Download

„Jeden rodič je len polovičným príkladom a vzorom, nemôže