32
Z histórie nožníc
S čím sa strihalo v minulosti?
Často sa stáva, že to čo je zrejmé, veľmi všedné a máme to každodenne takpovediac priamo pred
nosom, si nikdy nezíska našu pozornosť, a to ani na malú chvíľku. Berieme dané predmety tak,
ako sú a ani sa nezamyslíme nad
tým, kde sa tu vzali. To je presne prípad nožníc. Odkedy ich vlastne používame? Kedy prišli na svet
prvé nožnice? Vznikli pred sto alebo desaťtisíc rokmi? Pravda je taká,
že ako v mnohých iných prípadoch,
ani ony neboli objavené len tak zrazu nejakým vynálezcom ako blesk
z jasného neba, ale skôr vyvinuté
a postupne zdokonaľované od najjednoduchších pružinových až po
NOŽNICE ZO ZAČIATKU 9. STOROČIA
NÁJDENÉ V HROBE KRÁĽA DÁVIDA,
(ÚZMEMIE DNEŠNÉHO ŠTUDGARTU)
dnešné nerezové, anatomicky tvarované nožnice.
Nožnice už odpradávna patrili ku dôležitým nástrojom. Pravdepodobne
ich najstaršími používateľmi na našom území boli Keltmi v laténskom
období mladšej doby železnej.
Keltské nožnice boli pružinové, tvorené oblúkom, či prstencom s dvoma
čepeľami na koncoch. Slúžili na strihanie vlasov a tkanín, ale hlavne na
strihanie oviec (dovtedy sa im srsť
iba šklbala). Podobný typ nožníc sa
PRSTENCOVÉ NOŽNICE S PRUŽIACIM OBLÚKOM
našiel aj v vykopávkach zo starovekého Egypta z obdobia okolo rokud
1500 pred n. l.
Nožnice s oblúkovým pružením postupom času úplne vymizli, prstencový typ sa zachoval až po neskorý stredovek. Už v období raného
stredoveku sa začínajú objavovať
dnešné, dvojdielne nožnice spojené
nitom alebo skrutkou. Tento typ nožníc podľa dostupných informácií pochádza zo Starého Ríma, z obdobia
okolo roku 500 n.l. Jeden z najstarších dochovaných záznamov svedčiaci o ich existencii je z poznámok
pisára Izidora so Seville. Z jeho zápisov vidno, že nožnice boli rozšírené len málo a to hlavne medzi holičmi a krajčírmi.
Okolo 10. storočia bol vyvinutý mechanizmus, ktorého princíp sa prakticky nezmenil až do súčasnosti. Je
založený na princípe dvojitej páky.
Nožnice sú zložené z dvoch prekrížených čepelí spojených nitom alebo skrutkou. Najstaršia dochovaná
zmienka o výrobe nožníc moderného typu z územia strednej Európy je
z románskeho obdobia, v záznamoch
remeselníckeho spolku výrobcov nožníc. Čistý a nezdobený štýlu tohto
obdobia sa odrazil aj v jednoduchom
dizajne dobových nožníc. Až na jeho
konci, v XI. až XII. storočí začali výrobcovia venovať väčšiu pozornosť aj
tvaru a kvalite nožníc. Stalo sa tak aj
vďaka vplyvu remeselníckych výrobkov z východných krajín. Kaligrafické
umenie prenikajúce z islamského sveta prinieslo so sebou ďalšie vylepšenie. Objavujú sa nožnice so zahnutým
ostrím, ktoré mali využitie samozrejme nielen v kaligrafii.
V období renesancie a baroka sa
okrem praktickej stránky začal klásť
dôraz aj na estetické prevedenie nožníc, ktoré sa často bohato zdobili,
tepali a vyrezávali. Takéto kúsky
znamný krok vo vývoji nožníc nastal
v roku 1761, kedy Angličan Robert
Hinchliffe vyrobil prvý pár nožníc
z kalenej a leštenej ocele. Ide o materiál s vysokou pevnosťou, umožňujúcou vyrobiť pomerne ľahké nožnice,
ktorý sa v kombinácii s plastmi, využíva až dodnes. Najzložitejším krokom pri manufaktúrnej výrobe bolo ostrenie čepelí, pretože kotúčový
brúsič na to určený zvládol naraz len
jednu čepeľ.
Prelom v tejto technológii prinieslo až
minulé storočie. Firma Fiskars v roku
1967 prvýkrát použila plošný brúsič
využívajúci magnetizmus, ktorý dokáže brúsiť naraz veľa čepelí a za
PRUŽINOVÉ NOŽNICE Z OBDOBIA DYNASTIE TANG, ČÍNA, 7. – 10. STOR. N. L.
však boli výsadou hornej vrstvy. Ak
chcel napríklad potencionálny nápadník v XIV. storočí poslať vyvolenej dáme ten pravý darček, s úspechom sa
určite stretol pár nožničiek v koženom puzdre, najlepšie ak pochádzali
z niektorej z moslimských krajín.
Používanie nožníc však bolo stále pomerne zriedkavé a k ich značnému
rozšíreniu došlo až začiatkom 17. storočia.
Po priemyselnej revolúcii sa nožnice čo do dizajnu, akoby vrátili o krok
späť. V manufaktúrnej výrobe prevládali čisto funkčné tvary. Skutočne vý-
oveľa kratší čas. Zmena to bola taká
veľká, že teraz brúsič za osem hodín
dokáže nabrúsiť toľko čepelí, koľko
zvládol v roku 1962 za celý rok.
Je zaujímavé, že strihače ani nožnice neboli nikdy patentované. Jedinú
výnimku tvorí pani Louisy Austinová
z Whatcomu, štát Washington,
U.S.A., ktorá si dala v roku 1893 patentovať nožnice zúbkované. Jej vylepšenie uľahčilo mnohé ručné práce a samozrejme tvorbu zúbkatých
a ozdobných okrajov.
Aj keď princíp nožníc zostal po
storočia nezmenený, ich súčasný
BOHATO ZDOBENÉ NOŽNICE VYROBENÉ ZO STRIEBRA
33
používateľ má na výber zo širokej
palety rozličných typov. Od tých najväčších až po malé so zatupenými
koncami pre deti. Dostupné sú zúbkované alebo s inak tvarovanou čepeľou. Najviac variabilný je tvar rukoväte, prispôsobený na jednej strane
veku používateľa, zohľadňuje sa však
aj anatomická prispôsobivosť. Otvor
na rúčke môže byť na jeden, dva alebo aj tri prsty, záleží to skutočne len
od potrieb používateľa. Najväčšími
zmenami prechádzajú hlavne materiály rúčky. Na trhu je dnes všetko
od priehľadných až po gumené protišmykové, prípadne také čo sajú pot
a bránia otlakom. Nesmieme však
zabudnúť ani na najdôležitejšiu časť
– čepeľ. Dnešné technológie umožňujú výrobu nehrdzavejúcich a veľmi
odolných materiálov, čo sa samozrejme odráža na konečných produktoch.
Ďalším moderným vylepšením je vyvinutie nožníc pre ľavákov. Klasické
nožnice boli vyvynuté na pravú ruku.
Aby bolo strhanie s nimi účinné, je
potrebné tlačiť prsty smerom k dlani a palec smerom von. Tento pohyb
je pre ruku prirodzený a málo namáhavý. Ak však chceme nožnice použiť v ľavej ruke, musíme smer tlaku
zmeniť, pretože v opačnom prípade
čepele odtláčame od seba. Pri tomto pohybe sa ruka oveľa ľahšie unaví. Ľaváci sú pri práci naviac znevýhodnený tým, že jedna z čepelí im
zakrýva výhľad na strihané miesto.
Jenou z alternatív sú „obojručné“
NOŽNICE Z PRELOMU 19. A 20. STOROČIA
V OBDOBÍ RENESANCIE A BAROKA SI VÝROBCOVIA DALI NAOZAJ ZÁLEŽAŤ…
nožnice, vybavené veľmi silným nitom v prekrížení, ktorý zabezpečí dokonalé priblíženie čepelí. Neriešia
však problém blokovania pohľadu
na strihanú líniu. Druhou možnosťou sú nožnice, ktorých čepele majú
ostrie na oboch stranách a ich rúčky
sa môžu otočiť okolo miesta prekríženia o 360°. Z ľavorukých sa tak
razom stanú pravoruké a naopak.
Najvhodnejšie sú však špeciálne nožnice, ktorých časti sú vyrobené ako
zrkadlový obraz bežných nožníc.
- dh -
MARKETINGOVÁ PODPORA!
N
O
V
Ý
NOVINKA!
(vi. na str. 16)
VÝHODNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY!
PROFESIONÁLNY PRÍSTUP!
PRAVIDELNÉ AKCIE!
Fortuna Ofce s.r.o.
Košická 6, 821 09 Bratislava
Kontakt: Tel.: 0911/253-428
e-mail: [email protected]
3M_A5.indd 1
V
Á
Š
ODBORNÉ PORADENSTVO!
D
O
D
Á
V
A
T
E
Z
N
A
K
Y
2007.03.31. 11:48:59
Download

História nožníc