BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM
V BANSKEJ BYSTRICI
NÁMESTIE SNP 4/A
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
TLAČOVÁ SPRÁVA K VÝSTAVE
„KRÁSA DO ČIPKY ZAKLIATA“
Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej
Bystrici Vás pozýva na výstavu špaňodolinskej paličkovanej čipky pod názvom KRÁSA DO
ČIPKY ZAKLIATA. Výstava pod záštitou predsedu Banskobystrického samosprávneho
kraja – Ing. Vladimíra Maňku predstaví okrem histórie aj súčasnosť špaňodolinskej
paličkovanej čipky - skvostu slovenského ľudového umenia. Slávnostné otvorenie výstavy sa
uskutoční v pondelok 12. novembra 2012 o 15 – tej hodine vo výstavných priestoroch
Thurzovho domu na Nám. SNP.
Výstavy s ľudovou tematikou majú stále viac priaznivcov
„O tom, že si etnografické výstavy za tie roky našli svojich obdivovateľov niet pochýb,
svedčí o tom už tradične veľký záujem návštevníkov“, uviedol námestník Stredoslovenského
múzea pre Prezentačný úsek - Marcel Pecník. V tomto roku ide už o tretiu výstava v poradí, ktorá
pripomína tradičné zvyky a obyčaje našich predkov. Po bienále kraslíc a výstavy tradičných
ľudových drevených výrobkoch, sa etnografka Stredoslovenského múzea Jana Nahálková zamerala
na špaňodolinskú paličkovanú čipku, ktorá patrí k najkrajším na Slovensku
Špaňodolinská paličkovaná čipka - skvost slovenského ľudového umenia
Podľa slov riaditeľa Stredoslovenského múzea Romana Hradeckého, názov pripravovanej
výstavy paličkovanej čipky nie je náhodný. Krása odzrkadľujúca precíznosť, trpezlivosť a lásku
s akou čipkárky pri paličkovaní špaňodolinskej čipky k svojej práci pristupujú, je na prvý pohľad
do tohto umenia akoby „zakliata“.
Špaňodolinská čipka je charakteristická svojím vzhľadom, ku ktorému neodmysliteľne patrí
nerovný okraj s originálnym zúbkovaným vzorom. Tradičné špaňodolinské čipky sú bielej farby
a v porovnaní s čipkami z iných oblastí Slovenska sú ich vzory redšie a priehľadnejšie. Väčšinou
sú paličkované z ľanových mäkkých nití a dozdobené hrubou bavlnenou niťou.
__________________________________________________________________________________________________________
Telefón
Fax
e-mail
Internet
IČO
048/4125895,96
048/4155077
[email protected]
www.stredoslovenskemuzeum.sk
35984953
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM
V BANSKEJ BYSTRICI
NÁMESTIE SNP 4/A
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Napriek modernizácii spoločnosti, technika paličkovania prežila dodnes a aj v súčasnosti sa
teší veľkému záujmu nielen domácich ale aj zahraničných
návštevníkov. Dedičstvo, ktoré
si generácie paličkárok postupne odovzdávajú sa takto zachováva už od 16. storočia. Výrazný
vplyv na vývoj paličkovanej čipky v Španej doline mala nemecká banícka kolonizácia a práve
preto najväčšie strediská čipkárstva vznikali práve v okolí banských miest, kde si ženy baníkov
privyrábali na živobytie predajom čipiek bohatým meštianskym rodinám.
Na výstave Krása do čipky zakliata bude čo obdivovať
Počas výstavy návštevníkom priblíži svoju umeleckú tvorbu spolu až 27 vystavovateľov
z celého Slovenska. Podujatie odhaľuje aj viaceré unikátne kuriozity ako napríklad vypaličkovaný
slnečník z dielne Banskobystričanky Margity Gaľovej, rodáčky zo Španej doliny, ktorá patrí k
k posledným čipkárkam presadzujúcim tradičné hodnoty špaňodolinskej čipky. Návštevníci
výstavy môžu spoznať aj čipkárske valce či vzácny historický stroj na namotávanie nití
a pripravená je pre nich aj rarita z dielne Imricha Madlušku - palička nadrozmernej veľkosti
nazývaná tiež „knepla“. K ďalším lákadlám patria aj prekrásne čipkované farebné brošne,
hodvábna šatka, a mnohé ďalšie.
Súčasťou výstavy sú okrem prezentácie čipkárskych prác vybraných klubov paličkovanej
čipky aj vzácne ukážky baníckych čipiek, ktoré boli v minulosti súčasťou mestského odevu a dnes
patria k pýcham zbierkového fondu Stredoslovenského múzea.
Čipkovaná mapa Banskobystrického samosprávneho kraja iba v Thurzovom dome a len
počas výstavy!
Pri príležitosti slávnostného otvorenia výstavy špaňodolinskej paličkovanej čipky
v Stredoslovenskom múzeu, bude počas vernisáže v Thurzovom dome odhalená a vystavená
unikátna čipkovaná mapa Banskobystrického samosprávneho kraja. Mapa s rozmermi 150 x 180
cm má prvky špaňodolinskej čipky a tematicky zachytáva všetky okresy Banskobystrického kraja
aj s jeho dominantami. Päť žien – čipkárok (p.Anna Guzmanová, p.Anna Purgatová, p.Marta
Vujčíková,
p.Drahomíra
Horváthová,
p.Margita
Holubová)
z banskobystrického
klubu
paličkovanej čipky - Čipôčka pracovalo štyri mesiace na zhotovení tejto mapy.
O tom, ako sa im to podarilo, sa môžu návštevníci výstavy presvedčiť na vlastné oči
v Thurzovom dome od 12. novembra 2012 až do 27.januára 2013.
__________________________________________________________________________________________________________
Telefón
Fax
e-mail
Internet
IČO
048/4125895,96
048/4155077
[email protected]
www.stredoslovenskemuzeum.sk
35984953
BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ
STREDOSLOVENSKÉ MÚZEUM
V BANSKEJ BYSTRICI
NÁMESTIE SNP 4/A
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Kontakt: Mgr. Gabriela Kováčová /referent pre vzťahy múzea s médiami/
[email protected]
t.č.: 048/412 58 97 /Thurzov dom/
Mgr. Jana Nahálková /etnografka SSM a garantka výstavy/
[email protected]@gmail.com
t.č.: 048/412 58 96 /administratívna budova/
__________________________________________________________________________________________________________
Telefón
Fax
e-mail
Internet
IČO
048/4125895,96
048/4155077
[email protected]
www.stredoslovenskemuzeum.sk
35984953
Download

TLAČOVÁ SPRÁVA K VÝSTAVE