Download

Liška Vladimír - Chyby a neistoty meraní v procese snímania dát