Návod na použitie (SK) E-cigareta Volish Lady www.ecigarety-inhalatory.sk
Ďakujeme za kúpu našej elektronickej cigarety Volish Lady. Gratulujeme, že ste sa rozhodli pre zdravší
život. Pred použitím prečítajte tento návod na použitie (a letáky dodané spolu zo zariadením) a zachovajte pre
prípad opätovného použitia.
Elektronická cigareta Volish Lady disponuje batériou Ego (ktorá má vynikajúcu výdrž pri bežnom
používaní) a kartomizérom. Model Volish Lady je vhodný najmä pre dámy, lebo jej vkusná farba a elegantný
dizajn predstavujú atribúty modernej ženy.
1, Stavba a montáž.
Stavba s kartomizérom: Kompletná cigareta
pozostáva z batérie, kartomizéru a kovového krytu.
Na batériu prikrúťte kartomizér a nasaďte kovový
kryt kartomizéru. Štandardné kartomizéry dodané
v sade sú naplnené takže môžete ihneď začať
s fajčením. UPOZORNENIE! Kartomizéry Dual
Big pred použitím naplňte liquidom.
Stavba s atomizérom: Kompletná cigareta pozostáva
z batérie, atomizéra a zásobníka. Najprv odstráňte plastový
náustok z atomizéra (je to len napodobenina zásobníka),
následne na batériu prikrúťte atomizér a vložte do neho
zásobník. UPOZORNENIE! Zásobník pred použitím
naplňte liquidom.
2, Zásobníky a kartomizéry - spôsob napĺňania
Kartomizéry je potrebné naplniť v prípade že sa podstatne zníži množstvo dymu alebo sa zmení chuť
počas fajčenia. Štandardný kartomizér je možné naplniť 3-5 krát, potom sa vatička opotrebuje. Kartomizéry Dual
je možné naplniť aj viackrát. Pre naplňovanie kartomizérov odporúčame značkové liquidy Mild, Volish,
Liqueen, Liqua, Dekang a Provog.
a, Štandardné kartomizéry – spôsob naplňovania
Štandardné kartomizéry sú v sade už naplnené. Pre opätovné naplnenie odstráňte gumovú zátku (napr.
sponkou). Kvapnite bezprostredne na vatičku do 10 kvapiek liquidu. Následne nasaďte späť gumovú zátku
prikrúťte na batériu a môžete začať fajčiť. Množstvo kvapiek sa môže líšiť z dôvodu stupňa osušenia
kartomizéru. POZOR! Nikdy nekvapkajte liquid do stredového otvoru kartomizéru, liquid môže vytiecť alebo
poškodiť vykurovací prvok.
b, Dual kartomizéry – spôsob naplňovania
Dual kartomizéry sú v sade už naplnené. Pre opätovné naplnenie odstráňte gumovú zátku (napr.
sponkou). Kvapnite bezprostredne na vatičku do 15 kvapiek liquidu. Následne nasaďte späť gumovú zátku
prikrúťte na batériu a môžete začať fajčiť. Množstvo kvapiek sa môže líšiť z dôvodu stupňa osušenia
kartomizéru. POZOR! Nikdy nekvapkajte liquid do stredového otvoru kartomizéru, liquid môže vytiecť alebo
poškodiť vykurovací prvok.
c, Zásobníky – spôsob naplňovania
Zásobníky sú v sade už naplnené. Pri opätovnom napĺňaní môžete zásobník naplniť priamo z flaštičky
liquidu. Po naplnení zasuňte zásobník do atomizéra, nakrúťte atomizér na batériu a môžete začať fajčiť. Pre
naplňovanie kartomizérov a zásobníkov odporúčame len značkové liquidy Mild, Volish, Liqueen, Liqua, Dekang
a Provog.
3, Návod na použitie
Po vložení zásobníka stlačte tlačidlo umiestnené na batérii až sa rozsvieti dióda na tlačidle ( tzn. že batéria
napája vykurovací prvok) a nadýchnite sa tak isto ako pri obyčajnej cigarete.
Veľmi
dôležitý
je
spôsob fajčenia. Vykonávajte dlhé a pomalé nádychy, čím získate lepšiu chuť a väčšie množstvo dymu. Po
niekoľkých nádychoch urobte prestávku, aby sa atomizér schladil a liquid mal čas splynúť smerom
k vykurovaciemu prvku. Je to veľmi dôležité, lebo v prípade, že nebudete dodržiavať tento postup, môžete
pocítiť nepríjemnú chuť (suchej spálenej vatičky). V prípade, že cigareta vylučuje menej dymu alebo sa zmenila
jej chuť (a v kartomizére je stále liquid), vykrúťte kartomizér a začnite ho energicky rolovať v dlaniach, aby sa
liquid dostal k vykurovaciemu prvku a rovnomerne sa rozložil vo vnútri kartomizéra.
4, Nabíjanie batérie
Batéria je vybavená systémom stabilizácie napätia a zabezpečním pred nadmerným nabitím (ak je už
úplne nabitá automaticky odpája nabíjanie). Batéria sa nabíja pomocou USB kábla alebo spojením USB kábla
a sieťového adaptéra 230V (sada už obsahuje USB kábel aj sieťový adaptér). Nakrúťte batériu na USB kábel
pripojte do sieťového adaptéra. Dióda na batérii niekoľkokrát zabliká a svetielko na nabíjačke začne svietiť na
červeno. Batéria je úplne nabitá ak svetielko na nabíjačke svieti zeleným svetlom. Prvé nabíjanie batérie nechajte
počas dobu 3 hodín (aj keď je batéria ešte nepoužitá). Batériu uschovávajte na suchom mieste a nabíjajte pri
pokojovej teplote. Neodporúčame batériu nabíjať v iných nabíjačkách ako je priložená, môže to značne poškodiť
batériu, znížiť životnost a nie je vylúčená ani možnosť explózie.
5, Bezpečnostné pokyny a záruka
Kontraindikácie – pozrite nižšie alebo príbalový leták e-liquidu (v sade). Vždy dbajte o to, aby závit
batérie, kartomizéra, krytu kartomizéra bol čistý. Na čistenie používajte vreckové alebo vatové tyčinky.
Reklamácie nebudú riešené v prípade, že produkt bol používaný v rozpore s týmto návodom na použite alebo
v prípade, že boli použité iné náhradné diely ako originálne. Aby ste sa vyhli vzniku jamiek, úlomkov alebo
úplnému poškodeniu prvkov, sady Volish uschovávajte ďaleko od predmetov ako kľúče. Produkt uschovávajte
ďaleko od vysokej teploty a vlhkého prostredia. V prípade akýchkoľvek problémov s produktom, bezodkladne
kontaktujte predajcu (alebo distributéra značky Volish). Nepokúšajte sa opravovať žiadnu súčiastku sady, to
môže len oprávnený servis. Zničenie produktu, ktoré vzniklo v dôsledku jeho otvorenia nebude riešené ako
reklamácia. UPOZORNENIE!
Používajte len originálne produkty a príslušenstvo značky Mild a Volish.
Nenesieme zodpovednosť za kvalitu iných náhradných dielov. Neoriginálne produkty môžu spôsobiť pokles
efektivity zariadenia alebo jeho úplné poškodenie. Môžu byť tiež nebezpečné pre zdravie. Pamätajte! Len
originálne príslušenstvo (náplne, batérie, a pod.) je 100% kompatibilné a zaručuje správne a dlhodobé
fungovanie zariadenia.
Liquid na naplnenie kartomizérov a zásobníkov
Zoznámte sa s charakteristikou liquidu pred jeho prvým použitím.
Zloženie:
Propán 1,2-dio(77%)
2,3,5,6 – tetrametylpyrazín (1,5%)
Etanol (10%)
Pyrazin 1 – yletán 1-ón (1,5%)
Jablčná kyselina (3%)
Mentol (1,0%)
2-hydroxy – 3-metylcyklopent-2enón (2,5%)
2,3,5 – trimetylpyrazín (0,8%)
Vanilín (2,5%)
Metyl 2-pyridylketón (0,2%)
Kontraindikácie:
Neodporúča sa používať e-cigarety:
- dojčiacim matkám a tehotným ženám
- osobám s alergiou na ľubovoľnú zložku liquidu
- osobám s chorobami krvnej sústavy
- osobám do 18 rokov
Popis sily (obsah nikotínu)
Vysoký: 18mg/ml
Priemerný: 14mg/ml
Nízky: 11mg/ml
Vôbec: 0mg/ml
Obsah nitokínu (1g liquidu=1000mg)
Výpočet v prípade vysokého obsahu:
18mg/1g=18mg/1000mg=1,80%
Skladovanie:
Chráňte e-liquid pred svetlom, odporúča sa uschovávať e-liquid v zatienenom mieste/nádobe.
Uschovávajte mimo dosahu detí a zvierat.
Bezpečnostné pokyny:
V prípade, že sa liquid dostane do ústnej dutiny počas fajčenia, bezodkladne prepláchnite vodou.
V prípade kontaktu s očami, bezodkladne prepláchnite veľkým množstvom vody.
Nikotín je toxický prvok. Je tiež vysoko návykový – liquidy a zásobníky
používajte na vlastnú zodpovednosť.
www.ecigarety-inhalatory.sk
Download

Návod na použitie (SK) E-cigareta Volish Lady www.ecigarety