Rodina Kimba
Individuálny systém polohovania
J e d n o d u c h o p r a k t i c k ý. Te r a p e u t i c k y z m y s l u p l n ý.
Spojenie funkčnosti
s dizajnom
Rehabilitačný kočík Kimba Spring spája funkčnosť a
praktické detaily s atraktívnym dizajnom. Iba pomocou
niekoľkých krokov je možné kočík Kimba Spring – aj s
nasadeným sedadlom – zložiť a uložiť v priebehu niekoľkých sekúnd. Detský kočík udáva trend aj v oblasti dizajnu.
Rodina Kimba
Dobre odpružený cestou necestou
Na cestách ponúka detský kočík Kimba Spring neoceniteľné výhody. Odpružené sedadlo pri jazde po nerovných cestách tlmí nárazy. To uľahčuje predovšetkým ošetrovanie spastických detí, pretože je možné redukovať otrasy aj kŕče. Dieťa napríklad aj
pri prechádzke lesom sedí pohodlne a ergonomicky. Tri rozdielne silné pružiny umožňujú optimálny komfort pruženia v rôznych stupňoch tvrdosti. Okrem toho možno pri
každej pružine vykonať individuálne nastavenie.
2
Otto Bock | Rodina Kimba
Rodina Kimba | Otto Bock
3
Spojenie funkčnosti
s dizajnom
Rehabilitačný kočík Kimba Spring spája funkčnosť a
praktické detaily s atraktívnym dizajnom. Iba pomocou
niekoľkých krokov je možné kočík Kimba Spring – aj s
nasadeným sedadlom – zložiť a uložiť v priebehu niekoľkých sekúnd. Detský kočík udáva trend aj v oblasti dizajnu.
Rodina Kimba
Dobre odpružený cestou necestou
Na cestách ponúka detský kočík Kimba Spring neoceniteľné výhody. Odpružené sedadlo pri jazde po nerovných cestách tlmí nárazy. To uľahčuje predovšetkým ošetrovanie spastických detí, pretože je možné redukovať otrasy aj kŕče. Dieťa napríklad aj
pri prechádzke lesom sedí pohodlne a ergonomicky. Tri rozdielne silné pružiny umožňujú optimálny komfort pruženia v rôznych stupňoch tvrdosti. Okrem toho možno pri
každej pružine vykonať individuálne nastavenie.
2
Otto Bock | Rodina Kimba
Rodina Kimba | Otto Bock
3
Kimba Spring
Vlastnosti
Stúpadlo na nohy
• atraktívny dizajn vďaka robustnému rámu z hliníka,
Uhlovo nastaviteľná opierka na
nohy
• cestný podvozok veľk. 1: pevný a ovládateľný, veľk.
2: ovládateľný,
• multifunkčné sedadlo, individuálne nastavenie šírky
sedadla, hĺbky sedadla a výšky operadla,
• obsluha naklonenia sedadla - pohodlne pomocou
posuvného ramena,
Terapeutické využitie
Pozitívne ovplyvňovanie svalového napätia, profylaxie zvislej nohy a podpory vnímania.
• kompaktný skladací mechanizmus s automatickým
zaistením pri sklopení,
• posuvné rameno ergonomické, výškovo nastaviteľné,
• pripájacie body pre pás do vozidla pre telesne postihnutých (nárazový test podľa ISO 7176-19 a ANSI/
Odpruženie sedadla
Tlmič otrasov medzi sedadlom a
cestným podvozkom, odpruženie
nastaviteľné na hmotnosť dieťaťa
RESNA WC/19).
Terapeutické využitie
Pohodlné sedenie bez nárazov môže redukovať vystreľujúcu
spasticitu a zabrániť bolestiam.
Opierka hlavy
Zasúvateľný stolík
Pre laterálne podopretie, možnosť
nastavenia do výšky a šírky, poťah
vhodný na pranie
Zväčšenie podpornej plochy pre
oblasť drieku, výškovo a uhlovo
nastaviteľný, priehľadný alebo sivý
Terapeutické využitie
Dobré polohovanie hlavy pozitívne ovplyvňuje držanie tela
v drieku a uľahčuje dýchanie a prehĺtanie.
Lepší vizuálny kontakt vďaka pohľadu smerujúcemu dopredu.
4
Otto Bock | Rodina Kimba
Terapeutické využitie
Vďaka ponuke rôznych hračiek je možné podporovať
vnímanie. Prostredníctvom aktivácie funkcie vystierania
ramena je možné dosiahnuť zlepšené vyrovnanie hornej
časti tela.
Rodina Kimba | Otto Bock
5
Kimba Spring
Vlastnosti
Stúpadlo na nohy
• atraktívny dizajn vďaka robustnému rámu z hliníka,
Uhlovo nastaviteľná opierka na
nohy
• cestný podvozok veľk. 1: pevný a ovládateľný, veľk.
2: ovládateľný,
• multifunkčné sedadlo, individuálne nastavenie šírky
sedadla, hĺbky sedadla a výšky operadla,
• obsluha naklonenia sedadla - pohodlne pomocou
posuvného ramena,
Terapeutické využitie
Pozitívne ovplyvňovanie svalového napätia, profylaxie zvislej nohy a podpory vnímania.
• kompaktný skladací mechanizmus s automatickým
zaistením pri sklopení,
• posuvné rameno ergonomické, výškovo nastaviteľné,
• pripájacie body pre pás do vozidla pre telesne postihnutých (nárazový test podľa ISO 7176-19 a ANSI/
Odpruženie sedadla
Tlmič otrasov medzi sedadlom a
cestným podvozkom, odpruženie
nastaviteľné na hmotnosť dieťaťa
RESNA WC/19).
Terapeutické využitie
Pohodlné sedenie bez nárazov môže redukovať vystreľujúcu
spasticitu a zabrániť bolestiam.
Opierka hlavy
Zasúvateľný stolík
Pre laterálne podopretie, možnosť
nastavenia do výšky a šírky, poťah
vhodný na pranie
Zväčšenie podpornej plochy pre
oblasť drieku, výškovo a uhlovo
nastaviteľný, priehľadný alebo sivý
Terapeutické využitie
Dobré polohovanie hlavy pozitívne ovplyvňuje držanie tela
v drieku a uľahčuje dýchanie a prehĺtanie.
Lepší vizuálny kontakt vďaka pohľadu smerujúcemu dopredu.
4
Otto Bock | Rodina Kimba
Terapeutické využitie
Vďaka ponuke rôznych hračiek je možné podporovať
vnímanie. Prostredníctvom aktivácie funkcie vystierania
ramena je možné dosiahnuť zlepšené vyrovnanie hornej
časti tela.
Rodina Kimba | Otto Bock
5
Kimba Cross
Využitie na všedný deň
Cestný podvozok Kimba Inline bol koncipovaný pre dvo-
Kimba Inline
Podvozky
jičky alebo deti v približne rovnakom veku.
Celková šírka je prispôsobená štandardným podvozkom.
Podvozok je možné pomocou niekoľkých krokov ľahko
rozložiť. Pomocou praktického rýchlouzáveru možno bez
Vlastnosti
vynaloženia veľkej námahy sedadlá nasadiť na podvozok
Vlastnosti
• vysoká stabilita a atraktívny dizajn vďaka oválnemu
alebo opäť odobrať. Vybavenie kolies je bezpečnostné,
• sedadlá na obidvoch stranách plynulo sklopiteľné
pevné s rýchloupínacím uzáverom,
• 18“ zadné kolesá, pneumatiky plnené vzduchom,
S detským kočíkom Kimba Inline sa s deťmi prepravujete na cestách komfortne.
• cestný podvozok na usadenie dvojičiek, príp. súrodencov
Ki
m
• 16“ predné koleso, pneumatiky plnené vzduchom,
zadné kolesá sú vybavené bubnovou brzdou.
• dve multifunkčné, individuálne nastaviteľné sedadlá,
s
os
Cr
masívnemu rámu rámu,
Kim
ba
ba
• skladacia hliníková konštrukcia,
• bezpečnostné pneumatiky s bubnovou brzdou,
s výsuvným čapom kolesa a bubnovou brzdou, zablo-
• automatické rýchle zablokovanie,
kovateľné,
• ideálny pre špeciálne riešenia.
• výškovo nastaviteľné posuvné rameno,
• skladací a rozkladací, malé rozmery po zložení,
adlo Kimba
Sed
• rôzne príslušenstvo.
Voliteľné možnosti
Využitie na všedný deň
Voliteľné možnosti
Ovládateľné predné koleso
Ochrana proti preklopeniu
Kompaktný skladací mechanizmus
Blokovanie kolies
Teleskopický rám
Zloženie na prepravu
Zadné kolesá s bubnovou
brzdou
Špeciálna konštrukcia so základňou pre dýchací prístroj (využitie sedadla a prestavby príslušenstva na uchytenie druhého
sedadla).
Kočík Kimba Cross je univerzálne použiteľný, na aktivity všedného dňa a vo voľnom čase. Vďaka svojej
stabilnej konštrukcii je cestný podvozok so svojou in-
Spider
tegrovanou odpruženou multifunkčnou sedačkou ide-
Hi Low
álne vhodný na použitie vonku. Na prepravu autom je
možné cestný podvozok veľmi jednoducho rozložiť. Pomocou niekoľkých krokov možno sedačku z podvozku
Kryt kolesa
Pripájací diel na bicykel
po
bohaté príslušenstvo.
Otto Bock | Rodina Kimba
I nl
é
koväte zlepšujú komfort jazdy. Cestný podvozok dopĺňa
ba
ov
bubnovými brzdami a výškovo nastaviteľné posuvné ru-
6
ZUG
Izb
možné vykonať rýchlo. Vzduchom plnené pneumatiky s
Rodina Kimba | Otto Bock
7
8
ine
uvoľniť. Fyziologicky potrebné zmeny polohy sedadla je
dv
oz
ky
Otto Bock | Rodina Kimba
Ki
m
Kimba Cross
Využitie na všedný deň
Cestný podvozok Kimba Inline bol koncipovaný pre dvo-
Kimba Inline
Podvozky
jičky alebo deti v približne rovnakom veku.
Celková šírka je prispôsobená štandardným podvozkom.
Podvozok je možné pomocou niekoľkých krokov ľahko
rozložiť. Pomocou praktického rýchlouzáveru možno bez
Vlastnosti
vynaloženia veľkej námahy sedadlá nasadiť na podvozok
Vlastnosti
• vysoká stabilita a atraktívny dizajn vďaka oválnemu
alebo opäť odobrať. Vybavenie kolies je bezpečnostné,
• sedadlá na obidvoch stranách plynulo sklopiteľné
pevné s rýchloupínacím uzáverom,
• 18“ zadné kolesá, pneumatiky plnené vzduchom,
S detským kočíkom Kimba Inline sa s deťmi prepravujete na cestách komfortne.
• cestný podvozok na usadenie dvojičiek, príp. súrodencov
Ki
m
• 16“ predné koleso, pneumatiky plnené vzduchom,
zadné kolesá sú vybavené bubnovou brzdou.
• dve multifunkčné, individuálne nastaviteľné sedadlá,
s
os
Cr
masívnemu rámu rámu,
Kim
ba
ba
• skladacia hliníková konštrukcia,
• bezpečnostné pneumatiky s bubnovou brzdou,
s výsuvným čapom kolesa a bubnovou brzdou, zablo-
• automatické rýchle zablokovanie,
kovateľné,
• ideálny pre špeciálne riešenia.
• výškovo nastaviteľné posuvné rameno,
• skladací a rozkladací, malé rozmery po zložení,
adlo Kimba
Sed
• rôzne príslušenstvo.
Voliteľné možnosti
Využitie na všedný deň
Voliteľné možnosti
Ovládateľné predné koleso
Ochrana proti preklopeniu
Kompaktný skladací mechanizmus
Blokovanie kolies
Teleskopický rám
Zloženie na prepravu
Zadné kolesá s bubnovou
brzdou
Špeciálna konštrukcia so základňou pre dýchací prístroj (využitie sedadla a prestavby príslušenstva na uchytenie druhého
sedadla).
Kočík Kimba Cross je univerzálne použiteľný, na aktivity všedného dňa a vo voľnom čase. Vďaka svojej
stabilnej konštrukcii je cestný podvozok so svojou in-
Spider
tegrovanou odpruženou multifunkčnou sedačkou ide-
Hi Low
álne vhodný na použitie vonku. Na prepravu autom je
možné cestný podvozok veľmi jednoducho rozložiť. Pomocou niekoľkých krokov možno sedačku z podvozku
Kryt kolesa
Pripájací diel na bicykel
po
bohaté príslušenstvo.
Otto Bock | Rodina Kimba
I nl
é
koväte zlepšujú komfort jazdy. Cestný podvozok dopĺňa
ba
ov
bubnovými brzdami a výškovo nastaviteľné posuvné ru-
6
ZUG
Izb
možné vykonať rýchlo. Vzduchom plnené pneumatiky s
Rodina Kimba | Otto Bock
7
8
ine
uvoľniť. Fyziologicky potrebné zmeny polohy sedadla je
dv
oz
ky
Otto Bock | Rodina Kimba
Ki
m
Kimba Cross
Využitie na všedný deň
Cestný podvozok Kimba Inline bol koncipovaný pre dvo-
Kimba Inline
Podvozky
jičky alebo deti v približne rovnakom veku.
Celková šírka je prispôsobená štandardným podvozkom.
Podvozok je možné pomocou niekoľkých krokov ľahko
rozložiť. Pomocou praktického rýchlouzáveru možno bez
Vlastnosti
vynaloženia veľkej námahy sedadlá nasadiť na podvozok
Vlastnosti
• vysoká stabilita a atraktívny dizajn vďaka oválnemu
alebo opäť odobrať. Vybavenie kolies je bezpečnostné,
• sedadlá na obidvoch stranách plynulo sklopiteľné
pevné s rýchloupínacím uzáverom,
• 18“ zadné kolesá, pneumatiky plnené vzduchom,
S detským kočíkom Kimba Inline sa s deťmi prepravujete na cestách komfortne.
• cestný podvozok na usadenie dvojičiek, príp. súrodencov
Ki
m
• 16“ predné koleso, pneumatiky plnené vzduchom,
zadné kolesá sú vybavené bubnovou brzdou.
• dve multifunkčné, individuálne nastaviteľné sedadlá,
s
os
Cr
masívnemu rámu rámu,
Kim
ba
ba
• skladacia hliníková konštrukcia,
• bezpečnostné pneumatiky s bubnovou brzdou,
s výsuvným čapom kolesa a bubnovou brzdou, zablo-
• automatické rýchle zablokovanie,
kovateľné,
• ideálny pre špeciálne riešenia.
• výškovo nastaviteľné posuvné rameno,
• skladací a rozkladací, malé rozmery po zložení,
adlo Kimba
Sed
• rôzne príslušenstvo.
Voliteľné možnosti
Využitie na všedný deň
Voliteľné možnosti
Ovládateľné predné koleso
Ochrana proti preklopeniu
Kompaktný skladací mechanizmus
Blokovanie kolies
Teleskopický rám
Zloženie na prepravu
Zadné kolesá s bubnovou
brzdou
Špeciálna konštrukcia so základňou pre dýchací prístroj (využitie sedadla a prestavby príslušenstva na uchytenie druhého
sedadla).
Kočík Kimba Cross je univerzálne použiteľný, na aktivity všedného dňa a vo voľnom čase. Vďaka svojej
stabilnej konštrukcii je cestný podvozok so svojou in-
Spider
tegrovanou odpruženou multifunkčnou sedačkou ide-
Hi Low
álne vhodný na použitie vonku. Na prepravu autom je
možné cestný podvozok veľmi jednoducho rozložiť. Pomocou niekoľkých krokov možno sedačku z podvozku
Kryt kolesa
Pripájací diel na bicykel
po
bohaté príslušenstvo.
Otto Bock | Rodina Kimba
I nl
é
koväte zlepšujú komfort jazdy. Cestný podvozok dopĺňa
ba
ov
bubnovými brzdami a výškovo nastaviteľné posuvné ru-
6
ZUG
Izb
možné vykonať rýchlo. Vzduchom plnené pneumatiky s
Rodina Kimba | Otto Bock
7
8
ine
uvoľniť. Fyziologicky potrebné zmeny polohy sedadla je
dv
oz
ky
Otto Bock | Rodina Kimba
Ki
m
• Pripájacie body na pás do vozidla pre telesne
Koč
ík K
im
ba
postihnutých (nárazový test podľa ISO 7176-19 a
ANSI/RESNA WC/19).
Vlastnosti
Stabilný podvozok vhodný pre vonkajšie prostredie
• Odpružené sedadlo,
• možná prestavba sedadiel.
ba
Cestný podvozok Kimba s multifunkčným
sedadlom
• dve veľkosti cestných podvozkov, veľk. 1 pevný a ovládateľný, veľk. 2 ovládateľný,
• uchytenie pre sedačku Squiggles,
Pripájacie body pásu na
prepravu vozidlom
Možnosti vybavenia
Multifunkčné sedadlo s príručným
ramenom
Skladací mechanizmus
Vlastnosti
zok
o
v
od
• Ovladateľné dvojité kolieska so zaisťovačom, výškové
nastavenie a naklonenie sedadla prostredníctvom plySpider
novej pružiny, posuvné rukoväte
Hi Low
Izbový podvozok Hi Low
• Ovladateľné dvojité kolieska so zaisťovačom, výškové
Kim
ba
Izbový podvozok Spider
e
lin
n
I
Strieška proti slnku
Vlastnosti
• automatické rýchle zablokovanie,
• dobré vlastnosti ovládania,
• výškovo a v kolennom uhle nastaviteľná podnožka,
• namiesto 2. sedadla možno nasadiť kyslíkový prístroj ale-
es
gl
Naklonenie sedadla
Cestný podvozok Kimba v kombinácii
so sedadlom Squiggles
• prispôsobiteľný systém pre deti vo veku 1 – 5 rokov,
• zadná časť, vrátane nastavenia operadla,
Možnosti vybavenia
nastavenie prostredníctvom plynovej pružiny, rázvor kolies teleskopický, naklonenie sedadla, posuvné rukoväte
Teleskopický základný rám
Zmena pozície sedadla
Strieška proti dažďu
Pozrite
tu!
• voliteľné príslušenstvo pre nohy, driek a hlavu,
Abdukčné nastavenie v sedacej
ploche
Možnosti polohovania a odľahčenia na sedadle Mygo
• Ovladateľné dvojité kolieska so zaisťovačom, výškové
ZUG
• podopretie v oblasti driekovej chrbtice,
Možnosti nastavenia
•voliteľné príslušenstvo pre nohy, driek a hlavu.
Možnosti nastavenia
• sedací systém pre deti vo veku 3 – 10 rokov,
Možnosti nastavenia
novej pružiny, posuvné rameno
Izbový podvozok Kimba
Mygo veľk. 1
• vedenie hornej časti tela.
•vedenie hornej časti tela,
nastavenie a naklonenie sedadla prostredníctvom ply-
Cestný podvozok Kimba v kombinácii so sedadlom
• prestavba sedadiel.
• podopretie v oblasti driekovej chrbtice,
bo prepravný kufor.
Vlastnosti
• zaisťovacie systémy pre polohovanie panvy,
Vlastnosti
• vysoký komfort jazdy,
ť1
s
ko
eľ
• uchytenie na sedačku Mygo (veľk. 1),
Otáčanie sedadla
Sq
uig
Voliteľné možnosti
Izb
ov
ýp
Vlastnosti
v
Cestný podvozok Kimba
s
os
r
C
Myg
o|
Vlastnosti
Kombinácie sedadiel s podvozkom Kimba
Ki
m
ľný
dite
a
i
r
ý/
vn
Kim
ba
pe
Kombinácie podvozkov so sedadlom Kimba
Terapeutický stolík a prídržná tyč
Strieška proti slnku v spojení
s podvozkom Kimba
• Pripájacie body na pás do vozidla pre telesne
Koč
ík K
im
ba
postihnutých (nárazový test podľa ISO 7176-19 a
ANSI/RESNA WC/19).
Vlastnosti
Stabilný podvozok vhodný pre vonkajšie prostredie
• Odpružené sedadlo,
• možná prestavba sedadiel.
ba
Cestný podvozok Kimba s multifunkčným
sedadlom
• dve veľkosti cestných podvozkov, veľk. 1 pevný a ovládateľný, veľk. 2 ovládateľný,
• uchytenie pre sedačku Squiggles,
Pripájacie body pásu na
prepravu vozidlom
Možnosti vybavenia
Multifunkčné sedadlo s príručným
ramenom
Skladací mechanizmus
Vlastnosti
zok
o
v
od
• Ovladateľné dvojité kolieska so zaisťovačom, výškové
nastavenie a naklonenie sedadla prostredníctvom plySpider
novej pružiny, posuvné rukoväte
Hi Low
Izbový podvozok Hi Low
• Ovladateľné dvojité kolieska so zaisťovačom, výškové
Kim
ba
Izbový podvozok Spider
e
lin
n
I
Strieška proti slnku
Vlastnosti
• automatické rýchle zablokovanie,
• dobré vlastnosti ovládania,
• výškovo a v kolennom uhle nastaviteľná podnožka,
• namiesto 2. sedadla možno nasadiť kyslíkový prístroj ale-
es
gl
Naklonenie sedadla
Cestný podvozok Kimba v kombinácii
so sedadlom Squiggles
• prispôsobiteľný systém pre deti vo veku 1 – 5 rokov,
• zadná časť, vrátane nastavenia operadla,
Možnosti vybavenia
nastavenie prostredníctvom plynovej pružiny, rázvor kolies teleskopický, naklonenie sedadla, posuvné rukoväte
Teleskopický základný rám
Zmena pozície sedadla
Strieška proti dažďu
Pozrite
tu!
• voliteľné príslušenstvo pre nohy, driek a hlavu,
Abdukčné nastavenie v sedacej
ploche
Možnosti polohovania a odľahčenia na sedadle Mygo
• Ovladateľné dvojité kolieska so zaisťovačom, výškové
ZUG
• podopretie v oblasti driekovej chrbtice,
Možnosti nastavenia
•voliteľné príslušenstvo pre nohy, driek a hlavu.
Možnosti nastavenia
• sedací systém pre deti vo veku 3 – 10 rokov,
Možnosti nastavenia
novej pružiny, posuvné rameno
Izbový podvozok Kimba
Mygo veľk. 1
• vedenie hornej časti tela.
•vedenie hornej časti tela,
nastavenie a naklonenie sedadla prostredníctvom ply-
Cestný podvozok Kimba v kombinácii so sedadlom
• prestavba sedadiel.
• podopretie v oblasti driekovej chrbtice,
bo prepravný kufor.
Vlastnosti
• zaisťovacie systémy pre polohovanie panvy,
Vlastnosti
• vysoký komfort jazdy,
ť1
s
ko
eľ
• uchytenie na sedačku Mygo (veľk. 1),
Otáčanie sedadla
Sq
uig
Voliteľné možnosti
Izb
ov
ýp
Vlastnosti
v
Cestný podvozok Kimba
s
os
r
C
Myg
o|
Vlastnosti
Kombinácie sedadiel s podvozkom Kimba
Ki
m
ľný
dite
a
i
r
ý/
vn
Kim
ba
pe
Kombinácie podvozkov so sedadlom Kimba
Terapeutický stolík a prídržná tyč
Strieška proti slnku v spojení
s podvozkom Kimba
Varianty sedadla
Individuálne riešenia
Kim
ba
Špeciálne vyhotovenie so:
• základňou (napr. pre dýchací prístroj, kyslíkovú fľašu,
odsávačku),
• zaťažiteľný do 90 kg,
• vybavený pneumatikami plnenými vzduchom a bubnovou brzdou.
o | v e ľk o s ť 1
vozok Kimba
Pod
Uchytenie MaxiCosi® na kočíku Kimba Spring:
My g
Špeciálne uchytenia na namontovanie detskej sedačky
(vajíčko) (napr. MaxiCosi®) na posuvné rameno
Buggy-Board
• možnosť zvezenia sa pre malé deti,
• jednoduché upevnenie na cestný podvozok,
ui
gg
les
• počas všedného dňa jednoducho zavesiť alebo odobrať.
Sq
Rodina Kimba | Otto Bock
9
14
Otto Bock | Rodina Kimba
Rodina Kimba | Otto Bock
15
Varianty sedadla
Individuálne riešenia
Kim
ba
Špeciálne vyhotovenie so:
• základňou (napr. pre dýchací prístroj, kyslíkovú fľašu,
odsávačku),
• zaťažiteľný do 90 kg,
• vybavený pneumatikami plnenými vzduchom a bubnovou brzdou.
o | v e ľk o s ť 1
vozok Kimba
Pod
Uchytenie MaxiCosi® na kočíku Kimba Spring:
My g
Špeciálne uchytenia na namontovanie detskej sedačky
(vajíčko) (napr. MaxiCosi®) na posuvné rameno
Buggy-Board
• možnosť zvezenia sa pre malé deti,
• jednoduché upevnenie na cestný podvozok,
ui
gg
les
• počas všedného dňa jednoducho zavesiť alebo odobrať.
Sq
Rodina Kimba | Otto Bock
9
14
Otto Bock | Rodina Kimba
Rodina Kimba | Otto Bock
15
Varianty sedadla
Individuálne riešenia
Kim
ba
Špeciálne vyhotovenie so:
• základňou (napr. pre dýchací prístroj, kyslíkovú fľašu,
odsávačku),
• zaťažiteľný do 90 kg,
• vybavený pneumatikami plnenými vzduchom a bubnovou brzdou.
o | v e ľk o s ť 1
vozok Kimba
Pod
Uchytenie MaxiCosi® na kočíku Kimba Spring:
My g
Špeciálne uchytenia na namontovanie detskej sedačky
(vajíčko) (napr. MaxiCosi®) na posuvné rameno
Buggy-Board
• možnosť zvezenia sa pre malé deti,
• jednoduché upevnenie na cestný podvozok,
ui
gg
les
• počas všedného dňa jednoducho zavesiť alebo odobrať.
Sq
Rodina Kimba | Otto Bock
9
14
Otto Bock | Rodina Kimba
Rodina Kimba | Otto Bock
15
Multifunkčné sedadlo
Možnosti nastavenia pre všedný deň
Opierky hlavy / peloty
• plynulo nastaviteľné do výšky a šírky,
• penové polstrovanie,
• poťahy vhodné na pranie.
Hrudné peloty
• podpora vyrovnania drieku,
• stabilné držanie drieku môže u detí podporiť funkcie ramien,
• plynulo nastaviteľné do výšky a šírky,
• penové polstrovanie,
• ooťahy vhodné na pranie.
Bedrové peloty
• plynulé individuálne nastavenie
šírky sedadla nad bedrovými
pelotami,
• možnosť nastavenia šírky
a hĺbky,
• stabilné penové polstrovanie,
• poťahy vhodné na pranie.
Abdukčný klin
• abdukčné polohovanie stehien,
• nastaviteľné,
• 2 veľkosti,
• penové polstrovanie,
• poťahy vhodné na pranie.
Naklonenie sedadla
Plynulý sklon operadla
Sedadlo možno otočiť do protismeru jazdy
Terapeutické využitie
Deti so slabým držaním tela v oblasti panvy a drieku nie sú
často schopné, udržať dlhší čas aktívnu polohu sedenia.
Zmena polohy sedenia:
• pokojová poloha zabezpečí odľahčenie od tlaku
na chrbticu,
• aktívna poloha sedenia zabezpečí aktiváciu svalstva
Stúpadlo na nohy
• opierka na nohy s nastaviteľným kolenným uhlom,
• nastaviteľná dĺžka predkolenia,
• uhlovo nastaviteľná podnožka, možnosť
vyklopenia smerom hore,
• z hliníka alebo plastu.
16
Otto Bock | Rodina Kimba
drieku, môže prispieť ku zlepšenej komunikácii a
prijímaniu potravy.
Upozornenie:
Funkcia naklonenia by sa mala používať a prestavovať viackrát denne.
Rodina Kimba | Otto Bock
17
Farby a veľkosti
Farba rámu strieborná metalíza
Farby polstrovania
Zeleno-sivá
Oranžovo-sivá
Farba rámu čierna
Modro-sivá
Modro-čierna
Ružovo-čierna
Príslušenstvo
Veľkosť 1
Veľkosť 2
Šírka sedadla
20 – 30 cm
26 – 35 cm
Hĺbka sedadla
19 – 31 cm
24 – 40 cm
Výška operadla
46 – 66 cm
56 – 70 cm
Dĺžka predkolenia
19 – 31 cm
20 – 37 cm
Výška posuvnej
rukoväte
76 – 114 cm
76 – 114 cm
~ 63 cm
~72 cm
Celková šírka
Telesná hmotnosť
Vek
Polstrovanie
18
Otto Bock | Rodina Kimba
35 kg
35 kg
1 – 6 rokov
priedušná dištančná osnovná
pletenina
4 – 10 rokov
priedušná dištančná osnovná
pletenina
Rodina Kimba | Otto Bock
19
KONTAKTUJTE SVOJHO REGIONÁLNEHO PORADCU
Martin Mihalovič
+421 917 897 945
[email protected]
Región: Bratislavský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj
Peter Reinhardt
+421 917 863 809
[email protected]
Región: Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj
Ján Kukula
+421 917 863 808
e-mail: [email protected]
Región: Bratislavský kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj
Servis a technická podpora
Mobility Solutions
Igor Šmýkal
+421 918 956 447
[email protected]
V prípade ďalších otázok a informácií sme vám k dispozícii.
Sales manager
Mobility Solutions
Otto Bock Slovakia s.r.o.
Röntgenova 26 · 851 01 Bratislava 5 · Slovak Republic · Phone +421 2 32 78 20 70 · Fax +421 2 32 78 20 89 · e-mail: [email protected] · www.ottobock.sk
© Otto Bock · 646D262=SK-01-1108
Mgr. Slávka Reháková
mob.: +421 915 794 663
e-mail: [email protected]
Download

Kimba (pdf)