www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
Vitajte na prezentácii samoobslužnej autoumyvárne
EHRLE CarWash
od profesionálov pre profesionálov
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
1. Príprava podkladu pre CarWash panel a technický kontajner
Všetky inžinierske siete:
voda
elektrika
nafta alebo plyn
kanalizácia
a protimrazový obehový
systém budú položené
pod zemou
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
1. Príprava podkladu pre CarWash panel a technický kontajner
Štrkové lôžko o hrúbke
8-10 cm bude navezené
po skolaudovaní
inžinierskych prác.
Štrkové podložie bude
vyrovnané pomocou
lasera.
Tieto práce sa
uskutočňujú deň pred
dodaním hotového
dielu.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
1. Príprava podkladu pre CarWash panel a technický kontajner
Pomocou lasera sa
kontroluje presná výška
štrkového podložia.
Tak možno zistiť malé
nerovnosti, ktoré možno
ešte pred montážou
opraviť.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
1. Príprava podkladu pre CarWash panel a technický kontajner
Ovládacie káble budú
vyvedené potrubím
presne pod technickým
kontajnerom.
Kanalizačné potrubie a
vyrovnávacia nádrž na
vodu (WAB) sú tiež
presne vyvedené a
pripojené mimo
umývacieho priestoru.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
1. Príprava podkladu pre CarWash panel a technický kontajner
Prívody inžinierskych
sietí:
elektrika
plyn alebo nafta
voda
sú taktiež vyvedené na
svojom mieste cez
štrkové lôžko.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
1. Príprava podkladu pre CarWash panel a technický kontajner
Potrubie pre ovládanie
stĺpového terminálu je
taktiež vyvedené na
správnom mieste.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
2. Príprava autožeriavu
7:00 hod
100 t žeriav pre
podlahové platne (17t)
200 t žeriav pre
technický kontajner
(32t)
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
2. Príprava autožeriavu
8:00 hod
200 t autožeriav je na
svojom mieste.
Očakáva sa príchod
nákladného auta.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
3. Dodanie CarWash technického kontajnera nákladným prívesom
8:10 hod
Príchod prvého
nákladného prívesu s
CarWash technickým
kontajnerom na stavbu.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
3. Dodanie CarWash technického kontajnera nákladným prívesom
Nákladné auto
prichádza na miesto
vykládky v rozsahu
otočenia atožeriavu.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
3. Dodanie CarWash technického kontajnera nákladným prívesom
8:30 hod
Nákladné auto je na
mieste.
Odstraňujú sa
bezpečnostné úchyty
pre transport
technického kontajnera.
Upevnenie 4 svoriek
žeriavu na technický
kontajner.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
3. Dodanie CarWash technického kontajnera nákladným prívesom
8.45 Uhr
Ťažné laná sú zavesené
na technický kontajner.
Autožeriav začína so
zdvíhaním.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
3. Dodanie CarWash technického kontajnera nákladným prívesom
CarWash technický
kontajner sa zdvíha z
nákladného prívesu.
V technickom kontajneri
sa nachádzajú technici,
ktorí neskôr presne
osadia technický
kontajner.
Kontajner je pripravený
na premiestnenie.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
4. Premiestnenie CarWash technického kontajnera pomocou autožeriavu na
štrkový podklad
Kontajner sa
premiestňuje pomocou
autožeriavu na
pripravený podklad.
Prvé nákladné auto
opúšťa stavenisko.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
4. Osadenie CarWash technického kontajnera pomocou autožeriavu na štrkový
podklad
CarWash technický
kontajner je umiestnený
na určené miesto.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
4. Osadenie CarWash technického kontajnera pomocou autožeriavu na štrkový
podklad
CarWash technický
kontajner podlieha
poslednej kontrole.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
4. Osadenie CarWash technického kontajnera pomocou autožeriavu na štrkový
podklad
CarWash technický
kontajner nachádzajúci
sa presne nad
inžinierskymi rozvodmi
sa pomaly spúšťa.
Vytýčenie hraníc
garantuje presné
umiestnenie CarWash
technického kontajnera.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
4. Osadenie CarWash technického kontajnera pomocou autožeriavu na štrkový
podklad
9.00 Uhr
CarWash technický
kontajner je presne
osadený.
Ťažné laná autožeriavu
sa uvolnia a odpoja.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
5. Dodanie CarWash prefabrikovaného podlahového panela na nákladnom prívese
9.15 Uhr
Druhé nákladné auto a
aj ďalšie dorazili na
stavbu.
Na povrchu
prefabrikovaného
podlahového panela je
vidno odtok vody.
Po položení sa odtok
prekryje mriežkou.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
5. Dodanie CarWash prefabrikovaného podlahového panela na nákladnom prívese
Spodná časť
prefabrikovaného
podlahového panela je
opatrená 8cm PS izoláciou.
Odstraňujú sa
prepravné
zabezpečenia.
Autožeriav sa
premiestňuje na
umývací panel.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
5. Dodanie CarWash prefabrikovaného podlahového panela na nákladnom prívese
Závesné oká sa
priskrutkovávajú na
prefabrikovaný
podlahový panel.
Ťažné laná sa uchytia
na závesné oká.
Odisťujú sa výhrevné
potrubia podlahového
kúrenia.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
5. Dodanie CarWash prefabrikovaného podlahového panela na nákladnom prívese
Autožeriav zdvíha
prefabrikovaný
podlahový panel z
prívesu.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
5. Dodanie CarWash prefabrikovaného podlahového panela na nákladnom prívese
Pokládka
prefabrikovaného
podlahového panela.
Na spodnej časti panela
sa priskrutkujú
zdvíhacie oká.
Tým sa môže s panelom
pohybovať
horizontálne.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
6. Premiestnenie CarWash prefabrikovaného podlahového panela pomocou
autožeriavu na štrkový podklad
9.30 Uhr
Ukladanie prvého
panela na vytýčené
hranice.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
6. Premiestnenie CarWash prefabrikovaného podlahového panela pomocou
autožeriavu na štrkový podklad
Pokládka panela.
Prvé umývacie miesto je
pripravené.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
6. Premiestnenie CarWash prefabrikovaného podlahového panela pomocou
autožeriavu na štrkový podklad
10.00 Uhr
Ukladanie druhého
panela.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
6. Premiestnenie CarWash prefabrikovaného podlahového panela pomocou
autožeriavu na štrkový podklad
Panel je smerovaný na
vytýčené hranice.
Určenie vzdialeností
zaručujú presnú
inštaláciu.
Vpredu v strede je vidno
odpadovú rúru KG 100
pre odtokovú vodu.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
6. Premiestnenie CarWash prefabrikovaného podlahového panela pomocou
autožeriavu na štrkový podklad
10.30 Uhr
Druhý panel je
položený.
Po dĺžke bočnej strany
je tunel pre priechod
potrubia podlahového
kúrenia z umývacieho
miesta 3 a 4 k CarWash
technickému
kontajneru.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
6. Premiestnenie CarWash prefabrikovaného podlahového panela pomocou
autožeriavu na štrkový podklad
11.00 Uhr
Tretí panel je prinesený
na určené miesto.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
6. Premiestnenie CarWash prefabrikovaného podlahového panela pomocou
autožeriavu na štrkový podklad
Nasmerovanie panela
opäť podľa vytýčených
čiar.
Na panel sa vyložia
prívody pre podlahové
kúrenie.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
6. Premiestnenie CarWash prefabrikovaného podlahového panela pomocou
autožeriavu na štrkový podklad
Vďaka hranolom sa
dosiahnu presné
odstupy panelov.
Mobilný žeriav sa
pripravuje na prenos
štvrtého posledného
panela.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
6. Premiestnenie CarWash prefabrikovaného podlahového panela pomocou
autožeriavu na štrkový podklad
Privezenie 4 panelu na
svoje miesto.
Pripravia sa prívody pre
podlahové kúrenie pre
prepojenie cez ostatné
panely.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
6. Premiestnenie CarWash prefabrikovaného podlahového panela pomocou
autožeriavu na štrkový podklad
Prívody pre podlahové
kúrenie sa starostlivo
pretiahnu cez tretí
panel.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
6. Premiestnenie CarWash prefabrikovaného podlahového panela pomocou
autožeriavu na štrkový podklad
Pomaly sa štvrtý panel
prisunie k tretiemu
panelu.
Prostredníctvom
presných pokynov pre
mobilný žeriav sa
dosiahne položenie
presne na milimeter.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
6. Premiestnenie CarWash prefabrikovaného podlahového panela pomocou
autožeriavu na štrkový podklad
12.00 Uhr
Ukončenie pokládky
prefabrikovaných
podlahových panelov.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
7. Zapustenie CarWash prefabrikovanej bočnej priečky na štrkový podklad
pomocou žeriavu
12.30 Uhr
Prinesenie bočnej
priečky k prvému
panelu.
Vďaka hranolom sa
dodrží 2 cm odstup.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
7. Zapustenie CarWash prefabrikovanej bočnej priečky na štrkový podklad
pomocou žeriavu
12.30 Uhr
Zapustenie bočnej
priečky.
Na čelnej strane je
vidno rúru pre odtok
vody protimrazového
okruhu z držiakov
tlakových nástavcov.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
7. Zapustenie CarWash prefabrikovanej bočnej priečky na štrkový podklad
pomocou žeriavu
Bočná priečka je
centrovaná podľa
vytýčených čiar.
Žeriav položí náklad
presne na určené
miesto.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
7. Zapustenie CarWash prefabrikovanej bočnej priečky na štrkový podklad
pomocou žeriavu
Odstránia sa ťažné laná.
Vedľa odtoku vody
protimrazového okruhu
(sivá rúra) vidno
prípojku na odtok
dažďovej vody (červená
KG-rúra) z neskoršej
oceľovej konštrukcie.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
7. Zapustenie CarWash prefabrikovanej bočnej priečky na štrkový podklad
pomocou žeriavu
Autožeriav prináša 2.
bočnú priečku prvého
prefabrikovaného
podlahového panela.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
7. Zapustenie CarWash prefabrikovanej bočnej priečky na štrkový podklad
pomocou žeriavu
Bočná priečka sa položí
medzi prvý panel a
CarWash kontajner.
Zároveň sa ponechá 2
cm vertikálna medzera.
Táto medzera slúži ako
dilatačná škára medzi
panelom a technickým
kontajnerom.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
7. Zapustenie CarWash prefabrikovanej bočnej priečky na štrkový podklad
pomocou žeriavu
Prináša sa ďalšia bočná
priečka k 2.
umývaciemu miestu.
Na pozdĺžnej strane sa
nachádza výsek na
pretiahnutie potrubia
podlahového
vykurovania.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
7. Zapustenie CarWash prefabrikovanej bočnej priečky na štrkový podklad
pomocou žeriavu
Presné položenie
bočnej priečky.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
7. Zapustenie CarWash prefabrikovanej bočnej priečky na štrkový podklad
pomocou žeriavu
Posledná kontrola
všetkých
prefabrikovaných
dielov.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
7. Zapustenie CarWash prefabrikovanej bočnej priečky na štrkový podklad
pomocou žeriavu
Teraz možno položiť
veľké stredné priečky
medzi jednotlivé panely.
Prekontroluje sa ešte
raz potrubie
podlahového
vykurovania, aby
nevznikli žiadne
poškodenia.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
7. Zapustenie CarWash prefabrikovanej bočnej priečky na štrkový podklad
pomocou žeriavu
Predtým ako žeriav
zapustí medzipriečky,
nasmerujú sa
prefabrikované diely do
presnej polohy.
V strede vidno už
pripravené konzoly na
upevnenie obslužného
terminálu.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
7. Zapustenie CarWash prefabrikovanej bočnej priečky na štrkový podklad
pomocou žeriavu
Veľké bočné priečky pre
voľne stojace umývacie
miesto sú smerované a
položené na určené
miesto.
Aj tu bude dodržaný
odstup 2 cm medzi
prefabrikovanými
dielmi.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
7. Zapustenie CarWash prefabrikovanej bočnej priečky na štrkový podklad
pomocou žeriavu
Pomaly naberá linka
CarWash svoj tvar.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
7. Zapustenie CarWash prefabrikovanej bočnej priečky na štrkový podklad
pomocou žeriavu
Prinesenie a presné
položenie ďalších
medzipriečok.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
7. Zapustenie CarWash prefabrikovanej bočnej priečky na štrkový podklad
pomocou žeriavu
Položenie ďalšej veľkej
bočnej priečky medzi
umývacie miesto 3 a 4.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
7. Zapustenie CarWash prefabrikovanej bočnej priečky na štrkový podklad
pomocou žeriavu
Prinesenie a následné
osadenie predposlednej
bočnej priečky.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
7. Zapustenie CarWash prefabrikovanej bočnej priečky na štrkový podklad
pomocou žeriavu
15.00 Uhr
Konečne sú položené
všetky betónové diely.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
8. Položenie podlahových vykurovacích rúrok PEX do CarWash technického
kontajneru
Prívodné potrubie pre
podlahové kúrenie sa
starostlivo zavedie do
CarWash technického
kontajnera.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
8. Položenie podlahových vykurovacích rúrok PEX do CarWash technického
kontajneru
Prívodné potrubie
podlahového kúrenia sa
pretiahne cez umývacie
miesto 3 a 2 a položí sa
do technického
kontajnera.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
8. Položenie podlahových vykurovacích rúrok PEX do CarWash technického
kontajneru
Prívodné potrubie
podlahového kúrenia sa
pretiahne cez umývacie
miesta 4, 3 a 2 a položí
sa do technického
kontajnera.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
8. Položenie podlahových vykurovacích rúrok PEX do CarWash technického
kontajneru
Pefekcionalizmus pri
pokládke
prefabrikovaných
dielov.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
8. Položenie podlahových vykurovacích rúrok PEX do CarWash technického
kontajneru
Prívodné potrubie
podlahového kúrenia sa
pretiahne cez umývacie
miesta 4, 3 a 2 a položí
sa do technického
kontajnera.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
9. Pohľad na CarWash umývacie miesto po pokládke
15.00 Uhr
Všetky prefabrikované
diely sú položené.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
9. Pohľad na CarWash umývacie miesto po pokládke
Pohľad na hotový
CarWash panel so
všetkými prípojkami a
odtokmi.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
9. Pohľad na CarWash umývacie miesto po pokládke
Hmotnosť:
technický kontajner 32t
panely 4 x 17t
bočné priečky 7 x 5t
Celkovo:
11ks prefabrikovaných
dielov
135t betónu
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
10. Pohľad do vnútra technickej miestnosti Car Wash
Pohľad na všetky
komponenty
Vpravo:CarWash technické
police
Vľavo: úprava vody
Stred:vykurovacie zariadenie
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
10. Pohľad do vnútra technickej miestnosti Car Wash
Technické police:
2 police každá s 2
vysokotlakovými
čerpadlami.
Výkon:11l/min @ 120 bar
na umývacie miesto
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
10. Pohľad do vnútra technickej miestnosti Car Wash
Úprava vody:
Zmäkčovanie vody
2 x 200 m³
Reverzná osmóza 300 l/h
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
10. Pohľad do vnútra technickej miestnosti Car Wash
Technické police:
2 police každá s 2
vysokotlakovými
čerpadlami.
Výkon:11l/min @ 120 bar
na umývacie miesto
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
10. Pohľad do vnútra technickej miestnosti Car Wash
Úprava vody:
Zmäkčovanie vody
2 x 200 m³
Reverzná osmóza 300 l/h
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
10. Pohľad do vnútra technickej miestnosti Car Wash
Prívod čistej vody
Predčisťovací filter s
rozvádzačom
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
10. Pohľad do vnútra technickej miestnosti Car Wash
Zariadenie na
zmäkčovanie vody
2 x 200 m³
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
10. Pohľad do vnútra technickej miestnosti Car Wash
Reverzná osmóza 300 l/h
Osmotické napájacie
čerpadlo
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
10. Pohľad do vnútra technickej miestnosti Car Wash
Reverzná osmóza 300 l/h
Tlakové rúrky á a 150 l/h
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
10. Pohľad do vnútra technickej miestnosti Car Wash
Vykurovacie zariadenie
Výkon: 105 kW
Plynový horák
Rozvádzač tepla
3 okruhy
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
10. Pohľad do vnútra technickej miestnosti Car Wash
Rozvádzač tepla
3 okruhy
Napájanie pre:
2 výmenníky tepla pre
vodu na umývanie
1 výmenník tepla pre
podlahové kúrenie
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
10. Pohľad do vnútra technickej miestnosti Car Wash
Plynový horák
Regulácia vykurovania
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
10. Pohľad do vnútra technickej miestnosti Car Wash
Napájanie rozvádzača
tepelného okruhu.
Všetky potrubia sú
vyhotovené z nereze.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
10. Pohľad do vnútra technickej miestnosti Car Wash
Dvojstenný komín
vyúsťujúci na streche.
Expanzná nádrž 50l pre
systém vykurovania.
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
10. Pohľad do vnútra technickej miestnosti Car Wash
Podlahové kúrenie pre
umývacie panely
Výmenník tepla pre
systém separácie (teplá
voda / glykol)
Rozvádzač podlahového
vykurovacieho okruhu s
obehovým čerpadlom a
reguláciou teploty
Expanzná nádrž 15l pre
systém podlahového
vykurovacieho okruhu
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
10. Pohľad do vnútra technickej miestnosti Car Wash
Mincovník na peniaze
alebo žetóny vo vnútri s
dvierkami.
Poistka proti vandalizmu.
Dennú hotovosť môžete
vyberať nepozorovane v
technickej miestnosti.
Núdzová protimrazová
ochrana vykurovania 2 x
2 kW
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
10. Pohľad do vnútra technickej miestnosti Car Wash
Výmenník tepla 50/55 kW
Vykurovacie obehové
čerpadlo
Napájacie čerpadlo
Bojler 70 l ako zásobník
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
10. Pohľad do vnútra technickej miestnosti Car Wash
Spínacia skrinka pre
celkové riadenie linky
CarWash
s SPS
Opčne pre modem GSM
na diaľkové ovládanie a
diagnostiku porúch
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
10. Pohľad do vnútra technickej miestnosti Car Wash
Zásobník chémie:
Horúci vosk 20 ltr
Leštidlo 20 ltr
Rozdeľovač umývacieho
programu s nerezovým
magnetickým ventilom
Zásobník s plavákom na
priame primiešanie
čistiacich prostriedkov
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
10. Pohľad do vnútra technickej miestnosti Car Wash
Dávkovač mikroprášku
20 kg obsah
Zásoba: ca. 500-600
umytí
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
10. Pohľad do vnútra technickej miestnosti Car Wash
Čerpadlo
Vysokotlakové čerpadlo:
výkon: 11 l/min
tlak: 30 – 120 bar
otáčky: 900 U/min
tlakové regulačné ventily
manometer
Protimrazové obehové
čerpadlo s predfiltrom
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
11. Pohľad na obslužný terminál
Obslužný terminál
S čítačkou na mince sa
karty CarWashCard
(systém čipových kariet)
Podsvietené programové
tlačidlá
Návod na umývanie
Veľký LED displej
zostatkovej hodnoty
Prevedenie: nerez
Odolný proti vandalizmu
s 3 bodovým
uzamykaním a PZ
zámkovou vložkou
Vstavané zimné
vyhrievanie
www.ehrle.c o m
EHRLE CarWash – die bürstenlose SB-Autopflege
12. Vonkajší pohľad na CarWash Indoor-umývaciu linku
CarWash technická
miestnosť
Oceľová konštrukcia
pozinkovaná s atikou
Podsvietená reklama:
CarWash 1 –2
Oddeľovače jednotlivých
umývacích boxov s
návodom na obsluhu a
bezpečnostnými pokynmi
CarWashCard automat v
technickej miestnosti
Download

"výstavba linky INDOOR"