SECMAIR BREINING
FAYAT GROUP
STROJE NA ÚDRŽBU CIEST
Údržba ciest
FAYAT GROUP
Techník údržby ciest je mnoho. Ošetrovanie trhlín a výtlkov, utesnenie spojov, sú
všetko rôzne práce vyžadujúce špecifické vybavenie.
SECMAIR a BREINING, spojení v údržbovom sektore FAYAT group, sprevádzajú
spoločnosti cestných prác ponúkaním inovatívnych riešení, ktoré spĺňajú kritéria pre
udržateľný vývoj, bezpečnosť a ergonomiku.
2
Odpovede na všetky očakávania v cestnom staviteľstve
Rozpočtové požiadavky pre cestnú údržbu nás v spolupráci s našimi zákazníkmi viedli k vývoju
jednoduchého, spoľahlivého a efektívneho vybavenia.
Okrem toho sa naše stroje značne vyvinuli tak, aby zaručili optimálnu bezpečnosť pre
používateľov a prevádzkovateľov.
Zariadenia na údržbu sú vybavené ergonomickými
Sú taktiež vybavené presnými dávkovacími
riadiacimi stanicami a technickými špecifikáciami,
systémami, ktoré umožňujú zníženie spotreby
ktoré znižujú namáhavú manuálnu prácu na
materiálu.
minimum.
Obsah
4
6
8
10
12
14
15
3
Oprava výtlkov za horúca
Údržba použitím bitúmenovej emulzie
Premosťovanie trhlín a utesnenie spojov
Nanášanie materiálu
Povrchové vypĺňanie škár a lepiace vrstvy v malých úsekoch
Produkcia horúceho asfaltu v malých množstvách
Sortiment
Oprava výtlkov za horúca
Najtrvanlivejšie riešenie na opravu výtlku je bez pochýb technika horúceho asfaltu. Tieto
práce sa vykonávajú vo všetkých ročných obdobiach a horúci asfalt ostáva najstabilnejším
produktom, obzvlášť v zime.
Metóda
Zhutňovanie
Trvácna oprava výtlku vyžaduje niekoľko základných
úkonov.
Otvor musí byť najprv vyčistený, aby sa pracovalo na
čistom podklade. Vtedy umožní adhézna vrstva
prilepenie asfaltu. Po zhutnení sa musí zaistiť
povrchové utesnenie opravy.
Zabudovaná vibračná doska zabezpečí zhutnenie asfaltu.
Tesniaca vrstva
Použitie spojiva a kameniva zabezpečí utesnenie opravy.
Príprava výtlku na opravu
Na stroji je k dispozícii hydraulický alebo pneumatický
zdroj, ako aj zbíjačka (voliteľná).
Bitúmenová adhézna vrstva
Nádrž so spojovacím postrekom je pripevnená ku
prednej časti vozidla. Postrek samotný sa nanáša
použitím ručného rozprašovača.
Vyplnenie výtlku
Horúci asfalt je naliaty do
ergonomického otočného žľabu.
výtlku
použitím
4
ÚDRŽBA CIEST
SWIFT, stroj „všetko v jednom“
Swift je navrhnutý ako odpoveď na riešenie otázky opráv výtlkov za najnižšiu
cenu. Všetky pracovné prvky sú dostupné na jednom stroji.
Nádrž so spojovacím postrekom
Úložný priestor
Postrek je uchovávaný v tepelne izolovanej nádrži a je
ohrievaný horákom. Ponorné čerpadlo zásobuje ručný
rozprašovač. Toto spojivo môže byť použité pre adhéznu
vrstvu, ako aj na finálnu tesniacu vrstvu.
Veľké úložné priestory so zabezpečenými skrinkami sú
ľahko dostupné.
Nádoba s horúcim asfaltom
Zásobná nádoba s asfaltom je tepelne izolovaná. Šnek
dodáva materiál do žľabu a tým zabraňuje akýmkoľvek
nerovnomernostiam, ako napr. pri nakladaní prívesu.
Horák ohrieva šnek, čím sa uľahčuje jeho chod.
Služby
Na stroji je k dispozícii nádrž s vodou a zásobník
horúceho oleja s rozdeľovacím systémom pre
zaistenie činnosti motorov. Pre zbíjačky sú tiež
k dispozícii pneumatické a hydraulické zdroje.
5
Ďalšie príslušenstvo dostupné ako voliteľné:
-
vibračná doska BOMAG
ručný valec BOMAG
Hydraulická a pneumatická zbíjačka
Vzduchový kompresor
Údržba použitím bitúmenovej emulzie
Tradičná metóda
Zákryt - zapečatenie vozovky predlžuje jej životnosť. Ako doplnok k rade rozstrekovačov
a výkonných strojov so synchrónnym posypom, ponúka FAYAT group aj zariadenie pre
drobné práce.
Použitie
- drobné údržbové práce
- komunálne cestné stavebné práce
Rozstrekovanie použitím tlaku vzduchu alebo
pumpy
- Použitie bitúmenovej emulzie
- Rozstrekovanie tlakom vzduchu (verzia MINIPAT)
alebo pumpou (verzia SMART)
- Ručný rozstrekovač
- Voliteľne: zabudované rozstrekovacie rameno
Ohrev
- Ručný (MINIPAT) alebo automatický (SMART) horák
Dizajn
- Na 1- a 2- nápravovom prívese alebo ako nástavba
- Objem 1000 a 2000 litrov (MINIPAT)
- Objem 1300, 2000 a 3000 litrov (SMART)
6
ÚDRŽBA CIEST
Autonómna metóda
Flexibilita je v procese opravy ciest veľmi podstatná. HANDSEALER umožňuje pracovníkovi
cestnej údržby používanie spojiva a štrku nezávisle od seba. Ergonómia zariadenia
poskytuje maximálny komfort pre pracovníkov.
Univerzálne využitie
- Handsealer má niekoľko verzií. Je zvlášť navrhnutý s
vymeniteľným podvozkom, takže je možné nákladné
auto použiť pre iné činnosti.
Rozstrekovanie čerpadlom
- Miešanie v nádrži umožňuje urýchliť ohrev spojiva
- Možnosť vyprázdnenia nádrže odsávaním po ukončení
prác
Ohrev
- Ručný horák
Dizajn
- Na pevnej náprave alebo nástavba
- Demontovateľný použitím hydraulického ramena na
sklápacom aute
Objemy
- Nádrž: 2,500 litrov emulzie
- Zásobník: 2 x 1,500 litrov štrku
7
Premosťovanie trhlín a utesnenie spojov
Riešenie pre spoje a trhliny
Trhliny cestných povrchov sú nepriateľom číslo jedna pre cesty. Premosťovacia technika
zaručuje ich životnosť. Okrem toho, tesniace škáry na betónových alebo dláždených
plochách, rovnako ako centrálny spoj na asfaltových vrstvách sú základné faktory úspechu
práce.
Varič na hmotu s miešadlom
MONO AFU/FU/SPM zabezpečuje prípravu a aplikáciu
produktu.
Technické špecifikácie
-
Propulzná jednotka alebo čerpadlo
500 litrová topiaca nádrž
Miešadlo
Nepriame ohrievanie pomocou tepelného oleja
Rozstrekovacia tryska
Dizajn
- Na pevnom podvozku prívesu (AFU verzia)
- Nástavba (FU verzia)
- Na rozstrekovači (SPM verzia)
Ďalšie použitie
V záujme zabezpečenia kvality centrálneho spoja medzi
dvoma horúcimi asfaltovými okrajmi, môže byť varič
vybavený polohovateľným rozstrekovacím ramenom
(SPM).
8
ÚDRŽBA CIEST
Ekonomické a ekologické premosťovanie trhlín
Cestná údržba vyžaduje kompaktnejšie zariadenie. Práce sú najčastejšie vykonávané bez
uzavretia cesty a opravné zariadenie musí byť kvôli bezpečnosti pracovníkov a plynulosti
premávky čo najkratšie. Varič MONO AFU Kompressor je bezpečné a ekonomické riešenie.
Metóda ošetrenia trhlín:
- Očistenie trhliny (tryska s horúcim vzduchom)
- Naliatie materiálu do trhliny/škáry (premostenie)
- Posypanie novej plochy pieskom
MONO AFU Kompressor je kompaktné zariadenie,
ktoré združuje 3 funkcie
- HOT DOG tryska s horúcim vzduchom pre dôkladné
očistenie trhliny
- Aplikačná tryska
- Piesková tryska
Ohrievač je autonómny, je vybavený kompresorom, ktorý
znižuje spotrebu paliva a vypúšťanie škodlivých emisií min.
o 30% v porovnaní s bežnými zariadeniami. Okrem toho,
pracovný tím je jasne viditeľný pre účastníkov cestnej
premávky, vo výhľade neprekáža žiadne nákladné auto.
Pracovná skupina je o min. 30 metrov kratšia než oproti
klasickej organizácii.
9
Nanášanie materiálu
Mechanizácia nanášania materiálu
Posyp všetkých typov a veľkostí vyžaduje rad špecifických zariadení, či už pre nanášanie
štrku na pokrytie malých plôch alebo pri pokládke veľkého množstva materiálu.
Precíznosť a mechanizácia prípravných prác
Sypač štrku garantuje požadovanú prípravu staveniska
s použitím všetkých typov materiálov (pre nový profil
alebo povrchovú vrstvu)..
Technické výhody sypača štrku
- Ľahké prispôsobenie na všetky vyklápače
- Šírka nanášania 2,5 m alebo 3,10 m
- Ručné poklopy (verzia WKM)
- Pneumatické poklopy (verzia WK10)
- Obsluha z kabíny alebo rádiovým ovládaním
- Zredukovanie počtu strojných zariadení
PGR 6000 výhodne nahrádza súčasne vyklápač a bager,
čím zníži počet strojov na stavbe a zrýchli prevádzku
desaťnásobne.
10
ÚDRŽBA CIEST
Presnosť dávkovania
Povrchová vrstva sa skladá z 80% hmotnosti zo štrku. Pozdĺžne a priečne dávkovanie musí
byť tak dokonalé, ako pri rozstrekovaní spojovacieho postreku.
Kvalita nanášania
Koncepcia sypača štrku a obzvlášť jeho distribučný
systém zaručuje konečné výsledky:
- Rozdeľovací valec (GPB 1400 verzia)
- Dávkovací valec (GPB 14000 verzia)
- Patentovaný zakrivený dizajn kapoty na dokonalú
distribúciu kameniva v celej nanášanej šírke (3,10 m)
Presnosť dávkovania
Dávkovanie je ovládané cez počítač v závislosti na
rýchlosti, sklone cesty a veľkosti kameniva. (Verzia
Yellow Box a GPB 1400 s riadením dávkovania
GRAVIDOS).
Možnosť sledovania veličín v rámci CE
značenia povrchov
-
Okamžité dávkovanie
Plochy a množstvá
GPS pozícia
Kartografia lokality
Webová platforma k nahliadnutiu do stavebných dát
Ergonómia
- Uskladňovací box na pracovné potreby pre
manuálne práce (VEYMONT verzia)
- Riadiaca konzola naproti staveniska
- Ovládače rozstrekovania v kabíne
Príklad vizualizácie stavebných údajov na webovej platforme
11
Povrchové vypĺňanie škár a lepiace vrstvy v malých úsekoch
Rozstrekovače pre stiesnené pracoviská
Stupeň využitia rozstrekovačov spojovacieho postreku v niektorých mestských lokalitách
je veľmi nízky. Rad samohybných strojov umožňuje zasiahnuť promptne a pri nízkych
nákladoch na meter štvorcový.
FAO rozstrekovač pre malé staveniská
Zastavané plochy alebo úzke cesty niekedy vyžadujú
špecifické malé rozstrekovače.
- Prispôsobená veľkosť: celková šírka 1,40 m
- Kvalita rozstrekovania zodpovedá klasickým
rozstrekovačom: rozstrekovanie pumpou
- Nízka nosnosť pre vedľajšie cesty a chodníky, ktoré
nie sú určené pre ťažkú prepravu: záťaž 3 tony na
nápravu
- Objem spojovacieho postreku: 800 litrov
- Maximálne povolené zaťaženie prívesu: 2.600 kg
- Rameno rozstrekovania: 2.50 m
Riešenie: samohybný stroj
Ponúkame stroj, ktorý presne zodpovedá požiadavkám
staveniska. Ide o samohybný rozstrekovač s ergonomickým
riadením, ľahko prepravný, ktorý je určený pre pohyb v
ohraničenom priestore.
12
ÚDRŽBA CIEST
Vozidlo na násyp štrku na úzkych cestách: Wagonnette
Bežné zariadenia nie sú prispôsobené na budovanie zelených pásov, cyklotrás
a súkromných dvorov. Tieto miesta si však vyžadujú rovnakú kvalitu prevedenia ako
ostatné.
Mechanizácia prác
Malé práce sa veľmi často prevádzajú ručne. Rad
Technické špecifikácie
Wagonnette umožňuje firme optimalizovať výkon a
- Samohybný podvozok
- Nádoba na štrk 1,5 m3
bezpečnosť obsluhy.
- Pracovná šírka 1,2 m
Okrem toho zaručuje min. 30%-nú úsporu materiálov
(spojiva a kameniva).
Výhody
Konštrukcia vozidla zabezpečuje precíznosť prác:
- Zadná riadiaca náprava na presné pohyby
- Rozstrekovacie rameno a sypač umiestnené
v prednej časti stroja
- Sedadlo vodiča ponúka dokonalý výhľad na
stavenisko.
13
- Valec na distribúciu štrku
- Nádrž na emulziu 400 litrov s rozstrekovačom
(voliteľne).
Produkcia horúceho asfaltu v malých množstvách
Asfaltové mini-zariadenie
Mini zariadenie BELUGA BB5 je vhodné na lokálne opravy a výroby malých množstiev
asfaltových zmesí priamo na mieste. Výrobné náklady, najmä pri recyklácii, sú veľmi
nízke.
Použitie
Zariadenie Beluga je určené na prácu s recyklovanými
alebo zmiešanými produktami.
Výhody
Výroba horúceho asfaltu priamo na mieste má
niekoľko výhod:
- Zníženie dopravných nákladov
- Výroba produktu podľa potreby bez ďalšej
zbytočnej nadprodukcie
- Rýchle vykonanie prác s krátkym zaťažovaním
prostredia
Technické špecifikácie
- 600 l sušiaci bubon, t.j. ca 1 t materiálu
- Bitúmenové čerpadlo
- 5 cyklov za hodinu
- Držiak 200 kg-sudu
- Bitúmenový varič, horák
- 100 litrová násypka
14
ÚDRŽBA CIEST
Sortiment
Všetky riešenia pre cestnú údržbu
Rozstrekovače
spojovacieho postreku
Typ rozstrekovania
Typ nápravy
Objem kvapaliny
Ohrev
FAO
Tryska s ramenom
Samohybný príves
800 litrov
Priamy ohrev
WAGONNETTE
Tryska s ramenom
Samohybný podvozok
400 litrov
Nepriamy ohrev pomocnou
kvapalinou
MINIPAT 1000
MINIPAT 2000
Tryska
Tryska s ramenom
Príves
Príves
Príves alebo nástavba
1000 litrov
2000 litrov
1 300/2000/
3000 litrov
1 300/2000/
3000 litrov
Priamy ohrev
Priamy ohrev
SMART s
SMART i
Tryska
Tryska s ramenom
Príves alebo nástavba
Priamy ohrev
Priamy ohrev
Tryska
Vyklápač/pevný
podvozok/nástavba
2500 litrov
Priamy ohrev
Sypná šírka
Typ distribúcie
Otváranie poklopu
Materials return box
2.50 m or 3.10 m
Gravitačná
Manuálne alebo
pneumatické
Áno
GPB 1400
3.10 m
Rozdeľovací valec
Pneumatické
Nie
VEYMONT
3.10 m
Rozdeľovací valec
Pneumatické
Áno
GPB 14000
3.10 m
Dávkovací valec
Pneumatické
Nie
WAGONNETTE
1.20 m
Rozdeľovací valec
Pneumatické
Áno
Bočný výklopný dopravníkový
pás
Manuálne
Typ podvozku
Objem kvapaliny
Ohrev
HANDSEALER
Sypače
WK
PGR 6000
Nanášanie
Typ nanášania
AFU/FU
Tryska
Príves a nástavba
500 litrov
Ohrev pomocnou kvapalinou
AFU/FU KOMPRESSOR
Tryska
Príves a nástavba
500 litrov
Ohrev pomocnou kvapalinou
SPM
Tryska
Nástavba
Ohrev pomocnou kvapalinou
Typ ošetrenia
Podpora vzduchu
90/250/500 l
litrov
Tlak plynu
Termálna tryska
Nezávislým kompresorom
3.5 bars
Plyn
Typ šasi
Objem
Ohrev
4 m3
Priamy ohrev
Čistenie trhlín
HOT DOG
Rozstrekovanie asfaltu
Typ rozstrekovania
SWIFT
Manuálne
pevný podvozok
BELUGA BB5
Manuálne
Príves
15
600 litrov
Ohrev
Priamy ohrev
www.secmair.fayat.com
www.breining.fayat.com
BREINING
Maschinen- und Fahrzeugbau GmbH
Uferstraße 24
73630 Remshalden-Grunbach
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7151 977 100
Fax: +49 (0) 7151 977 111
[email protected]
- (10/2011)
SECMAIR
Rue des Frères Lumière
BP10042
53230 Cossé Le Vivien
France
Tel.: +33 (0)2 43 98 27 76
Fax.: +33 (0)2 43 98 86 49
[email protected]
Download

secmair breining