Download

( najprv trošku teórie ) je MALÁ sociálna skupina, FORMÁLNA, (lebo