TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ Z EURÓPSKEJ ÚNIE
Z PROSTRIEDKOV EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA
Obsah
Úvod
1. Logomanuál
1.1. Vznik loga
1.1.1. Myšlienka
1.1.2. Piktogramový znak
1.1.3. Písmo
1.1.4. Vnútorný tvar a konštrukcia loga
1.1.5. Podkladový tvar loga
1.1.6. Obsah spolu s podkladovým tvarom – výsledná verzia
1.2. Základný variant loga
1.2.1. Variant bez ochrannej známky
1.2.2. Variant s ochrannou známkou
1.3. Farebnosť loga
1.3.1. Základná verzia
1.3.2. Pozitívna čiernobiela verzia
1.3.3. Negatívna čiernobiela verzia
1.3.4. Variant na pozadí farebne identickom s logom
1.4. Neprípustné varianty loga
1.5. Minimálna veľkosť
1.6. Ochranná zóna
1.7. Umiestnenie loga
1.7.1. Správne umiestnenie loga
1.7.2. Nesprávne umiestnenie loga
2. Doplnkové grafické prvky
2.1. Písmo
2.2. Claim
2.2.1. Vznik claimu
2.2.2. Farebnosť claimu
2.2.3. Umiestnenie claimu v rámci loga
2.2.4. Minimálna veľkosť claimu
2.2.5. Nesprávne umiestnenie claimu spolu s logom
2.2.6. Správne umiestnenie loga s claimom
2.2.7. Nesprávne umiestnenie loga s claimom
2.3. Grafický prvok
2.3.1. Vznik grafického prvku
2.3.2. Doplnková farebnosť
2.3.3. Voľná verzia použitia grafického prvku
2.3.4. Umiestnenie a použitie grafického prvku
3. Základné administratívne dokumenty
3.1. Vizitka
3.2. Hlavičkový papier
3.2.1. Základný formát hlavičkového papiera formát A4 s kótami
3.2.2. Základný formát hlavičkového papiera formát A4 bez kót
3.2.3. Čiernobiela verzia
3.3. Infolist
3.4. Pozvánka
3.5. Powerpoint prezentácia
4. Propagačné a reklamné predmety
4.1. Šiltovka
4.2. Tričko
4.3. Vlajka
4.4. Vlajočka
4.5. Pero
4.6. Pohár
4.7. Taška
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Úvod
Predstavenie Moravskoslezského regiónu
Moravskoslezský región sa nachádza na severovýchode Českej republiky.
Ako prvé vás tu vždy privítajú prekrásne hory so špecifickým geniom loci. V nich sa vlnia údolia
s početnými príležitosťami pre zimné športovanie, pešiu i cyklistickú turistiku.
To ale neznamená, že na krásu tu má patent len príroda. Je tu veľa mestečiek s dlhou históriou
a pozoruhodnými stavebnými a kultúrnymi pamiatkami.
Východ Moravskoslezského regiónu lemujú Beskydy, v ktorých nájdete ľudovú architektúru
ale aj pokoj prírody ktorá z vás zmyje prach dnešného zhonu a starostí.
Západ regiónu je olemovaný Jesenníkmi so svojim najvyšším vrchom Pradědom (1 491m n.m.).
Uchváti vás tu panenská príroda ideálna najmä pre zimnú turistiku.
Pri vstupe do Moravskoslezského regiónu z juhu, môžeme obdivovať ale aj splavovať úchvatné
zákutia riek Odry a Olše, či zahľadieť sa spätne do histórie cez zrúcaniny hradov a zámkov.
Región na pomedzí Moravy a Slezska ponúka nezvyčajne pestrú mozaiku kultúrnych a umeleckých akcií veľakrát európskeho významu, zábavy, športu či gastronómie,
pobytov v kúpeľoch, wellness historických či technických pamiatok, ktoré uspokoja prakticky
všetkých návštevníkov.
1
1. Logo manuál
2
1.1. Vznik loga
1.1.1. Myšlienka
Logo vzišlo zo symbolických prvkov Moravskoslezského kraja. Obsahuje piktogram
vystihujúci dominanty oblasti a odhaľuje symboliku výstižne charakterizujúcu región.
- hora s TV vysielačom spoločná pre Lysú horu i Praděd
- brána z Poľska, Čiech a Slovenska, Jantárová cesta
- údolie hôr, ciest
- okruh, prúd života a energie, ciest, ľudí, prúdenie vzduchu, riek
- štvrťkruh, časť otáčajúceho sa kolesa, symbol pohybu, prúdu, energie, radosť, pestrosť, dúha
Piktogram je umiestnený na ploche odvodenej z tvaru regiónu.
Použitá farebnosť je dynamická, živá, pestrá, výrazná. Ideálna z hľadiska marketingu.
Logo taktiež upúta typom písma, ktoré je zaujímavé, ale čitateľné. Na názov Moravskoslezký
región / Moravskoslezsko bol použitý typ písma TrashHand.
Verzia loga rieši dve alternatívy názvu: „ Moravskoslezský region“ a „ Moravskoslezsko“ nakoľko
druhá alternatíva je kratšia a tým aj z marketingového hľadiska zapamätateľnejšia. Prípustné sú
obidve.
Claim „Nevšední zážitky“ vhodne dopĺňa logo. Pre claim bol zvolený voľnejší typ písma James
Fajardo. V kombinácii s logom vyjadrujú energiu, prúd a silu zažiť nevšedné zážitky, ktoré ponúka
Moravskoslezský región.
3
1.1. Vznik loga
1.1.2. Piktogramový znak
Základ loga tvorí piktogram vytvorený z charakteristických prvkov symbolizujúcich Moravskoslezský región. - hora s TV vysielačom spoločná pre Lysú horu i Praděd
- brána z Poľska, Čiech a Slovenska, Jantárová cesta
- údolie hôr, ciest
- okruh, prúd života a energie, ciest, ľudí, prúdenie vzduchu, riek, slnko
- štvrťkruh, časť otáčajúceho sa kolesa, symbol pohybu, prúdu, energie, radosť, pestrosť, dúha
4
1.1. Vznik loga
1.1.3. Písmo
Logo tvorí názov Moravskoslezský región / Moravskoslezsko kde je použitý typ písma TrashHand,
ktorý je zaujímavý, ale čitateľný a tým plní funkciu informačnú aj estetickú. Používa sa len v rámci
loga. Verzia loga rieši dve alternatívy názvu: „ Moravskoslezský region“ a „ Moravskoslezsko“,
nakoľko druhá alternatíva je kratšia a tým aj z marketingového hľadiska zapamätateľnejšia.
Prípustné sú obidve. V texte je skrytá náväznosť na logo najväčšej aglomerácie kraja - Ostravy
- ktorá má 3 výkričníky s bodkami - plné „o“ sú dotvorené ako bodky z výkričníkov.
5
1.1. Vznik loga
1.1.4. Vnútorný tvar, konštrukcia loga
Piktogram a nápis tvoria vnútorný obsah loga, ktorý je základom celého loga.
6
1.1. Vznik loga
1.1.5. Podkladový tvar loga
Vnútorný základ loga dotvára podkladový tvar, ktorý je odvodený z tvaru regiónu. Obvodová
línia je zoštylizovaná a zjednodušená tak, aby vytvárala vhodný podklad pre obsah loga. Vznikol
pretianutý lichobežníkový tvar, ktorý je pootočený. Podkladový tvar uľahčuje umiestnenie loga
na propagačných materiáloch.
7
1.1. Vznik loga
1.1.6. Obsah spolu s podkladovým tvarom - výsledná verzia
Kombinácia podkladového tvaru a vnútorného obsahu tvoria komplexný celok a tým vytvárajú logo
výhodné z marketingového hľadiska reprezentujúce a charakterizujúce daný región.
8
1.2. Základný variant loga
1.2.1. Variant bez ochrannej známky
Základný variant loga bez claimu pozostávajúci z podkladového tvaru, piktogramového znaku
a názvu. Prevedenie názvu ponúka dve alternatívy: klasickú verziu „Morvaskoslezský region“ a
skrátenú „Moravskoslezsko“. Prípustné sú obidve varianty.
9
1.2. Základný variant loga
1.2.2. Variant s ochrannou známkou
Po registrácii ochrannej známky je prípustné používanie len loga s ochrannou známkou.
10
1.3. Farebnosť loga
1.3.1. Základná verzia
Základnou podobou loga je jeho pozitívna verzia. Logo v tejto podobe používa preddefinované
farby. Použitá farebnosť je dynamická, živá, výrazná. Ideálna z hľadiska marketingu.
CMYK 0 /100/ 100/ 0
RGB 204/ 34/ 41
PANTONE Red 032
CMYK 89 /0/ 11/ 0
RGB 52/ 177/ 217
PANTONE 312
11
1.3. Farebnosť loga
1.3.2. Pozitívna čiernobiela verzia
Ďalšou verziou loga je jeho čiernobiela pozitívna verzia. Používa sa na všetkých svetlých čiernobielych materiáloch a na materiáloch tlačených na čiernobielych kancelárskych tlačiarňach.
CMYK 0 /0/ 0/ 100
RGB 39/ 37/ 37
PANTONE Process black
12
1.3. Farebnosť loga
1.3.3. Negatívna čiernobiela verzia
Tento variant sa používa v prípadoch, keď je podklad tmavý.
13
1.3. Farebnosť loga
1.3.4. Variant na pozadí farebne identickom s logom
V prípade, že sa farebnosť vizuálu, na ktorom bude aplikované logo Moravskoslezského regiónu
bude blížiť k farebnosti základného variantu loga, je potrebné použiť túto alternatívu.
14
1.4. Neprípustné varianty loga
Zadefinované logo nie je prípustné akokoľvek deformovať, meniť jeho natočenie či farebnosť.
Všeobecne platí, že je zakázané použitie loga, ktoré je odlišné od jeho podoby predpísanej
týmto manuálom.
MORAVSKOSLEZSKÝ
REGION
15
1.5. Minimálna veľkosť
Minimálna veľkosť základného loga je 16 mm, nakoľko logo obsahuje text. Je to medzná veľkosť
kedy je text čitateľný. Menšia verzia sa už neodporúča.
50 mm
16 mm
50 mm
16 mm
16
1.6. Ochranná zóna
Definuje pravidlá umiestnenia loga spolu s inými prvkami, ktoré nie sú jeho súčasťou, hlavne text.
Claim, fotky, pozadie sú prípustné. Spomínané zložky je možné umiestniť za hranice tejto zóny.
Ochranná zóna loga je definovaná pomocou jednotky „a“, ktorá je výškou štvrťkruhu tvoriaceho
piktogram. Ochranná zóna je po celom obvode okolo podkladového tvaru.
17
1.7. Umiestnenie loga
1.7.1. Správne umiestnenie loga
Logo je možné umiestniť kdekoľvek pokiaľ je dodržaná ochranná zóna od okraja - nesmie
sa dotýkať okraja a nesmie chýbať žiadna jeho časť. Logo je prípustné aj zrotovať.
18
1.7. Umiestnenie loga
1.7.2. Nesprávne umiestnenie loga
Príklady nesprávneho umiestnenia základného loga.
19
2. Doplnkové
grafické prvky
20
2.1. Písmo
Typy písma na použitie v propagačných materiáloch.
Bezpätkové typy písma - Myriad Pro, Helvetica, Arial. Prípustné sú všetky typy podľa
dostupnosti fontu, nakoľko sú si veľmi podobné.
Myriad Pro
Regular
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
1234567890., ;:-?!“/
Myriad Pro
Italic
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
1234567890., ;:-?!“/
Myriad Pro
Bold
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
1234567890., ;:-?!“/
Myriad Pro
Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ 1234567890., ;:-?!“/
Myriad Pro
Semibold
abcdefghijklmnopqstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
1234567890., ;:-?!“/
Myriad Pro
SemiboldItalic
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
1234567890., ;:-?!“/
Myriad Pro
Light
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
1234567890., ;:-?!“/
Myriad Pro
Condensed
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
1234567890., ;:-?!“/
Arial
Regular
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
1234567890., ;:-?!“/
Arial
Italic
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ
1234567890., ;:-?!“/
Arial
Bold
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ 1234567890., ;:-?!“/
Helvetica
Regular
Helvetica
Bold
Helvetica
Italic
Motivačný typ písma - určený na claim a podporné texty
James Fajardo
abcdefghijklmnopqrstuvxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ 1234567890., ;:-?!“/
21
2.2. Claim
2.2.1. Vznik claimu
Moravskoslezský región má na každom kroku skryté nejaké prekvapenie a tým ponúka
nevšedné zážitky nielen pre turistov ale aj pre domácich obyvateľov. Claim „Nevšední zážitky“
vystihuje región a vhodne dopĺňa logo. V kombinácii s logom vyjadrujú energiu, prúd a silu
nechať sa uniesť nevšednými zážitkami, ktoré ponúka Moravskoslezský región.
Pre claim bol zvolený voľnejší typ písma JamesFajardo, ktoré môže byť umiestnené v rámci
loga , ale aj voľne oddelene od základného loga.
22
2.2. Claim
2.2.2. Farebnosť claimu
Farebnosť claimu vychádza zo základnej farebnosti loga v závislosti od podkladovej plochy
- biely, modrý , červený alebo v prípade samotného claimu mimo loga je prípustná farebnosť
aj podľa ročného obdobia, ktorá je riešená v stati 2.3.2.
23
2.2. Claim
2.2.3. Umiestnenie claimu v rámci loga
Umiestnenie claimu „Nevšední zážitky“ v rámci loga je bližšie špecifikované.
Výšku druhej nožičky veľkého písmena „N“ udáva natočená výška štvrťkruhu. Začiatok textu
claimu je zarovnaný s ľavým okrajom štvrťkruhu. Vzdialenosť claimu od samotného loga
udáva veľkosť písmena „o“, respektíve bodky. V prípade, že sa claim umiestni samostatne,
nemá žiadne veľkostné obmedzenia. Ochranná zóna sa na claim nevzťahuje.
24
2.2. Claim
2.2.4. Minimálna veľkosť claimu
Minimálna veľkosť loga s claimom je 20 mm. Je to medzná veľkosť kedy je text čitateľný. Menšia
verzia sa už neodporúča. Minimálna veľkosť samostatného claimu je 15 mm.
15 mm
60 mm
20 mm
60 mm
20 mm
25
2.2. Claim
2.2.5. Nesprávne umiestnenie claimu spolu s logom
Príklady nesprávneho umiestnenia claimu v rámci loga.
NEVŠEDNÍ ZÁŽITKY
26
2.2. Claim
2.2.6. Správne umiestnenie loga s claimom
Príklady.
27
2.2. Claim
2.2.7. Nesprávne umiestnenie loga s claimom
Príklady.
28
2.3. Grafický prvok
2.3.1. Vznik grafického prvku
Grafický prvok slúži na zjednotenie a uľahčenie komunikácie v propagačných materiáloch.
Štvrťkruh vychádza z piktogramu loga. Je symbolom časti otáčajúceho sa kolesa, symbol
pohybu, prúdu, energie, radosti, pestrosti, dúhy.
29
2.3. Grafický prvok
2.3.2. Doplnková farebnosť
Farebnosť grafického prvku a claimu okrem základnej farebnosti vychádzajúcej z loga, je
možné meniť podľa podkladu a podľa ročného obdobia.
Ukážka doplnkovej farebnej škály použiteľná pri propagačných materiáloch.
JAR
LETO
JESEŇ
ZIMA
CMYK 0 /0/100/0
RGB 255/242/45
PANTONE Yellow
CMYK 0 /36/76/9
RGB 211/159/84
PANTONE 722
CMYK 0 /16/ 37/0
RGB 244/215/168
PANTONE 148
CMYK 0 /0/ 0/0
RGB 0/ 0/ 0
PANTONE 0
CMYK 0 /35/90/0
RGB 233/174/66
PANTONE 137
CMYK 0 /59/ 96/0
RGB 220/ 131/50
PANTONE 165
CMYK 13 /0/100/33
RGB 128/147/73
PANTONE 391
CMYK 69 /0/ 37/0
RGB 114/188/177
PANTONE 3265
CMYK 50/0/100/0
RGB 158/197/77
PANTONE 376
CMYK 0 /100/100/0
RGB 204/34/41
PANTONE Red 032
CMYK 0 /56/100/30
RGB 163/102/33
PANTONE 1605
CMYK 89 /0/ 11/ 0
RGB 52/ 177/ 217
PANTONE 312
CMYK 70 /0/100/ 9
RGB 112/168/76
PANTONE 362
CMYK 0 /100/96/28
RGB 154/ 25/ 32
PANTONE 1807
CMYK 0 /36/100/63
RGB 111/ 83/ 6
PANTONE 1405
CMYK 100 /88/0/5
RGB 45/ 65/ 144
PANTONE Blue 072
30
2.3. Grafický prvok
2.3.3. Voľná verzia použitia grafického prvku
Prvok štvrťkruh je možné variovať a vytvárať rôzne efekty pre zjednotenie celku v propagácii,
ktorá povoľuje voľnejšie verzie.
31
2.3. Grafický prvok
2.3.4. Umiestnenie a použitie grafického prvku
Príklady. Odporúčané umiestnenie grafického prvku je v rohu, ale vo voľnejšej verzii je
neobmedzené.
32
3. Základné
administratívne
dokumenty
33
3.1. Vizitka
Základný variant.
5
40 mm
15 mm
30 mm
5 mm
16,6 mm
27,8 mm
4,2 mm
9,4 mm
6,4 mm
3,6 mm
3,6 mm
3,6 mm
5 mm
1,4 mm
13,4 mm
Myriad Pro Condensed Italic 6
Myriad Pro Condensed 11
Myriad Pro Condensed 9
34
3.2. Hlavičkový papier
3.2.1. Základný variant hlavičkového papiera formát A4 s kótami
Celoročná verzia hlavičkového papiera.
10 mm
67 mm
70 mm
63 mm
10 mm
27 mm
56 mm
6,6 mm
236 mm
241 mm
6 mm
5 mm
6,4 mm
Myriad Pro Condensed Italic 6
35
3.2. Hlavičkový papier
3.2.2. Základný variant hlavičkového papiera formát A4 bez kót
Príklad celoročnej verzie hlavičkového papiera.
36
3.2. Hlavičkový papier
3.2.3. Čiernobiela verzia
Všetky základné administratívne dokumenty sú prípustné aj v čiernobielej verzii.
37
3.3. Infolist
Príklad infolistu formát A4.
38
3.4. Pozvánka
Príklady pozvánky formát A5, DL.
POZVÁNKA
POZVÁNKA
39
3.5. Powerpoint prezentácia
Vizuál powerpoint prezentácie.
40
4. Propagačné
a reklamné
predmety
41
4.1. Šiltovka
Na šiltovke je prípustné použiť jednoduchý grafický prvok štvrťkruhu v kombinácii
s logom a claimom.
42
4.2. Tričko
Na tričku je prípustné použiť voľné spracovanie grafického prvku štvrťkruhu v kombinácii
s logom a claimom.
43
4.3. Vlajka
Na vlajke je prípustné použiť voľné spracovanie grafického prvku štvrťkruhu v kombinácii
s logom a claimom.
Rozmer1x2 m.
44
4.4. Vlajočka
Na vlajočke je prípustné použiť voľné spracovanie grafického prvku štvrťkruhu v kombinácii
s logom a claimom.
45
4.5. Pero
Na pere sa odporúča použiť základnú verziu loga podľa možnej aplikovateľnej
plochy s prihliadnutím na danú minimálnu veľkosť.
46
4.6. Pohár
Na pohári je prípustné použiť voľné spracovanie grafického prvku štvrťkruhu v kombinácii
s logom a claimom.
Príklad vizuálu znázornený po celom obvode.
47
4.7. Taška
Na taške je prípustné použiť voľné spracovanie grafického prvku štvrťkruhu v kombinácii
s logom a claimom.
48
Download

tento projekt je spolufinancovaný z európskej