola vlani predstavená
na Medzinárodnom strojárskom
veľtrhu v Brne, kde vďaka svojim vlastnostiam zaznamenala veľký úspech. Tlačiareň ponúka rad
funkcií, ktoré sú zahrnuté v jej cene, vrátane najmodernejšieho softvéru LINX Insight. Toto diaľkové
sieťové rozhranie umožňuje používateľom sledovať a kontrolovať
tlačiarne LINX 7900 prostredníctvom webového prehliadača, a to
buď cez PC, alebo cez stále obľúbenejšie smartphony. Nový systém umožňuje tlačiarni Linx
7900 tlačiť až 9 000 prevádzkových hodín.
Tlačiareň je schopná tlačiť až 5 riadkové správy
a pokrýva širokú škálu potrieb kódovania a tlače. Bola navrhnutá tak, aby jej prevádzka vykazovala minimálne náklady na spotrebu atramentu, solventu a potrebu údržby.
Dôležitým aspektom pri výbere tlačiarne je aj
typ a materiál balenia, na ktoré budete tlačiť.
Neklesajúci záujem o PET fľaše vďaka množstvu priaznivých parametrov, ako je nízka
hmotnosť, nákladová efektivita a jednoduchá recykovateľnosť, viedol k zvýšeniu požiadaviek na laserovú technológiu. Výber medzi
laserom a CIJ vyžaduje zásadné rozhodnutie. Laserové tlačiarne sú ideálne pre prostredie s konzistentnou rýchlosťou výrobnej a baliacej linky. Laserové tlačiarne LINX SL 101
a 301 sú ideálne pre tlač znakov, grafiky, čiarových kódov a 2D kódov, napríklad datamatrix kódu. Zariadenia tlačia ostré a kvalitné
kódy, ktoré pôsobia ako neoddeliteľná súčasť
balenia. Tieto lasery umožňujú mimoriadnu
flexibilitu, širší rozsah tlače alebo možnosť
zvýšenia rýchlosti výrobnej linky. IP krytie 65
a celoantikorový kryt zabezpečujú hygienickú
prevádzku a ochranu proti vode, čím sa zvyšuje bezporuchovosť aj v náročných prevádzkach. Svojou konštrukciou sú vhodné do každého priemyselného odvetvia. Ich inštalácia
je veľmi jednoduchá. Tlačiarne dokážu označiť produkt z akejkoľvek strany a v akejkoľvek
polohe.
Výber správneho zariadenia preto neznamená
len najrýchlejšiu a najdrahšiu tlačiareň, dôležité je zohľadniť všetky parametre, ako aj výkonnosť a požiadavky výrobnej linky. •
S nami zvládnete
všetky prekážky
v priemyselnom značení
Dovoľujeme si Vás pozvať na náš stánok na
Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre
21.–24. 5. 2013
pavilón F, stánok č. 30
Download

ZNAČENIE PRE VÝROBCOV NÁPOJOV A POTRAVÍN