Download

Csibri, T. & Lačný, A. 2014. Vplyv tektoniky a litológie na genézu