Informatívny materiál pre pedagógov
( najprv trošku teórie )
je MALÁ sociálna skupina, FORMÁLNA, (lebo vznikla zámerne ), v ktorej vládnu
NEFORMÁLNE vzťahy, dané STATUSOM jednotlivca.
•
•
•
•
•
•
•
hviezda
prijatý a uprednostňovaný
neprijatý
odmietaný a izolovaný
prospech : deti častejšie odmietajú „ bifľošov“, veľmi slabo
prospievajúcich a učiteľmi chválených
vzhľad : medzi odmietanými sú často deti obézne, ryšavé, pehavé,
s okuliarmi, jednoducho oblečené, špinavé
schopnosti : za vodcu si vyberajú šikovných, múdrych, komunikatívnych –
ale nie tých najschopnejších a najvýkonnejších
pracovný je ten, za ktorým sú ostatní ochotní ísť v zložitých
situáciách v pracovnej činnosti triedy
emocionálny je ten, ktorý výrazne viac, ako iní, prispieva k rozvoju
vzťahov v triede
© CPPPaP Námestovo, september 2010
vzniká vtedy, ak sa do konfliktu dostanú vodcovia triedy alebo vodca
a jadro triedy.
trieda sa vtedy drobí na podskupiny, izolované, niekedy až nepriateľské
najväčší problém vzniká, ak sa do čela triedy dostáva školsky negatívne
orientovaná skupina, tvorená sociálne problémovými žiakmi
a vodcovskými predpokladmi
Určite nám je všetkým nepríjemné vstupovať do triedy, kde sa usídlil
konflikt v hocijakej podobe. Možno by sa celkom oplatilo skôr, ako problém
vznikne ( a my ho musíme riešiť) spraviť niečo preto, aby nevznikol.
Jedným zo spôsobov je poznať sociálne vzťahy medzi deťmi navzájom,
poznať pozície, ktoré v škole a trieda zaujímajú.
Skúsme deti chvíľu len nenápadne pozorovať :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kto s kým a kde trávi prestávky
kto sa nikdy s nikým nerozpráva
s kým nikto nechce sedieť
kto sa izoluje dobrovoľne
koho vyčleňuje trieda
kto má na ostatných väčší vplyv
koho vôbec nepočúvajú
kto je aktívny pri stmeľovaní kolektívu a pri vytváraní dobrých
triednych vzťahov
komu je zdanlivo úplne ľahostajné, čo sa v triede deje
kto prevzal rolu šaša triedy a prečo asi
koho zahriakne celá trieda len čo prehovorí
pri kom stíchne celá trieda len čo prehovorí a ani nemusí zvýšiť hlas
Možno zistíme prekvapivé veci.
NEZABUDNIME NA TO, ŽE AJ NAJHORŠIE SPRÁVANIE JE LEN DôSLEDOK. NIEKDE
MÁ SVOJU PRÍČINU.
A TAK SKOR, NEŽ ODSÚDIME,SKÚSME VNÍMAŤ,CÍTIŤ,ROZUMIEŤ,HĽADAŤ
A POMÁHAŤ PORADIŤ SI S PRÍČNAMI.
Podľa publikácie Poruchy správania a učenia, Nakladateltví Dr. Josef Raabe, Bratislava
Spracovala : Mgr. Alena Barkyová
© CPPPaP Námestovo, september 2010
Download

( najprv trošku teórie ) je MALÁ sociálna skupina, FORMÁLNA, (lebo