TÉMA: SERVIS LKW
Č. 1 - 2014
JANUÁR - MÁJ / NEPREDAJNÉ
REVUE
V y d á v a s p o l o č n o s ť H O M O L A s . r. o . / a u t o s e r v i s n á t e c h n i k a / w w w . h o m o l a . s k
Servis nákladných vozidiel
Vydanie nového čísla našej Homola
REVUE sa trochu oneskorilo, keďže
sme čakali na dokončenie jedného z najmodernejších nákladných servisov na Slovensku
a Čechách – EMPARK
v Trnave.
Nákladné vozidlá kladú na
mechanikov a celý personál
vysoké nároky:
Prinášame vám
nápady, ako si
zjednodušiť prácu
v nákladom servise.
◗ Pri nekvalitnej oprave, resp. pri použití nevhodného náhradného dielu môžu spôsobiť omnoho väčšie škody ako pri osobných vozidlách.
◗ Mechanici pracujú s veľmi ťažkými a tým aj nebezpečnými bremenami – našou úlohou je im prácu uľahčiť.
◗ Nákladiaky, prívesy a návesy sú prešpikované elektronikou často na vyššej úrovni než pri osobných vozidlách
◗ Tlak na ceny opráv, hodinovú sadzbu je veľmi veľký.
Mnohokrát sa stáva, že hodinové sadzby pri opravách
nákladných vozidiel sú nižšie ako pri osobných vozidlách aj napriek tomu, že práca je zložitejšia, namáhavejšia a celá technika a budovy niekoľkonásobne drahšie.
Rok 2013 patrí v dejinách našej firmy od roku
1990 medzi najúspešnejšie roky.
● Objem predaja podstatne vzrástol aj vďaka kvalite práce všetkých našich pracovníkov – obchodných
zástupcov, servisných technikov, metrológov, vedeniu firmy aj dievčatám v administratíve.
● Služby, t.j. servis, metrológia a revízie, vďaka výbornej kvalite práce rastú o viac ako 20 % ročne.
● Administratíva a ekonomický úsek momentálne praskajú vo švíkoch a postupne prijímame nové
pracovníčky na urýchlenie práce.
● Homola Medical – kalibrácie a overovanie teplomerov, vlhkomerov, tlakomerov krvi zaznamenali
päťnásobný nárast obratu oproti roku 2012.
● Firma Homola v Českej republike zdvojnásobila objem predaja oproti roku 2012, k čomu prispeli
všetci pracovníci.
● Projekt v Budapešti sa síce nepodaril, ale aj vďaka tejto skúsenosti sme sa niečo naučili a môžeme
S pozdravom Váš Igor Homola.
byť lepší.
2
REVUE
NAŠE POĎAKOVANIE
EMPARK TRNAVA. Ďakujeme!
Aj takýmto spôsobom by sme sa chceli poďakovať našim zákazníkom, vďaka ktorým robíme to, čo robíme. Ešte raz ďakujeme!
Valcová skúšobňa bŕzd
Maha IW4 Eurosystem
– meranie brzdných síl
so softvérom na zosúlaďovanie náprav.
Oceľový diagnostický kanál s valcovou skúšobňou
bŕzd, detektorom vôle náprav a so spodným kanálovým zdvihákom.
Pneuservis pre nákladné vozidlá,
autobusy a osobné vozidlá.
Moderný servis pre nákladné vozidlá s montážnymi jamami, automatickým výdajom
oleja a so zdvihákmi.
Možnosť zdvihnutia
celej súpravy naraz, alebo
využitia ako dva nezávislé
zdviháky s úplným prístupom k podvozku vozidla.
Hydraulický zdvihák JAB – 4x 16t.
Aj vy sa prejdite
po najmodernejšom
nákladnom servise.
REVUE 3
LKW
Mechanik LKW = múdry ako rádio a silný ako kôň
Aký je základný rozdiel medzi
mechanikom pre nákladné vozidlá
a mechanikom pre osobné vozidlá?
Pri nákladných vozidlách je všetko troj až
desaťnásobne ťažšie. Mechanik sa pri takejto práci naozaj narobí a ešte k tomu sú
v mnohých nových nákladných vozidlách
elektronické systémy komplikovanejšie
ako pri osobných. Práve z týchto dôvodov sa na takýchto mechanikov kladú vysoké nároky. Musia byť múdri ako rádio
a tiež silní ako kôň. To sú dosť odlišné
veci. Aby nemuseli byť mechanici až takí
silní, my, majitelia, im musíme zabezpečiť také technické zázemie, aby neboli
nútení zdvíhať ťažké bremená. Prvým
problémom je odlepenie kolies od pod-
Povolenie kolesa
Ak chcete trápiť mechanikov a nedosahovať žiadne zisky,
môžete im zakúpiť ručné kľúče na povolenie kolies.
Riešenie DELUXE:
El-max – made in Sweden:
1. povolenie kolesa ~ 3 minúty
2. žiadne vibrácie a zdravotné problémy
3. žiadna spotreba vzduchu
4. povolíte skoro všetko
lahy pri demontáži kolies, resp. kompletné zdvihnutie vozidla podľa toho, čo sa
chystáme robiť.
Ak ide iba o jedno koleso, - odlepiť ho môžeme aj s panenkou alebo jašterkou. Ak
však potrebujeme zdvihnúť celé vozidlo,
potom hovoríme o práci pod vozidlom na
niekoľko hodín, ktorá je veľmi nepohodlná. Voláme to „váľanie sa po zemi“.
Hlavné zásady geometrie
1. vždy meriame od osi rámu
2. meriame aj návesy, vleky, súpravy spolu alebo osobitne
3. 50 % nákladných vozidiel (prívesov, návesov) má pootočené
nápravy o viac ako 2 mm, resp. presadené niekedy aj o 40 mm.
Riešenie DELUXE:
TruckCam s meraním rámu
1. zameranie súpravy od 12 do 20 minút
2. homologizovaný pre značky Mercedes, Volvo, Scania
3. po kvalitnom nastavení geometrie zníženie spotreby paliva o 3 %
4. kontrola rámu
Zmeranie geometrie na
4 až 5 nápravovom aute
zvládneme s geometriou
TruckCam do 20 minút.
Riešenie LUX:
Riešenie LUX:
Pneumatické kladivá na stojane CP 7640-6-1
1. dobré riešenie hlavne vo výškach
2. obrovská spotreba vzduchu ~ 2000 l/min
3. pri trvalom používaní trpí mechanik vibráciami
TruckCam Silver
Meranie geometrie nákladných vozidiel k rámu – jednoduchšie ovládanie, menší kabinet, bez softvéru na meranie
rámov, nižšia cena.
Existujú aj geometrie s laserovými lúčmi (WMS) na mechanickom princípe. Takéto mechanické meranie od osi rámu
je vhodné hlavne pre malé servisy, špedície a v prípade, ak
robíte 2-nápravové nákladné vozidlá. Zameranie súpravy
trvá niekoľko hodín a musíte rozmýšľať a zapisovať si.
Úplne najhorším riešením sú všetky geometrie pre osobné vozidlá,
ktoré merajú od geometrickej osi vozidla s adaptérmi pre nákladné vozidlá. Výsledok merania je jazvečík, ťahač vlečie za sebou
náves vyosene. Vodič neustále dorovnáva volant, spotreba paliva je
+ 3 % a predné gumy budú mať vnútorné hrany zjazdené.
4
REVUE
ZDVIHÁKY
Ako zdvihnúť nákladiak?
Riešenie DELUXE:
Riešenie LUX:
4-hydraulický zdvihák (2-hydraulický) na odlepenie, resp. plné
zdvihnutie ťahača s naloženým návesom (56 t – 4 x 14,5 t).
Potrebujeme max. 3 minúty
Odber agregátov: vysokozdvižným vozíkom
Výmena oleja: bežnými vypušťákmi, odsávačkami
Montážna jama – kanál:
1. So spodnými kanálovými zdvihákmi a zberným žľabom na
olej – výborné riešenie.
2. S hornými kanálovými zdvihákmi a zbernou nádobou medzi
uholníkmi – lacné a horšie riešenie.
Nevýhodou je, že trpí obsluha. Podliezanie zdviháka alebo jeho
obchádzanie dookola je úmorné. Ak sa v strede nachádza valcová skúšobňa bŕzd, potrebujeme dva horné kanálové zdviháky a
dve horné zberné nádoby na olej, a to preto, aby sme mohli robiť
na obidvoch stranách kanála. Pri hornom kanálovom zdviháku
nespustíme zdemontované agregáty dostatočne nízko na to, aby
sme ľahko vyšli spod vozidla.
Výborná montážna jama je celozváraný kanál s výborným osvetlením, žľabom na zber oleja s dvoma lievikmi, s náradím a výdajom oleja priamo v kanáli. Ak nezriadite výdaj oleja priamo v
kanáli, budete ťahať hadice cez celý servis z výdajného stojana
pod kolesami áut, niekedy aj cez dva kanály. Týmto spôsobom
ich určite odtrhnete.
EMPARK Trnava – 4-hydraulický zdvihák JAB
Montážna
jama so spodným
kanálovým
zdvihákom.
Montážna
jama s horným
kanálovým
zdvihákom.
EMPARK Trnava – celozváraná montážna jama so spodným kanálovým
zdvihákom a zberným žľabom na olej.
Skrátenie času výstavby vášho servisu
aj o mesiac. Aj po 10 rokoch je kanál
v poriadku.
REVUE 5
ZDVIHÁKY /DIAGNOSTIKA
Všetky ostatné riešenia zdvihnutia vozidla
narážajú na jeden problém, a to, že kolesá nákladných vozidiel stoja blokované na
zdviháku. Platí to pri lacných 4-stĺpových
zdvihákoch, ako aj pri drahších nožnicových zdvihákoch.
Najhorším variantom sú zdviháky tzv.
„radgreifer“, pojazdné stĺpy jazdiace po dielni, ktoré sú pospájané káblami. Pre mechanika sú ako za trest. Ak s nimi nepracujete,
v dielni zaberú cca 10 m2 drahého priestoru.
Príprava je náročná na čas, 20 až 30 minút
stratíte len zdvihnutím vozidla. Často sa
stáva, že pri tom odtrhnete káble. Kolesá sú
tak zablokované, že ich nedokážete povoliť.
Prakticky zdvihnete vozidlo do výšky 1,5
m. Aby ste sa dostali ku kolesám (brzdám),
musíte vozidlo položiť na kozy a odísť so
stĺpmi. Ako povolíte a zložíte kolesá v 1,5 m
výške? Povoľovať kolesá pneumatickým uťahovákom v takejto výške je nesmierne náročné. A zložiť ich môžete iba s pomocou vysokozdvižného vozíka. Ešte ste nič nespravili,
nevymenili a narobili ste sa ako otrok.
Osemstĺpový zdvihák na kolesá. Veľmi
prácne zdvihnutie vozidla.
Diagnostika pre váš nákladný servis
Pre nákladné vozidlá potrebujete samozrejme kvalitnú diagnostiku.
Značkové servisy majú tento problém vyriešený značkovými
prístrojmi, pre brzdy používajú diagnostiku Wabco, Knorr. Pre
neznačkové servisy je najlepším riešením diagnostika TEXA,
s ktorou máme doteraz najlepšie skúsenosti. Tešíme sa, že si
onedlho odskúšame nákladnú diagnostiku od firmy Bosch.
POKRAČOVANIE NA S. 6
6
REVUE
DIAGNOSTIKA
Diagnostika pre váš nákladný servis
Valcová skúšobňa
bŕzd Maha
Pozrite
si video
Detektor vôle náprav Maha LMS 20/2
DOKONČENIE ZO S. 5
Diagnostika klimatizácií
Ostatné prístroje, ktoré sme testovali, síce mnoho deklarovali,
ale v skutočnosti nedokázali veľa. Súčasťou nákladného servisu
by mal byť jednoznačne osciloskop.
Pokiaľ neposkytujete servis aj pre autobusy, v nákladnom servise by pre diagnostiku klimatizácií stačila aj klasická recyklačná stanica pre osobné vozidlá s 12 kg nádobou na chladivo. Ak
opravujete autobus s chladivom v objeme 13 kg, nemáte ho kam
odsať.
Pre nákladné servisy odporúčame recyklačné stanice Waeco
ASC 3000 a Waeco ASC 2500, ktoré majú nádobu na 30 kg
chladiva a vysoký výkon púmp.
Viete, kde sa pri odsatí a opätovnom doplnení chladiva „stratí“
80 – 120 g chladiva? 99% mechanikov odpovie, že v hadiciach.
Pravda je však taká, že chladivo sa odparí z oleja, ktorý odsajeme do nádobky. Najnovšie recyklačné stanice Waeco sú vybavené hermeticky uzavretou zbernou nádobou. Pri každej výmene
sa vyvákuuje a vráti do systému väčšina chladiva. Je to zaujímavé
hlavne pri novom chladive HF1234yf, ktoré stojí na pulte s DPH
skoro 400 eur za 1 kg, t.j. 100 g strata chladiva znamená 40 eur.
Kto ich zaplatí? Zákazník? Servis?
Diagnostika podvozku
Pre diagnostiku podvozku je samozrejmosťou hydraulický detektor vôle náprav Maha LMS 20/2 so súčasnými priečnymi pohybmi.
Diagnostika bŕzd
Pre diagnostiku bŕzd je vysokým štandardom nákladná valcová
skúšobňa bŕzd Maha so snímačmi tlakov a najlepšie aj s váhami. Testovali sme rozličných dodávateľov, ale najlepšiu obsluhu,
komfort a životnosť poskytuje Maha. Najstaršia valcová skúšobňa Maha, ktorú sme montovali a je v prevádzke na STK, má 24
rokov.
Plnička klimatizácií Waeco ASC 2500
REVUE 7
DÁVAME DO POZORNOSTI
Informácie z Homola Brno a Praha
Našim predajcom, Marekovi Fiamolimu z Brna a Janovi Šmejkalovi z Prahy, sa podarilo získať pekné zákazky:
BRNO:
- V Brne sme ukončili montáž celého nového servisu Mercedes
Hošek.
- Namontovali sme dve výkonovky MAHA LPS 3000 do vysokých škôl v Ostrave a v Brne. To je školstvo!!! U nás má výkonovku MAHA LPS 2000 iba Žilinská univerzita, zakúpenú
v roku 1992. V Čechách má každé učilište, priemyslovky, vysoké učení niekoľko výkonoviek na motory, motocykle, meranie
celého vozidla vo valcoch. Niektoré zakúpené z fondov EÚ, ale
mnohé sú financované aj z rozpočtu. Stredná odborná škola
v Brne má učebné odbory ako oprava motocyklov a bicyklov na
profesionálnej úrovni.
PRAHA:
- Do siete Volvo Truck sme dodali 3 ks geometrií TruckCam.
V sieti Volvo Truck Česká republika sme namontovali spolu už
8 ks týchto geometrií.
Rovnanie rámov a kabín
Na Slovensku sme dodali viac ako 12 rovnacích systémov od firmy Celette. Kabíny
sa bežne rovnajú aj na osobných rovnacích
stoliciach Celette Sevenne s prípravkami
na kabíny. Problém však je, že vrch kabíny
je zo štandardných plechov, ktoré sú dosť
mäkké. Úplne iná situácia je v podlahách,
kde je kabína úžasne pevná, s výstuhami
z vysokopevných a ultrapevných ocelí. Ul-
trapevné ocele nesmieme nahrievať a zvárať
v CO2. Ak dovolí výrobca, môžeme ich zvárať výkonnými bodovkami a spájkovať tvrdými spájkami. Vždy je potrebné zistiť, aké
technológie povoľuje výrobca. Ultra pevnú
oceľ spoznáte poklepom – zvoní. Pri zabrúsení flex odlietavajú iba krátke, drobné iskry.
Rámy rovnáme bez nahrievania, vždy tlačíme hydraulikou, neťaháme. Potrebujeme
minimálne 3 veže, z ktorých sú dve pevné
ako podpery a jedna tlačná pre tlačenie
v mieste prehnutia. Ak si neukotvíme rám,
pri tlačení môže vystreliť do vzduchu a zranenie je isté. Rámy sa tiež vyrábajú z vysoko
pevných ocelí. Na vyrovnanie a stabilizovanie 30 minútovej odchýlky musíme niekedy
pretiahnuť rám aj o desiatky centimetrov,
inak sa vráti do pôvodnej polohy.
Homola Festival v Košiciach
Na jeseň 2013 sme si na východe užili poriadnu zábavu – a to hlavne vďaka vám, našim klientom. V priestoroch firmy
Homola autoservisná technika v Košiciach k nám zavítali servisáci, estekáčkari a zdravotníci. Na tejto podarenej akcii sa
zúčastnilo 132 hostí z celého východu. Celý večer sa niesol v znamení Oktoberfestu v našom podaní. Milé hostesky v bavorských krojoch vás privítali nielen milým úsmevom, ale aj chutným omasteným chlebíkom.
Na celú akciu dozerali
aj šarmantné policajtky.
Dobrú náladu skontrolovali a zlú pokutovali.
S našimi košickými kolegyňami.
NAJBLIŽŠIE CHYSTÁME TAKÚTO ODMENU
PRE ZÁKAZNÍKOV ZO STREDNÉHO SLOVENSKA!
8
REVUE
ŠKOLENIE
Alarmujúca situácia na školách
Na ostatnom školení učiteľov a majstrov odborného výcviku som sa spýtal našich priateľov zo škôl: „Koľkí viete merať
s multimetrom?“ Zo 17 účastníkov sa
prihlásili dvaja, jeden váhal – nemal istotu.
To určite nie je chyba učiteľov. Ministerstvo
a príslušné orgány stále deklarujú, riešia,
navrhujú, menia, rozhadzujú peniaze, ale
v podstate nerobia nič. Musíme si pomôcť
sami. V priebehu roka zorganizujeme školenie pre všetkých učiteľov na všetkých
našich prevádzkach „Praktické meranie
s multimetrom“. Každý učiteľ dostane do
ruky multimeter a postupne sa naučí zmerať všetky veličiny až po obvody, prieraz vinutia motora a pod. Na toto školenie bude
nadväzovať ďalšie školenie „Praktické meranie s osciloskopom“.
Dobre fungujúci ,,aktívny príjem“
Ako hovorí už samotný názov, ,,aktívny príjem“ by mal byť v každom prípade aktívny.
Naše dlhoročné skúsenosti ukázali, že nie
vždy tomu tak je. Preto sme sa rozhodli
venovať sa tejto problematike a prinášamevám školenie, kde vám ukážeme, ako by
mal aktívny príjem vyzerať a tiež fungovať
efektívne. Bezpečnosť vozidla je pre zákazníka prvoradá a návrhom pre odstránenie
všetkých zistených závad zvyšujete nielen
ziskovosť servisu, ale aj spokojnosť vášho
zákazníka. Školenie na túto tému sme už
zorganizovali v Bratislave, Liptovskom
Hrádku a Košiciach.
Program školenia
mena), LED, MATRIX LED (diaľkové
svetlá s kamerovým nastavením). Vývoj
pixelových a laserových svetiel.
■ Presné a exaktné zmeranie brzdných síl,
ovality a zbrzdenia na každom kolese
s automatickým rozpoznaním vozidla
4x4 a prepnutím režimu na allrad tak,
aby sme nepoškodili visko spojky a merali presne. Porovnanie presnosti merania
medzi viacrolňovými dvojsekundovými
„meraniami“ a skutočným odbrzdením
vozidla na STK. Porovnanie merania
4x4 Škoda Octavia s vypnutým motorom
v klasickej valcovej skúšobni bŕzd oproti
meraniu 4x4 vo valcovej skúšobni bŕzd
a protibežným vyrovnaním otáčok.
■ Rýchle zmeranie geometrie v aktívnom
príjme (u vozidiel, kde boli nápravy
v poriadku).
■ Kontrola elektronických systémov.
■ Kontrola brzdovej kvapaliny.
■ Kontrola pneumatík a hĺbky dezénu.
■ Ženy ako zákazníčky v aktívnom príjme.
■ Informácie o nových materiáloch používaných v autách, metódy opráv, posúdenie
havárie.
Prebrali by ste radi výhody tejto investície
osobne? Na osobnom stretnutí vám radi
poskytneme detailné technické informácie,
dôvody prečo sa táto investícia oplatí a dokonca s vami môžeme navštíviť servis zariadený na tomto princípe.
■ História firmy Homola.
■ Ukážky moderných aktívnych príjmov
z Európy a ukážky nepodarených investícií.
■ Kde má byť umiestnený aktívny príjem
a kde má sedieť prijímací technik.
■ Videokamera s automatickou identifikáciou EVČ a privítanie zákazníka.
■ Vizuálna kontrola na 2-hydraulickom
alebo nožnicovom zdviháku.
■ Kontrola vôle na prednej a zadnej náprave s detektorom vôle náprav zabudovaným na zdviháku.
■ Kontrola, nastavenie, zistenie svietivosti
a funkčnosti svetlometov – klasické, halogénové, xenóny (svietivosť po 5-6 rokoch je tak nízka, že je potrebná ich vý-
Dávame vám do pozornosti
náš akciový leták na servis
klimatizácií!
Ak chcete odoberať noviny Homola REVUE v tlačenej podobe,
neváhajte a píšte na našu adresu [email protected]
Download

Téma: Servis nákladných vozidiel