2. Notová osnova, husľový kľúč
Notová osnova má päť liniek a štyri medzery.
5.
4.
3.
2.
1.

4.
3.
2.
1.
Na začiatku notovej osnovy píšeme husľový kľúč.
Precvič si písanie husľového kľúča.


3
3. Hudobná abeceda
Hudobnú abecedu tvoria tóny
c, d, e, f, g, a, h.
Spoj mená nôt do hudobnej abecedy.
d
e
•
•
f
•
•
c
g
•
•
•
a
h
Doplň hudobnú abecedu:
c
4
d
___
___
___
___
___
6. Noty
Doplň názvy nôt.
        
___
c1
____
____
____
____
____
____
____
Spoj čiarou noty a ich názvy.
        
___
c1
d1
e1
f1
g1
a1
h1
c2
Doplň názvy nôt.
        
___
c1
____
____
____
____
____
____
____
7
11. Pomlčky
Doplň názvy pomlčiek.



______________

______________
______________
12. Takt dvojštvrťový
Zakrúžkuj takty, ktoré sú správne. Ostatné vyškrtni.

          


  

 








Vytlieskaj podľa nôt.

   
 








11
22. Označenie dynamiky
Piano znamená ______________ , označuje sa ________ .
Mezzoforte znamená ______________________________ ,
označuje sa ________ .
Forte znamená _______________ , označuje sa ________ .
23. Takt štvorštvrťový


   
Vytlieskaj podľa nôt.

          
  
 
  


17
24. Noty
Napíš noty. Pozor na správny zápis nožičiek.


____
c1
d1
e1
f1
g1
a1
h1
c2
d2
e2
f2
g2
Zakrúžkuj noty, ktoré sú správne.
 

d2
g1
polová
18

e2
celá štvrťová

f1
celá

d2

g2
štvrťová celá
27. Noty
Doplň názvy nôt.


_____


_____

_____

_____


_____

_____
_____

_____
28. Hudobné pojmy
crescendo
20
–
zosilňovať
decrescendo –
zoslabovať
ritardando
spomaľ ovať
–

_____

_____
38. Noty s krížikmi
Krížik notu zvyšuje
o pol tónu.
K názvu noty
sa pridáva koncovka
 
-is
gis1
Opíš krížik v medzere:
Opíš krížik na čiare:


        

___
cis1 dis1
26
eis1
fis1
gis1
ais1
his1
cis2
Doplň názvy nôt.
 
___
____is1
 
____is1

____is1

____is1


____is1
____is1


____is1
____is2
Krížik sa vždy píše pred notu (nikdy nie za ňu).
 
 
27
39. Stupnica G dur
Zakrúžkuj v stupnici G dur tón fis2. Vymenuj tóny stupnice
G dur.






   
40. Hudobné pojmy
legato
–


staccato
.
28
viazane
–
krátko
.
46. Stupnica F dur
Zakrúžkuj v stupnici F dur tón hes1. Vymenuj tóny
stupnice F dur.






   
47. Hudobné pojmy
moderato
–
mierne
allegro
–
rýchlo
33
48. Odrážka
Odrážka ruší platnosť
krížikov a béčok.
Opíš odrážku v medzere:
 
Opíš odrážku na čiare:


Odrážka sa vždy píše pred notu.
 
dis1
34

d1

ges1

g1
52. Bicie nástroje
Doplň názvy bicích nástrojov.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
53. Takt dvojštvrťový
Vytlieskaj podľa nôt.
 



   


37
Download

2. Notová osnova, husľový kľúč